Karriärvägar inom redovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärvägar inom redovisning"

Transkript

1 Karriärvägar inom redovisning Grundläggande yrkesutbildning redovisning Karriärsteg 1 Redovisningskonsult företagarens högra hand... 4 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult branschens starkaste titel... 8 Antagningskrav och medlemskap SRF Yrkesutbildningar 2015/2016 SRF Utbildning srfutbildning.se

2 Plugga och arbeta vid sidan av studierna. Karriär och auktorisation inom redovisning Att arbeta som kvalificerad redovisningskonsult är ett framtidsyrke i ett land där företagandet blomstrar. Redovisningskonsulterna är en av svenskt näringslivs viktigaste partners. Många företagare behöver stöd och hjälp med ekonomihantering och Sverige behöver fler kvalitetssäkrade konsulter på marknaden. Redovisningskonsulten är företagarens högra hand i frågor som rör ekonomi, administration och affärsutveckling. En viktig resurs som är oumbärlig för många företagare i Sverige. Som Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar du kvalitetssäkrat och auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för kompetens, erfarenhet och kvalitet. SRF erbjuder möjligheter för dig som vill göra karriär och bli auktoriserad inom redovisningskonsultyrket. Karriärsteg 1 omfattar vår utbildning till Redovisningskonsult som finns i två varianter en på 2,5 år och en intensiv som tar 1 år. Karriärsteg 2 är en utbildning där du bygger på med den kvalificerade kunskap som krävs för att uppnå de teoretiska kraven för auktorisation. Nytt för i år är en diplomutbildning med stark praktisk inriktning för dig som vill arbeta som kunnig redovisningsassistent. 2

3 Karriär via SRF Yrkesutbildningar Våra yrkesutbildningar är på distans (gäller ej Redovisningsassistent) och bygger på att du kan arbeta vid sidan av studierna. På så sätt sker inlärningen effektivt och du kan samtidigt sköta ditt arbete. Din arbetsgivare behöver inte sakna någon resurs på arbetsplatsen och utbildningen är avdragsgill. Utveckling med ekonomiskt värde på många sätt! Grundläggande redovisning Redovisningsassistent Redovisningsassistent SRF Diplomutbildning Ett smart utbildningspaket för dig som redan börjat arbeta eller är på väg in i redovisningsbranschen och vill växa i din yrkesroll som redovisningsassistent. Den passar också utmärkt för dig som kommer från universitet eller högskolestudier och behöver den praktiska förankringen in i redovisningsyrket. SRFs diplomutbildning Redovisningsassistent SRF har just denna praktiska förankring. Läs mer på baksidan! Karriärsteg 1 Redovisningskonsult Redovisningskonsult SRF Diplomutbildning Distansstudier med obligatoriska föreläsningar En utbildning som lämpar sig för dig som vill läsa ett ämne i taget och i ett lugnare tempo. Du kan läsa hela utbildningen på 2,5 år. Utbildningen passar dig som har arbetat aktivt med redovisning ett par år, har goda kunskaper i redovisning samt upprättat bokslut. Har du redan studerat på annat håll och behöver komplettera dina studier kan denna utbildning vara ett bra alternativ då du kan välja att läsa enstaka delkurser i de ämnen du saknar. Läs mer på sidorna 4 och 5. Redovisningskonsult SRF, intensiv Distansstudier med obligatoriska föreläsningar Utbildningen läses under en ettårsperiod. Denna distansutbildning passar dig som har goda kunskaper i redovisning, gjort bokslut och har grundläggande kunskaper i näringsbeskattning eller dig som har arbetat många år som redovisningskonsult men saknar certifikat på kunskaperna. Läs mer på sidorna 6 och 7. Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult Auktoriserad Redovisningskonsult SRF Distansstudier med obligatoriska föreläsningar Har du genomfört någon av SRFs Redovisningskonsultutbildningar eller motsvarande, som exempelvis YH eller enstaka högskolekurser är du kvalificerad för att läsa utbildningen Auktoriserad Redovisningskonsult SRF. I auktorisationsutbildningen läser du ämnesvis det du behöver komplettera för att uppnå gällande utbildningskrav för auktorisation. Du kan läsa tre ämnen på mindre än ett år. Det går också bra att sprida utbildningen över en längre period. Läs mer på sidorna 8 och 9. 3

4 Karriärsteg 1 Redovisningskonsult Redovisningskonsult SRF Diplomkurs på distans! Du kan även välja att läsa enstaka ämnen i den här utbildningen En utbildning som lämpar sig för dig som vill läsa ett ämne i taget och i ett lugnare tempo. Utbildningen passar dig som har arbetat aktivt med redovisning ett par år, har goda kunskaper i redovisning samt upprättat bokslut. Har du redan studerat på annat håll och behöver komplettera dina studier kan denna utbildning vara ett bra alternativ då du kan välja att läsa enstaka delkurser i de ämnen du saknar. Varje delkurs omfattar åtta obligatoriska föreläsningsdagar fördelat på tre träffar som varvas med egna studier. Varje ämne kan även läsas som en separat kurs. Delkurs Företagsekonomi: Föreläsning 1: maj 2015, Stockholm Föreläsning 2: augusti 2015, Göteborg Föreläsning 3: september 2015, Stockholm Tentamen: oktober 2015 Delkurs Beskattningsrätt: Föreläsning 1: 2-3 juni 2015, Stockholm Föreläsning 2: augusti 2015, Göteborg Föreläsning 3: september 2015, Stockholm Tentamen: oktober 2015 Delkurs Handelsrätt: Föreläsning 1: oktober 2015, Stockholm Föreläsning 2: 1-3 december 2015 Göteborg Föreläsning 3: januari 2016, Stockholm Tentamen: mars 2016 Delkurs Ekonomistyrning: Föreläsning 1: november 2015, Göteborg Föreläsning 2: december 2015, Stockholm Föreläsning 3: januari 2016, Göteborg Tentamen: mars 2016 Delkurs Externredovisning: Föreläsning 1: maj 2015, Göteborg Föreläsning 2: augusti 2015, Stockholm Föreläsning 3: september 2015, Göteborg Tentamen: oktober 2015 Litteratur: Litteraturförteckning får du i samband med kallelse för varje delkurs. Litteraturen ingår ej i kursavgiften. Lämpliga förkunskaper: För denna utbildning krävs att du har allmän gymnasiekompetens och har arbetat som redovisningskonsult några år. Du har goda kunskaper i redovisning samt gjort årsbokslut. I kursavgiftern ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), ordinarie tentamen, lunch och kaffe varje kursdag samt välkomstmingel vid första kurstillfället. Medlemspris: SEK exkl moms. Ordinarie pris: SEK exkl moms. För att erhålla medlemspris som studerande- eller intressemedlem krävs att du även har ett serviceabonnemang. 4

5 Karriärsteg 1 Redovisningskonsult Företagsekonomi Kursen ger dig kunskaper och förståelse för företagets affärer och företagets styrning, organisation och marknadsföring samt djupare kunskaper och färdigheter inom resultatplanering, kalkylering och finansiering. Kursinnehåll: Styrning och organisation Marknadsföring Resultatplanering Produktkalkylering Investeringskalkylering Handelsrätt Här lär du dig grunderna i svensk lagstiftning med betoning på allmän civilrätt, allmän och särskild kontraktsrätt, bolagsformer samt konkurs och utsökning. Kursinnehåll: Kontraktsrätt Ekonomisk familjerätt Associationsrätt Fordringsrätt Säkerhetsrätt Exekutionsrätt Arbetsrätt Specialstraffrätt Fastighetsrätt Beskattningsrätt Kursen inleds med en introduktion till det svenska inkomstskattesystemet. Därefter sker en viss fördjupning på framförallt företagsskatteområdet. Vi tar även upp värderingsfrågor vid bokslut. Kursinnehåll: Företagsbeskattning Inkomstbeskattning Indirekt beskattning Internationell beskattning Ekonomistyrning Efter avslutad kurs har du kunskaper inom ekonomistyrning så att du aktivt kan medverka vid utformning av ekonomiska mål, budgetsystem och redovisningssystem. Dessutom kundfokuserad verksamhetsstyrning och balanserade styrkort i ett konkurrensstrategiskt perspektiv. Kursinnehåll: Räntabilitetsstyrning Praktisk budgetering Ekonomisk styrning i tillverkande företag Service management Affärsutveckling Datorbaserat redovisningssystem Kontoplaner Redovisningsrapporter Externredovisning Kursen ger dig kunskaper inom externredovisning. Efter genomgången utbildning kan du t ex upprätta årsredovisningshandlingar för aktiebolag och koncerner. Kursinnehåll: Grundläggande begrepp inom redovisning Reglering av redovisning Årsredovisningens rapporter Värderingsfrågor kopplat till balans- och resultaträkning Koncernredovisning Kassaflödesanalys Revision 5

6 Karriärsteg 1 Redovisningskonsult Redovisningskonsult SRF, intensiv Distanskurs! Denna distansutbildning passar dig som har goda kunskaper i redovisning, gjort bokslut och har grundläggande kunskaper i näringsbeskattning eller dig som har arbetat många år som redovisningskonsult men saknar certifikat på kunskaperna. Utbildningen har en stark praktisk inriktning, håller ett högt tempo samt bygger i hög grad på självstudier och övningsexempel. Utbildningen är upplagd så att du läser kursen i sin helhet, två ämnen parallellt med sammanlagt 16 obligatoriska föreläsningsdagar uppdelat på fem kurstillfällen. Kursomgångar: Föreläsning 1: Beskattningsrätt och Handelsrätt 2-4 juni 2015, Stockholm Föreläsning 2: Beskattningsrätt och Handelsrätt augusti 2015, Göteborg Föreläsning 3: Beskattningsrätt och Ekonomistyrning 28 september - 1 oktober 2015, Göteborg Föreläsning 4: Externredovisning och Ekonomistyrning 9-12 november 2015, Stockholm Föreläsning 5: Externredovisning december 2015, Stockholm Tentamen: Handelsrätt: 15 oktober 2015 Beskattningsrätt: 3 november 2015 Ekonomistyrning: 15 januari 2016 Externredovisning: 14 mars 2016 Litteratur: Litteraturförteckning får du i samband med kallelsen. Litteraturen ingår ej i kursavgiften. Lämpliga förkunskaper: Du har gymnasiekompetens och väl dokumenterad praktisk erfarenhet av ekonomiarbete. Du har också goda kunskaper i redovisning, gjort årsbokslut samt grundläggande kunskaper i näringsbeskattning motsvarande kursen Deklaration I. Kursen håller ett högt tempo och som deltagare bör du vara väldisciplinerad. I kursavgiftern ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), ordinarie tentamen, lunch och kaffe varje kursdag samt välkomstmingel vid första kurstillfället. Medlemspris: SEK exkl moms. Ordinarie pris: SEK exkl moms. För att erhålla medlemspris som studerande- eller intressemedlem krävs att du även har ett serviceabonnemang. 6

7 Karriärsteg 1 Redovisningskonsult Handelsrätt Kursen inleds med en introduktion i svensk lagstiftning. Du lär dig mer om kontraktsrätt, olika avtalstyper, familjerätt samt konkurs- och utsökningsrätt. I avsnittet om associationsrätt läggs särskild tonvikt på aktiebolag och handelsbolag. Viktiga delar av fastighetsrätten och värdepappersrätten behandlas också. Kursinnehåll: Avtalsrätt Kontraktsrätt Fastighetsrätt Fordringsrätt Familjerätt Associationsrätt Utsökningsrätt Konkursrätt Beskattningsrätt Efter avslutad kurs kommer du att känna till grundläggande begrepp och principer, få kunskap om inkomstslagen tjänst och kapital men framförallt näringsverksamhet. Du kommer att få kännedom om skatterättsliga dispositioner och dess konsekvenser för AB, HB och EF. Du får kunskap om skattemässiga regler för fåmansföretag och överskådlig uppfattning vad som gäller för mervärdeskatt och internationell personbeskattning. Kursinnehåll: Allmänna grunder och principer Företagsbeskattning Skattemässiga reserveringar Indirekt beskattning Internationell beskattning Ekonomistyrning Du får ökad förståelse för hur ekonomistyrningen kan bidra till ett bättre beslutsfattande i en verksamhet. Effektivitetsmätning baserad på finansiell information och djupare kunskap om tillämpning av budgeterings- och kalkyleringsverktyg är också en del av vad kursen ger dig. Syftet är att stärka din konkurrenskraft som redovisningskonsult. Kursinnehåll: Företagsekonomiska grundbegrepp Lönsamhetssamband Likviditetsplanering Räkenskapsanalys Kalkylering Resultatplanering/analys Intern redovisning Företagsanalys Externredovisning Kursen ger dig kunskaper inom externredovisning. Efter kursen har du god kännedom om värdering av tillgångar och skulder, kassaflödesanalys samt årsredovisningens utformning i icke noterade företag. Du lär dig att belysa praktiska aspekter på externredovisningens område. Kursinnehåll: Kassaflödesanalys Koncernredovisning Årsredovisning enligt Årsredovisningslagen Värderingsfrågor Rapporter, layout och innehåll För mer information 7

8 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult Auktoriserad Redovisningskonsult SRF En utbildning som ger dig de teoretiska kunskaperna som krävs för att ansöka om branschens starkaste titel, Auktoriserad Redovisningskonsult. Har du genomfört någon av SRFs Redovisningskonsultutbildningar eller motsvarande, som exempelvis YH eller enstaka högskolekurser är du kvalificerad för att läsa utbildningen Auktoriserad Redovisningskonsult SRF. I auktorisationsutbildningen läser du ämnesvis det du behöver komplettera för att uppnå utbildningskraven gällande Auktoriserad Redovisningskonsult. Du kan läsa tre ämnen på mindre än ett år. Det går också bra att sprida utbildningen över en längre period. Kursomgångar: Beskattningsrätt Föreläsning 1: juni 2015 Föreläsning 2: 1-3 september 2015, Stockholm Ekonomistyrning Föreläsning 1: januari 2016 Föreläsning 2: mars 2016, Stockholm Externredovisning Föreläsning 1: oktober 2015 Föreläsning 2: november 2015, Stockholm Företagsekonomi Föreläsning 1: 9-10 september 2015 Föreläsning 2: 30 september - 2 oktober 2015, Stockholm I kursavgiftern ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), kaffe och lunch. Reko e-kurs som du kan genomföra när du vill under studietiden, ingår också i kursavgiften. Medlemspris per delkurs: SEK exkl. moms Ordinarie pris per delkurs: SEK exkl. moms För att erhålla medlemspris som studerande- eller intressemedlem krävs att du även har ett serviceabonnemang. Diplomdagen för dig som läst Karriärsteg 1 och 2 genom SRF Beskattningsrätt Utveckla din förmåga att analysera och lösa skatterättsliga problem. Kursinnehåll: Introduktion och skatterättslig metod Skatteflyktslagen Omstruktureringar Koncernbeskattning Underskottsavdrag, aktieägartillskott Förbjudna lån m m 3:12-reglerna utdelning och kapitalvinstbeskattning Byggnadsrörelse och handel med fastigheter Internationell beskattning Beskattning av handelsbolag Sambandet mellan redovisning och beskattning Examination: Kursen avslutas med skriftlig tentamen 8

9 Karriärsteg 2 Auktoriserad Redovisningskonsult Ekonomistyrning Lär dig utgångspunkterna för ekonomisk styrning. Kursinnehåll: Introduktion Fördjupning av produktkalkylering Företagets finansiella förhållanden Analys av företags finansiella flöden Om styrmodeller Från styrmodell till ekonomimodell Från ekonomimodell till redovisningsmodell Examination sker i form av individuella reflektionsuppgifter. Externredovisning En Redovisningskonsult kommer med stor sannolikhet att hamna i frågeställningar där hon eller han måste hjälpa kunden att välja mellan olika regelverk. Kursinnehåll: Redovisningsteori och regelverk för olika problemområden och olika företagsstorlekar (AB/Koncern) Förstå och tolka samband mellan praktiska redovisningsproblem och övergripande normsystem Självständigt analysera och argumentera för eller emot olika redovisningslösningar Förstå vilka effekter vald redovisningslösning får för företagets redovisade resultat och nyckeltal Fördjupningar inom Finansiella tillgångar, Immateriella tillgångar, Materiella tillgångar, Intäkter, Pågående arbeten, Skulder och avsättningar samt Eget kapital Företagsvärdering Koncernredovisning Inkråmsförvärv Examination: Kursen avslutas med skriftlig tentamen Medlemspris: SEK exkl. moms Ordinarie pris: SEK exkl. moms Företagsekonomi Få en helhetssyn på företagets affärer utifrån ett ledningsperspektiv. Kursinnehåll: Företagsstrategi Affärsutveckling Finansiering Examination sker endast på Föreläsning 2 i form av att varje ledningsgrupp skriver en rapport enligt separata anvisningar där bland annat det egna företagets strategiska och ekonomiska utveckling presenteras. För mer information 9

10 Diplomdagen Finalen för dig som har läst både Karriärsteg 1 och 2 genom SRF och har godkända tentor. Nu har du kommit upp i den teoretiska kompetens som krävs för att ansöka om auktorisation hos SRF. Det ska vi fira! Vi träffas för att lyssna till en inspirerande föreläsning och firar sedan med galamiddag tillsammans med alla dina kursare. Under pompa och ståt blir du en av huvudpersonerna vid den hedervärda diplomutdelningen som sker under eftermiddagen. En milstolpe i din karriär och en upplevelse som kommer att bli ett minne för livet! 10

11 Ansökan om auktorisation och medlemskap hos SRF Ansökan om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult Uppfyller du gällande antagningskrav för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult kan du ansöka om auktorisation och medlemskap hos SRF på Certifikat som Auktoriserad Redovisningskonsult Så snart du fått din ansökan beviljad hos SRF ska en Auktorisationsdag och en Redovisningskonsultexamen genomföras, i enlighet med gällande antagningskrav. Därefter får du ditt certifikat som förnyas vart tredje år. Certifikatet förnyas med automatik genom att du uppfyller gällande auktorisationskrav på löpande aktualitetsutbildning samt vart sjätte år genomgår kvalitetskontroll. Inom varje treårsperiod ska en Auktoriserad Redovisningskonsult genomföra totalt 60 timmar aktualitetsutbildning varav 14 timmar redovisning, 14 timmar beskattning och 32 timmar valfritt relevant ämne. Kontakta oss om medlemskap, auktorisation eller SRFs utbildningar! Validering av din utbildning och praktik Vi hjälper dig gärna med att få din utbildning eller praktik validerad för att veta att du kommer upp i nivå med gällande utbildnings- och praktikkrav för auktorisation och medlemskap. Fyll i dina uppgifter och skicka in dina studiebetyg enligt instruktion på valideringen är kostnadsfri. Katarina Norberg och Kristina Steen Ansvariga medlemsantagning och auktorisation Katarina, tel: Kristina, tel: Pia Ljunggren och Anna Tallavaara Ansvariga SRFs Yrkesutbildningar Pia, tel: Anna, tel: Se vår studievägledningsguide på srfkonsult.se/ark. Pontus Vogel Studievägledare SRF Ekonomiutbildning Tel: Katarina Norberg Kristina Steen Pia Ljunggren Anna Tallavaara Pontus Vogel För mer information om auktorisation och medlemskap 11

12 Nyhet! Grundläggande yrkesutbildning redovisning Redovisningsassistent SRF Diplomkurs! Ett smart utbildningspaket för dig som redan börjat arbeta eller är på väg in i redovisningsbranschen och vill växa i din yrkesroll som redovisningsassistent. Den passar också utmärkt för dig som kommer från universitet eller högskolestudier och behöver den praktiska förankringen in i redovisningsyrket. SRFs diplomutbildning Redovisningsassistent SRF har just denna praktiska förankring. Vi vet att det är ytterst viktigt för både dig, din arbetsgivare och era kunder att du är duktig på det du gör. Dessutom får du lära dig hur du arbetar så effektivt som möjligt genom att göra rätt från början. Kursupplägg Utbildningen delas upp på ett antal lärarledda kurstillfällen. Vid sidan av studierna har du möjlighet att arbeta praktiskt med dina nyvunna kunskaper. Delkurserna som ingår i denna utbildning plockas ur det ordinarie kursutbudet. Du har därmed möjlighet att boka dig till det kurstillfälle och den ort som passar bäst. Flexibelt och praktiskt. Har du redan genomfört någon eller flera av kurserna får du tillgodoräkna dem i din utbildning. Kurser i utbildningen Pris* Ordinarie pris Löpande redovisning Redovisning I SEK SEK Bokslutskurs K2 Redovisning II SEK SEK Moms grundläggande momsfrågor och nyheter SEK SEK Deklaration för olika företagsformer SEK SEK Reko e-kurs 0 SEK (värde 1 595) SEK Lär dig redovisning i praktiken! Du sparar kronor *) Priserna för respektive delkurs är rabatterade och gäller endast när du bokar diplomkursen Redovisningsassistent SRF. Eventuella prisjusteringar från hösten Fakturering sker inför varje delkurs. I kursavgiftern ingår: Kursdokumentation (ej kurslitteratur), kaffe och lunch. Till dig som är arbetsgivare Fokusera på ditt och låt oss lära upp dina anställda! Det blir effektivt både för den anställde, dig själv och dina kunder! Utbildningspaket Redovisningsassistent SRF består av ett antal mycket praktiska kurser utspridda över året. En värdefull investering i ditt företag! För mer information LAYOUT: SRF TRYCK: STRÅLINS FOTO: LARS DAHLSTRÖM 12 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Besöks- och postadress Falun: Ölandsgatan 7, Box 143, FALUN Besöks- och postadress Stockholm: Klarabergsgatan 33, STOCKHOLM Telefon: srfutbildning.se

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se REDOVISNINGSKONSULT En 3,5 årig redovisningskonsultutbildning på distans där Du kan kombinera studier med förvärvsarbete. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser. För varje delkurs

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer