Kurser för redovisningskonsulter och revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser för redovisningskonsulter och revisorer"

Transkript

1 Kurser för redovisningskonsulter och revisorer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben var och när du vill Samtliga kurser ger utbildningstimmar för FAR och SRF Nyhet! SKATTEDAGEN 2016 REDOVISNINGSDAGEN 2016 MOMSDAGEN 2016

2 SKATTEDAGEN 2016 med Ulf Bokelund Svensson, Lennart Andersson och Thomas Norrman Nyhet! Vår årliga skatteträff som hålls under perioden november till januari runt om i landet. Du får en en rejäl genomgång av alla skattenyheter för 2016/2017 och en fördjupning i aktuella områden med våra främsta skatteexperter. Tre frågor du som kursledare hoppas få ta upp under Skattedagen? Skattedagen 2 590:- (+ moms) 20% rabatt fr o m andra deltagaren! I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagsfika. 18 nov Stockholm 19 jan Göteborg 24 nov Malmö 20 jan Stockholm 25 nov Göteborg 21 jan Uppsala 2 dec Gävle 26 jan Stockholm 15 dec Stockholm 27 jan Örebro 18 jan Malmö SKATTEDAGEN Tid: Utbild.timmar SRF/FAR: 5 TIM, SKATT Om jag tar ut svängarna rejält och kanske närmast drömmer så vill jag att finansdepartementet med Magdalena Andersson visar prov på positiv handlingskraft och visionsförmåga genom att: 1. Slopa fåmansreglerna för utdelning och kapitalvinst och istället sänka kapitalskatten gene Ulf Bokelund Svensson rellt till 25%. Då slipper vi en massa skatteupplägg och trixanden och alla problem med karensbolag och svåra bedömningar och beräkningar kring lönekrav osv. Visst, det skulle påverka även avdragsrätten för ränteutgifter men så pass lite att det knappast spelar någon roll i praktiken. 2. Antingen helt slopa avdraget för representation eller höja nivåerna betydligt. Just nu känns reglerna nästan lite löjliga den administrativa insatsen och kostnaden är oproportionerligt stor. 3. Faktiskt genomföra förslagen till enklare regler för enskild firma och handelsbolag (Skatteförenklingsutredningens förslag) och dessutom passa på att jämna ut skillnaderna ännu mer mellan företagsformerna. T ex genom att införa avdragsrätt för motion och friskvård även för näringsidkarna. Jag vill ha tydlighet och långsiktiga spelregler på skatteområdet, så jag hoppas på följande: 1. Att riksdagen beslutar om vilka sociala avgifter som ska gälla på Lennart Andersson sikt. Det är inte bra med den osäkerhet som finns på området. Under 2015 kan en yngre person behöva hantera socialavgifter på tre olika nivåer under ett och samma år! 2. Utredningen om fåmansföretag kommer med ett delbetänkande med förslag som underlättar överlåtelser inom närståendekretsen. De regler vi har om generationsskiften mm avseende fåmansföretag är inte bra och behöver omgående förändras. 3. Några positiva rättsfall avseende rot och rut. Tycker att domstol arna går allt för mycket på Skatteverkets linje när det gäller att ifrågasätta underlag, vem som köpt in materialet, mm. Rent generellt hoppas jag att den så kallade Decemberöverenskommelsen visar sig hålla måttet när den verkliga prövningen kommer i samband med höstens budgetproposition. Årets osäkerhet om kommande regelförändringar förlorar alla på. Thomas Norrman 1. Det är alltid kul med lite oväntade nyheter, och allt behöver ju inte vara direkt kopplat till skatter. Vad sägs om: karensavdrag iställer för karensdag? Slopat sjuklöneansvar för den andra sjuklöneveckan? Avdragsgillt sparande på kompetenssparkonton? Eller varför inte återinföra friåret? 2. Inom skatte- och avgiftsområdet hoppas jag på följande reformer: Begreppet passiv näringsverksamhet borde slopas. Reglerna för aktivt bedriven näringsverksamhet gäller alla näringsidkare och egenavgifter för alla. När reglerna infördes var det en ynnest att endast få betala särskild löneskatt på vinster från passivt bedriven näringsverksamhet, vilket verkligen inte är fallet idag. 3. Socialavgifter: Slopad rabatt för yngre och äldre. Istället ska de generella avgiftsnivåerna sänkas. Är det verkligen rimligt att en 25-åring eller en 66-åring ska få denna rejäla konkurrensfördel jämfört med någon som är 45 år?

3 REDOVISNINGSDAGEN 2016 med Sven-Inge Danielsson, Anette Broberg och Lena Sörell En dag fylld av nyheter på redovisnings området. Nya regler, nyheter från Bokföringsnämnden, nya rättsfall och uttalanden från Skatteverket. Dessutom fördjupningar inom aktuella frågor på redovisningsområdet. Väl investerad tid för alla som arbetar med redovisning och vill ligga i framkant. Nyhet! MOMSDAGEN 2016 med Markus Karlsson, Ulf Bokelund Svensson och Patrick Andersson Allt om momsnyheterna för 2016 och med fördjupningar inom aktuella momsfrågor. Uppdatera dig kring nya regler, aktuella ställningstaganden från Skatteverket och nya vägledande rättsfall på momsområdet. Lyssna på våra momsexperters tolkningar och passa på att få svar på dina momsfrågor. Nyhet! Skattedagen 2 590:- (+ moms) 20% rabatt fr o m andra deltagaren! I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagsfika. REDOVISNINGSDAGEN 30 nov Stockholm Tid: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90 Utbild.timmar SRF/FAR: 5 TIM, REDOVISNING Skattedagen 2 590:- (+ moms) 20% rabatt fr o m andra deltagaren! I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagsfika. MOMSDAGEN 17 nov Stockholm Tid: World Trade Center, Klarabergsviadukten Utbild.timmar SRF/FAR: 5 TIM, SKATT Detta hoppas vi som kursledare få ta upp under Redovisningsdagen Detta hoppas vi som kursledare få ta upp under Momsdagen Vi skulle vilja att samtliga mindre företag får tillgång till ett förenklingsregelverk under 2015/2016 för att råda bot på nuvarande regelförvirring. Förhoppningsvis får vi ett färdigt regelverk för K2-årsbokslut redan 2015 som då omfattar enskilda firmor och handelsbolag mfl. Vi vill att samtliga mindre företag ska omfattas av förenklingsreglerna (K2) för årsredovisning från Vi hoppas dessutom att lagstiftaren inser att årsredovisningslagen inte passar för bostadsrättsföreningar. En ny lag bör införas där vinsten inte är i fokus utan som ser mer till bostadsrättsföreningens kassaflöde. En bostadsrättsförening är ju inte vinstdrivande såsom ett vanligt företag. Inför omvänd moms för alla så att vi slipper lägga på moms även när vi fakturerar andra företag i Sverige. Varför ska vi skyffla momspengar mellan företag helt i onödan? Det skapar bara likviditets problem och sämre konkurrenskraft gentemot utlandet. Vi önskar dessutom att Skatteverket kommer med ett ställningstagande som innebär en praktisk hantering av importmomsen när tullvärdet omprövas. Vi hoppas också att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommer med en dom som tydliggör vad som gäller vid försäljning av dotterbolag som görs genom inkråmsöverlåtelse. Gör din anmälan på eller ring !

4 Vi utbildar tusentals redovisningskonsulter varje år vilka kunskaper behöver du i dag och i morgon? Att gå på kurs ska vara en upplevelse intressant, trevligt, kunskapsgivande och inspirerande. Våra kurser uppfyller allt detta med råge, det törs vi lova efter 25 års erfarenhet av kursarrangemang. Kunniga och engagerade lärare, praktiskt inriktat kursinnehåll och en glad och trevlig stämning detta gör våra kurser till just den upplevelse du som kursdeltagare vill ha. Här är ett urval av våra kurser på skatte- och redovisningsområdet. Målet är att erbjuda heltäckande och intressanta utbildningar för att möta ditt kunskapsbehov, i dag och i morgon. För mer information och anmälan kan du gå in på vår hemsida eller ringa Samtliga Kurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR StockholmGöteborg Ulf Bokelund Svensson skatteexpert och uppskattad kurshållare Malmö Bokföring I En tredagarskurs i grundläggande bokföring där du lär dig grunderna i företagets redovisning. Vi varvar teori med praktiska övningar. Bokföring II En tvådagarskurs där du lär dig hantera reskontror, beräkna avskrivningar på inventarier, göra periodiseringar samt avstämmningar av balansrapporten. Bokslut & årsredovisning I En grundläggande tredagarskurs där du får en ordentlig genomgång av hur du gör bokslut i ett mindre aktiebolag (K2). Vi tittar även på hur årsredovisningen ska upprättas. Bostadsrättsföreningar En halvdagskurs som behandlar bland annat frågor kring föreningsstämman och styrelsen samt bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, t ex andrahandsuthyrning, balkongbygge och underhållsansvar. Bokslut & årsredovisning II En tvådagarskurs för dig som har gjort några bokslut men vill få en djupare kunskap inom vissa områden som kan upplevas som svåra. Ekonomi för bostadsrättsföreningar En halvdagskurs för styrelsemedlemmar, kassörer, revisorer, redovisningskonsulter och andra som behöver ökade kunskaper om ekonomin i bostads rättsföreningar. Vi tar även upp frågan om avskrivning på föreningens byggnader och valet mellan K2 och K3. Fastighets- & byggmoms Momshanteringen för fastighetsägare och byggföretag är komplicerad. Detta är ett område med många specialbestämmelser och svåra gränsdragningsfrågor. Under denna kurs reder vi ut begreppen. Fällor och fel i praktiken Redovisning En praktiskt inriktad kurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen när det gäller redovisning. Fällor och fel i praktiken Skatt En praktiskt inriktad kurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen på skatteområdet. Förmåner och representation Ett heldagsseminarium om skattereglerna kring förmåner och representation. Du blir uppdaterad om nya regler, aktuell rättspraxis och Skatteverkets ställningstaganden. Järvsöweekend Nyhetsorienterad utbildning under en förlängd weekend i januari eller februari i trivsam miljö på anrika Järvsöbaden Turist & Konferenshotell. K2-redovisning En heldagskurs för dig som kommit igång med K2-redovisning men vill komma vidare. Vi tittar på olika svårigheter och frågeställningar som dykt upp sedan regelverket infördes. K3 i praktiken! En praktiskt inriktad kurs om de grundläggande principerna i det nya K3 regelverket. Du får en genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Lön I Under denna tvådagarskurs inriktar vi oss helt på det praktiska löneberäkningsarbetet. Vi varvar föreläsningspass med praktiska övningar. Efter kursen behärskar du alla viktiga moment i löneadministrationen. Lön II En praktiskt orienterad kurs för dig som har jobbat med löner en tid och vill få en djupare kunskap inom vissa områden. Momshantering vid internationell handel Reglerna kring momshantering vid internationell handel är komplexa och fel kan bli mycket kostsamma. Syftet med kursen är att du ska få en ökad förståelse för hur momsen ska hanteras för att minimera risker och undvika onödiga kostnader. Pensionsplanering för företagare Hur planerar man bäst för sin pension som företagare? Vad är lönsammast och vad är tryggast? Vilka metoder finns det egentligen och vilka skatteregler gäller? Under den här handfasta och praktiskt inriktade kursen lär du dig mer om detta komplexa område. Skatteplanering i enskild firma En högintressant halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för enskilda firmor. Vi tittar bland annat på vilka skattemässiga alternativ som är bäst. Skatteplanering i fåmansföretag En högintressant halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för fåmansföretag och dess delägare.

5 24 sep Stockholm Tid: nov Stockholm Tid: Fatburs Brunnsgata B Utbild.timmar SRF/FAR: 3 TIM, SKATT 24 sep Stockholm Tid: nov Stockholm Tid: Fatburs Brunnsgata B Utbild.timmar SRF/FAR: 3 TIM, SKATT september Portugal Utbild.timmar SRF/FAR: ca 40 TIM Fåmansföretag nyhetsuppdatering En nyhetsinriktad halvdagskurs om fåmansföretag, främst om utdelnings- och kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna) men också om övriga fåmansregler. Kursen innehåller bland annat en omfattande genomgång av nyheterna om lönebaserad utdelning och den ändrade K10-blanketten. Vi tittar även på utredningsförslagen om mindre generösa utdelningsregler men förbättrade regler vid generationsskiften. Vi svarar på dina frågor och ger tips och råd. Fåmansföretag nyhetsuppdatering 2 490:- (+ moms) Skatteplanering i fåmansföretag En högintressant halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för fåmansföretag och dess delägare. Under kursen går vi igenom olika typer av skatteplanering som finns för fåmansföretag och skillnaden mellan spektakulär och sund skatteplanering. Vi beskriver de vanligaste skatteuppläggen, ger många råd och tips samt tittar närmare på aktuella rättsfall. Skatteplanering i fåmansföretag 2 490:- (+ moms) Utlandskurs Portugal, Cascais Passa på att gå båda kurserna! Starta hösten med att följa med oss på en skatte- och ekonomikurs till kustorten Cascais, strax utanför den portugisiska huvudstaden Lissabon. Vore det inte härligt att kombinera nytta med nöje, blanda intressanta kurspass med avkopplande sol och bad och spännande upplevelser? Det blir en kursvecka med ett stort antal kurspass med varierande innehåll som du väljer bland. Till stor del är kursen nyhetsinriktad med tyngdpunkt på skatt, moms, personal och redo visning. Kurs och resa från: :- (+ moms) Vad tycker våra kunder? Väldigt bra kurs med pedagogiskt upplägg och övningar. Rekommenderas för de som arbetar med löpande bokföring. Det blev en del aha-upplevelser. Stort plus även för lokal och mat/fika. MAI-MAI BJÖRKLUND, MEY CONSULTING AB, STOCKHOLM Suveränt som vanligt. Bra och kunniga föreläsare som tog upp bra och nyttiga saker. MARITA MILDNER, EKONOMITJÄNST I NÄRKE AB, ÖREBRO Kursen var en fördjupning i några av de lite krångligare områdena i årsredovisningen som exempelvis överavskrivningar, semesterlöneskuld och skatteberäkning. Väldigt kunniga föreläsare (och även kursdeltagare). Jag tyckte kursen var bra och kommer att ha nytta av den i kommande årsredovisning. KIM ROGEFELDT, RESPONSGRUPPEN I MÄLAR DALEN AB, VÄSTERÅS Mycket bra kurs med genomgång av det man mest behöver hjälp med, som semester och skatter. /SUSANN HVINLUND, KAPERO CONSULTING AB, STOCKHOLM Välkommen till Fatburs Brunnsgata! I ett av de mer urbana kvarteren på Söder har vi numera vår hemvist när vi är i Stockholm för kurser, mässor, kundträffar, möten osv. Många har redan gått kurs med oss i lokalerna på Fatburs Brunnsgata, ett stenkast från både Medborgarplatsen och Södra station. När vi letade efter en bas i huvudstaden var det framförallt läget med goda kommunika tioner som räknades, och ett bättre läge än det vi nu har är svårt att tänka sig. Välkommen!

6 Utbildning i datorn, mobilen eller surfplattan bekvämt och kostnadseffektivt Att gå kurs är ofta förenat med både resor och övernattning för dig som kursdeltagare. Det kostar både i förlorad arbetstid och i pengar. Våra ekurser är ett bekvämt och extremt kostnadseffektivt sätt för dig att skaffa ny kunskap eller uppdatera dig på olika områden. Du går kursen via internet med din dator, smartphone eller surfplatta. Det innebär att du kan ta del av kursen i princip var du vill och när du vill. Du beställer antingen enstaka webbkurser eller Stora ekurspaketet (se nästa sida). Aktuella och populära ekurser just nu: 1 290: : :- 490:- Deklarera på K10 I den här kursen lär du dig deklarera blankett K10. Du får en utförlig och praktiskt orienterad genomgång av blankettens alla sidor. En stor del av kursen ägnar vi åt att gå igenom utdelningsoch kapitalvinstreglerna (3:12-reglerna). Nya regler för enskilda firma och handelsbolag? Nya skatteregler redan från 2016 för enskild firma och handelsbolag? Försvinner periodiseringsfonder, expansionsfond och skogskonton? Får vi en företagsfond? I den här e-kursen får du en genomgång av Skatteförenklingsutredningens förslag. Fällor och fel i praktiken Moms I den här kursen tittar vi på konsekvenserna av att deklarera fel i inkomst- och skattedeklarationen och vad du kan göra för att undvika skattetillägg till följd av felen. Du får också veta vilka möjligheter du har att göra rättelser, ompröva och överklaga. Importmoms i praktiken, de nya reglerna Importmoms, dvs moms vid köp av varor från länder utanför EU, ska enligt nya regler beräknas och redovisas som omvänd moms i momsdeklarationen. I den här e-kursen går vi igenom de nya reglerna med hjälp av praktiska exempel, utförligt illustrerade och förklarade : : :- 790:- Samtliga ekurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR K2 i praktiken I den här webbkursen lär du dig upprätta årsredovisning enligt K2-reglerna. Du får en praktisk genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Vi går även igenom övergångsreglerna. K3, mindre företag I den här webbkursen med Sven-Inge Danielsson lär du dig de grundläggande principerna i det nya K3-regelverket. Du får en praktisk genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Vi behandlar utförligt övergången till K3-regelverket. Pensionsplanering för företagare Hur planerar man bäst för sin pension som företagare? Vad är lönsammast och vad är tryggast? Vilka metoder finns det egentligen och vilka skatteregler gäller? Under den här handfasta och praktiskt inriktade e-kursen lär du dig mer om detta komplexa område. Generationsskifte och ägarskifte i företag Hur genomför man ett framgångsrikt generationsskifte av ett företag? Den här webbkursen ger svar på de svåra frågorna kring generationsskiften, blandat med praktiska råd och tips om familje juridik, skatteregler, upplägg osv. Moms tillkommer på alla priser! Våra ekurser fungerar i alla datorer, s urfplattor och telefoner med webbläsare. Så här fungerar ekurserna: En ekurs går du helt i din egen takt. Kurserna inne håller filmade föreläsningar i kombination med förtydligande texter och bilder. Du kan göra paus mitt i kursen. När du sedan återgår kommer du till det avsnitt där du senast befann dig. Särskilt intressanta avsnitt kan du gå igenom flera gånger. Flera av kurserna inne håller dessutom övningsexempel där du kan kontrollera att du tagit till dig kursens innehåll. När du köpt en ekurs får du ett mejl från oss med länk till registrering. Här skapar du dina inloggningsuppgifter. Från registrerings tillfället har du tillgång till kursen i 6 månader. Efter genomförd kurs kontaktar du oss för ett kursintyg. Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och FAR.

7 Stora ekurspaketet säkra dina utbildningstimmar! Med Stora ekurspaketet får du som redovisningskonsult eller revisor tillgång till alla våra ekurser inom skatt, personal och redovisning. Till en låg månatlig kostnad har du ständig tillgång till den utbildning du behöver. Du går kurserna var du vill, när du vill och i din egen takt. I Stora ekurspaketet hittar du dels återkommande nyhetsbaserade kurser t ex Skattenyheter, Momsnyheter och Deklarations nyheter dels mer permanenta kurser som Fåmansföretag, Semester och Fällor och fel i deklarationen. I och med att nyhetskurserna kommer nya varje år och att utbudet i övrigt utökas kan vi garantera din löpande kompetensutveckling. Du som behöver utbildningstimmar för att upprätthålla din kompetens och din auktorisation kan på ett tids- och kostnads effektivt sätt uppfylla utbildningskraven. Det gäller inte minst dig som är auktoriserad genom SRF eller FAR. Pris per användare 1 2: 799:-/månad per person 3 6: 599:-/månad per person 7 14: 499:-/månad per person 15 eller fler: begär offert Moms tillkommer. ekurserna hålls av några av landets främsta föreläsare inom skatt, redovisning och personal. Lennart Andersson Se en film om våra ekurser! Samtliga ekurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR. Patrick Andersson Förmånligt paket med alla våra onlinekurser! För mer information eller beställning, kontakta någon av våra säljare på eller Som användare av Stora ekurs paketet får 50% du 50% rabatt på våra live -kurser Anette Broberg Sven-Inge Danielsson Anna Forsberg Anders Hillberg Marie Isidorsson Ett urval av BL ekurser (samtliga ingår i Stora ekurspaketet): Aktieägartillskott Beskattning av värdepapper Bokföring, grundkurs Bokslut & årsredovisning Bostadsrättsföreningar Byte från enskild firma till aktiebolag Deklaration i aktiebolag Deklaration i enskild firma Deklarationsnyheter Deklarera på K10 Enskild firma eller aktiebolag Fissioner Fåmansföretag Fällor och fel i praktiken Moms Förmåner Generationsskifte/ägarskifte i företag Importmomsen i praktiken Interna aktieöverlåtelser Intäktsredovisning enl K-regelverken K2 eller K3? K2 i praktiken K3 mindre företag Lön I Lönebaserad utdelning Löneväxling Moms i praktiken Momsnyheter Nya bokföringsreglerna Pensionsplanering för företagare Personalnyheter Redovisningsnyheter Representation Samfälligheter Semester Skatteförfarandet i praktiken Skattenyheter Skatteplanering i aktiebolag Skatteplanering i enskild firma Traktamente Utlandsmoms Värdepapper Vi tar löpande fram nya ekurser! Markus Karlsson Per Lindblom Björn Lundén Anna Molin Anna Sundin Ulf Bokelund Svensson Lena Sörell från 490:-/eKurs (+ moms)

8 Kursöversikt Redovisning Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Bokföring I Stockholm 17 red Bokföring II Stockholm 12 red Bokföring ekurs 6 red. När du vill, var du vill! Bokslut & årsredovisning I Stockholm 17 red Bokslut & årsredovisning II Stockholm 12 red. 7 Bokslut & årsredovisning ekurs 10 red. När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Redovisning Stockholm 6 red. 14 Fällor och fel i praktiken Redovisning Malmö 6 red. 20 Intäktsredovisning enl K-regelverken ekurs 3 red. När du vill, var du vill! K2 eller K3? ekurs 3 red. När du vill, var du vill! K2-redovisning Stockholm 6 red K2 i praktiken ekurs 6 red. När du vill, var du vill! K3 i praktiken Stockholm 6 red. 13 K3, mindre företag ekurs 5 red. När du vill, var du vill! Nya bokföringsreglerna ekurs 2 red. När du vill, var du vill! Redovisningsdagen 2016 Stockholm 5 red. 30 Redovisningsnyheter ekurs 3 red. När du vill, var du vill! Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Aktieägartillskott ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Beskattning av värdepapper ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Deklaration Aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklaration Enskild firma ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklarationsnyheter 2016 Stockholm 3 skatt 11 Deklarationsnyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklarera på K10 Stockholm 3 skatt 11 Deklarera på K10 ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Fastighets- och byggmoms Göteborg 6 skatt 10 Fastighets- och byggmoms Stockholm 6 skatt 29 Fissioner ekurs 0,5 skatt När du vill, var du vill! Fåmansföretag nyhetsuppdatering Stockholm 3 skatt Fåmansföretag ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Moms ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Skatt Stockholm 6 skatt 15 Fällor och fel i praktiken Skatt Malmö 6 skatt 21 Generationsskifte och ägarskifte i företag ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Importmoms i praktiken ekurs 0,5 skatt När du vill, var du vill! Interna aktieöverlåtelser ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Lönebaserad utdelning ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Momsdagen 2016 Stockholm 5 skatt 17 Hör gärna av dig om du har frågor kring någon kurs eller vill veta vilken kurs som passar dig bäst. Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Moms i praktiken Stockholm 6 skatt 9 Moms i praktiken ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Momshantering vid internationell handel Göteborg 6 skatt 9 Momshantering vid internationell handel Stockholm 6 skatt 30 Momsnyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Pensionsplanering för företagare Stockholm 3 skatt 25 Pensionsplanering för företagare ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Skattedagen 2016 Stockholm 5 skatt , 26 Skattedagen 2016 Malmö 5 skatt Skattedagen 2016 Göteborg 5 skatt Skattedagen 2016 Gävle 5 skatt 2 Skattedagen 2016 Uppsala 5 skatt 21 Skattedagen 2016 Örebro 5 skatt 27 Skatteförfarandet i praktiken ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Skattenyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i aktiebolag ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i enskild firma Stockholm 3 skatt 25 Skatteplanering i enskild firma ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i fåmansföretag Stockholm 3 skatt Utlandsmoms grunderna ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Värdepapper ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Värdepapper i företag ekurs 1 skatt När du vill, var du vill! Personal Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Förmåner ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Förmåner & representation Stockholm 3 skatt 1 Lön I Stockholm 12 övrigt 6 Lön I ekurs 4 övrigt När du vill, var du vill! Lön II Stockholm 11 lön/övr* 7 3 Löneväxling ekurs 2 övrigt När du vill, var du vill! Personalnyheter ekurs 3 övrigt När du vill, var du vill! Representation ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Semester ekurs 6 övrigt När du vill, var du vill! Traktamente ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Övrigt Ort Utb.tim. Maj Sep Okt Nov Dec Jan Feb Bostadsrättsföreningar Stockholm 3 övrigt 30 Bostadsrättsföreningar ekurs 3 övrigt När du vill, var du vill! Ekonomi för bostadsrättsföreningar Stockholm 3 red. 30 Enskild firma eller aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Samfälligheter ekurs 2 övrigt När du vill, var du vill! * Godkänd för SRF Lön-auktorisation Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och FAR. Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax: facebook.com/blinfo

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer Kurser för redovisningskonsulter och revisorer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben var och när du vill Kurskatalog 2015 2016 Nyhet! SKATTEDAGEN 2016 REDOVISNINGSDAGEN 2016 MOMSDAGEN 2016 Samtliga

Läs mer

i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben när du vill

i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben när du vill KURSKATALOG 2016 2017 Kurser för revisorer och redovisningskonsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben när du vill Nyhet! RÅDGIVARKURSER FÖR BYRÅMEDARBETARE OCH BYRÅLEDARE Samtliga kurser ger

Läs mer

i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben när du vill

i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben när du vill HÖSTEN 2016/VÅREN 2017 Kurser för revisorer och redovisningskonsulter Alltid på rätt kurs! i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben när du vill RÅDGIVARKURSER vi hjälper dig gå från bokförare till

Läs mer

HÖSTEN 2017/VÅREN 2018 KURSER FÖR REVISORER OCH REDOVISNINGSKONSULTER

HÖSTEN 2017/VÅREN 2018 KURSER FÖR REVISORER OCH REDOVISNINGSKONSULTER HÖSTEN 2017/VÅREN 2018 KURSER FÖR REVISORER OCH REDOVISNINGSKONSULTER i Stockholm, Göteborg, Malmö Alltid på eller på webben när du vill rätt kurs! RÅDGIVARKURSER Vi hjälper dig att utvecklas RÅDGIVARKURSER

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION KURSDAGAR MED TIRFING EDUCATION OCH ALLIANS REVISION & REDOVISNING. KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION 2013 2014 16-17 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA, HUDDINGE 17-18 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA,

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november

Huvudseminarier. Det chefslösa företaget? Konsekvensstyrt ledarskap. Onsdag 5 november. Torsdag 6 november Huvudseminarier Onsdag 5 november Det chefslösa företaget? Björn Lundén, Kl. 13.00-14.30 Björn Lundén berättar om sin syn på företagande och ledarskap. Björns metod bygger på sunt förnuft och en tilltro

Läs mer

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION

KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION KURSDAGAR MED TIRFING EDUCATION OCH ALLIANS REVISION & REDOVISNING. KURSER FÖR DIG SOM ARBETAR MED REDOVISNING OCH REVISION 2014 2015 3 NOVEMBER: ÅRETS TEMADAG FASTIGHETSDAGEN 15-16 DECEMBER: AKTUALITETSDAGARNA,

Läs mer

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt hösten

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt hösten Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2016 Revision Redovisning Controlling Skatt Moms Ekonomistyrning Kursöversikt BOKSLUTSREDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val

Hösten 2015. Kursöversikt. Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Vilken utbildning behöver du? EkonomiSveriges självklara val Hösten 2015 Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning EkonomiSveriges självklara val Digitala utbildningar gå kurs när det passar dig Med FAR

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR. Kursöversikt hösten

Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR. Kursöversikt hösten Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning 10 % rabatt på alla kurser för dig som är medlem i FAR Kursöversikt hösten 2017 Kursöversikt hösten 2017 REDOVISNING Ort Aug Sep Okt Nov Dec

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val

Ekonomiutbildningar. hösten 2015. Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms. EkonomiSveriges självklara val Ekonomiutbildningar hösten 2015 Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS K2 och K3 Skatt Moms EkonomiSveriges självklara val Som certifierad controller vågar jag ta en ny roll När Munksjö

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning K2 och K3 IFRS Skatt Moms. Ekonomiutbildningar hösten

Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning K2 och K3 IFRS Skatt Moms. Ekonomiutbildningar hösten Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning K2 och K3 IFRS Skatt Moms Ekonomiutbildningar hösten 2016 IFRS Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning Skatt och moms K2 och K3 Ta ditt nästa

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs?

Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt. Behöver din karriär en ny kurs? Ekonomistyrning Redovisning Controlling Revision Moms Skatt Behöver din karriär en ny kurs? Kompetensutveckling När och var du vill Digitala lösningar blir allt vanligare i vår vardag. Rätt använda kan

Läs mer

Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program

Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program läs på sid 13 om byrån som fördubblat sin verksamhet på fem år! program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar Nu kan du få allt från en och

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du?

Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent. Vilken utbildning väljer du? Controller Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Ekonomiassistent Vilken utbildning väljer du? Kurser våren 2014 Ekonomichef, controller, redovisningsansvarig Bokslutsredovisning Ort Jan

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år!

10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! 10 500 ekonomer väljer FAR Akademi varje år! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Ekonomichef Redovisningsansvarig Redovisningsekonom Redovisningsassistent Controller Mycket bra kurs som varvade teori

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS Skatt Moms. Ekonomiutbildningar våren

Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS Skatt Moms. Ekonomiutbildningar våren Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning IFRS Skatt Moms Ekonomiutbildningar våren 2017 Förändring i omvärlden kräver ny controllerroll Snabba förändringar i omvärlden påverkar den traditionella

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs Välkommen till kurs Kyrkan på Facebook I februari, mars och april arrangeras tre olika kurser om Facebook för dig som är anställd eller på annat sätt verksam inom kyrka och församling: En grundkurs för

Läs mer

Vi förenklar ditt företagande! BOKKATALOG 2017

Vi förenklar ditt företagande! BOKKATALOG 2017 Vi förenklar ditt företagande! BOKKATALOG 2017 Vi hjälper dig få ut mer av ditt företagande! INNEHÅLL REDOVISNING & EKONOMI 3 SKATT & DEKLARATION 6 PERSONAL 8 MARKNADSFÖRING 10 Välkommen att ta del av

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland

2014-11-03. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland. Rådek KB ett revisions och redovisningsföretag i Södermanland Inget personligt ansvar Enklare att planera och se skattemässiga effekter Lägre beskattning vid höga uttag (utdelning) Upplevs som mer seriöst Personalvårdsförmåner kan nyttjas Enklare förfarande vid sjukdom

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson Reviderad 2015 Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Allt för redovisningsbyrån

Allt för redovisningsbyrån Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar Kostnadseffektiva helhetslösningar för redovisningsbyrån Vi är glada över att som enda leverantör

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Beskattning av kulturverksamhet är ett område som kan få väldigt stor påverkan på den enskilde, samtidigt som en stor del av de aktiva inom kultursfärerna inte i första hand bedriver sin verksamhet

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Handelsbolag : skatt, ekonomi, juridik, deklaration PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Handelsbolag : skatt, ekonomi, juridik, deklaration PDF ladda ner Handelsbolag : skatt, ekonomi, juridik, deklaration PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Björn Lundén. Det här är en mycket utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt,

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2017 Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 januari 2017 Skriven av: Marzena Blomqvist Löpande redovisning E-ekonomi Din månads kostnad

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program

Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar 100% i Molnet nu behöver du inte vänta längre, framtiden är här! Du har förhoppningsvis redan

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar, fonder och aktier. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Nyheter och momsfällorna du bör undvika

Nyheter och momsfällorna du bör undvika Nyheter och momsfällorna du bör undvika 7 december 2017 Annika Nordqvist 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Nya regler för representation 2017 - Moms Avdrag för moms avseende kostnader för måltider

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Företagare Arbetsintyg

Företagare Arbetsintyg 109111 Företagare Arbetsintyg Skicka blanketten till: Akademikernas a-kassa Box 3536 103 69 Stockholm 1. Personuppgifter Namn 2. Uppgifter om företaget Företagets namn: Organisationsnummer: När startade/övertog

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare!

Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare! Gör beräkningarna för fåmansföretag enklare! Varje år behöver du som har ett aktiebolag korrekt information om löneuttag. Skattereglerna ändras varje år. Ibland är ändringen bara en justering av inkomstbasbelopp

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Direktpension ett alternativ för dig? Nu finns alla våra program i molnet! Personalförmåner krav för skattefrihet. Mars 2010

Direktpension ett alternativ för dig? Nu finns alla våra program i molnet! Personalförmåner krav för skattefrihet. Mars 2010 Kundtidning från Björn Lundén Information AB Mars 2010 Direktpension ett alternativ för dig? Nu finns alla våra program i molnet! Personalförmåner krav för skattefrihet Ryktet om min död är betydligt överdrivet

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Momsdag för kommuner

Momsdag för kommuner 2014-09-12 14/87 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND Mervärdesskattereglerna är svåra både att tolka och tillämpa. Vad gäller

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer