Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är det inte helt omöjligt att svaret blir Allt!. För Reggio Emilia-pedagogiken är det möjligas pedagogik. På förskolans piazza, i ateljén och överallt annars möts små och stora människor, där föds små och stora tankar och blir till liv och form. De blir till poesi, konst, lek, lärande, filosofi och vetenskap för alla tider, åldrar och tidsåldrar helt i Leonardo da Vincis anda. Här skildras mötet med synen på barnet som en kompetent människa. Barnet har rätt inte bara till respekt utan också till alla förutsättningar som behövs för att utforska och behärska sig själv och sin omvärld. Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Svara senast 8 februari

2 boken Reggio fortsätter att inspirera En plats, dit små människor inbjuds för att växa i tanke och känsla och tillhörigheten till en större gemenskap. Så har de beskrivits, förskolorna i Reggio Emilia. I antologin Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia speglas förskolorna i ett antal brittiska ögon och tankar. En upplyftande bok om denna heternas och lyssnandets möjligpedagogik. Niente senza gioia! Ingenting utan glädje! Året var En bok, en utställning på Moderna Museet och en TV-film från några italienska förskolor lämnade ett omtumlande intryck som idag, snart tjugofem år senare, finns kvar hos så många. Och även om kanske inte alla lyckades uttala Loris Malaguzzis namn rätt, så var det desto fler som kunde citera denne visionär och chef för den kommunala förskoleverksamheten i Reggio Emilia. Åtminstone de fem klassiska orden: Ett barn har hundra språk. Vad utställningen, boken och filmen visade var att de språk som berövades barnen trots allt kunde återerövras. Språken kunde användas till att skapa världar, långt skönare och med vidare perspektiv och djupare insikter än många kunnat drömma om. Reggio Emilia-pedagogiken är det möjligas pedagogik. Ständig utveckling Fortfarande utvecklas pedagogiken och den tar nu steget in i den regionala skolan. Ett Loris Mallaguzzi-centrum, ett interaktivt museum, är den nya stoltheten, säger Anna Barsotti. Det var hon som tillsammans med sin man, skåde- spelaren Carlo Barsotti, samt konstpedagogen Karin Wallin tog Reggio Emilia till Sverige. Fortfarande startar nya reggioinspirerade förskolor, med den svenska förskolans traditioner men sedd genom det norditalienska mångfacetterade prismat. Fortfarande går resorna dit, säger Anna Barsotti. 2 2

3 boken Själv har Anna Barsotti just kommit hem från ännu en resa, arrangerad av Reggio Emiliainstitutet med bas på Lärarhögskolan i Stockholm. Med på resan var denna gång 150 entusiastiska pedagoger. Liksom så många före dem samlades de på och kring förskolans piazza, i ateljén och överallt annars där små och stora människor möts och små och stora tankar föds och blir till liv och form. De blir till poesi, konst, lek, lärande, filosofi och vetenskap för alla tider, åldrar och tidsåldrar helt i Leonardo da Vincis anda. Olika perspektiv Fyra upplagor av utställningen Ett barn har hundra språk turnerar runt i världen och vinner ständigt nya entusiaster. Sverige var det första land utanför Italien som tog emot utställningen. Detta nummers huvudbok Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia, faktagranskad av Anna Barsotti, är en antologi, skriven av ett antal deltagare under den första brittiska studieresan till Reggio Emilia. Utifrån en mängd olika perspektiv rektorns, arkitektens, tens, lärarutbildarens, forska- konsulrens möter vi pedagogiken med nya ögon. Trots att det är den brittiska förskolepedagogiken som ses genom det slipade reggioprismat är detta en i högsta grad intressant läsning även för svenska läsare. Boken skildrar mötet med synen på barnet som en kompetent människa. Barnet har rätt inte bara till respekt utan också till alla förutsättningar som krävs för att utforska och behärska sig själv och sin rens, förälderns, förskollära- omvärld. Delar och helhet För att rätt kunna se denna pedagogik, sprungen ur italiensk historia och sociala omständigheter, så behövs ett filter. Eller Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia Lesley Abbot & Cathy Nutbrown Studentlitteratur, 184 sidor. 189:- Best.nr Medlemspris efter den 8 februari 205:- Medlemspris kanske bättre uttryckt, en mängd speglar som likt spegelväggarna inne i pyramiden på förskolan i Reggio, där barnet kan betrakta sig ur alla möjliga vinklar, hjälper oss att betrakta och dra slutsatser om helheten utifrån delarna. Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är ingen okritisk bok. Förtjänster liksom brister förs fram och granskas. Men det är en förutsättningslös granskning, villig också till omprövning av den egna praktiken. Boken visar framför allt att den pedagogiska och filosofiska grunden för en annan förskola finns även utanför Reggio Emilias kommunala institutioner. Det som pedagogistan, atelieristan och deras kollegor visar besökaren handlar mer om vår egen öppenhet och människosyn än någonting annat. Utan den spelar det mindre roll vilken utrustning, miljö, inredning och arkitektur som omger oss eller vilken tid vi ger barnen. Hoppas allt! De centrala frågorna möter oss redan i ett av de första kapitlen: Vad hoppas vi på för barnens räkning? Vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är det inte helt omöjligt att svaret blir Allt! Nästa fråga blir då: Vad förväntar jag av mig själv som pedagog? Det svaret måste alla själv finna och erövra. Även en vuxen har hundra språk och hundra världar att upptäcka, uppfinna och drömma om. Men kom ihåg: Niente senza gioia! Ingenting utan glädje! Intryck avtryck uttryck Verksamheten inom förskolan diskuteras ständigt världen över, och viljan till nytänkande är stor. Att Reggio Emilia ifrågasätter den traditionella barnomsorgen är känt sedan länge. Allt sedan man började bygga upp en kommunal förskola för barn från 0 6 år i Reggio Emilia har reggioperspektivet rönt erkännande världen över. Många besökare har imponerats av förskolans tilltro till barnets inneboende möjligheter, av den kollegiala stämningen och det goda samarbetet med föräldrarna. Den här boken bygger på brittiska förskollärares upplevelser och erfarenheter under en vistelse i Reggio Emilia. De besökte förskolor, lyssnade på föreläsningar av ledande pedagoger, deltog i workshops som leddes av förskolans lärare och talade med personal och föräldrar. De intryck som de brittiska förskollärarna fi ck under sitt besök, och som återges i boken, ger ytterligare en dimension av den verksamhet som bedrivs i Reggio Emilia. Boken vänder sig dels till alla er som redan är insatta i Reggio Emilia-pedagogiken och som vill hitta nya infallsvinklar, dels till er som vill inspireras och lära er mer om denna pedagogik. 3 3

4 fl er nyheter Stärk klimatet i klassrummet Klassen är den viktigaste arenan för barns träning av de färdigheter som hör samman med att vara medborgare i ett demokratiskt samhälle. Hur hanterar du din klass som en social grupp? Frågan är avgörande för dig som lärare. Hur du bäst löser uppgiften är ett centralt tema i den här boken. I arbetet med att utveckla gemenskap och en levande demokrati i klassen har läraren en central roll. När man besöker en klass, om så bara en kort stund, kan man omedelbart se om där råder god eller dålig arbetsgemenskap. Man märker om stämningen präglas av negativ konkurrens, positivt samarbete eller kanske ren likgiltighet. Det finns dock en mycket glädjande sak att säga om en skolklass sociala klimat: det är något som kan utvecklas. I boken diskuterar och vägleder författarna oss i flera viktiga frågor: Hur åstadkommer läraren god arbetsgemenskap i klassen? Hur ställer läraren krav i klassen? Hur skapar läraren optimala förhållanden i en mångkulturell klass? Hur klarar läraren den svåra eleven? Hur skapar läraren goda relationer till klassens föräldrar? Exemplen och intervjuerna i boken är hämtade från åtta olika grundskolor. Bo Jacobsen är psykolog och professor vid Sociologisk Institut i Köpenhamn. Han har varit forskningsledare för projekt som rör pedagogik och hälsa samt sociala frågor. Irene Christiansen är psykolog och adjunkt vid Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, och har intresse för hälsopedagogiska ämnen. Christina Sand Jespersen är psykolog, skolpsykolog och utbildad lärare. Möt eleven Lärarens väg till demokrati i klassen Bo Jacobsen, Irene Christiansen & Christina Sand Jespersen Studentlitteratur, 126 sidor. 149:- Best.nr Medlemspris Låt språket spraka av glädje! Under hela livet smakar vi på orden och leker med språket. Spädbarnet jollrar och förskole- och skolbarnet leker med rim, ramsor, visor och dikter. Men för att utveckla ett rikt språk behövs uppmuntran och språklig stimulans. Genom att samtala mycket med barnen och utnyttja alla tillfällen som ges till att leka olika språklekar, ger vi barnen en bra start inför läsinlärningen. I den här boken finns en guldgruva av rim, ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar och andra former av språklekar och språkliga övningar. Låt barnen leka med orden så att de upptäcker glädjen och nyttan med språket. Ann-Katrin Svensson beskriver i sin bok vad det är som inverkar på barns språkförmåga. Hon visar hur vi på olika sätt kan stimulera barnens språk och betonar hur viktig pedagogens, men också föräldrarnas roll, är för barnens språkutveckling. Hon ger också praktiska råd om hur vi kan skapa en god språklig miljö i förskolan, skolan och hemmet. 4

5 fl er nyheter Föräldradialog som nyckel till integration Hur kan lärare och föräldrar tillsammans skapa rutiner för ett bra och givande samarbete kring barnens skolgång? Den här boken vill inspirera och stödja lärare att utveckla goda relationer till föräldrar med invandrarbakgrund. Författaren visar på en modell, dialogmodellen, som gör att mötet med föräldrar till invandrarbarn blir till en viktig gemensam startpunkt för integration. Utgångspunkten för dialogmetoden är öppenhet och en önskan att åstadkomma goda resultat för barnens bästa. Genom en respektfull dialog kan lärare och föräldrar mötas kring frågor som är viktiga för att ge barnen en positiv utveckling och en framgångsrik skolgång. Det handlar om ett förhållningssätt, om den öppenhet som krävs för att åstadkomma goda resultat. När det gäller samarbete med föräldrarna ligger ansvaret alltid hos läraren. Det är läraren som måste ta initiativ och som har verktygen för att åstadkomma förändring. Författaren hoppas att den modell och de många praktiska råd som beskrivs i boken ska göra lärarnas, föräldrarnas och elevernas tillvaro mer framgångsrik och lustfylld. Nabila Alfakir har 25 års erfarenhet som lärare i Sverige var hon med om att starta det så kallade dialogprojektet i Hjulstaskolan och hon har som mångfaldspedagog lett flera projekt inom skolan. Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken Nabila Alfakir Runa, 135 sidor Best.nr :- Medlemspris Boken är illustrerad med många inspirerande och roliga teckning. Den är tänkt att fungera som en kunskaps- och inspirationskälla för alla som möter barn i åldrarna 3 11 år. I denna andra upplaga har en mängd nya språklekar, talesätt och ordspråk tillkommit. Ann-Katrin Svensson är docent i pedagogik och verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Språkglädje Språklekar i förskola, fritidshem och skola Ann-Katrin Svensson Studentlitteratur, 190 sidor. 249:- Best.nr Medlemspris 5

6 barntillåtet Här svänger det! De flesta barn gillar att sjunga, rimma, tralla, dansa, leka och skutta. I alla tider har det lilla barnet mötts av spontan sång och rytmik. Numera är alla överens om hur viktig musiken är när det gäller att skapa närhet mellan vuxna och barn. Musiken har stor betydelse för utvecklingen av barnets språk, motorik, jag- och kroppsuppfattning samt för att skapa avspänning och harmoni. I det här bok- och cd-paketet finns musik för hela kroppen. Det passar alla som tycker om att sjunga, men främst barn i åldrarna 3 8 år. På sidan 7 kan du läsa mer om föregångaren Musik från topp till tå, som riktar sig till de lite yngre barnen. 60 sidor. Rolig hjälp för matten Idéer utifrån Människan hämtar mycket av sin inspiration från naturen, även när det gäller ingenjörskonsten. Se till exempel på hovtången, bandtraktorn, fallskärmen och sugröret. I den här boken kan du läsa mer om hur härmapan människan försöker lära sig av naturens smarta lösningar. Varför låter till exempel forskare gräshoppor titta på filmen Star Wars? Eller vad kan vi lära oss av lotusblommans reningssystem? Och hur kan myrornas arbetssätt hjälpa oss att planera festtåg och karnevaler? Du får också lära dig mer om flugornas fantastiska hörsel, om havstulpanernas superlim och mycket annat. Här finns idéer att hämta! 55 sidor. Härmapan människan Håkan Borgström Best.nr Medlemspris139:- Ett enkelt spel för alla som vill öva huvudräkning, tiotalskamrater och tiotalsövergångar. Spela en och en eller i lag och träna både matte och samarbete på samma gång. Spelet går till så att barnen lägger brickor med olika färger och siffror på ett sådant sätt att de alltid får en summa som är fem, tio, femton etc. Spelet är enkelt, ryms i fickan är lätt att lära sig och kan varieras på otaliga sätt. Ett utmärkt hjälpmedel i skolans matteundervisning. Fem Tio Femton Spelet för alla från 5 till 99! Jannis spel Best.nr :- Medlemspris Mera musik från topp till tå Svensk skolmusik Märith Bergström-Isacsson Best.nr Medlemspris259:- Paketpris! bok + cd 6

7 på schemat: Att lotsa barn i kris Tsunamin i Sydostasien har drabbat oss alla inte minst barnen. Deras oro och rädsla, deras frågor och behov av att prata har plötsligt aktualiserat frågan om hur vi bäst bemöter barn i svåra situationer av olika slag. Här presenterar vi titlar i Leka Lära Levas utbud som kan ge stöd åt oss som vuxna och pedagoger. Barn och trauma Atle Dyregrov Barn som utsätts för traumatiska händelser, exempelvis en närståendes död, behöver vuxna omkring sig som ger stöd för bearbetningen. Denna bok vill fungera som ett hjälpmedel för både lekmän och specialister i mötet med barn som har upplevt traumatiska situationer. Författaren beskriver hur barnen reagerar under och efter de svåra händelserna, samt ger handfasta råd och riktlinjer för hur man kan hjälpa och stödja. Boken innehåller många praktiska exempel som levandegör framställningen och konkretiserar de åtgärder som föreslås. 174 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Barn i sorg Atle Dyregrov Vuxna behöver få en bättre förståelse av barns sorgereaktioner. Författaren beskriver barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, ett syskon, en klasskamrat eller far- och morföräldrar. Boken ger praktiska råd för hur man bäst tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall. Hur ska man göra för att barnen ska få utlopp för tankar och känslor? Hur gör man i klassen eller på förskolan? 116 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Barn i kris Monica Fahrman Denna bok behandlar viktiga frågor om arbete med barn i kris. Vilka uttryck tar sig barns krisbeteende? Hur kan man hjälpa barn att klara av prövningar? I separata kapitel behandlas bland annat barn och separationer, barn och skilsmässor samt barn och sorg. Författaren redogör också för vilket ansvar förskolans personal har och vilka rutiner som bör följas när man möter barn i kris. 146 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Samtal med barn Metodiska samtal med barn i svåra livssituationer Haldor Øvreeide Alltför sällan får barn i otrygga situationer prata om vad de har upplevt, vad de upplever, vad som händer och vad som kommer att hända. Boken vill uppmuntra till samtal med barn som har det svårt. Genom fler och bättre samtal kommer barnets perspektiv och behov fram. Boken innehåller rikligt med exempel från olika samtalssituationer med barn. 227 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 200:- Barn och rädsla Mare Tamm Rädsla är en känsla som följer människan under hela livet. Positivt sett hjälper den oss att förutse faror, negativt sett plågar den oss. Rädslan finns under hela livet även om det vi är rädda för varierar med åldern. Det kan handla om rädsla för mörker, fobier för vissa djur och insekter, rädsla för döden, för olyckor och katastrofer samt sociala rädslor. Boken vill öka förståelsen för barns tillvaro och de rädslor som finns hos de flesta barn. 245 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Katastrofpsykologi Atle Dyregrov Hur reagerar den som överlever en katastrof? Hur reagerar de anhöriga? Författaren beskriver reaktions- mönster hos olika grupper av drabbade samt ger råd om hur katastrofhjälpinsatser kan organiseras och genomföras. Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med krissituationer, olyckor och katastrofer. Kapitlen om barn och barns tioner ger goda grundkunskaper för såväl lärare som förskolelärare. reak- 380 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 250:- 7

8 8 Elevforskning i grundskolan Nils-Erik Nilsson I dag är forskning som metod vanlig inom grundskolan. Det innebär för det mesta att elever arbetar med projekt där de på egen hand förväntas lösa olika problem. I boken diskuterar författaren hur vi ska förstå det skrivande som elever är sysselsatta med när de forskar samt vad de lär sig när de forskar. Boken vill utveckla kunskapen om några av de viktiga läroprocesser som elevforskning innebär. 187 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- Musik från topp till tå Märith Bergström-Isacsson Sång och rytmik är ett utmärkt sätt att skapa närhet till de yngre barnen. Det stimulerar dessutom språkutvecklingen och motoriken, utvecklar jag- och kroppsuppfattningen samt gör barnen lugna och harmoniska. Bokens sånglekar och rytmikövningar ger dig nya idéer till musik- och rörelsestunden. För de allra yngsta barnen och upp till sexårsåldern. En cd med bokens sånger medföljer. 60 sidor. Best.nr Medlemspris 259:- Utveckla barns emotionella och sociala kompetens Carolyn Webster-Stratton Visst är det möjligt att metodiskt och strukturerat utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Boken visar med konkreta exempel hur man som peda- gog kan arbeta med, och växla mellan, olika ledningsstrategier och arbetssätt. Målet är att stärka barnens sociala kompetens såväl som deras problemlösningsförmåga och ämnesmässiga lärande. Exemplen utgår främst från yngre barn, från 3 till 10 år, men går att anpassa för högre åldrar. 288 sidor. Best.nr Medlemspris 348:- Tanke Visa Språk Musisk pedagogik med barn Berit Uddén Man behöver inte vara musiklärare för att leda sång. Denna bok vill öka den didaktiska förståelsen för varför det är viktigt att sjunga och röra sig rytmiskt med barn och varför pedagogens roll är så central. Den vill väcka de medfödda musiska talanger som vi har inom oss. Boken visar hur barn som lär muntligt använder musiska uttrycksformer när de lär. Den beskriver också hur musisk pedagogik kan användas tillsammans med barnen. Det gäller att inta barnens perspektiv på hur vi kan använda sången, dansen och musiken. 152 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- Lilla kotten sjunger Visor med bilder av Lena Andersson En härlig bok att njuta av tillsammans med barnen, för både örat och ögat. Lena Andersson har illustrerat sina favoriter ur den svenska sångskatten med sina fantastiska bilder. Boken innehåller även noter. 32 sidor. På cd- skivan, med samma namn som boken, sjunger Eva Kotten Röse tillsammans med Lilla Kottens glada gäng och Lilla Kottens orkester. 14 sånger och 37 minuters speltid. Boken: Best.nr Medlemspris 124:- Cd-skivan: Best.nr Medlemspris 89:- Se barnet, se dig själv! Om sårbarhet och styrka i barns och ungdomars värld / Lars H Gustafsson Dagens samhälle är fullt av möjligheter men samtidigt stressat och prestationsinriktat. Lars H Gustafsson beskriver den ensamhet och övergivenhet som han mött hos många barn och ungdomar i skolan, men också den styrka som många ändå har. Det personliga mötet mellan barnet och en vuxen är viktigt, men det krävs verklig empati, ömsesidig respekt och ett äkta, personligt språk om mötet ska bli av. Boken visar hur barn utvecklar en empatisk förmåga, ett etiskt tänkande och en känsla av sammanhang. Samtidigt betonas de vuxnas uppgift att både inspirera och stödja barnen. 254 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Curlingföräldrar och servicebarn En handbok i barnuppfostran / Bent Hougaard Som gulan i ägget, helt skyddade från allt ont. En sådan uppväxt vill dagens föräldrar ge sina barn, menar psykologen Bent Hougaard. Men priset för detta är högt: vi får föräldrar som inte klarar av att sätta gränser och barn som inte kan visa respekt för vuxna och andra barn. I boken ger författaren förslag på hur vi kan hitta nya vägar till den goda barnuppfostran, där barn får lov att vara barn och där vuxna vågar ta sitt ansvar. 160 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- Så erövrar barnen språket Utveckling, störningar, stimulans Bo Johansson & Per Olov Svedner Hur utvecklas barns språk under de första tiga åren? Hur kan man hjälpa barnet att nå vik- fram till bästa möjliga språkförmåga? Författarna skildrar här den normala språkutvecklingen och de faktorer som styr denna, samt beskriver de avvikelser och störningar som kan uppstå. Boken ger exempel på hur man kan stimulera barnets språkutveckling. 63 sidor. Best.nr Medlemspris 84:-

9 alltid aktuella Pedagogens inre rum Margareta Normell Pedagogens vardag är fylld av möten med elever, kolleger och föräldrar. Det är inte alltid vi hinner tänka igenom ett beslut, ett råd eller en handling. Boken beskriver hur känslomässig m ognad påverkar hur vi hanterar olika situationer och visar att vår förmåga att handskas med både egna och andras lor går att utveckla. Exempel från skolans vardag beskriver hur vi kan använda bokens käns- teorier och resonemang för att hitta samman- hang, mening och möjliga tiv. 132 sidor. handlingsalterna- Best.nr Medlemspris 155:- ADHD/DAMP en uppdatering / Vanna Beckman (red.) Vi vet i dag en hel del om ADHD/DAMP och varför vissa barn får svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, de viktigaste symtomen för barn med denna diagnos. De senaste åren har dock diagnosernas giltighet och forskningen på området ifrågasatts, bland annat har barnen slarvigt kallats bokstavsbarn. Boken vill ge en lättillgänglig översikt och sammanfattning av dagens läge inom ADHD/DAMP-forskningen och av olika behandlingsmetoder. 151 sidor. Best.nr Medlemspris 235:- Portfolio i förskolan Göran Krok & Maria Lindewald Boken visar med exempel hur man kan arbeta med portfolio. Författarna betonar hur man enkelt kommer igång med portfolion och knyter an den till det arbete som ofta redan görs på förskolan. Utgångspunkten är att alla ska kunna göra en portfolio som fungerar i vardagen, inom ramen för sin arbetstid. Författarnas tankar konkretiseras genom teckningar, foton, mallar samt berättelser. Ambitionen är att alla ska få återkoppling och inspiration samt kunna utveckla det som känns roligt och spännande. 115 sidor. Best.nr Medlemspris 209:- Mobbning kan stoppas! Helle Høiby Här presenteras en metod mot mobbning som författaren har praktiserat med stor framgång. Hon gör upp med en rad myter som finns hos pedagoger och föräldrar, som till exempel att mobbaren bakom den överlägsna attityden är en svag och osäker person. Hon jämför forskningen med egen erfarenhet och visar att resonemangen inte stämmer. Boken visar hur man steg för steg går tillväga när en mobbningssituation uppstår. Det krävs en veckas koncentrerat arbete med barnen en investering som kommer att ge mångfalt igen. 94 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Barns rätt att utvecklas Ylva Ellneby Hur kan vi uppmärksamma och hjälpa barn som försenats i motoriken, språket eller den själsliga utvecklingen? I boken presenterar Ylva Ellneby idéer om lekar och övningar samt diskussionsämnen till personal-, planerings- och föräldramöten. Boken fokuserar på barn i åldern 0 7 år. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 168:- Besjälat lärande Bo Dahlin m fl Var finns själen i dagens förskola, fritidshem och skola? Att tala om själen i skolan är i dag lika viktigt som att tala om genus, miljö och internationalisering menar författarna. De argumenterar för en pedagogik där traditionell kunskap och barnens personliga utveckling ges lika värde och samverkar med varandra. Boken för teoretiska resonemang och ger undervisningsförslag om hur man kan åstadkomma ett besjälat lärande. 285 sidor. Best.nr Medlemspris 285:- Empatisk kommunikation Giraffspråket i pedagogiken / Bodil Weirsøe Att kunna samtala med både ord, känsla och respekt är oerhört viktigt. Giraffspråket lär oss att i samtal och vid konflikter uttrycka fyra saker: vad vi ser och hör, vad vi känner inför vad den andre säger, vilka behov vi har och vad den andre kan göra för att uppfylla dem. Alla pedagoger kan använda giraffspråket som ett samtalsverktyg för att bygga upp sunda relationer till barn, möta föräldrar på ett fruktbart sätt och förebygga utbrändhet hos personalen. 142 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- Teknik för förskolan Karin Lagerholm Teknik är roligt! Låt barnen undersöka bekanta företeelser som luft, ljud, ljus och vatten med enkla medel så får de utlopp för sin nyfikenhet och vidgar sina kunskaper. Experimenten lämpar sig för barn från 3 år och uppåt. 112 sidor. Best.nr Medlemspris 139:- Hundra sätt att tänka Tove Jonstoij & Åsa Tolgraven Här ges en samlad introduktion till det pedagogiska arbets- och synsätt som ligger bakom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Boken utgår från fyra svenska förskollärares första intryck från mötet med Reggio Emilia. 80 sidor. Best.nr Medlemspris 175:- 9

10 alltid aktuella Bornemark, G Tut i rutan :- Dahl, K På tal om matte :- Ellneby, Y Titta vad jag kan! :- Furman, B Barn är smarta :- Fäldt & Almvärn Liten handbok om stress :- Gustavsson, P Ritsagor & Fler ritsagor :- Holmqvist, Mona (red.) En främmande värld :- Håkansson, G Språkinlärning hos barn :- Höjer, D Lilla snippaboken :- Höjer, D Lilla snoppboken :- Jag vägrar sitta still :- Jelveus, L Berör mig :- Johansson & Pramling Samuelsson Förskolan barns första skola :- Kinge, E Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov :- Lilla kokboken : Lundberg & Herrlin God läsutveckling :- Löfdahl, A Förskolebarns gemensamma lekar :- Löwing & Kihlborn Huvudräkning :- Mathiasson, L Janusz Korczak och barnens värld :- Normell, M Pedagog i en förändrad tid :- Olsson, A m.fl. Långa landet :- Pojkaktiga sånger :- Reikerås & Solem Det matematiska barnet :- Rundgren, H Runt i naturen :- Teeter, P A Behandling av AD/HD :- Trillingsgaard, A m.fl. Barn som är annorlunda :- Wehner-Godée, C Leka i grupp :- Vesterlund, M Musikspråka i förskolan :- Wiklund, U Den lydiga kreativiteten :- Välkommen till världen :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Sara Bernstrup Nilsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Ewa Ahlin/ Johnér Bildbyrå AB Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Nästa nummer utkommer omkring 22 mars.

11 signerat Ny trygghet i tillvaron Ett nytt år och nya ambitioner för oss som arbetar med Leka Lära Leva att fylla medlemstidningen med många intresseväckande böcker. Men också ett år som för alltför många har fått en mardrömslik start. Det har hunnit gå några veckor på terminen och många runt om i landet har mött barn, syskon, föräldrar och kollegor som bär med sig fruktansvärda minnen från katastrofen i Sydostasien. Förskolan och skolan har en tung men oerhört viktig uppgift framför sig: att möta dessa barn, syskon och kompisar. Att lyssna, svara på deras frågor, trösta och få barnen att känna trygghet i tillvaron igen. I bokklubben har vi ett antal böcker som vi tror och hoppas kan vara till hjälp för er som möter de här barnen. Under den här perioden har vi sänkt priserna på dessa böcker. Åsa Hernborg Axelson Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. 3 x Augustnominerade! Vilma och Mona är två flickor som gillar att spana och smyga. De letar efter saker som har försvunnit. Eller som borde finnas. Det är inte alltid de lyckas, men de försöker i alla fall. En underfundig och rolig bilderbok av Eva Lindström. 4 8 år. 32 sidor. Vilma och Mona spanar och smyger Alfabeta Best.nr Medlemspris 119:- Hanna och hennes hund bor i ett rött hus. Huset brinner upp och Hanna får leta rätt på ett nytt ställe att bo. En fantasifull berättelse av Anna- Clara Tidholm om en flicka som bryter upp och finner en ny trygghet. 4 8 år. 32 sidor. Hanna Huset Hunden Alfabeta Best.nr Medlemspris 119:- Ulf och Percy är på Möja. Solen steker, havet rar och sommaren ligger för deras fötter. Sommarveckor som ska bli Den Perfekta Sommaren. En sommar ingen någonsin kommer att glömma. Den glitt- tredje, fristående och avslutande delen i Ulf Starks trilogi om sin egen barndom. 213 sidor. Min vän Percy, Buffalo Bill och jag Bonnier Carlsen Best.nr Medlemspris 119:- Paketpris! Köp alla tre för 329:- Best.nr

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia behöver du inte fylla i kupongen boken kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 8 februari. Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbe ställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Möt eleven Best.nr medlemspris 149:- Skapa dialog med föräldrarna Best.nr medlemspris 185:- Språkglädje Best.nr medlemspris 249:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia. Best.nr Avbeställ gärna på webben. skundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Den goda kommunikationen Rösten, kroppsspråket och retoriken Alla kan vi känna vånda när vi ska prata inför andra kollegor, föräldragruppen eller släkt och vänner. Det här är en praktisk bok om presentations- och framträdandeteknik. Den visar hur du kan använda din röst och ditt kroppsspråk för att nå fram när du kommunicerar med andra. Du får veta hur röst och andning fungerar, retorikens grunder samt skillnaden i manligt och kvinnligt språk. Författaren utgår från sin egen erfarenhet och beskriver både lyckade upplevelser och fadäser. Boken innehåller många råd och övningar. En cd med exempel på olika röster, röstövningar och dialoger medföljer. Andra upplagan. 190 sidor. Lotta Juhlin Best.nr Medlemspris 255:- Fall för förskollärare I det dagliga arbetet dyker det ständigt upp problem som vi varken har tid eller ork att ta itu med på ett tillräckligt beslutsamt eller ingående sätt. I ett antal olika fallbeskrivningar presenteras här autentiska och vanliga konfliktsituationer från förskolan: ständig personalbrist, arbetsfördelning, gammal vet bäst. Till fallbeskrivningarna finns även en metodhandled- ning som innehåller en allmän orientering om arbetssättet casemetodik, metodiska råd, kopieringsunderlag samt svar på frågan hur gick det sedan? Till varje fall presenteras frågeställningar som kan fungera som diskussionsunderlag i personal gruppen. Antologi 64 sidor, Metodhandledning 44 sidor. Matts Dahlqwist (red.) Kunskapsföretaget Antologin Best.nr Medlemspris 129:- Metodhandledningen Best.nr Medlemspris 225:-

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola Att öppna nya världar En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola INNEHÅLL Några ord från Riksteatern... sid 3 Teater i förskola och skola... sid 5 Teater för de allra yngsta om att

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer