K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n"

Transkript

1 Kvinnor och män inom idrotten statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5

2 FoU-rapporter Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten vägen? (Jesper Fundberg) 4. Möjligheten till motion och fysisk aktivitet lika för alla? 5. Kvinnor och män inom idrotten 2003 statistik från Riksidrottsförbundet Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2. Kostnader för idrott en studie om kostnader för barns idrottande Varför lämnar ungdomar idrotten en undersökning av fotbollstjejer och killar från 13 till 15 år (Mats Franzén, Tomas Peterson) 4. IT-användning inom idrotten (Erik Lundmark, Alf Westelius) 5. Svenskarnas idrottsvanor en studie av svenska folkets tävlings- och motionsvanor Idrotten i den ideella sektorn en kunskapsöversikt (Johan R Norberg) 7. Den goda barnidrotten föräldrar om barns idrottande (Staffan Karp) 8. Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar (Göran Patriksson, Stefan Wagnsson) Doping- och antidopingforskning 2. Kvinnor och män inom idrotten Idrottens föreningar - en studie om idrottsföreningarnas situation 4. Toppningsstudien - en kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott (Eva-Carin Lindgren och Hansi Hinic) ISBN Idrottens sociala betydelse - en statistisk undersökning hösten 2004 ISBN Ungdomars tävlings- och motionsvanor - en statistisk undersökning våren 2005 ISBN Inkilning inom idrottsrörelsen - en kvalitativ studie ISBN Lärande och erfarenheters värde (Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson) ISBN Regler och tävlingssystem (Bo Carlsson och Kristin Fransson) ISBN Fysisk aktivitet på Recept (FaR) (Annika Mellquist) ISBN Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna(maja Uebel) ISBN Kvinnor och män inom idrotten 2005 ISBN Utvärdering av den idrottspsykologiska profilen - IPS-profilen (Göran Kenttä, Peter Hassmén, Carolina Lundqvist) ISBN Vägen till elittränarskap (Sten Eriksson) ISBN Näridrott i skolmiljö (Björn Forsberg) ISBN STOCKHOLM MAJ 2006 Rapporterna kan beställas från Riksidrottsförbundets kundtjänst eller tel

3 Förord En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det är inte bara mer demokratiskt utan också mer effektivt och utvecklande för både kvinnor och män. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer inom alla områden Så lyder det övergripande jämställdhetsmålet i Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas jämställdhetsplan som antogs av Riksidrottsmötet och Förbundsstämman i maj Som delmål betonas lika möjligheter att utöva idrott, att kvinnor och mäns idrott värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt, att kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ, att arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka, samt jämställdhetsintegrering; jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Idrottens jämställdhetsplan gäller för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna samt som uppmaning och stöd till specialidrottsförbunden, distriktsidrottsförbunden och SISU- distrikten att utveckla egna jämställdhetsplaner som svarar mot andemeningen i idrottens gemensamma plan. Nu är arbetet i full gång inte bara i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. En enkätundersökning till samtliga SF, DF och SISU distrikt visar glädjande att många idrottsförbund redan kommit igång med ett eget arbete att förnya och intensifiera sitt jämställdhetsarbete. Riksidrottsstyrelsen har tillsatt en särskild arbetsgrupp som övergripande ska vägleda och följa upp arbetet. Som ett led i att synliggöra könsfördelningen är den statistik RF årligen tar fram inom SF och DF bland aktiva, förtroendevalda och anställda viktig. Statistiken är sammanställd utifrån uppgifter från SF, DF och RF och redovisas årligen i rapporten Kvinnor och män inom idrotten. Enligt Idrottens jämställdhetsplan ska rapporten från och med nu och fram till 2009 också belysa resultaten med avseende på jämställdhetsplanens ställda mål vilket också sker med en början i årets rapport. Mattias Claesson Chef Kommunikation och samhällskontakter

4

5 Innehållsförteckning INLEDNING 6 SPECIALIDROTTSFÖRBUNDEN 7 DISTRIKTSIDROTTSFÖRBUND 14 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET 17 ANDRA UNDERSÖKNINGAR 19 Bilagor Fördelning män / kvinnor distriktsförbund 20 Fördelning män / kvinnor specialidrottsförbund 22

6 INLEDNING Riksidrottsförbundet (RF) har i uppdrag att varje år samla in statistik från specialidrottsförbunden (SF) angående hur många kvinnor och män som finns inom respektive förbund. De specificerade uppgifter med avseende på kön vi samlar in är: antal medlemmar, antal aktiva medlemmar, antal licenser, uppgift om ordförande, generalsekreterare och landslagstränare samt styrelsernas och valberedningarnas sammansättning. I denna skrift har vi samlat dessa fakta samt styrelseoch personalstatistik från idrottens 21 distriktsförbund (DF) och RF. Vi presenterar också några jämförelser över tid. Eftersom varje SF har sina egna rutiner för statistikinsamling av fakta som rör antal medlemmar bör dessa siffror behandlas med en viss försiktighet vid jämförelser mellan olika förbund. Vi koncentrerar oss därför främst vid den procentuella fördelningen i rapporten. Utgångspunkt i denna sammanställning är begreppet aktiv medlem. I sju fall, Basket, Cykel, Friidrott, Simning, Sportdykning, Squash och Tyngdlyftning har förbunden inte uppgett detta utan istället använt sig av definitionen medlem. I fyra fall, Baseboll, Dragkamp, Rugby och Volleyboll har man inte heller kunnat lämna uppgifter på antalet medlemmar. För dessa idrotter har vi istället använt oss av definitionen licenser. Statistiken som redovisas samlades in under 2005 och avser verksamhetsåret En sammanställning av all statistik från SF och DF i tabellform finns i Bilaga 1. Nytt för i år är att Idrottens jämställdhetsplan, antagen av RF stämman och SISU Förbundsstämma 2005, i denna rapport ska belysa resultaten med avseende på samtliga mål. Den insamlade statistiken berör dock inte samtliga mål i jämställdhetsplanen. Av den anledningen kompletteras resultaten med en presentation av ett par andra aktuella undersökningar som har bäring mot mål uppsatta i Idrottens jämställdhetsplan. Kvinnor och män 6

7 SPECIALIDROTTSFÖRBUNDEN Vem är den aktiva inom specialidrottsförbunden? Såväl 1989 års jämställdhetsplan som 2005 års jämställdhetsplan har som mål att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott. Kvinnor utgör 42 procent och män 58 procent av det totala antalet aktiva medlemmar i SF. SF med flest antal aktiva kvinnor respektive män Aktiva kvinnor Aktiva män Friidrott Fotboll (medlemmar) Fotboll (medlemmar) Golf Gymnastik Friidrott Ridsport Korpen Golf Skidor Skolidrott Innebandy Simning (medlemmar) Segling Skidor Skolidrott Basket (medlemmar) Bilsport Korpen Tennis Friidrottsförbundet är det SF som har flest antal kvinnor som medlemmar och Fotbollförbundet är det SF som har flest antal män som medlemmar. Nio SF har fler aktiva kvinnor än män De flesta SF har fler aktiva män än kvinnor. 58 av 67 förbund har minst 50 procent aktiva män. Nio förbund domineras av kvinnor d v s där finns det mer än 50 procent aktiva kvinnor. Dessa förbund är: Ridsport (87%), Konståkning (84%), Gymnastik (83%), Gång (70%), Friidrott (66%), Simning (66%), Danssport (62%), Volleyboll (55%) och Dövidrott (54%). De SF med lägst andel aktiva kvinnor är Ishockey (3%), Amerikansk fotboll (6%) och Styrkelyft (8%). De förbunden med lägst andel aktiva män är Ridsport (13%), Konståkning (14%) och Gymnastik (17%). Kvinnor och män 7

8 De 10 SF med flest antal aktiva medlemmar Aktiva totalt Andel kvinnor Andel män Fotboll (medlemmar) % 80% Golf % 70% Friidrott % 34% Gymnastik % 17% Ridsport % 13% Skidor % 60% Skolidrott % 54% Korpen % 69% Innebandy % 76% Segling % 70% Totalt 46% 54% Om vi studerar de tio SF med flest antal aktiva, utgör männen 54 procent och kvinnorna 46 procent. Den här förhållandevis jämna siffran beror inte på att dessa förbund har en jämn könsfördelning (endast två hamnar innanför intervallet 40-60) utan på att på att de tre stora kvinnodominerade förbunden Friidrott, Gymnastik och Ridsport finns med. Tolv SF har en jämn könsfördelning Idag finns det 12 förbund som kan sägas ha en jämn könsfördelning d v s där andelen aktiva kvinnor eller män inte understiger 40 procent. SF med en jämn könsfördelning bland aktiva medlemmar Andel kvinnor Andel män Kvinnor i styrelsen Klättring 40% 60% 40% Draghund 40% 60% 44% Orientering 40% 60% 44% Handboll 40% 60% 29% Skidor 40% 60% 33% Handikapp 40% 60% 57% Skolidrott 46% 54% 43% Akademisk idrott 47% 53% 38% Basket 48% 52% 14% Skidskytte 48% 52% 29% Dövidrott 54% 46% 22% Volleyboll 55% 45% 44% Totalt 36% Kvinnor och män 8

9 Könsfördelningen i styrelserna Enligt RF:s Stadgar ska SF i sina stadgar föreskriva att SF-styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Vilket innebär minst en kvinna eller man. Jämställdhetsplanens målsättning är minst 40 procent kvinnor eller män. Ett annat sätt är att se på könsfördelningen i styrelsen är i förhållande till könsfördelningen bland aktiva. Könsfördelningen i SF:s styrelser Män 73% Kvinnor 27% Könsfördelning bland aktiva medlemmar Män 58% Kvinnor 42% Andelen män i SF:s styrelser är högre än andelen män som är aktiva inom de olika förbunden. I genomsnitt är 73 procent av styrelseledamöterna män, 58 procent bland de aktiva. I genomsnitt är 27 procent av styrelseledamöterna kvinnor, 42 procent bland de aktiva. Det finns män representerade i samtliga 67 SF:s styrelser. Detsamma gäller inte för kvinnor. I tre förbundsstyrelser finns det inga kvinnor alls. Dessa var 2005: Amerikansk fotboll, Tyngdlyftning och Landhockey. Mer än 40 procent kvinnor i 17 styrelser 2005 års jämställdhetsplan har som delmål att idrottsrörelsen ska sträva efter att kvinnor och män till Riksidrottsmötet 2009 i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40%. Målet formulerades 1989 och fastställdes i den nya jämställdhetsplanen Idag når 17 SF upp till det målet. Kvinnor och män 9

10 Förbund där kvinnor och män är representerade med minst 40 procent i styrelsen Styrelser Andel kvinnor Andel män Ridsport 60% 40% Casting 60% 40% Handikapp 57% 43% Varpa 56% 44% Konståkning 44% 56% Budo 50% 50% Korpen 45% 55% Volleyboll 44% 56% Orientering 44% 56% Dragkamp 44% 56% Skolidrott 43% 57% Golf 43% 57% Bob & Rodel 43% 57% Klätterförbundet 40% 60% Gymnastik 40% 60% Frisbee 40% 60% Bowling 40% 60% Sex förbund, Ridsport, Casting, Handikapp, Varpa, Konståkning och Budo har en representation av kvinnor på minst 50 procent i sin förbundsstyrelse. Det finns inte något förbund där representationen av män understiger 44 procent. I de förbund som har en jämn könsfördelning är 36 procent av styrelseledamöterna kvinnor och 64 procent män. Omsättning och representation Andelen män i styrelserna i de tio förbund med högst omsättning är 66 procent. Tio SF med högst omsättning Omsättning 2004 Procent aktiva män Procentmän i styrelse Fotboll % 86% Ishockey % 91% Golf % 57% Skidor % 67% Ridsport % 40% Friidrott % 67% Innebandy % 71% Korpen % 55% Orientering % 56% Handboll % 71% Totalt 62% 66% Kvinnor och män 10

11 Ålder och kön SF styrelserna består av 73 procent män, av dessa är majoriteten över 45 år. 27 procent i styrelserna är kvinnor, av dessa är majoriteten under 46 år. När det gäller ledamöter under 30 år är 46 procent kvinnor, när det gäller ledamöter över 60 år är 6 procent kvinnor. SF styrelsernas fördelning på ålder och kön Antal Män Kvinnor Upp till 30 år år år 61 år och äldre 27 SF har styrelseledamöter som är under 30 år. Vilket är fem färre än förra året. Fäktning har åtta, Akademiska fem och Mångkamp fyra ledamöter under 30 år. Rodd och Rugby har tre ledamöter under 30 år. Bågskytte, Dragkamp, Frisbee, Landhockey, Ridsport, Simning och Skolidrott har två ledamöter under 30 år. I Bilsport, Fotboll, Friidrott och Golf är samtliga styrelseledamöter över 45 år. Ordförande och generalsekreterare Eftersom varje SF har en ordförande och en generalsekreterare finns inget jämställdhetsmål beträffande könsfördelningen. Merparten av alla förbund inom idrotten har både en man som ordförande och som generalsekreterare. Könsfördelning bland SF-ordförande Män 85% Kvinnor 15% Kvinnor och män 11

12 Tio SF har en kvinna som ordförande. Dessa är: Akademiska, Bob & rodel, Casting, Frisbee, Gymnastik, Gång, Konståkning, Sportdykning, Sportskytte och Triathlon. Av de tio SF som har högst ekonomisk omsättning finns ingen kvinna som ordförande. Tio SF har en kvinna som generalsekreterare. Dessa är: Bangolf, Basket, Bilsport, Friidrott, Fäktning, Handboll, Klättring, Konståkning, Styrkelyft och Vattenskidor. Av de tio SF som har högst ekonomiskt omsättning finns två förbund (Korpen och Handboll) som har en kvinna som generalsekreterare. SF har sammantaget 642 anställda varav 40 procent kvinnor och 60 procent män. 10 förbund hade 2004 en kvinna som generalsekreterare. Det är en nedgång från 17 förbund 2003 då det i sin tur var en uppgång från 12 förbund Två förbund har svarat att de inte har någon generalsekreterare. Jämförelser över tiden 1989 formulerades för första gången målet att kvinnor och män inom rådgivande och beslutande organ på alla nivåer skall vara representerade med minst 40 procent. Andelen kvinnor och män i SF:s styrelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Män Kvinnor De första fem åren steg kvinnornas representation med 6 procentenheter, de nästkommande fem åren med 3 procentenheter. Därefter har det stagnerat på cirka 27 procent kvinnor och 73 procent män i SF styrelser. Valberedning Enligt RF:s stadgar ska SF i sina stadgar föreskriva att valberedningen ska bestå av kvinnor och män. Såväl som 2005 års jämställdhetsplaner har som ett delmål att valberedningarna på alla nivåer, utöver ordförande, skall bestå av lika antal kvinnor och män. I cirka en tredjedelar av alla SF består emellertid antalet platser utöver ordförande av ett udda antal vilket leder till att det är matematiskt omöjligt att helt leva upp till det uppställda målet. Kvinnor och män 12

13 Könsfördelning i SF:s valberedningar Män 64% Kvinnor 36% Samliga 67 valberedningar har män representerade, 60 valberedningar har kvinnor representerade. 49 förbund har en helt jämn fördelning eller en skillnad på högst en mer av det ena könet. I valberedningar kan majoriteten eller ordförandens utslagsröst ha en avgörande betydelse för valberedningens förslag till SF styrelse. Av de 67 valberedningarna har män röstmajoritet eller en ordförandes utslagsröst i 53 förbund och kvinnor har röstövertag i 14 förbund. Landslagstränare Ett del delmål i 1989 års jämställdhetsplan var att andelen kvinnliga och manliga tränare senast 1995 skulle motsvara könsfördelningen bland de aktiva inom respektive idrott. Delmålet i 2005 års jämställdhetsplan är att man 2009 ska kunna se tydliga steg i rätt riktning. Tränare landslag Män 83% Kvinnor 17% SF:n uppger i enkäten hur många landslagstränare man har av respektive kön. De svar som förbunden angivit varierar stort. Ett antal förbund har valt att endast lämna uppgifter om tränare för sin seniorverksamhet andra har statistik som rör all landslagsverksamhet. 413 av 496 landslagstränare i specialidrottsförbunden är män d v s 83% av alla landslagstränare är män. Det är en procentenhet mer än förra året. Kvinnor och män 13

14 DISTRIKTSIDROTTSFÖRBUND Styrelseuppdrag Normalstadgan för RF:s distriktsförbund säger om styrelsens sammansättning att: Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Könsfördelning i DF:s styrelser Män 55% Kvinnor 45% Andelen kvinnor i distriktsförbundens styrelser ligger i genomsnitt på 45% och andelen män 55 %. Att det är fler män än kvinnor beror till största delen på att de flesta styrelser har en man som ordförande. Tre förbund, Dalarna, Jämtland/Härjedalen och Västsvenska, har fler kvinnor än män i sin styrelse. Ett förbund lever inte upp till det uttalade målet i stadgarna. Ålder och kön Precis som i SF styrelser ser ålderssammansättningen olika ut för kvinnor och män i DF-styrelser. Av totalt 163 ledamöter i DF-styrelserna är bara fem ledamöter under 30 år. Av dessa är alla kvinnor. Fyrtiotvå ledamöter är över 60 år. Av dessa är trettiofem män och sju kvinnor. DF-styrelsernas fördelning på ålder och kön Antal Män Kvinnor Upp till 30 år år år 61 år och äldre Kvinnor och män 14

15 Småland, Värmland, Blekinge, Södermanland och Stockholm har en ledamot under 30 år. Dalarna och Västernorrland har fyra ledamöter över 60 år. Skåne, Östergötland Örebro och Södermanland har tre ledamöter över 60 år. Ordförande och distriktschef Eftersom varje DF har en ordförande och en distriktschef (det förekommer att en och samma person är chef för flera distrikt) finns inget jämställdhetsmål beträffande könsfördelningen. Merparten av alla distrikt inom idrotten har både en man som ordförande och som generalsekreterare. Könsfördelning bland DF- ordförande Män 81% Kvinnor 19% Könsfördelning bland distriktschefer Män 86% Kvinnor 14% 17 av 21 distriktsförbund har en man som styrelseordförande. Fyra förbund, Dalarna, Hälsingland, Jämtland/Härjedalen och Västsvenska, har en kvinna på ordförandeposten i sin styrelse hade endast ett förbund, Västsvenska, en kvinna som ordförande. 18 av de 21 förbunden har en man som distriktschef. Småland, Västmanland och Uppland har en kvinna som distriktschef. Inget förbund har en kvinna både som distriktschef och som ordförande. Kvinnor och män 15

16 Valberedning Enligt RF:s stadgar ska distriktsförbundens valberedningar, utöver ordföranden, bestå av lika antal kvinnor och män. Då flera valberedningarna har udda antal övriga ledamöter är det emellertid inte möjligt. Könsfördelning i DF:s valberedningar Män 58% Kvinnor 42% År 2003 hade fem distriktsförbund lika många kvinnor som män i sin valberedning. 15 förbund har minst 40 procent kvinnor respektive män i valberedningen. Fem förbund har mindre än 40 procent kvinnor i valberedningen. Ett förbund har mindre än 40 män. Kvinnor och män 16

17 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET RF-stämman Vart annat år är det RF-stämma. Det är idrottens högst beslutande organ. Förutom att välja ledamöter till Riksidrottsstyrelsen lägger stämman ut färdriktningen för idrotten de kommande två åren, beslutar om nya medlemmar ska in i RF-familjen samt tar ställning till motioner i olika frågor. Ombudens fördelning på RF - stämman Män 69% Kvinnor 31% Av de ombuden på RF stämman 2005 var 69 procent män och 31 procent kvinnor, vilket kan jämföras med 77 procent män och 23 procent kvinnor på RF stämman Andelen kvinnor bland DF-ombuden på RF stämman 2005 var något högre än de för SF (35 procent jämfört med 30 procent). Medelåldern var för kvinnor 44 år och för män 54 år. 51 män var uppe i talarstolen 114 gånger, 22 kvinnor var uppe 39 gånger. Det betyder att stämmans 69 procent män äntrade talarstolen 74 procent. Medelåldern för talarna var 47 år för kvinnorna och 57 år för männen. Riksidrottsstyrelsen Riksidrottsstyrelsen (RS) är, när RF-stämman inte är samlad, Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ. I stadgarna för Sveriges Riksidrottsförbund står det att RS ska: bestå av en ordförande och tio övriga ledamöter......antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Ordförande i RS, fram till RF- stämman 2007, är Karin Mattsson. För första gången har Riksidrottsstyrelsen en kvinna som ordförande. Riksidrottsstyrelsen, RS, består fram till RF- stämman 2007 av fem kvinnor; Inger Båvner, Annika Engström, Birgitta Ljung, Karin Redelius och Helen Wiklund Wårell och fem män: Ingemar Ericsson, Hans Hellquist, Lars-Åke Lagrell, Jerker Löfgren och Leif Larsson. Kvinnor och män 17

18 Riksidrottschef, avdelningschefer och anställda Mikael Santoft är Riksidrottschef för det gemensamma RF- och SISU- kansliet. Fyra män och två kvinnor är avdelningschefer. Ingen kvinna har hittills varit högste chef på Riksidrottsförbundet. Kvinnor och män 18

19 ANDRA UNDERSÖKNINGAR Nedan följer en kort presentation av par andra aktuella undersökningar som har bäring mot de mål som är uppsatta i Idrottens jämställdhetsplan. Manliga och kvinnliga ledare Ett delmål i Idrottens jämställdhetsplan 2005 är att uppnå en jämnare könsfördelning bland tränarna inom respektive idrott. Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Unga och föreningsidrotten (Unga och föreningsidrotten 2005:9) är det en stor skillnad mellan lagidrotter och individuella idrotter. Inom lagidrott uppges till 88 procent manliga ungdomstränare och 22 procent kvinnliga ungdomstränare, inom individuell idrott uppges 56 procent manliga ungdomstränare och 44 procent kvinnliga ungdomstränare. Bland de tio största barn- och ungdomsidrotterna uppges inom ishockey 99 procent, tennis 95 procent, kampsport 92 procent, fotboll 90 procent och innebandy 89 procent manliga ungdomstränare. Inom ridning 84 procent och gymnastik 75 procent kvinnliga ungdomstränare. Bland de stora lagidrotterna har basket jämnast könsfördelning bland tränarna med 71 procent män och 29 procent kvinnor. Bland övriga idrotter kan nämnas simning som har 51 procent män och 49 procent kvinnor som ungdomstränare. Rapporten i sin helhet kan beställas av Ungdomsstyrelsen. Den kan också laddas ner från hemsidan Fördelning av träningstider Ett delmål i Idrottens jämställdhetsplan 2005 är att kvinnor och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt, exempelvis träningstider. Enligt en helt ny och ännu inte publicerat rapport, byggd på en undersökning utförd av CMA Centrum för Marknadsanalys, finns inte någon signifikant skillnad mellan fördelningen av träningstider för pojk- och flicklag. Dock visar siffrorna att damlag i något högre utsträckning än herrlag har träningar på bättre tider. Det kan eventuellt förklaras av att herrar tränar mer och/eller föredrar andra tider. Det återstår att titta närmare på. Sammantaget och generellt visar undersökningen att det varit en mycket positiv utveckling för en jämställd fördelning av träningstider. Kvinnor och män 19

20 FÖRDELNING MÄN / KVINNOR DISTRIKTSFÖRBUND Ordförande 20 FÖRBUND Man Kvinna < 30 år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor > 60 år Män Kvinnor Totalt Kvinnor Män % kv Halland % Småland % Västmanland % Jämtland-Härjedalen % Uppland % Skåne % Gotland % Värmland % Östergötland % Hälsingland % Västerbotten % Blekinge % Västergötland % Gästrikland % Västsvenska % Örebro % Södermanland % Norrbotten % Stockholm % Västernorrland % Dalarna %

21 KOMMITTELEDAMÖTER VALBEREDNING DISTRIKTSCHEF ANSTÄLLDA FÖRBUND Totalt Kvinnor Män % kv Totalt Kvinnor Män % kv Man Kvinna Totalt Kvinnor Män % kv 21 Halland % % Småland % % Västmanland % % Jämtland-Härjedalen % % % Uppland % % Skåne % % % Gotland % % Värmland % % Östergötland % % Hälsingland % % Västerbotten % % % Blekinge % % Västergötland % % % Gästrikland % % % Västsvenska % % Örebro % % % Södermanland % % Norrbotten % % Stockholm % % Västernorrland % % % Dalarna % %

22 MEDLEMMAR AKTIVA MEDLEMMAR ANTAL LICENSER FÖRDELNING MÄN / KVINNOR SPECIALIDROTTSFÖRBUND 22 FÖRBUND Totalt Män Kvinnor % kv Totalt Män Kvinnor % kv Totalt Män Kvinnor % kv AKADEMISK IDROTT % % AMERIKANSK FOTBOLL % % % BADMINTON % % BANDY % % % BANGOLF % % % BASEBOLL % % % BASKET % % BILJARD % % % BILSPORT % % % BOB-O RODEL % % % BORDTENNIS % % % BOULE % % % BOWLING % % % BOXNING % % % BROTTNING % % % BUDO % % % BÅGSKYTTE % % % CASTING % % CURLING % % % CYKEL % % % DANSSPORT % % % DRAGHUND % % % DRAGKAMP % % % DÖVAS IF % % % FLYGSPORT % % % FOTBOLL % % FRIIDROTT % % FRISBEE % % % FÄKTNING % % % GOLF % % GYMNASTIK % % % GÅNG % % HANDBOLL % % % HANDIKAPP % % %

23 MEDLEMMAR AKTIVA MEDLEMMAR ANTAL LICENSER VARPA % % % VATTENSKIDOR % % VOLLEYBOLL % % % 23 FÖRBUND Totalt Män Kvinnor % kv Totalt Män Kvinnor % kv Totalt Män Kvinnor % kv INNEBANDY % % % ISHOCKEY % % ISSEGLING % % JUDO % % KANOT % % % KLÄTTRING % % % KONSTÅKNING % % % KORPEN % % LANDHOCKEY % % % MOTORCYKEL % % % MÅNGKAMP % % ORIENTERING % % RACERBÅT % % RIDSPORT % % % RODD % % % RUGBY % SEGLING % % SIMNING % % SKIDOR % % % SKIDSKYTTE % % % SKOLIDROTT % % SKRIDSKO % % % SPORTDYKNING % % SPORTSKYTTE % % % SQUASH % % % STYRKELYFT % % % TAEKWONDO % % TENNIS % % % TRIATHLON % % TYNGDLYFTNING % % %

24 STYRELSE 24 FÖRBUND < 30 år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor > 60 år Män Kvinnor Totalt Kvinnor Män % kv AKADEMISK IDROTT % AMERIKANSK FOTBOLL % BADMINTON % BANDY % BANGOLF % BASEBOLL % BASKET % BILJARD % BILSPORT % BOB-O RODEL % BORDTENNIS % BOULE % BOWLING % BOXNING % BROTTNING % BUDO % BÅGSKYTTE % CASTING % CURLING % CYKEL % DANSSPORT % DRAGHUND % DRAGKAMP % DÖVAS IF % FLYGSPORT % FOTBOLL % FRIIDROTT % FRISBEE % FÄKTNING % GOLF % GYMNASTIK % GÅNG % HANDBOLL % HANDIKAPP %

25 STYRELSE 25 FÖRBUND < 30 år Män Kvinnor år Män Kvinnor år Män Kvinnor > 60 år Män Kvinnor Totalt Kvinnor Män % kv INNEBANDY % ISHOCKEY % ISSEGLING % JUDO % KANOT % KLÄTTRING % KONSTÅKNING % KORPEN % LANDHOCKEY % MOTORCYKEL % MÅNGKAMP % ORIENTERING % RACERBÅT % RIDSPORT % RODD % RUGBY % SEGLING % SIMNING % SKIDOR % SKIDSKYTTE % SKOLIDROTT % SKRIDSKO % SPORTDYKNING % SPORTSKYTTE % SQUASH % STYRKELYFT % TAEKWONDO % TENNIS % TRIATHLON % TYNGDLYFTNING % VARPA % VATTENSKIDOR % VOLLEYBOLL %

26 ORDFÖRANDE KOMMITTÉER VALBEREDNING ORDFÖRANDE INTERNATIONELLT 26 FÖRBUND Man Kv Totalt Män Kvinnor % kv Totalt Män Kvinnor % kv Man Kv Totalt Män Kvinnor % kv AKADEMISK IDROTT % % % AMERIKANSK FOTBOLL % % % BADMINTON % % % BANDY % % % BANGOLF % % % BASEBOLL % % % BASKET % % % BILJARD % % % BILSPORT % % % BOB-O RODEL % % % BORDTENNIS % % % BOULE % % % BOWLING % % % BOXNING % % % BROTTNING % % BUDO % % % BÅGSKYTTE % % CASTING % % CURLING % % % CYKEL % % DANSSPORT % % % DRAGHUND % % % DRAGKAMP % % % DÖVAS IF % 3 3 0% % FLYGSPORT % % FOTBOLL % % % FRIIDROTT % % % FRISBEE % % % FÄKTNING % % % GOLF % % % GYMNASTIK % % % GÅNG % % HANDBOLL % % % HANDIKAPP % % %

27 ANSTÄLLDA GS TRÄNARE LANDSLAG 27 FÖRBUND Totalt Män Kvinnor % kv Man Kv Totalt Män Kvinnor % kv AKADEMISK IDROTT % AMERIKANSK FOTBOLL % % BADMINTON % % BANDY % % BANGOLF % % BASEBOLL % % BASKET % % BILJARD % BILSPORT % % BOB-O RODEL % % BORDTENNIS % % BOULE % % BOWLING % % BOXNING % % BROTTNING % % BUDO % % BÅGSKYTTE % % CASTING 1 1 0% % CURLING % % CYKEL % % DANSSPORT % % DRAGHUND % % DRAGKAMP % % DÖVAS IF 4 4 0% % FLYGSPORT % % FOTBOLL % % FRIIDROTT % % FRISBEE % % FÄKTNING % % GOLF % % GYMNASTIK % % GÅNG % % HANDBOLL % % HANDIKAPP % %

28 ORDFÖRANDE KOMMITTÉER VALBEREDNING ORDFÖRANDE INTERNATIONELLT 28 FÖRBUND Man Kv Totalt Män Kvinnor % kv Totalt Män Kvinnor % kv Man Kv Totalt Män Kvinnor % kv INNEBANDY % % % ISHOCKEY % % % ISSEGLING % % JUDO % % % KANOT % % % KLÄTTRING % % % KONSTÅKNING % % % KORPEN % % % LANDHOCKEY % % % MOTORCYKEL % % % MÅNGKAMP % % % ORIENTERING % % RACERBÅT % % % RIDSPORT % % % RODD % % % RUGBY % % % SEGLING % % SIMNING % % % SKIDOR % % % SKIDSKYTTE % % SKOLIDROTT % % % SKRIDSKO % % % SPORTDYKNING % % % SPORTSKYTTE % % % SQUASH % % % STYRKELYFT % % % TAEKWONDO % % % TENNIS % % % TRIATHLON % % TYNGDLYFTNING % % % VARPA % % VATTENSKIDOR % % % VOLLEYBOLL % % %

29 ANSTÄLLDA GS TRÄNARE LANDSLAG 29 FÖRBUND Totalt Män Kvinnor % kv Man Kv Totalt Män Kvinnor % kv INNEBANDY % % ISHOCKEY % % ISSEGLING % % JUDO 5 4 0% KANOT % % KLÄTTRING % % KONSTÅKNING % % KORPEN % % LANDHOCKEY % % MOTORCYKEL % % MÅNGKAMP % % ORIENTERING % % RACERBÅT % % RIDSPORT % % RODD % % RUGBY % % SEGLING % % SIMNING % % SKIDOR % % SKIDSKYTTE % % SKOLIDROTT % % SKRIDSKO % % SPORTDYKNING % % SPORTSKYTTE % % SQUASH % % STYRKELYFT % % TAEKWONDO % % TENNIS % % TRIATHLON % % TYNGDLYFTNING % % VARPA % VATTENSKIDOR % % VOLLEYBOLL % 1 0% %

30 26

31 27

32 Idrottens Hus, Stockholm Tel: Fax: E-post: Kvinnor och Hemsida: män

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009

Jämställdhetsplan 2009 Jämställdhetsplan 2009 INNEHÅLL Inledning... 3 Bakgrund... 4 SSDF jämställdhetspolicy... 5 SSDF jämställdhetsplan... 5 Koppling mot RF och SISU... 5 Kopplingar i övrigt... 5 Ansvar... 5 Uppföljning, revidering

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Förord. Tor-Erik Henriksson Mattias Hjelmberg Ola Stadler. Streck för miljoner 3

Förord. Tor-Erik Henriksson Mattias Hjelmberg Ola Stadler. Streck för miljoner 3 - en utredning av det statliga lokala aktivitetsstödet STOCKHOLM DECEMBER 2006 9 789197 626910 Förord Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) har i mer än 30 år varit ett stabilt stöd till barn-

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån ett

Läs mer

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen?

Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Jämställdhetsintegrering hur når vi målen? Vad är jämställdhet? Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män vad gäller; makt och inflytande ekonomiskt oberoende arbete, utbildning

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i samhället > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag Idrottsförening Kulturförening Friluftsförening Politiskt parti

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Vägarna till landslaget

Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget Idrottsval och specialisering bland svenska elitidrottare Forum Idrott hela livet Örebro, 12-14/10, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan

Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan Västergötlands Golfförbunds Jämställdhetsplan I idrottsrörelsens verksamhetsidé står idrotten ska utformas så : Alla som vill, oavsett nationallitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell

Läs mer

Verksamheten i siffror 2015

Verksamheten i siffror 2015 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Verksamheten i siffror 215 Den lagidrott som växer mest till 22 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version 216 5 18 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 SF Rapport... 3 1.1 Deltagartillfällen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012 Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Svensk idrott i samhället

Svensk idrott i samhället Svensk idrott i samhället Andel (%) personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra-

Läs mer

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras?

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Samhälle - Idrott Drogen Kroppen Prestationen Kick Banta Bygga

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 Prioriterade områden

Läs mer

3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor 2011 1 Innehåll Innehåll... 2... 3 Motion... 4 De populäraste motionsidrotterna... 5 Träning och tävling... 6 De populäraste tävlingsidrotterna... 6 Titta på idrott som åskådare... 8 Kostnader för eget

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning... 5-9 Statistik... 8-9 Några goda exempel från

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

13:16 RS förslag: Nya jämställdhetsmål och stadgeändring gällande könsfördelning i SF-valda organ

13:16 RS förslag: Nya jämställdhetsmål och stadgeändring gällande könsfördelning i SF-valda organ 13:16 RS förslag: Nya jämställdhetsmål och stadgeändring gällande könsfördelning i SF-valda organ Förslag: RS föreslår att RF-stämman beslutar att anta nya jämställdhetsmål för svensk idrott, att uppnå

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Den fungerande föreningen En utvärdering av Idrottslyftet

Den fungerande föreningen En utvärdering av Idrottslyftet Den fungerande föreningen En utvärdering av Idrottslyftet MALMÖ HÖGSKOLA Joakim Wirén Åkesson, Johan R. Norberg Information om Idrottslyftets utvärderings- och forskningsinsatser Genom regeringens satsning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Foto omslag: Peter Holgersson, Bildbyrån Foto sid: 3. Amir Beganovic, Bildbyrån 6: Nils Jakobsson, Bildbyrån 8: Nils Jakobsson, Bildbyrån 9: Johanna Lundberg, Bildbyrån 12: Joel

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Idrottens jämställdhetsplan

Idrottens jämställdhetsplan Idrottens jämställdhetsplan 2005 STOCKHOLM JUNI 2005 ISBN 91-975766-2-X 9 789197 576628 INNEHÅLL Ordlista... 4 Inledning... 6 Hur ser det ut idag... 8 Det här vill idrottsrörelsen...10 Så här nås målen...

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Talangens väg till elit

Talangens väg till elit Talangens väg till elit Bakgrund Idrottsval Specialisering Riksidrottsförbundets Elitkonferens 10-11 november, 2013 PG Fahlström, Linnéuniversitetet pergoran.fahsltrom@lnu.se Disposition Talang och talangutveckling

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Utveckla verksamheten genom jämställdhet!

Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Utveckla verksamheten genom jämställdhet! Ett analysverktyg om jämställdhet SISU Idrottsutbildarna Verktyg för jämställdhetsanalys av idrottsföreningen Varför jämställdhet i idrotten? Målen med jämställdhet

Läs mer

Jämlikhet och jämställdhet i Svenska Fäktförbundet

Jämlikhet och jämställdhet i Svenska Fäktförbundet Jämlikhet och jämställdhet i Svenska Fäktförbundet En kort rapport och remissmaterial från arbetsgruppen för jämlikhet och jämställdhet Innehåll Sid. Till Svenska Fäktförbundets föreningar 2 Jämlikhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse årsbokslut

Verksamhetsberättelse årsbokslut Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 Inför avslutande årstämma Tryckoriginal: Ingela Gustavsson/Magnus Pettersson, Västergötlands Idrottsförbund Förstasidan: Villa Lidköpings Martin Andréasson (Foto:

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla Valberedningen Lennart Brattgård ordförande - Stockholm lennart@brattgard.se 0705-43 82 91 Sara Forsberg - Kolmården sara_nordvall_forsberg@yahoo.se 0767-93 73 41 Ann Larsson - Sundsvall annlarsson1@gmail.com

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Idrottens sociala betydelse

Idrottens sociala betydelse Idrottens sociala betydelse En statistisk undersökning hösten 2004 FoU-rapport 2005:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie

Läs mer

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör?

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör? En studie av ungdomars deltagande i föreningsidrott FoU-rapport 2008:4 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Vägen till elittränarskap?

Vägen till elittränarskap? ? FoU-rapport 2006:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Om fskf Bildades 1966 och är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt

Läs mer

RF/SISU:s lekmannarevisorers förslag till gemensam valberedning

RF/SISU:s lekmannarevisorers förslag till gemensam valberedning 15.8 15.9 RF/SISU:s lekmannarevisorers förslag till gemensam valberedning Lekmannarevisorerna för RF och SISU Idrottsutbildarna har avslutat sitt arbete inför Riksidrottsmötet i Karlstad och lägger nu

Läs mer

Godkända Huvudman Skola Program Idrott Tillstånd Antal platser Dnr Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling

Godkända Huvudman Skola Program Idrott Tillstånd Antal platser Dnr Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling Fotboll ok SvFF 20 2010:01297 Alingsås kommun Alströmergym BF,BA,EC,FT,HA,HV,RL,VoEK,ES,HU,NA,SA,TE Handboll ok 12 2010:01297

Läs mer

Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott

Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott Krister Hertting FoU-rapport 2009:4 FoU-rapporter STOCKHOLM FEBRUARI 2010 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN 2004:1 Ätstörningar

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

Arrangemangsorter Individuella idrotter

Arrangemangsorter Individuella idrotter x Alpint Badminton Bangolf Bordtennis 1980 SPIK Trollhättan 1981 Ö-vik Alingsås 1982 Motala 1983 Hudiksvall 1984 Helsingborg Eskilstuna Trollhättan 1985 Kalmar Örebro Kristianstad Helsingborg Falun PGIK

Läs mer

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv FoU-rapport 2007:6 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott Könsmönster i idrottsdeltagande och regelverk inom idrott

Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott Könsmönster i idrottsdeltagande och regelverk inom idrott Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott Könsmönster i idrottsdeltagande och regelverk inom idrott GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Håkan Larsson, Susanne Johansson STOCKHOLM MARS 2012

Läs mer

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015 Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012 Första år för tillämpning är 2015 Elitidrott / Breddidrott / Motionsidrott I kategorierna ingår barn, ungdomar o. vuxna med barn avses

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö Protokoll nr 18 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 11-12 april 2011, Bosön, Lidingö Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 INNEHÅLL Ordförande har ordet... Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... 6 Utmärkelser och förtjänsttecken...

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Om fskf Bildades 1966 och är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt

Läs mer

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN?

INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? 1 INTRESSERAD AV IDROTTSMEDICIN? Idrottsmedicin innefattar alla medicinska frågor med anknytning till fysisk aktivitet och idrott! Idrottsmedicin är att vägleda, omhänderta och behandla motionären och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 0 INNEHÅLL Ordförande har ordet... Skånes Idrottsförbunds verksamhetsberättelse... Utmärkelser och förtjänsttecken...

Läs mer

Innebandy. Amerikansk fotboll. Tyngdlyftning Tennis Bordtennis. Curling

Innebandy. Amerikansk fotboll. Tyngdlyftning Tennis Bordtennis. Curling Fäktning Fotboll Mångkamp Rugby Skidor Brottning Rodd Innebandy Amerikansk fotboll Tyngdlyftning Tennis Bordtennis Basket Gymnastik Karate Ridsport Vattenpolo Konståkning Ishockey Curling Kanot Dåtid

Läs mer

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Hotel Tylösand, Halmstad lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Carl Fredrik

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

INNEHÅLL. Hälsingeguldet 3. Styrelsens berättelse 4. Verksamhetens utveckling 5. Fokuserade områden 6. Basverksamhet 8.

INNEHÅLL. Hälsingeguldet 3. Styrelsens berättelse 4. Verksamhetens utveckling 5. Fokuserade områden 6. Basverksamhet 8. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 INNEHÅLL Hälsingeguldet 3 Styrelsens berättelse 4 Verksamhetens utveckling 5 Fokuserade områden 6 Basverksamhet 8 Organisation 15 2 HÄLSINGEGULDET Hälsingeguldet 2014 tilldelas

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer