Missa inte Fastighetsdagen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Missa inte Fastighetsdagen!"

Transkript

1 Missa inte Fastighetsdagen! Stockholm 8 november 2012 Malmö 17 januari 2013 Göteborg 17 april 2013 Utbildningar och böcker för dig som arbetar i eller med Fastighetsbranschen Skatt Moms Redovisning Revision

2 Fastighetsdagen 2012 Fastighetsmoms Skattefrågor kring fastigheter är ständigt föremål för oro bland fastighetsägare. I år väntas nya regler om ränteavdragsbegränsningar som får stor påverkan för fastighetsbranschen. Vi väntar också nya rättsfall avseende s.k. paketeringar vid försäljningar av fastigheter. På momsområdet pågår flera intressanta processer, exempelvis avseende mäklararvoden, uthyrning av vårdlokaler och avdragsrätt vid renovering. Den besvärliga frivilliga skattskyldigheten för uthyrning av fastigheter är ständigt föremål för utredningar om förenklingar och i år kommer det att föreslås motsvarande regler som gäller i Tyskland. På Fastighetsdagen kommer dessa rättsfall och utredningar att presenteras liksom annat aktuellt om skatter på fastighetsområdet. Lämplig företagsstruktur för bygg- och fastighetsföretag i skattehänseende Aktuella rättsfall beskattning vid paketering av fastigheter Optimering av avskrivningar för investeringar Fastighetstransaktioner Byggnader för vårdsektorn Moms- och redovisningskonsekvenser Skatte- och redovisningskonsekvenser för nyproduktion Rättsfall och andra nyheter från bygg- och fastighetsområdet 2012 Jan Kleerup, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion Viktor Sandberg, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor, Ernst & Young Hans Tegnander, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion Magnus Fredmer, auktoriserad revisor, Ernst & Young Under kursen fokuserar vi på moms för fastigheter och hur det påverkar din momsredovisning i praktiken. Du får såväl grundprinciperna för beskattningen, som praktiska problemlösningar i olika typfall. Moms är ett besvärligt område och framförallt gäller det för fastigheter. Här finns den så kallade frivilliga skattskyldigheten för moms på hyror, där det finns många fallgropar, som kan bli dyra att falla i. På denna kurs behandlar vi allt som rör moms på fastigheter inklusive de senaste rättsfallen, såväl i Sverige som ifrån EG-domstolen, samt aktuella skrivelser/ ställningstaganden från Skatteverket. Den frivilliga skattskyldigheten Grundprincipen för moms på hyra Avdragsrätt för ingående moms Jämkning av ingående moms Redovisningen Övrig moms för fastigheter Jan Kleerup, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion Malmö 4 oktober 2012 Stockholm 5 november 2012 Göteborg 15 november kr exkl. moms Stockholm 8 november 2012 Malmö 17 januari 2013 Göteborg 17 april 2013 I år väntas nya regler om ränte- avdragsbegränsningar som får stor påverkan för fastighetsbranschen. På Fastighetsdagen går några av Sveriges ledande experter igenom det aktuella läget. Jan Kleerup, skattejurist, Svalner Skatt & Transaktion, lärare och författare

3 God redovisningssed i fastighetsföretag God redovisningssed i byggoch anläggningsföretag Du får under kursen en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns, med koncentration på svensk redovisningssed. Lagar, rekommendationer, branschnormer Olika typer av fastigheter klassificering, anläggningstillgångar, omsättningstillgångar Anskaffning av fastighet. Vilka utgifter aktiveras? När redovisas köp? Åtgärder på fastigheterna aktivering eller kostnadsföring? Aktivera ränta? Avskrivning principer. Hur praktiseras det? Nedskrivning Hur görs värdebedömning/fastighetsvärdering (övergripande/grundläggande aspekter) Redovisning av verkligt värde i balans-/resultaträkning respektive i not Uppskrivning Försäljning av fastighet. När redovisas den? Villkor vid försäljningen betalningstid, hyresgarantier etc. Uppskjuten skatt Rubriceringar i årsredovisning. Noter Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor, Ernst & Young Bo Nordlund, värderings- och redovisningsspecialist, Brec (medverkar endast i Stockholm) Göteborg 7 november 2012 Stockholm 13 november 2012 Olika bolagskategorier har att följa olika regelverk i huvudsak skillnaden mellan hantering i enlighet med IFRS och BFNAR. Kursen hanterar den goda redovisningsseden för båda kategorierna och inriktar sig på redovisning av intäkter, successiv vinstavräkning, pågående arbeten och fördelning av kostnader. IFRS successiv vinstavräkning med fokus på IAS11 och IAS18 BFNAR RR10 successiv vinstavräkning i företag som tillämpar IFRS Branschrekommendationer och normer Avgränsningsproblematik kring entreprenader Exploateringskostnader i tidiga skeden Kostnader i entreprenader, direkta och indirekta Aktivering av ränta Garantikostnader och garantireverser Jonas Svensson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Stockholm 4 december 2012 Information och anmälan farakademi.se Krävande innehåll, men ända förvånansvärt lätt att följa med i kursen. Mycket bra lärare med stor kunskap och engaemang! Per-Anders Pålsson, ekonom, Fortifikationsverket om Fastighetsmoms

4 Särskilda skatteregler i fastighetsföretag Revision i fastighetsföretag Kursen behandlar centrala beskattningsfrågor för fastighetsförvaltande företag. Vi går igenom och kommenterar regler och rättspraxis som är viktiga att känna till för alla som arbetar med fastighetsföretag och deras beskattning. Gränsdragning mellan lagertillgångar och kapitaltillgångar Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse Problem med fastighetspaketeringar? Guldmyra-domen, Förvaltningsrätten Göteborg SRN FB Kort om intäkter och kostnader och kopplingen till god redovisningssed Reparationskostnader eller förbättringar Det utvidgade reparationsavdragets omfattning Det utvidgade reparationsbergreppet har inte utvidgats HFD dom Avskrivning på fastigheter Återföring av negativ goodwill HFD 2011 ref 1 Utrangeringsavdrag (fastighet vid Globen) HFD 2011 ref 72 Landningsbanor utgör markanläggning och inte markinventarier HFD Skattekonsekvenser vid avyttring Säljar- och köparperspektivet Paketering av fastigheter för- och nackdelar Bo Svensson, skattejurist, Wistrand Advokatbyrå Göteborg 6 november 2012 Stockholm 14 november kr exkl. moms Kunderna ställer krav på att revisorn förstår branschen och verksamheten och utifrån detta kan genomföra en effektiv revision. Fastighetsbranschen är speciell och ställer därför särskilda krav på revisorn. Under denna endagskurs får du en god kunskap om fastighetsbolagets processer, vad som prioriteras i revisionen och hur du granskar de väsentliga områdena. Kursbeskrivning Förstå kundens verksamhet och inverkan på revisionsprocessen Processer i fastighetsföretag hyror, drift, underhåll, finansiering Viktiga granskningsområden vilka är de och hur görs granskningen? Revision av Resultaträkningen Väsentlighetskriterium i fastighetskoncerner Fastigheter och deras värde Gränsdragning investering/omkostnad Förvärvsanalys Finansiering Uppskjuten skatt Oegentligheter i fastighetskoncerner Jonas Svensson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Göteborg 22 oktober 2012 Stockholm 15 november 2012 Bra inblick i ett komplicerat område. Engagerad och kunnig kursledare! Emelie Staläng, redovisningsekonom, HSB Nordvästra Skåne om Särskilda skatteregler i fastighetsföretag

5 Revision i bygg- och anläggningsföretag Aktuella böcker Kursen behandlar dels fördjupning i bygg- och anläggningsrevision, dels redovisningsfrågor som i sin karaktär är speciella och påverkar revisorns sätt att revidera bygg- och anläggningsföretag. En revisor med ambitionen att revidera ett bygg- eller anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt behöver särskilda branschkunskaper. Kursen behandlar dels revisionsfrågor med utgångspunkten att deltagarna kan revision men har behov av att fördjupa sig i bygg- och anläggningsrevision, dels redovisningsfrågor som i sin karaktär är speciella och påverkar revisorns sätt att revidera bygg- och anläggningsföretag. Revision av Resultaträkningen Väsentlighetskriterium i fastighetskoncerner Fastigheter och deras värde Gränsdragning investering/omkostnad Förvärvsanalys Finansiering Uppskjuten skatt Oegentligheter i fastighetskoncerner Jonas Svensson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Fastighetsvolymen Regelsamlingen som täcker in alla delar av fastighetsprocessen: byggande med bygglovs- och miljöprövning, ägande med förvaltning, hyra och arrende samt överlåtelser med fastighetsmäklares skyldigheter och ansvar. : 530 kr exkl. moms och porto Fastigheten och skatten Fastighetsskatteexperten Hans Tegnander och momsexperten Jan Kleerup leder dig rätt i allt från frågor om byggbeskattning och avdragsmöjligheter till paketering av fastigheter i bolag och försäljning. : 410 kr exkl. moms och porto FAR Komplett Fastighet Stockholm 11 december 2012 Med den specialanpassade FAR Komplett Fastighet får du tillgång till Lagstiftning om bl.a. plan och bygg, ägande och överlåtelser Skatteregler inklusive moms Redovisningsregler Boverkets centrala föreskrifter FAR Komplett dig tillgång till ständigt uppdaterade regler på ditt intresseområde.

6 B Sverige Porto betalt FAR Akademi vi lyfter din kompetens Tillväxt i Ekonomisverige förutsätter att vi ständigt höjer kompetensen. Det gäller såväl i det stora perspektivet som för dig och ditt företag. Vi har verktygen som ger dig rätt kompetens och bidrar till effektivitet och trygghet i ditt dagliga arbete. Utbildningar Böcker Tidningar Digitala produkter FAR Akademi ägs av FAR branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Välkommen till FAR Akademi! farakademi.se FAR Akademi AB Box 6417, Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2 Tel ,

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Fåmansföretagardagen 2012 med fokus på förändringar inom skatt redovisning och juridik Göteborg 28 november Malmö 29 november Stockholm 4 december

Fåmansföretagardagen 2012 med fokus på förändringar inom skatt redovisning och juridik Göteborg 28 november Malmö 29 november Stockholm 4 december För dig som är kvalificerad rådgivare åt mindre företag Fåmansföretagardagen 2012 med fokus på förändringar inom skatt redovisning och juridik Göteborg 28 november Malmö 29 november Stockholm 4 december

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Gör ditt nästa drag framåt i karriären

Gör ditt nästa drag framåt i karriären Är du ekonomichef eller controller? Gör ditt nästa drag framåt i karriären Utbildningar hösten 2012 och våren 2013 Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #1/2015 3 Väsentlighetsbegreppet hur ligger det till? Bertil Oppenheimer 7 Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av förpackad fastighet? Leonie Selting

Läs mer

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser Översikt över förändringar Innehåll Innehåll 1 Förord 3 Kontaktpersoner 4 1 Inledning 5 2 K-reglerna 7 3 Tillämpning av K3 11 3.1 K3

Läs mer

Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar

Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2004 Nu, sen eller aldrig om avdragsrätt för konsulttjänster i samband med omstruktureringar Författare: Anna-Karin Eifrém

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du?

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du? Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent Vilken utbildning väljer du? Kurser våren 2014 Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig Bokslutsredovisning Ort Jan

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3

En snabbguide i K2. Förenklat regelverk för redovisning. kpmg.se/k2k3 En snabbguide i K2 Förenklat regelverk för redovisning kpmg.se/k2k3 K2 förenklat regelverk för redovisning Vad innebär det förenklade redovisningsregelverket K2? Hur skiljer det sig från K3 och den äldre

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2014 Revisorsnämnden 2014 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2014 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar

Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Avskrivningsmetodens påverkan på bostadsrättsföreningar Datum: 2015-01- 09 Kandidatuppsats HT 2014 Författare: Christoffer Persson Handledare:

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2014 Offentlig sektor 2 Utbildningskatalog 2014 2014 är det hästens år. Hos kineserna symboliserar hästens år det ädla och eleganta men också snabbhet och uthållighet. Hästens år associeras

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer