Talangstrategier för att bygga en digital organisationskultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talangstrategier för att bygga en digital organisationskultur"

Transkript

1 TEMA Talangstrategier för att bygga en digital organisationskultur tema DELRAPPORT #7 2012: forma rätt it-kultur Allteftersom medarbetare och kunder anammar ny teknologi i sin vardag ökar trycket på företag och organisationer att skapa ett gediget förhållningssätt till den digitala verkligheten av idag. Till skillnad från IT-industrins barndom vilar digital initiativkraft inte bara hos några drivande entusiaster. Idag är det en nyckelprioritering som kräver en strategi som spänner över ledarskap, teknologi, kommunikation och inte minst talangförsörjning. Ett antal talangstrategier lägger grunden för den digitala organisationskulturen. Digitala invandrare och digitala infödingar En digital invandrare är inte någon som kommer in i organisationen utifrån, tvärtom. De digitala invandrarna är välbekanta chefer med lång meritlista inom organisationen och det är istället de nya teknologiska och kulturella förutsättningarna som kan få dem att känna sig främmande mitt i det bekanta. Förutom de rent tekniska kunskaperna om olika plattformar och deras potential krävs ett kulturellt handlag. Vi är nu på väg in en period där de stora gesterna och utopiska utsagorna inte är lika viktiga utan det som räknas är snarare det ledarskap som bygger organisationens egen förmåga att ställa frågor och söka svar i den digitala vardagen. Yngre ledare med en naturlig förståelse för de digitala verktygen behöver även de stöttas för att få förståelse för verksamheten och hur deras beslut påverkar bottom line. Shafiq Khan, ansvarig för e-business på Marriott Hotels, menar att digitala ledare måste lära sig att lära utanför sina bekvämlighetszoner och acceptera ökat ansvar inom områden som marknadsföring, kundvård eller mediarelationer. Teknologi har ibland en tendens att smalna av kompetensen, något man måste kompensera för. Bygg team som optimerar digitala erfarenheter och verksamhetskunnande Den ideala ledaren idag är en person som på samma gång bemästrar det digitala fältet och den traditionella chefsrollen. Tillgången på den typen av individer är dock begränsad och lösningen är att sätta samman team som motsvarar den önskade kompetensprofilen. Målet är att uppnå en mångfald av tankesätt inom teamet. Rekrytera för kulturell passform för att hålla kvar den digitala talangen Enligt undersökningar från SpencerStuart är den största faktorn i felrekryteringar bristen på kulturell passform. Tekniska kunskaper räcker inte alltid till i komplexa organisationer eftersom digital talang ofta grundats i entreprenöriella organisationer med ett annat tempo. Det är inte alltid de digitala supermänniskorna får jobbet gjort om de måste anpassa sig till hierarkier och långa beslutsvägar. Under tillväxtperioder är det dessutom svårt att behålla renodlat digital talang. Det lönar sig att hitta de med potential som känner att de kan utveckla sina färdigheter inom organisationen snarare än att springa efter stjärnorna. Utveckla organisationens analytiska kapacitet Digital kompetens handlar inte bara om att vara bra på Twitter. Det är lätt att bländas av alla tekniska möjligheter och glömma bort att IT lika mycket handlar om information och data. Den digitala närvaron skapar mängder av data med betydelse för verksamheten och kompetensen att samla in, analysera och integrera data i organisationen är en viktig faktor för affärsdrivande beslut. Källa: Talent 3.0 Solving the Digital Leadership Challenge A global Perspective InsightLab

2 Breda IT-trender skapar nya utmaningar för chefer TEMA Enligt en ny studie från McKinsey finns det tre nyckelområden inom IT som kommer att påverka spelreglerna under de kommande åren. För det första dataanvändning och analys, för det andra digital marknadsföring och sociala medier samt, för det tredje, nya plattformar för att leverera värde. Mckinsey har sammanställt enkätsvar från nästan 1500 högre chefer om hur deras företag arbetar med digitala affärer och hur framtiden kommer att se ut som en följd av trenderna inom dessa områden. Cheferna i undersökningen har stora förväntningar på vad deras företag kan vinna från trenderna inom IT. Exempelvis tror en tredjedel av dem att de digitala delarna av verksamheten kommer att driva intäktsökningar på tio procent eller mer för organisationen i sin helhet under de närmaste tre åren. de hetaste trenderna är inte alltid de lönsammaste I dessa tider av surfplattor och sociala medier är det lätt att tro att det är organisationerna med de snyggaste apparna som vinner. Svaren från respondenterna visade istället att av de tre områdena var det dataanvändning och analys som i störst utsträckning skapade värde i jämförelse med konkurrenterna. även om marknadsföring och kommunikation i sociala medier ger stora möjligheter, skapar alla dessa interaktioner enorma mängder data som har verksamhetsbetydelse. Att ligga i framkant med avseende på analys är en förmåga som lägger grunden för följsamhet mot ett brett spektrum av trender. Betydande utmaningar för att möta digitala affärskrav Det finns samtidigt stora utmaningar i det nya klimatet för företag och organisationer. Nästan hälften av respondenterna menar att företagens investeringar i digitala initiativ är för små för att kunna uppnå de satta målen. Många av de tillfrågade ser även organisatoriska tillkortakommanden och brist på IT-förmåga som barriärer inför utmaningarna som står för dörren: 1. Organisationsstrukturen inte utformad för att dra nytta av möjligheter 52% 2. Brist på teknologisk infrastruktur och IT-system 51% 3. Brist på data med kvalitet 46% 4. Brist på internt ledarskap 45% 5. Svårigheter att hitta funktionell kompetens 43% 6. Affärsprocesser otillräckligt anpassade för att tillvarata möjligheter 42% 7. Brist på intresse från högsta ledningen att ändra nuvarande rutiner 40% 8. Svårigheter att hitta teknisk kompetens 31% Gemensamt för att tackla alla de utmaningar som IT-trenderna ställer chefen inför är förmågan att attrahera, bygga och behålla de talanger som krävs för att förverkliga den digitala agendan. Detta bygger i sin tur på flexibla teamstrukturer, viljan att involvera samarbetspartners utanför organisationen och att öka toleransen för misslyckande inom organisationen. Källa: Brad Brown & Johnson Sikes. Minding your digital business. McKinsey & Company, 2012 Mats Frick, redaktör Ett växande problem bland barn är stela ryggar och nackar från att sitta för mycket med sina mobiler när man messar, spelar eller chattar. På sätt och vis börjar musarmen och stelheten från kontoren att sprida sig till bredare lager. kom ut och lek i skogen! lockar man förgäves. Nya trender handlar inte bara om teknik och image utan också om hur vi använder tekniken. Det ger inte bara avtryck i vårt beteende utan i våra kroppar och vårt sätt att tänka. Ofta kommer tekniken utan eftertanke: Det är klart att du ska få ett Nintendo om alla dina kompisar har ett och sen sitter ungdomarna krökta runt sina apparater. På samma sätt oroar vi oss för hur trender och ny teknologi kommer att inverka på medarbetarnas vardag och i förlängningen på organisationen. Men är det bara teknologins fel? Chefer kanske också borde gå mer i skogen med sina medarbetare. Det är ju ändå svampår i år! 2012 InsightLab 13

3 TEMA Dagens IT-eldorado tvinga på ledarskapet Vi befinner oss mitt i ett eldorado av IT-prylar. Bärbara datorer, läsplattor och smarta telefoner finns i var mans hand - uppkopplade och till bredden fyllda med appar. Många medarbetare har mer avancerad utrustning privat än på jobbet och det är de som driver utvecklingen framåt. Cheferna och i synnerhet IT-cheferna har jämt skägg att hänga med och de oroar sig över säkerheten och över kostnaderna. Men enligt Henrik Blomgren, teknologie doktor i industriell ekonomi vid KTH, finns det sällan ekonomiska skäl att säga nej till att köpa in IT. Och säkerheten ja, den anser han vara IT-chefernas jobb att lösa. Henrik Blomgren Kort om Henrik Blomgren: Henrik Blomgren är teknologie doktor i industriell ekonomi på KTH i Stockholm där han undervisar och forskar inom marknadsföring och entreprenörskap. Henrik är också en uppskattad konsult och föredragshållare i gränslandet mellan ekonomi, teknik och organisation. På about.me/henrikblomgren kan du läsa mer om Henrik och du kan följa hans tankar på facebook, twitter eller bloggen primemovingnotes.com. Men IT-säkerhet handlar allt mer om företagskultur och allt mindre om tekniska lösningar, och så är inte företagen och i synnerhet inte IT-cheferna vana att jobba, konstaterar Henrik. Behoven kokas ner till en IT-kultur Det är ingen självklarhet vad som menas med IT-kultur inte ens för en teknologie doktor i industriell ekonomi. Men vi utgår ifrån att det handlar om vilka IT-verktyg som finns i organisationen, hur de används, vilka regler eller riktlinjer som finns eller inte finns och hur man resonerar kring behov, säkerhet, inköp, och mångfald kontra standard. Men vilken IT-kultur är då rätt idag? Vilken IT-kultur som är rätt, beror på vilken verksamhet man har. Det är organisationens behov som ska kokas ner till en IT-kultur. Jag tror nog att IT-kulturen är en bra mätare på företagskulturen i stort, säger Henrik Blomgren. I en kreativ verksamhet som exempelvis en reklambyrå där medarbetarna arbetar på olika ställen och vid olika tider och har stort behov av kommunikation och nya impulser finns förmodligen massor av IT-prylar av olika märken. Men i en verksamhet där man monterar bilar längs ett löpande band finns inte alls samma behov och därmed inte heller samma utvecklade IT-kultur. Företagen har alltså helt olika, men kanske ändå helt rätt IT-kultur. Så länge IT-kulturen stämmer överens med behoven och ingen upplever den som ett problem så är den förmodligen rätt, konstaterar Henrik. Men i en del organisationer kan IT-kulturen börja skava. Ofta beror det på att olika delar av företaget ser på IT-kulturen ur olika synvinklar. Där medarbetarna ser förenklingar och nya möjligheter kanske IT-chefen ser mer jobb och säkerhetsrisker. Och ledningen, ja de kanske mest ser till kostnaderna. Om medarbetarna upplever IT-kulturen som mossig och stelbent, tror jag att det kan vara ett tecken på att företaget går miste om en hel del möjligheter när det gäller både medarbetarnöjdhet, affärsutveckling och konkurrenskraft, säger Henrik. Sällan ekonomiska skäl att säga nej Enligt Henrik finns det sällan ekonomiska skäl att säga nej till att köpa in de IT-prylar som medarbetarna önskar. Förutsatt att de används, förstås. IT är faktiskt otroligt billigt. Jämför till exempel med kostnaderna för tid och yta. Månadskostnaden för en smartphone sparar jag ju in genom att svara på ett par mail hemma på söndagskvällen. Och nu när jag kan koppla upp mig och arbeta var som helst känner jag inte längre något behov av ett eget rum på jobbet. Dessutom kompetensutvecklar jag mig gratis på min fritid, konstaterar Henrik InsightLab

4 r fram en ny syn TEMA Trenden BYOD är ett sjukdomssymptom IT-kulturen har blivit en viktig faktor för medarbetarnas trivsel. In en undersökning om kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser som telekomföretaget TDC gjorde i samarbete med SIFO 2011 uppgav hela 92% av de tillfrågade att bra IT- och telekom-lösningar är viktiga för att de ska vara nöjda med sina jobb. IT-kulturen är också något som unga utvärderar när de söker jobb. För att vara en attraktiv arbetsgivare gäller det att hänga med. IT-kulturen får inte upplevas som mossig. I rapporten Kontorsrevolutionen från 2012, som Kairos Future har tagit fram på uppdrag av TDC, konstaterar man också att medarbetarnas önskemål kring IT-kultur och IT-prylar varierar kraftigt och att standardlösningarnas tid är förbi. För att kunna konkurrera om den bästa arbetskraften måste företagen ta hänsyn till att medarbetarna har olika preferenser när det kommer till datorer och mobiltelefoner, liksom programvara och applikationer. De senaste åren (sedan Apple lanserade iphone och ipad) har BYOD blivit en stark trend. Förkortningen BYOD står för Bring Your Own Device och innebär att anställda på företag använder sina egna privata hårdvaror, i form av smartphones, bärbara datorer och läsplattor till sin arbetsplats och kopplar upp dem mot företaget. Detta har underlättats genom att många företag använder tjänster i molnet som kan nås via uppkoppling i stort sett var som helst. Jag ser trenden med BYOD som ett sjukdomssymptom på att företagens IT-utveckling inte har hängt med. De enskilda medarbetarna har kommit längre i IT-utvecklingen än företaget och de har bättre utrustning privat än i tjänsten, säger Henrik Blomgren. IT-cheferna borde vara de som driver på Många IT-chefer upplever BYOD som ett problem och en säkerhetsrisk. Med BYOD ökar mångfalden i både enheter och tänkbara felkällor och det blir en utmaning både för IT-avdelningen och IT-supporten. Många IT-chefer har också svårt att få kontroll över vilka apparater som faktiskt används inom företaget, var de befinner sig och vilken information de innehåller. Jag kan förstå att IT-cheferna ser säkerheten som ett problem, men jag tycker faktiskt att det är deras jobb att lösa problemen. Och då menar jag på andra sätt än genom begränsningar. IT-cheferna har betalt för att hjälpa organisationen att ta vara på möjligheterna med IT. Då är det ju de som borde driva medarbetarna framåt istället för att vara bromsklossar för utvecklingen, anser Henrik. IT-säkerhet handlar mer om kultur än om teknik I Kairos Futures rapport hänvisas också till en global undersökning, framtagen 2012, där man konstaterar att unga medarbetare inte tar IT-säkerhet på allvar. Undersökningen visade bland annat att drygt 60 % tycker att det inte är ett personligt ansvar att skydda information på jobbdatorn, utan att det ligger på IT-avdelningen. 70 % av de tillfrågade känner dessutom till att företaget har en IT-policy, men har medvetet brutit mot den. Kravet att få använda egen teknik på jobbet i kombination med en ökad nonchalans när det gäller IT-säkerhet innebär helt nya utmaningar för såväl dagens som morgondagens IT-chefer. IT-säkerhet handlar allt mer om företagskultur och allt mindre om teknik, men så är inte företagen och i synnerhet inte IT-cheferna vana att jobba, säger Henrik Blomgren. Gamification Allt som kan spåras eller mätas kan omvandlas till spel och allt fler företag har börjat använda sig av spelfunktioner för produktutveckling, för att stärka gruppkänslan och för att öka produktiviteten. Och trenden är populär bland medarbetare. En majoritet av amerikanerna (55% ) vill arbeta för företag som erbjuder gamification för att öka engagemang och produktivitet. Spelmetodiken kan förstås också utnyttjas till att engagera kunderna. Källa: Kontorsrevolution, en rapport av Kairos Future, på uppdrag av TDC, 2012 IT-säkerhet handlar allt mer om företagskultur och allt mindre om teknik, men så är inte företagen och i synnerhet inte IT-cheferna vana att jobba. Henrik Blomgren, teknologie doktor i industriell ekonomi vid KTH i Stockholm 2012 InsightLab 15

5 TEMA Hantera dina interna IT-konsumenter Nuförtiden är det alltmer vanligt att medarbetarna själva får välja den utrustning med vilken de utför sina uppgifter och då främst telefoner, laptops och surfplattor. Antingen kan medarbetaren få välja vad som ska köpas in eller så kan man få använda sin privata utrustning. detta kallas BYod vilket står för bring your own device och är en trend bland många företag just nu. Motiveringen till BYod-programmen handlar om valmöjlighet och empowerment på arbetsplatsen. Trenden började med PCn och har formligen exploderat med spridningen av smarta telefoner och surfplattor. En stark drivkraft är känslan av större personlig produktivitet i privatlivet tack vare den nya teknologin, något som man vill ta med sig till arbetet. Trenden med personlig IT-användning på arbetsplatsen började med smartare hantering av mail, kalenderfunktioner och kontakter men börjar nu spilla över till andra områden. Om användarna känner motstånd från organisationen mot att införa nya verktyg för samarbete och kommunikation är det inte omöjligt att de istället använder sig av de öppna lösningar som finns till buds, exempelvis DropBox, Google Docs eller SugarSync. På samma sätt som demokratiseringen av hårdvara skapar utmaningar inom säkerhet och support kan den ökande personliga användningen av tjänster i molnet skapa problem. Samtidigt går det inte att vrida tillbaka klockan. Interaktion, snabbhet och kommunikation är icke förhandlingsbara aspekter av medarbetarnas vardag och det är i grund och botten en positiv IT-kultur de tar med sig in i organisationen. Källa: Lane Joseph. BYOPC, BYOD, IT Consumerization Don t Matter in the Cloud. Tabletsatwork.com, Bra data är data som blir använd En av de tongivande IT-trenderna för organisationer och företag just nu är hanteringen av stora mängder data från olika källor. Även om man lägger mycket resurser på själva tekniken finns det fyra problem som hindrar organisationer att uppnå avkastning i arbetet med datahantering. Analytisk färdighet är koncentrerad till för få individer. Många företag anställer experter och förväntar sig att kunskaperna ska sippra ut i organisationen. Detta är önsketänkande om inte alla får grundläggande analytisk träning och förståelse för nyckeltalen. IT-ansvariga bör lägga mer tid på I och mindre på T. Många IT-funktioner har växt fram tillsammans med grundläggande verksamheter inom organisationen som finans, verksamhetsstyrning eller HR. När organisationen utvecklas kan tidigare teknologier bli svåra att anpassa om inte syftet för teknologin utvecklas samtidigt. Relevant information finns men är svår att hitta. Många organisationer brottas med otydliga strukturer för datainsamling, lagring och access. Det är lite som bibliotek utan kataloger. Problemen med detta fördjupas när sociala media, nya kanaler och nya plattformar som smarta telefoner och surfplattor gör sitt intåg. Chefer hanterar inte information med samma glöd som talang, kapital eller varumärke. Information och dess användning är inte reserverat för IT-avdelningen. Problem med dålig avkastning på informationsteknologin beror inte på för låga investeringar utan på för lågt intresse och för låg förståelse. Källa: Shvetank Shah, Andrew Horne & Jaime Capellá. Good Data Won t Guarantee Good Decisions. Harvard Business Review, April InsightLab

6 Fluga idag, lönsamt imorgon? TEMA Teknologiska trender kommer och går. Hur ska man veta vad som är genuin utveckling och vad som bara är en fluga? Faktum är att de flesta innovationer som dansade en sommar finns kvar men inte lika spektakulärt som när de en gång introducerades. Analysföretaget Gartner har myntat begreppet hype cycle, eller surrcykeln på svenska, som beskriver hur nya teknologier och innovationer tar sig in i människors och företags vardag. Surrcykeln har fem faser och kan illustreras enligt figuren ovan. 1. Teknologigenombrottet. I den första fasen av surrcykeln dyker en ny teknologi upp som ett genombrott eller en produktlansering. Detta skapar mycket spaltmeter och intresse. 2. Toppen av förväntningar. Under nästa fas skapas en överentusiasm med stora och oftast orealistiska förväntningar. Det kan finnas vissa lyckade tillämpningar men de stora gesterna misslyckas som regel. 3. Besvikelsernas dal. Teknologier hamnar i besvikelsernas dal när de inte längre lever upp till de högt ställda förväntningarna sen tidigare samtidigt som andra saker får högre nyhetsvärde. 4. Upplysningens uppförsbacke. Även om en teknologi inte längre är omskriven vidareutvecklas den med största sannolikhet. Vissa företag fortsätter att experimentera med praktisk tillämpning av teknologin och kan lära sig nya värden. 5. Produktivitetsplatån. En teknologi når den sista fasen när fördelarna är uppenbara och accepterade. Teknologin är stabil och levererar värde till människor och organisationer. Teknologins slutgiltiga genomslag beror på om den är bred eller smal i tillämpningen. Exempel från Gartner på teknologi i fas ett är kvantdatorer, 3D-scanners och robotar; i fas två finner vi gamification, crowdsourcing, 3D-skrivare och internet-tv; fas tre innehåller virtuella världar, molnet och virtuella skrivbord; på väg upp i fas fyra finns tabletdatorer, biometrisk identitet och taligenkänning; och i fas fem finns den teknologi vi idag tar för givet med mobiler, sociala medier, internetbanker och liknande. Källa: Hung LeHong & Jackie Fenn. Key Trends to Watch in Gartner 2012 Emerging Technologies Hype Cycle. Forbes. com, BYOD är den viktigaste säkerhetsfrågan Att bibehålla en hög IT-säkerhet när de anställda använder egna arbetsverktyg, BYOD (Bring Your Own Device), är den strategiskt viktigaste säkerhetsfrågan för svenska CIO:er. Det visar McAfees IT-säkerhetsbarometer 2012, där 153 svenska CIO:er och IT-chefer deltagit. Hela sex av tio CIO:er svarade att de anser att säkerhet för BYOD är mycket strategiskt viktigt för verksamheten. Näst viktigast anses säkerhet för databasinformation vara. 59 procent svarade att det är mycket viktigt. En annan prioriterad fråga är att göra det enkelt för personalen att efterleva företagets IT-säkerhetspolicy. Det anser 58 procent vara angeläget. Men när det gäller investeringar har CIO:erna andra prioriteringar. Då är det bara 29 procent som lyfter upp BYOD som ett viktigt område att investera i på säkerhetssidan. Källa: InsightLab 17

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet Mobilitet Mobilitet EN HÅRD, LÖNSAM NÖT Du vet, dina leverantörer vet, dina kunder vet. Alla vet. Att de måste blir mer mobila. Men hur ska de göra? Och varför egentligen? Det är där du kan bidra och ta

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö

Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Rapport från arbetsgruppen om digital arbetsmiljö Bakgrund DIK-medlemmarna förenas av att de har hög kompetens inom digitala medier och att de arbetar i en digital arbetsmiljö. DIK-medlemmarnas kompetens

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Projektledare vs ScrumMaster

Projektledare vs ScrumMaster Projektledare vs ScrumMaster Finns det rum för den klassiske projektledaren i en agil värld? Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Lite om mig själv Carina Meurlinger Konsult på Agero sedan 2005

Läs mer

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor

IKT-strategi. för Åtvidabergs kommuns grundskolor och förskolor IKT-strategi för s grundskolor och förskolor Innehållsförteckning Inledning Tidsperspektiv Oberoende av device, tid och rum Kvantitet kontra kvalitet Ledarskap Kompetensutveckling Entreprenöriellt lärande

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future

IFMA Workshop del 1. Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future IFMA Workshop del 1 Med utgångspunkt från Taida modellen av Kairos Future Om IFMA Workshop 14 mars. Den 14 mars samlades medlemmar i IFMA och inbjudna gäster för att ha en workshop kring aktivitetsbaserade

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011

Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Vilka trender kommer att vara viktiga för din business under 2011 Av Alice Christensson/ BarfotaChefen BarfotaChefen Häng på innovationerna För dina konsumenter är det viktigt med innovationer. Apples

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2016 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet PRELIMINÄRT INNEHÅLL Den digitala transformationen Vart tar den oss? Vilka trender ser vi

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

HUR SMARTPHONES/SURF- PLATTOR OCH INTEGRATION AV MIDDLEWARE REVOLUTIONERAR SJUKVÅRDEN

HUR SMARTPHONES/SURF- PLATTOR OCH INTEGRATION AV MIDDLEWARE REVOLUTIONERAR SJUKVÅRDEN Whitepaper HUR SMARTPHONES/SURF- PLATTOR OCH INTEGRATION AV MIDDLEWARE REVOLUTIONERAR SJUKVÅRDEN BYOD och sjukvårdsektorn Sedan Apple lanserade sin första iphone 2007 har konsumenternas användande av smartphones

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Källa: Rapporten Nya spelregler på talangmarknaden 2014, Insightlab 6 drivkrafter som präglar

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... våren 2013 Låt dig inspireras av Knowit i Östergötland under våren 2013! Knowit i Östergötland har samlat några av regionens främsta specialister och vi vill nu dela med oss

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011

X-jobbs katalog. Medius R&D November 2011 X-jobbs katalog Medius R&D November 2011 Contents ERP och Workflow System... 2 ipad och workflow system... 3 Nya möjligheter med HTML5... 4 Nya alternativ för affärsregelmotorer... 5 Process Intelligence

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken

Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Dataföreningen Vad betyder molnet för framtida IT-yrken Stockholm 2009-03-12 Denna rapport är konfidentiell och avsedd enbart för den klient till vilken den är adresserad Agenda Molnet förutspås skapa

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet

Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet Frågor och möjliga svar om hållbarhet, styrbarhet och mätbarhet En hållbar linje? Hållbarhet innebär en livsföring som tillgodoser våra behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose

Läs mer

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET

- AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET - AFFÄRSDRIVEN HR - EN EMPLOYER BRANDING-STRATEGI HR PÅ SLOTTET VILKA ÄR VI? VARFÖR HR PÅ SLOTTET? TRENDSPANING EMPLOYER BRAND Simon Barrow and Tim Ambler define the employer brand as: the package of

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive 1 Förändring Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Data 2 Innovation B i g D

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet UR INNEHÅLLET Vilka trender kan vi se inom mobilitet såväl nationellt som internationellt?

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering

Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Framtiden: Bättre än verkligheten Data och positionering Christer Pettersson, Eniro 26 oktober, 2010 Eniro har lanserat tre nya iphone-appar 2010: Eniro Live, PåSjön - och Rejta.se. Två med AR. Från vänster

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg

HR & Hälsonätverket. Program hösten 2012 Göteborg Program hösten 2012 Göteborg Förändringsledning i lärande organisationer Sofia Bernhard Tid: 6 september 2012, kl 13.00 16.00, förfriskning serveras från 12.30 Plats: Raddisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder

Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder Helgpyssel 2013: Så här skall du hantera dina bilder - Av Robert Bengtsson - Mitt bidrag till kreativa krönikor inför 2013 kommer att handla om bilder. Och vem vet, Du kanske lär dig något som kommer att

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kunden som en KÄRNKOMPETENS

Kunden som en KÄRNKOMPETENS För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 1 av 5 Publicerad 2012-09-10 Kunden som en KÄRNKOMPETENS Av: Anders Holmquist tillsammans med Annika Kviberg/do-be consulting Inom CRM området

Läs mer