Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt"

Transkript

1 Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014

2 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm okt + 6 nov En kurs i ledarskap som fokuserar på framtidens utmaningar, anpassad för dig som är eller har siktet inställt på att bli byråledare. Hur behöver byråns arbetssätt anpassas för att möta framtida utmaningar? Vad är det egentligen kunden efterfrågar? Värdeöverföringar och transaktioner ur ett aktiebolagsoch skatterättsligt perspektiv Stockholm 23 oktober En praktisk utbildning som kombinerar två viktiga rättsområden fördjupad kunskap i såväl det skatterättsliga som det aktiebolagsrättsliga regelverk som styr värdeöverföringar och vanligt förekommande transaktioner. Fastighetsvärdering för finansiell rapportering Göteborg 15 oktober Stockholm 10 december En kursdag som går igenom på vilket sätt fastighetsvärdering aktualiseras i finansiell rapportering och hur fastighetsvärdering går till, både för företag som följer K3 och IFRS. För dig som är revisor, redovisningskonsult och andra yrkesgrupper som har en koppling till fastigheter och fastighetsmarknad. Revisorns, styrelsens och vd:s ansvar nyheter, ny praxis och redovisningsfrågor New York november Med New York som inramning ägnar vi ett par intensiva dagar åt att gå igenom det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret, tvångslikvidationsansvaret och alla de redovisningsmässiga svårigheter som dyker upp när ett aktiebolag har ersättningsanspråk att göra gällande. Vilket ansvar bär egentligen revisor, styrelse och vd? Intäkter och kontroller att effektivisera revisionen Stockholm 21 oktober Göteborg 10 december Vad innebär det att man som revisor måste skaffa sig en förståelse för vilka av företagets kontroller som är relevanta för intäktsredovisningen? En praktisk genomgång av revision av intäkter med stöd av företagets interna kontroll samt hur revisorn i övrigt kan använda sig av företagets kontrollaktiviteter. Oegentligheter och korruption kan det hända i ditt företag? Stockholm 23 oktober Hur förberett är ditt företag för risken att bli utsatt för interna oegentligheter, allt från mutförsök och företagsbedrägerier till korruption och organiserad brottslighet? En kurs för dig som är vd, ekonomichef eller ansvarig för compliancefrågor. Revisorsnämndens praxis aktuella frågeställningar Stockholm 15 oktober Göteborg 10 november Stockholm 10 december Kursen behandlar vägledande disciplinmål från Revisorsnämnden med koppling till god revisionssed, lagstiftningar och ISA. ISQC1 praktiska frågor Göteborg 2 oktober Stockholm 26 november En genomgång av ISQC1 där du får exempel på hur en kvalitetspolicy och revisionsmanual kan se ut. Efter dagen kommer du förstå och kunna tillämpa ISQC1-regelverket och den praxis som råder idag. Controllern som kommunikatör Stockholm september Stockholm november Hur kan man som ekonom få resten av organisationen att förstå de ekonomiska sambanden? Under kursen diskuterar vi utmaningarna i att kommunicera ut ekonomisk information till alla delar i organisationen, och hur man kan driva ett mer framgångsrikt arbete genom att öka förståelsen. Redovisning III för redovisningskonsulter Stockholm oktober Det tredje och sista steget i en basutbildning för dig som redovisningskonsult på byrå och som efterfrågar gedigna kunskaper och ett lyft i din karriär. Granskning av derivat Stockholm 23 september Kursen ger dig en inblick i hur en derivatportfölj fungerar och hur en förvaltare resonerar. En unik kurs som ger dig praktiska verktyg som behövs för att inte vilseledas i bedömningen och redovisningen av en derivatportfölj. Läs mer om alla våra nyheter på farakademi.se

3 Kursöversikt hösten 2014 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I avstämningar och månadsbokslut Göteborg Bokslutsredovisning I avstämningar och månadsbokslut Stockholm Bokslutsredovisning II årsbokslut Stockholm Bokslutsredovisning II årsbokslut Göteborg 6 8 Bokslutsredovisning II årsbokslut Malmö Bokslutsredovisning III fördjupning och årsredovisning Göteborg Bokslutsredovisning III fördjupning och årsredovisning Stockholm Kvalificerade bokslutsfrågor redovisning och skatt Göteborg 5 6 Kvalificerade bokslutsfrågor redovisning och skatt Stockholm Kvalificerade bokslutsfrågor redovisning och skatt Q London REDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Redovisning grundläggande Göteborg Redovisning grundläggande Stockholm 9 10 K2-regelverket Stockholm 7 7 K2-regelverket Malmö 15 K2-regelverket Göteborg 9 K3-regelverket Göteborg 14 K3-regelverket Malmö 7 K3-regelverket Stockholm 4 K3 övergångsfrågor och fördjupning välj en eller två dagar Göteborg K3 övergångsfrågor och fördjupning välj en eller två dagar Malmö 8 9 K3 övergångsfrågor och fördjupning välj en eller två dagar Stockholm 5 6 K3 Finansiella instrument Stockholm 7 K3 komponentredovisning fastigheter Göteborg 7 K3 komponentredovisning fastigheter Malmö 14 K3 komponentredovisning fastigheter Stockholm 22 K3 koncernredovisning Göteborg 6 K3 koncernredovisning Malmö 13 K3 koncernredovisning Stockholm 20 Intäktsredovisning K2/K3 Stockholm 6 Intäktsredovisning K2/K3 Malmö 2 Kvalificerade årsredovisningsfrågor ur ett K-perspektiv Göteborg Kontanthandel redovisning och revision Stockholm 25 Värdering av varulager och pågående arbeten Stockholm Värdering av varulager och pågående arbeten Göteborg Värdering av varulager och pågående arbeten Malmö 7 8 Kassaflödesanalys i praktiken Göteborg 21 Kassaflödesanalys i praktiken Stockholm 23 Stiftelsedagen redovisning, civilrätt och skatt Stockholm 4 Ideella föreningar NY KURS Stockholm 5 Fastighetsvärdering för finansiell rapportering NY KURS Göteborg 15 Fastighetsvärdering för finansiell rapportering NY KURS Stockholm 10 God redovisningssed i bostadsrättsföreningar Malmö 6 God redovisningssed i bostadsrättsföreningar Stockholm 27 God redovisningssed i bygg- och anläggningsföretag Stockholm 28 God redovisningssed i fastighetsföretag Göteborg 11 God redovisningssed i fastighetsföretag Stockholm 25 Redovisning I för redovisningskonsulter Stockholm 4 5 Redovisning II för redovisningskonsulter Stockholm Redovisning III för redovisningskonsulter NY KURS Stockholm Kunskapstest för redovisningskonsulter Stockholm 4 Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen Stockholm 4 Förberedelsekurs inför redovisningskonsultexamen Stockholm 13 Redovisningskonsultexamen Stockholm 30 Redovisningskonsultexamen Stockholm 2 Auktorisationsdag för redovisningskonsulter Stockholm 3 Auktorisationsdag för redovisningskonsulter Stockholm 12 Fällor och fel aktualitetsdag för redovisningskonsulter Malmö 6 Fällor och fel aktualitetsdag för redovisningskonsulter Stockholm 11

4 REDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Lyckas med rapportering till kund Stockholm 7 Lyckas med rapportering till kund Malmö 1 Redovisningskonsultveckan 2014 Q Mallorca 2 9 Aktualitetsveckan 2014 Q Mallorca 4 11 Kvalificerade frågor inom redovisning, skatt och civilrätt i ägarledda Panama City 24 2 företag och koncerner Q Utbildning för kvalitetskontrollanter - redovisningsverksamheten Stockholm 26 Koncernredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Koncernredovisning introduktion Stockholm 21 Koncernredovisning I Stockholm Koncernredovisning I Malmö Koncernredovisning I Göteborg Koncernredovisning II Göteborg Koncernredovisning II Stockholm 3 4 K3 koncernredovisning Malmö 13 K3 koncernredovisning Göteborg 6 K3 koncernredovisning Stockholm 20 Kassaflödesanalys för koncern Stockholm 6 Utländska dotterföretag i koncernredovisningen Stockholm 5 IFRS Ort Aug Sep Okt Nov Dec IFRS grundläggande Göteborg 3 IFRS grundläggande Stockholm 29 IFRS fördjupning Stockholm 30 1 Finansiella intrument enligt IFRS Stockholm 2 IFRS-dagen (halvdag) Stockholm 17 CONTROLLING OCH EKONOMISTYRNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Controlling och verksamhetsstyrning introduktion Stockholm Controllerutbildning Stockholm 29 1 Controllerutbildning Stockholm Controllerutbildning Malmö Controllerutbildning Göteborg Certifierad controller 1-årsprogram, start februari 2015 Stockholm Controllern som kommunikatör NY KURS Stockholm Controllern som kommunikatör NY KURS Stockholm Ekonomichefsutbildning (2+2 dagar) Stockholm Oegentligheter och korruption kan det hända i ditt företag? NY KURS Stockholm 23 Ekonomi- och verksamhetsstyrning Göteborg Ekonomi- och verksamhetsstyrning Stockholm Intern styrning och kontroll Stockholm ANALYS OCH VÄRDERING Ort Aug Sep Okt Nov Dec Företagsvärdering och företagsöverlåtelser Stockholm Företagsanalys och värderingsmodeller Stockholm 9 10 Kassaflödesvärdering och redovisningsproblem Stockholm Detta är den bästa och mest inspirerande kursen jag varit på. Jag har inte tidigare varit med om en sådan bra koppling mellan teori och verklighet. Robert Svensson, controller, Statens Jordbruksverk om Controllerutbildningen Många frågetecken rätades ut, kursen var med andra ord mycket bra! Karl Ivan Wärnå, ekonomiansvarig, Värnamo Energi AB om K3 komponentredovisning fastigheter

5 SKATT Ort Aug Sep Okt Nov Dec Skatt I deklaration i enskild firma och handelsbolag Göteborg Skatt I deklaration i enskild firma och handelsbolag Stockholm 3 4 Skatt I deklaration i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB Göteborg Skatt I deklaration i aktiebolag och delägarbeskattning i FÅAB Stockholm 1 2 Skatt II beskattning i ägarledda företag Göteborg Skatt II beskattning i ägarledda företag Stockholm Skatt III beskattning av aktiebolag Göteborg 3 5 Skatt III beskattning av aktiebolag Stockholm Beskattningsrätt I för redovisningskonsulter Stockholm Beskattningsrätt II för redovisningskonsulter NY KURS Stockholm 6 7 Brush up skattefrågor i det ägarledda företaget Malmö Brush up skattefrågor i det ägarledda företaget Göteborg Brush up skattefrågor i det ägarledda företaget Stockholm 1 2 Generationsskifte och ägarskifte i fåmansföretag Malmö 12 Generationsskifte och ägarskifte i fåmansföretag Göteborg 19 Generationsskifte och ägarskifte i fåmansföretag Stockholm 3 Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier Stockholm 3 6 Värdeöverföringar och transaktioner ur ett aktiebolags- och skatterättsligt Stockholm 23 perspektiv NY KURS Kvalificerade skattefrågor Q Miami 7 15 Kvalificerade frågor inom redovisning, skatt och civilrätt i ägarledda Panama City 24 2 företag och koncerner Q Aktualitetsveckan 2014 Q Mallorca 4 11 Särskilda skatteregler i fastighetsföretag Stockholm 12 Internationella skattefrågor Stockholm 13 Beskattningsrätt 15 hp (2+2+2 dagar) Stockholm Moms Ort Aug Sep Okt Nov Dec Moms I Stockholm Moms I Malmö Moms I Göteborg 1 2 Moms II Stockholm Moms II Göteborg Moms I för redovisningskonsulter Stockholm Aktuella momsfrågor Stockholm Aktuella momsfrågor Malmö 5 Aktuella momsfrågor Göteborg 23 Fastighetsmoms Göteborg 20 Fastighetsmoms Stockholm 23 Moms vid internationell handel Stockholm 30 JURIDIK Ort Aug Sep Okt Nov Dec Vardagsjuridik Stockholm 25 Bolagsrätt och obestånd Stockholm Beskattningsrätt 15 hp (2+2+2 dagar) Stockholm ÖVRIGT Ort Aug Sep Okt Nov Dec Excel för ekonomer Stockholm Excel för ekonomer Göteborg Excel för ekonomer Malmö En utmärkt grundkurs i moms, mycket bra och innehållsrik. Maria Lindh Moberg, revisor, Baker Tilly Malmö Lund KB om Moms I De praktiska övningsuppgifterna gjorde kursen riktigt bra. Man fick tänka till och se hur det fungerar rent praktiskt. Sara Ström, redovisningschef, BDX Företagen AB om Koncernredovisning

6 Boka på farakademi.se REVISION Ort Aug Sep Okt Nov Dec Revision I Stockholm Revision I Göteborg 6 10 Revision II Stockholm Revision II Göteborg 6 10 Revision II Stockholm Revision III Göteborg 6 10 Revision III Stockholm Kunskapstest för revisorsassistenter Stockholm 4 Förberedelsekurs inför revisorsexamen Stockholm Förberedelsekurs inför revisorsexamen Göteborg Granskning av derivat NY KURS Stockholm 23 Revisorsveckan 2014 Q Kapstaden 22 1 Revisorns, styrelsens och vd:s ansvar NY KURS Q New York Aktualitetsveckan 2014 Q Mallorca 4 11 Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) NY KURS Stockholm Avvikande revisionsberättelser Malmö 2 Avvikande revisionsberättelser Stockholm 4 Avvikande revisionsberättelser Göteborg 5 Revisorsnämndens praxis aktuella frågeställningar NY KURS Stockholm 15 Revisorsnämndens praxis aktuella frågeställningar NY KURS Göteborg 10 Revisorsnämndens praxis aktuella frågeställningar NY KURS Stockholm 10 ISQC1 praktiska frågor NY KURS Göteborg 2 ISQC1 praktiska frågor NY KURS Stockholm 26 Intäkter och kontroller att effektivisera revisionen NY KURS Stockholm 21 Intäkter och kontroller att effektivisera revisionen NY KURS Göteborg 10 Nyckeln till ISA praktisk fördjupning Malmö 4 Nyckeln till ISA praktisk fördjupning Stockholm 18 Nyckeln till ISA praktisk fördjupning Göteborg 9 Väsentlighet och risk Malmö 10 Väsentlighet och risk Stockholm 19 Revision i fastighetsföretag Stockholm 2 Revision i bostadsrättsföreningar Göteborg 13 Revision i bostadsrättsföreningar Stockholm 1 Kontanthandel redovisning och revision Stockholm 25 Licensiering av revisorer i finansiella företag vidareutbildningsdag Stockholm 17 Intern styrning och kontroll Stockholm AKTUALITETSDAGAR 2014 Ort Aug Sep Okt Nov Dec Redovisningsdagen Göteborg 18 Redovisningsdagen Malmö 19 Redovisningsdagen Stockholm 20 Redovisningsdagen i Östersund, Umeå, Luleå (streamas från Stockholm) 20 Skattedagen Göteborg 2 Skattedagen Malmö 3 Skattedagen Stockholm 4 Fåmansföretagardagen Göteborg 26 Fåmansföretagardagen Malmö 27 Fåmansföretagardagen Stockholm 3 Fastighetsdagen Stockholm 26 IFRS dagen (halvdag) Stockholm 17 Finforum Stockholm 26 FARs Branschdagar Stockholm/ Solna På relativt kort tid hann kursen få med väsentliga delar av kassaflödesanalys på ett lättbegripligt sätt. Läs Kristoffer Kellgren, revisor, Grant Thornton om Kassaflödesanalys för koncern mer och anmäl dig på farakademi.se

7

8 Vi ordnar kompetensen! Vår bransch förändras ständigt och kompetensutveckling är avgörande för att vara framgångsrik. FAR Akademi är Sveriges ledande utbildare inom ekonomi. Vi vet vad som krävs för att möta förändringar och vi erbjuder dig den mest aktuella kunskapen som lyfter både din karriär och ditt företag. Våra lärare är lika mycket inspiratörer som föreläsare. De tillhör de främsta inom sitt yrke och har mångårig erfarenhet, som ger en värdefull inblick i hur teorier och modeller kan fungera ute på företag och i organisationer. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig bli mer framgångsrik på farakademi.se. FAR Akademi Box 6417, Stockholm farakademi.se

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Satish Sen Kort bakgrund; Civilekonom Unilever Företagare by chans Ägare och vd i konsultbolag gemensamt tema driva intäkter Interim vd Certifierad

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! i karriären / i Livet nr 8 oktober 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG!

TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! KONSULT u G Nr 4-2014 n e id 21 ERFARNA KONSULTER TILLGÄNGLIGA FÖR NYA UPPDRAG! Hos oss hittar du redovisningsekonomer, inköpare, VD assistenter, Controllers, löneadministratörer,! ida s projektassistenter,

Läs mer

Berättelsen om Dewey & LeBoeufs konkurs skulle med all sannolikhet

Berättelsen om Dewey & LeBoeufs konkurs skulle med all sannolikhet ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 1 2013 VD har ordet Berättelsen om Dewey & LeBoeufs konkurs skulle med all sannolikhet kunna fungera som en film med Michael Douglas i huvudrollen. Som nybliven advokat år 2000,

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer