Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov."

Transkript

1 Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

2

3 När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos oss är det visserligen alltid en sak som står i centrum du själv. Och vår ambition är alltid densamma: att erbjuda dig det bästa utifrån dina förutsättningar. Men utöver detta är ingenting givet när vi träffas. För varje person som kommer till oss har personliga mål och en unik situation. De flesta av våra kunder har förstås ändå en gemensam nämnare. De vill ha ut mesta möjliga av sin ekonomi. I många fall utan att själva behöva lägga allt för mycket tid och kraft på saken. Men hur vägen dit ser ut varierar. När vi träffar dig är det därför med ett öppet sinne och en genuin nyfikenhet på din situation, din verksamhet och dina drömmar. Ju bättre bild vi får av dig, desto mer sannolikt är det att du går ifrån oss belåten. Med det menar vi inte att du har fått precis vad du väntade dig. Snarare tycker vi att tecknet på ett lyckat samarbete är när du går ifrån oss med något du inte väntade dig. Kanske har vi hjälpt dig att upptäcka ett behov du inte visste att du hade eller erbjudit dig en möjlighet du inte kände till tidigare. Det är just det här som är hela idén bakom Private Banking. Att utgå från dig och sätta ihop bästa tänkbara lösning. Även om det betyder att vi måste ändra på oss en aning för att passa just dig. Välkommen! 3

4

5 Från några av ditt livs mest avgörande beslut till praktiska vardagstjänster. Hos oss får du det bästa från banken, utifrån dina specifika behov oavsett om du kommer till oss i egenskap av privatperson, företagare eller representant för en organisation eller stiftelse. Vi erbjuder en skräddarsydd helhet för dig som har större volymer att placera och höga krav på din bank. Hörnstenarna är placeringsrådgivning, kapitalförvaltning, individuella lösningar och ömsesidigt förtroende. Men ändå är detta bara en del av Private Banking. Eftersom vi samarbetar med Swedbank som ingår i en av Sveriges största fullservicebanker kan vi erbjuda hela bredden. Vi hjälper dig med både din långsiktiga ekonomi och de dagliga affärerna. Från några av ditt livs mest avgörande beslut, till praktiska vardagstjänster. 5

6 En personlig rådgivare blir din nyckel till banken. Har du en komplex ekonomi kan det vara både svårt och tidskrävande att få ett helhetsperspektiv över den. Därför utgör en personlig rådgivare basen i vårt erbjudande. Han eller hon är licensierad och certifierad för att kunna möta höga krav. Varje rådgivare har dessutom ett begränsat antal kunder för att kunna ge dig bästa tänkbara service och bemötande. Din rådgivares roll blir att ha helhetsbilden av ekonomin, att vara ditt stöd. Någon du kan vända dig till med frågor och funderingar, och som också enligt er överenskommelse hör av sig till dig med egna förslag eller för en extra avstämning. Han eller hon är din nyckel till bankens hela utbud och kompetens. Beroende på behov och önskemål kan du få flera kontaktpersoner inom banken, men rådgivaren är ändå alltid din huvudsakliga väg in i banken och ansvarig för samordning och överblick. Enkelt uttryckt kan man säga att din rådgivare hjälper dig att hantera din personliga balansräkning. 6

7

8 Första steget mot en skräddarsydd lösning: Det personliga mötet. Även om det är slutresultatet som räknas, är Private Banking mycket mer än siffror. För att kunna erbjuda dig den lösning som är bäst för dig, är första steget en noggrann genomgång av din livssituation, dina mål och dina drömmar. Allt det som påverkar din ekonomi är viktigt. Med ett av marknadens mest avancerade verktyg kan vi måla upp en mycket detaljerad bild som spänner över din privata situation och din eventuella verksamhet, till hur den ekonomiska situationen ser ut för din familj. Först när vi har hela bilden kan vi få en överblick över dina behov och hur vi kan möta dem på bästa sätt. Hur dina mål och behov ser ut kan förstås förändras med tiden. Alla möten med din rådgivare dokumenteras därför noggrant och följs upp. Även förändringar på marknaden och i samhället, så som exempelvis skatteregler, har förstås stor inverkan på våra rekommendationer. Därför gör vi regelbundna avstämningar efter överenskommelse mellan dig och oss. 8

9 1. Kartläggning av nuläget: Din situation, din ekonomi, dina mål. 2. Behovsanalys: Vilka är dina behov och vad krävs för att tillgodose dem? 4. Uppföljning: Kontinuerlig översyn av de ekonomiska resultaten och hur din situation förändras över tid. 3. Förslag och genomförande: Vi tar fram en konkret plan som tillgodoser dina behov. 9

10

11 Allt för din ekonomi under ett och samma tak. Genom en och samma person. Sala Sparbank Private Banking är en del av en internationell fullservicebank. För dig betyder det i praktiken allt under ett och samma tak, genom en och samma kontaktperson. Placeringar Sala Sparbank samarbetar med Swedbank som är en av Nordens ledande aktörer inom sparande och inom banken finns en bred kompetens vad gäller både rådgivning och förvaltning. Detta är också grunden i Private Bankings erbjudande. Tack vare ett brett produktutbud som spänner över fonder, aktier, räntor, strukturerade produkter och alternativa placeringar kan vi tillsammans hitta en kombination av placeringar som motsvarar dina förväntningar. Försäkringar och pension När du gör dina investeringar kan du göra dem som rena placeringar eller som försäkringar. Det sistnämnda kan till exempel vara ett viktigt inslag om du har familj eller om du är företagare. Det kan också vara ett sätt att uppnå en positiv skatteeffekt. Vi erbjuder allt ifrån förmånliga kapitalförsäkringar till pensions-, liv- och sjukförsäkringar. För dig som är företagare kan vi dessutom erbjuda lösningar som tryggar företagets framtid och ger dig nöjdare medarbetare. Skatter Din förmögenhet påverkas i högsta grad av gällande skatteregler. Hur de ser ut och vad de innebär för dig kan naturligtvis vara svårt att själv hålla reda på. Hos oss får du kvalificerad hjälp med allt ifrån egendomsbeskattning och deklaration till försäljning av bolag och utlandsflytt. Banktjänster För att din ekonomi ska vara en fungerande helhet, krävs en översyn i både stort och smått. En del av detta är att hitta rätt lösningar för en smidig vardag. Var, hur och när du når oss är ett exempel. Därför kan du göra dina affärer i flera kanaler. Hos telefonbanken får du förtur till personlig service som har öppet måndag - fredag. Du kan dessutom göra affärer via internetbanken när det passar dig. Vi erbjuder också en rad olika betal- och kreditkort, finansiering, bankfack, conciergetjänst och andra värdefulla mervärden. Juridik Vid olika skeden i livet förändras förutsättningarna och det kan vara nödvändigt att fördjupa sig i lagar och paragrafer. Kanske förändras dina familjeförhållanden, kanske är det dags att överlåta verksamheten till någon annan? Vi erbjuder juridisk hjälp i form av exempelvis äktenskapsförord, testamente och ägarskiftesplanering. Du Din verksamhet Din familj Placeringar Rådgivare Försäkringar och pension Juridik Skatter Banktjänster 11

12 Basen i din portfölj: Placeringarna. Har du arbetat hårt för dina pengar, vill du troligen att de ska göra detsamma för dig. Därmed blir placeringar en avgörande del i ekonomin. Vad som är en lyckad placering beror förstås på vilka mål du har. Sammanfattningsvis kan man ändå säga att det gemensamma målet för alla placeringar är att de ska utvecklas bättre än marknaden. Därför arbetar vi utifrån två perspektiv när vi ger dig placeringsrekommendationer: marknaden och din unika situation. Till grund för varje rekommendation ligger en noggrann analys och ett nära samarbete mellan bankens olika specialister. Marknaden Avkastningen på dina placeringar beror i det stora hela på marknadens utveckling. Denna utveckling är omöjlig att förutspå i detalj, men genom noggranna analyser kan man komma så nära som det går. Därför bygger alla våra rekommendationer på en metod i tre steg. 1) Global makroekonomisk analys: Översikt och analys av finansiella händelser och den världsekonomiska situationen. 2) Strategisk allokering: Fördelning mellan olika placeringsformer, geografiska regioner, sektorer och bolagstyper. 3) Taktisk allokering: Rekommendation av specifika produkter och placeringsalternativ, genom våra så kallade modellportföljer specifika grundportföljer med varierande karaktär. Din situation Utifrån den generella rekommendationen i våra modellportföljer återstår att avgöra vad som är lämpligt för just dig. Här finns en rad frågor som är viktiga att besvara: Kapitalets storlek hur stor summa vill du placera? Placeringshorisont över hur lång tid vill du placera pengarna? Avkastningsmål vad har du för mål med placeringen och hur stor risk är du villig att ta för att nå dit? Aktivitetsnivå i vilken utsträckning vill du vara engagerad i dina placeringar? Med hjälp av svaren kan din rådgivare sedan ge dig specifika placeringsråd. Varje enskild placering ska sedan ställas mot ditt övriga innehav, så att du uppnår en väl avvägd balans i din totala ekonomi din portfölj. 12

13 13

14 Lite, mycket eller inte alls. Hur mycket vill du delta? Som kund i Private Banking kan du göra de flesta av dina affärer genom din rådgivare. Det ger en värdefull möjlighet att få en andra åsikt i viktiga beslut. Ett av de främsta syftena med Private Banking är ju att stötta dig både vad gäller stora, avgörande beslut och de dagliga affärerna. Beroende på ditt eget intresse och din möjlighet att engagera dig, erbjuder vi även andra alternativ. Dessutom kan du via vår telefon- och internet bank alltid få en överblick över dina placeringar och göra förändringar i ditt innehav. Du har förtur till personlig service i telefonbanken som har öppet måndag - fredag. Via internetbanken kan du göra affärer när helst det passar dig. Rådgivande förvaltning Denna förvaltningsform passar dig som vill engagera dig i dina affärer en hel del, men vill ha tillgång till professionell expertis vid behov. Du fattar dina placeringsbeslut med stöd av bankens modellportföljer. Mäklartjänster Denna form är lämplig om du vill sköta dina placeringar helt på egen hand. Du fattar beslut med tillgång till en licensierad mäklare och får en kvalificerad diskussionspartner. Det ger dig bästa möjliga tillgänglighet, eftersom små tidsmarginaler kan vara avgörande för dina affärer. Diskretionär förvaltning Genom vår samarbetspartner Swedbank kan vi erbjuda dig diskretionär förvaltning. Det betyder att du inte behöver engagera dig i din portfölj, annat än om dina förutsättningar och mål förändras. Denna förvaltningsform passar särskilt bra om du har stora volymer att förvalta. 14

15 För dig som bor eller verkar utomlands. Private Banking finns genom vår samarbetspartner Swedbank representerat i Luxemburg, Spanien och Baltikum. Här kan vi möta behoven hos dig som bor, är på väg att flytta eller har kapital utomlands vilket land det än gäller. Hos Private Banking i Luxemburg och Spanien hittar du produkter och tjänster som är särskilt anpassade för dig som bor eller verkar utomlands. Även om vi fysiskt finns i Luxemburg och Spanien, kan vi hjälpa dig med dina affärer var i världen du än gör dem och oavsett var du bor. Genom vårt dotterbolag Hansabank kan vi även erbjuda Private Banking i Estland, Lettland och Litauen, då främst inriktad på dig som bor eller verkar i de baltiska länderna. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på investeringsrådgivning och kapitalförvaltning, men du kan också få kvalificerad rådgivning inom skatter, juridik, pension och försäkringar. Är du på väg att bosätta dig utomlands kan vi bistå med såväl praktiska tips och råd, som att se över de ekonomiska effekterna av en flytt. För dig som är företagare med ägande eller planerat ägande av bolag utomlands, kan vi erbjuda allt ifrån skatte- och juridisk rådgivning utomlands till praktisk etablering och administration av ditt bolag. Oavsett om du kommer till oss som privatperson eller företagare kan du vänta dig bästa tänkbara service. 15

16 Private Banking för dig som driver företag. För dig som är företagare erbjuder vi Private Banking genom företagandets olika skeenden. Oavsett om du är aktiv företagare eller just har sålt eller överlåtit ditt bolag. Under den period i livet då du är aktiv företagare ligger fokus på att bygga upp din verksamhet och ditt kapital och att långsiktigt planera ditt företagsägande. Vi kan bland annat hjälpa dig med placering av överskottslikviditet, översyn av försäkringsbehovet hos dig och dina anställda samt med annan finansiell planering. Förr eller senare blir det kanske också aktuellt att fundera över nästa steg: att planera för ägarskifte inom företaget. Det kan vara en lång och mödosam process med många dimensioner ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga. Vi står vid din sida genom hela processen, från värdering till en eventuell försäljning. Även efter att du har sålt eller överlåtit ditt livsverk har du troligen behov av ekonomisk rådgivning, om än i annan form. Kanske vill du ha hjälp att förvalta det kapital du har förvärvat, planera pensionen eller bosätta dig i annat land? Oavsett var i livet du står, är företagets ekonomi tätt sammanlänkad med din privata. Tillsammans kan vi skapa en trygg helhet för dig, din familj och ditt företag. Private Banking för stiftelser och ideella organisationer. Behoven hos en stiftelse eller ideell organisation skiljer sig oftast markant från andra bolag. Också mellan olika stiftelser och organisationer är variationen naturligtvis stor vad gäller ändamål, arbetssätt och framtidsplaner. För att tillgodose era specifika behov kan vi genom vår samarbetspartner Swedbank erbjuda en stiftelsetjänst där kapitalförvaltning och stiftelseadministration är basen. Vår stiftelseförvaltning syftar till att skapa en jämn avkastning med god riskspridning och etisk inriktning om ni så önskar. Vi erbjuder också en specifik stiftelsefond, med målsättningen att säkra kapitalets reella värde och där utdelningen bestäms av den förväntade avkastningen istället för av placeringarnas direktavkastning. Om kapitalförvaltningen ser till det långsiktiga i er verksamhet, står vår stiftelseadministration för det kortsiktiga, löpande perspektivet. Genom den får ni avlastning vad gäller den dagliga såväl som den mer övergripande administrationen, med allt ifrån betalningar och bokföring till årsbokslut. 16

17 17

18 Erbjudande privatpersoner Grundpaket med banktjänster Betal- och kreditkort med conciergeservice (extra reseförsäkring, VIP-erbjudanden, rabatter och bokningar) Internetbanken Service-/bankfack Telefonbanken personlig service med förtur Kostnadsfria inbetalningar, överföringar och valutaväxlingar Aktivitetsgaranti Vi garanterar 2-4 genomgångar per år med en licensierad förmögenhetsrådgivare. Vi erbjuder aktiv förvaltning av kapitalet och kontaktar dig som kund vid händelser på marknaden som påverkar din portfölj. Finansiell planering / Skatteplanering I samråd med din rådgivare och berörd specialist hjälper vi dig att planera din ekonomi och din skattesituation. Rådgivning innehållande ett större produktutbud Ett nära samarbete mellan rådgivare och värdepappersspecialister ger större möjlighet att skräddarsy din portfölj efter dina behov med hjälp av fler produkter på värdepappersmarknaden. Nyhetsbrev Du får ett nyhetsbrev 10 gånger per år om förändringar på marknaden och information om nya produkter. Försäkring- och pensionslösningar Vi har en egen försäkringsspecialist som hjälper dig med alla frågor rörande pension och försäkring. Juridisk rådgivning Du får 10 % rabatt vid upprättande av familjejuridiska handlingar hos Sala Sparbanks samarbetspartner. Aktiehandel Tjänsten Mäklardepå Aktiv ingår där du får direkt tillgång till en licensierad aktiemäklare. Du får invest-eringsförslag baserade på analytikers råd och en professionell diskussionspartner som ger aktuella affärsförslag anpassade efter ditt behov. Social events Vi kommer att erbjuda en rad aktiviteter i form av kundträffar med olika inriktning. Du kommer även att kunna ta del av alla de möjligheter och erbjudandet som du får tillgång till via ditt kort.

19 Erbjudande företag Aktivitetsgaranti Vi garanterar 2-4 genomgångar per år med en licensierad förmögenhetsrådgivare. Vi erbjuder aktiv förvaltning av kapitalet och kontaktar er som kund vid händelser på marknaden som påverkar din portfölj. Finansiell planering / Skatteplanering I samråd med er rådgivare och berörd specialist hjälper vi er att planera ekonomin och er skattesituation. Rådgivning innehållande ett större produktutbud Ett nära samarbete mellan rådgivare och värdepappersspecialister ger större möjlighet att skräddarsy er portfölj efter era behov med hjälp av fler produkter på värdepappersmarknaden. Nyhetsbrev Ni får ett nyhetsbrev 10 gånger per år om förändringar på marknaden och information om nya produkter. Juridisk rådgivning Ni får en timmes fri konsultation hos Sala Sparbanks samarbetspartner gällande affärsjuridik och skattefrågor. Upprättande av juridiska handlingar debiteras mot gällande tariff. Aktiehandel Tjänsten Mäklardepå Aktiv ingår där ni får direkt tillgång till en licensierad aktiemäklare. Ni får investeringsförslag baserade på analytikers råd och en professionell diskussionspartner som ger aktuella affärsförslag anpassade efter era behov. Social events Vi kommer att erbjuda en rad aktiviteter i form av kundträffar med olika inriktning. Ni kommer även att kunna ta del av alla de möjligheter och erbjudandet som ni får tillgång till via ditt kort. Försäkring- och pensionslösningar Vi har en egen försäkringsspecialist som hjälper er som företagskund med alla frågor rörande pension och försäkring.

20 Cha r l o t t e Bl o c k Chef Private Banking Jen n y Si g u r d s s o n Kundstöd Håk a n Bä c k Private Banker Jon a s La r s s o n Private Banker Min n a Ha m m a r b ä c k Private Banker St e p h a n Li n d e v a l l Lic. Försäkringsspecialist Kje l l Jo h a n s s o n Aktiemäklare Ma t s Ek s t r a n d Aktiemäklare Sva n t e Ka r l s s o n Aktiemäklare Kontakta oss gärna Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, hör gärna av dig till oss. Mer information hittar du också på Sam a r b e t s p a r t n e r juridik Aff ä r s j u r i d i k AB Ani t a He d m a n Välkommen!

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. 2 När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak - Att

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Vår samlade kompetens din affärsnytta.

Vår samlade kompetens din affärsnytta. Ägarplanering 1 2 Vår samlade kompetens din affärsnytta. Ägarplanering Vår samlade kompetens gör att dina affärer växer. Ägarplanering är en sammanställning av alla våra tjänster som rör dig som företagare.

Läs mer

Välkommen till Private Banking

Välkommen till Private Banking Välkommen till Private Banking Private Banking med hjärta och hjärna Vi beskriver gärna vårt erbjudande som Private Banking med både hjärta och hjärna. Som kund hos oss får du tillgång till några av marknadens

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

vårt erbjudande till stiftelser & organisationer

vårt erbjudande till stiftelser & organisationer vårt erbjudande till stiftelser & organisationer Vårt mål är att uppnå era mål Er rådgivare arbetar med hela er verksamhet som utgångspunkt. De lösningar vi kommer att presentera för er ska harmoniera

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Erbjudande till boende i Brf Lutan

Erbjudande till boende i Brf Lutan Erbjudande till boende i Brf Lutan Rådgivning Rådgivning Tillsammans med rådgivaren går ni igenom just er finansiering av ert boende. Ni går även igenom sparande, juridiska frågor och framtida planer.

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Skräddarsydda råd och en sund helhetslösning för din ekonomi

Skräddarsydda råd och en sund helhetslösning för din ekonomi Skräddarsydda råd och en sund helhetslösning för din ekonomi Premium Banking en banktjänst som den borde vara Vår servicenivå är unik inom bankvärlden. Vi går ut över det vanliga och löser våra kunders

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Informationsdokument

Informationsdokument Informationsdokument Om Real Finans och Försäkring Real Finans och Försäkring är ett fristående företag som arbetar med skräddarsydd ekonomisk rådgivning mot privatpersoner och företag. Vi arbetar inom

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet?

Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Tillval Sjukvårdsförsäkring Ibland kan det vara skönt att gå till läkaren

Läs mer

Ränteplaceringar - Får ditt kapital den motion som behövs?

Ränteplaceringar - Får ditt kapital den motion som behövs? Ränteplaceringar - Får ditt kapital den motion som behövs? Varför behöver kapitalet motion? Precis som människor mår kapital bra av motion. Genom att aktivt hantera din överskottslikviditet eller placeringsbara

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

D E T N Y A P P P E N S I O N NU

D E T N Y A P P P E N S I O N NU DET NYA PP PENSION NU Pensionsvalet blir mer och mer upp till den enskilde. Det kräver förändringar och förnyelse även av pensionsbolagen. Nya vindar Nu ska plötsligt allt väljas. Inte bara elleverantör,

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014)

Jämförelse Factoringonlinemäklare (oktober 2014) Jämförelse (oktober 2014) Uppgifterna nedan finns på respektive företags hemsida eller kommer från skriftliga eller muntliga svar direkt från factoringonlinemäklarna. OBS: Fintura har enbart sammanställt

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Våra anslutna banker och långivare

Våra anslutna banker och långivare Våra anslutna banker och långivare MyLoan samarbetar med ett stort urval av Sveriges banker och långivare inom privatlån. De partners vi valt att samarbeta med uppfyller de hårda krav vi ställer på våra

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

TVÅ MILJONER SKÄL. Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

TVÅ MILJONER SKÄL. Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening TVÅ MILJONER SKÄL Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening 1 TVÅ MILJONER SKÄL Visste du att den svenska skattelagstiftningen består av över två miljoner tecken? Det är många paragrafer som du

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Modernare kapitalförvaltning Framför dig har du någonting unikt. Det handlar om modern kapitalförvaltning.

Läs mer

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa

Till dig som driver skogs- och lantbruk. Vi får skog och lantbruk att växa Till dig som driver skogs- och lantbruk Vi får skog och lantbruk att växa Swedbank, skogen och jordbruket har gått hand i hand i sekler Swedbank har sina rötter i spar- och föreningsbanksrörelsen och är

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Vad vi Kan göra för dig

Vad vi Kan göra för dig Vad vi Kan göra för dig Rådgivning som gör skillnad Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad!

Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Trygghet och ekonomi när du säljer din bostad! Vi samarbetar. HSB Göteborg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har tecknat ett 3-årigt samarbetsavtal som du kan dra nytta av när du ska byta hem.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening

FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening FÖRETAGSPRODUKTER Företagsprodukter från Skattebetalarnas Förening VÄLKOMMEN TILL SKATTEBETALARNA Du vet hur viktigt det är att få hjälp och ersättning om något oförutsett händer. Hur viktigt det är att

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

KAPITALFÖRVALTNING. för kloka investerare

KAPITALFÖRVALTNING. för kloka investerare KAPITALFÖRVALTNING för kloka investerare Privatägda Garantum Fondkommission AB är en av de största arrangörerna av strukturerade produkter i Norden. Sedan starten 2004 har vi arrangerat mer än 1800 unika

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer