Swedbanks Stora småföretagarenkät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbanks Stora småföretagarenkät"

Transkript

1 Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna!

2 Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov av banktjänster. Drygt av Swedbanks företagskunder har svarat på enkäten. Undersökningen visar att småföretagare: o värderar lokal närvaro och personlig kontakt högst när de väljer bank o värderar en bankkontakt som är enkel och flexibel och som också visar stort engagemang för kunden o föredrar att göra sina vardagliga bankaffärer via internet o ser personlig kontakt och en tillgänglig internetbank som den viktigaste servicen för sina bankärenden o ser fortsatt stort behov av lokal närvaro o vill ha en personlig kontakt med en rådgivare för att hantera de mer strategiska och komplexa frågorna Undersökningen genomfördes under hösten 2006 och sammanställdes i januari Bakgrund till Stora småföretagarenkäten För att ännu bättre kunna möta småföretagares bankbehov har Swedbank under hösten 2006 genomfört en enkätundersökning bland bankens mindre företagskunder. Företagarna har fått svara på frågor om och ge synpunkter på, vilka krav och förväntningar de har på sin bank. Intresset har varit oerhört stort och över företag har svarat på enkäten. Resultaten analyseras i denna rapport, vars syfte är att tydliggöra affärsvillkoren för Sveriges många småföretagare samt hur de föredrar att hantera sina ekonomiska frågor. Rapporten redovisar även hur småföretagarna ser på sin relation till banken samt hur banken kan utvecklas för att ännu bättre möta småföretagarnas behov i framtiden. 1

3 Korta fakta om bankmarknaden och företagandet i Sverige Bankmarknaden har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Under åren steg antalet internetbankanvändare i Sverige från noll till nästan tre miljoner och 2007 väntas den siffran passera sju miljoner! 1 Även företagen blir fler. Under åren har antalet aktiva privata företag i Sverige stigit från ca till ca Två av tre företag i Sverige är soloföretag och 99 procent av alla företag har färre än 50 anställda. 2 Under denna period har också villkoren för småföretagen ändrats väsentligt. Verkligheten har blivit mer komplex och ett framgångsrikt företagande byggs inte längre enbart på en god affärsidé och köpvilliga kunder. Idag måste företagaren även lägga fokus på att hantera sina pengar på bästa sätt genom exempelvis effektiva betalningsrutiner, anpassade finansieringslösningar och framtida trygghet genom pensions- och försäkringsavtal. Globaliseringen bidrar också till att förändra företagens verksamhet och behov. Såväl handeln, konkurrensen, som interaktionen med omvärlden har ökat. Det är inte bara stora företag som expanderar internationellt. En rapport från Swedbank 3 i höstas visar att en tredjedel av småföretagarna redan är etablerade utomlands. Drivkrafterna är främst möjligheterna till expansion på växande marknader, men också den allt större konkurrensen. Möjligheten att öka lönsamheten genom minskade produktionsoch inköpskostnader anger företagen också som skäl. 1. Svenska Bankföreningen 2. Statistiska Centralbyrån 3. Swedbank Analys, Småföretagens utlandsetablering - myter och verklighet 2

4 7 Ny teknik minskar inte småföretags behov av personlig kontakt med rådgivare Trots den starka trenden att allt fler bankärenden görs via internet är det drygt 7 av 10 småföretagare som anser att den lokala närvaron och den personliga kontakten med en rådgivare är det som avgör val av bank. Tillgång till en personlig rådgivare är det som anges som viktigast när man väljer bank. 7 av 10 småföretagare anser att personlig kontakt är den mest väsentliga servicen för företagets bankaffärer. Drygt 6 av 10 värderar en tillgänglig internet- och telefonbank som den viktigaste servicen. Den personliga bankkontakten behövs fortfarande för att hantera de mer strategiska och komplexa frågorna. Internet och telefon används i vardagen. Swedbank bedömer att detta beror på att småföretagare behöver en personlig rådgivare för att hantera de mer strategiska och därmed kanske mer komplexa delarna av ekonomin, medan rutinärenden kan hanteras snabbt via internet och telefon. Småföretagen efterfrågar enkelhet och en smidig motpart med snabba beslutsvägar och förståelse för företagets verksamhet. I den personliga kontakten med banken söker småföretagaren också en trevlig och kompetent person som engagerar sig i företagets affärer och som kan bidra till att utveckla företagets nätverk. Regionalt finns vissa skillnader i synen på service. I den norra regionen prioriteras närheten till bankkontoret högre än i övriga landet, medan småföretagarna i Mälardalen istället bedömer en tillgänglig internet- och telefonbank som viktigaste servicen för företagets bankaffärer. Vad är viktigast vad gäller service för ditt företags bankaffärer? Generösa öppettider Närhet till bankkontor Personlig kontakt Tillgänglig internet- och telefonbank Annat 9 3 8

5 Internet används för vardagens bankärenden Stora småföretagarenkäten visar att en övervägande majoritet av småföretagarna föredrar att göra bankärenden via internet. Knappt 8 av 10 väljer internet för sina bankärenden. Det följer den trend som varit tydlig de senaste tio åren att allt fler, såväl privatpersoner som företag, väljer att använda sig Generösa Närhet till Personlig Tillgänglig av internet för vardagliga bankärenden. 2 öppettider bankkontor kontakt internet- och telefonbank På vilket eller vilka sätt föredrar du att göra ditt företags bankärenden? Annat I kommentarer i enkäten har många företagare indikerat att de värdesätter att internettjänsten är driftsäker, enkel och anpassad för företagarnas behov. Tillgång till snabb support är också viktigt. Efterfrågade tjänster är exempelvis e-bokföringssystem och lösningar som kan garantera företagets IT-säkerhet. Swedbanks erfarenheter av internetbankanvändningen är att småföretagen, i högre utsträckning än större företag, är aktiva i internetbanken på kvällar och helger. Bakgrunden är att småföretagarna sällan har resurser eller tid att sköta ekonomin på arbetstid, utan istället hanterar dessa ärenden på kvällar och helger. Småföretagarna efterfrågar fler funktioner som kan förenkla vardagen ännu mer. Därutöver värdesätter kunderna att kunna resonera med sin företagsrådgivare när andra behov uppstår. Telefon Internet Kontor Annat 25% 2 15% 4

6 Generösa Närhet till Personlig Tillgänglig Annat Småföretag öppettider bankkontor kontakt i behov internet- och av telefonbank strategiskt stöd 9 8 Många småföretag vill ha hjälp med pensions- och 7 försäkringsfrågor. Dessa frågor upplevs ofta som komplexa 6 och det kan vara svårt för företagaren själv 5 att ta ställning till vilka lösningar som passar det 4 egna företaget bäst. Småföretagen vill därför ha personlig rådgivning för att få hjälp att välja rätt pensions- och försäkringslösning. De efterfrågar också 2 lösningar som är enkla att förstå och enkla att köpa. Telefon Internet Kontor Annat Vilket eller vilka områden har ditt företag störst behov av inom den närmaste perioden? För egenföretagare är det angeläget att själv ta ansvar för sin långsiktiga ekonomiska situation. Frågor som pension, försäkringar och andra trygghetslösningar blir då extra viktiga. Det handlar både om att vårda sitt livsverk samt trygga sin egen framtid. Pensionslösningar har också blivit en viktig del av ersättningssystemet då det råder en hård konkurrens 25% 2 15% 5% Pension och försäkring Effektivare betalningar Bilfinansiering Finansieringslösningar Placeringsrådgivning Ägarskiftesplanering Lösningar som gör det enklare att behålla kompetenta medarbetare Utlandsetablering Annat 5

7 om kompetent personal. Då kan pensionsförmåner användas både för att behålla befintlig personal och för att kunna attrahera eftertraktad ny arbetskraft. Övriga tjänster som småföretagen efterfrågar från sin företagsrådgivare är finansieringslösningar, såsom kreditrådgivning vid kapitalanskaffning och större investeringar, samt placeringsrådgivning för att hantera överskottslikviditet på kortare och längre sikt. Även råd och produkter för effektivare betalningshantering efterfrågas. Här finns mycket tid och pengar att tjäna för företagen. Många företagare står också inför ett kommande ägarskifte de närmsta åren. I denna undersökning anger nästan 6 procent att de vill ha rådgivning kring detta inom den närmaste perioden. Att siffran inte är högre bedöms bero på att frågan är ställd utifrån den närmaste perioden. Företagarna i denna undersökning ser troligen ett ägarskifte som något som ligger längre fram i tiden. Regionalt finns vissa skillnader i behovet av rådgivning i mer komplexa frågor. Småföretagarna i Mälardalen och Öresundsregionen uppger sig ha ett något större behov av rådgivning avseende pension och försäkringsfrågor än övriga regioner. I den norra regionen är behovet störst av rådgivning avseende finansieringslösningar samt placeringsrådgivning. I Mälardalen är behovet av effektiva betalningslösningar störst. 6

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Tjänstemarknadsföring; En Bankundersökning

Tjänstemarknadsföring; En Bankundersökning 2011 Tjänstemarknadsföring; En Bankundersökning Emil Eklund, Pontus Lilliesköld, Jonas Mideryd, Victor Söderberg 722G04, Strategier och Marknadsföring i tjänsteföretag, Linköpings Universitet 2011-03-26

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Nyttan av digital delaktighet

Nyttan av digital delaktighet Rapport december 2011 Nyttan av digital delaktighet Ett producentperspektiv Hemsida: www.digidel.se 2 Rapporten Nyttan av digital delaktighet ur ett producentperspektiv är framtagen på uppdrag av Digidel

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Skandiabanken bygger förtroende

Skandiabanken bygger förtroende Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Examensarbete Vårterminen 2005 Skandiabanken bygger förtroende - svårigheter med e-banking - Handledare: Författare: Finn Wiedersheim-Paul Anna Niregård

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären.

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. INKÖPSSTUDIE Så fattas inköpsbesluten inom B2B... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. I KORTHET: VÅRA VIKTIGASTE UPPTÄCKTER De viktigaste slutsatserna

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling Av Framgångsrika Friska Företag, 3F i samverkan

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer