Talangstrategier för att bygga en digital organisationskultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talangstrategier för att bygga en digital organisationskultur"

Transkript

1 TEMA Talangstrategier för att bygga en digital organisationskultur tema DELRAPPORT #7 2012: forma rätt it-kultur Allteftersom medarbetare och kunder anammar ny teknologi i sin vardag ökar trycket på företag och organisationer att skapa ett gediget förhållningssätt till den digitala verkligheten av idag. Till skillnad från IT-industrins barndom vilar digital initiativkraft inte bara hos några drivande entusiaster. Idag är det en nyckelprioritering som kräver en strategi som spänner över ledarskap, teknologi, kommunikation och inte minst talangförsörjning. Ett antal talangstrategier lägger grunden för den digitala organisationskulturen. Digitala invandrare och digitala infödingar En digital invandrare är inte någon som kommer in i organisationen utifrån, tvärtom. De digitala invandrarna är välbekanta chefer med lång meritlista inom organisationen och det är istället de nya teknologiska och kulturella förutsättningarna som kan få dem att känna sig främmande mitt i det bekanta. Förutom de rent tekniska kunskaperna om olika plattformar och deras potential krävs ett kulturellt handlag. Vi är nu på väg in en period där de stora gesterna och utopiska utsagorna inte är lika viktiga utan det som räknas är snarare det ledarskap som bygger organisationens egen förmåga att ställa frågor och söka svar i den digitala vardagen. Yngre ledare med en naturlig förståelse för de digitala verktygen behöver även de stöttas för att få förståelse för verksamheten och hur deras beslut påverkar bottom line. Shafiq Khan, ansvarig för e-business på Marriott Hotels, menar att digitala ledare måste lära sig att lära utanför sina bekvämlighetszoner och acceptera ökat ansvar inom områden som marknadsföring, kundvård eller mediarelationer. Teknologi har ibland en tendens att smalna av kompetensen, något man måste kompensera för. Bygg team som optimerar digitala erfarenheter och verksamhetskunnande Den ideala ledaren idag är en person som på samma gång bemästrar det digitala fältet och den traditionella chefsrollen. Tillgången på den typen av individer är dock begränsad och lösningen är att sätta samman team som motsvarar den önskade kompetensprofilen. Målet är att uppnå en mångfald av tankesätt inom teamet. Rekrytera för kulturell passform för att hålla kvar den digitala talangen Enligt undersökningar från SpencerStuart är den största faktorn i felrekryteringar bristen på kulturell passform. Tekniska kunskaper räcker inte alltid till i komplexa organisationer eftersom digital talang ofta grundats i entreprenöriella organisationer med ett annat tempo. Det är inte alltid de digitala supermänniskorna får jobbet gjort om de måste anpassa sig till hierarkier och långa beslutsvägar. Under tillväxtperioder är det dessutom svårt att behålla renodlat digital talang. Det lönar sig att hitta de med potential som känner att de kan utveckla sina färdigheter inom organisationen snarare än att springa efter stjärnorna. Utveckla organisationens analytiska kapacitet Digital kompetens handlar inte bara om att vara bra på Twitter. Det är lätt att bländas av alla tekniska möjligheter och glömma bort att IT lika mycket handlar om information och data. Den digitala närvaron skapar mängder av data med betydelse för verksamheten och kompetensen att samla in, analysera och integrera data i organisationen är en viktig faktor för affärsdrivande beslut. Källa: Talent 3.0 Solving the Digital Leadership Challenge A global Perspective InsightLab

2 Breda IT-trender skapar nya utmaningar för chefer TEMA Enligt en ny studie från McKinsey finns det tre nyckelområden inom IT som kommer att påverka spelreglerna under de kommande åren. För det första dataanvändning och analys, för det andra digital marknadsföring och sociala medier samt, för det tredje, nya plattformar för att leverera värde. Mckinsey har sammanställt enkätsvar från nästan 1500 högre chefer om hur deras företag arbetar med digitala affärer och hur framtiden kommer att se ut som en följd av trenderna inom dessa områden. Cheferna i undersökningen har stora förväntningar på vad deras företag kan vinna från trenderna inom IT. Exempelvis tror en tredjedel av dem att de digitala delarna av verksamheten kommer att driva intäktsökningar på tio procent eller mer för organisationen i sin helhet under de närmaste tre åren. de hetaste trenderna är inte alltid de lönsammaste I dessa tider av surfplattor och sociala medier är det lätt att tro att det är organisationerna med de snyggaste apparna som vinner. Svaren från respondenterna visade istället att av de tre områdena var det dataanvändning och analys som i störst utsträckning skapade värde i jämförelse med konkurrenterna. även om marknadsföring och kommunikation i sociala medier ger stora möjligheter, skapar alla dessa interaktioner enorma mängder data som har verksamhetsbetydelse. Att ligga i framkant med avseende på analys är en förmåga som lägger grunden för följsamhet mot ett brett spektrum av trender. Betydande utmaningar för att möta digitala affärskrav Det finns samtidigt stora utmaningar i det nya klimatet för företag och organisationer. Nästan hälften av respondenterna menar att företagens investeringar i digitala initiativ är för små för att kunna uppnå de satta målen. Många av de tillfrågade ser även organisatoriska tillkortakommanden och brist på IT-förmåga som barriärer inför utmaningarna som står för dörren: 1. Organisationsstrukturen inte utformad för att dra nytta av möjligheter 52% 2. Brist på teknologisk infrastruktur och IT-system 51% 3. Brist på data med kvalitet 46% 4. Brist på internt ledarskap 45% 5. Svårigheter att hitta funktionell kompetens 43% 6. Affärsprocesser otillräckligt anpassade för att tillvarata möjligheter 42% 7. Brist på intresse från högsta ledningen att ändra nuvarande rutiner 40% 8. Svårigheter att hitta teknisk kompetens 31% Gemensamt för att tackla alla de utmaningar som IT-trenderna ställer chefen inför är förmågan att attrahera, bygga och behålla de talanger som krävs för att förverkliga den digitala agendan. Detta bygger i sin tur på flexibla teamstrukturer, viljan att involvera samarbetspartners utanför organisationen och att öka toleransen för misslyckande inom organisationen. Källa: Brad Brown & Johnson Sikes. Minding your digital business. McKinsey & Company, 2012 Mats Frick, redaktör Ett växande problem bland barn är stela ryggar och nackar från att sitta för mycket med sina mobiler när man messar, spelar eller chattar. På sätt och vis börjar musarmen och stelheten från kontoren att sprida sig till bredare lager. kom ut och lek i skogen! lockar man förgäves. Nya trender handlar inte bara om teknik och image utan också om hur vi använder tekniken. Det ger inte bara avtryck i vårt beteende utan i våra kroppar och vårt sätt att tänka. Ofta kommer tekniken utan eftertanke: Det är klart att du ska få ett Nintendo om alla dina kompisar har ett och sen sitter ungdomarna krökta runt sina apparater. På samma sätt oroar vi oss för hur trender och ny teknologi kommer att inverka på medarbetarnas vardag och i förlängningen på organisationen. Men är det bara teknologins fel? Chefer kanske också borde gå mer i skogen med sina medarbetare. Det är ju ändå svampår i år! 2012 InsightLab 13

3 TEMA Dagens IT-eldorado tvinga på ledarskapet Vi befinner oss mitt i ett eldorado av IT-prylar. Bärbara datorer, läsplattor och smarta telefoner finns i var mans hand - uppkopplade och till bredden fyllda med appar. Många medarbetare har mer avancerad utrustning privat än på jobbet och det är de som driver utvecklingen framåt. Cheferna och i synnerhet IT-cheferna har jämt skägg att hänga med och de oroar sig över säkerheten och över kostnaderna. Men enligt Henrik Blomgren, teknologie doktor i industriell ekonomi vid KTH, finns det sällan ekonomiska skäl att säga nej till att köpa in IT. Och säkerheten ja, den anser han vara IT-chefernas jobb att lösa. Henrik Blomgren Kort om Henrik Blomgren: Henrik Blomgren är teknologie doktor i industriell ekonomi på KTH i Stockholm där han undervisar och forskar inom marknadsföring och entreprenörskap. Henrik är också en uppskattad konsult och föredragshållare i gränslandet mellan ekonomi, teknik och organisation. På about.me/henrikblomgren kan du läsa mer om Henrik och du kan följa hans tankar på facebook, twitter eller bloggen primemovingnotes.com. Men IT-säkerhet handlar allt mer om företagskultur och allt mindre om tekniska lösningar, och så är inte företagen och i synnerhet inte IT-cheferna vana att jobba, konstaterar Henrik. Behoven kokas ner till en IT-kultur Det är ingen självklarhet vad som menas med IT-kultur inte ens för en teknologie doktor i industriell ekonomi. Men vi utgår ifrån att det handlar om vilka IT-verktyg som finns i organisationen, hur de används, vilka regler eller riktlinjer som finns eller inte finns och hur man resonerar kring behov, säkerhet, inköp, och mångfald kontra standard. Men vilken IT-kultur är då rätt idag? Vilken IT-kultur som är rätt, beror på vilken verksamhet man har. Det är organisationens behov som ska kokas ner till en IT-kultur. Jag tror nog att IT-kulturen är en bra mätare på företagskulturen i stort, säger Henrik Blomgren. I en kreativ verksamhet som exempelvis en reklambyrå där medarbetarna arbetar på olika ställen och vid olika tider och har stort behov av kommunikation och nya impulser finns förmodligen massor av IT-prylar av olika märken. Men i en verksamhet där man monterar bilar längs ett löpande band finns inte alls samma behov och därmed inte heller samma utvecklade IT-kultur. Företagen har alltså helt olika, men kanske ändå helt rätt IT-kultur. Så länge IT-kulturen stämmer överens med behoven och ingen upplever den som ett problem så är den förmodligen rätt, konstaterar Henrik. Men i en del organisationer kan IT-kulturen börja skava. Ofta beror det på att olika delar av företaget ser på IT-kulturen ur olika synvinklar. Där medarbetarna ser förenklingar och nya möjligheter kanske IT-chefen ser mer jobb och säkerhetsrisker. Och ledningen, ja de kanske mest ser till kostnaderna. Om medarbetarna upplever IT-kulturen som mossig och stelbent, tror jag att det kan vara ett tecken på att företaget går miste om en hel del möjligheter när det gäller både medarbetarnöjdhet, affärsutveckling och konkurrenskraft, säger Henrik. Sällan ekonomiska skäl att säga nej Enligt Henrik finns det sällan ekonomiska skäl att säga nej till att köpa in de IT-prylar som medarbetarna önskar. Förutsatt att de används, förstås. IT är faktiskt otroligt billigt. Jämför till exempel med kostnaderna för tid och yta. Månadskostnaden för en smartphone sparar jag ju in genom att svara på ett par mail hemma på söndagskvällen. Och nu när jag kan koppla upp mig och arbeta var som helst känner jag inte längre något behov av ett eget rum på jobbet. Dessutom kompetensutvecklar jag mig gratis på min fritid, konstaterar Henrik InsightLab

4 r fram en ny syn TEMA Trenden BYOD är ett sjukdomssymptom IT-kulturen har blivit en viktig faktor för medarbetarnas trivsel. In en undersökning om kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser som telekomföretaget TDC gjorde i samarbete med SIFO 2011 uppgav hela 92% av de tillfrågade att bra IT- och telekom-lösningar är viktiga för att de ska vara nöjda med sina jobb. IT-kulturen är också något som unga utvärderar när de söker jobb. För att vara en attraktiv arbetsgivare gäller det att hänga med. IT-kulturen får inte upplevas som mossig. I rapporten Kontorsrevolutionen från 2012, som Kairos Future har tagit fram på uppdrag av TDC, konstaterar man också att medarbetarnas önskemål kring IT-kultur och IT-prylar varierar kraftigt och att standardlösningarnas tid är förbi. För att kunna konkurrera om den bästa arbetskraften måste företagen ta hänsyn till att medarbetarna har olika preferenser när det kommer till datorer och mobiltelefoner, liksom programvara och applikationer. De senaste åren (sedan Apple lanserade iphone och ipad) har BYOD blivit en stark trend. Förkortningen BYOD står för Bring Your Own Device och innebär att anställda på företag använder sina egna privata hårdvaror, i form av smartphones, bärbara datorer och läsplattor till sin arbetsplats och kopplar upp dem mot företaget. Detta har underlättats genom att många företag använder tjänster i molnet som kan nås via uppkoppling i stort sett var som helst. Jag ser trenden med BYOD som ett sjukdomssymptom på att företagens IT-utveckling inte har hängt med. De enskilda medarbetarna har kommit längre i IT-utvecklingen än företaget och de har bättre utrustning privat än i tjänsten, säger Henrik Blomgren. IT-cheferna borde vara de som driver på Många IT-chefer upplever BYOD som ett problem och en säkerhetsrisk. Med BYOD ökar mångfalden i både enheter och tänkbara felkällor och det blir en utmaning både för IT-avdelningen och IT-supporten. Många IT-chefer har också svårt att få kontroll över vilka apparater som faktiskt används inom företaget, var de befinner sig och vilken information de innehåller. Jag kan förstå att IT-cheferna ser säkerheten som ett problem, men jag tycker faktiskt att det är deras jobb att lösa problemen. Och då menar jag på andra sätt än genom begränsningar. IT-cheferna har betalt för att hjälpa organisationen att ta vara på möjligheterna med IT. Då är det ju de som borde driva medarbetarna framåt istället för att vara bromsklossar för utvecklingen, anser Henrik. IT-säkerhet handlar mer om kultur än om teknik I Kairos Futures rapport hänvisas också till en global undersökning, framtagen 2012, där man konstaterar att unga medarbetare inte tar IT-säkerhet på allvar. Undersökningen visade bland annat att drygt 60 % tycker att det inte är ett personligt ansvar att skydda information på jobbdatorn, utan att det ligger på IT-avdelningen. 70 % av de tillfrågade känner dessutom till att företaget har en IT-policy, men har medvetet brutit mot den. Kravet att få använda egen teknik på jobbet i kombination med en ökad nonchalans när det gäller IT-säkerhet innebär helt nya utmaningar för såväl dagens som morgondagens IT-chefer. IT-säkerhet handlar allt mer om företagskultur och allt mindre om teknik, men så är inte företagen och i synnerhet inte IT-cheferna vana att jobba, säger Henrik Blomgren. Gamification Allt som kan spåras eller mätas kan omvandlas till spel och allt fler företag har börjat använda sig av spelfunktioner för produktutveckling, för att stärka gruppkänslan och för att öka produktiviteten. Och trenden är populär bland medarbetare. En majoritet av amerikanerna (55% ) vill arbeta för företag som erbjuder gamification för att öka engagemang och produktivitet. Spelmetodiken kan förstås också utnyttjas till att engagera kunderna. Källa: Kontorsrevolution, en rapport av Kairos Future, på uppdrag av TDC, 2012 IT-säkerhet handlar allt mer om företagskultur och allt mindre om teknik, men så är inte företagen och i synnerhet inte IT-cheferna vana att jobba. Henrik Blomgren, teknologie doktor i industriell ekonomi vid KTH i Stockholm 2012 InsightLab 15

5 TEMA Hantera dina interna IT-konsumenter Nuförtiden är det alltmer vanligt att medarbetarna själva får välja den utrustning med vilken de utför sina uppgifter och då främst telefoner, laptops och surfplattor. Antingen kan medarbetaren få välja vad som ska köpas in eller så kan man få använda sin privata utrustning. detta kallas BYod vilket står för bring your own device och är en trend bland många företag just nu. Motiveringen till BYod-programmen handlar om valmöjlighet och empowerment på arbetsplatsen. Trenden började med PCn och har formligen exploderat med spridningen av smarta telefoner och surfplattor. En stark drivkraft är känslan av större personlig produktivitet i privatlivet tack vare den nya teknologin, något som man vill ta med sig till arbetet. Trenden med personlig IT-användning på arbetsplatsen började med smartare hantering av mail, kalenderfunktioner och kontakter men börjar nu spilla över till andra områden. Om användarna känner motstånd från organisationen mot att införa nya verktyg för samarbete och kommunikation är det inte omöjligt att de istället använder sig av de öppna lösningar som finns till buds, exempelvis DropBox, Google Docs eller SugarSync. På samma sätt som demokratiseringen av hårdvara skapar utmaningar inom säkerhet och support kan den ökande personliga användningen av tjänster i molnet skapa problem. Samtidigt går det inte att vrida tillbaka klockan. Interaktion, snabbhet och kommunikation är icke förhandlingsbara aspekter av medarbetarnas vardag och det är i grund och botten en positiv IT-kultur de tar med sig in i organisationen. Källa: Lane Joseph. BYOPC, BYOD, IT Consumerization Don t Matter in the Cloud. Tabletsatwork.com, Bra data är data som blir använd En av de tongivande IT-trenderna för organisationer och företag just nu är hanteringen av stora mängder data från olika källor. Även om man lägger mycket resurser på själva tekniken finns det fyra problem som hindrar organisationer att uppnå avkastning i arbetet med datahantering. Analytisk färdighet är koncentrerad till för få individer. Många företag anställer experter och förväntar sig att kunskaperna ska sippra ut i organisationen. Detta är önsketänkande om inte alla får grundläggande analytisk träning och förståelse för nyckeltalen. IT-ansvariga bör lägga mer tid på I och mindre på T. Många IT-funktioner har växt fram tillsammans med grundläggande verksamheter inom organisationen som finans, verksamhetsstyrning eller HR. När organisationen utvecklas kan tidigare teknologier bli svåra att anpassa om inte syftet för teknologin utvecklas samtidigt. Relevant information finns men är svår att hitta. Många organisationer brottas med otydliga strukturer för datainsamling, lagring och access. Det är lite som bibliotek utan kataloger. Problemen med detta fördjupas när sociala media, nya kanaler och nya plattformar som smarta telefoner och surfplattor gör sitt intåg. Chefer hanterar inte information med samma glöd som talang, kapital eller varumärke. Information och dess användning är inte reserverat för IT-avdelningen. Problem med dålig avkastning på informationsteknologin beror inte på för låga investeringar utan på för lågt intresse och för låg förståelse. Källa: Shvetank Shah, Andrew Horne & Jaime Capellá. Good Data Won t Guarantee Good Decisions. Harvard Business Review, April InsightLab

6 Fluga idag, lönsamt imorgon? TEMA Teknologiska trender kommer och går. Hur ska man veta vad som är genuin utveckling och vad som bara är en fluga? Faktum är att de flesta innovationer som dansade en sommar finns kvar men inte lika spektakulärt som när de en gång introducerades. Analysföretaget Gartner har myntat begreppet hype cycle, eller surrcykeln på svenska, som beskriver hur nya teknologier och innovationer tar sig in i människors och företags vardag. Surrcykeln har fem faser och kan illustreras enligt figuren ovan. 1. Teknologigenombrottet. I den första fasen av surrcykeln dyker en ny teknologi upp som ett genombrott eller en produktlansering. Detta skapar mycket spaltmeter och intresse. 2. Toppen av förväntningar. Under nästa fas skapas en överentusiasm med stora och oftast orealistiska förväntningar. Det kan finnas vissa lyckade tillämpningar men de stora gesterna misslyckas som regel. 3. Besvikelsernas dal. Teknologier hamnar i besvikelsernas dal när de inte längre lever upp till de högt ställda förväntningarna sen tidigare samtidigt som andra saker får högre nyhetsvärde. 4. Upplysningens uppförsbacke. Även om en teknologi inte längre är omskriven vidareutvecklas den med största sannolikhet. Vissa företag fortsätter att experimentera med praktisk tillämpning av teknologin och kan lära sig nya värden. 5. Produktivitetsplatån. En teknologi når den sista fasen när fördelarna är uppenbara och accepterade. Teknologin är stabil och levererar värde till människor och organisationer. Teknologins slutgiltiga genomslag beror på om den är bred eller smal i tillämpningen. Exempel från Gartner på teknologi i fas ett är kvantdatorer, 3D-scanners och robotar; i fas två finner vi gamification, crowdsourcing, 3D-skrivare och internet-tv; fas tre innehåller virtuella världar, molnet och virtuella skrivbord; på väg upp i fas fyra finns tabletdatorer, biometrisk identitet och taligenkänning; och i fas fem finns den teknologi vi idag tar för givet med mobiler, sociala medier, internetbanker och liknande. Källa: Hung LeHong & Jackie Fenn. Key Trends to Watch in Gartner 2012 Emerging Technologies Hype Cycle. Forbes. com, BYOD är den viktigaste säkerhetsfrågan Att bibehålla en hög IT-säkerhet när de anställda använder egna arbetsverktyg, BYOD (Bring Your Own Device), är den strategiskt viktigaste säkerhetsfrågan för svenska CIO:er. Det visar McAfees IT-säkerhetsbarometer 2012, där 153 svenska CIO:er och IT-chefer deltagit. Hela sex av tio CIO:er svarade att de anser att säkerhet för BYOD är mycket strategiskt viktigt för verksamheten. Näst viktigast anses säkerhet för databasinformation vara. 59 procent svarade att det är mycket viktigt. En annan prioriterad fråga är att göra det enkelt för personalen att efterleva företagets IT-säkerhetspolicy. Det anser 58 procent vara angeläget. Men när det gäller investeringar har CIO:erna andra prioriteringar. Då är det bara 29 procent som lyfter upp BYOD som ett viktigt område att investera i på säkerhetssidan. Källa: InsightLab 17

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

#1 Strategier för hållbarhet

#1 Strategier för hållbarhet #1 Strategier för hållbarhet 70% anger att hållbarhet är en angelägen fråga på ledningens agenda Majoriteten anser att hållbarhetsdimensionen numera har en direkt inverkan på strategiska beslut 40% uppger

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Vi lyssnar och erbjuder lösningar Våra kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoren både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vi lyssnar på kundernas

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP. Anna Stenberg, WES

STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP. Anna Stenberg, WES STAR WARS & FRAMTIDENS LEDARSKAP Anna Stenberg, WES 2017-05-31 Bridging the competence gap Varför mångfald? Ökad kreativitet och innovationskraft Ökad tillväxt, lönsamhet och aktieavkastning Starkare arbetsgivarvarumärke

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden

Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Nya spelregler på talangmarknaden 2014 Trenderna, verktygen och drivkrafter som formar den nya talangmarknaden Källa: Rapporten Nya spelregler på talangmarknaden 2014, Insightlab 6 drivkrafter som präglar

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING 2 Next office ABW Next office ABW 3 NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING I vår version av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön, Next Office ABW, erbjuder vi ett helhetsgrepp

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet.

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Kontorsfrihet En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Inledning Digitaliseringen pågår i ett rasande tempo och påverkar alla delar av vårt samhälle. Det gäller inte

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER. Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser

PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER. Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser Hybrider hotar de bärbara företagsdatorernas dominans i Europa Trots att man trodde att surfplattorna skulle revolutionera

Läs mer

PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER. Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser

PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER. Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser PRODUKTERNA SOM TAR ÖVER Europeisk undersökning om den mobila arbetsstyrkans preferenser Hybrider hotar de bärbara företagsdatorernas dominans i Europa Trots att man trodde att surfplattorna skulle revolutionera

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet

EN HÅRD, LÖNSAM NÖT. Mobilitet. Mobilitet Mobilitet Mobilitet EN HÅRD, LÖNSAM NÖT Du vet, dina leverantörer vet, dina kunder vet. Alla vet. Att de måste blir mer mobila. Men hur ska de göra? Och varför egentligen? Det är där du kan bidra och ta

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas er En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop Augusti 2011 Förord En skola i världsklass

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter

Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: IT-funktionen Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2017-06-07 DNR: KS-2017/00474 Relaterade dokument

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

nya värden för ditt företag

nya värden för ditt företag Mångfald kan skapa Andreas Carlgren, Integrationsverket nya värden för ditt företag Mångfald för utveckling och affärskraft Allt fler företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer börjar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor De senaste åren har ett antal offentliga myndigheter blivit utsatta för hot och olaga intrång i sina IT-system. Inte minst Regeringskansliet

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten

Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Sociala medier och delaktighet i museiverksamheten Digikult 2013-04-11 Kajsa Hartig Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Om mig: Digital navigatör Förmodligen Sveriges

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer