Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är det inte helt omöjligt att svaret blir Allt!. För Reggio Emilia-pedagogiken är det möjligas pedagogik. På förskolans piazza, i ateljén och överallt annars möts små och stora människor, där föds små och stora tankar och blir till liv och form. De blir till poesi, konst, lek, lärande, filosofi och vetenskap för alla tider, åldrar och tidsåldrar helt i Leonardo da Vincis anda. Här skildras mötet med synen på barnet som en kompetent människa. Barnet har rätt inte bara till respekt utan också till alla förutsättningar som behövs för att utforska och behärska sig själv och sin omvärld. Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Svara senast 8 februari

2 boken Reggio fortsätter att inspirera En plats, dit små människor inbjuds för att växa i tanke och känsla och tillhörigheten till en större gemenskap. Så har de beskrivits, förskolorna i Reggio Emilia. I antologin Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia speglas förskolorna i ett antal brittiska ögon och tankar. En upplyftande bok om denna heternas och lyssnandets möjligpedagogik. Niente senza gioia! Ingenting utan glädje! Året var En bok, en utställning på Moderna Museet och en TV-film från några italienska förskolor lämnade ett omtumlande intryck som idag, snart tjugofem år senare, finns kvar hos så många. Och även om kanske inte alla lyckades uttala Loris Malaguzzis namn rätt, så var det desto fler som kunde citera denne visionär och chef för den kommunala förskoleverksamheten i Reggio Emilia. Åtminstone de fem klassiska orden: Ett barn har hundra språk. Vad utställningen, boken och filmen visade var att de språk som berövades barnen trots allt kunde återerövras. Språken kunde användas till att skapa världar, långt skönare och med vidare perspektiv och djupare insikter än många kunnat drömma om. Reggio Emilia-pedagogiken är det möjligas pedagogik. Ständig utveckling Fortfarande utvecklas pedagogiken och den tar nu steget in i den regionala skolan. Ett Loris Mallaguzzi-centrum, ett interaktivt museum, är den nya stoltheten, säger Anna Barsotti. Det var hon som tillsammans med sin man, skåde- spelaren Carlo Barsotti, samt konstpedagogen Karin Wallin tog Reggio Emilia till Sverige. Fortfarande startar nya reggioinspirerade förskolor, med den svenska förskolans traditioner men sedd genom det norditalienska mångfacetterade prismat. Fortfarande går resorna dit, säger Anna Barsotti. 2 2

3 boken Själv har Anna Barsotti just kommit hem från ännu en resa, arrangerad av Reggio Emiliainstitutet med bas på Lärarhögskolan i Stockholm. Med på resan var denna gång 150 entusiastiska pedagoger. Liksom så många före dem samlades de på och kring förskolans piazza, i ateljén och överallt annars där små och stora människor möts och små och stora tankar föds och blir till liv och form. De blir till poesi, konst, lek, lärande, filosofi och vetenskap för alla tider, åldrar och tidsåldrar helt i Leonardo da Vincis anda. Olika perspektiv Fyra upplagor av utställningen Ett barn har hundra språk turnerar runt i världen och vinner ständigt nya entusiaster. Sverige var det första land utanför Italien som tog emot utställningen. Detta nummers huvudbok Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia, faktagranskad av Anna Barsotti, är en antologi, skriven av ett antal deltagare under den första brittiska studieresan till Reggio Emilia. Utifrån en mängd olika perspektiv rektorns, arkitektens, tens, lärarutbildarens, forska- konsulrens möter vi pedagogiken med nya ögon. Trots att det är den brittiska förskolepedagogiken som ses genom det slipade reggioprismat är detta en i högsta grad intressant läsning även för svenska läsare. Boken skildrar mötet med synen på barnet som en kompetent människa. Barnet har rätt inte bara till respekt utan också till alla förutsättningar som krävs för att utforska och behärska sig själv och sin rens, förälderns, förskollära- omvärld. Delar och helhet För att rätt kunna se denna pedagogik, sprungen ur italiensk historia och sociala omständigheter, så behövs ett filter. Eller Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia Lesley Abbot & Cathy Nutbrown Studentlitteratur, 184 sidor. 189:- Best.nr Medlemspris efter den 8 februari 205:- Medlemspris kanske bättre uttryckt, en mängd speglar som likt spegelväggarna inne i pyramiden på förskolan i Reggio, där barnet kan betrakta sig ur alla möjliga vinklar, hjälper oss att betrakta och dra slutsatser om helheten utifrån delarna. Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är ingen okritisk bok. Förtjänster liksom brister förs fram och granskas. Men det är en förutsättningslös granskning, villig också till omprövning av den egna praktiken. Boken visar framför allt att den pedagogiska och filosofiska grunden för en annan förskola finns även utanför Reggio Emilias kommunala institutioner. Det som pedagogistan, atelieristan och deras kollegor visar besökaren handlar mer om vår egen öppenhet och människosyn än någonting annat. Utan den spelar det mindre roll vilken utrustning, miljö, inredning och arkitektur som omger oss eller vilken tid vi ger barnen. Hoppas allt! De centrala frågorna möter oss redan i ett av de första kapitlen: Vad hoppas vi på för barnens räkning? Vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia är det inte helt omöjligt att svaret blir Allt! Nästa fråga blir då: Vad förväntar jag av mig själv som pedagog? Det svaret måste alla själv finna och erövra. Även en vuxen har hundra språk och hundra världar att upptäcka, uppfinna och drömma om. Men kom ihåg: Niente senza gioia! Ingenting utan glädje! Intryck avtryck uttryck Verksamheten inom förskolan diskuteras ständigt världen över, och viljan till nytänkande är stor. Att Reggio Emilia ifrågasätter den traditionella barnomsorgen är känt sedan länge. Allt sedan man började bygga upp en kommunal förskola för barn från 0 6 år i Reggio Emilia har reggioperspektivet rönt erkännande världen över. Många besökare har imponerats av förskolans tilltro till barnets inneboende möjligheter, av den kollegiala stämningen och det goda samarbetet med föräldrarna. Den här boken bygger på brittiska förskollärares upplevelser och erfarenheter under en vistelse i Reggio Emilia. De besökte förskolor, lyssnade på föreläsningar av ledande pedagoger, deltog i workshops som leddes av förskolans lärare och talade med personal och föräldrar. De intryck som de brittiska förskollärarna fi ck under sitt besök, och som återges i boken, ger ytterligare en dimension av den verksamhet som bedrivs i Reggio Emilia. Boken vänder sig dels till alla er som redan är insatta i Reggio Emilia-pedagogiken och som vill hitta nya infallsvinklar, dels till er som vill inspireras och lära er mer om denna pedagogik. 3 3

4 fl er nyheter Stärk klimatet i klassrummet Klassen är den viktigaste arenan för barns träning av de färdigheter som hör samman med att vara medborgare i ett demokratiskt samhälle. Hur hanterar du din klass som en social grupp? Frågan är avgörande för dig som lärare. Hur du bäst löser uppgiften är ett centralt tema i den här boken. I arbetet med att utveckla gemenskap och en levande demokrati i klassen har läraren en central roll. När man besöker en klass, om så bara en kort stund, kan man omedelbart se om där råder god eller dålig arbetsgemenskap. Man märker om stämningen präglas av negativ konkurrens, positivt samarbete eller kanske ren likgiltighet. Det finns dock en mycket glädjande sak att säga om en skolklass sociala klimat: det är något som kan utvecklas. I boken diskuterar och vägleder författarna oss i flera viktiga frågor: Hur åstadkommer läraren god arbetsgemenskap i klassen? Hur ställer läraren krav i klassen? Hur skapar läraren optimala förhållanden i en mångkulturell klass? Hur klarar läraren den svåra eleven? Hur skapar läraren goda relationer till klassens föräldrar? Exemplen och intervjuerna i boken är hämtade från åtta olika grundskolor. Bo Jacobsen är psykolog och professor vid Sociologisk Institut i Köpenhamn. Han har varit forskningsledare för projekt som rör pedagogik och hälsa samt sociala frågor. Irene Christiansen är psykolog och adjunkt vid Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, och har intresse för hälsopedagogiska ämnen. Christina Sand Jespersen är psykolog, skolpsykolog och utbildad lärare. Möt eleven Lärarens väg till demokrati i klassen Bo Jacobsen, Irene Christiansen & Christina Sand Jespersen Studentlitteratur, 126 sidor. 149:- Best.nr Medlemspris Låt språket spraka av glädje! Under hela livet smakar vi på orden och leker med språket. Spädbarnet jollrar och förskole- och skolbarnet leker med rim, ramsor, visor och dikter. Men för att utveckla ett rikt språk behövs uppmuntran och språklig stimulans. Genom att samtala mycket med barnen och utnyttja alla tillfällen som ges till att leka olika språklekar, ger vi barnen en bra start inför läsinlärningen. I den här boken finns en guldgruva av rim, ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar och andra former av språklekar och språkliga övningar. Låt barnen leka med orden så att de upptäcker glädjen och nyttan med språket. Ann-Katrin Svensson beskriver i sin bok vad det är som inverkar på barns språkförmåga. Hon visar hur vi på olika sätt kan stimulera barnens språk och betonar hur viktig pedagogens, men också föräldrarnas roll, är för barnens språkutveckling. Hon ger också praktiska råd om hur vi kan skapa en god språklig miljö i förskolan, skolan och hemmet. 4

5 fl er nyheter Föräldradialog som nyckel till integration Hur kan lärare och föräldrar tillsammans skapa rutiner för ett bra och givande samarbete kring barnens skolgång? Den här boken vill inspirera och stödja lärare att utveckla goda relationer till föräldrar med invandrarbakgrund. Författaren visar på en modell, dialogmodellen, som gör att mötet med föräldrar till invandrarbarn blir till en viktig gemensam startpunkt för integration. Utgångspunkten för dialogmetoden är öppenhet och en önskan att åstadkomma goda resultat för barnens bästa. Genom en respektfull dialog kan lärare och föräldrar mötas kring frågor som är viktiga för att ge barnen en positiv utveckling och en framgångsrik skolgång. Det handlar om ett förhållningssätt, om den öppenhet som krävs för att åstadkomma goda resultat. När det gäller samarbete med föräldrarna ligger ansvaret alltid hos läraren. Det är läraren som måste ta initiativ och som har verktygen för att åstadkomma förändring. Författaren hoppas att den modell och de många praktiska råd som beskrivs i boken ska göra lärarnas, föräldrarnas och elevernas tillvaro mer framgångsrik och lustfylld. Nabila Alfakir har 25 års erfarenhet som lärare i Sverige var hon med om att starta det så kallade dialogprojektet i Hjulstaskolan och hon har som mångfaldspedagog lett flera projekt inom skolan. Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken Nabila Alfakir Runa, 135 sidor Best.nr :- Medlemspris Boken är illustrerad med många inspirerande och roliga teckning. Den är tänkt att fungera som en kunskaps- och inspirationskälla för alla som möter barn i åldrarna 3 11 år. I denna andra upplaga har en mängd nya språklekar, talesätt och ordspråk tillkommit. Ann-Katrin Svensson är docent i pedagogik och verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Språkglädje Språklekar i förskola, fritidshem och skola Ann-Katrin Svensson Studentlitteratur, 190 sidor. 249:- Best.nr Medlemspris 5

6 barntillåtet Här svänger det! De flesta barn gillar att sjunga, rimma, tralla, dansa, leka och skutta. I alla tider har det lilla barnet mötts av spontan sång och rytmik. Numera är alla överens om hur viktig musiken är när det gäller att skapa närhet mellan vuxna och barn. Musiken har stor betydelse för utvecklingen av barnets språk, motorik, jag- och kroppsuppfattning samt för att skapa avspänning och harmoni. I det här bok- och cd-paketet finns musik för hela kroppen. Det passar alla som tycker om att sjunga, men främst barn i åldrarna 3 8 år. På sidan 7 kan du läsa mer om föregångaren Musik från topp till tå, som riktar sig till de lite yngre barnen. 60 sidor. Rolig hjälp för matten Idéer utifrån Människan hämtar mycket av sin inspiration från naturen, även när det gäller ingenjörskonsten. Se till exempel på hovtången, bandtraktorn, fallskärmen och sugröret. I den här boken kan du läsa mer om hur härmapan människan försöker lära sig av naturens smarta lösningar. Varför låter till exempel forskare gräshoppor titta på filmen Star Wars? Eller vad kan vi lära oss av lotusblommans reningssystem? Och hur kan myrornas arbetssätt hjälpa oss att planera festtåg och karnevaler? Du får också lära dig mer om flugornas fantastiska hörsel, om havstulpanernas superlim och mycket annat. Här finns idéer att hämta! 55 sidor. Härmapan människan Håkan Borgström Best.nr Medlemspris139:- Ett enkelt spel för alla som vill öva huvudräkning, tiotalskamrater och tiotalsövergångar. Spela en och en eller i lag och träna både matte och samarbete på samma gång. Spelet går till så att barnen lägger brickor med olika färger och siffror på ett sådant sätt att de alltid får en summa som är fem, tio, femton etc. Spelet är enkelt, ryms i fickan är lätt att lära sig och kan varieras på otaliga sätt. Ett utmärkt hjälpmedel i skolans matteundervisning. Fem Tio Femton Spelet för alla från 5 till 99! Jannis spel Best.nr :- Medlemspris Mera musik från topp till tå Svensk skolmusik Märith Bergström-Isacsson Best.nr Medlemspris259:- Paketpris! bok + cd 6

7 på schemat: Att lotsa barn i kris Tsunamin i Sydostasien har drabbat oss alla inte minst barnen. Deras oro och rädsla, deras frågor och behov av att prata har plötsligt aktualiserat frågan om hur vi bäst bemöter barn i svåra situationer av olika slag. Här presenterar vi titlar i Leka Lära Levas utbud som kan ge stöd åt oss som vuxna och pedagoger. Barn och trauma Atle Dyregrov Barn som utsätts för traumatiska händelser, exempelvis en närståendes död, behöver vuxna omkring sig som ger stöd för bearbetningen. Denna bok vill fungera som ett hjälpmedel för både lekmän och specialister i mötet med barn som har upplevt traumatiska situationer. Författaren beskriver hur barnen reagerar under och efter de svåra händelserna, samt ger handfasta råd och riktlinjer för hur man kan hjälpa och stödja. Boken innehåller många praktiska exempel som levandegör framställningen och konkretiserar de åtgärder som föreslås. 174 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Barn i sorg Atle Dyregrov Vuxna behöver få en bättre förståelse av barns sorgereaktioner. Författaren beskriver barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, ett syskon, en klasskamrat eller far- och morföräldrar. Boken ger praktiska råd för hur man bäst tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall. Hur ska man göra för att barnen ska få utlopp för tankar och känslor? Hur gör man i klassen eller på förskolan? 116 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Barn i kris Monica Fahrman Denna bok behandlar viktiga frågor om arbete med barn i kris. Vilka uttryck tar sig barns krisbeteende? Hur kan man hjälpa barn att klara av prövningar? I separata kapitel behandlas bland annat barn och separationer, barn och skilsmässor samt barn och sorg. Författaren redogör också för vilket ansvar förskolans personal har och vilka rutiner som bör följas när man möter barn i kris. 146 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Samtal med barn Metodiska samtal med barn i svåra livssituationer Haldor Øvreeide Alltför sällan får barn i otrygga situationer prata om vad de har upplevt, vad de upplever, vad som händer och vad som kommer att hända. Boken vill uppmuntra till samtal med barn som har det svårt. Genom fler och bättre samtal kommer barnets perspektiv och behov fram. Boken innehåller rikligt med exempel från olika samtalssituationer med barn. 227 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 200:- Barn och rädsla Mare Tamm Rädsla är en känsla som följer människan under hela livet. Positivt sett hjälper den oss att förutse faror, negativt sett plågar den oss. Rädslan finns under hela livet även om det vi är rädda för varierar med åldern. Det kan handla om rädsla för mörker, fobier för vissa djur och insekter, rädsla för döden, för olyckor och katastrofer samt sociala rädslor. Boken vill öka förståelsen för barns tillvaro och de rädslor som finns hos de flesta barn. 245 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 150:- Katastrofpsykologi Atle Dyregrov Hur reagerar den som överlever en katastrof? Hur reagerar de anhöriga? Författaren beskriver reaktions- mönster hos olika grupper av drabbade samt ger råd om hur katastrofhjälpinsatser kan organiseras och genomföras. Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med krissituationer, olyckor och katastrofer. Kapitlen om barn och barns tioner ger goda grundkunskaper för såväl lärare som förskolelärare. reak- 380 sidor. Best.nr Extra lågt medlemspris 250:- 7

8 8 Elevforskning i grundskolan Nils-Erik Nilsson I dag är forskning som metod vanlig inom grundskolan. Det innebär för det mesta att elever arbetar med projekt där de på egen hand förväntas lösa olika problem. I boken diskuterar författaren hur vi ska förstå det skrivande som elever är sysselsatta med när de forskar samt vad de lär sig när de forskar. Boken vill utveckla kunskapen om några av de viktiga läroprocesser som elevforskning innebär. 187 sidor. Best.nr Medlemspris 199:- Musik från topp till tå Märith Bergström-Isacsson Sång och rytmik är ett utmärkt sätt att skapa närhet till de yngre barnen. Det stimulerar dessutom språkutvecklingen och motoriken, utvecklar jag- och kroppsuppfattningen samt gör barnen lugna och harmoniska. Bokens sånglekar och rytmikövningar ger dig nya idéer till musik- och rörelsestunden. För de allra yngsta barnen och upp till sexårsåldern. En cd med bokens sånger medföljer. 60 sidor. Best.nr Medlemspris 259:- Utveckla barns emotionella och sociala kompetens Carolyn Webster-Stratton Visst är det möjligt att metodiskt och strukturerat utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Boken visar med konkreta exempel hur man som peda- gog kan arbeta med, och växla mellan, olika ledningsstrategier och arbetssätt. Målet är att stärka barnens sociala kompetens såväl som deras problemlösningsförmåga och ämnesmässiga lärande. Exemplen utgår främst från yngre barn, från 3 till 10 år, men går att anpassa för högre åldrar. 288 sidor. Best.nr Medlemspris 348:- Tanke Visa Språk Musisk pedagogik med barn Berit Uddén Man behöver inte vara musiklärare för att leda sång. Denna bok vill öka den didaktiska förståelsen för varför det är viktigt att sjunga och röra sig rytmiskt med barn och varför pedagogens roll är så central. Den vill väcka de medfödda musiska talanger som vi har inom oss. Boken visar hur barn som lär muntligt använder musiska uttrycksformer när de lär. Den beskriver också hur musisk pedagogik kan användas tillsammans med barnen. Det gäller att inta barnens perspektiv på hur vi kan använda sången, dansen och musiken. 152 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- Lilla kotten sjunger Visor med bilder av Lena Andersson En härlig bok att njuta av tillsammans med barnen, för både örat och ögat. Lena Andersson har illustrerat sina favoriter ur den svenska sångskatten med sina fantastiska bilder. Boken innehåller även noter. 32 sidor. På cd- skivan, med samma namn som boken, sjunger Eva Kotten Röse tillsammans med Lilla Kottens glada gäng och Lilla Kottens orkester. 14 sånger och 37 minuters speltid. Boken: Best.nr Medlemspris 124:- Cd-skivan: Best.nr Medlemspris 89:- Se barnet, se dig själv! Om sårbarhet och styrka i barns och ungdomars värld / Lars H Gustafsson Dagens samhälle är fullt av möjligheter men samtidigt stressat och prestationsinriktat. Lars H Gustafsson beskriver den ensamhet och övergivenhet som han mött hos många barn och ungdomar i skolan, men också den styrka som många ändå har. Det personliga mötet mellan barnet och en vuxen är viktigt, men det krävs verklig empati, ömsesidig respekt och ett äkta, personligt språk om mötet ska bli av. Boken visar hur barn utvecklar en empatisk förmåga, ett etiskt tänkande och en känsla av sammanhang. Samtidigt betonas de vuxnas uppgift att både inspirera och stödja barnen. 254 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Curlingföräldrar och servicebarn En handbok i barnuppfostran / Bent Hougaard Som gulan i ägget, helt skyddade från allt ont. En sådan uppväxt vill dagens föräldrar ge sina barn, menar psykologen Bent Hougaard. Men priset för detta är högt: vi får föräldrar som inte klarar av att sätta gränser och barn som inte kan visa respekt för vuxna och andra barn. I boken ger författaren förslag på hur vi kan hitta nya vägar till den goda barnuppfostran, där barn får lov att vara barn och där vuxna vågar ta sitt ansvar. 160 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- Så erövrar barnen språket Utveckling, störningar, stimulans Bo Johansson & Per Olov Svedner Hur utvecklas barns språk under de första tiga åren? Hur kan man hjälpa barnet att nå vik- fram till bästa möjliga språkförmåga? Författarna skildrar här den normala språkutvecklingen och de faktorer som styr denna, samt beskriver de avvikelser och störningar som kan uppstå. Boken ger exempel på hur man kan stimulera barnets språkutveckling. 63 sidor. Best.nr Medlemspris 84:-

9 alltid aktuella Pedagogens inre rum Margareta Normell Pedagogens vardag är fylld av möten med elever, kolleger och föräldrar. Det är inte alltid vi hinner tänka igenom ett beslut, ett råd eller en handling. Boken beskriver hur känslomässig m ognad påverkar hur vi hanterar olika situationer och visar att vår förmåga att handskas med både egna och andras lor går att utveckla. Exempel från skolans vardag beskriver hur vi kan använda bokens käns- teorier och resonemang för att hitta samman- hang, mening och möjliga tiv. 132 sidor. handlingsalterna- Best.nr Medlemspris 155:- ADHD/DAMP en uppdatering / Vanna Beckman (red.) Vi vet i dag en hel del om ADHD/DAMP och varför vissa barn får svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet, de viktigaste symtomen för barn med denna diagnos. De senaste åren har dock diagnosernas giltighet och forskningen på området ifrågasatts, bland annat har barnen slarvigt kallats bokstavsbarn. Boken vill ge en lättillgänglig översikt och sammanfattning av dagens läge inom ADHD/DAMP-forskningen och av olika behandlingsmetoder. 151 sidor. Best.nr Medlemspris 235:- Portfolio i förskolan Göran Krok & Maria Lindewald Boken visar med exempel hur man kan arbeta med portfolio. Författarna betonar hur man enkelt kommer igång med portfolion och knyter an den till det arbete som ofta redan görs på förskolan. Utgångspunkten är att alla ska kunna göra en portfolio som fungerar i vardagen, inom ramen för sin arbetstid. Författarnas tankar konkretiseras genom teckningar, foton, mallar samt berättelser. Ambitionen är att alla ska få återkoppling och inspiration samt kunna utveckla det som känns roligt och spännande. 115 sidor. Best.nr Medlemspris 209:- Mobbning kan stoppas! Helle Høiby Här presenteras en metod mot mobbning som författaren har praktiserat med stor framgång. Hon gör upp med en rad myter som finns hos pedagoger och föräldrar, som till exempel att mobbaren bakom den överlägsna attityden är en svag och osäker person. Hon jämför forskningen med egen erfarenhet och visar att resonemangen inte stämmer. Boken visar hur man steg för steg går tillväga när en mobbningssituation uppstår. Det krävs en veckas koncentrerat arbete med barnen en investering som kommer att ge mångfalt igen. 94 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Barns rätt att utvecklas Ylva Ellneby Hur kan vi uppmärksamma och hjälpa barn som försenats i motoriken, språket eller den själsliga utvecklingen? I boken presenterar Ylva Ellneby idéer om lekar och övningar samt diskussionsämnen till personal-, planerings- och föräldramöten. Boken fokuserar på barn i åldern 0 7 år. 128 sidor. Best.nr Medlemspris 168:- Besjälat lärande Bo Dahlin m fl Var finns själen i dagens förskola, fritidshem och skola? Att tala om själen i skolan är i dag lika viktigt som att tala om genus, miljö och internationalisering menar författarna. De argumenterar för en pedagogik där traditionell kunskap och barnens personliga utveckling ges lika värde och samverkar med varandra. Boken för teoretiska resonemang och ger undervisningsförslag om hur man kan åstadkomma ett besjälat lärande. 285 sidor. Best.nr Medlemspris 285:- Empatisk kommunikation Giraffspråket i pedagogiken / Bodil Weirsøe Att kunna samtala med både ord, känsla och respekt är oerhört viktigt. Giraffspråket lär oss att i samtal och vid konflikter uttrycka fyra saker: vad vi ser och hör, vad vi känner inför vad den andre säger, vilka behov vi har och vad den andre kan göra för att uppfylla dem. Alla pedagoger kan använda giraffspråket som ett samtalsverktyg för att bygga upp sunda relationer till barn, möta föräldrar på ett fruktbart sätt och förebygga utbrändhet hos personalen. 142 sidor. Best.nr Medlemspris 179:- Teknik för förskolan Karin Lagerholm Teknik är roligt! Låt barnen undersöka bekanta företeelser som luft, ljud, ljus och vatten med enkla medel så får de utlopp för sin nyfikenhet och vidgar sina kunskaper. Experimenten lämpar sig för barn från 3 år och uppåt. 112 sidor. Best.nr Medlemspris 139:- Hundra sätt att tänka Tove Jonstoij & Åsa Tolgraven Här ges en samlad introduktion till det pedagogiska arbets- och synsätt som ligger bakom Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Boken utgår från fyra svenska förskollärares första intryck från mötet med Reggio Emilia. 80 sidor. Best.nr Medlemspris 175:- 9

10 alltid aktuella Bornemark, G Tut i rutan :- Dahl, K På tal om matte :- Ellneby, Y Titta vad jag kan! :- Furman, B Barn är smarta :- Fäldt & Almvärn Liten handbok om stress :- Gustavsson, P Ritsagor & Fler ritsagor :- Holmqvist, Mona (red.) En främmande värld :- Håkansson, G Språkinlärning hos barn :- Höjer, D Lilla snippaboken :- Höjer, D Lilla snoppboken :- Jag vägrar sitta still :- Jelveus, L Berör mig :- Johansson & Pramling Samuelsson Förskolan barns första skola :- Kinge, E Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov :- Lilla kokboken : Lundberg & Herrlin God läsutveckling :- Löfdahl, A Förskolebarns gemensamma lekar :- Löwing & Kihlborn Huvudräkning :- Mathiasson, L Janusz Korczak och barnens värld :- Normell, M Pedagog i en förändrad tid :- Olsson, A m.fl. Långa landet :- Pojkaktiga sånger :- Reikerås & Solem Det matematiska barnet :- Rundgren, H Runt i naturen :- Teeter, P A Behandling av AD/HD :- Trillingsgaard, A m.fl. Barn som är annorlunda :- Wehner-Godée, C Leka i grupp :- Vesterlund, M Musikspråka i förskolan :- Wiklund, U Den lydiga kreativiteten :- Välkommen till världen :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Maria Mörnsjö (Studentlitteratur), Lars Djupsjö (UR), Sara Bernstrup Nilsson (Wirtén Media). Produktion och form: Wirtén Media. Kundtjänst: Omslagsfoto: Ewa Ahlin/ Johnér Bildbyrå AB Studentlitteratur, Box Lund. Utbildningsradion Stockholm. Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Nästa nummer utkommer omkring 22 mars.

11 signerat Ny trygghet i tillvaron Ett nytt år och nya ambitioner för oss som arbetar med Leka Lära Leva att fylla medlemstidningen med många intresseväckande böcker. Men också ett år som för alltför många har fått en mardrömslik start. Det har hunnit gå några veckor på terminen och många runt om i landet har mött barn, syskon, föräldrar och kollegor som bär med sig fruktansvärda minnen från katastrofen i Sydostasien. Förskolan och skolan har en tung men oerhört viktig uppgift framför sig: att möta dessa barn, syskon och kompisar. Att lyssna, svara på deras frågor, trösta och få barnen att känna trygghet i tillvaron igen. I bokklubben har vi ett antal böcker som vi tror och hoppas kan vara till hjälp för er som möter de här barnen. Under den här perioden har vi sänkt priserna på dessa böcker. Åsa Hernborg Axelson Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. 3 x Augustnominerade! Vilma och Mona är två flickor som gillar att spana och smyga. De letar efter saker som har försvunnit. Eller som borde finnas. Det är inte alltid de lyckas, men de försöker i alla fall. En underfundig och rolig bilderbok av Eva Lindström. 4 8 år. 32 sidor. Vilma och Mona spanar och smyger Alfabeta Best.nr Medlemspris 119:- Hanna och hennes hund bor i ett rött hus. Huset brinner upp och Hanna får leta rätt på ett nytt ställe att bo. En fantasifull berättelse av Anna- Clara Tidholm om en flicka som bryter upp och finner en ny trygghet. 4 8 år. 32 sidor. Hanna Huset Hunden Alfabeta Best.nr Medlemspris 119:- Ulf och Percy är på Möja. Solen steker, havet rar och sommaren ligger för deras fötter. Sommarveckor som ska bli Den Perfekta Sommaren. En sommar ingen någonsin kommer att glömma. Den glitt- tredje, fristående och avslutande delen i Ulf Starks trilogi om sin egen barndom. 213 sidor. Min vän Percy, Buffalo Bill och jag Bonnier Carlsen Best.nr Medlemspris 119:- Paketpris! Köp alla tre för 329:- Best.nr

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia behöver du inte fylla i kupongen boken kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast den 8 februari. Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbe ställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Möt eleven Best.nr medlemspris 149:- Skapa dialog med föräldrarna Best.nr medlemspris 185:- Språkglädje Best.nr medlemspris 249:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia. Best.nr Avbeställ gärna på webben. skundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Den goda kommunikationen Rösten, kroppsspråket och retoriken Alla kan vi känna vånda när vi ska prata inför andra kollegor, föräldragruppen eller släkt och vänner. Det här är en praktisk bok om presentations- och framträdandeteknik. Den visar hur du kan använda din röst och ditt kroppsspråk för att nå fram när du kommunicerar med andra. Du får veta hur röst och andning fungerar, retorikens grunder samt skillnaden i manligt och kvinnligt språk. Författaren utgår från sin egen erfarenhet och beskriver både lyckade upplevelser och fadäser. Boken innehåller många råd och övningar. En cd med exempel på olika röster, röstövningar och dialoger medföljer. Andra upplagan. 190 sidor. Lotta Juhlin Best.nr Medlemspris 255:- Fall för förskollärare I det dagliga arbetet dyker det ständigt upp problem som vi varken har tid eller ork att ta itu med på ett tillräckligt beslutsamt eller ingående sätt. I ett antal olika fallbeskrivningar presenteras här autentiska och vanliga konfliktsituationer från förskolan: ständig personalbrist, arbetsfördelning, gammal vet bäst. Till fallbeskrivningarna finns även en metodhandled- ning som innehåller en allmän orientering om arbetssättet casemetodik, metodiska råd, kopieringsunderlag samt svar på frågan hur gick det sedan? Till varje fall presenteras frågeställningar som kan fungera som diskussionsunderlag i personal gruppen. Antologi 64 sidor, Metodhandledning 44 sidor. Matts Dahlqwist (red.) Kunskapsföretaget Antologin Best.nr Medlemspris 129:- Metodhandledningen Best.nr Medlemspris 225:-

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för

Boken Mobbning kan stoppas! verktyg för Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2004 www.lekalaraleva.nu Mobbning går inte att bryta loss ur sitt sammanhang. Den är inte en angelägenhet bara för den som är mobbad och hans eller hennes plågoandar.

Läs mer

Barn och sorg. Sjukhusbiblioteket

Barn och sorg. Sjukhusbiblioteket Barn och sorg Sjukhusbiblioteket Ager, Ulrika: Ett liv kvar att leva att börja om när det värsta hänt. Recito. 2009 Ulrika berättar om hur livet vände på ett par sekunder och aldrig blev sig likt igen,

Läs mer

FÖRSKOLAN SPILTANS PEDAGOGISKA VISION

FÖRSKOLAN SPILTANS PEDAGOGISKA VISION Varje individ är huvudpersonen i konstruktionen av sin kunskap, en dialog mellan individen och omvärlden. Varje individ blir därför unik i historien Paula Cagliari 2002 Innehållsförteckning 1. Reggio Emilia

Läs mer

Opalens måldokument 2010/2011

Opalens måldokument 2010/2011 Opalen har en hösttermin som är förlagd utomhus till den allra största delen av tiden. Vi pedagoger är medvetna om att vi måste arbeta på ett annorlunda sätt än vi är vana vid och att det kräver en annan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Vilka tankar hade pedagogerna i början? Vilka frågor kan man ställa i insamlandet för att få syn på barns nyfikenhet och intresse? Vad ser

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sabbatsbergs förskolor

Sabbatsbergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1.2.1.-54 / 2011 Sabbatsbergs förskolor Kastanjebacken, Medevi Brunn, Orion och Torsgränd Sabbatsbergs förskolor ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

Läs mer

Frågor för reflektion och diskussion

Frågor för reflektion och diskussion Frågor för reflektion och diskussion Kapitel 2, Anknytningsteorin och dess centrala begrepp Fundera på de olika anknytningsmönster som beskrivs i detta kapitel. Känner du igen dem hos barn du möter eller

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014

Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Östbergaskolans arbetsplan för förskoleklass. Läsåret 2013/2014 Övergripande målsättning. En gemensam utgångspunkt för oss vid Östbergaskola är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Matildaskolan AB. Förskoleplan för. Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd

Matildaskolan AB. Förskoleplan för. Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd Matildaskolan AB Förskoleplan för Sunningevägen Strumpan Källdal Misteröd Matildaskolan AB augusti 2016 1 Inledning Hösten 2011 startar vi med att använda förskoleplanen, och gruppen för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål.

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING VIOLEN Vt 2014 Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING APRIKOS - VT 2014 Grundverksamhet Avdelningen Violen har 16 barn

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09

Förskolan. Mål och arbetsplan 2008/09 Förskolan Mål och arbetsplan 2008/09 1 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR SVENSKA FÖRSKOLAN I NAIROBI. Vi skall bedriva en god pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan. Vi skall utnyttja det faktum att

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn

Andel med pedagogisk högskoleutbildning barn Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Björketorps förskola Upprättad av Helena

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Boken Världens fest i Sverige Fler nyheter Barn med uppmärksamhetsstörningar / Språkstimulering / Elevhälsa / Handledningens dilemman och möjligheter

Boken Världens fest i Sverige Fler nyheter Barn med uppmärksamhetsstörningar / Språkstimulering / Elevhälsa / Handledningens dilemman och möjligheter Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2005 www.lekalaraleva.nu Nytta och nöje! Givetvis är detta baktanken med projektet Världens fest i Sverige. Få vägar till gemenskap med andra kulturer är lika

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Verksamhets- presentation. Ängsulls Förskola. För barnet i tiden

Verksamhets- presentation. Ängsulls Förskola. För barnet i tiden Verksamhets- presentation Ängsulls Förskola För barnet i tiden 2009-2010 Välkommen till Ängsulls Förskola Ängsulls Förskola verksamhet bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), FN:s barnkonvention,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Hyttan

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Hyttan Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Hyttan Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS

I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barn- och ungdomsförvaltningen Resurscentrum TINS - LättLäst I Vallentuna erbjuds barn med grav språkstörning en speciell språkträning, TINS Barnen får språkträning varje dag, på flera olika sätt och i

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering. Läsåren 2015/16 och 2016/17

Idunskolans lokala pedagogiska planering. Läsåren 2015/16 och 2016/17 Idunskolans lokala pedagogiska planering Läsåren 2015/16 och 2016/17 Kommunikation Språket är elevens främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar eleven sin identitet,

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera.

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera. För oss är alla barnen en resurs och vi är glada att få ha dem hos oss. Vi ser att barnen är delaktiga och får uttycka sig på flera olika sätt bland annat genom musik, dans, teater och färg och form. Vi

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Förskolebarnens utveckling - vår utmaning

Förskolebarnens utveckling - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Familjedaghem Högdalen-Örby Förskolebarnens utveckling - vår utmaning Familjedaghem för dig som vill ha både tryggheten att vistas i en lugn miljö med få barn

Läs mer

När du blir stor Om våra mål och visioner. Det man lyser på växer Om vårat pedagogiska förhållningssätt. Om oss och vår organisation

När du blir stor Om våra mål och visioner. Det man lyser på växer Om vårat pedagogiska förhållningssätt. Om oss och vår organisation Sid 1 (8) Kvalitetsgarantier för förskolan Sundbyvägen 78 och 86 När du blir stor Om våra mål och visioner. Du tar ansvar för dina handlingar och hur de påverkar andra. Du känner inlevelse och empati med

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Örby förskolor Ripsavägen 33 Ripsavägen 44 4 avdelningar 4 avdelningar Vingåkersvägen 22-26 4 avdelningar Åkerögränd 5 3 avdelningar Önskehemsgatan 32 4 avdelningar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter.

Rubinens förskola. Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och. problem eller konfl ikter. Rubinens förskola Lokal arbetsplan Lek är utveckling och barnets arbete. Genom lek utvecklar barn sin fantasi och kreativitet. Här lär de sig att själva lösa problem eller konfl ikter. Ylva Ellneby Rubinen

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Förskolan Garnets pedagogiska grundsyn

Förskolan Garnets pedagogiska grundsyn Förskolan Garnets pedagogiska grundsyn Vår pedagogiska grundsyn går som en röd tråd genom vår verksamhet G emenskap A nsvar R eflektion N yfikenhet E mpati T illtro Gemenskap En förutsättning för barns

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET Björkhyddans förskola Björnens förskola TELEFONNUMMER Lena Antonsson, rektor/förskolechef telefon: 0302 52 19 19, sms 0727-451919 Björkhyddans förskola: Fjärilen,

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015

Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015 Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015 ljusdal.se Ringblomman är en pedagogisk omsorg som är Reggio Emilia inspirerad. Vi har öppet dygnet

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. FörskolanVillekulla. Avdelning Masken Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 FörskolanVillekulla Avdelning Masken Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer