Verksamheten i siffror 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten i siffror 2015"

Transkript

1 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Verksamheten i siffror 215 Den lagidrott som växer mest till 22

2 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 SF Rapport Deltagartillfällen LOK-stöd SISU utbildningstimmar Aktiva medlemmar I IdrottOnline Basketboll i siffror Laglicenser Unika spelare och Easy Basket registreringar Aktiva domare Antal föreningar Antal matcher Deltagande lag I RM och USM Utbildade tränare, domare och förbundsfunktionärer Publiksnitt Basketligan dam och herr Sociala medier Spridning över landet... 18

3 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 3 av 19 1 SF Rapport För att mäta det övergripande målet: Den lagidrott som växer mest till 22 jämför vi oss med följande lagidrotter: Bandy, Fotboll, Handboll, Innebandy, Ishockey och Volleyboll. De gemensamma nyckeltal för samtliga SF, är de siffror som RF mäter och som ligger till grund för SF bidraget. Dessa tre är LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd), Utbildningstimmar (SISU) och aktiva medlemmar i IdrottOnline. SF bidraget som utbetalas till respektive SF 216 baseras på 214 års siffror. 1.1 Deltagartillfällen LOK-stöd Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. 2,% Förändring % Deltagartillfällen 15,% 1,% 5,%,% -5,% -1,% Basket Ishockey Volleboll Innebandy Bandy Fotboll Handboll 212-1,4% -2,% 4,6% -1,% -3,5% -,4% -1,5% 213-5,8% -2,6% 1,6% -1,3% -5,3% -,1% -2,5% 214-1,6% 7,1% 18,7% 9,3% 12,6% 11,1% 4,2% Sammanställning över ökning/minskning i procent för antal deltagartillfällen för respektive SF. Siffrorna avser 212, 213 och års siffror är inte slutrapporterade. Jämförelse Totalt antal deltagartillfällen SF Basketboll Ishockey Volleyboll Innebandy Bandy Fotboll Handboll

4 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 4 av 19 Deltagartillfällen per BDF 214 2,6% 1,3% 9,9% 5,6% 2,5% 4,7% Mellannorrland Mellansvenska 3,5% 3,5% Norrbotten Skåne 1,3% Småland- Blekinge Stockholm Norra Svealand Västerbotten 56,5% Westra Östsvenska Procentuell fördelning av deltagartillfällen mellan distrikten under 214. Gävle-Dala, Uppland och Västmanlands BDF är sammanslagna till Norra Svealands BDF, vilket också är namnet på det nya distriktet. Deltagartillfällen och fördelning flickor/pojkar 35, ,49,48,47,46,45,44, ,42 Deltagartillfällen andel flickor De blå staplarna visar antal deltagartillfällen per år. Den orangea linjen avser procentuell andel flickor av alla deltagartillfällen (längst ut till höger).

5 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 5 av SISU utbildningstimmar Nedan finns en sammanställning över SISU verksamhet i respektive SF:s föreningar. Mer detaljerad statistik per förening och distrikt finns på Vi har ännu inte erhållit 215 års siffror för de andra SF:en. Utbildningstimmar SISU per SF Basket Ishockey Volleboll Innebandy Fotboll Handboll Antal utbildningstimmar för respektive SF:s föreningar. 16 SISU timmar per BDF (214 resp. 215) N-botten V-botten M-Norrland N. Svea Sthlm Ö-svenska M-svenska Westra Små-Blk Skåne Antal SISU timmar per BDF för år 214 samt 215. Gävle-Dala, Uppland och Västmanlands BDF är sammanslagna till Norra Svealands BDF, vilket också är namnet på det nya distriktet.

6 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 6 av 19 Ökning/minskning SISU utbildningstimmar från föregående år SF Basketboll 11,8% 32,4% Volleyboll 43,7% 12,9% Handboll -37,% 1,2% Ishockey -9,6% 1,2% Fotboll 7,6%,3% Innebandy 2,6% -1,1% Bandy -8,2% -3,7% SISU utbildningstimmar sen 21 per år SF Basketboll Ishockey Volleyboll Innebandy Bandy Fotboll Handboll Antal deltagare SISU verksamhet SF Basketboll Ishockey Volleyboll Innebandy Bandy Fotboll Handboll Ökning/minskning av SISU utbildningstimmar Basketen såg en ökning med 11,8% för 214, jämfört med 214, vilket är tredje största ökning av de idrotter vi jämför oss med. För 215 var ökningen 32,4%, vilket var den största bland de idrotter vi jämför oss med. SISU utbildningstimmar Sedan 21 har SISU timmarna ökat från till för 215. Antal deltagare Antalet deltagare har sedan 21 ökat från till år 215.

7 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 7 av Aktiva medlemmar i IdrottOnline Nedan finns en sammanställning över aktiva medlemmar i IdrottOnline för respektive SF. Med aktiv i idrott menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. Aktiva medlemmar IdrottOnline Basket Ishockey Volleboll Innebandy Bandy Fotboll Handboll Riksidrottsförbundet mäter årligen antalet aktiva i idrott för alla SF. Bilden visar antalet för respektive år (213,214 och 215). Aktiva i idrott (7-25 år) Män Kvinnor % 5% Män Kvinnor Ovan är en sammanställning över antalet aktiva barn och ungdomar i idrott för basket och vilket år de är födda vid 215 års mätning. Flest aktiva för basket, både flickor och pojkar var åldersgruppen födda 22. Fördelningen män/kvinnor är nästintill identisk (män 5,5% och kvinnor 49,5%).

8 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 8 av 19 Aktiva medlemmar per BDF 215 2,3% 3,3% 4,3% 5,9% 4,1% 6,2% 7,6% 11,6% 11,7% 43,% Stockholm Skåne Westra Norrbotten Östsvenska Mellannorrland Småland-Blekinge Norra Sveland Västerbotten Mellansvenska Antalet aktiva i idrott för respektive BDF under 215. Gävle-Dala, Uppland och Västmanlands BDF är sammanslagna till Norra Svealands BDF, vilket också är namnet på det nya distriktet. Ökning/minskning Aktiva medlemmar i IdrottOnline SF Ishockey 14,9% 28,1% Basketboll 12,3% 17,% Bandy 9,3% 16,6% Volleyboll 7,4% 14,6% Fotboll 18,5% 13,5% Handboll 1,7% 12,% Innebandy 19,4% 1,9% Ökning/minskning av Aktiva medlemmar IdrottOnline Samtliga SF vi jämför oss med har ökat antalet medlemmar i IdrottOnline jämfört med föregående år under 214 och 215.Under 215 ökade basketen näst mest, vilket var 17%.

9 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 9 av 19 2 Basketboll i siffror Laglicenser Bilden nedan visar totalt antal laglicenser rapporterade till SBBF från respektive tävlingsorganisatör (BDF). U13 till seniorlag inkluderas i laglicenserna. Licenserna rapporteras årligen i December under innevarande säsong, samt slutrapportering i maj. 215 visar alltså säsongen En del kompletteringar kan tillkomma på 215 eftersom slutrapporteringen inte är gjord. Laglicenser i Sverige Senior Ungdom Totalt Totala antalet laglicenser rapporterade för respektive år Laglicenser ungdom (U13-U2) Skåne Westra Ösvenska Sthlm Msvenska N. Svea Mnorrland V-botten Smål-Blek N-botten Antalet inrapporterade laglicenser för ungdomslag per respektive BDF de tre senaste åren. Gävle-Dala, Uppland och Västmanlands BDF är sammanslagna till Norra Svealands BDF, vilket också är namnet på det nya distriktet.

10 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 1 av Laglicenser senior Skåne Westra Ösvenska Sthlm Msvenska N. Svea Mnorrland V-botten Smål-Blek N-botten Antalet inrapporterade laglicenser för seniorlag per respektive BDF de tre senaste åren. Gävle-Dala, Uppland och Västmanlands BDF är sammanslagna till Norra Svealands BDF, vilket också är namnet på det nya distriktet. 2.2 Unika spelare och Easy Basket registreringar Vi mäter årligen antalet unika spelare som registrerats med licens i ett lag (U13 seniorer) samt Easy Basket registreringar (U12 och yngre). Mätningen för innevarande säsong ( ) är gjord i mars 216. Unika spelare Unika spelare Antalet unika spelare med licens eller Easy Basket registrering. 216 indikerar innevarande säsong ( ), som kan komma att kompletteras då mätningen gjordes i mars.

11 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 11 av 19 Unika personer med licens U13 och äldre TOTALT Antalet unika spelare med licens (U13 och äldre). 216 indikerar innevarande säsong ( ), som kan komma att kompletteras då mätningen gjordes i mars. 8 Spelarlicenser (U13-äldre) per BDF N. Svea M-Norrland M-Svenska N-botten Skåne Smål-Blk Sthlm V-Botten Westra Ö-svenska Antalet unika spelare med licens (U13 och äldre) per BDF. 216 indikerar innevarande säsong ( ), som kan komma att kompletteras då mätningen gjordes i mars.

12 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 12 av 19 Unika EB registreringar EB registreringar Unika Easy Basket registreringar per år. 216 indikerar innevarande säsong ( ), som kan komma att kompletteras då mätningen gjordes i mars. Easy Basket registreringarna är relativt nya och har inte heller varit obligatoriska för spel. Senaste åren har dock de flesta föreningarna registrerat sina spelare. Unika EB registreringar per BDF Unika Easy Basket registreringar per år för respektive BDF. 216 indikerar innevarande säsong ( ), som kan komma att kompletteras då mätningen gjordes i mars.

13 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 13 av Aktiva domare Antalet aktiva domare uppdelat per BDF. BDF:en har rapporterat I December 215, utifrån de domare som aktivt dömer matcher I distriktet Aktiva domare Sthlm V-botten N. Svea M-Norrland Westra Skåne M-svenska Små-Blk N-botten Ö-svenska Aktiva domare I respektive BDF. 215 rapporterades I December 215 och avser innevarande säsong ( ). 2.4 Antal föreningar Antal föreningar Föreningar Antalet medlemsföreningar I Svenska Basketbollförbundet. Nya föreningar: 21: : : 9 213: : : Föreningar per BDF N. Svea M-norrland 19 M-svenska 33 N-botten Skåne Små-Blk Sthlm

14 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 14 av Antal matcher Samtliga BDF använder sig av det tävlingsadministrativa systemet BasketHotel. Nedan är en sammanställning av antalet matcher registrerade i systemet per helår. Antal matcher i BasketHotel Deltagande lag I RM och USM SBBF arrangerar varje säsong Riksmästerskap (RM) för U15 och U16 lag samt Svenska Mästerskap (USM) för U17 och U19 lag. Deltagande lag i RM Deltagande lag i USM Deltagande lag i RM respektive USM. 215 avser innevarande säsong

15 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 15 av 19 Deltagande lag i RM per BDF Deltagande lag i USM per BDF N. Svea M-Norrland M-Svenska N-botten N. Svea M-Norrland M-Svenska N-botten Skåne Små-Blk Sthlm Westra V-botten Skåne Små-Blk Sthlm Westra V-botten Ö-svenska Ö-svenska Antal deltagande lag i RM och USM per BDF säsongen Regionverksamheten SBBF bedriver regionlägerverksamhet för U14 och U15, uppdelat på sex regioner i Sverige. Under säsongen arrangerades 4 läger för U15 och Miki Herkel Cup. För U14, där ingen selektering sker hölls 3 läger Deltagare U15 Region U15 Pojkar U15 Flickor U15 TOT U15 Pojkar U15 Flickor U15 TOT Antalet deltagare på regionverksamheten för åldersgruppen U i tabellen indikerar innevarande säsong

16 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 16 av Deltagare U14 Region U14 Pojkar U14 Flickor U14 TOT U14 Pojkar U14 Flickor U14 TOT Antalet deltagare på regionverksamheten för åldersgruppen U14, som bedrivits sedan i tabellen indikerar innevarande säsong Utbildade tränare, domare och förbundsfunktionärer Antal utbildade domare och tränare per helår. Grundkurs och steg 1 är gemensamt för domare och tränare. Från steg 2 är det specifika utbildningar. Tränare Grundkurs Steg Steg Steg Steg 4 13 Domare Grundkurs Steg Steg Steg Steg Förbundsfunktionärer Sekretariat Matchstatistik 77 48

17 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 17 av Publiksnitt Basketligan dam och herr Publiksnitt för Basketligan herr och dam. 216 indikerar innevarande säsong ( ). Publiksnitt Basketligan dam Grundserie Slutspel Publiksnitt Basketligan Dam Matchtyp Grundserie Slutspel Kvartsfinaler Semifinaler Finaler TOTALT Publiksnitt Basketligan herr Grundserie Slutspel Publiksnitt Basketligan Herr Matchtyp Grundserie Slutspel Kvartsfinal Semifinal Final TOTALT

18 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 18 av Sociala medier Antalet följare i SBBF:s olika kanaler. Mätningen är gjord i början av respektive år. Följare Sociala medier facebook Basketlandslagen FB Instagram Twitter Youtube Spridning över landet Tabellen nedan visar samtliga idrottsförbund i Sverige, hur manga kommuner som varje förbund innefattar, samt i hur många kommuner av dessa det fans en eller flera basketföreningar i under 214. Idrottsförbund Antal kommuner Antal kommuner med Basketförening Blekinge 5 Dalarna 15 6 Gotland 1 1 Gästrikland 4 4 Halland 6 4 Hälsingland 6 3 Jämtland- härjedalen 8 6 Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland 11 8 Uppland 1 6 Värmland 18 8 Västerbotten 15 3 Västergötland Västernorrland 7 4 Västmanland 1 4 Västsvenska 22 9 Örebro 1 5 Östergötland 13 6 SUMMA

19 Blekinge Dalarna Gotland Gästrikland Halland Hälsingland Jämtland- härjedalen Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västernorrland Västmanland Västsvenska Örebro Östergötland SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version Sida 19 av Spridning över landet 1 5 Antal kommuner Kommuner med IF Grafen ovan anger antal kommuner per idrottsförbund (blå staplar) och antal av dessa kommuner där det finns en eller flera basketföreningar (orange linje) under 214.

Verksamheten i siffror 2014

Verksamheten i siffror 2014 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Verksamheten i siffror 214 Den lagidrott som växer mest till 22 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1 Licenser och registreringar... 2 1.1 Laglicenser... 2 1.2 Laglicenser Ungdom

Läs mer

Välkomna till Basketforum 2017

Välkomna till Basketforum 2017 Välkomna till Basketforum 2017 -Varför Basketforum? Skall hållas de år vi inte har Förbundsmöte I linje med vad styrelsen utlovade vid senaste Förbundsmötet 2016: 3T > Tillväxt, Tydlighet, Tillsammans

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

SBBF On tour 2013 varför?

SBBF On tour 2013 varför? SBBF On tour 2013 varför? SBBF:s styrelse och personal vill: Informera om SBBF:s arbete, roll och planer inom olika verksamhetsområden kopplat till vår Vision och verksamhetsplan Lyssna och ta del av föreningarnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Idrotten i siffror ANTAL PERSONER I ÅLDERN 16 84 ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Facklig organisation Idrottsförening Kulturförening Pensionärsförening Politiskt parti 0 500 000 1 000 000 1

Läs mer

IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015. n Män n Kvinnor

IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015. n Män n Kvinnor IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Idrottsrörelsen i siffror

Idrottsrörelsen i siffror 2018 Idrottsrörelsen i siffror IDROTTSRÖRELSEN I SIFFROR ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER * Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år)

Läs mer

Nyckeltalens utveckling

Nyckeltalens utveckling Nyckeltalens utveckling 2008-2014 Nedanstående tabell visar läget i Svenska Fäktförbundet 2008, vilka nyckeltal (mål) för 2014 som förbundsmötet 2009 beslutade om samt resultatet fem år efteråt. Nyckeltal

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2018-2019 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet Riksidrottsförbundet Kommunundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 5 Kommunens stöd till idrotten

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

68* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare.

68* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF DF SDF 2 föreningar Cirka 3 miljoner

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020. Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer!

Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020. Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer! Svenska Basketbollförbundet tar sikte på 2020 Vi vill växa för att kunna utvecklas ännu mer! Foto: Niklas Larsson Svensk basket tar sikte på 2020 Nu sätter vi upp nya mål. Och siktar framåt. På Svenska

Läs mer

SGF Juniortävlingar 2019 Teen Tour Elite Omg Datum Distrikt Spelform Anm.

SGF Juniortävlingar 2019 Teen Tour Elite Omg Datum Distrikt Spelform Anm. SGF Juniortävlingar 2019 Teen Tour Elite 1 17-19 maj Skåne Slag 54 hål 2 7-9 juni Södermanland Slag 54 hål 3 27-30 jun Göteborg Slag 72 hål (JSM Slag) 4 25-28 jul Örebro Match (JSM Match) Kräver två-teestart

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Så spelas TV-pucken 2014

Så spelas TV-pucken 2014 Så spelas TV-pucken 2014 TV-pucken 2014 inleds med två kvalspelsgruppspel den 12-14 september där de två bästa lagen från respektive grupp går vidare till kvalgruppspel till kvartsfinal. Kvalspelsgrupp

Läs mer

Regionverksamhet Mellersta 2015/16

Regionverksamhet Mellersta 2015/16 Region Flickor och Pojkar -01 Hej killar och tjejer, Tack för senast, det var en härlig upplevelse för oss coacher i Oskarshamn och det hoppas vi det var för Er också. Vi var verkligen nöjda och stolta

Läs mer

Gotland Uppdaterad efter TV-pucken 2018

Gotland Uppdaterad efter TV-pucken 2018 Gotland Uppdaterad efter TV-pucken 2018 1964 Uppland 0-7 1965 Västergötland 1-5 1966 Blekinge 0-4 1967 Halland 4-2 1967 Östergötland 3-2 1967 Värmland 0-6 1968 Blekinge 0-9 1969 Skåne 1-8 1970 Östergötland

Läs mer

Regionverksamhet Mellersta 2015/16

Regionverksamhet Mellersta 2015/16 Hej flickor och pojkar födda 01. Tack för senast, det var en härlig upplevelse för oss coacher i Uppsala och vi hoppas att det var likadant för er. Vi är både nöjda och stolta över er prestation och den

Läs mer

Rörelsesatsning i skolan. För att alla barn ska vilja, våga och kunna vara aktiva genom hela livet

Rörelsesatsning i skolan. För att alla barn ska vilja, våga och kunna vara aktiva genom hela livet Rörelsesatsning i skolan För att alla barn ska vilja, våga och kunna vara aktiva genom hela livet Mer rörelse i skolan! Alltför många barn och unga sitter stilla. Riksidrottsförbundet (RF) har därför fått

Läs mer

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L TV-pucken 2010 Grupp A Björkhallen, Kristinehamn Norrbotten-Göteborg VIT 3-4 (1-0, 2-4) Småland-Södermanland 7-0 (2-0, 5-0) Värmland-Jämtland/Härjedalen 3-0 (2-0, 1-0) Göteborg VIT-Södermanland 4-2 (2-1,

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

TV-pucken 2009 Grupp A Stallet, Norrköping

TV-pucken 2009 Grupp A Stallet, Norrköping TV-pucken 2009 Grupp A Stallet, Norrköping Småland - Ångermanland 4-1 ( 3-1, 1-0 ) Västmanland - Blekinge 3-4 ( 0-2, 3-2 ) Gotland - Värmland 2-6 ( 0-2, 2-4 ) Blekinge - Småland 0-2 ( 0-1, 0-1 ) Ångermanland

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Fakta Svenska Basket

Fakta Svenska Basket Fakta Svenska Basket 2007-08-13 Svenska Basketbollförbundet Leif Tormér Ver 2007-08-21 Antal medlemsföreningar 120 100 80 60 40 34 26 20 19 18 0 32 28 114 13 69 14 9 24 Östsvenska BDF Västmanlands BDF

Läs mer

Örebro län sedan 1985 Närke Uppdaterad efter TV-pucken 2018

Örebro län sedan 1985 Närke Uppdaterad efter TV-pucken 2018 Örebro län sedan 1985 Närke 1962-1984 Uppdaterad efter TV-pucken 2018 1962 Västergötland 1-4 1963 Göteborg 0-1 1964 Skåne 4-2 1964 Småland 1-4 1965 Östergötland 4-0 1965 Västmanland 1-4 1966 Göteborg 3-0

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Tävlingskrav Ungdomsturneringar

Tävlingskrav Ungdomsturneringar Tävlingskrav Ungdomsturneringar Säsongen 2016-2017 Innehåll INLEDNING... 3 1.1. SM-spel... 3 1.2. Tävlingsstyrelse... 3 1.3. Tävlingsjury... 3 1.4. Regler och tolkningsordning... 3 1.5. Arrangörer... 3

Läs mer

Förbundsmöte den 14 april Välkommen till Förbundsmötet Förbundsmöteshandlingar

Förbundsmöte den 14 april Välkommen till Förbundsmötet Förbundsmöteshandlingar Förbundsmöte den 14 april 2018 Välkommen till Förbundsmötet 2018 Förbundsmöteshandlingar 2018 04 14 Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till Förbundsmöte lördag den 14 april kl 12.00 Folksam,

Läs mer

Rapport Utredning regionala stödfunktioner

Rapport Utredning regionala stödfunktioner Rapport Utredning regionala stödfunktioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161130 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET. USM Handboken

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET. USM Handboken SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET USM Handboken 2015 2016 Innehåll Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Allmän information Deltagande lag Arrangörer Allmän information om Ungdoms-SM 2015-2016 TIDSPLAN 27-29 november U17 + U19

Läs mer

SGF Juniortävlingar 2020 Teen Tour Elite Omg Datum Distrikt Spelform Anm.

SGF Juniortävlingar 2020 Teen Tour Elite Omg Datum Distrikt Spelform Anm. SGF Juniortävlingar 2020 Teen Tour Elite 1 16-18 maj Halland Slag 54 hål lör-mån 2 5-7 jun Göteborg Slag 54 hål 3 25-28 jun Skåne Slag 72 hål (JSM Slag) 4 30 jul-2 aug Match (JSM Match) Kräver två-teestart

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Blekinge Uppdaterad efter TV-pucken 2018

Blekinge Uppdaterad efter TV-pucken 2018 Blekinge Uppdaterad efter TV-pucken 2018 1963 Småland 0-7 1964 Småland 0-9 1965 Skåne 0-1 1966 Gotland 4-0 1966 skåne 0-1 1967 Småland 0-3 1968 Närke 2-1 1968 Gotland 3-0 1968 Södermanland 1-3 1969 Skåne

Läs mer

Så spelades TV-pucken 2018

Så spelades TV-pucken 2018 Så spelades TV-pucken 2018 I TV-pucken 2018 deltog sammanlagt 24 lag. Det spelades först två kvartsfinalkvalgruppspel med 2x6 lag följt av fyra kvartsfinalgruppspel med 4x4 lag samt att sedan tolv lag

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING

FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING 2012-05-14 FRÅGEFORMULÄR - NOLLMÄTNING Korpen Hej! Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks) genomför just nu en undersökning bland alla korpföreningar och nationella organisationer för att

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1998) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1998) Solna Till SDF Solna 2016-08-31 Till SDF U19- och U17-serierna 2017 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2017. (Tilldelningen av platser

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

A=Ranking, B=Lag, C=Matcher, D=Vinster, E=Oavgjorda, F=Förlorade, G=Gjorda-Insläppta mål, H=Målskillnad, I=Poäng

A=Ranking, B=Lag, C=Matcher, D=Vinster, E=Oavgjorda, F=Förlorade, G=Gjorda-Insläppta mål, H=Målskillnad, I=Poäng TV-PUCKEN 2016 TV-pucken, Kvalgrupp A Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå 9/9 Medelpad-SIF Laget 2-3 (0-2,2-0,0-0,0-1) P: 126 9/9 Örebro Län Gotland 9-0 (4-0,5-0) P: 102 9/9 Jämtland/Härjedalen-Västerbotten

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1999) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1999) Solna Till SDF Solna 2017-08-23 Till SDF U19- och U17-serierna 2018 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2018. (Tilldelningen av platser

Läs mer

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Svensk orientering 2012-2013 Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Intresset för O-Ringen i Boden 2013 är stort. Den 1 november hade 5 022 deltagare anmält sig. Ekonomiskt utfall 2012 Budget

Läs mer

Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013

Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013 Statistik om psykiatrisk tvångsvårdenligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), år 2013 Avdelningen för statistik och jämförelser Sanna Tiikkaja Herman Holm Diarienr. 44123/2014 Psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1996) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1996) Solna Till SDF Solna 2014-08-21 Till SDF U19- och U17-serierna 2015 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2015. (Tilldelningen av platser

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1995) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1995) Solna Till SDF Solna 2013-08-15 Till SDF U19- och U17-serierna 2014 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2014. (Tilldelningen av platser

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Stöd för installation av solceller

Stöd för installation av solceller Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Löner inom industrin 2015

Löner inom industrin 2015 Löner inom industrin 2015 Kapitel 2 - Löneutveckling Tabell 2.1 Medellöneökningar, okorrigerat 2000-2015 2013-2015 2015 Arbetare 3,0 2,2 2,0 Tjänstemän 3,5 2,3 2,2 Tabell 2.2 Medellöneökningar, korrigerat

Läs mer

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019

Riksidrottsförbundet. Kommunundersökning Maj 2019 Riksidrottsförbundet Kommunundersökning 2019 Maj 2019 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om de deltagande kommunerna 4 Föreningsbidrag 5 Kommunernas föreningsbidrag 6 Förändring av föreningsbidraget

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagsamheten 2018 Jämtlands län

Företagsamheten 2018 Jämtlands län Företagsamheten 2018 Jämtlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

1 (7) Antidopingstatistik

1 (7) Antidopingstatistik (7) Antidopingstatistik 27--8 Antal dopingprov tagna i Sverige År Utanför tävling Tävling Internationella 98 982 983 984 985 986 987 988 989 99 99 992 993 994 995 996 997 998 999 2 2 22 23 24 25 26 27

Läs mer

15-16 DECEMBER NORRKÖPING

15-16 DECEMBER NORRKÖPING 15-16 DECEMBER NORRKÖPING 3-MANNA HERR & DAM Välkommen till Norrköping 15-16 december 2018 Kvalificerade lag i 3-manna SM Herrar och Damer 3-MANNA HERR & DAM INBJUDAN TILL KVALIFICERADE LAG I 3-MANNA SM

Läs mer

Officiell medlemsstatistik 2014

Officiell medlemsstatistik 2014 Officiell medlemsstatistik 2014 Rapport 4 av 4 (20 oktober 2014), version 1c 1. Regelverket SGF- och GIT-avgift baseras på antal aktiva medlemmar. Avläsningarna sker vid fyra tillfällen per år. Det avläsningstillfälle

Läs mer

Tävlingskonferens 2016 anteckningar

Tävlingskonferens 2016 anteckningar Tävlingskonferens 2016 anteckningar 2016-04-15 Quality Globe Hotel, Johanneshov Tävlingsplan och förbundsserierna Patrik Eklund, berättade om arbetet med Tävlingsplanen (TP). TP för 2016-17 är inte helt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Riktlinjer för RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer Övergripande riktlinjer 1. Bidrag kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan ske mellan flera idrottsföreningar och/eller

Läs mer

Svenska Fotbollförbundet Certifieringsansökan Lokal Idrottsutbildning Fotboll

Svenska Fotbollförbundet Certifieringsansökan Lokal Idrottsutbildning Fotboll Svenska Fotbollförbundet Certifieringsansökan Lokal Idrottsutbildning Fotboll Datum: Skolans namn: Svenska Fotbollförbundet (SvFF) utfärdar i samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) certifiering

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Föräldramöte Sundsvall Dragons P98 10/9 2012

Föräldramöte Sundsvall Dragons P98 10/9 2012 Föräldramöte Sundsvall Dragons P98 10/9 2012 Träningar Vi fick en se en översikt som Pontus sammanställt gällande träningar, matcher o s v. Ambitionen är att hitta en balans mellan träning, match och andra

Läs mer

RF Kommunundersökning Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2011 Juni 2011 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 13 Lokalt

Läs mer

TV-PUCKEN 2013 Grupp A Stora Mossen, Stockholm A B C D E F I J K L

TV-PUCKEN 2013 Grupp A Stora Mossen, Stockholm A B C D E F I J K L TV-PUCKEN 2013 Grupp A Stora Mossen, Stockholm 6/9 Stockholm Syd-Stockholm Nord 5-1 (2-0, 3-1) 369 6/9 Västmanland-Östergötland 0-7 (0-4, 0-3) 242 6/9 Södermanland-Göteborg 1-3 (0-1, 1-2) 195 7/9 Östergötland-Stockholm

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016

Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Företagarpanelen om el och energi Januari 2016 Är det viktigt för ditt företag med el till konkurrenskraftiga priser? 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 2 3 20, 10, 0, Ja, det har en avgörande betydelse

Läs mer