Kartlagd: Morgondagens it-chef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartlagd: Morgondagens it-chef"

Transkript

1 Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

2 Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2

3 Vi fortsätter att ta fram nya insikter inom vår bransch för att bättre kunna möta framtiden. Och vi gör det av lika delar brinnande nyfikenhet som av självklar nödvändighet då vårt uppdrag är att kontinuerligt kunna erbjuda dig och ditt företag framtidsanpassade lösningar. Som du kanske känner till har vi tidigare undersökt hur dagens it-chefer ser på sitt arbete och utvecklingen inom it. Denna undersökning har vi gjort 2002, 2007 och senast Nu har turen kommit till morgondagens it-chefer. Det vill säga dagens teknikstudenter som går en utbildning som kan leda till ett jobb som it-chef i framtiden. Hur ser de på en framtida roll som it-chef? Hur pass attraktivt är jobbet som it-chef? Vad är viktigt för dem hos en framtida arbetsgivare? Resultatet, som i delar jämförs med undersökningen av itcheferna från 2011, väcker tankar och är intressant på flera sätt. Bland annat ger det en fingervisning om vad som kan vara viktigt att satsa på för dig och ditt företag om ni vill attrahera morgondagens it-chefer eller it-medarbetare. Vad undersökningen visar är förstås något vi vill diskutera med dig. Tillsammans skapar vi nya insikter som utvecklar oss i mötet med framtiden. Välkommen till en fördjupad diskussion på tdc.se/labb. Morgondagens it-chef 3

4 88 % Ny teknik som underlättar för medarbetarna 88 % Strulfria it-system 73 % Hög lön 70 % Tekniska lösningar som ger frihet att jobba på distans 59 % Friskvårdsbidrag 51 % Få välja jobbdator själv 44 % Eget rum 36 % Ett prestationsbaserat bonussystem FRÅGA För att du ska vara nöjd med ditt jobb, hur viktigt är följande saker för dig hos en framtida arbetsgivare? 25 % 23 % 20 % 13 % Få välja smartphone själv Ingen begränsning av sociala medier Attraktiv adress Förmånsbil 4

5 Viktiga faktorer hos framtida arbetsgivare De flesta av oss är idag helt beroende av att dator och annan teknik fungerar för att vi ska kunna utföra vårt jobb. När it-lösningar förvandlas till it-problem skapas frustration och produktiviteten sjunker. Därför är det inte konstigt att nio av tio tillfrågade framhåller att strulfria it-system är viktigt till och med viktigare än hög lön till exempel. Lika många tycker att det är viktigt att företaget satsar på ny teknik som underlättar arbetet för medarbetarna, exempelvis videokonferens och andra samarbetsverktyg. Nio av tio tillfrågade framhåller att strulfria it-system är viktigt till och med viktigare än hög lön. Att arbeta fritt och flexibelt vill många kunna göra. 70 procent av framtidens it-chefer framhåller vikten av lösningar för att kunna jobba hemifrån eller på distans. Ungefär hälften vill kunna välja jobbdator själv vilket därmed är betydligt viktigare än att kunna välja en viss smartphone. Långt fler kvinnor än män tycker att det är mycket viktig med ett eget rum. Var kontoret ligger är däremot mindre viktigt. Knappt en av fyra vill inte ha någon säkerhetspolicy som begränsar användandet av sociala medier på arbetsplatsen. Morgondagens it-chef 5

6 Teknikstudenter vill inte bli it-chefer, framförallt inte kvinnorna Endast 6 procent av kvinnorna betraktar rollen som it-chef som ett drömjobb. Även om 7 av 10 intervjuade it-studenter kan tänka sig att bli it-chef, så är det inte det hetaste jobbet i framtiden. Drömjobbet är istället utvecklare och programmerare som 31 procent attraheras av, följt av projektledarrollen på 10 procent. Först på tredje plats kommer it-chef. Cirka 13 procent av it-studenterna är kvinnor. De är inte lika intresserade av it-chefsjobbet som män; bara 4 av 10 kvinnor kan tänka sig det i framtiden. Drömyrket för dessa är istället programmerare och programutvecklare. Endast 6 procent av kvinnorna betraktar rollen som it-chef som ett drömjobb. Är det personalansvaret och de höga kraven som avskräcker? Svårt att säga, men det finns en skillnad mellan könen kring vad som upplevs som stressande i jobbet som it-chef. Personalansvar och höga krav upplevs mer stressande bland kvinnorna. Männen är mer stressade av deadlines och driftstopp. 6

7 Det står 63%/38% ändra till 62/38 el 63/37? 33 % 29 % 63 % 67 % 71 % 37 % Totalt Man Kvinna Ja Nej FRÅGA Skulle du kunna tänka dig att någon gång i framtiden bli it-chef? Morgondagens it-chef 7

8 88 % 78 % Trivs bra på jobbet 71 % 42 % Får tillräcklig uppskattning och förståelse av ledningsgrupp 55 % 26 % En arbetsvecka är minst 50 timmar 36 % 17 % Ägnar större delen av arbetstiden till teknik och drift It-studerande tror... (2013) It-chefer svarar... (2011) 33 % 23 % Ägnar större delen av arbetstiden till administration UPPFATTNING OM: It-chefens vardag 30 % 14 % Administration är det minst tillfredsställande med jobbet 8

9 Dagens it-chefer trivs bättre på sitt arbete än teknikstudenterna tror It-chefen jobbar långa arbetsdagar, får inte tillräckligt med uppskattning för sin insats, ägnar en massa tid åt administration och trivs måttligt bra. Tror it-studenterna. Men det stämmer inte med hur dagens it-chefer upplever det, visar vår undersökning om it-chefens vardag från Dagens it-chefer ägnar inte så stor del av arbetstiden åt administration. Över hälften av studenterna tror att man som it-chef jobbar mer än 50 timmar i veckan. Enligt it-cheferna själva är det bara 26 procent som faktiskt gör det. It-studenterna tycks se framför sig en hel del pappersexcersis i rollen som it-chef. Administration är också det studenterna tror är minst tillfredställande när man arbetar som it-chef. Men faktum är att dagens it-chefer ägnar inte så stor del av arbetstiden åt administration. Istället ägnar fler än vad studenterna tror större delen av tiden åt teknik och drift. Och dagens it-chefer trivs bättre på sitt arbete än teknikstudenterna tror. Studenternas estimat är att 78 procent trivs medan verkligheten visar att det är 88 procent som gör det. Morgondagens it-chef 9

10 Varför lockar jobbet som it-chef? Utmaningen, dvs att leda och ansvara för andra individer med annat tankesätt, andra metoder för att lösa olika problem samt med annorlunda teknisk bakgrund. Att vara konkurrenskraftig och ha den nyaste tekniken. Öppna kommentarer Det som lockar är ju att man har hand om en oändligt massa resurser och förvalta dem och få dem att växa. Det är det som lockar med att få det uppdraget och ha det ansvaret. Den över och perso Motivera perso driva mot gem 10 Att få ta ansvar för ett större system och vara med att utveckla det etc.

11 Möjligheten att påverka. Tex påverka beslut som rör arbetsmiljö och inriktning för företaget. Att själv få välja vad man lägger tid på och att man har större påverkan på arbetet. gripande kollen nalansvaret. nalen och ensamma mål. Att man får vara med och bestämma hur skapandeprocessen på företaget skall gå till. Att göra nytta, och arbeta med teknik vilket jag tycker är roligt. Det som skulle locka vore att göra något meningsfullt, känna att man kunna hjälpa andra att nå sin potential... och att tjäna pengar. Morgondagens it-chef 11

12 32 % 22 % Ägnar större delen av sin arbetstid till framtidsinriktade strategiska frågor 23 % 16 % Det mest tillfredställande med jobbet är utmaningen att kunna lösa problem 20 % 7 % Det stora ansvaret och höga kraven är den största stressfaktorn på jobbet 14 % 10 % Det mest tillfredställande med jobbet är att få arbeta med den senaste tekniken It-studerande tror... (2013) It-chefer svarar... (2011) 15 % 3 % Det minst tillfredställande med jobbet är att tempot och förändringstakten är för hög UPPFATTNING OM: It-chefens vardag 15 % 10 % Det mest tillfredställande med jobbet är kollegorna och det sociala samspelet 12

13 It-chefens problemlösning lockar studenterna Framtidens it-chefer fokuserar mer på rollen som chef jämfört med dagens it-chefer. Ledarskap, kollegor och socialt samspel lockar. It-cheferna nämner själva tekniken oftare. Framtidens it-chefer fokuserar mer på rollen som chef jämfört med dagens it-chefer. Studenterna tror också att de i betydligt högre utsträckning kommer att arbeta med framtidsinriktade strategiska frågor. Det tycks råda konsensus mellan studenterna och dagens it-chefer om vad som är det mest tillfredställande med jobbet, nämligen utmaningen och att kunna lösa problem. Det minst tillfredställande tror studenterna är administration, press och höga krav. Fast det kanske inte är så kravfyllt och stressframkallande som de tror. Bara 7 procent av it-cheferna ser ansvaret och höga krav som de största stressfaktorerna. It-cheferna lyfter i stället fram tempot och den höga förändringstakten som det minst tillfredställande. Få studenter tror att detta kommer att vara det minst tillfredställande i en framtida it-chefsroll. Morgondagens it-chef 13

14 Framtidens it-chefer vill vara med och bestämma (mer än de kommer att få) It-cheferna tycks dessutom få minskad makt på företagen. Om dagens it-studenter arbetar som it-chefer vill de sitta i ledningsgruppen. Hela 84 procent svarar ja på frågan. Särskilt viktigt är det bland kvinnorna där 94 procent vill ta plats i ledningen. Bland dagens it-chefer är det dock bara 45 procent som sitter i företagets ledningsgrupp. It-cheferna tycks dessutom få minskad makt på företagen var 58 procent representerade i ledningsgruppen, något som minskade till 48 procent

15 12 % It-studenter BAS: Kan tänka sig bli it-chef Vill sitta i ledningsgrupp 84 % Vill inte sitta i ledningsgrupp Ingen uppfattning It-chefer 55 % 45 % Sitter i ledningsgrupp Sitter inte i ledningsgrupp Morgondagens it-chef 15

16 29 % 16 % Datasäkerhet 21 % 16 % Collaboration-/ Samarbetsverktyg 26 % 15 % Applikationer, uppgraderingar 14 % 9 % Datakommunikation 11 % 12 % Driftsfrågor FRÅGA It-studenter (2013) It-chefer (2011) Vilket tekniskt område tror du att du skulle vilja ge mer resurser? 5 % 7 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 2 % Lagring av datakommunikation Telefoni, traditionell Konvergens tele/data IP-telefoni 16

17 Framtidens it-chef prioriterar säkerhet högre än dagens it-chef Virus, maskar, hackers och hårddiskkrascher datasäkerheten är en viktig fråga för de unga it-studenterna. Det är det område som flest, 29 procent, vill ge mer resurser. Bara 16 procent av dagens it-chefer ser det som ett prioriterat område. Samarbetsverktyg är också ett viktigt område för studenterna. Särskilt för kvinnorna. Samarbetsverktyg är också ett viktigt område för studenterna. Särskilt för kvinnorna visar det sig; 28 procent vill lägga de största resurserna på samarbetsverktyg, vilket gör det till det viktigaste området för kvinnorna. 19 procent av männen vill prioritera samarbetsverktyg medan 31 procent ser datasäkerheten som det område man främst ska satsa mer på. Viktigast för dagens it-chefer är att prioritera applikationer och uppgraderingar. Det vill 26 procent av dagens it-chefer göra jämfört med endast 15 procent av studenterna. Morgondagens it-chef 17

18 Summering utmaningen och ansvaret lockar Välfungerande it-system och att företaget satsar på ny teknik som underlättar för medarbetarna, är de två viktigaste faktorerna när it-studenterna väljer sin framtida arbetsgivare. Bra lön kommer först på tredje plats. It-chefsjobbet är intressant för 7 av 10 studenter i framtiden, men bara tio procent ser det som sitt drömyrke. Bland kvinnor är siffran lägre bara 4 av 10 vill bli it-chefer. När teknikstudenterna väljer vilket tekniskt område det bör satsas på så hamnar säkerhet och samarbetsverktyg i topp. It-strategiska frågor och molntjänster är de viktigaste områdena enligt dem. Kvinnorna tror i högre grad att sociala medier blir viktigt i framtiden. It-studenterna har en delvis negativ syn på jobbet som it-chef. De ser framför sig långa arbetsdagar, mycket administration, höga krav och otillräcklig förståelse från ledningsgruppen. Ansvaret och utmaningen är ändå något som lockar. Detta bedöms, tillsammans med att få jobba med strategiska frågor, som det mest tillfredsställande med jobbet. 18

19 Information om undersökningen Målgrupp Framtidens it-chefer, definierat som personer mellan 18 och 30 år som går en utbildning som kan leda till ett arbete som it-chef. Utbildningar i urvalet var främst civil och högskoleingenjörsutbildningar med inriktning på teknisk/it/data/industriell ekonomi. De studerar på landets ledande teknikutbildningar däribland Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet och ytterligare 16 tekniska högskolor och universitet över hela Sverige. En person som har gått eller ska gå en sådan utbildning inom en tvåårsperiod passar också in i målgruppen. Urvalsstorlek 253 respondenter. Fältperiod 21 januari 1 februari. Insamlingsmetod Telefonintervjuer. Övrig information Undersökningen jämförs delvis mot en undersökning som utfördes 2011 av TNS Sifo där målgruppen var it-chefer i Sverige. Morgondagens it-chef 19

20 TDC Sverige TDC är både en operatör och systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 830 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC A/S Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,1 miljarder DKK och över med arbetare (2012). TDC grundades i Danmark TDC Sverige AB Box Sollentuna Tel: tdc.se

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer