Vi brinner för att hjälpa företag och entreprenörer att växa och utvecklas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi brinner för att hjälpa företag och entreprenörer att växa och utvecklas"

Transkript

1 Vi brinner för att hjälpa företag och entreprenörer att växa och utvecklas

2 INNEHÅLL 3 Verkar för ett välmående näringsliv 4 Att vara kund hos Grant Thornton 6 Att arbeta på Grant Thornton 8 Våra tjänster Kort om Grant Thornton Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag och har under perioden haft den högsta kundnöjdheten enligt Svenskt Kvalitetsindex bland de fem största aktörerna i branschen. Vi har över tusen medarbetare vid 23 kontor runt om i Sverige och tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Under ett år stöttar vi ca företag och organisationer i Sverige i de ekonomiska frågorna. Som ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd kan vi hjälpa företag i över 120 länder. 23 Kontor i Sverige 1000 Medarbetare i Sverige +120 Verksamhetsländer 10 Kontakta oss Nettoomsättning (Mkr) Den högsta kundnöjdheten bland de fem största revisionsföretagen Enligt Svenskt Kvalitetsindex /10 10/11 11/12 12/13 13/14

3 Verkar för ett välmående näringsliv Grant Thornton vill tydliggöra hur vi kan göra skillnad för våra kunder och medarbetare. Vår vision, affärsidé och vårt varumärkeslöfte visar vad vi vill åstadkomma. Vision Vår vision är att vara marknadsledande rådgivare till dynamiska ägarledda företag och därmed verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Affärsidé Vår affärsidé är att sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och deras ägare. Varumärkeslöfte Grant Thorntons varumärkeslöfte är att hjälpa kunder att frigöra potentialen att växa. Det innebär att vi kombinerar vår sakkompetens med en gedigen erfarenhet av att ha hanterat liknande frågor förut. Denna kombination av förnuft och magkänsla kommer våra kunder tillgodo både när det gäller företagets utmaningar och i den egna utvecklingen som ledare, styrelseledamot eller ägare. Internationell organisation Grant Thornton International Ltd är en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult-företag. Medlemsföretagen hjälper dynamiska företag och organisationer att frigöra sin potential att växa genom att tillhandahålla praktiska handfasta råd i ett stort utbud av tjänster. Över Grant Thornton medarbetare i 120 länder fokuserar på att varje dag göra skillnad för kunder, kollegor och i samhällen där vi verkar. Peter Bodin Vd 3

4 Att vara kund hos Grant Thornton Grant Thorntons medarbetare kännetecknas av ett stort engagemang för att stötta företag och deras ägare i de ekonomiska frågorna. Vi arbetar tillsammans i team för att ge våra kunder goda, handfasta råd som är lätta att förstå och omsätta i handling. Vi är specialister på att hjälpa dynamiska ägarledda företag, men jobbar också med många större och noterade företag. Det gör att du kan vara trygg med Grant Thornton som stöd genom hela ditt företags tillväxtresa. Som kund träffar du ansvariga partners och uppdragsansvariga mer än vad som brukar vara vanligt. Du har alltid god tillgänglighet till den som är ansvarig för ditt uppdrag och som säkerställer att du får tillgång till den bästa kompetensen hos våra specialister. I vår rådgivning kombinerar vi kunskap med erfarenheten av att ha mött liknande situationer tidigare, så att ditt företag kan växa och utvecklas optimalt. 4

5 Tillvarata möjligheter och minimera risker För att du ska kunna ta tillvara möjligheter och minimera risker har vi även ett stort seminarieutbud, där vi bjuder på kunskap. Du kan också prenumerera kostnadsfritt på våra e-nyhetsbrev och vår tidning Target, som tar upp aktuella ämnen för företag och entreprenörer. Grant Thornton är sedan 2010 den aktör bland de största revisionsoch konsultföretagen som har den högsta kundnöjdheten enligt Svenskt Kvalitetsindex och har själva kundnöjdhetsundersökningen ClientVoice som ett verktyg att förbättra kundnöjdheten ytterligare. Stå rätt rustad inför ett ägarskifte Seminarieserie Stockholm hösten 2014 Illustration: Robert Hilmersson Branschfokus Grant Thornton har fokus på vissa branscher för att bygga spetskompetens, bättre förstå våra kunders verksamheter och kunna tillföra mervärden till kunder inom dessa branscher. Vi erbjuder t.ex. seminarier, e-nyhetsbrev och gör undersökningar som ger insikter i branschernas möjligheter och utmaningar. På vår hemsida kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med inom: fastigheter & bygg vård & omsorg ideella organisationer & stiftelser private equity 5

6 Att arbeta hos Grant Thornton 2013 Grant Thornton är en av världens 50 mest attraktiva arbetsgivare I ett tillväxtföretag som Grant Thornton skapas ständigt nya karriärvägar för revisorer, rådgivare och ledare. Fokuseringen på entreprenörsföretag har lagt grunden till en företagskultur som även attraherar kvalificerade revisorer och konsulter som arbetar hos våra större konkurrenter. Genom att söka sig till Grant Thornton får man tillgång till specifik kompetensutveckling som gör att man kommer vidare i sin karriär utan att behöva byta målgruppsfokus. Detta stärker vårt kunderbjudande, vår tillväxt och företagskultur i en positiv spiral. Samtidigt har Grant Thornton också revisorer och rådgivare som arbetar med större och noterade bolag. Detta är viktigt kompetensmässigt för att kunna hantera alla typer av frågeställningar som kan vara aktuella för ett dynamiskt och växande företag. Grant Thornton anlitas dessutom ofta för oberoende rådgivningsuppdrag och har ledande expertis inom en rad specialistområden. Företagskultur Företagskultur och värderingar förenar Grant Thorntons medarbetare i Sverige och internationellt. De globala värdeorden som sammanfattas i CLEARR ger oss vägledning i vårt agerande och är viktiga förutsättningar för att utföra vårt arbete med kundnytta och kvalitet. CCollaboration Grant Thornton sätter samman team för att ge kunder den bästa servicen och för att utveckla vårt eget företag. Här jobbar Grant Thorntons tusen medarbetare i en gruppövning och lägger grunden till Grant Thorntons CSR-strategi. LLeadership Grant Thornton inspirerar och motiverar. Här delar vi med oss av råd till entreprenörer i tillväxtrelaterade frågor på Di Gasell, där Grant Thornton är en av huvudsponsorerna. 6

7 EExcellence AAgility RRespect RResponsibility Grant Thornton har utsetts till ett Karriärföretag 2014 av di.se Din karriär som årligen utser Sveriges mest spännande företag att göra karriär på BRANSCHBÄST SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE Grant Thornton är branschbäst 2013 i undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som Universum genomför varje år Grant Thornton arbetar kontinuerligt för att överträffa våra kunders förväntningar. Vi har den högsta kundnöjdheten i branschen bland de största aktörerna och mottar regelbundet utmärkelser för våra tjänster. När ny lagstiftning eller regler påverkar företagare är Grant Thornton snabbt ute med rådgivning, upplysande seminarier, nyhetsbrev m.m. Internt har vi en platt struktur med snabba beslutsvägar. Grant Thornton kännetecknas av en varm företagskultur och respekt gentemot såväl kunder som medarbetare. Här möter vd Peter Bodin företagets medarbetare vid målgång av ett 5-km lopp där företagets medarbetare sprang eller gick till förmån för Hand in Hand kr skänktes till Hand in Hand vid tillfället. Grant Thornton vision är att bidra till ett mer välmående näringsliv. T.ex stöttar vi kvinnor i sitt entreprenörskap och som ledare genom våra kvinnliga affärsnätverk på 16 orter. Här mottar Cecilia Daun Wennborg Women s Board Award 2013 (tidigare Gabrielsen Award) för att få fler kvinnliga styrelseordförande. Grant Thornton är huvudsponsor till Women s Board Award. 7

8 Våra tjänster Revision En oberoende granskning av ett företags verksamhet skapar trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot externa intressenter som kunder, kreditgivare, leverantörer och myndigheter. Nya regelverk påverkar företag och organisationer och Grant Thorntons revisorer genomgår årlig kompetensutveckling för att vara uppdaterade om alla förändringar. Genom fokuseringen på ägarledda företag är vi troligen branschens starkaste aktör inom detta segment, samtidigt som vi även har revisorer som är specialiserade på att revidera noterade företag, statliga bolag samt ideella organisationer och stiftelser. Börsrevisorer Nasdaq OMX har gett Grant Thornton status som börsrevisorer. En börsrevisor bedömer om ett bolag som vill noteras har förutsättningar att klara noteringskraven, så att bolagets aktier kan godkännas för handel på börsen. NASDAQ OMX utser inför en notering en börsrevisor som för deras räkning, och i samråd med börsens övervakning, genomför dessa undersökningar. PCAOB Grant Thornton är sedan 2007 registrerade hos PCAOB, en avdelning inom SEC, den amerikanska finansinspektionen. Det innebär att vi får revidera bolag eller deras dotterbolag, vars aktier är noterade på en amerikansk börs. Ekonomiservice Grant Thornton har en växande verksamhet inom ekonomiserviceområdet och avlastar kunder med att överta hela eller delar av ekonomifunktionen, inklusive lönehanteringen. På så sätt kan kundföretagen fokusera på sin kärnverksamhet. Våra konsulter ser till att ägare och ledningsgrupper får snabb och relevant information för att kunna utveckla sina företag och att den externa rapporteringen håller hög kvalitet genom skräddarsydda och relevanta rapporter från företagets ekonomisystem. Konsulterna agerar också professionella bollplank till ekonomichefer och stödjer dessa i sitt arbete. Webbkontoret Genom Webbkontoret Sveriges säkraste portallösning för ekonomifunktioner kan kundföretag och Grant Thorntons konsulter arbeta i samma system för att hantera allt från elektronisk fakturahantering, tid- och reserapportering till bokföring och rapportering. Kunden får maximal flexibilitet och bestämmer hur mycket eller lite man vill hantera själv på företaget. Läs mer och titta på hur Webbkontoret fungerar på grantthornton.se/webbkontoret. Skatt Grant Thorntons ca 80 skattekonsulter stöttar kunder inom alla vanligt förekommande skatteområden. Vi har såväl skattekonsulter som hanterar skattefrågor av allmän karaktär som specialister som har ledande expertis inom sina specifika skatteområden. Grant Thornton har idag skattekonsulter vid merparten av våra kontor och utökar ständigt den lokala servicen till våra kunder. Vi har även skatteexperter som är kopplade till specifika branscher som fastigheter, ideell sektor m.fl. Genom det nära samarbetet med våra kollegor i andra länder, kan vi hjälpa företag med 8

9 Beslutsunderlag som kan hjälpa ditt företag vidare i sin utveckling skattefrågor i över hundra länder. Vi har specifik kompetens inom följande områden: företags & bolagsbeskattning, fåmansföretagsbeskattning, moms, tull & punktskatter, fusioner & förvärv, internationell beskattning inklusive expatriatservice och transfer pricing, ideella organisationer & stiftelser samt fastigheter. Vi ger också råd till företag och ägare i samband med generationsskiften. Rådgivning Corporate finance Grant Thorntons corporate financeavdelning med 30 konsulter har utvecklats till en ledande rådgivningsaktör när det gäller företagstransaktioner som involverar ägarledda företag. Vi har även värderingsexperter som utför företagsvärderingar samt värderingar av patent och varumärken och andra immateriella tillgångar. Med vår omfattande erfarenhet av internationella transaktioner stöttar vi såväl svenska som utländska aktörer i sina affärer. Vår årliga vårdstudie ger djupare insikter i den privata vård- och omsorgmarknadens möjligheter och utmaningar. K3, K2, IFRS och andra redovisningsfrågor Hos Grant Thornton finns ledande redovisningsexpertis som har specialistkunskaper om de regelverk som gäller för olika kategorier av företag och då framför allt K3, K2 och IFRS. När regelförändringar införs inom redovisningsområdet i Sverige och/eller i utlandet måste företag anpassa sig till regelverken och bygga upp såväl kompetens som rutiner. Grant Thornton erbjuder ett kvalificerat stöd i denna process vilket även omfattar litteratur och seminarier. Affärsrådgivning Alla företagsledare ställs någon gång inför tuffa beslut, ibland där man saknar tidigare erfarenhet. Oavsett om du arbetar på att förbättra den interna infrastrukturen, eller söker effektivisera verksamheten efter ett förvärv eller samgående, behöver du beslutsunderlag som kan hjälpa ditt företag vidare i sin utveckling. Grant Thorntons certifierade affärsrådgivare, som finns på samtliga våra kontor, hjälper dig att planera, prioritera och utföra viktiga affärsstrategier. Bland våra vanligaste rådgivningsområden finns: verksamhetsanalys, styrelsearbete, affärsplanearbete, ägarskiften samt bransch- och konkurrentanalyser. Business Risk Services (BRS) Idag ställs allt högre krav på företag och organisationers interna kontroll. Grant Thorntons BRS-medarbetare ger råd så att man kan hantera sina strategiska, finansiella och tekniska risker, genom t.ex. att etablera interna kontroller eller använda it effektivt. Med en effektiv riskhantering kan såväl företagets lönsamhet och rykte förbättras. 9

10 Kontakta oss Grant Thornton har starka kontor på strategiska orter. På finner du alltid information om respektive kontor och aktuella kontaktuppgifter. Välkommen att kontakta ett kontor nära dig! 10 HUVUDKONTOR STOCKHOLM Sveavägen 20 Box Stockholm Tel ÖVRIGA KONTOR ESKILSTUNA Kungsgatan Eskilstuna Tel FALUN Åsgatan 30 Box Falun Tel GÄVLE Brunnsgatan 56 Box Gävle Tel GÖTEBORG Kungsgatan 15 Box Göteborg Från 1 december 2014: Östra Hamngatan Göteborg Tel HELSINGBORG Kullagatan 17 Box Helsingborg Tel JÖNKÖPING Östra Storgatan 33 A Box Jönköping Tel KARLSTAD Östra Torggatan 6 Box Karlstad Tel KRISTIANSTAD Kärrvägen Kristianstad Från mitten av november 2014: Spannmålsgatan Kristianstad Tel LINDESBERG Kristinavägen 26 Box Lindesberg Tel LINKÖPING Stora Torget Linköping Tel

11 LULEÅ Nygatan 10A Box Luleå Tel MALMÖ Djäknegatan 2 Box Malmö Tel NORRKÖPING S:t Persgatan 95 Box Norrköping Tel NYKÖPING Västra Storgatan 34 Box Nyköping Tel SANDVIKEN Hyttgatan 36 Box Sandviken Tel SUNDSVALL Skolhusallén 9 Box Sundsvall Tel UMEÅ Kungsgatan Umeå Tel UPPSALA S:t Persgatan 10 Box Uppsala Tel VISBY Hästgatan 24 Box Visby Tel VÄSTERÅS Norra Ringvägen Västerås Från 20 oktober 2014: Slottsgatan Västerås Tel ÖREBRO Fabriksgatan 20 Box Örebro Tel ÖSTERSUND Prästgatan 24 Box Östersund Tel Hitta rätt expertis För att kontakta våra branschspecialister, gå till där du finner kontaktpersoner för respektive bransch. På vår webbplats hittar du även kontaktuppgifter ansvariga inom våra olika verksamhetsområden. 11

12 Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör separata juridiska enheter. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inte ombud för, eller förpliktar, varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser Grant Thornton. All rights reserved.

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi

Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Webbkontoret alltid tillgång till företagets ekonomi Ett smartare sätt att arbeta Illustration: Robert Hilmersson Nu gör vi livet ännu enklare för dig som är företagare! Webbkontoret, som nu fått ny funktionalitet,

Läs mer

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking

Idéer, visioner och affärslösningar. Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Idéer, visioner och affärslösningar Verksamheten 2003 2004* *connectedthinking Öhrlings PricewaterhouseCoopers Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med

Läs mer

PwC:s årsredovisning 2013/2014

PwC:s årsredovisning 2013/2014 PwC:s årsredovisning 2013/2014 Malmö Det här är PwC Kiruna Gällivare PwC i Sverige och världen PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 60 000

Läs mer

NollSju. Verksamheten 2006 2007

NollSju. Verksamheten 2006 2007 NollSju Verksamheten 2006 2007 Idéer visioner och affärslösningar * *connectedthinking Innehåll Styrelseordförande och VD kommenterar 2 Verksamheten Affärsidé, vision och värderingar 4 Kompetens och spetserbjudande

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Nöjdast 2013. årsrapport. Rådgivning Revision Skatt Företagsservice Nöjdast 2013. årsrapport Rådgivning Revision Skatt Företagsservice NÖJDAST VD ÅRSKRÖNIKA men nöjdast är nog chefen. En årsrapport ska summera året som gick och om jag ska sammanfatta 2013 i ett ord så

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

Verksamheten 1999/2000

Verksamheten 1999/2000 Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med cirka 2 700 medarbetare och ett rikstäckande

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Vad vi Kan göra för dig

Vad vi Kan göra för dig Vad vi Kan göra för dig Rådgivning som gör skillnad Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN Poolia 2003 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Transparency Report 2013/2014. kpmg.se

Transparency Report 2013/2014. kpmg.se Transparency Report 2013/2014 kpmg.se Våra värderingar KPMG:s medarbetare arbetar tillsammans för att leverera värde till kunder. Vi har sju gemensamma värderingar som utgör ett viktigt ramverk för hur

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer