Hösten Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val"

Transkript

1 Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val

2 Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR Akademis digitala utbildningar håller du dig uppdaterad när och var det passar dig. En digital utbildning är ett effektivt sätt att ta dig an nya kunskaper på dina villkor vare sig det är en nyhetsuppdatering via webbinarium eller en mer ingående e-kurs. Webbinarier Skattenyheter Momsnyheter Redovisningsnyheter Aktuellt för ekonomiansvariga ekurser K2-regelverket K3-regelverket Löpande bokföring Penningtvätt Livestreamade nyhetsdagar Redovisningsdagen Skattedagen IFRS-dagen Fåmansföretagardagen Fastighetsdagen farakademi.se/ekurs Kursnyheter Revisorsdagarna 2015 Stockholm 29 sep 1 okt Revisorsdagarna är en tredagarsutbildning för dig som arbetat ett tag, där vi arbetar med riktiga kundcase som diskuteras i tvärdisciplinära grupper. Omvandling till aktiebolag enskild näringsverksamhet Stockholm 15 oktober En genomgång av nuvarande regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, och hur ombildningen påverkas av föreslagna nya regler. Kvalitetskontrollen allt du behöver veta Stockholm 26 augusti Kursen vänder sig till de revisorer och byråer som ska ha kvalitetskontroll inom revision under hösten Transfer pricing i praktiken och framtiden Stockholm 21 oktober Vi går igenom grundläggande principer för internprissättning och de viktigaste förändringarna som kommer att ske avseende OECD:s arbete med BEPS. Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag Stockholm oktober En fördjupad genomgång av kvalificerade skattefrågor för aktiebolag, direkt anpassad för dig som ansvarar för bolagets ekonomi. Prisstrategier och affärsmodeller Stockholm 22 oktober Kursen ger dig kunskap om metoder för att utveckla innovativa prismodeller och prissättningsstrategier som är väl förankrade i en affärsmodell. farakademi.se/ nyakurser

3 Kursöversikt hösten 2015 BOKSLUTSREDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I avstämningar och månadsbokslut Stockholm Bokslutsredovisning II årsbokslut Stockholm Bokslutsredovisning II årsbokslut Göteborg Bokslutsredovisning II årsbokslut Malmö Bokslutsredovisning III fördjupning och årsredovisning Göteborg Bokslutsredovisning III fördjupning och årsredovisning Stockholm 9 11 Kvalificerade bokslutsfrågor redovisning och skatt Stockholm 4 5 Kvalificerade bokslutsfrågor redovisning och skatt Göteborg Kvalificerade bokslutsfrågor redovisning och skatt Q Barcelona KONCERNREDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Koncernredovisning introduktion Stockholm 20 Koncernredovisning I Stockholm Koncernredovisning I Malmö Koncernredovisning I Göteborg 9 11 Koncernredovisning II Göteborg Koncernredovisning II Stockholm 2 3 K3 koncernredovisning Malmö 8 K3 koncernredovisning Göteborg 16 K3 koncernredovisning Stockholm 23 Kassaflödesanalys för koncern Stockholm 4 K2/K3 Ort Aug Sep Okt Nov Dec K2-regelverket Stockholm 7 10 K2-regelverket Malmö 15 K2-regelverket Göteborg 9 K3-regelverket Göteborg 13 K3-regelverket Malmö 6 K3-regelverket Stockholm 3 K3 övergångsfrågor och fördjupning välj en eller två dagar Göteborg K3 övergångsfrågor och fördjupning välj en eller två dagar Malmö 7 8 K3 övergångsfrågor och fördjupning välj en eller två dagar Stockholm 4 5 K3 frivillig tillämpning för mindre företag Göteborg 1 K3 frivillig tillämpning för mindre företag Stockholm 5 K3 finansiella instrument Stockholm 6 K3 komponentredovisning fastigheter Göteborg 15 K3 komponentredovisning fastigheter Malmö 7 K3 komponentredovisning fastigheter Stockholm 22 K3 koncernredovisning Göteborg 16 K3 koncernredovisning Malmö 8 K3 koncernredovisning Stockholm 23 Intäktsredovisning K2/K3 Stockholm 23 Kvalificerade årsredovisningsfrågor ur ett K-perspektiv Stockholm IFRS Ort Aug Sep Okt Nov Dec IFRS grundläggande Stockholm 29 IFRS grundläggande Göteborg 4 IFRS fördjupning Stockholm 30 1 IFRS-dagen (halvdag) (även livestreaming) Stockholm 23 REDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Redovisning grundläggande Stockholm Kontanthandel redovisning och revision Stockholm 26 Värdering av varulager och pågående arbeten Stockholm Värdering av varulager och pågående arbeten Göteborg 6 7 Kassaflödesanalys i praktiken Stockholm 19 Stiftelsedagen redovisning, civilrätt och skatt Stockholm 10 Ideella föreningar civilrätt, redovisning och skatt Stockholm 11 Fastighetsvärdering för finansiell rapportering Göteborg 5 Fastighetsvärdering för finansiell rapportering Stockholm 8

4 REDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec God redovisningssed i bostadsrättsföreningar Göteborg 10 God redovisningssed i bostadsrättsföreningar Stockholm 26 God redovisningssed i bygg- och anläggningsföretag Stockholm 10 God redovisningssed i fastighetsföretag Göteborg 12 God redovisningssed i fastighetsföretag Stockholm 24 Redovisning I för redovisningskonsulter Stockholm Redovisning II för redovisningskonsulter Stockholm 5 6 Redovisning III för redovisningskonsulter Stockholm 5 6 Auktorisationsdag för redovisningskonsulter Stockholm 20 Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen Stockholm 21 Redovisningskonsultexamen Stockholm 17 Redovisningskonsultexamen Göteborg 17 Fällor och fel aktualitetsdag för redovisningskonsulter Stockholm 28 Fällor och fel aktualitetsdag för redovisningskonsulter Göteborg 22 Fällor och fel aktualitetsdag för redovisningskonsulter Malmö 24 Juridik för redovisningskonsulter bolagsrätt och obestånd Stockholm 18 Redovisningskonsultens dagar Stockholm Lyckas med rapportering till kund Stockholm 1 Redovisningskonsultveckan 2015 fulltecknad Q Italien 3 10 Aktualitetsveckan 2015 fulltecknad Q Italien 5 12 Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner redovisning, skatt och civilrätt Q Buenos Aires 23 2 Utbildning för kvalitetsansvariga redovisningsverksamheten Stockholm 27 CONTROLLING OCH EKONOMISTYRNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Controlling och verksamhetsstyrning introduktion Stockholm Controllerutbildning Stockholm Controllerutbildning Malmö Controllerutbildning Göteborg Certifierad controller 1-årsprogram, start september 2015 Stockholm 9 11 Controllern som kommunikatör Stockholm Ekonomichefsutbildning (2+2 dagar) Stockholm Oegentligheter och korruption kan det hända i ditt företag? Stockholm 20 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Stockholm Ekonomi- och verksamhetsstyrning Göteborg Intern styrning och kontroll Stockholm Prisstrategier och affärsmodeller NY KURS Stockholm 22 ANALYS OCH VÄRDERING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Företagsvärdering och företagsöverlåtelser Stockholm Företagsanalys och värderingsmodeller Stockholm Kassaflödesvärdering och redovisningsproblem Stockholm Nöjda deltagare! Jag hade höga förväntningar på kursen och den översteg till och med dessa. Fick flera aha-upplevelser och framför allt direkta tankar om vad jag ska göra på jobbet härnäst. Annette Malmgren, redovisningsekonom, SCA Graphic Sundsvall AB om Controllerutbildningen

5 SKATT Ort Aug Sep Okt Nov Dec Skatt I deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag Göteborg Skatt I deklaration och beskattning i enskild firma och handelsbolag Stockholm 30 1 Skatt I deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB Göteborg 5 6 Skatt I deklaration och beskattning i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB Stockholm 2 3 Skatt II beskattning i ägarledda företag Göteborg Skatt II beskattning i ägarledda företag Stockholm Skatt III beskattning av aktiebolag Göteborg 2 4 Skatt III beskattning av aktiebolag Stockholm Beskattningsrätt I för redovisningskonsulter Stockholm Beskattningsrätt II för redovisningskonsulter Stockholm Brush up skattefrågor i det ägarledda företaget Malmö 9 10 Brush up skattefrågor i det ägarledda företaget Göteborg Brush up skattefrågor i det ägarledda företaget Stockholm 1 2 Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier Stockholm 2 5 Omvandling till aktiebolag enskild näringsverksamhet NY KURS Stockholm 15 Värdeöverföringar och transaktioner ur ett aktiebolags- och skatterättsligt Stockholm 22 perspektiv Värdeöverföringar och transaktioner ur ett aktiebolags- och skatterättsligt Göteborg 8 perspektiv Kvalificerade skattefrågor Q Bali 6 15 Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag NY KURS Stockholm Transfer pricing i praktiken och framtiden NY KURS Stockholm 21 Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner redovisning, skatt och civilrätt Q Buenos Aires 23 2 Aktualitetsveckan 2015 fulltecknad Q Italien 5 12 Särskilda skatteregler i fastighetsföretag Stockholm 3 Beskattningsrätt 15 hp (2+2+2 dagar) Stockholm Yrkesetik för skatterådgivare Stockholm 29 MOMS Ort Aug Sep Okt Nov Dec Moms I Stockholm Moms I Malmö 5 6 Moms I Göteborg Moms II Stockholm Aktuella momsfrågor Stockholm Aktuella momsfrågor Malmö 23 Aktuella momsfrågor Göteborg 19 Fastighetsmoms Stockholm 15 Moms vid internationell handel Stockholm 9 JURIDIK Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bolagsrätt och obestånd Stockholm Beskattningsrätt 15 hp (2+2+2 dagar) Stockholm Juridik för redovisningskonsulter bolagsrätt och obestånd NY KURS Stockholm 18 ÖVRIGT Ort Aug Sep Okt Nov Dec Excel för ekonomer Stockholm Excel för ekonomer Göteborg Excel för ekonomer Malmö Mycket intressant kurs fullmatad med intressanta skattefrågor. Engagerade kursledare som kan sin sak, stor eloge till dom. Maria Pedersen, auktoriserad redovisningskonsult, Stratego AB om Brush up skattefrågor i det ägarledda företaget Jag är supernöjd med kursen! Engagerade ledare och bra övningar! Emelie Boström, redovisningsassistent, Bokföringsproffsen Solna AB om Moms I

6 Boka på farakademi.se REVISION Ort Aug Sep Okt Nov Dec Revision I Stockholm Revision I Göteborg 5 9 Revision II Stockholm Revision II Göteborg 5 9 Revision III Göteborg 5 9 Revision III Stockholm Kunskapstest för revisorsassistenter Stockholm 3 Förberedelsekurs inför revisorsexamen Stockholm Förberedelsekurs inför revisorsexamen Göteborg Nyheter och ny praxis i aktiebolagsrätt och redovisningsfrågor Berlin gällande revisorns, styrelsens och vd:s ansvar Aktualitetsveckan 2015 fulltecknad Q Italien 5 12 Revisorsdagarna 2015 NY KURS Stockholm 29 1 Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm Avvikande revisionsberättelser Malmö 12 Avvikande revisionsberättelser Göteborg 2 Avvikande revisionsberättelser Stockholm 3 Revisorsnämndens praxis aktuella frågeställningar Stockholm 15 Revisorsnämndens praxis aktuella frågeställningar Göteborg 11 Revisorsnämndens praxis aktuella frågeställningar Stockholm 7 ISQC1 praktiska frågor Göteborg 1 ISQC1 praktiska frågor Stockholm 26 Kvalitetskontrollen allt du behöver veta NY KURS Stockholm 26 Revisorns rapportering Stockholm 9 Revisorns rapportering Göteborg 30 Intäkter och kontroller att effektivisera revisionen Stockholm 12 Intäkter och kontroller att effektivisera revisionen Göteborg 8 Nyckeln till ISA praktisk fördjupning Stockholm 18 Väsentlighet och risk Malmö 10 Väsentlighet och risk Stockholm 19 Revision i fastighetsföretag Stockholm 9 Revision i bygg- och anläggningsföretag Stockholm 15 Revision i bostadsrättsföreningar Malmö 12 Revision i bostadsrättsföreningar Stockholm 1 Kontanthandel redovisning och revision Stockholm 26 Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag Stockholm 15 AKTUALITETSDAGAR 2015 Ort Aug Sep Okt Nov Dec Redovisningsdagen Malmö 17 Redovisningsdagen Göteborg 18 Redovisningsdagen (även livestreaming) Stockholm 19 Skattedagen Malmö 8 Skattedagen Göteborg 9 Skattedagen (även livestreaming) Stockholm 10 Fåmansföretagardagen Göteborg 2 Fåmansföretagardagen Malmö 3 Fåmansföretagardagen (även livestreaming) Stockholm 9 Fastighetsdagen (även livestreaming) Stockholm 25 IFRS dagen (halvdag) (även livestreaming) Stockholm 23 Finforum Stockholm 25 FARs Branschdagar Stockholm/ Solna Bra kurs som berörde i princip allt som kan bli aktuellt vid beskattning Läs av FÅAB-företag. Hanna Jansson, skattekonsult Advice Kvarnström Westin Pernholt KB om Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier mer och anmäl dig på farakademi.se

7

8 Vi ordnar kompetensen! Vår bransch förändras ständigt och kompetensutveckling är avgörande för att vara framgångsrik. FAR Akademi är Sveriges ledande utbildare inom ekonomi. Vi vet vad som krävs för att möta förändringar och vi erbjuder dig den mest aktuella kunskapen som lyfter både din karriär och ditt företag. Våra lärare är lika mycket inspiratörer som föreläsare. De tillhör de främsta inom sitt yrke och har mångårig erfarenhet, som ger en värdefull inblick i hur teorier och modeller kan fungera ute på företag och i organisationer. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig bli mer framgångsrik på farakademi.se. EkonomiSveriges självklara val FAR Akademi Box 6417, Stockholm farakademi.se

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer Kurser för redovisningskonsulter och revisorer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben var och när du vill Samtliga kurser ger utbildningstimmar för FAR och SRF Nyhet! SKATTEDAGEN 2016 REDOVISNINGSDAGEN

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! i karriären / i Livet nr 8 oktober 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Satish Sen Kort bakgrund; Civilekonom Unilever Företagare by chans Ägare och vd i konsultbolag gemensamt tema driva intäkter Interim vd Certifierad

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Invigning av Start-Up Stockholm den 9/9 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte den 23/9 -

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

Dags att deklarera? Rutiner och skratt. Ständigt full koll. Detta kan vi hjälpa dig med

Dags att deklarera? Rutiner och skratt. Ständigt full koll. Detta kan vi hjälpa dig med Dags att deklarera? Tycker du det är jobbigt och tråkigt med ekonomi och administration? Bra! Då kan du fokusera på det du är bra på, så tar vi hand om dina papper. Vi på Wattrang Ekonomi AB vet vad entreprenörskap

Läs mer

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Bokför själv och sparar 25 000 kronor

Bokför själv och sparar 25 000 kronor Min firma April 2014 en medlemstidning från unionen egenföretagare Tema DEKLARATION Avdragen du glömmer Enklare bokföring Expertens råd Fördel med revisor Pernilla har koll på Ekonomin Bokför själv och

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer