Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är det inte helt omöjligt att svaret blir Allt!. För Reggio Emilia-pedagogiken är det möjligas pedagogik. På förskolans piazza, i ateljén och överallt annars möts små och stora människor, där föds små och stora tankar och blir till liv och form. De blir till poesi, konst, lek, lärande, filosofi och vetenskap för alla tider, åldrar och tidsåldrar helt i Leonardo da Vincis anda. Här skildras mötet med synen på barnet som en kompetent människa. Barnet har rätt inte bara till respekt utan också till alla förutsättningar som behövs för att utforska och behärska sig själv och sin omvärld. Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Svara senast 8 februari

2 boken Reggio fortsätter att inspirera En plats, dit små människor inbjuds för att växa i tanke och känsla och tillhörigheten till en större gemenskap. Så har de beskrivits, förskolorna i Reggio Emilia. I antologin Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia speglas förskolorna i ett antal brittiska ögon och tankar. En upplyftande bok om denna heternas och lyssnandets möjligpedagogik. Niente senza gioia! Ingenting utan glädje! Året var En bok, en utställning på Moderna Museet och en TV-film från några italienska förskolor lämnade ett omtumlande intryck som idag, snart tjugofem år senare, finns kvar hos så många. Och även om kanske inte alla lyckades uttala Loris Malaguzzis namn rätt, så var det desto fler som kunde citera denne visionär och chef för den kommunala förskoleverksamheten i Reggio Emilia. Åtminstone de fem klassiska orden: Ett barn har hundra språk. Vad utställningen, boken och filmen visade var att de språk som berövades barnen trots allt kunde återerövras. Språken kunde användas till att skapa världar, långt skönare och med vidare perspektiv och djupare insikter än många kunnat drömma om. Reggio Emilia-pedagogiken är det möjligas pedagogik. Ständig utveckling Fortfarande utvecklas pedagogiken och den tar nu steget in i den regionala skolan. Ett Loris Mallaguzzi-centrum, ett interaktivt museum, är den nya stoltheten, säger Anna Barsotti. Det var hon som tillsammans med sin man, skåde- spelaren Carlo Barsotti, samt konstpedagogen Karin Wallin tog Reggio Emilia till Sverige. Fortfarande startar nya reggioinspirerade förskolor, med den svenska förskolans traditioner men sedd genom det norditalienska mångfacetterade prismat. Fortfarande går resorna dit, säger Anna Barsotti. 2 2

3 boken Själv har Anna Barsotti just kommit hem från ännu en resa, arrangerad av Reggio Emiliainstitutet med bas på Lärarhögskolan i Stockholm. Med på resan var denna gång 150 entusiastiska pedagoger. Liksom så många före dem samlades de på och kring förskolans piazza, i ateljén och överallt annars där små och stora människor möts och små och stora tankar föds och blir till liv och form. De blir till poesi, konst, lek, lärande, filosofi och vetenskap för alla tider, åldrar och tidsåldrar helt i Leonardo da Vincis anda. Olika perspektiv Fyra upplagor av utställningen Ett barn har hundra språk turnerar runt i världen och vinner ständigt nya entusiaster. Sverige var det första land utanför Italien som tog emot utställningen. Detta nummers huvudbok Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia, faktagranskad av Anna Barsotti, är en antologi, skriven av ett antal deltagare under den första brittiska studieresan till Reggio Emilia. Utifrån en mängd olika perspektiv rektorns, arkitektens, tens, lärarutbildarens, forska- konsulrens möter vi pedagogiken med nya ögon. Trots att det är den brittiska förskolepedagogiken som ses genom det slipade reggioprismat är detta en i högsta grad intressant läsning även för svenska läsare. Boken skildrar mötet med synen på barnet som en kompetent människa. Barnet har rätt inte bara till respekt utan också till alla förutsättningar som krävs för att utforska och behärska sig själv och sin rens, förälderns, förskollära- omvärld. Delar och helhet För att rätt kunna se denna pedagogik, sprungen ur italiensk historia och sociala omständigheter, så behövs ett filter. Eller Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia Lesley Abbot & Cathy Nutbrown Studentlitteratur, 184 sidor. 189:- Best.nr Medlemspris efter den 8 februari 205:- Medlemspris kanske bättre uttryckt, en mängd speglar som likt spegelväggarna inne i pyramiden på förskolan i Reggio, där barnet kan betrakta sig ur alla möjliga vinklar, hjälper oss att betrakta och dra slutsatser om helheten utifrån delarna. Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är ingen okritisk bok. Förtjänster liksom brister förs fram och granskas. Men det är en förutsättningslös granskning, villig också till omprövning av den egna praktiken. Boken visar framför allt att den pedagogiska och filosofiska grunden för en annan förskola finns även utanför Reggio Emilias kommunala institutioner. Det som pedagogistan, atelieristan och deras kollegor visar besökaren handlar mer om vår egen öppenhet och människosyn än någonting annat. Utan den spelar det mindre roll vilken utrustning, miljö, inredning och arkitektur som omger oss eller vilken tid vi ger barnen. Hoppas allt! De centrala frågorna möter oss redan i ett av de första kapitlen: Vad hoppas vi på för barnens räkning? Vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är det inte helt omöjligt att svaret blir Allt! Nästa fråga blir då: Vad förväntar jag av mig själv som pedagog? Det svaret måste alla själv finna och erövra. Även en vuxen har hundra språk och hundra världar att upptäcka, uppfinna och drömma om. Men kom ihåg: Niente senza gioia! Ingenting utan glädje! Intryck avtryck uttryck Verksamheten inom förskolan diskuteras ständigt världen över, och viljan till nytänkande är stor. Att Reggio Emilia ifrågasätter den traditionella barnomsorgen är känt sedan länge. Allt sedan man började bygga upp en kommunal förskola för barn från 0 6 år i Reggio Emilia har reggioperspektivet rönt erkännande världen över. Många besökare har imponerats av förskolans tilltro till barnets inneboende möjligheter, av den kollegiala stämningen och det goda samarbetet med föräldrarna. Den här boken bygger på brittiska förskollärares upplevelser och erfarenheter under en vistelse i Reggio Emilia. De besökte förskolor, lyssnade på föreläsningar av ledande pedagoger, deltog i workshops som leddes av förskolans lärare och talade med personal och föräldrar. De intryck som de brittiska förskollärarna fi ck under sitt besök, och som återges i boken, ger ytterligare en dimension av den verksamhet som bedrivs i Reggio Emilia. Boken vänder sig dels till alla er som redan är insatta i Reggio Emilia-pedagogiken och som vill hitta nya infallsvinklar, dels till er som vill inspireras och lära er mer om denna pedagogik. 3 3

4 fl er nyheter Stärk klimatet i klassrummet Klassen är den viktigaste arenan för barns träning av de färdigheter som hör samman med att vara medborgare i ett demokratiskt samhälle. Hur hanterar du din klass som en social grupp? Frågan är avgörande för dig som lärare. Hur du bäst löser uppgiften är ett centralt tema i den här boken. I arbetet med att utveckla gemenskap och en levande demokrati i klassen har läraren en central roll. När man besöker en klass, om så bara en kort stund, kan man omedelbart se om där råder god eller dålig arbetsgemenskap. Man märker om stämningen präglas av negativ konkurrens, positivt samarbete eller kanske ren likgiltighet. Det finns dock en mycket glädjande sak att säga om en skolklass sociala klimat: det är något som kan utvecklas. I boken diskuterar och vägleder författarna oss i flera viktiga frågor: Hur åstadkommer läraren god arbetsgemenskap i klassen? Hur ställer läraren krav i klassen? Hur skapar läraren optimala förhållanden i en mångkulturell klass? Hur klarar läraren den svåra eleven? Hur skapar läraren goda relationer till klassens föräldrar? Exemplen och intervjuerna i boken är hämtade från åtta olika grundskolor. Bo Jacobsen är psykolog och professor vid Sociologisk Institut i Köpenhamn. Han har varit forskningsledare för projekt som rör pedagogik och hälsa samt sociala frågor. Irene Christiansen är psykolog och adjunkt vid Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, och har intresse för hälsopedagogiska ämnen. Christina Sand Jespersen är psykolog, skolpsykolog och utbildad lärare. Möt eleven Lärarens väg till demokrati i klassen Bo Jacobsen, Irene Christiansen & Christina Sand Jespersen Studentlitteratur, 126 sidor. 149:- Best.nr Medlemspris Låt språket spraka av glädje! Under hela livet smakar vi på orden och leker med språket. Spädbarnet jollrar och förskole- och skolbarnet leker med rim, ramsor, visor och dikter. Men för att utveckla ett rikt språk behövs uppmuntran och språklig stimulans. Genom att samtala mycket med barnen och utnyttja alla tillfällen som ges till att leka olika språklekar, ger vi barnen en bra start inför läsinlärningen. I den här boken finns en guldgruva av rim, ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar och andra former av språklekar och språkliga övningar. Låt barnen leka med orden så att de upptäcker glädjen och nyttan med språket. Ann-Katrin Svensson beskriver i sin bok vad det är som inverkar på barns språkförmåga. Hon visar hur vi på olika sätt kan stimulera barnens språk och betonar hur viktig pedagogens, men också föräldrarnas roll, är för barnens språkutveckling. Hon ger också praktiska råd om hur vi kan skapa en god språklig miljö i förskolan, skolan och hemmet. 4

5 fl er nyheter Föräldradialog som nyckel till integration Hur kan lärare och föräldrar tillsammans skapa rutiner för ett bra och givande samarbete kring barnens skolgång? Den här boken vill inspirera och stödja lärare att utveckla goda relationer till föräldrar med invandrarbakgrund. Författaren visar på en modell, dialogmodellen, som gör att mötet med föräldrar till invandrarbarn blir till en viktig gemensam startpunkt för integration. Utgångspunkten för dialogmetoden är öppenhet och en önskan att åstadkomma goda resultat för barnens bästa. Genom en respektfull dialog kan lärare och föräldrar mötas kring frågor som är viktiga för att ge barnen en positiv utveckling och en framgångsrik skolgång. Det handlar om ett förhållningssätt, om den öppenhet som krävs för att åstadkomma goda resultat. När det gäller samarbete med föräldrarna ligger ansvaret alltid hos läraren. Det är läraren som måste ta initiativ och som har verktygen för att åstadkomma förändring. Författaren hoppas att den modell och de många praktiska råd som beskrivs i boken ska göra lärarnas, föräldrarnas och elevernas tillvaro mer framgångsrik och lustfylld. Nabila Alfakir har 25 års erfarenhet som lärare i Sverige var hon med om att starta det så kallade dialogprojektet i Hjulstaskolan och hon har som mångfaldspedagog lett flera projekt inom skolan. Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken Nabila Alfakir Runa, 135 sidor Best.nr :- Medlemspris Boken är illustrerad med många inspirerande och roliga teckning. Den är tänkt att fungera som en kunskaps- och inspirationskälla för alla som möter barn i åldrarna 3 11 år. I denna andra upplaga har en mängd nya språklekar, talesätt och ordspråk tillkommit. Ann-Katrin Svensson är docent i pedagogik och verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Språkglädje Språklekar i förskola, fritidshem och skola Ann-Katrin Svensson Studentlitteratur, 190 sidor. 249:- Best.nr Medlemspris 5

6 barntillåtet Här svänger det! De flesta barn gillar att sjunga, rimma, tralla, dansa, leka och skutta. I alla tider har det lilla barnet mötts av spontan sång och rytmik. Numera är alla överens om hur viktig musiken är när det gäller att skapa närhet mellan vuxna och barn. Musiken har stor betydelse för utvecklingen av barnets språk, motorik, jag- och kroppsuppfattning samt för att skapa avspänning och harmoni. I det här bok- och cd-paketet finns musik för hela kroppen. Det passar alla som tycker om att sjunga, men främst barn i åldrarna 3 8 år. På sidan 7 kan du läsa mer om föregångaren Musik från topp till tå, som riktar sig till de lite yngre barnen. 60 sidor. Rolig hjälp för matten Idéer utifrån Människan hämtar mycket av sin inspiration från naturen, även när det gäller ingenjörskonsten. Se till exempel på hovtången, bandtraktorn, fallskärmen och sugröret. I den här boken kan du läsa mer om hur härmapan människan försöker lära sig av naturens smarta lösningar. Varför låter till exempel forskare gräshoppor titta på filmen Star Wars? Eller vad kan vi lära oss av lotusblommans reningssystem? Och hur kan myrornas arbetssätt hjälpa oss att planera festtåg och karnevaler? Du får också lära dig mer om flugornas fantastiska hörsel, om havstulpanernas superlim och mycket annat. Här finns idéer att hämta! 55 sidor. Härmapan människan Håkan Borgström Best.nr Medlemspris139:- Ett enkelt spel för alla som vill öva huvudräkning, tiotalskamrater och tiotalsövergångar. Spela en och en eller i lag och träna både matte och samarbete på samma gång. Spelet går till så att barnen lägger brickor med olika färger och siffror på ett sådant sätt att de alltid får en summa som är fem, tio, femton etc. Spelet är enkelt, ryms i fickan är lätt att lära sig och kan varieras på otaliga sätt. Ett utmärkt hjälpmedel i skolans matteundervisning. Fem Tio Femton Spelet för alla från 5 till 99! Jannis spel Best.nr :- Medlemspris Mera musik från topp till tå Svensk skolmusik Märith Bergström-Isacsson Best.nr Medlemspris259:- Paketpris! bok + cd 6

7 på schemat: Att lotsa barn i kris Tsunamin i Sydostasien har drabbat oss alla inte minst barnen. Deras oro och rädsla, deras frågor och behov av att prata har plötsligt aktualiserat frågan om hur vi bäst bemöter barn i svåra situationer av olika slag. Här presenterar vi titlar i Leka Lära Levas utbud som kan ge stöd åt oss som vuxna och pedagoger. Barn och trauma Atle Dyregrov Barn som utsätts för traumatiska händelser, exempelvis en närståendes död, behöver vuxna omkring sig som ger stöd för bearbetningen. Denna bok vill fungera som ett hjälpmedel för både lekmän och specialister i mötet med barn som har upplevt traumatiska situationer. Författaren beskriver hur barnen reagerar under och efter de svåra händelserna, samt ger handfasta råd och riktlinjer för hur man kan hjälpa och stödja. Boken innehåller många praktiska exempel som levandegör framställningen och konkretiserar de åtgärder som föreslås. 174 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Barn i sorg Atle Dyregrov Vuxna behöver få en bättre förståelse av barns sorgereaktioner. Författaren beskriver barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, ett syskon, en klasskamrat eller far- och morföräldrar. Boken ger praktiska råd för hur man bäst tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall. Hur ska man göra för att barnen ska få utlopp för tankar och känslor? Hur gör man i klassen eller på förskolan? 116 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Barn i kris Monica Fahrman Denna bok behandlar viktiga frågor om arbete med barn i kris. Vilka uttryck tar sig barns krisbeteende? Hur kan man hjälpa barn att klara av prövningar? I separata kapitel behandlas bland annat barn och separationer, barn och skilsmässor samt barn och sorg. Författaren redogör också för vilket ansvar förskolans personal har och vilka rutiner som bör följas när man möter barn i kris. 146 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Samtal med barn Metodiska samtal med barn i svåra livssituationer Haldor Øvreeide Alltför sällan får barn i otrygga situationer prata om vad de har upplevt, vad de upplever, vad som händer och vad som kommer att hända. Boken vill uppmuntra till samtal med barn som har det svårt. Genom fler och bättre samtal kommer barnets perspektiv och behov fram. Boken innehåller rikligt med exempel från olika samtalssituationer med barn. 227 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 200:- Barn och rädsla Mare Tamm Rädsla är en känsla som följer människan under hela livet. Positivt sett hjälper den oss att förutse faror, negativt sett plågar den oss. Rädslan finns under hela livet även om det vi är rädda för varierar med åldern. Det kan handla om rädsla för mörker, fobier för vissa djur och insekter, rädsla för döden, för olyckor och katastrofer samt sociala rädslor. Boken vill öka förståelsen för barns tillvaro och de rädslor som finns hos de flesta barn. 245 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Katastrofpsykologi Atle Dyregrov Hur reagerar den som överlever en katastrof? Hur reagerar de anhöriga? Författaren beskriver reaktions- mönster hos olika grupper av drabbade samt ger råd om hur katastrofhjälpinsatser kan organiseras och genomföras. Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med krissituationer, olyckor och katastrofer. Kapitlen om barn och barns tioner ger goda grundkunskaper för såväl lärare som förskolelärare. reak- 380 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 250:- 7

8 8 Elevforskning i grundskolan Nils-Erik Nilsson I dag är forskning som metod vanlig inom grundskolan. Det innebär för det mesta att elever arbetar med projekt där de på egen hand förväntas lösa olika problem. I boken diskuterar författaren hur vi ska förstå det skrivande som elever är sysselsatta med när de forskar samt vad de lär sig när de forskar. Boken vill utveckla kunskapen om några av de viktiga läroprocesser som elevforskning innebär. 187 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- Musik från topp till tå Märith Bergström-Isacsson Sång och rytmik är ett utmärkt sätt att skapa närhet till de yngre barnen. Det stimulerar dessutom språkutvecklingen och motoriken, utvecklar jag- och kroppsuppfattningen samt gör barnen lugna och harmoniska. Bokens sånglekar och rytmikövningar ger dig nya idéer till musik- och rörelsestunden. För de allra yngsta barnen och upp till sexårsåldern. En cd med bokens sånger medföljer. 60 sidor. Best.nr Medlemspris 259:- Utveckla barns emotionella och sociala kompetens Carolyn Webster-Stratton Visst är det möjligt att metodiskt och strukturerat utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Boken visar med konkreta exempel hur man som peda- gog kan arbeta med, och växla mellan, olika ledningsstrategier och arbetssätt. Målet är att stärka barnens sociala kompetens såväl som deras problemlösningsförmåga och ämnesmässiga lärande. Exemplen utgår främst från yngre barn, från 3 till 10 år, men går att anpassa för högre åldrar. 288 sidor. Best.nr Medlemspris 348:- Tanke Visa Språk Musisk pedagogik med barn Berit Uddén Man behöver inte vara musiklärare för att leda sång. Denna bok vill öka den didaktiska förståelsen för varför det är viktigt att sjunga och röra sig rytmiskt med barn och varför pedagogens roll är så central. Den vill väcka de medfödda musiska talanger som vi har inom oss. Boken visar hur barn som lär muntligt använder musiska uttrycksformer när de lär. Den beskriver också hur musisk pedagogik kan användas tillsammans med barnen. Det gäller att inta barnens perspektiv på hur vi kan använda sången, dansen och musiken. 152 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- Lilla kotten sjunger Visor med bilder av Lena Andersson En härlig bok att njuta av tillsammans med barnen, för både örat och ögat. Lena Andersson har illustrerat sina favoriter ur den svenska sångskatten med sina fantastiska bilder. Boken innehåller även noter. 32 sidor. På cd- skivan, med samma namn som boken, sjunger Eva Kotten Röse tillsammans med Lilla Kottens glada gäng och Lilla Kottens orkester. 14 sånger och 37 minuters speltid. Boken: Best.nr Medlemspris 124:- Cd-skivan: Best.nr Medlemspris 89:- Se barnet, se dig själv! Om sårbarhet och styrka i barns och ungdomars värld / Lars H Gustafsson Dagens samhälle är fullt av möjligheter men samtidigt stressat och prestationsinriktat. Lars H Gustafsson beskriver den ensamhet och övergivenhet som han mött hos många barn och ungdomar i skolan, men också den styrka som många ändå har. Det personliga mötet mellan barnet och en vuxen är viktigt, men det krävs verklig empati, ömsesidig respekt och ett äkta, personligt språk om mötet ska bli av. Boken visar hur barn utvecklar en empatisk förmåga, ett etiskt tänkande och en känsla av sammanhang. Samtidigt betonas de vuxnas uppgift att både inspirera och stödja barnen. 254 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Curlingföräldrar och servicebarn En handbok i barnuppfostran / Bent Hougaard Som gulan i ägget, helt skyddade från allt ont. En sådan uppväxt vill dagens föräldrar ge sina barn, menar psykologen Bent Hougaard. Men priset för detta är högt: vi får föräldrar som inte klarar av att sätta gränser och barn som inte kan visa respekt för vuxna och andra barn. I boken ger författaren förslag på hur vi kan hitta nya vägar till den goda barnuppfostran, där barn får lov att vara barn och där vuxna vågar ta sitt ansvar. 160 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- Så erövrar barnen språket Utveckling, störningar, stimulans Bo Johansson & Per Olov Svedner Hur utvecklas barns språk under de första tiga åren? Hur kan man hjälpa barnet att nå vik- fram till bästa möjliga språkförmåga? Författarna skildrar här den normala språkutvecklingen och de faktorer som styr denna, samt beskriver de avvikelser och störningar som kan uppstå. Boken ger exempel på hur man kan stimulera barnets språkutveckling. 63 sidor. Best.nr Medlemspris 84:-

9 alltid aktuella Pedagogens inre rum Margareta Normell Pedagogens vardag är fylld av möten med elever, kolleger och föräldrar. Det är inte alltid vi hinner tänka igenom ett beslut, ett råd eller en handling. Boken beskriver hur känslomässig m ognad påverkar hur vi hanterar olika situationer och visar att vår förmåga att handskas med både egna och andras lor går att utveckla. Exempel från skolans vardag beskriver hur vi kan använda bokens käns- teorier och resonemang för att hitta samman- hang, mening och möjliga tiv. 132 sidor. handlingsalterna- Best.nr Medlemspris 155:- ADHD/DAMP en uppdatering / Vanna Beckman (red.) Vi vet i dag en hel del om ADHD/DAMP och varför vissa barn får svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, de viktigaste symtomen för barn med denna diagnos. De senaste åren har dock diagnosernas giltighet och forskningen på området ifrågasatts, bland annat har barnen slarvigt kallats bokstavsbarn. Boken vill ge en lättillgänglig översikt och sammanfattning av dagens läge inom ADHD/DAMP-forskningen och av olika behandlingsmetoder. 151 sidor. Best.nr Medlemspris 235:- Portfolio i förskolan Göran Krok & Maria Lindewald Boken visar med exempel hur man kan arbeta med portfolio. Författarna betonar hur man enkelt kommer igång med portfolion och knyter an den till det arbete som ofta redan görs på förskolan. Utgångspunkten är att alla ska kunna göra en portfolio som fungerar i vardagen, inom ramen för sin arbetstid. Författarnas tankar konkretiseras genom teckningar, foton, mallar samt berättelser. Ambitionen är att alla ska få återkoppling och inspiration samt kunna utveckla det som känns roligt och spännande. 115 sidor. Best.nr Medlemspris 209:- Mobbning kan stoppas! Helle Høiby Här presenteras en metod mot mobbning som författaren har praktiserat med stor framgång. Hon gör upp med en rad myter som finns hos pedagoger och föräldrar, som till exempel att mobbaren bakom den överlägsna attityden är en svag och osäker person. Hon jämför forskningen med egen erfarenhet och visar att resonemangen inte stämmer. Boken visar hur man steg för steg går tillväga när en mobbningssituation uppstår. Det krävs en veckas koncentrerat arbete med barnen en investering som kommer att ge mångfalt igen. 94 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Barns rätt att utvecklas Ylva Ellneby Hur kan vi uppmärksamma och hjälpa barn som försenats i motoriken, språket eller den själsliga utvecklingen? I boken presenterar Ylva Ellneby idéer om lekar och övningar samt diskussionsämnen till personal-, planerings- och föräldramöten. Boken fokuserar på barn i åldern 0 7 år. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 168:- Besjälat lärande Bo Dahlin m fl Var finns själen i dagens förskola, fritidshem och skola? Att tala om själen i skolan är i dag lika viktigt som att tala om genus, miljö och internationalisering menar författarna. De argumenterar för en pedagogik där traditionell kunskap och barnens personliga utveckling ges lika värde och samverkar med varandra. Boken för teoretiska resonemang och ger undervisningsförslag om hur man kan åstadkomma ett besjälat lärande. 285 sidor. Best.nr Medlemspris 285:- Empatisk kommunikation Giraffspråket i pedagogiken / Bodil Weirsøe Att kunna samtala med både ord, känsla och respekt är oerhört viktigt. Giraffspråket lär oss att i samtal och vid konflikter uttrycka fyra saker: vad vi ser och hör, vad vi känner inför vad den andre säger, vilka behov vi har och vad den andre kan göra för att uppfylla dem. Alla pedagoger kan använda giraffspråket som ett samtalsverktyg för att bygga upp sunda relationer till barn, möta föräldrar på ett fruktbart sätt och förebygga utbrändhet hos personalen. 142 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- Teknik för förskolan Karin Lagerholm Teknik är roligt! Låt barnen undersöka bekanta företeelser som luft, ljud, ljus och vatten med enkla medel så får de utlopp för sin nyfikenhet och vidgar sina kunskaper. Experimenten lämpar sig för barn från 3 år och uppåt. 112 sidor. Best.nr Medlemspris 139:- Hundra sätt att tänka Tove Jonstoij & Åsa Tolgraven Här ges en samlad introduktion till det pedagogiska arbets- och synsätt som ligger bakom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Boken utgår från fyra svenska förskollärares första intryck från mötet med Reggio Emilia. 80 sidor. Best.nr Medlemspris 175:- 9

10 alltid aktuella Bornemark, G Tut i rutan :- Dahl, K På tal om matte :- Ellneby, Y Titta vad jag kan! :- Furman, B Barn är smarta :- Fäldt & Almvärn Liten handbok om stress :- Gustavsson, P Ritsagor & Fler ritsagor :- Holmqvist, Mona (red.) En främmande värld :- Håkansson, G Språkinlärning hos barn :- Höjer, D Lilla snippaboken :- Höjer, D Lilla snoppboken :- Jag vägrar sitta still :- Jelveus, L Berör mig :- Johansson & Pramling Samuelsson Förskolan barns första skola :- Kinge, E Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov :- Lilla kokboken : Lundberg & Herrlin God läsutveckling :- Löfdahl, A Förskolebarns gemensamma lekar :- Löwing & Kihlborn Huvudräkning :- Mathiasson, L Janusz Korczak och barnens värld :- Normell, M Pedagog i en förändrad tid :- Olsson, A m.fl. Långa landet :- Pojkaktiga sånger :- Reikerås & Solem Det matematiska barnet :- Rundgren, H Runt i naturen :- Teeter, P A Behandling av AD/HD :- Trillingsgaard, A m.fl. Barn som är annorlunda :- Wehner-Godée, C Leka i grupp :- Vesterlund, M Musikspråka i förskolan :- Wiklund, U Den lydiga kreativiteten :- Välkommen till världen :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Sara Bernstrup Nilsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Ewa Ahlin/ Johnér Bildbyrå AB Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Nästa nummer utkommer omkring 22 mars.

11 signerat Ny trygghet i tillvaron Ett nytt år och nya ambitioner för oss som arbetar med Leka Lära Leva att fylla medlemstidningen med många intresseväckande böcker. Men också ett år som för alltför många har fått en mardrömslik start. Det har hunnit gå några veckor på terminen och många runt om i landet har mött barn, syskon, föräldrar och kollegor som bär med sig fruktansvärda minnen från katastrofen i Sydostasien. Förskolan och skolan har en tung men oerhört viktig uppgift framför sig: att möta dessa barn, syskon och kompisar. Att lyssna, svara på deras frågor, trösta och få barnen att känna trygghet i tillvaron igen. I bokklubben har vi ett antal böcker som vi tror och hoppas kan vara till hjälp för er som möter de här barnen. Under den här perioden har vi sänkt priserna på dessa böcker. Åsa Hernborg Axelson Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. 3 x Augustnominerade! Vilma och Mona är två flickor som gillar att spana och smyga. De letar efter saker som har försvunnit. Eller som borde finnas. Det är inte alltid de lyckas, men de försöker i alla fall. En underfundig och rolig bilderbok av Eva Lindström. 4 8 år. 32 sidor. Vilma och Mona spanar och smyger Alfabeta Best.nr Medlemspris 119:- Hanna och hennes hund bor i ett rött hus. Huset brinner upp och Hanna får leta rätt på ett nytt ställe att bo. En fantasifull berättelse av Anna- Clara Tidholm om en flicka som bryter upp och finner en ny trygghet. 4 8 år. 32 sidor. Hanna Huset Hunden Alfabeta Best.nr Medlemspris 119:- Ulf och Percy är på Möja. Solen steker, havet rar och sommaren ligger för deras fötter. Sommarveckor som ska bli Den Perfekta Sommaren. En sommar ingen någonsin kommer att glömma. Den glitt- tredje, fristående och avslutande delen i Ulf Starks trilogi om sin egen barndom. 213 sidor. Min vän Percy, Buffalo Bill och jag Bonnier Carlsen Best.nr Medlemspris 119:- Paketpris! Köp alla tre för 329:- Best.nr

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia behöver du inte fylla i kupongen boken kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 8 februari. Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbe ställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Möt eleven Best.nr medlemspris 149:- Skapa dialog med föräldrarna Best.nr medlemspris 185:- Språkglädje Best.nr medlemspris 249:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia. Best.nr Avbeställ gärna på webben. skundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Den goda kommunikationen Rösten, kroppsspråket och retoriken Alla kan vi känna vånda när vi ska prata inför andra kollegor, föräldragruppen eller släkt och vänner. Det här är en praktisk bok om presentations- och framträdandeteknik. Den visar hur du kan använda din röst och ditt kroppsspråk för att nå fram när du kommunicerar med andra. Du får veta hur röst och andning fungerar, retorikens grunder samt skillnaden i manligt och kvinnligt språk. Författaren utgår från sin egen erfarenhet och beskriver både lyckade upplevelser och fadäser. Boken innehåller många råd och övningar. En cd med exempel på olika röster, röstövningar och dialoger medföljer. Andra upplagan. 190 sidor. Lotta Juhlin Best.nr Medlemspris 255:- Fall för förskollärare I det dagliga arbetet dyker det ständigt upp problem som vi varken har tid eller ork att ta itu med på ett tillräckligt beslutsamt eller ingående sätt. I ett antal olika fallbeskrivningar presenteras här autentiska och vanliga konfliktsituationer från förskolan: ständig personalbrist, arbetsfördelning, gammal vet bäst. Till fallbeskrivningarna finns även en metodhandled- ning som innehåller en allmän orientering om arbetssättet casemetodik, metodiska råd, kopieringsunderlag samt svar på frågan hur gick det sedan? Till varje fall presenteras frågeställningar som kan fungera som diskussionsunderlag i personal gruppen. Antologi 64 sidor, Metodhandledning 44 sidor. Matts Dahlqwist (red.) Kunskapsföretaget Antologin Best.nr Medlemspris 129:- Metodhandledningen Best.nr Medlemspris 225:-

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2004 www.lekalaraleva.nu Mobbning går inte att bryta loss ur sitt sammanhang. Den är inte en angelägenhet bara för den som är mobbad och hans eller hennes plågoandar.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Boken Världens fest i Sverige Fler nyheter Barn med uppmärksamhetsstörningar / Språkstimulering / Elevhälsa / Handledningens dilemman och möjligheter

Boken Världens fest i Sverige Fler nyheter Barn med uppmärksamhetsstörningar / Språkstimulering / Elevhälsa / Handledningens dilemman och möjligheter Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2005 www.lekalaraleva.nu Nytta och nöje! Givetvis är detta baktanken med projektet Världens fest i Sverige. Få vägar till gemenskap med andra kulturer är lika

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

6 sep. Svara senast. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2005 www.lekalaraleva.nu

6 sep. Svara senast. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2005 www.lekalaraleva.nu Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2005 www.lekalaraleva.nu Barn som är i kris eller på annat sätt har det svårt reagerar på olika sätt. En del blir bråkigast i klassen andra tystast eller roligast.

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2004 Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket!

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket! Ny intressant bok av Ylva Ellneby! [ Sid 5] Svara senast 29 januari Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2008 www.lekalaraleva.nu Hitta

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Boken Runt i naturen Livet, kärleken och döden Fler nyheter Besjälat lärande / Stoppa mobbning / Utvärdering i förskolan På schemat Musik.

Boken Runt i naturen Livet, kärleken och döden Fler nyheter Besjälat lärande / Stoppa mobbning / Utvärdering i förskolan På schemat Musik. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2002 En filosofisk faktabok som tänjer på begreppen. Så beskrivs Runt i naturen Livet, kärleken och döden, skriven av Helen Rundgren. Som faktabok innehåller

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Sagoborgen drivs som enskild firma av Siw Minnema. Jag har sex barn mellan tre och sex år. Ibland har jag hjälp

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan.

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2002 Inget är mer destruktivt än en omotiverad och frustrerad förskollärare. Det fastslår Kjell-Åge Gotvassli, författare till En kompetent förskolepersonal.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Talpedagogik i utveckling

Talpedagogik i utveckling Talpedagogik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE Stockholms universitet Institutionen för lingvistik Ulla Sundberg Falu kommun SFFL Ann-Kristin Testad Vinnare av

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2003 Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring.

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta

EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta EN LJUDUPPLEVELSE FÖR DE ALLRA minsta Handledning, för dig som är vuxen, om små barns lärande och vad de kan lära oss. Kan själv! är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som drivs av Västarvet. Läs mer på

Läs mer

Boken Samtalsbilder Fler nyheter Eget arbete en kameleont i klassrummet/ Samspel i grupp / Sopa lagom! / Trygga relationer / Boken om Human Dynamics

Boken Samtalsbilder Fler nyheter Eget arbete en kameleont i klassrummet/ Samspel i grupp / Sopa lagom! / Trygga relationer / Boken om Human Dynamics Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2005 www.lekalaraleva.nu Vad säger barnen om vad musen Marius känner och tänker? Och vad säger det om hur de själva känner och tänker inför olika situationer

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2002 En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig

Läs mer

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat:

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat: Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Svara senast 17 april Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2007 www.lekalaraleva.nu Extra förmånligt erbjudande då du köper huvudboken Empati något

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer