VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA"

Transkript

1 VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM Kaffe, registrering Öppning av stämmorna Förhandlingar SISU-styrelsens förslag till stadgeändringar 6 Motioner och styrelsens svar på motioner 7-14 Valberedningens förslag gällande 15 arvode/ersättningar Valberedningens förslag Ca Middag

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid Västernorrlands Idrottsförbund (VIF) och SISU Idrottsutbildarna Västernorrlands (SISU) stämma på Hotell Hornöberget Höga Kusten, onsdagen den 23 april 2014, kl Dagordning. 1. Öppnande (VIF-SISU) och utdelning av utmärkelser 2. Information från RF/SISU riks, Anita Edlund ledamot Riksidrottsstyrelsen 3. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet. (VIF-SISU), häftet Formalia 4. Fastställande av föredragningslista för mötet. (VIF-SISU), häftet Formalia 5. Fråga om mötets behöriga utlysande. (VIF-SISU) 6. Val av ordförande för mötet. (VIF-SISU) 7. Val av sekreterare för mötet. (VIF-SISU) 8. Val av två protokolljusterare och erforderligt antal rösträknare. (VIF-SISU) 9. Behandling av: a) Verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden (VIF) b) Revisorns berättelse för tiden (VIF) c) Lekmannarevisorns granskningsrapporter för tiden (VIF) 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. (VIF) 11. Behandling av: a) Styrelsens berättelse och årsredovisning för tiden (SISU) b) Revisorernas berättelse för tiden (SISU) 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. (SISU) 13. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i VIF:s stadgar 12, samt av VIF-styrelsens förslag, häftet Formalia 14. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i SISU:s stadgar 2 kap. 2, samt av SISU-styrelsens förslag, häftet Formalia 15. Behandling av valberedningens förslag gällande arvode/ersättningar till styrelsen (VIF/SISU) 16. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. (VIF) 17. Val av tre övriga ledamöter för en tid av fyra år. (VIF) 18. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av två år (VIF) 19. Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av två år (VIF) 20. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år. (VIF) 21. Val av fyra (4) SDF som förbereder val av valberedning vid nästa VIF-stämma (VIF) 22. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. (SISU) 23. Val av tre övriga ledamöter för en tid av fyra år. (SISU) 24. a) Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av två år (SISU) 24. b) Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SISU för en tid av två år. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd. (SISU). Om stämman bifaller styrelsens förslag till stadgeändring utgår denna punkt och ersätts med punkt 24 a. 25. Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av två år (SISU) 26. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av två år. (SISU) 27. Val av fyra (4) SDF som förbereder val av valberedning vid nästa SISU-stämma (SISU) 28. Behandling av förslag till VIF och SISU:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan.(vif-sisu) a) VIF:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan b) SISU:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för Avslutning. (VIF-SISU) 2

3 RÖSTLÄNGD 2014 VÄSTERNORRLANDS IDROTTSFÖRBUND Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget för röstlängden för DF-stämma ändrats enligt 9 kap. 6 RF:s stadgar. Fördelning av ombud/röster för SF:s medlemsföreningar inom distriktet utgår från att alla har en grundröst, och därefter tilläggsröster utifrån storlek (antal föreningar). De s.k. fleridrottsförbunden (inkl. Korpen) tilldelas ombud i annan ordning än tidigare. Nedanstående röstlängd är framtagen av RF i enlighet med det nya beräkningssättet Idrott Fören Omb-14 Amerikansk Fotboll 2 1 Badminton 6 1 Bandy 6 1 Bangolf 5 1 Baseboll och Softboll 1 1 Basket 6 1 Biljard 1 1 Bilsport 14 1 Bordtennis 21 1 Boule 5 1 Bowling 15 1 Boxning 5 1 Brottning 7 1 Budo och Kampsport 16 1 Bågskytte 7 1 Casting 5 1 Curling 7 1 Cykel 12 1 Danssport 12 1 Dart 3 1 Draghundsport 8 1 Flygsport 13 1 Fotboll Friidrott 31 2 Frisbee 3 1 Fäktning 2 1 Golf 10 1 Gymnastik 34 2 Gång och Vandring 5 1 Handboll 8 1 Innebandy 32 2 Ishockey 37 2 Judo 4 1 Kanot 4 1 Karate 7 1 Klättring 5 1 Konståkning 4 1 Motorcykel och Snöskoter 29 2 Mångkamp 2 1 Orientering 20 1 Ridsport 19 1 Rodd 1 1 Segling 11 1 Simidrott 13 1 Skateboard 1 1 Skidor 88 3 Skidskytte 6 1 Skridsko 2 1 3

4 Skyttesport 34 2 Sportdykning 6 1 Squash 1 1 Styrkelyft 6 1 Taekwondo 5 1 Tennis 10 1 Triathlon 3 1 Tyngdlyftning 4 1 Varpa 1 1 Vattenskidor och Wakeboard 6 1 Volleyboll 5 1 Fleridrottsförbund: Akademisk Idrott 1 1 Dövidrott 4 1 Handikappidrott 18 1 Korpen (uppskattat) 0 3 Skolidrott 62 4 Totalt: Kompletterande röstlängd för SISU Idrottsutbildarna Västernorrland Ombud Pistolskytteförbundet 1 Bridgeförbundet 1 4

5 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR Styrelsens förslag till stadgeändringar vid VIF-stämman Nuvarande lydelse 2 Kap. 1 Tidpunkt och kallelse..hålls vart annat år före utgången av maj... i RF:s officiella kungörelseorgan Svensk Idrott senast i december numret året före stämman. Förslag till ändringar 2 Kap. 1 Tidpunkt och kallelse..hålls vart annat år före utgången av april... i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december numret året före stämman. Anmärkning. Detta är ett förslag för att stadgarna på DF och SISU skall överensstämma. Andra delen av ändringen är en konsekvensändring då tidningen Svensk Idrott är nedlagd. Nuvarande lydelse 5 Kap. 3 Kallelse, beslutsförhet och omröstning Kommentar:. samtliga åtta ledamöter (ordf + 8) kallats till sammanträdet och är endast fem närvarande, krävs att samtliga fem är överens om beslutet. Förslag till ändringar 5 Kap. 3 Kallelse, beslutsförhet och omröstning Kommentar:. samtliga sju ledamöter (ordf + 6) kallats till sammanträdet och är endast fyra närvarande, krävs att samtliga fyra är överens om beslutet. Anmärkning. Detta är en konsekvensändring då styrelsen sedan stämman 2012 består av sju personer (ordf + 6 ledamöter). 5

6 Styrelsens förslag till stadgeändringar vid SISU-stämman Nuvarande lydelse 2 Kap. 1 Tidpunkt och kallelse.. i SISU Riks officiella kungörelseorgan senast i december numret året före stämman. Förslag till ändringar 2 Kap. 1 Tidpunkt och kallelse.. i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december numret året före stämman. Anmärkning. Detta är en konsekvensändring då tidningen Svensk Idrott är nedlagd. Nuvarande lydelse 2 Kap. 5 Ärenden vid distriktsstämma Punkt 11. Val av två revisorer jämte personliga ersättare för en tid av två år. Punkt 14. Val av ombud och ersättare till SISUstämman. Förslag till ändringar 2 Kap. 5 Ärenden vid distriktsstämma Punkt 11. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av två (2) år. Punkt 14. Utgår Ny punkt. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av två (2) år. Anmärkning. Punkt 11: Detta är ett förslag för att stadgarna på SISU och DF skall överensstämma. Punkt 14: Distrikten har numera inte rösträtt/rätt att utse ombud till SISU stämman. Ny punkt: Samordning med stadgarna för DF. Nuvarande lydelse Förslag till ändringar Ny paragraf. 4 Kap. Revisorer och revision 2 Distriktets lekmannarevisorer Distriktets lekmannarevisorer skall årligen granska om distriktets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om distriktets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorerna skall senast fyra veckor före stämman överlämna sin granskningsrapport. Anmärkning. Om förslaget för 2 Kap. 5, ny punkt går igenom bör ovanstående paragraf läggas till under 4 Kap. 2 6

7 13. Motion nr 1 Ångermanlands Skidförbund: Rapportering av lärgrupper och SDF-bidraget Motionärens förslag: Motionären har inget yrkande utan konstaterar att värdet av lärgrupperna inom SDF-bidraget har minskat och att det är svårt för föreningarna att se nyttan av att redovisa lärgrupper. Förslag: VIF/SISU styrelserna föreslår att VIF/SISU stämman anser att motionen är besvarad med hänvisning till styrelsernas utlåtande. VIF/SISU styrelsernas utlåtande: SDF-bidraget baseras på föregående års verksamhet års verksamhet är underlag för 2014 års SDF-bidrag. 20% av det totala bidraget avser ett grundbidrag till varje SDF + en summa/förening, 30% avser den idrottens redovisning av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) och 50% för den idrottens utbildningsverksamhet. Utbildningen kan ske som en- eller flerdagsutbildningar samt antalet lärgruppstimmar i den idrotten. När föreningarna redovisar mer utbildning minskar per automatik värdet/lärgruppstimme. En del SDF gör sina redovisningar löpande medan en del redovisar i slutet/början av året. Det gör att sammanställning och fastställande av summorna för de olika bidragen räknas ut under januari/februari. Utöver den miljon som är avsatt för det kontanta SDF-bidraget reserverar Idrottsförbundet ca kr/år för ett särskilt SDF-stöd. Stödet kan vara extra personella resurser, kostnadstäckning mm men utgår inte som ett kontantstöd. Hittills har handikappidrotten, badminton, friidrott och gymnastik erhållit stöd. Dessutom har en del resurser använts till att stärka samarbetet med SDF i Västernorrland. Stödet kan användas till idrotter som har viljan men kanske inte den ekonomiska möjligheten att genomföra t ex en förbunds- och föreningsutveckling. VIF/SISU ställer gärna upp på ett SDF-/föreningsmöte och förklarar vilka kriterier som gäller för SDF bidraget och betydelsen/värdet av att föreningarna redovisar sin utbildningsverksamhet/lärgrupper. 7

8 Motion till DF/SISU-stämma Rapportering av lärgrupper upplevs som krånglig och en börda som inte ger klubben ersättning i relation till nerlagt arbete, det blir dubbel registrering av deltagare då potentiella deltagare ofta finns digitalt registrerade av annan anledning (klubbens medlemsregister) borde det gå att återanvända uppgifterna i lärgrupper. Ledarna tycker det är svårt att veta vad som kan vara en lärgrupp och att hålla i alla dessa personnummer. Ersättningen för lärgrupperna har minskat. SDF-bidrag 2011 lärgrupper 26: -/h, : -/h, 2013, 16: -/h=ännu fler timmar ger en liten ersättning. Ju flera som registrerar timmar ju lägre blir timersättningen. Svårt för förbund att i budget veta vad lärgrupperna kommer att generera. Föreningarna har svårt att se nyttan för klubben med lärgrupperna, endast uttag läromedel, en del resor. Det är en svår pedagogisk uppgift att förklara för klubben att arbeta i lärgrupper när den ekonomiska ersättningen går till förbundet. Kramfors Curt Dahlberg. Ångermanlands Skidförbund. 8

9 13. Motion nr 2 Ångermanlands Orienteringsförbund: Prioritera idrotten i Västernorrland vid uthyrning av logen i Fjällräven Center Motionärens förslag: Motionären föreslår att idrottsföreningar och idrottsförbund som är anslutna till Västernorrlands Idrottsförbund skall erbjudas möjlighet att hyra logen innan den erbjuds till privatpersoner och företag. Förslag: VIF styrelsen föreslår att att VIF stämman tillstyrker motionen; och VIF styrelsen när spel- och arrangemangsprogrammet är klart informerar föreningar och SDF om möjligheten, pris och sista bokningsdag. VIF styrelsens utlåtande: Rent formellt är det Idrottsförbundets helägda bolag, Västernorrlands Idrottsservice AB (VIAB), som hyr logen i Fjällräven Center. Idrottsförbundets styrelse är positiva till motionärens förslag men måste kontrollera med t ex Skatteverket hur man ställer sig till att VIAB använder idrottspriser. Logen har plats för personer och i samband med hyra vid olika arrangemang kan den efter överenskommelse även nyttjas för möten innan/efter arrangemanget. 9

10 10

11 13. Motion nr 3 Ångermanlands Orienteringsförbund: Användandet av resursen inom SISU-verksamheten Motionärens förslag: Motionären yrkar att föreningarna skall få nyttja sin resurs under följande år och, att stämman skall utse en grupp som tar fram bestämmelser för detta. Förslag: SISU styrelsen föreslår att SISU stämman avslår motionen SISU styrelsens utlåtande: Enligt riktlinjer/resurs PM, som är nationellt övergripande, framgår det att resursen skall kopplas till den specifika lärgruppen och användas för dess kostnader. All verksamhet ska alltid genomföras med tät dialog mellan föreningen och en konsulent från SISU Idrottsutbildarna. Resursen kan aldrig betalas ut i pengar. Att utse en grupp som skall ta fram regionala bestämmelser när det gäller användandet av statsbidraget är inte möjligt. Möjligheten är att motionären via Svenska Orienteringsförbundet försöker att påverka detta vid Riksidrottsmöten och dess SISU-stämma. Citat från SISU Idrottsutbildarna Riktlinjer inklusive resursanvändning för distriktets verksamhet : Studieförbundet får varje år anslag från Utbildningsdepartementet för idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Anslaget ska användas under pågående år. Arbetet med att utbilda ledare för idrottens behov, liksom arbetet med värderingsfrågor, är av särskild vikt. Det statsanslag som SISU Idrottsutbildarna får är inte ett allmänt verksamhets- eller organisationsstöd. Vår samverkanspart ska informeras om att vi inte betalar ut ekonomiska bidrag. De resurser vi disponerar ska användas så att lärandet, pedagogiken och kvaliteten i genomförd verksamhet förstärks och förbättras. SISU Idrottsutbildarna kan ta kostnader som uppstår inledningsvis eller under pågående verksamhet. SISU ställer gärna upp på en SDF-/föreningsträff och förklarar hur bestämmelserna angående resursanvändningen är. 11

12 12

13 13. Motion nr 4 Ångermanlands Ishockeyförbund: Avsluta hyresavtalet av loge i Fjällräven Center Motionärens förslag: Motionären yrkar att hyresavtalet av logen i Fjällräven Center skall sägas upp snarast möjligt och, att VIF/SISU skall flytta kontoret till Idrottens Hus på Fabriksgatan i Örnsköldsvik Förslag: VIF/SISU styrelsen föreslår att VIF/SISU stämman avslår motionen VIF/SISU styrelsens utlåtande: VIF/SISU bjöd in de hyresgäster som fanns i Idrottens Hus på Järvedsleden för att informera om styrelsen motiv och resonemang för en flytt till Fjällräven Center i stället för att flytta med till Fabriksgatan. Vid dessa möten diskuterades även andra frågor som framtida samarbete, respektive idrotts användande av SISU mm. Dessa träffar genomfördes följande datum under 2013: 16/1 Ångermanlands Ishockeyförbund 4/2 Ångermanlands Fotbollförbund 26/3 Ångermanlands Orienteringsförbund 15/5 Örnsköldsviks Korpen Vi har vid brevväxling med framför allt Ångermanlands Ishockeyförbund redovisat hur vi själva har resonerat när tidigare hyresgäster i Idrottens Hus har valt andra lösningar. Det är naturligtvis något vi måste respektera då respektive förbund/förening ser till den bästa lösningen för dem själva. Styrelsen tycker att den lösning man valde är den bästa för VIF/SISU och det är en alldeles utmärkt mötesplats och antalet spontana besök hos konsulenten är flera än tidigare. Konsulenten har dessutom regelbundna möten på Idrottens Hus varannan vecka där han möter kanslipersonalen. Den största anledningen till att styrelsen valde en annan lösning än Idrottens Hus var avsaknaden av sammanträdesrum. Under 2013 skulle vi, framförallt för SISU verksamheten, varit tvungna att hyra sammanträdeslokaler för ca kr enligt prisuppgift från ett av hotellen i Örnsköldsvik. Genom det avtal vi har på Fjällräven Center kan vi disponera övriga konferensutrymmen när vår egen loge är för liten. 13

14 14

15 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Förslag vad gäller arvode/ersättningar till styrelsens ledamöter. Valberedningen fick uppdraget vid förra årsmötet att lämna ett förslag vad gäller arvoden/ersättningar till styrelsens ledamöter. I dag gäller att till varje styrelseledamot utgår ett skattepliktigt arvode på 1000 kronor per år. Syftet med den ersättningen är att beloppet skall täcka smärre utgifter som parkeringsavgifter, telefonsamtal, m.m. som ledamoten har i samband med sitt uppdrag. Styrelseledamot har också rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ersättning för resor och övernattningskostnader. Valberedningens utgångspunkt. För att bedöma ev. ekonomisk ersättning för styrelseledamotskap är utgångspunkten det ideella ledarskapet och definitionen av det som att man som ledare ställer sin kompetens och sin tid gratis till förfogande för uppdrag inom idrottsrörelsen. Det är dock önskvärt och rimligt om organisationen/föreningen har de ekonomiska förutsättningarna att man kan ersätta ledaren för de utgifter som han/hon har i samband med sitt ledarskap. Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Västernorrland har enligt valberedningen de ekonomiska förutsättningarna att ersätta styrelseledamöter för utgifter och kostnader i samband med uppdraget som styrelseledamot. Valberedningens förslag. Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår valberedningen följande. Varje vanlig styrelseledamot ersätts med ett belopp på 1000 kronor per år, ett skattefritt belopp, som ersättning för kostnader typ parkeringsavgifter, telefonsamtal, kaffe m.m. Ordföranden som har fler uppdrag och fler uppgifter än en vanlig styrelseledamot ersätts med ett skattefritt belopp på 1500 kronor per år. Varje styrelseledamot har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst om sådan uppstått för uppdragets fullgörande. Ersättning kan också utgå om ledamot tagit semester för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och semester maximeras till 1000 kronor per dag och den är skattepliktig. Självklart utgår ersättning för ev. övernattningskostnader och ledamot ersätts också för resor till och från plats för uppdragets fullgörande med allmänna kommunikationsmedel. Ersättning för egen bil följer statens resereglemente. För närvarande finns två belopp för ersättning med egen bil enligt statens resereglemente. Ett belopp är kronor per mil varav är ett skattefritt belopp och 10 kronor är ett skattepliktigt belopp. Ett annat belopp för reseersättning för egen bil enligt statens resereglemente är per mil varav då hela beloppet är skattefri ersättning. Enligt valberedningen borde beloppet för ersättning till förtroendevald för resa med egen bil om man följer statens resereglemente vara kronor per mil. Styrelsen har dock sedan länge tillämpat det högre beloppet, kronor per mil, så därför har valberedningen inte för avsikt att föreslå en förändring av redan tillämpad praxis. Valberedningen 15

16 Valberedningens förslag inför Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Västernorrland distriktsstämma Valberedningens uppgift är att förbereda valen på årsmötet. Det gäller val till ordförande, till styrelseledamöter och revisorer i Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Västernorrland. Valberedningen har i föreskriven tid informerat SDF och SISU:s medlemsorganisationer om möjligheterna att nominera kandidater. Samtliga ledamöter i styrelsen som står på omval är beredda att kandidera för ytterligare en mandatperiod. Det gäller ordföranden Ulf Näslund och ledamöterna Sven-Erik Forsgren, Pia Thoresson och Anders Öhrn. Samtliga revisorer är beredda att kandidera för en ny mandatperiod. Från medlemsorganisationerna har till valberedningen bara inkommit förslag från två SDF. Det är Ångermanlands Friidrottsförbund som föreslår omval av de ledamöter som står på omval och det är Mittsvenska Ridsportförbundet som föreslår Annica Johnson som ny ledamot i styrelsen. Man kan tolka det bristande intresset från SDF och medlemsorganisationer att nominera kandidater till styrelsen på åtminstone två sätt. En tolkning är att intresset från SDF:ens sida för styrelsearbetet i Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Västernorrland och för vad styrelsen gör är mycket ljumt och engagemanget är dåligt. Man kan också tolka det låga antalet nominerade som att man från SDF:ens sida är väldigt nöjda med styrelsens arbete och därför anser att man, som Ångermanlands Friidrottsförbund föreslår, bör välja om dem som står på omval. Valberedningen som kunnat följa styrelsens arbete är benägen att tolka det bristande intresset att nominera kandidater som att SDF:en är relativt nöjda med styrelsens arbete. Detta gör att valberedningen, trots de goda kvaliteter som Ridsportens kandidat Annica Johnsson, Örnsköldsvik, har Annica Johnsson har ju också tidigare varit ledamot i styrelsen - finner att det bästa för ett fortsatt gott arbete i styrelsen är att föreslå omval av det ledamöter som står på omval. Mot den bakgrunden ser valberedningens förslag ut som följer. 16

17 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG En enig valberedning föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter i Västernorrlands Idrottsförbund/SISU Västernorrland Punkterna 16 och 22 på föredragningslistan. ordförande: omval av Ulf Näslund Punkterna 17 och 23 på föredragningslistan val av tre ledamöter på fyra år omval av: Sven-Erik Forsgren Pia Thoresson Anders Öhrn Punkterna 18 och 24 på föredragningslistan Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av två år omval av: Göran Ohlsson, revisor Lars Nordenö, ersättare Punkterna 19 och 25 på föredragningslistan Val av en lekmannarevisor med personligersättare för en tid av två år omval av: Bo-Anders Öberg Lars Sjölund, ersättare Sundsvall i mars 2014 Valberedningen Walter Rönmark ordförande Hans Backlund Maria Jonsson Mari Lundstedt 17

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund

Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund omfattande Norrbottens län med hemort i Luleå. Bildat den 21 mars 1908 Senast fastställda av årsmötet den 21 april 2012 Innehåll Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna Stadgar Stockholms Idrottsförbund Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift...1 Sammansättning...1 3 Verksamhetsområde...1 4 Stadgar...1 5 Beslutande organ...1 6

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Stadgar för Skånes Idrottsförbund. I lydelse efter årsstämman 2014

Stadgar för Skånes Idrottsförbund. I lydelse efter årsstämman 2014 Stadgar för Skånes Idrottsförbund I lydelse efter årsstämman 2014 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Skånes idrottsförbund (DF) har till uppgift att, enligt dessa stadgar och Riksidrottsförbundets

Läs mer

Stadgar. Gotlands Idrottsförbund. Antagna av Gotlands Idrottsförbunds årsstämma Gotlands Idrottsförbunds stadgar

Stadgar. Gotlands Idrottsförbund. Antagna av Gotlands Idrottsförbunds årsstämma Gotlands Idrottsförbunds stadgar Gotlands Idrottsförbunds stadgar Antagna av DF-mötet 1998 Godkända av RS maj 1998 Ändring april 2006 Godkända av RS maj 2006 Ändring april 2008 Ändring mars 2011 Stadgar Gotlands Idrottsförbund Antagna

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål/Uppgift Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Stockholm har till uppgift att, enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU Riks) stadgar,

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

Stadgar för. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen. Stadgarna antagna vid årsmöte

Stadgar för. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen. Stadgarna antagna vid årsmöte Stadgar för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Stadgarna antagna vid årsmöte 2014-05-07. Stadgarna utgår från de normalstadgar för SISU-distrikt som FS beslutade vid sammanträde

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar, avsnitt A, kapitel 1 Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Simdistriktsförbundet (SDF).. är en del av Svenska Simförbundets (SSF) regionala

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Stadgar. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Distriktsförbund Västra Götaland (SISU-VG)

Stadgar. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Distriktsförbund Västra Götaland (SISU-VG) Stadgar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Distriktsförbund Västra Götaland (SISU-VG) Organisationshistorik 1985 bildas SISU Bohuslän-Dal, SISU Göteborg och SISU Västergötland 2000 bildas SISU Väst

Läs mer

Stadgar för Västsvenska Idrottsförbundet VSIF. Antagna den 18 april 2012

Stadgar för Västsvenska Idrottsförbundet VSIF. Antagna den 18 april 2012 Stadgar för Västsvenska Idrottsförbundet VSIF Antagna den 18 april 2012 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) har till uppgift att, enligt dessa stadgar och Riksidrottsförbundets

Läs mer

Stadgar. Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF)

Stadgar. Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF) Stadgar Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF) Organisationshistorik 1908 bildas Bohuslän-Dals Idrottsförbund, Göteborgs Idrottsförbund och Västergötlands Idrottsförbund 1998 bildas Västsvenska Idrottsförbundet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Hotel Tylösand, Halmstad lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Carl Fredrik

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

STADGEMALL FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)

STADGEMALL FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) STADGEMALL FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) INOM SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET FASTSTÄLLDA VID FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2014-03-30 STADGEMALL FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) INOM SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 1

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region)

Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region) Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region) Gymnastikregionförbund (GRF) antagna av årsmötet 19 mars 2011 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Mitt (GRF) ska, enligt dessa stadgar

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgarna bygger på SIF:s riktlinjer för SDF:s stadgar. Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser Årsmötet Distriktsstyrelsen Dessa

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Kapitel 1 Grundläggande bestämmelser 1 Namn, verksamhetsområde samt styrelsens hemort Förbundets namn är Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013)

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) Stadgar Skånes Innebandyförbund (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) 1 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS BILSPORTFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS BILSPORTFÖRBUND ÖSTERGÖTLANDS BILSPORTFÖRBUND Grundat 14 juni 1972 stadgarna senast reviderade och god kända årsmöte 2009-02-09 Stadgar för Östergötlands Bilsportförbund inom Svenska Bilsportförbundet 1 Uppgift/Ändamål

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF)

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) Stadgarna fastställda/ändrade vid distriktsårsmöte den 2016-11-22 Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

STADGAR. Reviderade och antagna av årsmötet

STADGAR. Reviderade och antagna av årsmötet STADGAR Reviderade och antagna av årsmötet 2013-02-23 STADGAR FÖR SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET 1 Uppgift/Ändamål Södra Bilsportförbundet (SDF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Bilsportförbundets (SBF)

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Göteborgs Friidrottsförbund. Stadgar. Beslutad Anki Johansson

Göteborgs Friidrottsförbund. Stadgar. Beslutad Anki Johansson Göteborgs Friidrottsförbund Stadgar Beslutad 2014-11-20 Anki Johansson 2014-11-20 Innehåll 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 UPPGIFT... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 3 3 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 4 BESLUTANDE ORGAN...

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Nuvarande lydelse. Förslag på ny lydelse Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult. 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Nuvarande lydelse. Förslag på ny lydelse Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult. 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Smålands Friidrottsförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Friidrottsförbundets stadgar, såsom Svenska Friidrottsförbundets regionala organ arbeta i

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer