Kurser för redovisningskonsulter och revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser för redovisningskonsulter och revisorer"

Transkript

1 Kurser för redovisningskonsulter och revisorer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben var och när du vill Samtliga kurser ger utbildningstimmar för FAR och SRF Nyhet! SKATTEDAGEN 2016 REDOVISNINGSDAGEN 2016 MOMSDAGEN 2016

2 SKATTEDAGEN 2016 med Ulf Bokelund Svensson, Lennart Andersson och Thomas Norrman Nyhet! Vår årliga skatteträff som hålls under perioden november till januari runt om i landet. Du får en en rejäl genomgång av alla skattenyheter för 2016/2017 och en fördjupning i aktuella områden med våra främsta skatteexperter. Tre frågor du som kursledare hoppas få ta upp under Skattedagen? Skattedagen 2 590:- (+ moms) 20% rabatt fr o m andra deltagaren! I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagsfika. 18 nov Stockholm 19 jan Göteborg 24 nov Malmö 20 jan Stockholm 25 nov Göteborg 21 jan Uppsala 2 dec Gävle 26 jan Stockholm 15 dec Stockholm 27 jan Örebro 18 jan Malmö SKATTEDAGEN Tid: Utbild.timmar SRF/FAR: 5 TIM, SKATT Om jag tar ut svängarna rejält och kanske närmast drömmer så vill jag att finansdepartementet med Magdalena Andersson visar prov på positiv handlingskraft och visionsförmåga genom att: 1. Slopa fåmansreglerna för utdelning och kapitalvinst och istället sänka kapitalskatten gene Ulf Bokelund Svensson rellt till 25%. Då slipper vi en massa skatteupplägg och trixanden och alla problem med karensbolag och svåra bedömningar och beräkningar kring lönekrav osv. Visst, det skulle påverka även avdragsrätten för ränteutgifter men så pass lite att det knappast spelar någon roll i praktiken. 2. Antingen helt slopa avdraget för representation eller höja nivåerna betydligt. Just nu känns reglerna nästan lite löjliga den administrativa insatsen och kostnaden är oproportionerligt stor. 3. Faktiskt genomföra förslagen till enklare regler för enskild firma och handelsbolag (Skatteförenklingsutredningens förslag) och dessutom passa på att jämna ut skillnaderna ännu mer mellan företagsformerna. T ex genom att införa avdragsrätt för motion och friskvård även för näringsidkarna. Jag vill ha tydlighet och långsiktiga spelregler på skatteområdet, så jag hoppas på följande: 1. Att riksdagen beslutar om vilka sociala avgifter som ska gälla på Lennart Andersson sikt. Det är inte bra med den osäkerhet som finns på området. Under 2015 kan en yngre person behöva hantera socialavgifter på tre olika nivåer under ett och samma år! 2. Utredningen om fåmansföretag kommer med ett delbetänkande med förslag som underlättar överlåtelser inom närståendekretsen. De regler vi har om generationsskiften mm avseende fåmansföretag är inte bra och behöver omgående förändras. 3. Några positiva rättsfall avseende rot och rut. Tycker att domstol arna går allt för mycket på Skatteverkets linje när det gäller att ifrågasätta underlag, vem som köpt in materialet, mm. Rent generellt hoppas jag att den så kallade Decemberöverenskommelsen visar sig hålla måttet när den verkliga prövningen kommer i samband med höstens budgetproposition. Årets osäkerhet om kommande regelförändringar förlorar alla på. Thomas Norrman 1. Det är alltid kul med lite oväntade nyheter, och allt behöver ju inte vara direkt kopplat till skatter. Vad sägs om: karensavdrag iställer för karensdag? Slopat sjuklöneansvar för den andra sjuklöneveckan? Avdragsgillt sparande på kompetenssparkonton? Eller varför inte återinföra friåret? 2. Inom skatte- och avgiftsområdet hoppas jag på följande reformer: Begreppet passiv näringsverksamhet borde slopas. Reglerna för aktivt bedriven näringsverksamhet gäller alla näringsidkare och egenavgifter för alla. När reglerna infördes var det en ynnest att endast få betala särskild löneskatt på vinster från passivt bedriven näringsverksamhet, vilket verkligen inte är fallet idag. 3. Socialavgifter: Slopad rabatt för yngre och äldre. Istället ska de generella avgiftsnivåerna sänkas. Är det verkligen rimligt att en 25-åring eller en 66-åring ska få denna rejäla konkurrensfördel jämfört med någon som är 45 år?

3 REDOVISNINGSDAGEN 2016 med Sven-Inge Danielsson, Anette Broberg och Lena Sörell En dag fylld av nyheter på redovisnings området. Nya regler, nyheter från Bokföringsnämnden, nya rättsfall och uttalanden från Skatteverket. Dessutom fördjupningar inom aktuella frågor på redovisningsområdet. Väl investerad tid för alla som arbetar med redovisning och vill ligga i framkant. Nyhet! MOMSDAGEN 2016 med Markus Karlsson, Ulf Bokelund Svensson och Patrick Andersson Allt om momsnyheterna för 2016 och med fördjupningar inom aktuella momsfrågor. Uppdatera dig kring nya regler, aktuella ställningstaganden från Skatteverket och nya vägledande rättsfall på momsområdet. Lyssna på våra momsexperters tolkningar och passa på att få svar på dina momsfrågor. Nyhet! Skattedagen 2 590:- (+ moms) 20% rabatt fr o m andra deltagaren! I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagsfika. REDOVISNINGSDAGEN 30 nov Stockholm Tid: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90 Utbild.timmar SRF/FAR: 5 TIM, REDOVISNING Skattedagen 2 590:- (+ moms) 20% rabatt fr o m andra deltagaren! I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagsfika. MOMSDAGEN 17 nov Stockholm Tid: World Trade Center, Klarabergsviadukten Utbild.timmar SRF/FAR: 5 TIM, SKATT Detta hoppas vi som kursledare få ta upp under Redovisningsdagen Detta hoppas vi som kursledare få ta upp under Momsdagen Vi skulle vilja att samtliga mindre företag får tillgång till ett förenklingsregelverk under 2015/2016 för att råda bot på nuvarande regelförvirring. Förhoppningsvis får vi ett färdigt regelverk för K2-årsbokslut redan 2015 som då omfattar enskilda firmor och handelsbolag mfl. Vi vill att samtliga mindre företag ska omfattas av förenklingsreglerna (K2) för årsredovisning från Vi hoppas dessutom att lagstiftaren inser att årsredovisningslagen inte passar för bostadsrättsföreningar. En ny lag bör införas där vinsten inte är i fokus utan som ser mer till bostadsrättsföreningens kassaflöde. En bostadsrättsförening är ju inte vinstdrivande såsom ett vanligt företag. Inför omvänd moms för alla så att vi slipper lägga på moms även när vi fakturerar andra företag i Sverige. Varför ska vi skyffla momspengar mellan företag helt i onödan? Det skapar bara likviditets problem och sämre konkurrenskraft gentemot utlandet. Vi önskar dessutom att Skatteverket kommer med ett ställningstagande som innebär en praktisk hantering av importmomsen när tullvärdet omprövas. Vi hoppas också att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommer med en dom som tydliggör vad som gäller vid försäljning av dotterbolag som görs genom inkråmsöverlåtelse. Gör din anmälan på eller ring !

4 Vi utbildar tusentals redovisningskonsulter varje år vilka kunskaper behöver du i dag och i morgon? Att gå på kurs ska vara en upplevelse intressant, trevligt, kunskapsgivande och inspirerande. Våra kurser uppfyller allt detta med råge, det törs vi lova efter 25 års erfarenhet av kursarrangemang. Kunniga och engagerade lärare, praktiskt inriktat kursinnehåll och en glad och trevlig stämning detta gör våra kurser till just den upplevelse du som kursdeltagare vill ha. Här är ett urval av våra kurser på skatte- och redovisningsområdet. Målet är att erbjuda heltäckande och intressanta utbildningar för att möta ditt kunskapsbehov, i dag och i morgon. För mer information och anmälan kan du gå in på vår hemsida eller ringa Samtliga Kurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR StockholmGöteborg Ulf Bokelund Svensson skatteexpert och uppskattad kurshållare Malmö Bokföring I En tredagarskurs i grundläggande bokföring där du lär dig grunderna i företagets redovisning. Vi varvar teori med praktiska övningar. Bokföring II En tvådagarskurs där du lär dig hantera reskontror, beräkna avskrivningar på inventarier, göra periodiseringar samt avstämmningar av balansrapporten. Bokslut & årsredovisning I En grundläggande tredagarskurs där du får en ordentlig genomgång av hur du gör bokslut i ett mindre aktiebolag (K2). Vi tittar även på hur årsredovisningen ska upprättas. Bostadsrättsföreningar En halvdagskurs som behandlar bland annat frågor kring föreningsstämman och styrelsen samt bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, t ex andrahandsuthyrning, balkongbygge och underhållsansvar. Bokslut & årsredovisning II En tvådagarskurs för dig som har gjort några bokslut men vill få en djupare kunskap inom vissa områden som kan upplevas som svåra. Ekonomi för bostadsrättsföreningar En halvdagskurs för styrelsemedlemmar, kassörer, revisorer, redovisningskonsulter och andra som behöver ökade kunskaper om ekonomin i bostads rättsföreningar. Vi tar även upp frågan om avskrivning på föreningens byggnader och valet mellan K2 och K3. Fastighets- & byggmoms Momshanteringen för fastighetsägare och byggföretag är komplicerad. Detta är ett område med många specialbestämmelser och svåra gränsdragningsfrågor. Under denna kurs reder vi ut begreppen. Fällor och fel i praktiken Redovisning En praktiskt inriktad kurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen när det gäller redovisning. Fällor och fel i praktiken Skatt En praktiskt inriktad kurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen på skatteområdet. Förmåner och representation Ett heldagsseminarium om skattereglerna kring förmåner och representation. Du blir uppdaterad om nya regler, aktuell rättspraxis och Skatteverkets ställningstaganden. Järvsöweekend Nyhetsorienterad utbildning under en förlängd weekend i januari eller februari i trivsam miljö på anrika Järvsöbaden Turist & Konferenshotell. K2-redovisning En heldagskurs för dig som kommit igång med K2-redovisning men vill komma vidare. Vi tittar på olika svårigheter och frågeställningar som dykt upp sedan regelverket infördes. K3 i praktiken! En praktiskt inriktad kurs om de grundläggande principerna i det nya K3 regelverket. Du får en genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Lön I Under denna tvådagarskurs inriktar vi oss helt på det praktiska löneberäkningsarbetet. Vi varvar föreläsningspass med praktiska övningar. Efter kursen behärskar du alla viktiga moment i löneadministrationen. Lön II En praktiskt orienterad kurs för dig som har jobbat med löner en tid och vill få en djupare kunskap inom vissa områden. Momshantering vid internationell handel Reglerna kring momshantering vid internationell handel är komplexa och fel kan bli mycket kostsamma. Syftet med kursen är att du ska få en ökad förståelse för hur momsen ska hanteras för att minimera risker och undvika onödiga kostnader. Pensionsplanering för företagare Hur planerar man bäst för sin pension som företagare? Vad är lönsammast och vad är tryggast? Vilka metoder finns det egentligen och vilka skatteregler gäller? Under den här handfasta och praktiskt inriktade kursen lär du dig mer om detta komplexa område. Skatteplanering i enskild firma En högintressant halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för enskilda firmor. Vi tittar bland annat på vilka skattemässiga alternativ som är bäst. Skatteplanering i fåmansföretag En högintressant halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för fåmansföretag och dess delägare.

5 24 sep Stockholm Tid: nov Stockholm Tid: Fatburs Brunnsgata B Utbild.timmar SRF/FAR: 3 TIM, SKATT 24 sep Stockholm Tid: nov Stockholm Tid: Fatburs Brunnsgata B Utbild.timmar SRF/FAR: 3 TIM, SKATT september Portugal Utbild.timmar SRF/FAR: ca 40 TIM Fåmansföretag nyhetsuppdatering En nyhetsinriktad halvdagskurs om fåmansföretag, främst om utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna) men också om övriga fåmansregler. Kursen innehåller bland annat en omfattande genomgång av nyheterna om lönebaserad utdelning och den ändrade K10-blanketten. Vi tittar även på utredningsförslagen om mindre generösa utdelningsregler men förbättrade regler vid generationsskiften. Vi svarar på dina frågor och ger tips och råd. Fåmansföretag nyhetsuppdatering 2 490:- (+ moms) Skatteplanering i fåmansföretag En högintressant halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för fåmansföretag och dess delägare. Under kursen går vi igenom olika typer av skatteplanering som finns för fåmansföretag och skillnaden mellan spektakulär och sund skatteplanering. Vi beskriver de vanligaste skatteuppläggen, ger många råd och tips samt tittar närmare på aktuella rättsfall. Skatteplanering i fåmansföretag 2 490:- (+ moms) Utlandskurs Portugal, Cascais Passa på att gå båda kurserna! Starta hösten med att följa med oss på en skatte- och ekonomikurs till kustorten Cascais, strax utanför den portugisiska huvudstaden Lissabon. Vore det inte härligt att kombinera nytta med nöje, blanda intressanta kurspass med avkopplande sol och bad och spännande upplevelser? Det blir en kursvecka med ett stort antal kurspass med varierande innehåll som du väljer bland. Till stor del är kursen nyhetsinriktad med tyngdpunkt på skatt, moms, personal och redo visning. Kurs och resa från: :- (+ moms) Vad tycker våra kunder? Väldigt bra kurs med pedagogiskt upplägg och övningar. Rekommenderas för de som arbetar med löpande bokföring. Det blev en del aha-upplevelser. Stort plus även för lokal och mat/fika. MAI-MAI BJÖRKLUND, MEY CONSULTING AB, STOCKHOLM Suveränt som vanligt. Bra och kunniga föreläsare som tog upp bra och nyttiga saker. MARITA MILDNER, EKONOMITJÄNST I NÄRKE AB, ÖREBRO Kursen var en fördjupning i några av de lite krångligare områdena i årsredovisningen som exempelvis överavskrivningar, semesterlöneskuld och skatteberäkning. Väldigt kunniga föreläsare (och även kursdeltagare). Jag tyckte kursen var bra och kommer att ha nytta av den i kommande årsredovisning. KIM ROGEFELDT, RESPONSGRUPPEN I MÄLAR DALEN AB, VÄSTERÅS Mycket bra kurs med genomgång av det man mest behöver hjälp med, som semester och skatter. /SUSANN HVINLUND, KAPERO CONSULTING AB, STOCKHOLM Välkommen till Fatburs Brunnsgata! I ett av de mer urbana kvarteren på Söder har vi numera vår hemvist när vi är i Stockholm för kurser, mässor, kundträffar, möten osv. Många har redan gått kurs med oss i lokalerna på Fatburs Brunnsgata, ett stenkast från både Medborgarplatsen och Södra station. När vi letade efter en bas i huvudstaden var det framförallt läget med goda kommunika tioner som räknades, och ett bättre läge än det vi nu har är svårt att tänka sig. Välkommen!

6 Utbildning i datorn, mobilen eller surfplattan bekvämt och kostnadseffektivt Att gå kurs är ofta förenat med både resor och övernattning för dig som kursdeltagare. Det kostar både i förlorad arbetstid och i pengar. Våra ekurser är ett bekvämt och extremt kostnadseffektivt sätt för dig att skaffa ny kunskap eller uppdatera dig på olika områden. Du går kursen via internet med din dator, smartphone eller surfplatta. Det innebär att du kan ta del av kursen i princip var du vill och när du vill. Du beställer antingen enstaka webbkurser eller Stora ekurspaketet (se nästa sida). Aktuella och populära ekurser just nu: 1 290: : :- 490:- Deklarera på K10 I den här kursen lär du dig deklarera blankett K10. Du får en utförlig och praktiskt orienterad genomgång av blankettens alla sidor. En stor del av kursen ägnar vi åt att gå igenom utdelningsoch kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna). Nya regler för enskilda firma och handelsbolag? Nya skatteregler redan från 2016 för enskild firma och handelsbolag? Försvinner periodiseringsfonder, expansionsfond och skogskonton? Får vi en företagsfond? I den här e-kursen får du en genomgång av Skatteförenklingsutredningens förslag. Fällor och fel i praktiken Moms I den här kursen tittar vi på konsekvenserna av att deklarera fel i inkomst- och skattedeklarationen och vad du kan göra för att undvika skattetillägg till följd av felen. Du får också veta vilka möjligheter du har att göra rättelser, ompröva och överklaga. Importmoms i praktiken, de nya reglerna Importmoms, dvs moms vid köp av varor från länder utanför EU, ska enligt nya regler beräknas och redovisas som omvänd moms i momsdeklarationen. I den här e-kursen går vi igenom de nya reglerna med hjälp av praktiska exempel, utförligt illustrerade och förklarade : : :- 790:- Samtliga ekurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR K2 i praktiken I den här webbkursen lär du dig upprätta årsredovisning enligt K2-reglerna. Du får en praktisk genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Vi går även igenom övergångsreglerna. K3, mindre företag I den här webbkursen med Sven-Inge Danielsson lär du dig de grundläggande principerna i det nya K3-regelverket. Du får en praktisk genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Vi behandlar utförligt övergången till K3-regelverket. Pensionsplanering för företagare Hur planerar man bäst för sin pension som företagare? Vad är lönsammast och vad är tryggast? Vilka metoder finns det egentligen och vilka skatteregler gäller? Under den här handfasta och praktiskt inriktade e-kursen lär du dig mer om detta komplexa område. Generationsskifte och ägarskifte i företag Hur genomför man ett framgångsrikt generationsskifte av ett företag? Den här webbkursen ger svar på de svåra frågorna kring generationsskiften, blandat med praktiska råd och tips om familje juridik, skatteregler, upplägg osv. Moms tillkommer på alla priser! Våra ekurser fungerar i alla datorer, s urfplattor och telefoner med webbläsare. Så här fungerar ekurserna: En ekurs går du helt i din egen takt. Kurserna inne håller filmade föreläsningar i kombination med förtydligande texter och bilder. Du kan göra paus mitt i kursen. När du sedan återgår kommer du till det avsnitt där du senast befann dig. Särskilt intressanta avsnitt kan du gå igenom flera gånger. Flera av kurserna inne håller dessutom övningsexempel där du kan kontrollera att du tagit till dig kursens innehåll. När du köpt en ekurs får du ett mejl från oss med länk till registrering. Här skapar du dina inloggningsuppgifter. Från registrerings tillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Efter genomförd kurs kontaktar du oss för ett kursintyg. Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och FAR.

7 Stora ekurspaketet säkra dina utbildningstimmar! Med Stora ekurspaketet får du som redovisningskonsult eller revisor tillgång till alla våra ekurser inom skatt, personal och redovisning. Till en låg månatlig kostnad har du ständig tillgång till den utbildning du behöver. Du går kurserna var du vill, när du vill och i din egen takt. I Stora ekurspaketet hittar du dels återkommande nyhetsbaserade kurser t ex Skattenyheter, Momsnyheter och Deklarations nyheter dels mer permanenta kurser som Fåmansföretag, Semester och Fällor och fel i deklarationen. I och med att nyhetskurserna kommer nya varje år och att utbudet i övrigt utökas kan vi garantera din löpande kompetensutveckling. Du som behöver utbildningstimmar för att upprätthålla din kompetens och din auktorisation kan på ett tids- och kostnads effektivt sätt uppfylla utbildningskraven. Det gäller inte minst dig som är auktoriserad genom SRF eller FAR. Pris per användare 1 2: 799:-/månad per person 3 6: 599:-/månad per person 7 14: 499:-/månad per person 15 eller fler: begär offert Moms tillkommer. ekurserna hålls av några av landets främsta föreläsare inom skatt, redovisning och personal. Lennart Andersson Se en film om våra ekurser! Samtliga ekurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR. Patrick Andersson Förmånligt paket med alla våra onlinekurser! För mer information eller beställning, kontakta någon av våra säljare på eller Som användare av Stora ekurs paketet får 50% du 50% rabatt på våra live -kurser Anette Broberg Sven-Inge Danielsson Anna Forsberg Anders Hillberg Marie Isidorsson Ett urval av BL ekurser (samtliga ingår i Stora ekurspaketet): Aktieägartillskott Beskattning av värdepapper Bokföring, grundkurs Bokslut & årsredovisning Bostadsrättsföreningar Byte från enskild firma till aktiebolag Deklaration i aktiebolag Deklaration i enskild firma Deklarationsnyheter Deklarera på K10 Enskild firma eller aktiebolag Fissioner Fåmansföretag Fällor och fel i praktiken Moms Förmåner Generationsskifte/ägarskifte i företag Importmomsen i praktiken Interna aktieöverlåtelser Intäktsredovisning enl K-regelverken K2 eller K3? K2 i praktiken K3 mindre företag Lön I Lönebaserad utdelning Löneväxling Moms i praktiken Momsnyheter Nya bokföringsreglerna Pensionsplanering för företagare Personalnyheter Redovisningsnyheter Representation Samfälligheter Semester Skatteförfarandet i praktiken Skattenyheter Skatteplanering i aktiebolag Skatteplanering i enskild firma Traktamente Utlandsmoms Värdepapper Vi tar löpande fram nya ekurser! Markus Karlsson Per Lindblom Björn Lundén Anna Molin Anna Sundin Ulf Bokelund Svensson Lena Sörell från 490:-/eKurs (+ moms)

8 Kursöversikt Redovisning Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Bokföring I Stockholm 17 red Bokföring II Stockholm 12 red Bokföring ekurs 6 red. När du vill, var du vill! Bokslut & årsredovisning I Stockholm 17 red Bokslut & årsredovisning II Stockholm 12 red. 7 Bokslut & årsredovisning ekurs 10 red. När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Redovisning Stockholm 6 red. 14 Fällor och fel i praktiken Redovisning Malmö 6 red. 20 Intäktsredovisning enl K-regelverken ekurs 3 red. När du vill, var du vill! K2 eller K3? ekurs 3 red. När du vill, var du vill! K2-redovisning Stockholm 6 red K2 i praktiken ekurs 6 red. När du vill, var du vill! K3 i praktiken Stockholm 6 red. 13 K3, mindre företag ekurs 5 red. När du vill, var du vill! Nya bokföringsreglerna ekurs 2 red. När du vill, var du vill! Redovisningsdagen 2016 Stockholm 5 red. 30 Redovisningsnyheter ekurs 3 red. När du vill, var du vill! Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Aktieägartillskott ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Beskattning av värdepapper ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Deklaration Aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklaration Enskild firma ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklarationsnyheter 2016 Stockholm 3 skatt 11 Deklarationsnyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklarera på K10 Stockholm 3 skatt 11 Deklarera på K10 ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Fastighets- och byggmoms Göteborg 6 skatt 10 Fastighets- och byggmoms Stockholm 6 skatt 29 Fissioner ekurs 0,5 skatt När du vill, var du vill! Fåmansföretag nyhetsuppdatering Stockholm 3 skatt Fåmansföretag ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Moms ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Skatt Stockholm 6 skatt 15 Fällor och fel i praktiken Skatt Malmö 6 skatt 21 Generationsskifte och ägarskifte i företag ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Importmoms i praktiken ekurs 0,5 skatt När du vill, var du vill! Interna aktieöverlåtelser ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Lönebaserad utdelning ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Momsdagen 2016 Stockholm 5 skatt 17 Hör gärna av dig om du har frågor kring någon kurs eller vill veta vilken kurs som passar dig bäst. Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Moms i praktiken Stockholm 6 skatt 9 Moms i praktiken ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Momshantering vid internationell handel Göteborg 6 skatt 9 Momshantering vid internationell handel Stockholm 6 skatt 30 Momsnyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Pensionsplanering för företagare Stockholm 3 skatt 25 Pensionsplanering för företagare ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Skattedagen 2016 Stockholm 5 skatt , 26 Skattedagen 2016 Malmö 5 skatt Skattedagen 2016 Göteborg 5 skatt Skattedagen 2016 Gävle 5 skatt 2 Skattedagen 2016 Uppsala 5 skatt 21 Skattedagen 2016 Örebro 5 skatt 27 Skatteförfarandet i praktiken ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Skattenyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i aktiebolag ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i enskild firma Stockholm 3 skatt 25 Skatteplanering i enskild firma ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i fåmansföretag Stockholm 3 skatt Utlandsmoms grunderna ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Värdepapper ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Värdepapper i företag ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Personal Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Förmåner ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Förmåner & representation Stockholm 3 skatt 1 Lön I Stockholm 12 övrigt 6 Lön I ekurs 4 övrigt När du vill, var du vill! Lön II Stockholm 11 lön/övr* 7 3 Löneväxling ekurs 2 övrigt När du vill, var du vill! Personalnyheter ekurs 3 övrigt När du vill, var du vill! Representation ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Semester ekurs 6 övrigt När du vill, var du vill! Traktamente ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Övrigt Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Bostadsrättsföreningar Stockholm 3 övrigt 30 Bostadsrättsföreningar ekurs 3 övrigt När du vill, var du vill! Ekonomi för bostadsrättsföreningar Stockholm 3 red. 30 Enskild firma eller aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Samfälligheter ekurs 2 övrigt När du vill, var du vill! * Godkänd för SRF Lön-auktorisation Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och FAR. Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax: facebook.com/blinfo

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! i karriären / i Livet nr 8 oktober 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer