Revision av externt finansierade projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02"

Transkript

1 Revision av externt finansierade projekt

2 Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter På vems uppdrag genomför revisorn revisionen? Revisionens faser 2

3 Vad är en revisor? Revisorslagen: Auktoriserad eller godkänd revisor (skyddad titel) Krav på akademisk och praktisk utbildning, revisorsexamen (prov) Förnyas var 5:e år, krav på att revisorn under denna tid arbetar med revision samt genomgår vidareutbildningar Återkommande kvalitetskontroller Ansvarsförsäkring

4 God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Gäller samtliga revisioner sedan 2009 (tidigare RS - Revisionsstandard i Sverige) Gemensamt internationellt regelverk för revisorer oavsett lands- eller byråtillhörighet. Revisorslagen och FARs etiska regler Därtill kommer svenska krav enligt lag. Innehåll: Uppgifter och ansvar Uppdragsavtal, dokumentation (hur, hur mycket och på vilket sätt), lagar och författningar, kommunikation med motparten Planering och intern kontroll Revisionsbevis Slutsatser och rapportering 4

5 God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Tillsynsmyndighet är Revisorsnämnden (statlig myndighet) Lekmanna/förtroendevalda/ideella revisorer. Vanligt förekommande i föreningar samt i vissa fall i aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Följer inte revisorslagen eller god revisionssed (ISA). Auktoriserad redovisningskonsult: Är inte revisor utan redovisningskonsult med andra arbetsuppgifter än revisor. 5

6 Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Vi utför oberoende revision/granskning av finansiella rapporter/del av finansiella rapporter utifrån god revisors- och revisionssed. Kan vara lagstadgad eller frivillig revision. Bestyrkandeuppdrag med rimlig säkerhet. - Vi uttalar oss i positiv form dvs vi tillstyrker/godkänner. Ex revisionsberättelse. Bestyrkandeuppdrag med begränsad säkerhet. - Vi uttalar oss i negativ form dvs vi påpekar endast avvikelser. Ex vanligt vid projektgranskning EU-finansierade projekt. 6

7 Finansiella rapporter? Vanligtvis årsredovisningar (förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter) för juridiska personer (aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, handelsbolag). Kontrollbalansräkning, Apportegendom Projektredovisningar (del av finansiell rapport) som en del i EUfinansierade projekt, Vinnova-projekt, SIDA, NIH mm. Fastställande av specifika kostnader ex overhead. Specifik verksamhet ex årsrapport fjärrvärmeverksamhet. 7

8 På vems uppdrag genomförs revisionen och för vem? Lagstadgad revision: lagar och regler styr vad som ska granskas och till vem revisionsrapporten/revisionsberättelsen ställs. Frivillig revision: om det inte finns tillämpliga lagar och regler kan den som har ansvaret för verksamheten/finansieringen upprätta regelverk kring: Vem som ska granskas och vem som ska genomföra granskningen (extern revisor, intern revisor). Vad/hur mycket som ska granskas. På vilket sätt revisionen ska genomföras. Vad revisorn ska ta ställning till. Hur rapporteringen ska se ut. 8

9 Revisionens faser Informations insamling Rapportering Planering Genomgång av iakttagelser och kvalitetskontroll 9

10 Informations insamling Informationsinsamling, Rapportering Planering Vi behöver veta en hel del Vilket program finansierar projektet Vilka regelverk styr Projektets syfte och mål Projektets ledning och administration Projektperiod Projektbudget, kostnadsslag Vilka revisionskrav eller förväntningar finns, mallar, instruktioner m.m. Rapporteringstidpunkter Genomgång av iakttagelser och kvalitetskontro ll 10

11 Informations insamling Planering av revisionen Rapportering Planering Varför? Säkerställa att vi följer specifika granskningskrav och direktiv som gäller för olika program. Säkerställa att vi har rätt team och genomför det effektivt Risk och väsentlighet. Hur? Planeringen genomförs i huvudsak innan vi kommer ut till institutionen/enheten för granskning. Går igenom material från informationsinsamlingen Intervjuar projektledare alt administratör Genomgång av iakttagelser och kvalitetskontro ll 11

12 Informations insamling Planering av revisionen Rapportering Planering Vi planerar det specifika uppdraget med fokus på: - hur stora urval som måste ske baserat på riktlinjer från ramprogam, risk och väsentlighet - vilken urvalsmetodik skall användas, (sekvens, slump, storlek) - vilka resultatposter skall granskas, - vem i teamet genomför de olika granskningsmomenten, - när i tiden ska de olika momenten ske, viktigt med utrymme för att klara deadline. Genomgång av iakttagelser och kvalitetskontroll 12

13 Informations insamling Rapportering Genomgång av iakttagelser och kvalitetskontr oll Planering en genomförs helst på plats. Och vi börjar med ett samtal om projektet, och hur vi avser att genomföra revisionen, planeringen kan komma att uppdateras Därefter genomför vi vår granskning i enlighet med planering - Kontroll av ett urval av avtal, underliggande fakturor, löner, reseräkningar, manuella bokföringsordrar, mm Projekttillhörighet och inom projektperiod Belopp, attester, övriga formkrav på verifikat Följs interna regelverk, ex resor, materialinköp Anställningsavtal, hantering av lönekostnader i bokföringen, tidredovisning Overheadkostnader 13

14 Informations insamling Rapportering Genomgång av iakttagelser och kvalitetskontr oll Planering Avstämning av bokföring mot ekonomisk projektrapportering/ rekvirering Vi avslutar granskningen på plats med en muntlig genomgång av iakttagelser med projektledare/administratör. Vi ger även råd och stöd för så att eventuella avvikelser kan korrigeras och elimineras inför kommande revisioner. 14

15 Informations insamling Genomgång och kvalitetskontroll Rapportering Genomgång av iakttagelser och kvalitetskontroll Planering steam går igenom samtliga iakttagelser med påskrivande revisor Vid behov sker avstämning av iakttagelser internt med annan inom området kompetent kollega, eller utsedd kvalitetsansvarig. Rapporten kvalitetssäkras alltid internt inom Därefter sker även en avstämning med projektledare och administratör över eventuella iakttagelser innan vi fastställer den slutliga rapporten. 15

16 Informations insamling Rapportering Rapportering Planering Genomgång av iakttagelser och kvalitetskontroll Inga överraskningar!- Väsentliga iakttagelser kommuniceras direkt när de identifierats Extern rapport- När granskning är färdigställd så ska en extern rapport upprättas enligt gällande regelverk 16

17 Samarbete och bra dialog En bra dialog underlättar för alla Plan över när kända projekt kan förväntas behöva revision Informera löpande om förändringar i projektets genomförande projektorganisation, ex ny projektledare, administratör Ställa frågor löpande vid behov Finnas tillgänglig vid revisionen Förberedelse är viktigt för effektiviteten Ta fram allt efterfrågat material inför planering och genomförande av revision Se till att alla kostnader och intäkter är bokförda vid revisionen Att den externa ekonomiska redovisningen är upprättad vid besök 17

18 Kontaktuppgifter Namn: Marina Norberg Tel: eller Mail: Namn: Maria Liedberg Tel: eller Mail: Postadress: Besöksadress: Box Umeå Ö Strandgatan 26C 18

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Kraft och Kultur i Sverige AB Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010

Kraft och Kultur i Sverige AB Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010 Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010 18 januari 2013 Deloitte AB Besöksadress: Rehnsgatan 11 Postadress: 113 79 Stockholm

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Sidas rutiner för direktbokföring vid utlandsmyndigheterna

Sidas rutiner för direktbokföring vid utlandsmyndigheterna Internrevisionen 05/01 Granskningsinsats Sidas rutiner för direktbokföring vid utlandsmyndigheterna William Stannervik Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sidas rutiner för direktbokföring

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Svenska Afghanistankommitténs styrelse 19 mars 2011 PG 90 07 80-8 PG 90 01 20-7 Org 802010-4850 Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1, 6 tr 117 43 Stockholm.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande.

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande. Dnr 2011-1628 2013-06-25 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer