Tid Onsdag den 23 februari 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid Onsdag den 23 februari 2005"

Transkript

1 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant. Anmält förhinder Solveig Lundström, Karin Mattsson och Jan Olofsson. Föredragande Mikael Santoft, RCh 4-5 och Håkan Danielsson, FR. Vid protokollet Lars Ekengren. Övriga Bengt Carlsson, förbundskansliet 1 3. Protokoll nr / 05 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Onsdag den 23 februari Sammanträdet Rolf Carlsson förklarar sammanträdet öppnat. öppnas a) Protokolljustering Att med godkännande lägga styrelseprotokollet från till handlingarna. b) Godkännande av föredragningslistan Att tidigarelägga punkten Verksamhetsinriktning Att tillsammans med Riksidrottsstyrelsen diskutera punkterna Jämställdhetsplan och Riksidrottsmötet. Att med tillägg av ytterligare rapporter under punkterna 6 och 12 c, fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Verksamhetsberättelse a) Verksamhetsberättelse 2004 och bokslut 2004 Rolf Carlsson och FR redogör för ordförandens resp. förbundsrektors inledande texter till Verksamhetsberättelse 2004, enligt tidigare utsända handlingar. b) Bokslut 2004 Bengt Carlsson redogör för; -Förslag till bokslut för 2004 i form av årsredovisningar för SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker samt resultatrapport för SISU-gruppen, SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskola och SISU Idrottsböcker, enligt tidigare utsända handlingar.

2 -Vissa justeringar i siffermaterialet som gjorts efter att handlingarna utsänts. Förbundsstyrelsen diskuterar förslaget och särskilt Bosön Idrottsfolkhögskola med anledning av den relativt stora avvikelsen senaste prognos och resultat. Att uppdra till Bengt Carlsson at komplettera skrivningen i årsredovsningen för SISU Idrottsutbildarna när det gäller Bosön Idrottsfolkhögskola enligt förd diskussion. Att fastställa förslag till bokslut och årsredovisning samt uppdra till Rch och FR att förelägga revisorerna handlingarna för granskning. Att uppdra till Mattias Sjögren, rektor Bosön Idrottsfolkhögskola, att vid nästa sammanträde redogöra för vidtagna åtgärder med anledning av påbörjat förändringsarbete på folkhögskolan. Att vid ett senare sammanträde tydliggöra Förbundsstyrelsens ansvar för Bosön Idrottsfolkhögskola. 3 Budget 2005 FR redogör för; -Förslag till budget 2005 gällande SISU-gruppen, SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskola och SISU Idrottsböcker, enligt tidigare utsända handlingar. -För planerade och till del vidtagna åtgärder på Bosön Idrottsfolkhögskola, med syfte att få verksamheten i ekonomisk balans. Att fastställa förslag till budget Verksamhetsinriktning Pia Zätterström och Leif Bolin redogör för förslag till Verksamhetsinriktning , enligt tidigare utsänd handling. Förbundsstyrelsen diskuterar i ett första steg de inledande och förklarande texterna. Sammanträdet ajourneras för att tillsammans med Riksidrottsstyrelsen diskutera de gemensamma frågorna Jämställdhetsplan och Riksidrottsmötet, enligt nedan 5 och 6. Efter dessa gemensamma överläggningar återupptar Förbundsstyrelsen sitt sammanträde med frågan om Verksamhetsinriktning Förbundsstyrelsen diskuterar förslag till skrivningarna För gäller särskilt. Att uppdra till Pia Zätterström och Leif Bolin att till nästa sammanträde, i samarbete med kansliet arbeta fram ett slutgiltigt förslag till förklarande texter. Att uppdra till FR att till nästa möte redovisa förslag till skriv-

3 Att Att ningarna under För gäller särskilt. den slutgiltiga samordningen av Verksamhetsinriktningen med RF ska göras av kansliet. formerna för framtagandet, innehållet och varaktigheten för dokumentet Verksamhetsinriktning, ska diskuteras av den nya styrelsen. 5 Jämställdhetsplan Förbundsstyrelsen diskuterar med Riksidrottsstyrelsen förslaget till Jämställdhetsplan, enligt tidigare utsända handlingar. Att uppdra till Rch och kansliet att till nästa sammanträde bearbeta förslaget till Jämställdhetsplan med utgångspunkt från remissvaren och förd diskussion. 6 Riksidrottsmötet a)ramprogram och ungdomars medverkan Förbundsstyrelsen diskuterar tillsammans med Riksidrottsstyrelsen förslag till ramprogram för Riksidrottsmötet och ungdomars medverkan, enligt tidigare utsända handlingar. b)gemensamma motioner 1. Svenska Kanotförbundet, Ursprung och fäste Förbundsstyrelsen diskuterar tillsammans med Riksidrottsstyrelsen ett gemensamt förslag till svar på Svenska Kanotförbundets motion, enligt tidigare utsänd handling. 2. SISU Skåne och Skånes Idrottsförbund, Internationell mötesplats Förbundsstyrelsen och Riksidrottsstyrelsen konstaterar att båda styrelserna bör ha tillgång till varandras förslag till svar, för att kunna diskutera ett gemensamt svar. Att godkänna förslaget till ramprogram för Riksidrottsmötet. Att ge RCh i uppdrag att planera för ungdomars delaktighet under Riksidrottsmötet inklusive SISU-stämman, i enlighet med förslaget. Att med några mindre redaktionella förändringar godkänna förslaget till svar på Svenska Kanotförbundets motion. Att uppdra till RCh och FR att utifrån Förbundsstyrelsens och Riksidrottsstyrelsens förslag till svar på SISU Skånes och Skånes Idrottsförbunds motion, till nästa sammanträde återkomma med förslag till ett gemensamt svar. Förbundsstyrelsen diskuterar enskilt förslag till svar på motionerna från SISU Blekinge mfl, SISU Västernorrland och Sörmlandsidrotten, enligt tidigare utsända handlingar. FR meddelar att Svenska Hundklubben har återtagit sin medlemsansökan.

4 Att godkänna förslagen till Förbundsstyrelsens svar på aktuella motioner där också synpunkterna från RF:s Ungdomsråd har beaktats. 7 Statsbidragsfrågan Rolf Carlsson redogör för arbetsgången i remissarbetet när det gäller Folkbildningsrådets förslag till nya fördelningskriterier för statsbidrag till studieförbund. Beslut fattas av Folkbildningsrådets styrelse den 22 maj Rolf Carlsson och FR redogör för genomförandet av en temadag om folkbildning den 7 februari, med stort deltagande från distrikten. Här redovisades och diskuterades även förslaget till nya fördelningskriterier. Temadagen finns dokumenterad, enligt tidigare utsänd handling. Att godkänna rapporterna. 8 Handslaget FR redogör för arbetsläget i Handslagssatsningen, enligt tidigare utsänd handling. Att godkänna rapporten. 9 Socionomutbildning Annika Sylvén redogör för ett påbörjat arbete med syfte att starta en socionomutbildning med inriktning barn, ungdom och ideell sektor, enligt tidigare utsänd handling. Att uppdra till Mattias Sjögren att vara SISU Idrottsutbildarnas representant i det fortsatta arbetet kring en blivande socionomutbildning. 10 Justerad folkbildnings- FR redogör för förslag till hur redan gjorda justeringar av stats- verksamhet bidragsberättigad folkbildningsverksamhet i sex distrikt ska hanteras vid årets statsbidragsfördelning, enligt tidigare utsänd handling. Att justerad statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet regleras för respektive distrikt vid årets statsbidragsfördelning. Att dessa återtagna medel används till uppföljningsinsatserna.

5 11 Röstlängd FR redogör för röstlängd vid årets distriktsstämmor, enligt tidigare utsänd handling. Att fastställa röstlängd för utomstående organisationer gällande antal ombud samt att SDF:s ombud är samma som för DFstämman i respektive distrikt. 12 Rapporter a) FR rapporter FR redogör för; 1. Anställningen av ny Utbildningschef i Jämtland-Härjedalen och att SISU Idrottsutbildarnas personalpolicy med anslutande dokument finns tillgängliga på hemsidan. 2. Arbetsläget på Bosön Idrottsfolkhögskola, enligt tidigare utsänd handling. 3. Det totala resultatet i folkbildningsverksamheten 2004, enligt tidigare utsänd handling. 4. Arbetsläget i beredningen av Stora ledarstipendiet Bengt Wallinpriset och Kulturstipendiet. 5. Nyckeltal för SISU Idrottsutbildarna, enligt tidigare utsänd handling. 6. En slutrapport för Ledarfokus, enligt tidigare utsänd handling. 7. Beslutet att utse Västergötland som värd för Riksidrottsforum 2006 Att godkänna rapporterna. c) Förbundsstyrelseledamöters rapporter 1. Lars Edwinson redogör för ett genomfört utvärderingsmöte när det gäller Riksidrottsforum Helhetsintrycket är positivt. En skriftlig rapport kommer att redovisas inom kort. Att godkänna rapporten. 13 Nästa sammanträde Att genomföra nästa sammanträde den 7 april med start förmiddag i Stockholm, i enlighet med tidigare planering. 14 Sammanträdet avslutas Rolf Carlsson förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Lars Ekengren Förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Carlsson Förbundsordförande

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer