Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov."

Transkript

1 Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

2

3 När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos oss är det visserligen alltid en sak som står i centrum du själv. Och vår ambition är alltid densamma: att erbjuda dig det bästa utifrån dina förutsättningar. Men utöver detta är ingenting givet när vi träffas. För varje person som kommer till oss har personliga mål och en unik situation. De flesta av våra kunder har förstås ändå en gemensam nämnare. De vill ha ut mesta möjliga av sin ekonomi. I många fall utan att själva behöva lägga allt för mycket tid och kraft på saken. Men hur vägen dit ser ut varierar. När vi träffar dig är det därför med ett öppet sinne och en genuin nyfikenhet på din situation, din verksamhet och dina drömmar. Ju bättre bild vi får av dig, desto mer sannolikt är det att du går ifrån oss belåten. Med det menar vi inte att du har fått precis vad du väntade dig. Snarare tycker vi att tecknet på ett lyckat samarbete är när du går ifrån oss med något du inte väntade dig. Kanske har vi hjälpt dig att upptäcka ett behov du inte visste att du hade eller erbjudit dig en möjlighet du inte kände till tidigare. Det är just det här som är hela idén bakom Private Banking. Att utgå från dig och sätta ihop bästa tänkbara lösning. Även om det betyder att vi måste ändra på oss en aning för att passa just dig. Välkommen! 3

4

5 Från några av ditt livs mest avgörande beslut till praktiska vardagstjänster. Hos oss får du det bästa från banken, utifrån dina specifika behov oavsett om du kommer till oss i egenskap av privatperson, företagare eller representant för en organisation eller stiftelse. Vi erbjuder en skräddarsydd helhet för dig som har större volymer att placera och höga krav på din bank. Hörnstenarna är placeringsrådgivning, kapitalförvaltning, individuella lösningar och ömsesidigt förtroende. Men ändå är detta bara en del av Private Banking. Eftersom vi samarbetar med Swedbank som ingår i en av Sveriges största fullservicebanker kan vi erbjuda hela bredden. Vi hjälper dig med både din långsiktiga ekonomi och de dagliga affärerna. Från några av ditt livs mest avgörande beslut, till praktiska vardagstjänster. 5

6 En personlig rådgivare blir din nyckel till banken. Har du en komplex ekonomi kan det vara både svårt och tidskrävande att få ett helhetsperspektiv över den. Därför utgör en personlig rådgivare basen i vårt erbjudande. Han eller hon är licensierad och certifierad för att kunna möta höga krav. Varje rådgivare har dessutom ett begränsat antal kunder för att kunna ge dig bästa tänkbara service och bemötande. Din rådgivares roll blir att ha helhetsbilden av ekonomin, att vara ditt stöd. Någon du kan vända dig till med frågor och funderingar, och som också enligt er överenskommelse hör av sig till dig med egna förslag eller för en extra avstämning. Han eller hon är din nyckel till bankens hela utbud och kompetens. Beroende på behov och önskemål kan du få flera kontaktpersoner inom banken, men rådgivaren är ändå alltid din huvudsakliga väg in i banken och ansvarig för samordning och överblick. Enkelt uttryckt kan man säga att din rådgivare hjälper dig att hantera din personliga balansräkning. 6

7

8 Första steget mot en skräddarsydd lösning: Det personliga mötet. Även om det är slutresultatet som räknas, är Private Banking mycket mer än siffror. För att kunna erbjuda dig den lösning som är bäst för dig, är första steget en noggrann genomgång av din livssituation, dina mål och dina drömmar. Allt det som påverkar din ekonomi är viktigt. Med ett av marknadens mest avancerade verktyg kan vi måla upp en mycket detaljerad bild som spänner över din privata situation och din eventuella verksamhet, till hur den ekonomiska situationen ser ut för din familj. Först när vi har hela bilden kan vi få en överblick över dina behov och hur vi kan möta dem på bästa sätt. Hur dina mål och behov ser ut kan förstås förändras med tiden. Alla möten med din rådgivare dokumenteras därför noggrant och följs upp. Även förändringar på marknaden och i samhället, så som exempelvis skatteregler, har förstås stor inverkan på våra rekommendationer. Därför gör vi regelbundna avstämningar efter överenskommelse mellan dig och oss. 8

9 1. Kartläggning av nuläget: Din situation, din ekonomi, dina mål. 2. Behovsanalys: Vilka är dina behov och vad krävs för att tillgodose dem? 4. Uppföljning: Kontinuerlig översyn av de ekonomiska resultaten och hur din situation förändras över tid. 3. Förslag och genomförande: Vi tar fram en konkret plan som tillgodoser dina behov. 9

10

11 Allt för din ekonomi under ett och samma tak. Genom en och samma person. Sala Sparbank Private Banking är en del av en internationell fullservicebank. För dig betyder det i praktiken allt under ett och samma tak, genom en och samma kontaktperson. Placeringar Sala Sparbank samarbetar med Swedbank som är en av Nordens ledande aktörer inom sparande och inom banken finns en bred kompetens vad gäller både rådgivning och förvaltning. Detta är också grunden i Private Bankings erbjudande. Tack vare ett brett produktutbud som spänner över fonder, aktier, räntor, strukturerade produkter och alternativa placeringar kan vi tillsammans hitta en kombination av placeringar som motsvarar dina förväntningar. Försäkringar och pension När du gör dina investeringar kan du göra dem som rena placeringar eller som försäkringar. Det sistnämnda kan till exempel vara ett viktigt inslag om du har familj eller om du är företagare. Det kan också vara ett sätt att uppnå en positiv skatteeffekt. Vi erbjuder allt ifrån förmånliga kapitalförsäkringar till pensions-, liv- och sjukförsäkringar. För dig som är företagare kan vi dessutom erbjuda lösningar som tryggar företagets framtid och ger dig nöjdare medarbetare. Skatter Din förmögenhet påverkas i högsta grad av gällande skatteregler. Hur de ser ut och vad de innebär för dig kan naturligtvis vara svårt att själv hålla reda på. Hos oss får du kvalificerad hjälp med allt ifrån egendomsbeskattning och deklaration till försäljning av bolag och utlandsflytt. Banktjänster För att din ekonomi ska vara en fungerande helhet, krävs en översyn i både stort och smått. En del av detta är att hitta rätt lösningar för en smidig vardag. Var, hur och när du når oss är ett exempel. Därför kan du göra dina affärer i flera kanaler. Hos telefonbanken får du förtur till personlig service som har öppet måndag - fredag. Du kan dessutom göra affärer via internetbanken när det passar dig. Vi erbjuder också en rad olika betal- och kreditkort, finansiering, bankfack, conciergetjänst och andra värdefulla mervärden. Juridik Vid olika skeden i livet förändras förutsättningarna och det kan vara nödvändigt att fördjupa sig i lagar och paragrafer. Kanske förändras dina familjeförhållanden, kanske är det dags att överlåta verksamheten till någon annan? Vi erbjuder juridisk hjälp i form av exempelvis äktenskapsförord, testamente och ägarskiftesplanering. Du Din verksamhet Din familj Placeringar Rådgivare Försäkringar och pension Juridik Skatter Banktjänster 11

12 Basen i din portfölj: Placeringarna. Har du arbetat hårt för dina pengar, vill du troligen att de ska göra detsamma för dig. Därmed blir placeringar en avgörande del i ekonomin. Vad som är en lyckad placering beror förstås på vilka mål du har. Sammanfattningsvis kan man ändå säga att det gemensamma målet för alla placeringar är att de ska utvecklas bättre än marknaden. Därför arbetar vi utifrån två perspektiv när vi ger dig placeringsrekommendationer: marknaden och din unika situation. Till grund för varje rekommendation ligger en noggrann analys och ett nära samarbete mellan bankens olika specialister. Marknaden Avkastningen på dina placeringar beror i det stora hela på marknadens utveckling. Denna utveckling är omöjlig att förutspå i detalj, men genom noggranna analyser kan man komma så nära som det går. Därför bygger alla våra rekommendationer på en metod i tre steg. 1) Global makroekonomisk analys: Översikt och analys av finansiella händelser och den världsekonomiska situationen. 2) Strategisk allokering: Fördelning mellan olika placeringsformer, geografiska regioner, sektorer och bolagstyper. 3) Taktisk allokering: Rekommendation av specifika produkter och placeringsalternativ, genom våra så kallade modellportföljer specifika grundportföljer med varierande karaktär. Din situation Utifrån den generella rekommendationen i våra modellportföljer återstår att avgöra vad som är lämpligt för just dig. Här finns en rad frågor som är viktiga att besvara: Kapitalets storlek hur stor summa vill du placera? Placeringshorisont över hur lång tid vill du placera pengarna? Avkastningsmål vad har du för mål med placeringen och hur stor risk är du villig att ta för att nå dit? Aktivitetsnivå i vilken utsträckning vill du vara engagerad i dina placeringar? Med hjälp av svaren kan din rådgivare sedan ge dig specifika placeringsråd. Varje enskild placering ska sedan ställas mot ditt övriga innehav, så att du uppnår en väl avvägd balans i din totala ekonomi din portfölj. 12

13 13

14 Lite, mycket eller inte alls. Hur mycket vill du delta? Som kund i Private Banking kan du göra de flesta av dina affärer genom din rådgivare. Det ger en värdefull möjlighet att få en andra åsikt i viktiga beslut. Ett av de främsta syftena med Private Banking är ju att stötta dig både vad gäller stora, avgörande beslut och de dagliga affärerna. Beroende på ditt eget intresse och din möjlighet att engagera dig, erbjuder vi även andra alternativ. Dessutom kan du via vår telefon- och internet bank alltid få en överblick över dina placeringar och göra förändringar i ditt innehav. Du har förtur till personlig service i telefonbanken som har öppet måndag - fredag. Via internetbanken kan du göra affärer när helst det passar dig. Rådgivande förvaltning Denna förvaltningsform passar dig som vill engagera dig i dina affärer en hel del, men vill ha tillgång till professionell expertis vid behov. Du fattar dina placeringsbeslut med stöd av bankens modellportföljer. Mäklartjänster Denna form är lämplig om du vill sköta dina placeringar helt på egen hand. Du fattar beslut med tillgång till en licensierad mäklare och får en kvalificerad diskussionspartner. Det ger dig bästa möjliga tillgänglighet, eftersom små tidsmarginaler kan vara avgörande för dina affärer. Diskretionär förvaltning Genom vår samarbetspartner Swedbank kan vi erbjuda dig diskretionär förvaltning. Det betyder att du inte behöver engagera dig i din portfölj, annat än om dina förutsättningar och mål förändras. Denna förvaltningsform passar särskilt bra om du har stora volymer att förvalta. 14

15 För dig som bor eller verkar utomlands. Private Banking finns genom vår samarbetspartner Swedbank representerat i Luxemburg, Spanien och Baltikum. Här kan vi möta behoven hos dig som bor, är på väg att flytta eller har kapital utomlands vilket land det än gäller. Hos Private Banking i Luxemburg och Spanien hittar du produkter och tjänster som är särskilt anpassade för dig som bor eller verkar utomlands. Även om vi fysiskt finns i Luxemburg och Spanien, kan vi hjälpa dig med dina affärer var i världen du än gör dem och oavsett var du bor. Genom vårt dotterbolag Hansabank kan vi även erbjuda Private Banking i Estland, Lettland och Litauen, då främst inriktad på dig som bor eller verkar i de baltiska länderna. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på investeringsrådgivning och kapitalförvaltning, men du kan också få kvalificerad rådgivning inom skatter, juridik, pension och försäkringar. Är du på väg att bosätta dig utomlands kan vi bistå med såväl praktiska tips och råd, som att se över de ekonomiska effekterna av en flytt. För dig som är företagare med ägande eller planerat ägande av bolag utomlands, kan vi erbjuda allt ifrån skatte- och juridisk rådgivning utomlands till praktisk etablering och administration av ditt bolag. Oavsett om du kommer till oss som privatperson eller företagare kan du vänta dig bästa tänkbara service. 15

16 Private Banking för dig som driver företag. För dig som är företagare erbjuder vi Private Banking genom företagandets olika skeenden. Oavsett om du är aktiv företagare eller just har sålt eller överlåtit ditt bolag. Under den period i livet då du är aktiv företagare ligger fokus på att bygga upp din verksamhet och ditt kapital och att långsiktigt planera ditt företagsägande. Vi kan bland annat hjälpa dig med placering av överskottslikviditet, översyn av försäkringsbehovet hos dig och dina anställda samt med annan finansiell planering. Förr eller senare blir det kanske också aktuellt att fundera över nästa steg: att planera för ägarskifte inom företaget. Det kan vara en lång och mödosam process med många dimensioner ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga. Vi står vid din sida genom hela processen, från värdering till en eventuell försäljning. Även efter att du har sålt eller överlåtit ditt livsverk har du troligen behov av ekonomisk rådgivning, om än i annan form. Kanske vill du ha hjälp att förvalta det kapital du har förvärvat, planera pensionen eller bosätta dig i annat land? Oavsett var i livet du står, är företagets ekonomi tätt sammanlänkad med din privata. Tillsammans kan vi skapa en trygg helhet för dig, din familj och ditt företag. Private Banking för stiftelser och ideella organisationer. Behoven hos en stiftelse eller ideell organisation skiljer sig oftast markant från andra bolag. Också mellan olika stiftelser och organisationer är variationen naturligtvis stor vad gäller ändamål, arbetssätt och framtidsplaner. För att tillgodose era specifika behov kan vi genom vår samarbetspartner Swedbank erbjuda en stiftelsetjänst där kapitalförvaltning och stiftelseadministration är basen. Vår stiftelseförvaltning syftar till att skapa en jämn avkastning med god riskspridning och etisk inriktning om ni så önskar. Vi erbjuder också en specifik stiftelsefond, med målsättningen att säkra kapitalets reella värde och där utdelningen bestäms av den förväntade avkastningen istället för av placeringarnas direktavkastning. Om kapitalförvaltningen ser till det långsiktiga i er verksamhet, står vår stiftelseadministration för det kortsiktiga, löpande perspektivet. Genom den får ni avlastning vad gäller den dagliga såväl som den mer övergripande administrationen, med allt ifrån betalningar och bokföring till årsbokslut. 16

17 17

18 Erbjudande privatpersoner Grundpaket med banktjänster Betal- och kreditkort med conciergeservice (extra reseförsäkring, VIP-erbjudanden, rabatter och bokningar) Internetbanken Service-/bankfack Telefonbanken personlig service med förtur Kostnadsfria inbetalningar, överföringar och valutaväxlingar Aktivitetsgaranti Vi garanterar 2-4 genomgångar per år med en licensierad förmögenhetsrådgivare. Vi erbjuder aktiv förvaltning av kapitalet och kontaktar dig som kund vid händelser på marknaden som påverkar din portfölj. Finansiell planering / Skatteplanering I samråd med din rådgivare och berörd specialist hjälper vi dig att planera din ekonomi och din skattesituation. Rådgivning innehållande ett större produktutbud Ett nära samarbete mellan rådgivare och värdepappersspecialister ger större möjlighet att skräddarsy din portfölj efter dina behov med hjälp av fler produkter på värdepappersmarknaden. Nyhetsbrev Du får ett nyhetsbrev 10 gånger per år om förändringar på marknaden och information om nya produkter. Försäkring- och pensionslösningar Vi har en egen försäkringsspecialist som hjälper dig med alla frågor rörande pension och försäkring. Juridisk rådgivning Du får 10 % rabatt vid upprättande av familjejuridiska handlingar hos Sala Sparbanks samarbetspartner. Aktiehandel Tjänsten Mäklardepå Aktiv ingår där du får direkt tillgång till en licensierad aktiemäklare. Du får invest-eringsförslag baserade på analytikers råd och en professionell diskussionspartner som ger aktuella affärsförslag anpassade efter ditt behov. Social events Vi kommer att erbjuda en rad aktiviteter i form av kundträffar med olika inriktning. Du kommer även att kunna ta del av alla de möjligheter och erbjudandet som du får tillgång till via ditt kort.

19 Erbjudande företag Aktivitetsgaranti Vi garanterar 2-4 genomgångar per år med en licensierad förmögenhetsrådgivare. Vi erbjuder aktiv förvaltning av kapitalet och kontaktar er som kund vid händelser på marknaden som påverkar din portfölj. Finansiell planering / Skatteplanering I samråd med er rådgivare och berörd specialist hjälper vi er att planera ekonomin och er skattesituation. Rådgivning innehållande ett större produktutbud Ett nära samarbete mellan rådgivare och värdepappersspecialister ger större möjlighet att skräddarsy er portfölj efter era behov med hjälp av fler produkter på värdepappersmarknaden. Nyhetsbrev Ni får ett nyhetsbrev 10 gånger per år om förändringar på marknaden och information om nya produkter. Juridisk rådgivning Ni får en timmes fri konsultation hos Sala Sparbanks samarbetspartner gällande affärsjuridik och skattefrågor. Upprättande av juridiska handlingar debiteras mot gällande tariff. Aktiehandel Tjänsten Mäklardepå Aktiv ingår där ni får direkt tillgång till en licensierad aktiemäklare. Ni får investeringsförslag baserade på analytikers råd och en professionell diskussionspartner som ger aktuella affärsförslag anpassade efter era behov. Social events Vi kommer att erbjuda en rad aktiviteter i form av kundträffar med olika inriktning. Ni kommer även att kunna ta del av alla de möjligheter och erbjudandet som ni får tillgång till via ditt kort. Försäkring- och pensionslösningar Vi har en egen försäkringsspecialist som hjälper er som företagskund med alla frågor rörande pension och försäkring.

20 Cha r l o t t e Bl o c k Chef Private Banking Jen n y Si g u r d s s o n Kundstöd Håk a n Bä c k Private Banker Jon a s La r s s o n Private Banker Min n a Ha m m a r b ä c k Private Banker St e p h a n Li n d e v a l l Lic. Försäkringsspecialist Kje l l Jo h a n s s o n Aktiemäklare Ma t s Ek s t r a n d Aktiemäklare Sva n t e Ka r l s s o n Aktiemäklare Kontakta oss gärna Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, hör gärna av dig till oss. Mer information hittar du också på Sam a r b e t s p a r t n e r juridik Aff ä r s j u r i d i k AB Ani t a He d m a n Välkommen!

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Nära; för våra kunder. Innehåll 02 Prata inte pengar med vem som helst! 03 Hudik Bolån fråga oss om lägsta ränta. Nummer 1 2007

Nära; för våra kunder. Innehåll 02 Prata inte pengar med vem som helst! 03 Hudik Bolån fråga oss om lägsta ränta. Nummer 1 2007 Nära; för våra kunder. Nummer 1 2007 Innehåll 02 Prata inte pengar med vem som helst! 03 Hudik Bolån fråga oss om lägsta ränta. 05 Herman Jonson har hittat sin bank. 07 Aktuella erbjudanden. 08 Träffa

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011

Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna. massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011 Kartläggning av hur förvaltningstjänsterna ser ut efter stoppet av massfondbyten den 1 december 2011

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k 1 2 3 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k innehåll 6 Att sälja en gård 9 Innan du går vidare 11 Köp, gåva eller arv? 4 5 17 Värdering alltid värdefullt 23 Faktaunderlag

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer