Äldre och alkoholberoende Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21"

Transkript

1 Äldre och alkoholberoende Uppsala Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lund

2 Äldre och alkoholberoende Riskbruk beroendeutveckling Sent debut alkoholproblem söker sällan hjälp Alkoholberoende - konsekvenser Identifikation, intervention och behandling

3 Identifiera riskbruk alkohol förhindra negativa konsekvenser och beroendeutveckling Screening riskkonsumtion - veckokonsumtion: män > 15 glas kvinnor > 10 glas - binge drinking, glas/tillfälle: män > 5 glas kvinnor > 4 glas 1 glas = 12 g alkohol: 1 glas vin, 1 fl. öl, 4 cl starksprit Måttlig konsumtion: män max 2 glas/dag, kvinnor max 1 glas/dag Positiva effekter: hjärt-kärlsjukdom, typ-2 diabetes, kognitiva funktioner - fra äldre kvinnor mindre positiv effekt än män

4 Ökad känslighet för alkohol bland äldre Högre blodalkoholkoncentration per intagen mängd Större generell effekt vid samma alkoholmängd - Äldre känsligare hjärna, hjärta, lever, immunförsvar Större negativ påverkan vid samma alk.konc.nivå - med negativa konsekvenser också funktionellt Rekommendation gräns riskkonsumtion äldre: USA: män 65 max 14 glas/v män 65+ max 7 glas/v män 65+ max 3 glas/dag NIAAA England: män 65+ max 11 units/v el.1,5/dag i övrigt få gränser äldre i europeiska länder

5 Riskkonsumtion alkohol 75 åringar i Göteborg 1976 (n=303) och 2006 (n=753) Alkoholkonsumtion per vecka högre 2006 jmf 1976 män och kvinnor - både män och kvinnor drack mer vin Ingen alkoholkonsumtion män 17% 7% p=0.002 kvinnor 17% 10% p=0.013 Riskdrickande/vecka: män 19,3% 27,4% p=0.117 kvinnor 0,6% 10,4% p<0.001 Waern M et al, in Age and Ageing 2013:0:1-6

6 Svensk befolkningsstudie: år, n= Logistisk regression riskfylld alkoholkonsumtion Variabel Män OR Kvinnor OR Eftergymnasial utbildning 2,1 1,7 Röker dagligen 2,5 2,9 Snusar dagligen 2,4 4,6 Fysiskt inaktiv 1,6 1,5 Lågt psykiskt välbefinnande 1,9 1,7 Använt receptbelagda läkemedel 1,6 1,5 Lindén-Boström M, Persson C, Berglund M, 2009

7 Faktorer koppling riskkonsumtion,n=1291 Riskfylld alkoholkonsumtion: 7 glas/v år kvinnor 27% män 49% a: deltagande i sociala aktiviteter b: umgänge med vänner med positiva alkoholvanor c: god relation till partnern d: god ekonomi (Moos et al 2011)

8 Effekt kort intervention riskkonsumtion bland äldre Identifierad riskkonsumtion primärvård Två kontrollerade studier - positiv effekt av motiverande intervention, kort rådgivning (samma som yngre patienter). Resultat efter 1 år: minskning drinks/dag, antal konsumtionsdgr, binge-drinking Fleming et al 1999, Gordon et al 2003

9 Alkoholberoende 3 av 6 kriterier senaste året (ICD-10) Starkt behov, sug (craving) el. tvång att dricka alkohol Svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtionen Toleransökning Abstinenssymtom Tilltagande ointresse av andra saker pga alkohol Fortsatt konsumtion trots kroppsliga el psykiska skador Svenska befolkningen ökning beroende män 3,8% 4,7% kvinnor 2,4% 4,0% Alkoholberoende ökad risk somatiska, psykiska problem, negativ påverkan relationer och funktionsnivå uppmärksamma och behandla

10 Kvinnor och alkoholberoende Kvinnor dricker mer, ändrade alkoholvanor mer accepterat, alkoholproblem mer skamfyllt Blir snabbare alkoholberoende Söker mindre ofta hjälp Negativa hälsokonsekvenser tidigare Svara minst lika bra som män på behandling

11 Alkoholberoende äldre - konsekvenser Uppmärksamma samband beroende fysisk och psykisk ohälsa: högt blodtryck, diabetes, fallolyckor, kognitiva problem, depression, självskada Uppmärksamma samband beroende psykosociala faktorer: förluster, pensionering, ensamhet, hemlöshet Äldre svara ofta bra på behandling Royal College of Psychiatrists, 2011

12 Prediktion suicid äldre log. regressionsanalyser Män OR Kvinnor OR Depression Alkoholberoende Familjekonflikter Somatisk sjukdom Waern et al, 2003

13 Kännetecken sen debut alkoholproblem Prospektiv studie karaktäristika före debut problem Inga skillnader social situation, kroniska eller aktuella stressorer Sen debut: vänner dricker mer passiv coping ökad konsumtion vid stress tidigare i livet drack mer före debut röker Schutte et al 1998

14 Sent debuterade alkoholproblem - stabilt förbättrade utan behandling efter 10 år Förbättrade (30%) jmf ej förbättrade Kvinna Färre och mindre svåra alkoholproblem Lägre konsumtion, drack mindre ofta baseline Stöd från nätverk att inte dricka Shutte et al 2003

15 Äldre 55+ resultat 5 år efter behandling i sluten vård jmf. yngre 55+ bättre resultat jmf medelålders, yngre Prediktorer positivt resultat efter 5 år: - behandlingsstart svaga samband personlighetsfaktorer - vid utskrivning positivt samband tilltro till att hantera risksituationer och att tillämpa strategier - året efter delta mer i öppenvård året efter behandling och i självhjälpsgrupper Lemke & Moos 2003

16 Behandling beroende jmf yngre Psykosocial intervention + naltrexon Äldre jmf yngre: Högre närvaro terapi, fullföljde medicinering bättre Färre återfall Oslin et al 2002

17 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och alkoholberoende Rekommenderad medicinsk behandling: - akamprosat, antabus, naltrexon, nalmefen Rekommenderade psykosociala behandlingar: - MET; kartläggning motiverande samtal - KBT, återfallsprevention - 12-stegsbehandling - CRA, inkl. närsamhället att förstärka förändring - Social Behaviour Network therapy - Psykodynamisk terapi inriktning beroendet Slutversion Nationella riktlinjer publiceras april 2015

18 Uppmärksamma riskbruk och beroende konsekvenserna större hos äldre olika studier visar positiva svar på kort intervention och behandling

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol

Läs mer

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling

ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling ADHD och beroendetillstånd Diagnos och behandling Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska Institutet

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012

SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 SN-DD:s årsmöte, 10 års jubileum 2012 Efter psykiatrireformen nationell och internationell utblick Agneta Öjehagen Lunds universitet Presentation Tillbakablick: - Några ex. kända prevalens- och behandlingsstudier

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM

15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM 15-METODEN ETT NYTT SÄTT ATT UPPMÄRKSAMMA OCH BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM INGET PROBLEM BEGYNNANDE PROBLEM PÅTAGLIGA PROBLEM En metod för arbetsliv och företagshälsovård Att dricka för mycket ETT PROBLEM

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom En sammanställning av systematiska översikter Agneta Öjehagen Lars Hansson Mikael Sandlund Carina Gustafsson Gunilla

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi

Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi Alkoholproblem före & efter bariatrisk kirurgi En litteraturöversikt FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Niclas Björnfot Fristående kurs, 15 högskolepoäng/ OM5250 VT 2014 15 högskolepoäng

Läs mer

Studenter och alkohol

Studenter och alkohol Studenter och alkohol Studenthälsouppdraget Implementeringsstudie Elisabet Flennemo, tf projektledare Fhi Ulric Hermansson, forskare KI Motiv för ett förebyggande arbete inom högskolan 18 25 åringar har

Läs mer

Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention

Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen. 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention Våra roller i det tobakspreventiva arbetet Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Margareta Pantzar Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention Våra olika roller i det tobaksförebyggande arbetet främja hälsa, förebygga,

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ange

Läs mer

3-månadersuppföljning

3-månadersuppföljning Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga

Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

CARO LI NA J E R N B RO,

CARO LI NA J E R N B RO, CARO LI NA J E R N B RO, C A R L - G U S TA F B O R N E H A G & S TA F FA N J A N S O N ( R E D. ) Barns liv och hälsa i Värmland 2014 CAROLINA JERNBRO, CARL-GUSTAF BORNEHAG & STAFFAN JANSON (RED.) BARNS

Läs mer

Slutenvårdsregistrering

Slutenvårdsregistrering Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Inskrivningsdatum

Läs mer

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården

Handledning. för samtal om alkohol inom barnhälsovården Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården Frågan om alkohol och föräldraskap är viktig. Vår förhoppning är att du i ditt arbete ska känna dig bekväm med att ta upp frågan om alkohol med föräldrar.

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Resultatredovisning. Kapitel 3. Barn- och ungdomsdepressioner. Depression hos vuxna

Resultatredovisning. Kapitel 3. Barn- och ungdomsdepressioner. Depression hos vuxna Kapitel 3 Resultatredovisning Totalt granskades 28 studier. Av dessa är 20 genomförda med kvantitativ metod och 8 med kvalitativ metod (Tabell 2a och Tabell 2b). Av de granskade studierna kommer 25 från

Läs mer