Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet"

Transkript

1 Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson

2 Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika affärer. Grant Thorntons skatteavdelning består av drygt 70 kvalificerade medarbetare med mångårig samlad erfarenhet från skattejuridikens område. Vi har ledande expertis inom alla förekommande skatteområden, vilket gör att vi idag anses som en av landets mest välrenommerade skatteavdelningar. Vi är idag den ledande skatterådgivaren till ägarledda företag med helhetslösningar som tillgodoser såväl företagets som ägarens skattesituation. Samtidigt hjälper vi ett stort antal större och noterade företag som söker en oberoende part för sin skatterådgivning. Kontakta oss Välkommen att kontakta oss för råd eller mer information T W grantthornton.se/skatt E Grant Thornton är Sveriges snabbast växande, större konsult- och revisionsföretag och medlem inom Grant Thornton International en global paraplyorgansation med medlemsföretag representerade i närmare 120 länder. Medlemsföretagen har ett nära samarbete och ett bra stöd från Grant Thornton International för att kunna hantera stora internationella projekt och assistera dig i skattefrågor oavsett var i världen du bedriver affärer. Vi ger dig proaktiva råd som gör att du snabbt kan ta tillvara möjligheter när nya lagförslag införs och domar ger ny rättspraxis. Genom vår rådgivning kan vi spara dig och ditt företag stora belopp och därmed bidra till en förbättrad lönsamhet. När vi får hjälpa till med skattefrågorna, kan du istället ägna större energi åt kärnverksamheten. Som kund får du också tillgång till våra elektroniska nyhetsbrev, ett omfattande seminarieutbud och en mängd annan värdeskapande information.

3 Skatt Några områden där du förr eller senare kan behöva kvalificerad rådgivning Företags- och bolagsbeskattning Lagstiftning och praxis kring företagsoch bolagsbeskattning ändras ständigt. Vi ser till att våra kunder är uppdaterade på området och därigenom kan undvika problem och utnyttja de skattemässiga fördelar som finns. Omstruktureringar Ofta finns flera förslag till omstruktureringar alla med olika skatteeffekter. En affärsmässigt bra lösning kan vara en skattemässig katastrof. Låt oss utreda konsekvenserna i god tid för att hitta den bästa lösningen för ditt företag. Köp och försäljning av företag Vid en försäljning finns det viktiga skatteeffekter att ta ställning till. Vi hjälper dig att få de affärsmässiga besluten att fungera skattemässigt. Fåmansföretagsbeskattning För ägare till fåmansföretag finns det särskilda regler (3:12) om bland annat utdelning och kapitalvinster. Reglerna är komplicerade men kan i många fall leda till en förmånlig beskattning. Vi ser till att din ägarstruktur är rätt och att det går att få ut vinsten skatteeffektivt. Grant Thornton har spetskompetens inom regelverket och hjälper tusentals företag med dessa skattefrågor. Individbeskattning beskattning av ägare till fåmansföretag För dig som både äger och driver ett företag utgår vi från både din och företagets skattesituation för att hitta den bästa lösningen. Vi arbetar nära våra kunder och lämnar alltid praktiska och handgripliga råd samt genomför de åtgärder som vi föreslår. Vi strävar efter att hitta skräddarsydda helhetslösningar för varje kunds specifika behov oavsett om de rör företaget eller familjen. Vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna och att undvika fällorna: Hur åstadkommer man skatteeffektiva uttag ur bolaget? Ska man ta ut pengarna eller hellre låta dem arbeta i bolaget? När är det aktuellt att göra en så kallad intern aktieöverlåtelse? Ekonomisk familjerätt Ett ägarskifte är inte alltid planerat. Ett plötsligt dödsfall eller en skilsmässa kan få ödesdigra konsekvenser i form av höga kostnader för att lösa ut en arvinge eller make/sambo. Det kan rent av tvinga fram en oönskad försäljning. Som en viktig del i all ekonomisk planering bör man gå igenom behovet av testamenten och/eller andra familjerättsliga dispositioner. Allt för att undvika onödiga kostnader och förebygga framtida tvister bland arvingarna. Familjerättslig planering kräver även kunskap i skatterätt. Vid ett dödsfall bör en skattekunnig familjerättsjurist alltid kontaktas. Man bör löpande se över gamla handlingar och anpassa dessa i takt med företagets utveckling och förändrade familjeförhållanden. Ingen situation är den andra lik och varje dokument måste utformas utifrån klart och entydigt den aktuella familjens och företagets förutsättningar. Hos Grant Thornton finns specialister på ekonomisk familjerätt med kunskap i skatterätt och med lång erfarenhet av rådgivning till företagare och entreprenörer. Moms De skiftande momsreglerna är både komplicerade och svårtolkade och en felaktig hantering kan innebära onödiga kostnader och straffavgifter. De flesta företag lämnar 4-12 deklarationer per år vilket kräver snabba beslut, bra rutiner och god kunskap. Våra specialister har gedigen erfarenhet och vet hur din verksamhet bedöms av Skatteverket. Vi hjälper till med att strukturera din hanteringen av momsen och kan ge förslag på praktiska implementeringar i redovisningssystemen. Vi biträder även vid processer i domstol och hanterar momsfrågor vid förvärv och försäljning av bolag såväl inom en koncern som externt. Vi hjälper dig även med en genomgång av dina avtal så att du undviker negativa momskonsekvenser. Monica Söderlund Skattechef

4 Skatt Kontakta oss i god tid. Då kan vi hjälpa dig på bästa sätt. Tull och punktskatter Reglerna kring tull- och punktskatter är komplicerade och ändras ofta. Med god insikt i regler och hantering av tull kan du minimera dina risker och sänka företagets kostnader. Det finns stora möjligheter till förenklade förfaranden och nedsättning eller undantag. Det är därför klokt att ta hjälp av våra specialister. Vi hjälper företag att följa och hantera gällande punktskatteregler på ett riktigt sätt och assisterar företag i kontakterna med Skatteverket samt agerar ombud och biträde i punktskatteprocesser. Fusioner och förvärv Transaktioner som bolagsförvärv, fusioner och fissioner kräver specialistkunskap inom olika delar av skatteområdet. Vi har en särskild grupp som specialiserat sig på due diligence och transaktioner. Gruppen har bred kunskap och stor erfarenhet av inkomstskatt, mervärdesskatt, transfer pricing och andra områden som är aktuella i dessa sammanhang. Vi har det internationella nätverk som krävs när det är fråga om internationella transaktioner och samarbetar med andra specialister inom Grant Thornton för att skräddarsy helhetslösningar för varje transaktion. Internationell beskattning Vår internationella organisation Grant Thornton International har medlemsföretag i nära 120 länder. Genom oss får du snabbt veta gällande skatteregler i olika länder. Vi hjälper till med frågor som rör bolagsskatt, mervärdesskatt, internationella transaktioner och konsekvensanalyser inför etableringar. Vi bistår även vid etablering av filial eller dotterbolag. Expatriate tax services Vid tjänstgöring i ett annat land hjälper vi både svenska och utländska företag med skattefrågorna för deras anställda, såväl i Sverige som lokalt i respektive land. Transfer pricing Då den globala handeln ökar blir transfer pricing en allt viktigare skattefråga för internationella företag. Dokumentationskravet medför inte bara skyldigheter utan också fördelar. Vi hjälper er till genom hela dokumentationsprocessen och tar fram en optimal prissättningsmodell. Grant Thornton utsågs 2012 till Transfer Pricing Firm of the Year. Ideella organisationer och stiftelser Ideella organisationer I ideella organisationer står oftast medlemsnyttan i fokus. Det perspektivet har också våra konsulter när de stödjer organisationerna i de ekonomiska frågorna. Våra specialiserade medarbetare är dedikerade att arbeta med ideella organisationer och har såväl kompetens som erfarenhet att hantera de frågeställningar som uppkommer. Stiftelser Ändamålet med en stiftelse är ofta något annat än att generera vinst. Vi har stor förståelse för att stiftelsens mål kan vara en hög direktavkastning för att skapa utdelningsbara medel till ändamålet, eller att använda en tillräcklig del av avkastningen till ändamålet för att undvika skattskyldighet. Vår skatteavdelning har många uppdrag för stiftelser och ett antal medarbetare med särskilt djup kunskap och förståelse för stiftelsernas unika frågor. Fastigheter Att äga, köpa och sälja fastigheter innebär såväl möjligheter som risker. Vi hjälper dig att undvika fel och fällor och visar på nya lösningar. Med expertis inom alla fastighetsrelaterade skatteområden hjälper Grant Thornton idag ett stort antal fastighetsbolag, däribland flera noterade bolag. Det kan handla om att sänka skattekostnaden vid ombyggnationer, omstruktureringar, avyttring av direkt eller indirekt ägda fastigheter, generationsskiften och oäktaproblematik för bostadsföretag med mera. Vi bistår med rådgivning, processföring, momsgenomgångar och skräddarsydda utbildningar och lotsar dig rätt i samband med tredimensionell fastighetsbildning och de skattefördelar som detta kan ge. Vi medverkar också ofta vid den skattemässiga genomgången i samband med fastighetsförvärv. En väl genomförd due diligence minskar köparens/finansiärens risk för en dålig affär. Affärens risker identifieras och kvantifieras, och eventuella problem kan upptäckas och hanteras i god tid. Ofta utgör en due diligence ett viktigt stöd i kommande förhandlingar med säljaren. En genomgång av skattesituationen leder i princip alltid till möjligheter att spara pengar

5 Grant Thornton är Sveriges snabbast växande revisionsoch konsultföretag. Bolaget med drygt 1000 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton lnternational, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning Sveriges mest nöjda kunder Enligt Svenskt Kvalitetsindex Grant Thornton har tre år i rad haft den högsta kundnöjdheten i vår bransch enligt Svenskt Kvalitetsindex. Organisationen International Tax Review (ITR) utnämnde Grant Thornton Sverige till Transfer Pricing Firm of the Year Motiveringen var att Grant Thornton under den senaste tiden har utvecklats stort inom transfer pricing-området. Dessutom har det svenska företaget gjort stora framsteg på den internationella arenan inom bl.a. transaktionsrelaterad rådgivning Grant Thornton är det snabbast växande av de sex största internationella byrånätverken Grant Thornton International ökade sin totala omsättning för organisationens medlemsföretag med 10,4 % till $4,2 miljarder.

6 Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Hänvisningar till Grant Thornton avser Grant Thornton International eller dess medlemsföretag. Grant Thornton International och medlemsföretagen utgör inte en global koncern. Medlemsföretagen tillhandahåller tjänster som självständiga och oberoende företag Grant Thornton. All rights reserved.

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Det ordinära ger världen. Oscar Wilde (1854-1900), Irländsk författare

Det ordinära ger världen. Oscar Wilde (1854-1900), Irländsk författare Det ordinära ger världen dess existens, det extraordinära dess värde. Oscar Wilde (1854-1900), Irländsk författare Välkommen Vill du ha tillgång till personlig och heltäckande service kombinerad med oberoende

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Verksamheten 1999/2000

Verksamheten 1999/2000 Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med cirka 2 700 medarbetare och ett rikstäckande

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice Nöjdast 2013. årsrapport Rådgivning Revision Skatt Företagsservice NÖJDAST VD ÅRSKRÖNIKA men nöjdast är nog chefen. En årsrapport ska summera året som gick och om jag ska sammanfatta 2013 i ett ord så

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

EN FANTASTISK PARTNER

EN FANTASTISK PARTNER Ålandsbanken Private Banking EN FANTASTISK PARTNER för entreprenörer och förmögna privatpersoner SNARAN DRAS ÅT Skatteverket jagar oredovisade tillgångar i utlandet och nätet blir alltmer finmaskigt RÄTTA

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design inlaga: Sandra Imelda Santos Fernandez. ISBN: in

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design: Sandra Imelda Santos Fernandez och Marcela Ramírez Pasillas. ISBN: Marcela

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer