2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk"

Transkript

1 KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående frågor kan verka svåra, eller, man anser att svaret kan diskuteras, så är både frågorna och svaren i nästan samtliga fall direkt hämtade ur den svenska reumatologiboken (Klareskog et al, 2005, Studentlitteratur). Poängsättningen är enkel för att betona att det är kortsvarsfrågor: 1 poäng per fråga, ett korrekt men inte helt fullständigt svar kan belönas 0.5 poäng. Lycka till! 1. Vilken triad utgör Löfgrens syndrom? 2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk 4. Ferritinstegringar på mer än fem gånger normalvärdet ses ofta vid en inflammatorisk system sjukdom. Vilken? 5. Du får på röntgen besked att en av dina patienter med misstänkt nydebuterad RA uppvisar artros i MCP II-III bilateralt. Vilken diagnos bör du nu i stället misstänka?

2 6. Nämn minst 6 extraartikulära fynd och symptom vid RA? 7. Vilken autoantikropp är en förutsättning för diagnosen Mixed Connective Tissue Disease? 8. Lupus antikoagulans (LAC) är, namnet till trots, i realiteten inget antikoagulans utan tvärtom associerat med tromboembolisk sjukdom. LAC indikerar förekomst av autoantikroppar mot anjoniska fosfolipider (t.ex. kardiolipin) och co-faktorer i komplex med dessa. Ge exempel på några sådana fosfolipidassocierade co-faktorer? 9. Vid röntgenkontroll av en tidigare känd dens-axis dislokation på 8 mm, får du till din glädje se att avståndet nu har normaliserats igen. Vad är den troligaste orsaken till detta? 10. Upp till 2/3 av pat med RA löper risk att utveckla rheumatoid cachectic obesity. Vad betyder detta? 11. Ett stort antal paraneoplastiska reumatiska tillstånd finns beskrivna. Ge minst fyra exempel på reumatisk sjukdom där bakomliggande malignitet kan övervägas.

3 12. Rökning, låg solexponering, kön, ålder, ärftlighet m.m. utgör allmänna riskfaktorer för osteoporos. Ge exempel på sjukdomsorsakade riskfaktorer vid reumatisk sjukdom! 13. Kan du namnge tre stycken hypermobilitetssyndrom? 14. DISH (Forestiers sjd) uppges förekomma hos 6% av normalbefolkningen över 40 år, men är upp till 3 ggr vanligare i samband med en annan vanlig sjukdom. Vilken? 15. Ge exempel på fysikaliska behandlingsprinciper vid långvarig smärta! 16. Katastrofalt antifosfolipidsyndrom är viktigt att känna till då tillståndet är livshotande och förloppet kan vara mycket snabbt. Hur behandlar du detta tillstånd? 17. Du har ett nybesök med en patient som har intermittent feber, artriter och urticariella utslag. Bland lab-data noterar du en M-komponent av IgM-klass. Vilken sjukdom misstänker du i första hand?

4 18. Diagnosen mikroskopisk polyangit (MPA) kan vara svår att ställa. Även om njurarna engageras hos nästan alla MPA-patienter, ger njurbiopsi inte alltid säker diagnos. A: Vilket är det vanligaste serologiska fyndet vid denna sjukdom? B: Vad förväntar du dig att finna vid histopatologisk undersökning av lungan? 19. Cyklofosfamid och högdos glukokortikoider är en hörnsten vid behandling av systemiska vaskuliter. Vid vilken vaskulitsjukdom anses dock kortison vara kontraindicerat? 20. Vilka ögontester ingår i 2002 års Europeiska klassifikationskriterier av Sjögrens syndrom? 21. Du har nybesök av en pat med muskelvärk där frågeställningen är myosit. Hur bedriver du diagnostiken? 22. Ändelsen på en antikroppsbenämning (-zumab, -mumab och -ximab) anger huruvida antikroppen är chimerisk, humaniserad eller human. Vilken är vilken? 23. Hos vissa patienter med psoriasisartrit domineras symptomen av entesiter och bilden kan bli förvillande lik fibromyalgi. Vad betecknar begreppet entesit?

5 24. Psoriasisartrit kan ha vitt skilda kliniska symptom som polyartrit, asymmetrisk oligoartrit eller spondylit. En mindre vanlig variant, men som du som reumatolog ska känna till, är SAPHO. Beskriv denna variant av psoriasisartrit! 25. Vid kontroll av en pat med tidig ankyloserande spondylit, noterar du nu för första gången en inskränkt rörlighet i kotpelaren. Pat har också ont mellan skulderbladen och funderar på om det skulle vara av värde med en röntgen. Ge exempel på två tidiga förändringar i columna vid AS med konventionell röntgen! 26. Räkna upp läkemedel med väldokumenterad effekt på axiala inflammationer vid ankyloserande spondylit! 27. En 28-årig kvinna med begåvningshandikapp är remitterad till din mottagning p.g.a. bensmärta med debut efter att patienten opererades med p-stav. Inremitterande uppger klart indurerade, svullna underben, som känns stenhårda. Förtjockad hud på mage och underarmar, men normal hudtjocklek på fingrar och tår. SR 39mm, CRP 35 mg/l. Har du något förslag på diagnos, samt utredning som skulle kunna understödja detta förslag? årig man som du ser på akutmottagningen. Söker pga smärta från fingrar, som också blir vita vid köldexposition. Besvär sedan 9 mån, men kraftigt accentuerade den senaste tiden. Storrökare (20-30 cig /dag). Ge förslag på diagnos och tänkbara bakomliggande orsaker!

6 29. En 37-årig kvinna kommer till din mottagning p.g.a. värk. Hon arbetar som läkarsekreterare och har tre barn under 12 år. Hon och maken hjälps åt med barn och arbetet i hemmet. Kvinnan har sedan sex månader tillbaka "smärta överallt". Den debuterade i ländryggen, har gradvis brett ut sig och tilltagit i intensitet. Hon har svårt att sova om nätterna, stel på förmiddagen innan hon" kommit igång". Medicinering med paracetamol gör viss nytta, men hon börjar få svårt att klara både arbetet och hemmet. Du misstänker i första hand fibromyalgi, hur sätter du denna diagnos? 30. Vid njur-sle finns en histologisk klassifikation enligt WHO. Beskriv denna i grova drag! 31. Beskriv fynden ljusmikroskopiskt och vid immunhistokemi/immunfluorescens i njuren vid ANCA-associerad vaskulit 32. Med vilken reumatisk sjukdom förknippas nukleolär ANA (=anti-nukleolära antikroppar)? 33. En av dina äldre AS-patienter har bestämt telefon tid till dig. Han berättar att han blev påkörd bakifrån i bilen för en vecka sedan. Röntgen av nacken samma kväll på akutmottagningen visade inget onormalt. Då nacksmärtorna har tilltagit ganska rejält har han varit i kontakt med sin distriktsläkare, som i första hand haft funderingar kring whiplash, men även rekommenderat kontakt med dig beroende på hans reumatiska sjukdom. Vad bör du göra nu?

7 34. Njurbiopsi är en bra metod för att bekräfta diagnosen ANCA-associerad vaskulit, men vad får dig att misstänka njurvaskulit om kliniska systemmanifestationer saknas? 35. Vad kallas de patognomona hudförändringarna vid dermatomyosit?

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52

Reumatologiska kliniken. Karolinska Universitetssjukhuset. Diagnostiskt prov 2013. Kortsvarsfrågor med svar. Maximal poäng 52 Version 130316 Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Diagnostiskt prov 2013 Kortsvarsfrågor med svar Maximal poäng 52 1. DISH är ett reumatiskt tillstånd som främst drabbar kotpelaren.

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Reumatologi i primärvården - Västmanland

Reumatologi i primärvården - Västmanland Reumatologi i primärvården - Västmanland Bakgrund Behovet av ett nytt samverkansdokument mellan reumatologen och primärvården i Västmanland har gjort sig gällande sedan 2008 då det gamla slutade att gälla

Läs mer

Granulomatös polyangit

Granulomatös polyangit Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - av Ann Knight utgiven av Reumatikerförbundet1 Innehåll inledning Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - en orientering för

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

Polymyalgia Reumatika

Polymyalgia Reumatika Polymyalgia Reumatika Temporalarterit, Takayasus arterit av Agneta Uddhammar utgiven av Reumatikerförbundet Innehåll Innehåll Om Polymyalgia Reumatika och temporalarterit 3 Hur diagnosen ställs 5 Behandling

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

Ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit Grundläggande information om ankyloserande spondylit och dess behandling för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 Till läsaren Ankyloserande spondylit

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- 1 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Bulletinen. Det var inte panikångest det var en vaskulit. Hijab har faktiskt positiv inverkan på min migrän, och den skyddar också mot solen Sid 4

Bulletinen. Det var inte panikångest det var en vaskulit. Hijab har faktiskt positiv inverkan på min migrän, och den skyddar också mot solen Sid 4 Och Fröken Lupus snurar runt i det kända ekorrhjulet, sid 14 Professor Ronald van Vollenhoven svarar på frågor om SLE och cancer, sid 15 Bulletinen för reumatiska systemsjukdomar nr 1/2013 Det var inte

Läs mer

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö.

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Ur The Sjögren s Syndrome Survival Guide, med tillåtelse av författarna Teri R.Rumph, Ph.dr och Kathy Morland Hammit, f.d. ordf.

Läs mer

Ont i ryggen ont i nacken

Ont i ryggen ont i nacken Lars Englund Ont i ryggen ont i nacken Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000 Ont i ryggen ont i nacken Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Målsättning 5 Anvisningar 5 Testa

Läs mer

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring 1 - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring den 25 maj 2012 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Till dig som har fått HUMIRA

Till dig som har fått HUMIRA Till dig som har fått HUMIRA Du ska börja få behandling med HUMIRA. Syftet med den här genomgången är att du ska känna dig trygg med din behandling och kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 67 61 juni 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella stipendier och priser Brev från ordföranden Brev från vetenskaplige sekreteraren Brev från utbildningsansvarig

Läs mer

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Sarkoidos och lungfibros En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Den här temaskriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

Friska ben, leder & muskler

Friska ben, leder & muskler annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Februari 2008 Friska ben, leder & muskler Sover kvinnorna i riksdagen? Alf Svensson debatterar för fler bentäthetsmätningar Läs mer på

Läs mer

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal.

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. Barnreumatism Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 2 Utgivare: Redaktör: Reumaförbundet i Finland rf. Teija Riikola Experter: Pekka Lahdenne Specialist i barnreumatologi,

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2 2014 Anders Bengtsson (Ordförande) Christopher Sjöwall Anna Rudin Iva Gunnarsson Lars Rönnblom Christine Bengtsson Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk

Läs mer

Plötslig hjärtdöd. bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning

Plötslig hjärtdöd. bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning Plötslig hjärtdöd bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning Artikelnr 2006-114-39 Formgivning Yra AB Foton TongRo Image Stock/ Fotosearch (framsida) Carlos Davila/Photographers Choice RF/Getty

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 maj 2015 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer