RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018"

Transkript

1 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 18

2 2

3 Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån. 1 2 ggr/vecka 3 4 ggr/vecka 5 6 ggr/vecka 7 ggr/vecka n Totalt * Aktivitet i minst minuter som innebär att personen blir varm och andas något kraftigare än normalt. Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt mycket ansträngande* motion/idrott på fritiden år < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån. 1ggr/vecka 2 ggr/vecka 3 4 ggr/vecka 5 ggr/vecka n Totalt * Aktivitet som innebär att personen svettas och andas mycket kraftigare än normalt. De tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna* hos befolkningen (6 8 år) sett till antal utövare år 18 Gång/promenad/power walk/stavgång Löpning/jogging Styrketräning/gym Cykel/mountainbike Gruppträning (aerobics, gympa, step, zumba o.dyl.) Simning Skidor utför/snowboard Yoga/meditation/chigong/avspänning o.dyl. Skidor längd * Aktiviteter som utövas regelbundet. En person kan förekomma inom flera aktiviteter. Avrundat till närmsta tusental. 3

4 Föreningsidrott RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Antal personer i befolkningen som är medlemmar i olika organisationer år Facklig organisation (16 64 år) Idrotts-/friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, dans-/teaterförening ( 16 år) Pensionärsförening ( 65 år) Politiskt parti ( 16 år) n Män n Kvinnor n Totalt Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) (skattade värden) Andel (%) ideellt arbete* fördelat på organisationskategorier 1. Idrottsorganisationer (18) 2. Organisationer med social inriktning (15) 3. Fritidsorganisationer (13) 4. Intresseorganisationer, fackföreningar (12) 5. Organisationer för boende (11) 6. Religiösa organisationer (8) 7. Organisationer utanför det civila samhället (7) 8. Kulturorganisationer (6) 9. Sociala rörelser, politiska org. (6). Kooperativ (1) 11. Andra organisationer (4) * Av alla ideella åtaganden 14. Källa: Befolkningsundersökningen Föreningstätheten* inom idrottens distrikt år 18 n Färre än n 25 n 26 3 n Norrbotten Västerbotten Antal idrottsföreningar* i RF:s 71 medlemsförbund/sf Jämtland/ Härjedalen * Från år Under 133 enbart år föreningar 3 45 år med organisationsnummer år Över 6 år /IdrottOnline SF med flest antal föreningar* år 18 Skidor Skolidrott Skyttesport Gymnastik Friidrott** Innebandy Budo och kampsport Bowling * Enbart föreningar med organisationsnummer. En del föreningar består av olika sektioner och finns därmed med i flera SF. **Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. /IdrottOnline Västra Götaland Dalarna Gävleborg Västernorrland Uppland Västmanland Värmland Stockholm Örebro Södermanland Halland Östergötland Småland Blekinge Skåne Gotland * Antal föreningar med organisationsnummer per invånare. /IdrottOnline/SCB 4

5 Föreningsidrott Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som motionerar/idrottar i olika sammanhang* år Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som deltagit i någon tävling/match inom motion/idrott år år n Förening n Företag n På egen hand * En person kan utöva motion/idrott i mer än ett sammanhang år Medlemmar (6 8 år) år 18 (totalt ) Personer med ledaruppdrag* (6 8 år) år 18 (totalt 89 ) 45 % 55 % 47 % 53 % * Ledare, tränare, styrelsemedlem, funktionär/domare eller liknande. SF med flest antal aktiva i idrott* år 18 Friidrott** Golf Gymnastik Innebandy Simning Motorcykel, snöskoter Korpen 4 6 *Med aktiv i idrott menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. En person kan vara aktiv i idrott i flera SF. **Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. /IdrottOnline SF med högsta andel (%) män respektive kvinnor aktiva i idrott* år 18 Cricket Flygsport Biljard Am. fotboll Konståkning Gymnastik Draghund Danssport rf verksamhetsberättelse 16 5 * Med aktiv i idrott menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. En person kan vara aktiv i flera SF. /IdrottOnline 5

6 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Föreningsidrott Andel aktiva i idrott* för samtliga SF uppdelat på ålder år 18 1,,8,6,4,2, år *Med aktiv i idrott menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. En person kan vara aktiv i idrott i flera SF. Figuren är framräknad som ett index där den åldersgrupp med flest aktiva i idrott har värdet 1.. /IdrottOnline Antal män och kvinnor i SF-styrelser år 17 (totalt 562 varav 341 män och 221 kvinnor) Andel (%) män och kvinnor i SF-styrelser över tid Under 3 år 3 45 år 46 6 år Över 6 år /SF-data /SF-data Svensk idrotts internationella representation* år (antal) Andel (%) tid på idrottsmedier* hos befolkningen (6 8 år) under en normal vecka år tim > tim * Nordiska uppdrag är inte inräknade. /SF-data * Dator/tv-spel, tv, tidningar och internet med idrottsligt innehåll. 6

7 Föreningsidrott Andel (%) som tränar* minst en gång i veckan år % Andel (%) som idrottar i förening eller klubb år % år år Totalt (12 18 år) år år Totalt (12 18 år) n Pojkar n Flickor n Totalt *Aktivitet som innebär att personen blir andfådd/svettig. Källa: SCB, Undersökning av levnadsförhållanden (Barn-ULF) (skattade värde) n Pojkar n Flickor n Totalt Källa: SCB, Undersökning av levnadsförhållanden (Barn-ULF) (skattade värde) Idrottslyftet år 1 5 samt år 13 17* Antal Antal Pojkar Flickor föreningar satsningar % % 1. 7/8, 12 mån /9, 12 mån /, 12 mån /11, 12 mån /12, 18 mån , 12 mån , 12 mån , 12 mån , 12 mån , 12 mån *Förändring i antal föreningar 16/17, beror på ett nytt sätt att räkna där enbart antal unika föreningar räknas. Förändringar i antal satsningar över tid beror delvis på olika sätt att beräkna antalet. De fem vanligaste inriktningarna inom Idrottslyftet 17, räknat på antal projekt* Inriktning Antal projekt Utbildning för tränare/ledare 916 Utbildning för aktiva (7 25 år) 4 67 Utveckling av träningsverksamhet Föreningsutveckling Prova på-verksamhet * En del inriktningar överlappar delvis varandra. Beviljade idrottslyftsmedel per förening år 17, uppdelat på distrikt* n n 9 1 n n Jämtland/ Härjedalen Västra Götaland Dalarna Norrbotten Västerbotten Västernorrland Uppland Västmanland Värmland Stockholm Örebro Södermanland Halland Östergötland Småland Gävleborg Blekinge Skåne Gotland *Sammanställningen gäller beviljade medel som fördelats via Idrottslyftet och räknas som ett genomsnitt mot samtliga föreningar i distriktet, anläggningsstödet är inte medräknat. 7

8 Barn- och ungdomsidrott RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Lokalt aktivitetsstöd, antal deltagartillfällen år 17 Ålder Pojkar % Flickor % Totalt 7 12 år år år år år* Totalt *För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. /LOK-stöd Lokalt aktivitetsstöd, ledartillfällen, år 17 (totalt ) 27 % 73 % /LOK-stöd Lokalt aktivitetsstöd, idrotter med flest aktiviteter* år 17 Lokalt aktivitetsstöd, antal aktiviteter per förening, per idrottsdistrikt år 17 Innebandy Simidrott Gymnastik Tennis Handboll Basket Friidrott** *I -tal. För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns. **Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. /LOK-stöd n Färre än 4 n 4 5 n 51 6 n Fler än 6 Jämtland/ Härjedalen Norrbotten Västerbotten Västra Götaland Dalarna Gävleborg Västernorrland Lokalt aktivitetsstöd, antal deltagartillfällen Uppland (7 år)* år 8 17 Västmanland Värmland Stockholm 35 Örebro Södermanland Halland Östergötland Småland Blekinge Skåne Gotland n Pojkar n Flickor /LOK-stöd * I -tal. /LOK-stöd 8

9 Elitidrott Svenska landslagstrupper, antal medaljer vid senaste VM eller motsvarande* *Årtalet när senaste VM eller motsvarande genomfördes varierar mellan olika idrotter. /SF-data 284 Guld Silver Brons Totalt Svenska landslagstrupper, andel (%) tagna medaljer vid senaste VM i relation till möjliga medaljer* Bandy Innebandy Handboll Bilsport Curling Frisbee Bordtennis Bangolf Parasport Samtliga *De medaljer som varje SF har möjlighet att vinna, t.ex. en medalj är möjlig i fotbolls-vm. /SF-data Landslagsaktiva* år 18 (totalt 3 59) Landslagstränare* år 17 (totalt 761) 47 % 53 % 26 % 74 % *SF har uppgett utifrån antal i en genomsnittlig landslagstrupp. /SF-data *Eller liknande, för seniorer. Kan vara förbundskapten, tränare, administrativ ledare och rådgivare av olika slag, anställda eller ideella. /SF-data Svenska landslagstrupper, antal medaljer vid senaste VM eller motsvarande* för juniorer** SF med flest vunna medaljer senaste VM eller motsvarande* Guld Silver Brons Totalt Budo och kampsport Frisbee Skidor Parasport Draghundsport Orientering Bilsport Simning Skytte Styrkelyft *Årtalet när senaste VM eller motsvarande genomfördes varierar mellan olika idrotter. **Steget under senior. /SF-data *Årtalet när senaste VM eller motsvarande genomfördes varierar mellan olika idrotter. /SF-data 9

10 Elitidrott RIKSIDROTTSFÖRBUNDET SF med internationell elitverksamhet som fått högst landslagsstöd* år 18 (tsek) Elitidrottsstipendiater år (totalt 71*) Parasport Skidor 62 % 38 % Cykel *Tre paraidrottare har även fått stipendium för sin ledsagare vilken är en förutsättning för elitsatsningen. SF med internationell elitverksamhet som fått lägst landslagsstöd* år 18 (tsek) Gång och vandring Issegling Mångkamp Racerbåt Boule Cricket Dart Frisbee Rugby Riksidrottsgymnasier (RIG), ht 18, elever (648 pojkar och 49 flickor) vid 55 RIG fördelat på 4 kommuner l Individuell idrott l Två individuella idrotter n Lagidrott s Både individuell idrott och lagidrott Gällivare * Projektstöd för landslagsverksamhet är inte inräknat. Luleå SF med högst kostnader* för landslagsverksamhet år 17 (msek) Åre Sollefteå Umeå Skidor Handboll SF med lägst kostnader* för landslagsverksamhet år 17 (msek) Racerbåt Casting Cricket Gång och vandring Dart * Faktiska kostnader ,,1,2,3,4,5 Lerum Göteborg Båstad Helsingborgi Malmö Bollnäs Mora Leksand Malung Falun Sandviken Torsby Fagersta Lindesberg Uppsala Täby Arboga Sollentuna Karlstad Köping Örebro Haninge Lidköping Motala Nyköping Skara Falköping Jönköping Mark Klippan Eksjö Nässjö Sävsjö Växjö Härnösand

11 Antidoping och bestraffningar Antal dopingprov och bestraffade år 8 17 (år 17: prov och 22 bestraffade) n Antal prov n Bestraffade /Svensk Antidoping Andel (%) bestraffningar* i relation till antal tagna prov år ,2 1,,8,6, *Av andelen bestraffade är totalt 96 % män och 4 % kvinnor. /Svensk Antidoping Antal dopingförseelser per dopingklass år 4 17 (totalt 454 fall) Anabola substanser, ex. AAS 2. Vägran, smitning, försvårande 3. Stimulantia* 4. Cannabis 5. Hormon och metabolisk mod 6. Beta-2-stimulerare 7. Diuretika maskerade 8. Peptidhormon tillväxtfaktor** 9. Betablockerare. Kem och fysisk manipulation 11. Kortison 12. Övriga förseelser mot dopingreglerna*** *Varav 11 förseelser avser kokain. **Avser doping med EPO. *** idrottsutövare och 6 idrottsledare. /Svensk Antidoping Inkomna ärenden till Riksidrottsnämnden* år Antal dopingprov inom de SF som testats mest under år 17 Friidrott* Skidor Handboll Styrkelyft Basketboll Budo och kampsport Amerikansk fotboll n Totalt Cykel * Varav 6 prov på styrketränande motionärer inom Friskis&Svettis föreningar. /Svensk Antidoping *Det högsta överklagningsorganet inom idrottsrörelsen för prövning av bestraffningsärenden och övriga överklagningsärenden. 11

12 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Ekonomi Utbetalt statsanslag år (msek) SF med högst omsättning år 17 alt. 17/18 (msek) Golf Innebandy Skidor Handboll Parasport* Simning Gymnastik Källa: Ekonomistyrningsverket * Inkluderar Svenska Paralympiska kommittén. Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd), SF-bidrag och Idrottslyftet år 18 (msek) n Lokalt aktivitetsstöd n SF-bidrag n Idrottslyftet SF med högst andel (%) självfinansieringsgrad* år 17/18 Skidskytte Golf Motorcykel, snöskoter Bilsport Bandy Konståkning Orientering *Omsättning i förhållande till statliga bidrag år RF:s kostnader per verksamhetsområde år 18 (msek) Specialidrott inom gymnasieskolan (43) LOK-stöd (6) Etablering av nyanlända (64) Gemensam natur inom idrottsrörelsen (612) SF med högst eget kapital år 17 alt. 17/18 (msek) Skidor Golf Motorcykel, snöskoter Segling Idrottslyftet, rörelsesatsningen och idrott i segregerade områden (579) Idrottsforskning () Insatser mot doping (35) Skyttesport Tennis Gymnastik

13 Ekonomi Ordinarie bidrag till RF:s idrottsdistrikt (ksek) år Ordinarie bidrag Antal föreningar** Distrikt Blekinge Dalarna Gotland* Gävleborg Halland Jämtland/Härjedalen Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland SUMMA Genomsnittliga inkomster hos en idrottsförening (%) LOK-stöd Idrottslyftet Kommunala bidrag Medlemsavgifter Träningsavgifter Egna arrangemang Reklam/sponsring Bingo/lotter Försäljning Övrigt 5 15 Genomsnittliga utgifter hos en idrottsförening (%) Löner Ersättningar Anläggningar Tävling/träning Hyror *Gotland erhåller enligt beslut på Riksidrottsmötet 1991 ett vattenbidrag på 2 9 ksek. **Avser huvudföreningar inte sektioner. Materiel/utrustning Kansli/administr. Övrigt /United Minds Genomsnittliga utgifter (SEK) för motion och idrott under de senaste tolv månaderna hos befolkningen (6 8 år) år Medlems-/ träningsavgifter Övriga avg. för motion/ idrott Kläder/ skor Utrustning Biljetter till Konsumtion evenemang av idrottsmedier Spel/ vadslagning Resor med motions-/ idrottsinriktning 13

14 SISU Idrottsutbildarna RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Utbetalt statsanslag till SISU år 9 18 (msek) Antal deltagare i studieverksamheten* år * 18* *Inklusive anslag till satsningen Svenska från dag ett Källa: Ekonomistyrningsverket n Totalt *Avser t.o.m. år 17 verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs, Processarbete och Lärande för barn. År 18 avser verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs och Processarbete. Lärande för barn ingår numera i resterande verksamhetsformer. /SISU/IdrottOnline utbildning Studieverksamheten* år Arrangemang Deltagare Utbildningstimmar De fem SF med störst studieverksamhet* år 18 Arrangemang Deltagare Utbildningstimmar Innebandy Under 3 år år år Över 6 år Golf De fem distrikt med störst studieverksamhet* år 18 Arrangemang Deltagare Utbildningstimmar Västra Götaland Småland Skåne Örebro Västerbotten Antal utbildningstimmar* per invånare i idrottens distrikt år 18 n 9 Stockholm (1) Uppland (4) Dalarna (7) Skåne (8) Västernorrland (9) Östergötland (9) n 19 Halland (11) Södermanland (12) Gävleborg (12) Värmland (14) Jämtland-Härjedalen (15) n 29 Västra Götaland () Norrbotten (21) Västmanland (22) Gotland (25) Västerbotten (27) n 3 Småland (32) Blekinge (35) Örebro (38) Jämtland/ Härjedalen Norrbotten Västerbotten Västernorrland Uppland Västmanland Värmland Stockholm Örebro Södermanland Västra Götaland Halland Skåne Dalarna Gävleborg Östergötland Småland Blekinge Gotland *Avser verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs och Processarbete. /SISU/IdrottOnline utbildning *Avser verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs och Processarbete. /SISU/IdrottOnline utbildning/scb 14

15 Riksidrottsförbundets medlemsförbund AKTIV I IDROTT 18* ANTAL FÖREN- INGAR** LOK-STÖD: ANTAL DELTA- GARTILLFÄLLEN ORDINARIE SF-STÖD ÖVRIGT SF-STÖD*** TOTALT SF-STÖD/ BIDRAG Antal Andel (%) män Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och softboll Basketboll Biljard Bilsport Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo och kampsport Bågskytte Casting Cricket Curling Cykel Danssport Dart Draghund Dragkamp Dövidrott Flygsport Friidrott**** Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång och vandring Handboll Innebandy Issegling Judo Kanot Karate Klättring Konståkning Korpen Kälksport***** Landhockey Motorcykel, snöskoter Mångkamp Orientering Parasport Racerbåt Rodd Rugby Segling Simning

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 2018 RIKSIDROTTSFÖRBUNDET Idrottsrörelsen i siffror 18 2 Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 18 3 25 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig

Läs mer

1 (7) Antidopingstatistik

1 (7) Antidopingstatistik (7) Antidopingstatistik 27--8 Antal dopingprov tagna i Sverige År Utanför tävling Tävling Internationella 98 982 983 984 985 986 987 988 989 99 99 992 993 994 995 996 997 998 999 2 2 22 23 24 25 26 27

Läs mer

i dro t ten i s i f f r o r

i dro t ten i s i f f r o r i dro t ten i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 217 35 3 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Idrottsrörelsen i siffror

Idrottsrörelsen i siffror 2018 Idrottsrörelsen i siffror IDROTTSRÖRELSEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER * Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år)

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015. n Män n Kvinnor

IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015. n Män n Kvinnor IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-,

Läs mer

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Idrotten i siffror ANTAL PERSONER I ÅLDERN 16 84 ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Facklig organisation Idrottsförening Kulturförening Pensionärsförening Politiskt parti 0 500 000 1 000 000 1

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

68* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare.

68* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF DF SDF 2 föreningar Cirka 3 miljoner

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Alla Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på LOK-stödet

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Västra Götaland Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Skåne Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på LOK-stödet

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Östergötland Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs

EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs Kallelse till EXTRA DISTRIKTSTÄMMOR 18 mars 2015 i Bollnäs Gästriklands Idrottsförbund (DF) har för avsikt att tillsammans med Hälsinglands Idrottsförbund gå samman och bilda ett länsövergripande Distriktsförbund.

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING

IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING IDROTTSLYFTET 2017 ÅTERRAPPORTERING DEN 12 JUNI 2018 Inledning Denna rapport är framtagen av Riksidrottsförbundets enhet för Uppföljning och Utvärdering och syftar till att kortfattat beskriva arbetet

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10

Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10 Ordförande och Distriktsidrottschef Uppgift och organisation Några nedslag i verksamheten Verksamheten i siffror De 10 största föreningarna De 10 största idrotterna Statsbidragsberättigad verksamhet per

Läs mer

Presentationsrunda Namn och organisation

Presentationsrunda Namn och organisation 23 november 2015 Agenda Presentationsrunda namn och vad ni representerar Tomas Eriksson Strategi för Svensk Idrott 2025 RIM beslut maj 2015 Idrottslyft Integration Förändring årsmötesintervall Information

Läs mer

svensk idrott i samhället

svensk idrott i samhället svensk idrott i samhället Antal personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer Facklig organisation Idrottsförening Kulturförening Pensionärsförening Politiskt parti 5 1 1 5 2 2 5 3

Läs mer

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras?

Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk. Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Svensk Antidoping Samhälls- och idrottsbruk Vad har gjorts? Vad vet vi? Om bruket bland idrottare Om bruket i övriga samhället Vad kan göras? Samhälle - Idrott Drogen Kroppen Prestationen Kick Banta Bygga

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING

IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING IDROTTSLYFTET 2016 ÅTERRAPOPRTERING DEN 25 JULI 2017 Inledning Denna rapport är framtagen av Riksidrottsförbundets enhet för Uppföljning och Utvärdering och syftar till att kortfattat beskriva arbetet

Läs mer

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i samhället > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag Idrottsförening Kulturförening Friluftsförening Politiskt parti

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Svensk idrott i samhället

Svensk idrott i samhället Svensk idrott i samhället Andel (%) personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra-

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 25 APRIL 2018 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 25 APRIL 2018 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 25 APRIL 2018 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 Förslag till ändringar av SDF-bidraget 5 PROGRAM 17.00 Registrering, buffé 18.15 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Röstlängdsunderlag SISU

Röstlängdsunderlag SISU Röstlängdsunderlag SISU Förbund Ombud/Röster Amerikansk Fotboll 1 Badminton 3 Bandy 3 Bangolf 2 Baseboll och Softboll 1 Basket 4 Biljard 1 Bilsport 4 Bordtennis 4 Boule 3 Bowling 5 Boxning 3 Brottning

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Jämställdhet bland idrottens ledare

Jämställdhet bland idrottens ledare Jämställdhet bland idrottens ledare Jenny Svender & Jonnie Nordensky FOU-rapport 2019:1 Jämställdhet bland idrottens ledare Jenny Svender & Jonnie Nordensky FoU-rapport 2019:1 Du finner FoU-rapporter utgivna

Läs mer

Verksamheten i siffror 2015

Verksamheten i siffror 2015 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Verksamheten i siffror 215 Den lagidrott som växer mest till 22 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version 216 5 18 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 SF Rapport... 3 1.1 Deltagartillfällen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Foto: Alexander Ohlson Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning... 6-10 Statistik...

Läs mer

DELTAGARTILLFÄLLEN 2017

DELTAGARTILLFÄLLEN 2017 Bilaga 6 DELTAGARTILLFÄLLEN 2017 Utredning av det totala stödet till föreningar i Eskilstuna kommun 2017 För rapport svarar Utvärderingsringen Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad info@utvarderingsringen.se

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 207 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 207 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 207 INNEHÅLL Skåneidrotten... Verksamhetsuppföljning... 6 Skånes Idrottsförbund... 20 Styrelse... 2 Utmärkelser och förtjänsttecken...

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån ett

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Rörelsesatsning i skolan. För att alla barn ska vilja, våga och kunna vara aktiva genom hela livet

Rörelsesatsning i skolan. För att alla barn ska vilja, våga och kunna vara aktiva genom hela livet Rörelsesatsning i skolan För att alla barn ska vilja, våga och kunna vara aktiva genom hela livet Mer rörelse i skolan! Alltför många barn och unga sitter stilla. Riksidrottsförbundet (RF) har därför fått

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

Antidoping. 20 januari 2018 Kanot Tränarkonvent, Bosön.

Antidoping. 20 januari 2018 Kanot Tränarkonvent, Bosön. Antidoping 20 januari 2018 Kanot Tränarkonvent, Bosön charlotta.lindblom@rf.se Antidopingavdelningen Riksidrottsförbundet 08-699 60 00 (vxl) antidoping@rf.se www.antidoping.se facebook.com/svenskantidoping

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor 2011 1 Innehåll Innehåll... 2... 3 Motion... 4 De populäraste motionsidrotterna... 5 Träning och tävling... 6 De populäraste tävlingsidrotterna... 6 Titta på idrott som åskådare... 8 Kostnader för eget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 06 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 06 VERKSAMHETSBERÄTTELSER 06 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL Skåneidrotten... Verksamhetsuppföljning... 6 Skånes Idrottsförbund... 0 Styrelse... Utmärkelser

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2011

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2011 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2011 Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån

Läs mer

Nu startar resan mot Idrotten i Uppland inspirerar och utvecklar Svensk idrott förändras... 08

Nu startar resan mot Idrotten i Uppland inspirerar och utvecklar Svensk idrott förändras... 08 Omslagsbild: Paniz Yousefi från Fyrisfjädern BMK. Paniz tilldelades Jan Åhrbergs Ledarstipendium 2017 som delas ut av Svenska Badmintonförbundet. Paniz är den första som tilldelats det nyinstiftade stipendiet.

Läs mer

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet Kommunundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 5 Kommunens stöd till idrotten

Läs mer

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019 Riksidrottsförbundet Kommunundersökning 2019 Maj 2019 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 4 Föreningsbidrag 5 Kommunernas föreningsbidrag 6 Förändring av föreningsbidraget

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2012 Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån

Läs mer

Nyckeltalens utveckling

Nyckeltalens utveckling Nyckeltalens utveckling 2008-2014 Nedanstående tabell visar läget i Svenska Fäktförbundet 2008, vilka nyckeltal (mål) för 2014 som förbundsmötet 2009 beslutade om samt resultatet fem år efteråt. Nyckeltal

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Godkända Huvudman Skola Program Idrott Tillstånd Antal platser Dnr Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling

Godkända Huvudman Skola Program Idrott Tillstånd Antal platser Dnr Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling Alingsås kommun Alströmergym BF;BA;EC;FT;HA;HV;RL;VO;EK;ES;HU;NA;SA;TE,Lärling Fotboll ok SvFF 20 2010:01297 Alingsås kommun Alströmergym BF,BA,EC,FT,HA,HV,RL,VoEK,ES,HU,NA,SA,TE Handboll ok 12 2010:01297

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2013

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2013 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2013 1. INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING AV STATENS STÖD TILL IDROTTEN 1. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum

Läs mer

Förord. Tor-Erik Henriksson Mattias Hjelmberg Ola Stadler. Streck för miljoner 3

Förord. Tor-Erik Henriksson Mattias Hjelmberg Ola Stadler. Streck för miljoner 3 - en utredning av det statliga lokala aktivitetsstödet STOCKHOLM DECEMBER 2006 9 789197 626910 Förord Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) har i mer än 30 år varit ett stabilt stöd till barn-

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 Prioriterade områden

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner)

Kommuner med högst resultat i länet, sammanvägt resultat på elevenkäter, åk 5 (placering totalt av 185 kommuner) Länstabeller Stockholms län elevenkäter, åk 5 elevenkäter, åk 8 1. Danderyd (1) 1. Södertälje (70) 1. Norrtälje (91) 2. Täby (2) 2. Danderyd (71) 2. Danderyd (101) 3. Lidingö (4) 3. Nacka (117) 3. Södertälje

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Foto omslag: Peter Holgersson, Bildbyrån Foto sid: 3. Amir Beganovic, Bildbyrån 6: Nils Jakobsson, Bildbyrån 8: Nils Jakobsson, Bildbyrån 9: Johanna Lundberg, Bildbyrån 12: Joel

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning... 5-9 Statistik... 8-9 Några goda exempel från

Läs mer

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2010

Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2010 Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 2010 Inledning I CIF:s uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån ett s.k. indikatorsystem.

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING 2012-05-14 FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING Korpen Hej! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks) genomför just nu en undersökning bland alla korpföreningar och nationella organisationer för att

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Riskerar du att träna och tävla dopad av misstag?

Riskerar du att träna och tävla dopad av misstag? Riskerar du att träna och tävla dopad av misstag? -Om doping, kosttillskott och läkemedel kopplat till idrottande 18 januari 2016 Örebro Presentation Peter Bergvall Virtanen peter.b.virtanen@olif.se 019-175595

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten

3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten 3. Indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten Inledning I Centrum för idrottsforsknings (CIF) uppdrag ingår en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten utifrån

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer