RA och Smärta. Långvarig och generaliserad smärta. Stefan Bergman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RA och Smärta. Långvarig och generaliserad smärta. Stefan Bergman"

Transkript

1 RA och Smärta Långvarig och generaliserad smärta Stefan Bergman

2 Smärta är en upplevelse Smärta är en obehaglig sensorisk och emo=onell upplevelse =ll följd av en fak=sk eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som en sådan skada Smärtan är all=d subjek=v och kan finnas utan skada IASP

3 Smärtan som Sjukdom Långvarig smärta i rörelseorganen kan finnas utan specifika fynd i muskler leder eller skeled Långvarig generaliserad smärta (CWP) Fibromyalgi (FM) Smärta kan kvarstå långt eker en skada och även generaliseras Whiplash- associerad smärta Mer smärta än förväntat Artros RA SLE Spondylartrit Claudica=o IntermiDens

4 Smärtgrupper Ingen kronisk smärta (NCP) - Smärta mindre än tre månader Kronisk regional smärta (CRP) - Tre månader eller mer - Alla kombina=oner av smärta som inte uppfyller kriterinerna för generaliserad Kronisk generaliserad smärta (CWP) - Tre månader eller mer - Generaliserad enligt kriterierna för fibromyalgi (ACR 1990)

5 Smärta och remission vid RA DAS28 påverkas starkt av smärta VAS global (påverkar ungefär som SR) Ömma leder (dubbel vikt jmf svullna) Omöjligt ad uppnå remission hos pa=enter med sam=dig smärta trots op=mal kontroll av inflamma=on Skönhetsfel i DAS eller något ad ta på allvar?

6 Matema=ken DAS28(4) = (0.56*sqrt(t28) *sqrt(sw28) *Ln(ESR) *GH Ex: 1 öm led, 0 svullna leder, SR 10, så räcker det med VAS global 35 för as inte vara i remission (< 2,6)

7 Smärta och sjukhusvård 10- års- uppföljning NCP OR CRP OR (95% CI) CWP OR (95% CI) Alla orsaker ( ) 2.1 ( ) Muskuloskeletal ( ) 4.1 ( ) Psykiska sjukdomar ( ) 2.5 ( ) Ischemisk hjärt- sjukdom och stroke ( ) 1.7 ( ) Infek=oner ( ) 1.5 ( ) Cancer ( ) 1.1 ( ) Kontrollerat för ålder, kön, socioekonomi, rökning och uppföljnings=d Lindgren och Bergman, Musculoskeletal disorders 2010

8 - 17 % av pa=enter med RA uppfyllde kriterier för fibromyalgi - Förekomsten av fibromyalgi i RA (RAF) var relaterad =ll: - Vara ogik eller skild - Lägre utbildningsnivå - Lägre inkomst - Mer sjukhusvård för allvarliga komorbiditeter (OR 1,5-2,3) - VAS global (6,0 vs 3,1) - Högre HAQ (1,8 vs 1,0) - Lägre EQ- 5D (0,33 vs 0,65) - Konklusion: - RAF hade sämre uiall såväl i subjek=va måd som allvarlig sjuklighet - Svårighet i RA och sociodemografi spelade roll för den kliniska bilden

9 SyKe: Hur vanligt är det med långvarig och generaliserad smärta vid RA? Hur ser den =diga sjukdomsbilden ut för pa=enter som senare presenterar bilden av ed smärtsyndrom? 1910 pa=enter i BARFOT som följts sedan sjukdomsdebuten 5-18 år =digare Enkät med smärtgubbe för klassificering av smärtan (NCP, CRP, CWP) vid =den för enkäten Data från BARFOT- registret för de första fem åren eker sjukdomsdebuten

10 Smärta enligt enkät Mycket vanligt med CWP nio år eker debut av RA NCP 20 % CRP 47 % CWP 33 % Fibromyalgi 4 % (självrapporterad) Större andel kvinnor i gruppen med CWP NCP 60 % CRP 67 % CWP 79 %

11 Data vid sjukdomsdebuten NCP CRP CWP p= Rökare (ever) % ,047 RF pos % ,06 DAS28 (0-10) 5,00 5,23 5,33 0,008 HAQ (0-3) 0,80 0,96 1,14 <0,001 VAS smärta 37,2 46,2 51,9 <0,001 Svullna leder 10,6 10,4 9,9 0,3 Ömma leder 7,2 7,8 9,2 <0,001 CRP 28,4 33,5 28,8 0,004 SR 33,9 36,5 32,0 0,008

12 DAS28 över 5 år

13 HAQ över 5 år

14 Inflamma=on över 5 år Svullna leder SR

15 Smärta över 5 år Ömma leder VAS Smärta

16 Prediktorer för CWP nio år senare OR (95 % CI) p VAS smärta > 46,3 2,2 (1,5-3,3) <0,001 Kvinna 2,4 (1,6-3,7) <0,001 Rökare (ever) 1,6 (1,1-1,4) 0,014 HAQ >1 1,9 (1,3-3,0) 0,003 Kontrollerat för: Ålder DAS28 RF pos CRP

17 RA, CWP och risk för hjärta- kärl OR (95 % CI) p Smärtgrupp NCP 1 CRP 1.1 ( ) CWP 1.8 ( ) Kön Man 1.4 ( ) Ålder 1.05 ( ) <0.001 Rökning Aldrig 1 Nuvarande 1.6 ( ) Tidigare 1.2 ( ) CRP 1.0 ( ) HAQ 1.1 ( ) RF 0.8 ( ) Maria Andersson EULAR 2011

18 HiDa långvarig smärta innan Tidigare smärta Flera smärtande områden - smärtgubbe VAS smärta Inte bara smärta Inte utvilad på morgonen Gula flaggor psykosocial risk Ökad känslighet för tryck Ökande smärta vid upprepade tryck EKersmärta UtnyDja team med flera professioner för bedömning och =dig insats

19 Take home message Långvarig generell smärta och FM är vanligt vid RA All smärta kan inte förklaras av ledsjukdomen Biopsykosociala faktorer interagerar med varandra Högt DAS28 ska tas på allvar även vid låg grad av inflamma=on indikerar obehandlat smärtproblem Större risk för allvarliga komorbiditeter Behov av teaminsats för ad uppnå remission Riskpa=enter kan hidas genom ad de har hög VAS smärta redan vid sjukdomsdebuten

ÅRSRAPPORT. Registren är ett viktigt hjälpmedel 6. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister 2013

ÅRSRAPPORT. Registren är ett viktigt hjälpmedel 6. Svensk Reumatologis Kvalitetsregister 2013 ÅRSRAPPORT Svensk Reumatologis Kvalitetsregister 2013 Eva-Lenas medverkan gör nytta för forskningen 10 1 SRQ innehåller 97 olika diagnoser 14 Registren är ett viktigt hjälpmedel 6 Reumatolog Jon Lampa

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

fakta om alkohol och hälsa

fakta om alkohol och hälsa fakta om alkohol och hälsa FLER DRICKER MER ALLT FLER MÄNNISKOR DRICKER ALKOHOL REGEL- BUNDET, OCH I STÖRRE MÄNGD ÄN TIDIGARE. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad

Läs mer

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp

Du som är så ung kan väl inte ha så ont. Från hopplöshet till hopp Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus Smärtrehab HUS 32 2014-12-19 1(33) Du som är så ung kan väl inte ha så ont Från hopplöshet till hopp KARTLÄGGNING AV DEN UNGA SMÄRTPATIENTEN

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar

Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar Riskfaktorer för rygg- och nacksmärta hos barn och ungdomar Referat Att barn och ungdomar besväras av rygg- och nacksmärtor är idag lika vanligt som hos vuxna. Det är ett problem som kan följa med upp

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN - underlag för diskussion Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län INLEDNING... 2 SAMMANFATTNING... 2 BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

Läs mer

Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård

Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård Långtidssjukskrivna Rapport från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting (HAKuL) November 2000 Malin Josephson Eva Vingård 1 Långtidssjukskrivna... 1 Inledning... 3 Metod... 3 Resultat...4

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

SAMVERKANDE FAKTORER

SAMVERKANDE FAKTORER åldersrelaterade besvären kvarstå. Ungefår 10% av friska individer utan nackbesvär har förändringar på avbildningsmetoder som är förenliga med diskbråck i halsryggen (Boden et al., 1990). Punktprevalensen

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Folkhälsorapport Lunds kommun 2005

Folkhälsorapport Lunds kommun 2005 Folkhälsorapport Lunds kommun 2005 Folkhälsorapport 2005 har utarbetats av: Kommunkontoret Hälsa, Trygghet, Säkerhet, Annica Dahl och Felix Ekman Foto: Informationsavdelningen Tryck: Grahns Tryckeri AB,

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE 2008-02-13 HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK STUDIE Gun Wingren, Avdelningen för yrkes- och miljömedicin, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitetet, 581

Läs mer

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet.

I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. I stressens spår. Fakta och debatt: Rapport om ohälsan under 90-talet. Teckning Robert Nyberg 1 I stressens spår www.kommunal.se 2 INNEHÅLL Innehåll Sid Sju åtgärder för bättre hälsa 3 1. Inledning 4 2.

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats. förebygg värk i rygg och nacke-skuldror. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19

Skapa en hälsofrämjande arbetsplats. förebygg värk i rygg och nacke-skuldror. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19 Skapa en hälsofrämjande arbetsplats förebygg värk i rygg och nacke-skuldror Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:19 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Psykiska och fysiska hälsofaktorer som prognostiserar rehabiliteringseffekt och sjukskrivningsgrad vid långvarig smärta

Psykiska och fysiska hälsofaktorer som prognostiserar rehabiliteringseffekt och sjukskrivningsgrad vid långvarig smärta Psykiska och fysiska hälsofaktorer som prognostiserar rehabiliteringseffekt och sjukskrivningsgrad vid långvarig smärta Ann-Berit Werner, Leg. Psykolog RehabCenter Göteborg, Bräcke Diakoni Vetenskapligt

Läs mer

Prognos. Vid debutskov

Prognos. Vid debutskov Att studera MS-sjukdomens naturalförlopp och långsiktiga prognos är inte så enkelt som det kanske kan förefalla. För det första krävs att man studerar en representativ grupp av individer med MS. Om urvalet

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Rapport 2014:2 VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Självskada, emotionell instabilitet och DBT

Självskada, emotionell instabilitet och DBT Självskada, emotionell instabilitet och DBT Föreläsning läkarstuderande maj 2014 Camilla Hallek, barn- och ungdomspsykiater DBT- teamet BUP Stockholm Dialek'sk beteendeterapi på BUP Agenda Ø Självskada,

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer