Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg"

Transkript

1 Tabell 1 - GAP analys Preliminära Nationella riktlinjer Missbruk och beroende 2014, Södra Älvsborg Kmn= kommunerna, Pv= primärvården, Spv=Specialistvården Närvårdsområde Alingsås Alkohol Narkotika Långvarigt läkemedelsbruk Kmn identifierar i mindre än 50 med AUDIT Spv använder AUDIT i mer än 80 av Kmn använder ASI i mer än 80 tolvstegsbehandling till alla = öppen insats samt biståndsbedömda insatser Kmn och Spv använder DUDIT i mindre än 50. tolvstegsbehandling till alla = öppen insats samt biståndsbedömda insatser Spv genomför nedtrappning i liten utsträckning i Alingsås. Nedtrappning erbjuds inom heldygnsvården i Borås. nedtrappning med KBT-tillägg i mindre än 50.. Användning av alk. och narkotika under 18 år kort intervention i mindre än 50. Övriga frågor Finns överenskommelse när det gäller samsjuklighet mellan kmn och Spv. I Alingsås erbjuds casemanagers för personer med samsjuklighet. Inom närvårdssamverkan pågår ett arbete med att utveckla en integrerad verksamhet för beroendeproblematik. kommentarer Pv (privat Pv och Närhälsan) har inte deltagit i arbetet med GAP-analysen eller i diskussionerna. Spv (BUP) har inte missbruksproblematik. Tolvstegsbehandling, som också erbjuds till personer från andra kommuner om kommunen eller något företag betalar. KBT vid psykisk sjukdom och beroende i mindre än 50. Inom kmn finns en kurator som arbetar med MI och återfallsprevention, för alkoholabstinens erbjuds vid SÄS, Borås Inom Kmn kommer en anhörigsamordnare att arbeta med brukarmedverkan inom IFO fr.o.m för alkoholabstinens ges 1

2 på Alingsås lasarett vid samtidig somatisk indikation Bollebygd Kmn identifierar i mindre än 50 med AUDIT Spv använder AUDIT i mer än 80 av Kmn använder ASI i mer än 80. Spv använder ASI i mellan 50 och 80 KBT i mellan 50 och 80 och de övriga behandlingsformerna i mindre än 50 Kmn köper vid behov biståndsbedömda insatser Kmn och Spv använder DUDIT i mindre än 50 MI och KBT vid cannabismissbruk och vid i mindre än 50. MI och KBT i vid cannabismissbruk och i mer än 80. nedtrappning + tillägg med KBT i mindre än 50 nedtrappning i mer än 80. nedtrappning + tillägg med KBT i mer än 80 samtliga behandlingsformer i mindre än 50. Brief strategic Family Treatment och Funcional Family Therapy i mer än 80 Kmn:s svar speglar ett behov av förbättring på alla områden, såsom samverkan, brukarmedverkan, kompetens och uppföljning. Spv bedömer att det finns fungerande samverkansstrukturer och kompetens i högre uträckning, Närhälsan har inte medverkat i GAPanalysen eller i diskussionerna. och behandling inom Spv sker på Beroendemottagningen, Borås KBT i mer än 80 och erbjuder övriga behandlingsformer i mindre än 50 exklusive tolvstegsbehandling. Läkemedelsbehandling vid abstinens och alkoholberoende erbjuds från SÄS, Borås i mer än 80 2

3 Borås Kmn identifierar i mindre än 50 Spv och Pv identifierar i mer än 80 av Kmn och Spv använder ASI i Tolvstegsbehandling, CRA, och KBT efter utredning och biståndsbedömning i mer än 80 dessutom MET, psykodynamisk eller interaktionell terapi och webbaserad terapi i mindre än 50 Spv ger KBT i mer än 80 och MET, CRA och psykodynamisk och interaktionell terapi mindre än 50. integrerad behandling (MI/KBT) vid samsjuklighet (beroende och samtidig depression) i mer än 80 Kmn identifierar med DUDIT i mindre än 50 Spv identifierar med DUDIT i mindre än 50. MI och KBT i mer än 80. Detta gäller både vid cannabismissbruk och vid. tolvstegsbehandling i mer än 80. MI och KBT i mer än 80 Detta gäller både vid cannabismissbruk och vid. alltid nedtrappningar vid långvarigt läkemedelsmissbruk. Pv erbjuder nedtrappning vid benzonedtrappning. Spv (BUP) erbjuder de flesta behandlingsformerna. Har svarat på de tre övergripande frågorna. 1. Ur det kommunala och specialistpsykiatriska perspektivet finns idag en god tillgänglighet och en relativ bra kvalitet i Borås. Det finns goda och återkommande kontaktytor mellan kommunen och specialistpsykiatrin. 2. Allt kan ju bli bättre och sker nog bäst genom integrering av verksamheter, något som alla i analysen känner sig tilltalande av att fortsatt arbeta för. I väntan på detta utveckla denna redan existerande samverkan och samarbete som finns, samt hitta former för brukarmedverkan. TNE bör fortsätta diskuteras på en högre nivå, är ju ej bara av intresse för Borås. 3. Grundkompetens finns generellt men personalomsättning/brist på personal kan skapa luckor. Utv. behov: brukarinflytande, TNE och integrerad verksamhet Borås Stad har inte deltagit i diskussionerna kring barn och missbruksproblematik Spv= beroendemottagningen i Borås. Pv = Närhälsan har inte deltagit i diskussionerna, men givit svar via mail och tfn. Privat primärvård har inte deltagit. Läkemedelsbehandling för abstinens och alkoholberoende erbjuds från SÄS, Borås i mer än 80 3

4 Herrljunga Kmn identifierar med AUDIT i mindre än 50 Pv och Spv identifierar med AUDIT i mer än 80. av Kmn använder ASI i mindre än 50 Kmn anser inte att kommunen har något ansvar Kmn identifierar inte alls med DUDIT. Pv identifierar i mindre än 50 Spv identifierar i mer än 80 MI vid cannabismissbruk och i mer än 80 nedtrappning av benzodiazepiner i mer än 80 och med tillägg av KBT i mindre än 50 Pv erbjuder nedtrappning av benzodiazepiner i mindre än 50. Kmn köper Multidimensionell Therapy och Multisystemisk terapi vid behov Gemensam analys: det saknas strukturer för behandling enl. NR Utv. behov: behandlingsmetoder, insatser till unga under 18 år formulera överenskommelser. Spv (BUP) har inte missbruksproblematik för alkoholabstinens erbjuds vid SÄS och på Alingsås lasarett vid samtidig somatisk indikation Pv erbjuder KBT och psykodynamisk terapi eller interaktionell terapi i mindre än 50 KBT (DBT) vid cannabismissbruk och vid I mindre än 50 KBT och psykodynamisk terapi eller interaktionell terapi i mindre än 50 Pv erbjuder vid samsjuklighet (depression och beroende) integrerad behandling MI/KBT i mindre än 50 Lerum Läkemedelsbehandling för abstinens och alkoholberoende erbjuds från SÄS, Borås i mer än 80 Kmn, Pv och Spv identifierar missbruk med AUDIT i mer än 80 Kmn identifierar med DUDIT i mer än 80 Pv identifierar i mindre än 50. Spv ansvarar för nedtrappning vid långvarigt läkemedelsmissbruk i mer än 80 Kmn ger kort intervention MI och MET i mer än 80 Utv. områden: brukarmedverkan, anhörigstöd. Närhälsan - endast Gråbo vårdcentral har deltagit, d.v.s.1 av 3 vårdcentraler i Lerum. 4

5 av Kmn använder ASI i KBT och psykodynamisk eller interaktionell terapi i mindre än 50 integrerad behandling vid samsjuklighet beroende och depression i mellan KBT vid samsjuklighet (beroende och svår psykisk sjukdom) KBT i Spv identifierar i mer än 80. MI i mer än 80 vid cannabismissbruk vid missbruk av centralstimulerande medel KBT i mindre än 50 och MI i mer än 80 Svp erbjuder KBT och MI i mindre än 50 vid cannabismissbruk. och vid Kmn ger MET och KBT mindre än 50. Kmn ger Funcional Therapy i mindre än 50 Närvårdsområdet anser att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller samverkan. Spv (BUP) har inte j missbruksproblematik. för alkoholabstinens erbjuds vid SÄS och på Alingsås lasarett vid samtidig somatisk indikation Pv erbjuder KBT i mindre än 50 PV erbjuder Integrerad behandling MI/KBT vid samsjuklighet beroende och svår psykisk sjukdom i mindre än 50 Pv erbjuder integrerad behandling vid samsjuklighet beroende och depression i mindre än 50 KBT och psykodynamisk terapi i mindre än 50, vid depression integrerad 5

6 behandling MI/KBT behandling i mindre än 50 Mark vid svår psykisk sjukdom integrerad behandling MI/KBT i mindre än 50. Kommunen använder AUDIT i Spv använder AUDIT i mer än 80 av Kmn använder ASI i mer än 80 MET, Tolvstegsbehandling och CRA i mindre än 50. KBT och psykodynamisk eller interaktionell terapi erbjuds i integrerad behandling vid beroende och svår psykisk sjukdom i KBT och psykodynamisk eller interaktionell terapi och MET i mindre än 50. Kmn Identifierar med DUDIT i Spv identifierar i mer än 80 vid cannabismissbruk. MI, KBT, CoM och samt Tolvstegsbehandling i mindre än 50 vid missbruk av centralstimulerande medel MI i mer än 80, KBT i 50 80, tolvstegsbehandling och CRA med tillägg av CoM i mindre än 50. vid cannabismissbruk MI; KBT och CRA + CoM i mindre än 50. vid MI och KBT i mindre än 50 i mindre än 50 nedtrappning av benzodiazepiner och nedtrappning + KBT tillägg i mindre än 50 MI, MET och Funcional Family Therapy i Övriga behandlande insatser i mindre än 50. Närvårdsområdet har lämnat in dokument ang. utvecklingen och behovet av överenskommelser. Behov av ök: abstinens och tillnyktring inför placering och samfinansiering rutiner om remisser mellan org. frågeställningar kring LVM Kmn och Spv bedömer att det finns en fungerade närvårdssamverkansstruktur Kmn bedömer att personalen har utbildning enligt riktlinjerna i mer än 80 och att systematisk uppföljning sker i mer än 80. Spv bedömer att det finns adekvat utbildningsnivå i och att uppföljning av insatser sker Närhälsan har inte deltagit i arbetet. Spv (BUP) har inte missbruksproblematik. integrerad beroende och svår 6

7 psykisk sjukdom i mindre än 50. Svenljunga för alkoholabstinens erbjuds vid SÄS, Borås Kmn identifierar med AUDIT i mellan Pv och Spv identifierar med AUDIT i mer än 80, av Kmn använder ASI i : Kmn har satt ett frågetecken för motivationshöjande behandling - MET Pv erbjuder denna behandling i och Spv i mindre än 50 Tolvstegsbehandling i mindre än 50 Pv erbjuder KBT och psykodynamisk behandling eller interaktionell terapi i mer än 80 Pv erbjuder webbaserad behandling Pv erbjuder vid Kmn identifierar narkotikamissbruk med DUDIT PV identifierar i mer än 80 Svp identifierar i mer än 80 MI vid cannabismissbruk i mer än 80 Mi vid i mer än 80 och tolvstegsbehandling Pv erbjuder MI, KBT och CoM vid cannabismissbruk i mer än 80 Pv erbjuder KBT och MI vid i mer än 80 och tolvstegsbehandling i vid cannabismissbruk MI och KBT i mindre än 50. Pv erbjuder Benzonedtrappning i mindre än 50 och med tillägg av KBT i mellan nedtrappning av benzodiazepiner i över 80 och med KBT tillägg i mindre än 50 inte några behandlingsformer. Pv erbjuder kort intervention och MI och KBT behandling i mer än 80 Analys: Rekrytering och kompetensbehov finns för de flesta behandlingsformer hos alla aktörer. Övergripande frågor 2 o 3. Pv har stora svårigheter pga. akut läkarbrist. Spv påpekar att ADHD utredningar tar stor del av Svp:s resurser. Kompetens måste finnas på plats inom samtliga verksamheter. Glesbygdsproblematik - svårt med rekrytering och mindre resurser att tillgå, viktigt för Spv att kunna utnyttja resurser som finns. Pv önskar att kompetens i de olika behandlingsformerna för barn och unga. skulle finnas inom Pv. exempelvis i Borås. Kmn, Pv och Spv bedömer att det finns fungerande samverkansstrukturer till mellan Svp (BUP) har inte missbruksproblematik Svenljunga vårdcentral har varit involverad i ett försöksprojekt med webbaserad behandling för missbruk. 7

8 depression integrerad behandling MI/KBT i mer än 80 integrerad depression i mindre än 50. vid missbruk av centralstimulerande medel Mi och KBT i mindre än 50 MI/KBT vid samtidig svår psykisk sjukdom i mindre än 50 Tranemo för alkoholabstinens erbjuds vid SÄS, Borås Kmn identifierar alkoholmissbruk i mindre än 50. Pv identifierar mellan Spv identifierar i mer 80. av ASI används inte i närvårdsområdet alla rekommenderade behandlingsformer i mindre än 50 Kmn identifierar med DUDIT i mindre än 50 Pv identifierar med DUDIT i mindre än 50 Svp identifierar med DUDIT i mer än 80 vid cannabismissbruk och CRA, CoM, KBT och Tolvstegsbehandling i mindre än 50. MI erbjuds i mer än 80. Pv erbjuder nedtrappning i mindre än 50 och med tillägg av KBT i mindre än 50. Spv nedtrappning i över 80 och med tillägg av KBT i mindre än 50 kort intervention med MI och MET 50 80, övriga i behandlingsformer erbjuds under 50. Utv. behov Samverkan behöver förbättras mellan huvudmännen. Kommun. Pv och Spv bedömer att det finns fungerande samverkansstrukturer till mellan Brukarmedverkan behöver utvecklas. Har funderar över antalet samordnade individuella planer som mätinstrument för samverkan. Närhälsan hade svårigheter att se i sina system, svårt med statistik Spv (BUP) har inte missbruksproblematik integrerad depression i Pv erbjuder Mi och KBT vid cannabismissbruk och vid 8

9 integrerad samsjuklighet svår psykisk sjukdom och beroende i mindre än 50. Pv erbjuder Mi/ KBT för samtidigt beroende och depression i mindre än 50 i mindre än 50 Mi och KBT vid cannabismissbruk och vid i mindre än 50 MET i mindre än 50. integrerad depression i mindre än 50 vid samsjuklighet svår psykisk sjukdom och beroende integrerad behandling MI/KBT i mindre än 50 för alkoholabstinens erbjuds vid SÄS, Borås Ulricehamn Kmn, Pv och Spv identifierar med AUDIT i mer än 80 av Kmn använder ASI i mer än 80, Spv använder ASI i på Beroendemottagningen Borås Kmn identifierar med DUDIT i mellan 50 och 80. Pv i mellan Spv mindre än 50 MI vid cannabismissbruk och vid i mer än 80 nedtrappning i över 80 Pv erbjuder nedtrappning i kort intervention Mi och MET och Multy Dimensional Family Therapy och Multisystemisk terapi och eftervårdsbehandling i mindre än 50 kort intervention MI och MET, MET och KBT, Multy Dimensional Inom Närhälsan pågår ett utvecklingsarbete med att utveckla patientråd Överenskommelser på lokal nivå Kmn och Pv 50 80, specialistvård mindre än 50. Pv och Spv bedömer att det finns fungerande samverkansstukturer i Spv = Beroendemottagningen i Borås. Privat primärvård inte deltagit. Närvårdsområde Ulricehamn har tagit fram ett förslag till lokal överenskommelse, 9

10 MET och KBT mindre än 50 integrerad depression i mindre än 50 integrerad behandling Mi/KBT vid samsjuklighet missbruk och svår psykisk sjukdom i mindre än 50 Pv erbjuder MET, psykodynamisk eller interaktionell terapi och webb behandling mindre än 50 i Pv erbjuder KBT i Pv erbjuder integrerad depression i mindre än 50 MET, CRA, psykodynamisk eller interaktionell terapi och webbaserad behandling i mindre än 50 MI och KBT vid cannabismissbruk och vid i mer än 80 CRA och CoM vid i mindre än 50. Family Therapy, Multisystemisk Terapi och eftervårdsbehandling Brief Strategic Family Treatment och Funcional Family Therapy I mer än 80 Kmn bedömer att det finns i mindre än 50 Kmn uppger att det sker uppföljning av insatser sker I mindre än 50 Pv och Spv uppger att ärendena följs upp Närvårdsområde Ulricehamn har tagit fram ett förslag till lokal överenskommelse. Utvecklingsbehov: Brukarinflytande Använda AUDIT mer inom primärvården Sjuksköterska inom kommunens missbruksorganisation Boendestödjare för missbruksgruppen Sysselsättning Anhöriggrupp Barnperspektivet inom specialistperspektivet Bredare annonsering. anhöriggrupp Behov av tillnyktringsenhet Svenska Kyrkan deltagit i arbetet med GAP-analysen KBT vid depression och erbjuder behandling vid samsjuklighet beroende och svår psykisk sjukdom i mer än

11 för alkoholabstinens erbjuds vid SÄS, Borås Vårgårda Kmn identifierar alkoholproblem i mindre än 50 Pv och Spv i mer än 80 av Kmn använder ASI i mindre än 50 Spv använder ASI i mindre än 50 Kmn saknar behandlingsformer Pv ger KBT och psykodynamisk terapi eller interaktionell terapi i mindre än 50. Spv ger KBT och psykodynamisk terapi eller interaktionell terapi i mindre än 50 Svp erbjuder vid depression och beroende och svår psykisk sjukdom integrerad behandling i mindre än 50 för alkoholabstinens erbjuds vid SÄS, Borås i mer än 80 Kmn identifierar inte narkotikaproblem med DUDIT. Pv i mindre än 50 Spv i mer än 80 Kmn och Pv bedömer att det inte är relevant med olika behandlingsformer MI och KBT som behandling vid cannabis och vid centralstimulerande. medel i mindre än 50 Pv erbjuder nedtrappning av benzodiazepiner i och med tillägg av KBT i mindre än 50 nedtrappning i mer än 80 och med tillägg av KBT i mindre än 50 Kmn, Pv och Spv överens om att det finns överenskommelser med relevant innehåll samt fungerande samverkansstrukturer Spv bedömer att det finns adekvat utbildning utifrån riktlinjernas krav och att det förs systematiks uppföljning och registrering i kvalitetsregister i över 80 I Prio-satsningen ingår att formulera strategier för brukares delaktighet. Saknas strukturer för behandling enl. NR. Utvecklingsbehov: behov av behandlingsmetoder behov av insatser till unga under 18 år behov av att formulera överenskommelser. Vårgårda har per mail bekräftat att de har missuppfattat GAPanalysen när det gäller alkohol- och narkotikaområdet. Vårgårda kommun uppger att de har ansvar för identifiering och behandling, men har inte några resurser. Svp (BUP) har inte missbruksproblematik för abstinens sker på Alingsås lasarett vid samtidig somatisk indikation 11

12 Förkortningar: AUDIT ASI CoM CRA DBT DUDIT KBT MET MI Alcoholic Use Disorders Identifikation Test - används för att bedöma en persons alkoholkonsumtion och risk för alkoholmissbruk ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendev och närliggande områden. Förstärkningsmetod (Contingency management, CoM) CoM är en beteendeterapeutisk metod, som syftar till att förstärka önskvärda beteenden (beteenden som främjar drogfrihet) hos klienten genom systematiska belöningar. Utifrån varje individ bestäms hur många poäng olika beteenden är värda och vad poängen kan lösas in mot. Viktningen av poängen kan justeras i takt med att klientens förmåga växer. Manualerna som beskriver interventionerna är mycket precisa när det gäller hur belöningar ska ges och hur personalen ska utföra de olika momenten. Åtgärden kräver ofta en hög grad av enhetlighet i förhållningssätt hos personalen Community reinforcement approach (CRA) CRA är en metod som kombinerar insatser riktade mot personens missbruk eller beroende med sådana som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter. Metoden handlar om att öka klientens anpassning till ett liv i samhället genom skapande av mer funktionella sociala kontakter och sysselsättning som kan hjälpa till att minska eller ersätta missbruket eller beroendet av alkohol eller droger. Kontakter och insatser i närmiljön används som förstärkande moment för att nå avhållsamhet från alkohol eller droger. används inom CRA Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en variant av Kognitiv beteendeterapi (KBT) utvecklad för behandling av personer med diagnosen borderline och personlighetsstörningar Drug Use Disorders Identification Test används för att bedöma drogmissbruk Kognitiv beteendeterapi MET vilar på motiverande samtal (motivational interviewing, MI) med det tillägget att det dessutom finns en manual för hur terapin ska genomföras (antal sessioner och innehållet i varje session). MET inkluderar en kartläggning (assessment) där medicinska test och frågeformulär av olika slag ingår, samt 2 4 uppföljande samtal baserade på MI-teknik. Motiverande samtal (Motivational interviewing, MI) Motiverande samtal (MI) utvecklades ursprungligen för att behandla alko-holproble I dag används samtalsmetoden generellt i behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminal-vård, socialtjänst, psykiatri och skola. Motiverande samtal är en metod som syftar till att öka klientens eller patientens egen motivation till beteendeför-ändring, i detta fall avseende drog- eller alkoholkonsumtionen. Tanken är att genom samtal få fram klienten eller patientens egna tankar och idéer om sitt beteende och hur det kan förändras 12

13 NR Nationella Riktlinjer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.. 13

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2014. Konsekvensbeskrivning och förslag till åtgärder

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2014. Konsekvensbeskrivning och förslag till åtgärder Riktlinjeprocessen 2015-06-02 Karin Lundberg 1 (10) Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2014 Inledning Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och

Läs mer

Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och beroende i Örebroregionen

Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och beroende i Örebroregionen Region Örebro län Regional utveckling Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se www.regionorebrolan.se Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk

Läs mer

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Baskurs 2015-10-23 Innehåll Ansvarsområde, Samarbete EBP Evidensbaserad praktik Ny benämning i DSM-5 Psykologisk och psykosocial behandling

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Vad är nationella riktlinjer?

Vad är nationella riktlinjer? Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version Vad är nationella riktlinjer? Ska vara ett stöd vid fördelning av resurser Ge underlag för beslut om organisation Kan bidra till

Läs mer

Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård och stöd vid missbruk och beroende i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset ORGANISATIONSNAMN

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende VGR konferens - Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Göteborg 24/11 2015 Nils

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Indikatorer Bilaga Preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Indikatorer Bilaga Preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Indikatorer Bilaga Preliminär version Innehåll Om indikatorerna... 5 Förteckning över indikatorerna... 6 Indikatorer för god vård och omsorg vid missbruk

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Varför nationella riktlinjer? God vård och omsorg på lika villkor Använda resurser effektivt Utveckling och uppföljning av kvalitet Hitta

Läs mer

Gapanalys Uppsala/Örebroregion Uppdatering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 4 april 2014

Gapanalys Uppsala/Örebroregion Uppdatering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 4 april 2014 Gapanalys Uppsala/Örebroregion Uppdatering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 4 april 2014 Helena de la Cour & Ann-Sofi Holmberg Översikt rekommendationer Bedömning

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik Nationella riktlinjerna avstamp i evidensbaserad praktik Nationell baskurs i Jämtland 2010 04 27 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 070 484 32 54 1

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Psykologisk

Läs mer

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar Spridningskonferens missbruk 2016 10 11 Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Ungdomar Med ungdomar avses i riktlinjerna personer i åldern 12 18 år.

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Psykologisk

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Varför nationella riktlinjer? God vård och omsorg pålika villkor

Läs mer

N y a n a t i o n e l l a r i k t l i n j e r n a f ö r m i s s b r u k s - o c h b e r o e n d e v å r d Välkomna!

N y a n a t i o n e l l a r i k t l i n j e r n a f ö r m i s s b r u k s - o c h b e r o e n d e v å r d Välkomna! Nya nationella riktlinjerna för missbruks - och beroendevård Välkomna! 9:00-9:30 Kaffe och registrering Program: 9:30-12:30 Inledning Socialstyrelsens presentation av riktlinjerna. GAP-analysen över Skåne

Läs mer

Gapanalys och kartläggning av uppdaterade Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Landstinget i Värmland

Gapanalys och kartläggning av uppdaterade Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Landstinget i Värmland 1 (11) Gapanalys och kartläggning av uppdaterade Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Landstinget i Värmland Arbetsgrupp: Bengt Palo, Leif Martinsson, Christina Ledin, Lotta Österlund

Läs mer

Socialstyrelsens chefsstödsmanual

Socialstyrelsens chefsstödsmanual Socialstyrelsens chefsstödsmanual Webbaserat stöd vid implementering av Nationella Riktlinjer Hjälp i att prioritera Tillgänglig på socialstyrelsen.se från och med (sen)hösten 2015 (prognos) Chefsstödsmanualen

Läs mer

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet)

Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Psykosocial behandling av (met)amfetaminberoende (avhengighet) Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Karolinska Institutet Sektionen för beroendeforskning Beroendecentrum Stockholm Centrum för Psykiatriforskning

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende. Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist

Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende. Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist Samsjuklighet psykisk störning och missbruk, beroende Östersund 28 april 2010 Daniel Sandqvist Definition samsjuklighet Patienter (klienter) med psykisk störning och beroende eller missbruk Nationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer?

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland

Att ge ordet och lämna plats Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland Att ge ordet och lämna plats Brukares delaktighet i planering av integrerad verksamhet i Jämtland Beskrivning av JLB- Jämtlands län brukarråd Integrerad verksamhet i Jämtland Arbetsgruppen Upplägg Definition,

Läs mer

ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård

ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård ASI och Ubåt - ett system för att följa upp och utvärdera insatser i missbruksvård Bakgrund Forskningsprojektet Referensmaterial till ASI samlade in data från 50 enheter 2005-2008. Databasen ASI08, med

Läs mer

LARS ÖHMAN. Utbildningsprogram Hösten Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd

LARS ÖHMAN. Utbildningsprogram Hösten Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd LARS ÖHMAN Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd Utbildningsprogram Hösten 2017 Kontaktuppgifter: Lars Öhman Almgatan 6 814 41 Skutskär Tel: 076 138 20 89 @adress: ohman.lars@outlook.com INNEHÅLL 1

Läs mer

BEHANDLING AV DROG- ALKOHOLBEROENDE. Mats Fridell SKL & Lund University & Linné university 2011-11-16

BEHANDLING AV DROG- ALKOHOLBEROENDE. Mats Fridell SKL & Lund University & Linné university 2011-11-16 BEHANDLING AV DROG- ALKOHOLBEROENDE Mats Fridell SKL & Lund University & Linné university 2011-11-16 GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISTIKA 1. FOKUS PÅ KÄRNPROBLEMET MISSBRUK 2. HÖG GRAD AV STRUKTUR I PROGRAMMET

Läs mer

Disposition. Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik. Varför riktlinjer enligt Socialstyrelsen?

Disposition. Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik. Varför riktlinjer enligt Socialstyrelsen? 1 Nationella riktlinjerna avstamp i evidensbaserad praktik Nationell baskurs i Västernorrland 2010 10 11 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 070 484

Läs mer

Kunskapsläget Samsjuklighet psykisk sjukdom och missbruk av alkohol och droger

Kunskapsläget Samsjuklighet psykisk sjukdom och missbruk av alkohol och droger Kunskapsläget Samsjuklighet psykisk sjukdom och missbruk av alkohol och droger Spridningskonferens - Mobilisering mot droger Östersund 22 januari 2015 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Forskning och evidens. Psykosociala behandlingsmetoder. 2 oktober 2013

Forskning och evidens. Psykosociala behandlingsmetoder. 2 oktober 2013 Forskning och evidens Psykosociala behandlingsmetoder 2 oktober 2013 Per Sandén Estimatum konsult Vad är evidensbaserade metoder? Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholmissbruk och beroende (Agneta

Läs mer

Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende

Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende Rekommendationerna riktar sig till Socialtjänst, landsting och andra vårdgivare Innehåll Framtagandet av underlag för riktlinjerna

Läs mer

Granskning av missbruks- och beroendevården

Granskning av missbruks- och beroendevården Revisionsrapport Granskning av missbruks- och beroendevården Pajala kommun Fredrik Markstedt, Jan-Erik Wuolo, Christina Karlsson och Jenny Krispinsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Länsöverenskommelse för barn-och unga i risk-och missbruk

Länsöverenskommelse för barn-och unga i risk-och missbruk Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-26 Ks/2015:110 000 Organisation Sida 1(1) Länsöverenskommelse för barn-och unga i

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Missbruks - och beroendevården i Västmanlands län En översikt utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Missbruks - och beroendevården i Västmanlands län En översikt utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Missbruks - och beroendevården i Västmanlands län En översikt utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Rapport 2009:5 Ann Tjernberg Utvecklings- och utredningsfunktionen

Läs mer

INDIKATORER ETT VERKTYG FÖR ATT MÄTA KVALITET

INDIKATORER ETT VERKTYG FÖR ATT MÄTA KVALITET INDIKATORER ETT VERKTYG FÖR ATT MÄTA KVALITET inom primärvård, specialiserad hälsooch sjukvård samt socialtjänst Diagram taget från Socialstyrelsens utvärdering av psykisk ohälsa, 2013 KRISTINA BERGLUND,

Läs mer

Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende

Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende Rekommendationer om behandling av ungdomar med bruk, missbruk och beroende Rekommendationerna riktar sig till Socialtjänst, landsting och andra vårdgivare Thomas Lundqvist Innehåll Framtagandet av underlag

Läs mer

Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården. Kommunförbundet Skåne & Region Skåne

Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården. Kommunförbundet Skåne & Region Skåne J U D A N Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården 2014-06-16 Kommunförbundet Skåne & Region Skåne Den 4 juni på Sankt Gertrud i Malmö, fick cirka

Läs mer

1. Upptäckt och förebyggande verksamhet

1. Upptäckt och förebyggande verksamhet Socialstyrelsen kom 2007 ut med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna gäller både för socialtjänsten och för hälso- och sjukvården, vilket är en påtaglig nyhet för båda organisationerna

Läs mer

Mall för lokal samverkan i Fyrbodal

Mall för lokal samverkan i Fyrbodal Mall för lokal samverkan i Fyrbodal Primärvård, Vuxenpsykiatri och Socialtjänst 1 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte med samverkansmallen 3 Uppföljning 3 1. Mall för lokal samverkan 4 1:1 Syfte med

Läs mer

En heldag om nationella riktlinjerna

En heldag om nationella riktlinjerna En heldag om nationella riktlinjerna Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem

Läs mer

Missbrukspsykologi. S-E Alborn / C. Fahlke

Missbrukspsykologi. S-E Alborn / C. Fahlke Missbrukspsykologi S-E Alborn / C. Fahlke Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Kliniksamordnare Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Email:sven-eric.alborn@vgregion.se Mobil:

Läs mer

Styrdokument socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende i Karlstad

Styrdokument socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende i Karlstad Gäller för: Godkänd av: Utarbetad av: Revisionsansvarig: Vårdcentralerna Karlstad Psykiatriska öppenvården Karlstad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstad Eva Bergqvist vårdcentralerna Karlstad/Hammarö

Läs mer

Disposition. Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik. Varför riktlinjer?

Disposition. Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik. Varför riktlinjer? 1 Disposition Nationella riktlinjerna avstamp i evidensbaserad praktik Varför riktlinjer? Innehåll i riktlinjerna Kunskap till praktik Evidensbaserad praktik Reflektion utgångspunkt för förändring Implementering

Läs mer

och Manual Innehåll ... 4 Stöd... 4 Funktionsträning

och Manual Innehåll ... 4 Stöd... 4 Funktionsträning UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder Manual Kerstin och Bengt-Åke Armelius Umeå den 2 mars 2012 Innehåll UBÅT Uppföljning och Beskrivning av ÅTgärder... 1 Bakgrund och syfte...... 2 UBÅT Del 1:

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. LAKO Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. Bakgrund Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik

Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Chefs- och politikerutbildning i Västra Götaland den 4 februari Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 070 484

Läs mer

Psykosociala metoder och stöd

Psykosociala metoder och stöd Psykosociala metoder och stöd Länskonferens Karlstad 2 december 2016 Ann-Sofie Johansson ann-sofie,johansson@karlstad.se 054 540 5165 Centrala begrepp i detta sammanhang Behandling - systematiska och grundade

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Beroendedagen 10 september 2015 Stefan Borg Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ

EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ EVIDENSBASERAD PRAKTIK & NYTTAN AV SYSTEMATISK OCH STANDARDISERAD DOKUMENTATION PÅ INDIVIDNIVÅ Lars Oscarsson professor socialt arbete Örebro universitet Utgångspunkten för Evidensbaserad praktik & systematisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 41 Dnr 2016/28. Länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 41 Dnr 2016/28. Länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2016-05-11 8 41 Dnr 2016/28 Länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende Länsöverenskommelsen 2010/2013 ska revideras i enlighet

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Screening och utredning av alkohol- och drogproblem. Nationell basutbildning i Värmland 24 maj 2010

Screening och utredning av alkohol- och drogproblem. Nationell basutbildning i Värmland 24 maj 2010 Screening och utredning av alkohol- och drogproblem Nationell basutbildning i Värmland 24 maj 2010 Bilder delvis från Anne H. Berman Beroendecentrum Stockholm Karolinska Institutet Centrum för psykiatriforskning

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och SKL för 2008, fortsättning 2009, 2010. Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik

Överenskommelse mellan regeringen och SKL för 2008, fortsättning 2009, 2010. Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Chefs- och politikerutbildning i Västernorrland den 17 maj Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 070 484 32

Läs mer

2009 ett jubileumsår för våra verksamheter!

2009 ett jubileumsår för våra verksamheter! Nyhetsbrev februari 2009 2009 ett jubileumsår för våra verksamheter! Det är nu tio år sedan SelfHelpGruppen AB och SelfHelpKliniken AB blev en del av SelfHelpFöretagen. I februari 1999 startade öppenvårdsmottagningen

Läs mer

Baskurs Riskbruk, Missbruk, Beroende 2015

Baskurs Riskbruk, Missbruk, Beroende 2015 Välkommen till: Baskurs Riskbruk, Missbruk, Beroende 2015 Kursansvariga; Peter Tudén Sjuksköterska och Vårdenhetschef vid Beroendemottagningen Ryhov Mattias Jonsson - Folkhälsosekreterare - Folkhälsa och

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Missbruks- och beroendevård

Missbruks- och beroendevård Missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Omkring 40 80 procent av dem som försöker att förbli nyktra har ökad risk att återfalla inom tolv månader efter avslutad behandling.

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen:

APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7. Psykiatri 2, 200 poäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 3-7 Kurs: Psykiatri 2, 200 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: PSYKIATRI 2 1. Kunskaper om olika

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Behandling av personer med komplexa vårdbehovv. rdbehov. Målgrupper. Seminarium för f r chefer och beslutsfattare

Behandling av personer med komplexa vårdbehovv. rdbehov. Målgrupper. Seminarium för f r chefer och beslutsfattare Behandling av personer med komplexa vårdbehovv rdbehov Seminarium för f r chefer och beslutsfattare Stefan Borg Verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm 1 Målgrupper Psykisk sjukdom personlighetsstörning

Läs mer

Styrdokument socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer 18 år och äldre med riskbruk, skadligt bruk och beroende i Karlstad

Styrdokument socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer 18 år och äldre med riskbruk, skadligt bruk och beroende i Karlstad Gäller för: Godkänd av: Utarbetad av: Revisionsansvarig: Vårdcentralerna Karlstad Psykiatriska öppenvården Karlstad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstad Eva Bergqvist Vårdcentralerna Karlstad/Hammarö

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen avseende riskbruk - missbruk - och beroende i Strängnäs kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen avseende riskbruk - missbruk - och beroende i Strängnäs kommun 6:1 6:2 6:3 Beslutad: Socialnämnden 2015-05-26, SN xx Gäller fr o m: 2015-06-01 Myndighet: Individ- och familjeomsorgen Diarienummer: SN/2015:217-700 Ersätter: Allmänna riktlinjer IFO dnr 3/2002-760 Ansvarig:

Läs mer

Överenskommelse avseende Riskbruk, missbruk och beroende i Jämtlands län

Överenskommelse avseende Riskbruk, missbruk och beroende i Jämtlands län Överenskommelse avseende Riskbruk, missbruk och beroende i Jämtlands län Dnr. 2011-459 2 Dnr. LS/1871/2011 Innehållsförteckning: 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 4 1.1 NATIONELLT 5 1.2 REGIONALT 6 1.3 LOKALT 6

Läs mer

BEGREPP. Normer och värderingar. Forskning visar att svenska folkets dryckesvanor håller på att förändras.

BEGREPP. Normer och värderingar. Forskning visar att svenska folkets dryckesvanor håller på att förändras. Forskning visar att svenska folkets dryckesvanor håller på att förändras. NÄR BLIR ALKOHOL ETT PROBLEM OCH FÖR VEM? 28 april 2016 Ragnar Rasmusson Hos gruppen äldre märks en ökad alkoholkonsumtion och

Läs mer

ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård

ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård ASI och Ubåt - ett system för att beskriva problemprofiler och utvärdera insatser i missbruksvård Erfarenheter från ASI-intervjun och Ubåt (Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder) Tidsdisposition Förmiddag:

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag

Vision och uppdrag. Vårt uppdrag I dagsläget görs en brukarrevision, som startade hösten 2015, på avdelning 4B. Revisionen genomförs av fyra utbildade revisorer från Brukarnas revisionsbyrå BRiU. Vision och uppdrag "Vår verksamhet ligger

Läs mer

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten För att upptäcka och bedöma graden av alkoholeller narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömningsinstrument.

Läs mer

Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens

Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens Behandling av missbruk/beroende och svår psykisk sjukdom klinik och evidens Anders Håkansson, med dr, leg läkare Beroendecentrum Malmö, Psykiatri Skåne Avd för psykiatri, Lunds universitet Co-morbiditet

Läs mer

Utbildningsprogram 2018

Utbildningsprogram 2018 Från och med oktober 2017 byter vi namn från Lars Öhman Utbildning, Utredning, Behandling och Stöd till KUMTURA AB. Samma erbjudanden nu som då Utbildningsprogram 2018 Kontaktuppgifter: Lars Öhman Almgatan

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Dynamisk behandling vid missbruk, beroende. En orientering

Dynamisk behandling vid missbruk, beroende. En orientering Dynamisk behandling vid missbruk, beroende En orientering Agneta Öjehagen Lunds universitet Evidensbaserade psykosociala metoder - Motivera till förändring (motiverande samtal) - Förändring av missbruksbeteendet

Läs mer

Södertälje enhet Vuxenenheten: Sammanställning över åtgärder registrerade i UBÅT

Södertälje enhet Vuxenenheten: Sammanställning över åtgärder registrerade i UBÅT : Sammanställning över åtgärder registrerade i UBÅT Datum för uttaget 2016-01-27. Det finns totalt 1815 registrerade åtgärder för 874 klienter, 26 procent är kvinnor och 60 procent är män. (För 14 procent

Läs mer

Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet

Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet Identifikation, bedömning, behandling av samsjuklighet exempel från praktiken Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet i Lund & Kliniska vetenskaper - psykiatri Lunds universitet Innehåll Identifiering

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors Gäller för: Sunne kommun Sunne vårdcentral Munkfors kommun Munkfors vårdcentral Hagfors kommun Hagfors vårdcentral Ekshärad vårdcentral Torsby kommun Torsby vårdcentral Likenäs vårdcentral Psykiatrisk

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Förvaltningsversion publicerad 11 december 2017

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Förvaltningsversion publicerad 11 december 2017 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Förvaltningsversion publicerad 11 december 2017 Vad är nationella riktlinjer? Underlag för prioriteringar och resursfördelning inom hälso-

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Rangordning 1-10 Hög prioritet (1) ges åtgärder med stor nytta med låg kostnad per effekt Låg

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Slutrapport "Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar"

Slutrapport Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-10-28 SID 1 (3) Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08-508 05 308 Dnr 500-441 - 2009 Sammanträde 24 november

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-13 Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på

Läs mer

Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra?

Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra? Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet 1 Ungdomar på Maria Ungdom 100 80 60 40 20 0 Ingen förälder

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer