Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat"

Transkript

1 Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang

2 Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har en bevisad förmåga att förutsäga framgång. Mät och utveckla engagemang Våra verktyg är unika i sin förmåga att fånga dynamiska faktorer som är svåra att mäta: underliggande drivkrafter och beslutsvanor, personkemi, passform för roll och utveckling över tiden. Just engagemang uppstår när individens kompentenser och motivation passar verksamhetens behov. Kombinera bedömning, urval och utveckling Våra verktyg är starka på alla dessa tre funktioner, till skillnad från många andra verktyg som främst används till någon av dem. Denna kombinerade användning ger bättre lärande, samspel, effektivitet och ekonomi. Komplettera existerande verktyg Vår forskning visar hur våra verktyg är relaterade till andra verktyg som våra kunder använder. Därmed kan vi bidra med ofta saknade motivationsaspekter och bakomliggande nyckelfaktorer. Utbildningar, tjänster och support Våra utbildningar ger organisationer förutsättningar att själva effektivt använda verktygen i sin verksamhet, för olika syften. Vi erbjuder även train-the-trainer utbildning för effektiv implementering i våra kunders organisationer. När tid eller resurser inte räcker till erbjuder Decision Dynamics konsultstöd i samarbete med vårt lokala och internationella nätverk av erfarna certifierade konsulter. Vi erbjuder global support som sträcker sig över alla tidszoner. Motivation vill och föredrar Decision Dynamics metodik är ett ovärderligt inslag i utvecklingsprocessen för dagens och framtidens ledare i vår organisation. Cheferna uppskattar verkligen de pedagogiska och konkreta verktygen. De ger ett handfast stöd med kraftfull dialog, nya perspektiv på ledarskapet och goda resultat. Göran Månsson Ledarutveckling och karriärrådgivning, Nordea CareerView TM Drivkrafter StyleView TM Komplexitetsmotivation Facet5 TM Personlighet TypeView TM Preferenser StyleView TM Emotionellt beteende StyleView TM Beslutsstilar CareerView TM Utvecklingskompetenser 360View TM Kompetenser Kompetens kan och gör

3 Affärslösningar Bra resultat kräver talanger med stark motivation och engagemang för verksamhetens mål. Detta är kärnan i effektivt ledarskap som kombinerar talent management med performance management. Decision Dynamics erbjuder verktyg, utbildningar och tjänster för att bedöma, välja och utveckla ledare och andra talanger som är nödvändiga för att uppnå goda resultat. Många organisationer koncentrerar sig på att identifiera och mäta viktiga kompetenser. Men detta är bara halva ekvationen. Att engagera och motivera användandet och utvecklandet av talanger är den främsta nyckeln till höga och varaktiga prestationer. Decision Dynamics är unik i sin världsledande forskning och ansats att: identifiera svårmätbara kompetenser och potentiella talanger engagera individers drivkrafter att växa, utvecklas och prestera koppla motivation och talanger direkt till verksamhetsplaner och handling Ledarskap och kompetens Vilka kompetenser är särskilt viktiga på olika chefsnivåer? Vi hjälper allt fler organisationer med att stärka deras leadership pipeline baserat på världens största studie om detta som vi publicerat i Harvard Business Review. Dra nytta av hur detta framgångsrikt har gjorts på global basis i framstående tillverkningsoch serviceföretag. Hur kan vi få ledare att motivera sig själva och andra bättre? Decision Dynamics specialiserar sig på att identifiera och utveckla ett engagerande ledarskap baserat på individers olika drivkrafter. Ta del av hur vår världsledande Karriärmodell används för att skapa större engagemang och bättre resultat i bland annat finansiella tjänsteföretag och offentliga organisationer. Skapa framgångsprofiler för de bästa prestationerna på olika chefsnivåer längs med er leadership pipeline Identifiera och bedöm ledarskapskompetenser och motivation på olika chefsnivåer Mät befintliga chefers och chefskandidaters potential utifrån deras passform på de olika chefsnivåerna Rekrytera och befordra de chefer som har störst potential för att prestera bäst i varje chefsposition Engagera och utveckla cheferna för att prestera bättre i nuvarande och framtida befattningar Utveckla chefernas nuvarande roller för att bättre utnyttja deras olika potentialer

4 Kultur Vilka är era främsta utm Decision Dynamics Assess Decision Dynamics SelectTM Rätt kompetens och motivation Vet ni vad som krävs för framgång? Identifiera framgångsfaktorer, styrkor, potential och utvecklingsbehov Talent Management Ledarskap Engagemang Decision Dynamics AssessTM Prestation Förankring av verksamhetens behov och mål Decision Dynamics DevelopTM Performance Management Våra kunders utmaningar Hur förstärker vi engagemanget hos chefer och medarbetare? Vad krävs av olika personer i olika roller? Hur kan vi mäta potential? Hur matchar vi olika personers drivkrafter med vad som krävs i organisationen? Hur gör vi med dem som befordrats för högt? Talent Management Hur kan vi bli bättre på att mäta personers potential? De flesta talangprogram försöker bedöma både prestationer och potential, men just potential är svårfångat för inte minst chefer som ofta förblindas av tidigare prestationer och personkemi. Vi gör det möjligt att mer objektivt mäta en individs potential att lyckas i olika positioner. Hur kan vi attrahera, engagera och behålla talanger? Många talangprogram fokuserar på urval och utveckling av kompetenser, trots att motivation är ännu viktigare för att dessa talanger verkligen kommer att prestera över tiden. Därför bidrar Decision Dynamics speciellt med hur organisationer kan bedöma, välja och utveckla engagerade talanger. Skapa framgångsprofiler för olika nyckelpositioner som underlag för bättre urval och utveckling Identifiera chefers och medarbetares olika styrkor och talanger Mät och bedöm talang och engagemang utifrån prestation och potential för nuvarande och möjliga framtida roller Identifiera och välj ut speciellt talangfulla personer med god passform för nyckelpositionerna till särskilda talangprogram och erbjud olika karriärvägar Engagera och utveckla talangerna genom motiverande och kompetensutvecklande arbetsuppgifter, projekt och karriärvägar Förverkliga och dra nytta av talangernas potential i utmanande positioner och projekt Utveckla talangerna för bättre prestationer i nuvarande och framtida roller Behålla nyckeltalanger genom fortsatt individuell drivkraftsbaserad utveckling

5 aningar? Decision Dynamics Select Har ni rätt personer? Välj de med bäst potential för aktuella och möjliga framtida roller Våra kunders utmaningar Hur säkerställer vi att rätt personer befordras? Hur vet vi vilka som är talanger och hur jämför vi dem? Hur hanterar vi prestation versus potential? Hur vet vi att vi har tillräckligt med potential i vår pipeline? Bör vi utveckla internt eller rekrytera externt? Decision Dynamics Develop Presterar era ledare och medarbetare som förväntat? Engagera personer att utvecklas i linje med verksamhetens behov och mål Våra kunders utmaningar Hur skapar vi karriärvägar för fler? Hur skapar vi större eller mindre rörlighet av personal? Hur gör vi kompetensutvecklingen både relevant för verksamheten och motiverande för personerna? Hur kan ledarskapet och kulturen bli mer engagerande? Hur får vi personer att ta större eget ansvar för sin utveckling? Performance Management Hur kan vi få människor att engageras i att prestera bättre resultat? Traditionellt fokuserar organisationer på verksamhetsplanering och resultatuppföljning, men engagerande förankring av dessa är mer avgörande för hur pass väl målen uppfylls. Ta del av våra kunders erfarenheter av Decision Dynamics Feedforward -metodik för att frigöra och rikta individers kraft att utvecklas och prestera. Hur kan vi skapa en mer resultatinriktad kultur? Genom att koppla verksamhetens och individernas utveckling till varandra bidrar vi till att våra kunder kan skapa en organisationskultur där performance- och talent management effektivt samverkar till varaktiga resultatförbättringar. Skapa framgångsprofiler för olika verksamhets- och befattningskrav som underlag för bättre urval och utveckling Mät och bedöm personers utvecklingskompetenser och drivkrafter som är speciellt viktiga för deras roll Bedöm arbetsgruppers prestationer, styrkor och svagheter, samt utvecklingsbehov av medlemmar och gruppens samarbete Mät och förstärk ledarnas och organisationskulturens stöd av medarbetarnas engagemang och prestationer Intern- och externrekrytera de med bäst potential för att prestera väl i respektive jobb/roll utifrån dess krav Utveckla de kompetenser som är viktiga för verksamheten och motiverande för individen Förtydliga hur verksamhetens mål och utveckling är kopplade till individernas kompetens och motivation Genomför prestationsförbättrande team-building kopplad till verksamhetsutveckling

6 Decision Dynamics 40 års forskning och en miljon nöjda användare Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för bedömning, urval och utveckling av ledare och medarbetare. Vi hjälper våra kunder att bli effektiva och lönsamma genom ett engagerande ledarskap och en motiverande kompetensutveckling som förbättrar samspelet och passformen mellan organisation och medarbetare. Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger på mer än 40 års forskning och praktisk användning i organisationer. Metodiken har redan använts för att kartlägga och utveckla mer än en miljon chefer och medarbetare i hela världen. Decision Dynamics startades av forskare inom beteendevetenskap och organisationsutveckling från Princeton- och Yaleuniversiteten i USA. Företaget blev snabbt en samarbetspartner till utvecklingsintensiva kunder, däribland NASA och General Electric. Under 2000-talet har Decision Dynamics samarbetat med världens ledande rekryteringsföretag, Korn/Ferry International. Ett av resultaten är världens största databas av ledare som har använts för att definiera framgångsprofiler för olika chefsnivåer. Arbetet har bland annat publicerats i Harvard Business Review. Med stöd i forskningsresultaten fortsätter Decision Dynamics erbjudande att utvecklas i samarbete med internationella och lokala samarbetspartners och kunder som Försvarsmakten, Ikea, Nordea, Sandvik och Volvo. Det du möter som kund är praktiken: de färdiga metoderna, verktygen och profilerna, anpassade för näringslivet och dess krav på effektivitet, mätbara resultat och snabb effekt. Decision Dynamics AB IDEON Science Park, Ole Römers väg 16, Lund Tel ,

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm KOMMANDE EVENT & SEMINARIER I STOCKHOLM Under hösten 2013 har vi på Hudson i Sverige nöjet att bjuda in dig till ett flertal kostnadsfria seminarier och event som vi hoppas ska inspirera. Vi bjuder på

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang!

INBJUDAN. Vi kommer bjuda på fika, lättare lunch och avslutar dagen med trevligt mingel. Ett exklusivt och kostnadsfritt evenemang! Utbildningsbarometern 1 Göteborg INBJUDAN Som chefsmedlem är du exklusivt inbjuden till att vara med på Leadershipdagarna. På tre orter genomförs en heldag där du får du lyssna på inspirerande och medryckande

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer