Verksamhetsberättelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2015"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015

2 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning Goda exempel Statistik Personal Ekonomiska förutsättningar SISU Idrottsutbildarna Box , Linköping Besöksadress: Idrottens Hus, Vidingsjö, Linköping Tel: Hemsida:

3 Ordförande har ordet Många östgötar och östgötska lag har varit väldigt framgångsrika under året, vilket förstås är glädjande för alla oss som uppskattar idrott. Men än viktigare för oss är att den östgötska idrotten har kunnat erbjuda ett bra utbud och möjlighet för alla ungdomar att prova på och utöva idrott var det år då idrottsföreningarnas viktiga roll som brobyggare för nya svenskar in i vårt samhälle verkligen sattes på prov. Många östgötska föreningar gör ett fantastiskt jobb när det gäller integration och flera av dem har fått ta del av det föreningsstöd för integration som Östergötlands Idrottsförbund levererar. För att ytterligare underlätta för föreningarna avseende kompetensutveckling, nätverksbyggande och annat stöd som behövs har en tjänst som integrationssamordnare tillsatts. En oroande tendens är att det, framförallt i våra större städer, finns tecken som tyder på att föreningar i socioekonomiskt hårt drabbade områden blir färre och därmed blir även antalet idrottande i förening i dessa områden färre. Här fyller vi en viktig roll när det gäller att tillsammans med kommuner och bostadsbolag stötta de föreningar som finns i dessa områden, till exempel genom att aktivt jobba med föreningsutveckling, utbildning av ledare och anläggningsutveckling. Här fyller Idrottslyftet en viktig funktion för att stimulera till mer aktivitet. En glädjande trend är att allt fler föreningar ser värdet i att arbeta med värdegrundsfrågor och ser SISU Idrottsutbildarna som en given samarbetspartner. Allt fler föreningar ser värdet av att ha en verksamhet som genomsyras av värderingarna i idrottens idéprogram, Idrotten Vill, och ser det som ett viktigt konkurrensmedel för att rekrytera och behålla medlemmar. Antalet utbildningstimmar i föreningarna fortsätter att öka, ett tydligt tecken på att SISU Idrottsutbildarna är en efterfrågad resurs - Vi är där när idrotten lär. En hög volym av utbildningstimmar medför också ett högre statligt folkbildningsstöd till länet, vilket innebär att vi kan fortsätta att erbjuda utbildningsinsatser av högsta kvalitet. En tydlig trend under året har varit att allt fler idrottsföreningar efterfrågar våra servicetjänster, framför allt när det gäller ekonomi, bokföring och löner. En efterfrågan som vi självklart arbetar för att möta i syfte att underlätta för föreningar att kunna engagera organisationsledare men även för att vi vill skapa förutsättningar för föreningar och förbund att lägga tid på verksamheten, inte administrationen. Att avlasta och underlätta för våra föreningar och förbund när det gäller administration är något vi jobbat mycket med under året, bland annat genom ett förenklat förfarande vid ansökan om SDF-stöd och med drop-in support för såväl ekonomifrågor som IdrottOnline, något som varit mycket uppskattat av våra föreningar. Med hjälp av RFs rikskansli har vi under året gjort en analys av vår verksamhet med utgångspunkt från våra uppdrag och idrottens behov. Analysen har varit en viktig vägledning när vi nu utvecklar vår verksamhet för att möta framtidens utmaningar och förväntningar med sikte på idrottens nya mål Jag vill slutligen rikta ett stort tack till medarbetarna, som fortsätter att visa ett stort engagemang och hjärta för Östgötaidrotten. Mattias Ottosson, ordförande 3

4 Förtroendemannaorganisation Styrelse Förbundsordförande Vice ordförande Förbundssekreterare Förbundskassör Övriga ledamöter Adjungerad tjänsteman Valberedning Ordförande Ledamöter Mattias Ottosson, Norrköping Jan Ögren, Norrköping Kristin Lönnqvist, Norrköping Per Jameson, Norrköping Ann-Sofi Brehmer Hjertstedt, Mjölby Mats Johansson, Motala Mats E Johansson, Linköping Anna Ed, Linköping Elaine Lundman, Norrköping Mona Wahlström, Linköping Kristin Lönnqvist, Norrköping Berryl Arvehell, Norrköping Jonas Svensson, Linköping Åsa Hjertstrand, Linköping Revisorer Utses av Ernst&Young Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio (9) protokollförda sammanträden. 4

5 Medlemsorganisationer SISU Idrottsutbildarna har 74 medlemsorganisationer, varav 72 är verksamma i Östergötland Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och Softboll Basket Biljard Bilsport Bob och rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Bridge Brottning Budo och kampsport Bågskytte Casting Cricket Curling Cykel Danssport Dart Draghund Dragkamp Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång och Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Issegling Judo Kanot Karate Konståkning Klättring Motionsidrottsförbundet- Korpen Motorcykel Mångkamp Orientering Pistolskytteförbundet Racerbåt Ridsport Rodd Rugby Segling Simning Skidor Skidskytte Skolidrott Skridsko SLS Sportdykning Skyttesport Styrkelyft Squash Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor Volleyboll 5

6 Verksamhetsredovisning SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vår verksamhet utgår ifrån idrottens behov av utveckling och styrs av den efterfrågan som finns. Vi jobbar för att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet på olika nivåer. Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund och vår verksamhet består av folkbildning. Vi arbetar huvudsakligen med lärgruppen som pedagogisk metod och det är också inom lärgruppsverksamheten som föreningarna har de flesta utbildningstimmarna. SISU Idrottsutbildarna erbjuder även föreläsningar, kulturprogram och kurser inom en mängd olika områden. Både föreläsningar och kulturprogram är en mycket uppskattad form av utbildning och något kunskapstörstande föreningar och ledare gärna använder sig av som ett komplement till lärgruppen och kursen. SISU Idrottsutbildarna har under 2015 Genomfört lärgrupper med totalt deltagare Genomfört 695 kulturprogram med totalt deltagare Genomfört 513 föreläsningar i föreningar och SDF med totalt deltagare Genomfört 375 kurser på förenings- eller kommunnivå med totalt deltagare Genomfört 72 processarbeten i 51 idrottsföreningar och 2 SDF med totalt 663 deltagare Förenings- och Förbundsutveckling Idrottens Föreningslära För att utveckla en förening är det ett måste att ha en fungerande styrelse. SISU Idrottsutbildarna erbjuder därför föreningarna möjlighet att vara med på Träningsläger för styrelsen, där ett antal personer från styrelsen avsätter en helg för att arbeta med Målstegen dvs sin vision, värdegrund och verksamhetsidé. När detta grundarbete är klart jobbar man vidare med verksamhetsområden, mål, strategi och handlingsplan. Som stöd i arbetet använder vi ett utbildningsmaterial som heter Föreningsträdet. Grunden för Föreningsträdet är föreningsutveckling och de områden som ingår är Ledarutbildning, Aktivutbildning lagidrott, Aktivutbildning individuell idrott, Föräldrautbildning och ett antal bildspel. SISU Idrottsutbildarna har under 2015 Genomfört utbildning i Idrottens Föreningslära i 38 föreningar och 1 SDF Genomfört utbildningar med stöd av Föreningsträdet i 82 idrottsföreningar och 2 SDF IdrottOnline Idrotten har ett administrativt system som heter IdrottOnline. Syftet med systemet är att underlätta kommunikationen och administrationen mellan föreningar och förbund, samt mellan föreningen och dess medlemmar. I ett och samma verktyg kan man ha sin webbplats, medlemsregister, söka LOK-stöd och Idrottslyft och dessutom sköta all tävlingsadministration. SISU Idrottsutbildarna har stöttat föreningar och förbund med anpassade utbildningar såväl på hemmaplan i den egna föreningen som tillsammans med andra föreningar. Vi har även erbjudit supportkvällar kontinuerligt under året på olika platser i länet. Support ges ockå via telefon och e-post för de föreningar som önskar. SISU Idrottsutbildarna har under 2015 Genomfört utbildning i IdrottOnline för 100 idrottsföreningar och 4 SDF med totalt 367 deltagare 6

7 Plattformen Plattformen är en gränsöverskridande barn- och ungdomsledarutbildning och innehåller inga grenspecifika inslag. Den vänder sig till dem som vill bli barn- och ungdomsledare för åldern 7-15 år och de ledare som ännu inte gått någon ledarutbildning. Praktiska övningar varvas med föreläsningar i barn och ungdomars utveckling, ledarskap och pedagogik. Eftersom utbildningen sträcker sig över idrottsgränserna så ger den också ett bra erfarenhetsutbyte mellan olika idrotter. Flera idrotter har valt att låta Plattformen vara obligatorisk för att ledaren sedan ska kunna fortsätta med de idrottsspecifika ledarutbildningarna. SISU Idrottsutbildarna har under 2015 Genomfört Plattformen på 15 platser med totalt 245 deltagare Idrottslyftet Idrottslyftet är en satsning inom idrotten riktat till utövare i åldern 7-25 år för att stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott. Det finns flera olika inriktningar på satsningarna Rekrytering/skolsamverkan, Anläggningsstöd och Idrotten Vill. Inom ramen för regeringens idrottssatsning Idrottslyftet har SISU Idrottsutbildarna haft pengar att fördela till föreningarna i syfte att arbeta med Idrotten Vill i syfte att stärka barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Föreläsningar Våra föreläsningar är ett komplement till övrig verksamhet. Här kan den aktive, ledaren eller funktionären delta för att bygga på sin kompetens inom ett visst område. SISU Idrottsutbildarna erbjuder en bredd av temakvällar. Under 2015 har det bl a varit inom områden som Träningslära, Kost, Mental träning, Trygga Idrottsmiljöer, HBTQ samt Ekonomi och skatter. SISU Idrottsutbildarna har under 2015 Genomfört 61 föreläsningar för aktivitetsledare med totalt 1970 deltagare Genomfört 12 föreläsningar för organisationsledare med totalt 208 deltagare Unga Idrottsledare Som ung ledare inom idrotten är det viktigt att man får både stöd, utbildning och praktisk erfarenhet för att utvecklas och vilja fortsätta som ledare. Vår satsning på unga idrottsledare har fortsatt. Ytterligare ett antal unga idrottsledare har haft möjligheten att utvecklas som ledare genom SISU Idrottsutbildarna under De Unga Idrottsledarna, som är år, får ledarutbildning parallellt med att de är ute i föreningarna och lär barn och ungdomar om bl a Allas rätt att vara med, Rent spel och Kost. SISU Idrottsutbildarnas Unga Idrottsledare har under 2015 Genomfört 407 arrangemang Totalt barn och ungdomar har deltagit SISU Idrottsutbildarna har under 2015 Stöttat 110 projekt inom Idrottslyftet med totalt kr 7

8 Lärande för barn Wilda och Walter handlar om att stärka varje barn, om hur kropp och knopp fungerar och vad som händer när man tränar. Det handlar om kost och om hur en bra kompis är. Kort sagt handlar det om att stimulera till lärande och få varje barn att växa som människa. SISU Idrottsutbildarna har under 2015 Genomfört 794 utbildningar inom lärande för barn Totalt har barn deltagit SISU Idrottsutbildarna har under 2015 nått utbildningstimmar. Värdefullt Arbetet med värderingsfrågor är ett ständigt pågående arbete. Satsningen Värdefull IF i Norrköping har 2015 utsett Årets Ledare inom ramen för Värdefullt. Priset för vinnare av årets förening delades av Eneby BK och Norrköpings Kvinnliga IK. Årets ledare blev Eddie Svensson på Team East, brottning. I Mjölby finns en särskild satsning, Lysande förening, som riktar in sig på kommunens krav på policyarbete. Under 2015 var det ingen ny förening som anslöt sig till Lysande förening så vi passade då på att starta ett utvärderingsarbete med de föreningar som är med sedan tidigare. Arbetet kommer slutföras i början av 2016 så därför kan vi inte redogöra för något resultat ännu. När resultatet är sammanställt kommer respektive förening utifrån sina resultat göra en handlingsplan för det fortsatta arbetet. SISU Idrottsutbildarna Vi är där när idrotten lär! 8

9 Några goda exempel från vår verksamhet All utbildnings- och utvecklingsverksamhet har skett i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. RP Idrottsförening RP IF är en stor handbollförening i Linköping som jobbar med flera olika utvecklingsområden och har många nya idéer. Tidigare utvecklingsarbete har bestått av att stärka organisationsledare och ledarna/tränarna med visions- och värdegrundsarbete och detta har mynnat ut i dokumentet Röd/vita tråden. Under 2015 har RP IF arbetat med planering för hur de kan öka antalet aktiviteter och utbildningar för såväl de aktiva som ledare och tränare. En behovsinventering skickades ut till samtliga lag för att se vilket behov som fanns och vad lagen önskade, både från de aktiva och från ledare och tränare. Detta resulterade i olika utbildningsinsatser som bl a MAQ-träning, löpskolning, kost, HLR, föreningskunskap till föräldrar, laganda mm. Ett par tjejlag genomförde en mycket uppskattad kostdag med fokus på att lära sig att göra bra och goda mellanmål. Att varva teori med praktik gillades av både ledare/tränare och tjejerna i laget. Fortsättningen blir nu att erbjuda föreläsningar även till föräldrarna. Utbildningsmaterialet Wilda och Walter användes under det årliga sommarkollot för de allra minsta. Barnen tyckte om materialet och ledarna tyckte att det var ett kul inslag under kollot. SDK Wetternbuggarna SDK Wetternbuggarna är en dansförening i Motala som precis har flyttat till en ny och fin danslokal. Efter ett möte med klubbens styrelse arbetade de fram en handlingsplan för framtiden. Golvet i danslokalen var inte riktigt anpassat för tävlingsdans så via Idrottslyftets anläggningsstöd kunde klubben få bra hjälp i finansieringen av ett nytt och väl anpassat golv. Under 2015 påbörjade klubben även ett utvecklingsarbete med en styrelsehelg som startpunkt. Föreningen behövde utveckla sin föreningsidé, värdegrund och vision för att bli ännu tydligare mot såväl medlemmar som samarbetspartners. Under helgen jobbade föreningen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna fram en tydlig och bra idé, värdegrund och vision. 9

10 Det var ett toppendygn! Ni är suveräna på att få igång tankar o arbete, att känna av o lyssna till vad vi tycker är viktigt och att hjälpa till att sammanfatta för en ökad struktur och framtidsvision. Och tack för en väldigt snygg sammanfattning av vad vi kom fram till! Klubben har också genomfört ett studiebesök i en annan dansförening för att få inspiration att utveckla sin egen barn och ungdomsverksamhet. Vi fick värdefulla tips och råd hur man kan göra för att öka antalet barn i föreningen. Vi tackar SISU Idrottsutbildarna som gav oss möjligheten att åka. Vi rekommenderar verkligen andra föreningar att åka och titta på andra verksamheter och inspireras. Norrköpings Tennisklubb En välmående förening är en förening där många gör lite och alla hjälps åt och det är en av framgångsfaktorerna i Norrköpings Tennisklubb. Att delegera ut uppgifter på fler för att inte några enskilda ideella krafter ska behöva göra allt har gett resultat. Föreningen har fokus på Breddbollen, en satsning som vill få fler att spela längre samtidigt som de även stöttar de som vill nå idrottsliga framgångar på SM och andra tävlingar. Målet är att få fler att älska tennis, att tävla i tennis med glädje och att våga ställa upp i olika tävlingar och cuper. Ett av de verksamhetsområden som varit prioriterade under året är att skapa trygghet, glädje, gemenskap och tillit. Det har resulterat i att styrelsen har haft en styrelsekonferens, kanslipersonalen har ändrat om strukturen och skapat en bättre anpassad arena för att lättare kunna kommunicera med tränarna. SISU Idrottsutbildarnas Unga Idrottsledare har haft utbildning med de yngsta. Det har dessutom ordnats fysutbildning för juniorerna och föräldrautbildning med tema positivt föräldraskap. Föreningen utvecklas hela tiden i rätt riktning och de har en verksamhetsidé som stämmer väl överens med idrottens nya fokus Från triangel till rektangel. Boxningsklubben Gripen En förening som växer och utvecklas och som äntligen flyttat till nya lokaler anpassade efter verksamhetens behov och storlek. Föreningen grundades 2013 i Söderköping och sedan dess har antalet medlemmar stigit till över 50. Ett integrationsarbete har genomförts i Gripen och det har resulterat i att flera ensamkommande flyktingar numera är medlemmar i föreningen och en av dem ska gå sin första ledarutbildning, Plattformen, på SISU Idrottsutbildarna i mars. När en förening arbetar så planerat och har så många idéer som Gripen har, då kommer också resultaten och verksamheten växer. Det här är en förening där fokus verkligen ligger på allas rätt att delta! Delaktighet, glädje och gemenskap - BK Gripen! 10

11 NKIK Handboll Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, Östergötlands Idrottsförbund och Handbollsnätverket i Norrköping har NKIK haft ett riktigt bra verksamhetsår Föreningen blev tillsammans med Eneby BK utsedd till vinnare av Årets Värdefulla IF i SISU Idrottsutbildarnas satsning Värdefullt och en av ledarna, Laila Tilly, vann pris i Hyresbostäders ungdomsmiljon för sin ledarinsats i föreningen. Så visst har NKIK haft ett framgångsrikt år! Vad har föreningen då gjort för att erhålla alla de här utmärkelserna? De har genomfört utbildning och föreningsutveckling genom arbete med Föreningsträdet, de har genomfört Värdefull IF och Styrelseutbildning. Dessutom har de hunnit med att förkovra sig i Idrottens Föreningslära Grund samt Kostutbildningar och Teambuilding. Utöver allt detta har de haft utbildning av ledare i Tränarskolan 1, funktionärsutbildning och skadehantering. NKIK har verkligen satsat på utbildning det här året! Vi får heller inte glömma att NKIK tillsammans med hela handbollsnätverket startat upp ett rekryteringsprojekt tillsammans med alla klubbarna och att de under sommaren genomförde Beach Handboll SM i Folkparken. Finspångs Brottarklubb Finspångs brottarklubb är en förening som bedriver sin verksamhet helt i linje med Idrotten vill. Ledarna har genomgått Plattformen och Grundtränarutbildning steg 1. Föreningen har medverkat och haft prova-på i samband med Sportis Camp under sommaren och de bedriver sin verksamhet med fokus på integration och delaktighet. Finspångs Brottarklubb är en förebild inom brottningen då de är väldigt öppna och välkomnande mot andra föreningar och samarbetar runt såväl träningshelger som tävlingar. Föreningen är verkligen aktiv och ser värdet av att arbeta med olika delar i föreningen. De har under året både genomfört utbildning i ledarskap, arbetat med föreningsutveckling och även genomfört utbildningar för aktiva i föreningen. Handikappidrottsföreningen IF Blåklinten Styrelsen i föreningen har under året genomfört en styrelseutbildning i Idrottens Föreningslära. Utbildningen och initiativet är unikt eftersom alla i styrelsen har någon form av funktionsnedsättning. Totalt var det 11 deltagare som deltog i utbildningen. Utbildningen var mycket uppskattad av deltagarna som redan framfört önskemål om fler utbildningar. Blåklinten har funnits i 30 år och har i dag ca 190 medlemmar varav de flesta är aktiva. Innebandy är en av de större sporterna i föreningen även om man hoppas kunna utöka med fler idrotter. Föreningen är aktiv och arrangerar en hel del aktiviteter för sina medlemmar. Även en hjälpledarutbildning har arrangerats under året. Kisa BK Kisa BK har haft ett aktivt utbildningsår och genomfört många utbildningsinsatser i samband med Landslagets Fotbollskola under sommaren. De har även arrangerat en skadeutbildning för sina ledare. För att skapa intresse för föreningens arbete, organisation och uppbyggnad har föreningen arbetat med Föreningsträdet i ungdomslagen. I syfte att främja en sund kosthållning och koppla det till träning och hälsa hos barn- och ungdomar i föreningen så bjöds det in till en kostutbildning där inte mindre än 160 barn och ungdomsspelare deltog. Alla som var med fick dessutom en egen kostbok för att kunna fortsätta praktisera det de lärt sig även på hemmaplan. Föreningen har också utbildat ledare i ÖFF:s spelarutbildningsplan samt genomfört utbildning för C-diplom för 21 föreningsledare. De har också arrangerat en teambildningsdag för seniortrupperna. Sist men inte minst har föreningen fortsatt och även utökat sitt arbete med integration och fotboll, en verksamhet som är särskilt viktig och behövd idag. Mjölby Allmänna Ryttarsällskap Under våren 2015 bildades Mjölby Allmänna Ryttarsälskap vars vision är att vara en naturlig samlingsplats för alla häst- och ridsportintresserade i Mjölby kommun med omnejd. Ambitionen med föreningen växte fram från ett flertal föräldrar med barn som red på anläggningen i Östra Eldslösa Mjölby. De engagerade sig i ett föräldraråd och när ambitionerna ökade bildades en förening. Under sin korta tid har föreningen 11

12 hunnit genomföra en hel rad aktiviteter. När de bjöd in till Öppet Hus kom ett hundratal besökare och de arrangerade föreläsningarna var mycket välbesökta. Föreningen har även genomfört ett processarbete där visioner, måldokument och organisation bearbetades. I både aktiviteter och processarbeten har föreningen haft ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Arbetet har resulterat i att föreningen kommer fortsätta sitt interna arbete med måldokument och handlingsplaner och ett framtidsarbete med ungdomssektionen kommer att påbörjas. MARS syfte har varit att skapa en naturlig mötesplats för alla i föreningen. Lärprocessen har varit att starta en ny förening med allt vad det innebär och effekten av arbetet blev att många hästintresserade deltog i föreningens olika föreläsningar under året samt att styrelsen under årets gång arbetat ihop sig till en mer effektiv styrelse. Wifolka GF - Idrottslyft Wifolka gymnastikförening har många utövare och många som står på kö för att kunna börja. Därför behövdes fler ledare och fler utbildade ledare för att kunna bedriva en bra och säker gymnastik med god kvalité. Wifolka GF sökte därför stöd från Idrottslyftet för att kunna skicka fem ungdomar på baskurs. Effekten av att dessa ledare åkte på kurs blev både roligare och mer effektiva träningar vilket resulterade i att träningarna blev säkrare och fick fler duktiga och glada gymnaster. Wifolka tänker fortsätta rekrytera och utbilda ledare och de befintliga ledarna ska även erbjudas fördjupande kurser. Ödeshögs Skidklubb - Idrottslyft Ödeshögs Skidklubb är en förening med god gemenskap som präglas av ett sunt tänkande. Klubben har fina träningsmöjligheter och med hjälp av Ödeshögs kommun och Idrottslyft från Östergötlands Idrottsförbunds anläggningsstöd finns det i år konstsnö att erbjuda. För att kunna möta ett ökat intresse för skidor så har föreningen även fått stöd från Idrottslyftet för att kunna utbilda fler medlemmar i ledarskap och har genom detta kunnat erbjuda fler ungdomar en bra träning. I en liten kommun som Ödeshög finns det inte så många föreningar och då är det viktigt att de föreningar som finns kan erbjuda säker och bra idrott med välutbildade ledare. ÅTVIDABERGS RIDKLUBB Åtvidabergs Ridklubb är en förening som verkar för att främja ridning som folksport. Klubben bedriver en kvalitetsmärkt ridskola som välkomnar ALLA att få umgås med hästar, andra djur och människor i en trygg och säker miljö och de jobbar efter barnkonventionen. Åtvidabergs RK har en genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund och vision och jobbar efter idrottens värdegrund Idrotten Vill, i detta fall Ridsporten Vill. Föreningen arbetar nu med att säkerställa att alla i styrelsen samt ledare, personal och ungdomssektionen är insatta i verksamhetsidé och värdegrund. Att förankra och hålla dokumenten levande är en annan viktig uppgift. Under en utvecklingshelg har Åtvidabergs Ridklubb 12

13 också genomfört träningsläger för styrelsen med hjälp av processledare från SISU Idrottsutbildarna. Föreningen har mycket väldokumenterade, inarbetade och fungerande policydokument. Genom att ha en väl genomarbetad värdegrund och policy som alla känner till och är förtrogna med, kan de fokusera på att göra kärnverksamheten för barn och unga ännu bättre. Ambitionen är att barn och ungdomar ska känna sig trygga, bli sedda och utvecklas i sin egen takt. Åtvidabergs Ridklubb skapar trygga idrottsmiljöer i samarbete med Åtvidabergs kommun Föreningen har i samarbete med kommunen och SISU Idrottsutbildarna arrangerat en föreläsning som handlar om att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Föreningen jobbar nu förebyggande med att motverka alla former av kränkande behandling av barn och ungdomar. Åtvidabergs RK erbjuder också verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. De har lektioner där barnen får arbeta med att förbättra sin balans och kroppskontroll. ÅRK:s stjärnor Stjärnor kan man få om man gör något osjälviskt, på eget initiativ, för ridskolan, hästarna i stallet eller personerna som vistas här. Alla kan nominera personer som man tycker gjort sig förtjänt av en stjärna. Man kanske hör någon berömma någon annan, ser någon ta extra hand om någon häst eller sett någon erbjuda ett handtag där det behövs. En eloge till dessa och ALLA andra FÖRENINGAR som är med och bidrar till att göra svensk idrott till världens bästa! 13

14 Riksstatistik Distrikt Utbildningstimmar 2015 totalt Varav Aktivitetsledare Varav Oraganisationsledare Blekinge Dalarna Gotland Gästrikland Halland Hälsningland Jämtland/Härjedalen Norrbotten Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Väst Västerbotten Västergötland Västernorrland Västmanland Örebro Östergötland Totalt Kommunstatistik Jämförande siffror för verksamhetsåret 2014 anges i parentes. 14 Antal IF med utbildning Antal enkeltimmar Linköping 115 (99) (11642) Norrköping 85 (84) (20364) Motala 43 (31) 8116 (6167) Finspång 21 (28) 2193 (2756) Mjölby 25 (19) 2500 (1882) Kinda 7 (10) 2794 (3107) Söderköping 14 (12) 1999 (1367) Åtvidaberg 11 (12) 970 (958) Ydre 7 (9) 476 (517) Vadstena 6 (5) 803 (945) Valdemarsvik 3 (4) 626 (321) Ödeshög 4 (4) 482 (349) Boxholm 7 (7) 338 (474) 348 (324) (50849)

15 Utbildningstimmar/idrott I storleksordning (enkeltimmar) Placering 2014 anges inom parentes Placering Idrott (1) Fotboll (2) Ridsport (3) Innebandy (4) Ishockey (5) Golf (13) Handboll (12) Gymnastik (6) Korpen (9) Orientering (19) Karate (14) Skidor (11) Tennis (18) Bilsport (25) Danssport (7) Bandy (16) Handikappidrott/Parasport (15) Motorcykel och Snöskoter (41) Frisbee (10) Friidrott (28) Akademisk idrott (17) Simidrott (20) Brottning (8) Basket (22) Rugby (-) Domarklubbar (31) Badminton (36) Bågskytte (21) Segling (35) Boxning (24) Triathlon (45) Skolidrott (29) Skyttesport (23) Bridge (33) Cykel (48) Fäktning (27) Bordtennis (-) Islandshäst (32) Flygsport (39) Bowling (34) Budo och kampsport (43) Dragkamp (26) Amerikansk fotboll Placering Idrott (40) Squash (49) Skidskytte (42) Gång och vandring (55) Taekwondo (52) Styrkelyft (44) Judo (47) Kanot (37) Volleyboll (38) Konståkning (54) Dövidrott (51) Baseboll och softboll (46) Klättring (50) Skridskor (53) Curling (30) Varpa Övriga föreningar SISU Idrottsutbildarna 661 Totalsumma

16 Verksamheten i siffror - Östergötland 2015 DELTAGARE I LÄRGRUPP, KURS, BARNKULTUR OCH PROCESSARBETE 51% 49% Kvinnor Män ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 DELTAGARE OCH UTBILDNINGSTIMMAR PER ARRANGEMANG Deltagare Utbildningstimmar DELTAGARE I FÖRELÄSNINGAR 50% 50% Kvinnor Män ÅLDERSMÄSSIG FÖRDELNING UNIKA DELTAGARE 4% 20% 47% 29% < 13 år år år > 65 år DELTAGARE I KULTURPROGRAM 52% 48% Kvinnor Män

17 Personal Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har ett brett samarbete för att vara ett så bra stöd som möjligt för länets idrott. Distriktsidrottschef Kristin Lönnqvist Medarbetare på Östergötlands Idrottsförbund Idrottsstrateg Utvecklingschef Idrottskonsulenter Idrottsservice Kjell Augustsson Bo Kindgren Lolita Bladh Christine Ekvall Patrik Johansson Jessica Persson Anna-Karin Sunnerstam Madeleine Wibeck Ida Gustafsson Pia Gyllenhammar Steve Maguire Ewa Norlin Berit Oscarsson Dana Rosengren Ewa Wallerstedt Medarbetare på SISU Idrottsutbildarna Idrottskonsulenter Idrottsservice Administrativ chef Ida Kregert Blomstrand Madelen Casta Sara Lago Kjell Storm Mikael Kempe Tina Nilsson Jonas Pihl Elisabeth Wiström Ellenor Hjalmarsson Ekman Hans Wetterhall Marie Denitton Anneli Björkman Karin Wiklund Anki Hellqvisth 17

18 Ekonomiska förutsättningar SISU Idrottsutbildarnas statliga stöd baseras på de två senaste årens verksamhet och baseras på bland annat antalet utbildningstimmar, antal föreningar med verksamhet och antal deltagare. Det medförde att SISU Idrottsutbildarna i Östergötland, trots en ökning av sin redovisade verksamhet 2014 och 2015, fick ett minskat anslag 2015, då det 2013 redovisades mindre verksamhet. Det statliga anslaget för 2015 var kr, en minskning mot föregående år med knappa kr. På regionalnivå får SISU Idrottsutbildarna stöd av Region Östergötland. Stödet kanaliseras via Östergötlands Idrottsförbund. Stödet till Östergötlands Idrottsförbund från Regionen har under många år inte räknats upp och var 2015 oförändrat mot föregående år. Under verksamhetsåret 2015 hade SISU Idrottsutbildarna avtal avseende folkbildning och utbildning i av föreningarna i länets alla 13 kommuner. Det totala stödet minskade något i jämförelse med de två föregående åren då delar av stödet varit av projektkaraktär som avslutats under Centralt stöd till SISU Idrottsutbildarna För verksamhetsåret 2014 fick SISU Idrottsutbildarna kr i statligt stöd. Det centrala stödet till SISU har under de senaste tre åren utvecklats enligt följande; 2013 (5 383 ) 2014 (4 521 ) 2015 (4 462 ) Regionalt stöd För verksamhetsåret 2014 fick SISU Idrottsutbildarna kr i stöd från Regionen via Östergötlands Idrottsförbund. Det regionala stödet till SISU har under de senaste tre åren utvecklats enligt följande; 2013 (1 125 ) 2014 ( ) 2015 ( ) Kommunalt stöd Verksamhetsåret 2015 hade SISU Idrottsutbildarna överenskommelse med samtliga 13 kommuner. Kommunernas bidrag till SISU Idrottsutbildarna 2015 var kr. Det kommunala stödet till SISU har under de senaste tre åren utvecklats enligt följande; 2013 (1 665 ) 2014 ( ) 2015 (1 645 ) Trots det minskade totala stödet har SISU Idrottutbildarna i Östergötland fortsatt med samma närvaro i föreningslivet, vilket har fått till följd att man ökar sin rapporterade utbildningsverksamhet. Det i sin tur kommer att påverka det statliga stödet i positiv riktning kommande år. 18

19

20 SISU Idrottsutbildarna Box , Linköping Besöksadress: Idrottens Hus, Vidingsjö, Linköping Tel: Hemsida: SISU Idrottsutbildarna Februari 2016

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning... 5-9 Statistik... 8-9 Några goda exempel från

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

111 Förenings- stödet! 1

111 Förenings- stödet! 1 111 Förenings- stödet! 1 222 Reviderad 2013-09-11 Innehåll: Inledning 3 Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 4 Utbildningsstöd 6 Idrottslyftet- Allmänt 9 Idrottslyftet Rekrytera barn och ungdomar 10 Idrottslyftet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Foto omslag: Peter Holgersson, Bildbyrån Foto sid: 3. Amir Beganovic, Bildbyrån 6: Nils Jakobsson, Bildbyrån 8: Nils Jakobsson, Bildbyrån 9: Johanna Lundberg, Bildbyrån 12: Joel

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer HÄLSINGEGULDET 2012 Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer Tre segrar i världscupen och två andraplatser, totalseger i slalomcupen och SM-guld. Ingen idrottare i Hälsingland kunde

Läs mer

Verksamhets berättelse

Verksamhets berättelse Verksamhets berättelse 2010 Foto: Kerstin Ottemark Ordföranden har ordet Carin Engblom Tf Ordförande SISU idrottsutbildarna fick ett tråkigt slut på sitt verksamhetsår då vår ordförande Lars Björklund

Läs mer

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Idrotten i samhället IDROTTEN I SIFFROR. > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag IDROTTEN I SIFFROR IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i samhället > Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag Idrottsförening Kulturförening Friluftsförening Politiskt parti

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Bli en lysande Förening 2014 - Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Välkomna till projektet Lysande förening Mjölby kommun och SISU Idrottsutbildarna inbjuder härmed er till att medverka

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling Kategorier och Studiematerial 131204 Viktig information! De som ligger härunder är de som finns som val i Utbildningsmodulen. Längst ner ligger de som är idrottsspecifika studieplaner att kunna välja på.

Läs mer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer Om fskf Bildades 1966 och är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningschefer inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 Prioriterade områden

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING

VERKSAMHETS INRIKTNING VERKSAMHETS INRIKTNING 2016-2017 2 Förflyttning Traditionellt synsätt Pyramid bredd för att få elit Framtida synsätt Rektangel bredd och elit Breddidrott (med tävlingsinslag) Motionsidrott Äldre Elitidrott

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015 Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012 Första år för tillämpning är 2015 Elitidrott / Breddidrott / Motionsidrott I kategorierna ingår barn, ungdomar o. vuxna med barn avses

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer