Starta & Driva Företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starta & Driva Företag"

Transkript

1 Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax

2 Del 1 Starten 8 frågor 1. Affärsidén Vilka företag tror du ligger bakom följande affärsidéer? a) Att skapa den säkraste och mest spännande bilupplevelsen för den moderna familjen. b) Att i nära samarbete med postintensiva företag och organisationer distribuera adresserad reklam med engagemang och garanterad precision. c) Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem! Och ändå ha pengar kvar! 2. Diskutera om man verkligen behöver ha en nedskriven affärsidé och vilka syften den i så fall kan fylla. 3. Rätt till ledighet Vilka villkor måste vara uppfyllda för att en anställd ska ha rätt till tjänstledighet för att driva en näringsverksamhet? 4. Att köpa ett företag Vilka är riskerna med att köpa aktierna/andelarna (istället för inkråmet) vid köp av ett företag? 5. Vad är det egentligen som mäts då man gör en företagsvärdering enligt: a) avkastningsmetoden? b) cash-flowmetoden? c) substansmetoden? 6. Försäkringar Vilka av de försäkringar som behandlas i kapitlet är avdragsgilla i en näringsverksamhet? 7. Sjukpenning På vilket underlag beräknas sjukförsäkringsavgiften respektive sjukpenningen? 8. Firmaregistrering Att registrera en enskild näringsverksamhet är i de flesta fall frivilligt. Vilka skäl finns att ändå registrera firma hos Bolagsverket? 2

3 Del 2 Formen 8 frågor 1. Företagsformer I vilken eller vilka företagsformer krävs ett startkapital (insatskapital)? 2. Var hamnar detta insatskapital? 3. I vilken företagsform är ägaren mest skyddad när det gäller det ekonomiska ansvaret? Varför? 4. Inom travsporten talar man om att hästar som ägs av flera personer och/eller företag, som inte bildat bolag, ägs av konsortier. Vad heter denna verksamhetsform egentligen? 5. Handelsbolag Det finns ett talesätt som säger att den som vill skaffa sig ovänner ska gå in i ett handelsbolag. Vad tror du ligger bakom detta talesätt? 6. Enskild näringsverksamhet Du har köpt in en konsulttjänst till din enskilda firma som företaget inte klarar att betala. Vilket är ditt personliga betalningsansvar för denna skuld? 7. Kan man driva en enskild näringsverksamhet tillsammans med sin make? 8. Kommanditbolag Vad kallas de två olika typerna av delägare i ett kommanditbolag? Vilket ansvar har de olika delägarna för bolagets förpliktelser? 3

4 Del 3 Finansiering 7 frågor 1. Lån Varför sänker man den totala lånekostnaden genom att amortera så ofta som möjligt (t ex månadsvis istället för kvartalsvis) även när återbetalningstiden är densamma? 2. Leasing Hur kan det komma sig att leasegivare leasar ut egendom till personer som bankerna knappast skulle låna ut pengar till? 3. Factoring Diskutera i vilka situationer factoring kan vara ett lämpligt alternativ. 4. Riskkapital Varför heter det riskkapital? 5. Kommission Varför föredrar många affärsinnehavare att sälja varor på kommission? Varför går säljaren i allmänhet motvilligt med på ett sådant upplägg? 6. Borgen Red ut begreppen. Vilken roll har följande? a) borgensman b) borgenär c) gäldenär 7. Om flera personer går i borgen för en kredit brukar borgensåtagandet vara solidariskt. Vad innebär det? 4

5 Del 4 Marknaden Övningsuppgifter till Starta & driva företag 7 frågor 1. Vem är din kund? Du ska skicka direktreklam till konsumenter i Gävleborgs län. Hur skulle du selektera bland de vuxna privatpersoner som finns i länet för att sälja följande produkter? a) åkgräsklippare b) billarm 2. Butik på nätet Diskutera hur en bra webbplats/webbutik bör fungera. Vad är viktigast? 3. Direktreklam Diskutera när direktreklam/direktmarknadsföring kan vara en lämplig metod. 4. I avsnittet om reklambrev står att brevet ska egga till omedelbar handling. Ge några förslag på hur man kan åstadkomma detta. 5. Telemarketing Diskutera fördelar med att sköta telemarketingarbetet själv istället för att leja bort ( outsorca ) denna uppgift. 6. Kvalitet och miljö Miljö- och kvalitetscertifikat är väldigt viktigt för många företag. Ibland kan man tro att certifieringen är viktigare än effekterna av själva miljö- eller kvalitetsarbetet. Varför är det så? 7. Marknaden Diskutera hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan nå ut till mark naden med ett erbjudande om att: a) prenumerera på en morgontidning b) köpa vinstockar i Bordeaux c) besöka din nyöppnade pub 5

6 Del 5 Företagsekonomi och redovisning 8 frågor 1. Bokföringen Vad räknas som räkenskapsmaterial? 2. Utnyttja redovisningen Vilka delar består redovisningen av? 3. Vad utläser man ur balans- respektive resultatrapporten? 4. Budget Upprätta resultat-, likviditets- och balansbudget utifrån följande förutsättningar: Intäkterna beräknas till kr varav kr beräknas vara obetalda vid årets utgång. Materialkostnaden antas vara kr varav kr antas vara obetalt vid årets utgång. Inventarier köps för kr. Avskrivning görs med 20% per år. Inventarieköpet finansieras genom ett lån på kr som löper på 10 år till 12% ränta. Ränta och amortering betalas 30/6 och 31/12. Lönekostnaderna beräknas uppgå till kr. Lönen betalas ut den 25:e samma månad som den avser. Sociala avgifter är 50% av lönekostnaderna. Övriga kostnader beräknas uppgå till kr varav kr är obetalda vid årets utgång. 5. Nyckeltal Beräkna utifrån resultat- och balansräkningen nedan: a) Kassalikviditet b) Soliditet c) Bruttovinst Resultaträkning Balansräkning Omsättning Kassa 75 Material 575 Kundfordringar 125 Personal 450 Inventarier 80 Övrigt 300 Resultat före finansnetto 175 Leverantörsskulder 105 Banklån 90 Eget kapital 85 6

7 6. Räkenskapsår Vilket/vilka räkenskapsår kan du välja om du har ett handelsbolag respektive ett aktiebolag? 7. Lönsamhet Varför kan det vara bra att använda sig av ordererkännande där betalningsvillkoren framgår, när affären görs upp? 8. Prissättning Vilket pris bör du ta ut om du vill göra en vinst om 30 kr/produkt i följande fall: Effektivitetskvoten är 65% (1 200 timmar av totalt timmar). Timlönen är 100 kr. Sociala avgifter uppgår till 31,42% och semester ersättningen är 12%. Det tar 1 timme att göra en produkt, stycken är årsproduktionen. Materialkostnaden är 50 kr/styck och svinnet beräknas till 10%. Övriga kostnader beräknas uppgå till kr. 7

8 Del 6 Avtal och köp 6 frågor 1. Avtal I Sverige är ett muntligt avtal lika starkt som ett skriftligt. Vilka skäl kan det ändå finnas att använda skriftliga avtal? 2. Pacta sunt servanda är huvudregeln i svensk avtalsrätt. Men vad betyder den latinska termen? 3. Det finns dock undantag från ovan nämnda huvudregel. Ge tre exempel på sådana undantag samt förklara hur dessa påverkar avtalet. 4. En rörfirma har lämnat en offert till en företagare i Lomma där man erbjuder sig att utföra en rörinstallation för kr + moms. Företagaren godtar övriga villkor i offerten men ändrar priset till kr + moms. Har ett avtal slutits mellan parterna? På vilken grund? 5. Köplagen och konsumentköplagen Du har i egenskap av näringsidkare sålt varor till en annan närings idkare. Under vilka förutsättningar får du som säljare häva köpet? 6. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan köplagen och konsument köplagen? 8

9 Del 7 Moms 10 frågor 1. Moms Varför är det oftast bättre att få betala moms till staten än att få tillbaka moms? 2. Hur mycket moms ingår i priset kr avseende hotellkostnad? 3. Om du köper en vara från ett annat EU-land och har angivit ditt VAT-nummer till säljaren kommer du att få en faktura utan moms. Hur hanterar du förvärvsmomsen? 4. Nämn några varor och tjänster som det är 12% moms på. 5. Nämn några varor och tjänster som det är 6% moms på. 6. Nämn några varor och tjänster som är momsfria. 7. När får du, trots att du bedriver momspliktig verksamhet, inte lyfta den ingående momsen? 8. Vad menas med blandad verksamhet och vilka problem kan du stöta på i momsavseende? 9. Momsredovisningen Hur ofta redovisar du moms om du har: a) Enskild firma med ett beskattningsunderlag på kr? b) Aktiebolag med ett beskattningsunderlag på kr? 10. Vad är skillnaden mellan faktureringsmetoden och bokslutsmetoden? 9

10 Del 8 Skatt och deklaration 11 frågor 1. Skattekontot Vad hanteras via skattekontot? 2. Arbetsgivar- och mervärdesskattedeklarationerna Fyll i bifogade arbetsgivar- och mervärdesskattedeklarationer utifrån följande förutsättningar; Kalle är 30 år, musiker och driver aktiebolaget Muzik AB. Bolaget säljer skivor för kr samt har momsfria spelintäkter för kr under en månad. Utgifter som tillhör skivförsäljningen uppgår till kr och gemensamma utgifter uppgår till kr. I beloppen ingår 25% moms men eftersom bolaget har blandad verksamhet lyfts 30% av den ingående momsen på de gemensamma utgifterna. Bruttolön för månaden uppgår till kr varav avdragen skatt är kr. Bolaget betalar kr per månad i F-skatt. Hur mycket ska betalas in på skattekontot? 3. Socialavgifter Hur görs indelningen i passiv respektive aktiv verksamhet? 4. Redogör för vilka som betalar: a) egenavgifter b) arbetsgivaravgifter c) löneskatt 5. Godkända för F-skatt Varför är det viktigt att kontrollera att de företagare du anlitar är godkända för F-skatt? 6. Diskutera varför man i vissa avseenden påstår att det är viktigare att följa det ekonomiska läget i enskild näringsverksamhet och handels bolag än i ett aktiebolag. 7. Skatteregler Kan du kvitta underskott i jordbruk mot överskott i din enskilda firma Cyklar och tillbehör? 8. Hur stor avsättning till periodiseringsfond kan du göra i deklarationen i a) enskild firma? 10

11 b) aktiebolag? 9. Deklaration Vad är anledning till att reglerna för räntefördelning och expansionsfond inte gäller för aktiebolag? 10. När ska deklarationen lämnas om du har en enskild firma? 11. Vilken är definitionen på ett fåmansföretag?! 11

12 12

13 13

14 Del 9 Avdrag 9 frågor 1. Avdragsgillt och inte avdragsgillt Kan du dra av kostnader som du haft före verksamhetsstarten? 2. Vad menas med ett öppet yrkande i inkomstdeklarationen? 3. Nämn några kostnader som förekommer i en näringsverksamhet men som inte är avdragsgilla. 4. Bilen Varför är det viktigt att ha en komplett körjournal om du har en personbil i ditt företag? 5. Inventarier När kan inventarier vara direkt avdragsgilla? 6. Lokaler Om du har ett särskilt avgränsat utrymme i din privata villa som du använder som kontor till din enskilda firma, vilka kostnader kan du då dra av i firman? 7. Representation Vad ska vara uppfyllt för att ett restaurangbesök ska ses som avdragsgill representation? 8. Övriga avdrag Vad ska gälla för att sponsring ska vara avdragsgillt? 9. När får du göra avdrag för kundförluster? 14

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Deklarera på NE-blanketten

Deklarera på NE-blanketten Deklarera på NEblanketten kortfattad information med exempel Liten verksamhet? Har du en liten verksamhet är det ofta okomplicerat att deklarera den. Det kan t.ex. vara en skogsfastighet eller så kanske

Läs mer

Deklaration enskild firma Thomas Svensson

Deklaration enskild firma Thomas Svensson Deklaration enskild firma Thomas Svensson Thomas Svensson har en enskild firma och är frilansande musiker och kompositör. Thomas Svensson har sammanställt sin bokföring i en balans och resultaträkning.

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare

Skog. och skatter. En guide för nya skogsägare Skog och skatter En guide för nya skogsägare 2012 Innehållsförteckning: Skogsbruksplan... 3 Sköta skogen själv eller leja bort... 3 Försäljning av virke... 3 Avverkningsrätt... 4 Leveransvirke... 4 Betalningsplan...

Läs mer

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com

Din skog din skatt. Ekonomi för skogsägare. www.scaskog.com Din skog din skatt Ekonomi för skogsägare www.scaskog.com Innehåll En plan för framtiden... 4 Skogsägare en egen företagare... 9 Skatta lagom... 12 Vikten av att planera... 14 Betalningsplan och skogskonto...

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer