Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program"

Transkript

1 Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program läs på sid 13 om byrån som fördubblat sin verksamhet på fem år! program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar

2 Nu kan du få allt från en och samma pålitliga leverantör Vi är glada över att som enda leverantör kunna erbjuda redovisningsbyråer en verkligt komplett helhetslösning. Program, utbildning, fortbildning, skatte- och redovisningsnyheter och kommunikationslösningar. Med oss är du alltid uppdaterad med senaste nytt och kan alltid vara uppkopplad mot kunderna var du än är och var kunden än är. Molntjänster och/eller traditionella arbetssätt vi har allt just din byrå behöver. En nyhet som redan lockat många redovisningsbyråer är möjligheten att bli byråpartner. Ett sätt för er att effektivisera er kundsamverkan samtidigt som ni får kostnadsfri marknadsföring genom oss. Läs mer om fördelarna med att bli byråpartner på sidan 9. Att kunna jobba flexibelt på valfri plats vid valfri tidpunkt blir allt viktigare. Därför har vi bland annat utvecklat tjänster som BL Administration i molnet (kund byrå) och Webbtid samt de internetbaserade programmen BL ebokföring och BL efakturering. Dessutom kan vi erbjuda ett brett utbud av ekurser, dvs kurser online på internet som du kan gå när du vill och i den takt du vill och som ger dig möjlighet att till en låg kostnad säkra din kompetensutveckling och dina utbildningstimmar. Titta särskilt på Stora ekurspaketet på sidan 19 ett abonnemang på samtliga våra webbkurser till ett mycket förmånligt pris. Varsågod att ta del av våra helhetslösningar för redovisningsbyråer! I tidningen finns de olika tjänsterna beskrivna och vill du veta mer eller prova någon av tjänsterna är du välkommen kontakta oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt. Bygg din egen helhetslösning: Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén Information AB Ekonomisystem Bokslutsprogram Skatteprogram Klienthantering med Reko-stöd Nyhetstjänster Frågeservice Böcker e-bokpaket Kurser och ekurser Dokumentmallar BL Företagsplatsen BL Administration i molnet Gör din beställning här tel: Björn Lundén Information AB erbjuder redovisningsbyråer smarta lösningar som effektiviserar arbetet. Vi har varit verksamma i mer än 25 år och lärt oss vilka områden som uppfattas som besvärliga. Utifrån den erfarenheten har vi tagit fram produkter och tjänster som underlättar, och som frigör tid för intäktsskapande arbete. Box 84, Näsviken Tel: Fax: facebook.com/blinfo

3 Fri tillgång till våra skatte- och redovisningsexperter! BL Administration BL Skatt BL Bokslut BL Klient BL Info ebibliotek Mallar & dokument Hyr din helhetslösning program, nyheter, e-böcker, mm Att hyra istället för att köpa är ett bekymmersfritt och kostnadseffektivt sätt för en redovisningsbyrå att få tillgång till all programvara och de informationstjänster byrån behöver. Med vår helhetslösning har du alltid tillgång till den senaste programvaran och en support som hela tiden ser till att allt fungerar. Du får även uppdaterad skatteinformation via nyhetstjänsten BL Info, ett stort utbud av e-böcker och möjlighet att konsultera våra skatte- och redovisningsexperter via e-post och telefon. Allt från samma pålitliga leverantör. För vår helhetslösning betalar ni en låg månadsavgift för varje användare. Månadsavgiften innefattar allt inga serviceavtal eller andra avgifter tillkommer. Kontakta gärna våra säljare för ytterligare information om att hyra en helhetslösning eller Se en film om vår helhetslösning! Detta ingår när du hyr en helhetslösning: Ekonomisystemet BL Administration BL Bokslut Proffs bokslutoch årsredovisningsprogram BL Skatt Proffs skatteoch deklarationsprogram med Fåab och Värdepapper Byråstöd/klienthantering med Reko-stöd Stora Ekonomipaketet (>25 e-böcker) Nyhetstjänsten BL Info Online med personlig frågeservice Dokumentmallar med juridiska hjälptexter Hyr din helhetslösning 1 2 anv: 799:-/mån/pers 3 6 anv: 599:-/mån/pers 7 14 anv: 499:-/mån/pers 15 eller fler begär offert! Priserna gäller vid tecknande av 12 månaders avtal. Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

4 Skatteförenklingsutredningens förslag: Enklare regler för enskilda firmor och handelsbolag? Förenklingsutredningen föreslår enklare skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Här tar vi upp några av de mest omdanande förslagen. FONDER OCH KONTON SLOPAS Idag finns en mängd olika möjligheter att skjuta på beskattningen för den som har inkomst av näringsverksamhet. De olika varianterna är dock komplicerade och administrativt betungande. Utredningen föreslår därför att följande avsättningsmöjligheter slopas: Periodiseringsfond Expansionsfond Skogskonto Skogsskadekonto Upphovsmannakonto. Observera att slopandet av periodiseringsfond inte gäller juridiska personer, t ex aktiebolag. Ersättningsfonden slopas inte eftersom den bland annat har som syfte att hantera extraordinära intäkter, t ex försäkringsersättning vid brand. FÖRETAGSFOND Som ersättning för de avsättningsmöjligheter som slopas föreslår utredningen att en ny avsättningsmöjlighet som ska kallas företagsfond införs. Företagsfond ska dock inte få utnyttjas av dem som tillämpar förenklad räntefördelning. Avsättning till företagsfond ska enligt utredningsförslaget få göras med 40% av den fördelningsbara inkomsten. Företagsfonden ska liksom dagens expan sionsfond bygga på att vinstmedel behålls i företaget, och att maximal avsättning därmed begränsas av ett kapitalunderlag (se nedan). Det ska inte finnas någon tidsbegränsning för hur länge avsätt ningen får finnas kvar och fonden ska inte beskattas med någon motsvarighet till expansionsfondsskatten. Däremot ska fonden räntebeläggas på samma sätt som periodiseringsfond för juridiska personer. En schablonränta på 72% x statslåneräntan (SLR) av företagsfonden vid årets ingång ska tas upp som intäkt i näringsverksamheten. Företagsfond: 40% av den fördelningsbara inkomsten Max avsättning = kapitalunderlaget Schablonränta = 72% x SLR FÖRDELNINGSBAR INKOMST Utredningen föreslår att det nya begreppet fördelningsbar inkomst införs. Den fördelningsbara inkomsten ska enligt förslaget kunna disponeras på tre sätt: Inkomst av näringsverksamhet (dvs full beskattning) Räntefördelning (kapitalbeskattning) Företagsfond (uppskjuten beskattning). Den fördelningsbara inkomsten utgörs av inkomsten före räntefördelning (dvs ruta R29 på NE och ruta 14 på N3A), vilket innebär att man slipper dagens system där underlaget för expansionsfond beror på hur stor avsättning (eller återföring) som gjorts till periodiseringsfond, och underlaget för periodiseringsfond bygger på hur stor räntefördelning som gjorts. RÄNTEFÖRDELNING Utredningen föreslår att det ska finnas två valfria modeller för positiv räntefördelning förenklad och fullständig. Den negativa räntefördelningen ska enligt utredningsförslaget slopas. Förenklad räntefördelning innebär att räntefördelning schablonmässigt ska få göras med ett halvt prisbasbelopp (vilket beskattningsåret 2015 motsvarar kr). Något kapitalunderlag ska inte behöva beräknas. Systemet med förenklad räntefördelning ska dock inte få tillämpas om det egna kapitalet är negativt i en enskild näringsverksamhet, eller om den justerade anskaffningsutgiften (JAU) är negativ för en handelsbolagsdelägare. Fullständig räntefördelning ska fungera på samma sätt som dagens räntefördelningssystem. Kravet på minst kr i apitalunderlag ska dock slopas. Dagens jämkning vid räkenskapsår som är kortare eller längre än 12 månader ska enligt förslaget också slopas. Utredningen föreslår att räntenivån vid fullständig räntefördelning sänks till SLR + 4,8 procentenheter (från dagens SLR + 6). KAPITALUNDERLAG Utredningen föreslår att samma kapitalunderlag ska användas vid beräkning av både räntefördelning och företagsfond, och att man alltid ska göra beräkningen utifrån kapitalet vid årets utgång. g 4 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

5 Läkarintyg från första sjukdagen Vad krävs för att man ska kunna begära att en anställd lämnar läkarintyg från första sjukdagen? Svar: En arbetsgivare har bara rätt att kräva läkarintyg från första sjukdagen (eller för en tidigare dag än 8:e dagen i en pågående sjukperiod) om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan t ex vara: ett direkt kontrollbehov t ex vid upprepade korta sjukdomsfall under begränsad tid. att ge en arbetsgivare större möjligheter att fastställa ett eventuellt rehabiliteringsbehov. att misstanke finns om att den anställde har missbruksproblem och att han behöver hjälp för att ta sig ur detta problem. att den anställde ofta anmäler sig sjuk på en viss veckodag. att det inte framkommit någon rimlig förklaring till sjukskrivningsmönstret. För att en anställd ska tvingas uppvisa förstadagsintyg måste arbetsgivaren begära att ett sådant ska lämnas. Denna begäran ska vara skriftlig och kan gälla både pågående sjukperioder och framtida. Begäran får dock inte gälla för längre tid än ett år. Upplysning om restvärde i årsredovisning Vi tillämpar K2 när vi upprättar bolagets årsredovisning. Vid beräkning av avskrivningar på inventarier uppskattar vi tillgångarnas restvärde. Avskrivningar görs tills tillgångens redovisade värde är lika med restvärdet. Ska man upplysa om detta i årsredovisningen? Hur i så fall? Svar: Ja, om man tar hänsyn till tillgångarnas restvärde vid beräkning av avskrivningar ska detta framgå under Redovisningsprinciper. Så här kan man skriva: Avseende företagets inventarier har hänsyn tagits till inventariernas restvärde när det avskrivningsbara beloppet har fastställts. Direktavdrag eller avskrivningar? Inventarier får ju dras av direkt om de kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Är det tvingande? Eller kan man välja avskrivning på fem år om man hellre vill det? Det är ju ganska mycket pengar för ett litet företag. Måste man i så fall göra någon justering i deklarationen? Svar: Regeln är inte tvingande utan helt frivillig. Man behöver alltså inte kostnadsföra inventarier även om inköpet understiger ett halvt prisbasbelopp. För många företag kommer det att vara nödvändigt att lägga upp sådana här inköp som tillgångar för avskrivning för att få ett hyfsat resultat och en hyfsad balansräkning. Ingen justering i deklarationen behövs utan du hanterar i så fall inköpet som ett vanligt inventarium med vanliga avskrivningar När startar första räkenskapsåret? Vilken dag räknas som den första dagen på räkenskapsåret i ett nybildat bolag? Är det dagen då stiftelseurkunden undertecknas, aktiekapitalet betalas in eller då bolaget registreras hos Bolagsverket? Vilket datum ska stå i årsredovisningen? Svar: Det första räkenskapsåret börjar den dag bolaget registreras hos Bolagsverket, trots att bolaget formellt sett bildas redan när stiftelse urkunden skrivs under. Registreringsbeviset brukar därför ha två datum (bildande- och registreringsdatum). Det är registreringsdagen som ska anges som räken skapsårets första dag i årsredovisningen. Nyhetsbrev till redovisningsbyråns kunder vi sköter ert nyhetsbrev till era kunder Med ett intressant nyhetsbrev ger ni era kunder ett mervärde, stärker er trovärdighet och fördjupar relationen med era kunder. För en låg kostnad kan vi sköta allt som har med nyhetsbrevet att göra. Vi gör det redaktionella arbetet, sköter prenumerationshanteringen och utformar nyhets brevet utifrån er grafiska profil. Ni har även möjlighet att skriva en egen ingress i varje nyhetsbrev. Era kunder anmäler sig till nyhetsbrevet på er webbplats och ni står som avsändare; allt för att kunden ska upp leva att det är just ert nyhetsbrev. Vi lägger gärna upp ett testgränssnitt där ni får en uppfattning om hur just ert nyhetsbrev skulle kunna se ut. Kontakta oss om du vill veta mer eller göra en beställning. BL Byrå Nyhetsbrev 1 500:-/mån 10 nyhetsbrev/år Obegränsat antal kunder Ingen uppläggningsavgift Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

6 BL Administration programmet med de nöjdaste proffsanvändarna nu i molnet! I BL Administration finns de program byrån behöver samlade och integrerade i ett och samma system. Det är en av orsakerna till att programmet har de nöjdaste användarna bland redovisnings- och revisionsbyråer. En annan är att programmet innehåller en mängd kraftfulla specialfunktioner och finesser för byråer. En tredje att medarbetarna i programsupporten har lång erfarenhet av redovisning och kan hjälpa till även med svårare frågeställningar. BL Administration har fyra år i rad utsetts till vinnare i SRF:s stora undersökning Nöjd kund. Programmet har de mest nöjda användarna på samtliga punkter funktion, användarvänlighet och programsupport. Bygg ditt eget ekonomisystem! BL Administration består av en serie fristående programmoduler. Du väljer själv det byrån eller kunden behöver. Programmen kan med fördel köras integrerade. BL Bokföring installerat 1 990:- molnet 99:-/mån BL Bokföring Plus installerat 3 990:- molnet 198:-/mån BL Fakturering installerat 1 990:- molnet 99:-/mån BL Fakturering Plus installerat 3 990:- molnet 198:-/mån BL Bokföring är ett mångsidigt bokföringsprogram med många smarta funktioner som effektiviserar ditt arbete. Det här är vårt mest sålda bokföringsprogram. Ett bokföringsprogram med funktioner för avancerad redovisning med bl a kostnadsbärare och projekt. Inne håller även anläggningsregister och möjlighet att redigera olika rapporter. Ett lätthanterligt faktureringsprogram med många finesser och funktioner. Du utformar fakturorna exakt som du vill ha dem och får full kontroll över betalda och obetalda fakturor, påminnelser, mm. Ett kraftfullt och komplett faktureringsprogram med funktioner för lagerhantering, offerthantering, avtalsfakturering, autogiro, mm. BL Leverantör installerat 1 990:- molnet 99:-/mån Ett program för snabb och enkel registrering av leverantörsfakturor och betalningar. Betalfilen skickas till plus - eller bankgirot för bevakning eller betalning. BL Lön installerat 1 990:- molnet 129:-/mån Ett lättarbetat löneprogram där du registrerar löner utifrån färdiga lönearter och skriver ut lönebesked till den anställde. Programmet skapar en betalfil för utbetalning via internetbank eller via Bankgirot. BL Tidredovisning installerat 1 990:- molnet 99:-/mån Ett mycket lämpligt tidredovisningsprogram för byråer och andra som fakturerar kunder för arbetad tid. I programmet får du fram ett faktureringsunderlag och kan enkelt skriva ut fakturor. Vill du veta mer om BL Administration kan du kontakta våra säljare eller 6 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

7 Molnlösning för redovisningsbyrån flexibilitet för dig och dina klienter Med BL Administration i molnet arbetar du i ett installerat program med alla fördelar som det innebär i form av funktioner, prestanda och användarupplevelse. Samtidigt får du molnlösningens alla fördelar genom full tillgänglighet som låter dig arbeta från olika platser och simultant med andra i samma företag. Kort sagt du får det bästa från två världar. Jobba var du vill och när du vill Jobba flera samtidigt Säker datalagring Automatisk säkerhetskopiering Med BL Administration i molnet kan du som redovisningskonsult samverka effektivare och säkrare med både kollegor och kunder. Slut på importer, exporter, bifogade filer och USB-stickor. Du slipper också krångla med egna servrar och säkerhetskopiering. Det sköter vi och du får mer tid för intäktsskapande arbete. Så fungerar molnlösningen Redovisningsbyrå Klient Jobba var du vill och när du vill! Redovisningsbyrån och byråns kund jobbar mot företagsdatabasen i realtid, dvs inga manuella överföringar krävs. Redovisningsbyrån har sedan tidigare BL Administration medan kunden hyr de program delar han eller hon ska arbeta med, t ex BL Fakturering. Säker och snabb åtkomst till dina företag Med vår molnlösning sparar du dina företagsuppgifter (bokföring, reskontror, fakturering osv) i en databas på internet. Du har programmet installerat på din dator. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad. Flera samtidiga användare Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot och arbeta mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet. Säker datalagring All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Automatisk säkerhetskopiering Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt varannan timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. Bli byråpartner och hitta nya kunder! Nyhet! Genom att finnas med i listan över byråpartners på vår välbesökta hemsida kan ni få nya kunder på ett enkelt sätt. Det är kostnadsfritt att vara byråpartner. Läs mer på sidan 9 om fördelarna och hur du gör för att ansluta dig! Läs mer på sid 9! Nöjdaste användarna 4 år i rad! Fyra år i rad har BL Administration utsetts till vinnare i SRF:s stora undersökning Nöjd Kund. Det är programanvändarna som har tyckt till i enkäten. Programet har de nöjdaste användarna på samtliga punkter: funktion, användarvänlighet och programsupport. Du kan också bli en av våra nöjda kunder! Beställ en demo! Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

8 BL Bokslut Proffs bokslutsprogrammet utan begränsningar! Komplett med anläggningsregister och obegränsat antal företag. BL Bokslut Proffs är ett lättarbetat, flexibelt, pedagogiskt och kompetent program för redovisnings- och revisionsbyråer. Programmet är komplett med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Du kan hantera ett obegränsat antal företag. Program- och bokslutssupport ingår. Användarvänligt och intuitivt Programmet är mycket användarvänligt och intuitivt. Du förstår direkt hur du ska arbeta med de olika momenten och har stor frihet att redigera i beräknings bilagor, årsredovisningar, protokoll och alla övriga dokument du kan skapa i programmet. Den tydliga arbetsgången och en unik överskådlighet gör att du kan arbeta med maximal effektivitet. Komplett och utan begränsningar BL Bokslut Proffs är ett komplett program för bokslut och årsredovisning. Du behöver inte köpa några tilläggsprogram. Det finns heller inga begränsningar när det gäller antalet företag du kan hantera i programmet. Bokslutsbilagor och kontering I bokslutsdelen skapar du de bilagor som du behöver till ditt bokslut. Möjlighet finns att via SIE-import föra över text och belopp till bilagor. Drygt 50 bokslutsbilagor finns i programmet och från de flesta kan du skapa ett bokslutsverifikat. Du kan skapa bokslutsverifikaten i olika serier. En tydlig bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto och ger dig möjlighet att Anläggningsregister ingår I BL Bokslut Proffs ingår ett anläggningsregister som automatiskt beräknar planenliga avskrivningar och vinst/förlust vid försäljningar, mm. Från anläggningsregistret hämtar du enkelt uppgifter till de olika avskrivningsbilagorna. Årsredovisning Årsredovisningen skapas på ett enkelt sätt och är dessutom flexibel och lätt att redigera. När du har gått igenom alla steg har du en färdig årsredovisning. Enklare kan det inte bli. Omfattande Reko-stöd Till varje bokslutsbilaga finns Reko-stöd i form av check listor. Du kan även göra boksluts rapporten direkt i programmet. Aktiebok I programmet finns möjlighet att föra aktiebok. Aktiebokens rapporter innehåller både historik och aktuellt ägarförhållande. BL Bokslut innehåller: Aktiebok Anläggningsregister Bokslutsbilagor Bilagehanterare Möjlighet att skapa bilagor automatiskt Flytt och delning av kontosaldon till önskad rubrik i årsredovisningen Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nothanterare Möjlighet att skapa noter automatiskt Förvaltningsberättelse Fastställelseintyg Styrelsens yttrande på egen sida Revisionsberättelse Årsstämmoprotokoll Reko-stöd SIE-import/-export Manuell registrering av saldon Redigeringsbara bokslutsoch årsredovisningsmallar Redigerad mall kan appliceras på flera företag Uppdatering av SRU- koder Integrering med BL Bokföring Obegränsat antal företag Fri support och uppdatering i 6 månader BL Bokslut Proffs 3 990:- administrera dina bilagor. Obegränsat antal företag 6 mån support/uppdatering Förlängning: kr/år kr/extra användare 8 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

9 Bli byråpartner! gratis marknadsföring och effektivare kundsamverkan Redovisningsbyråer som använder BL Administration och samverkar med kunder via vår molnlösning kan bli byråpartner. På vår hemsida som har över besökare i månaden kan besökande företag hitta byråpartners från olika delar av landet. Genom att finnas med på sidan kan ni få nya kunder på ett enkelt sätt. Som byråpartner samverkar ni med kunderna genom vår molnlösning. Kunden kopplar sin fakturering, lönehantering mm till er och ni får automatiskt in uppgifterna i ert system. Det innebär att ni och kunden kan fördela arbetet mellan er det vanligaste är kanske att kunden registrerar fakturor och att ni på byrån sköter bokföringen. Men olika företag har olika behov och med vår molnlösning kan ni och kunden välja det upplägg som passar bäst. Molnupplägget bygger på att ni som redovisningsbyrå kör BL Administration i molnet mot era kunder medan kunden hyr de programdelar han eller hon ska arbeta med, t ex BL Fakturering i molnet. Priset för kunden är 99 kr/månad för de vanligaste modulerna. En läslicens kostar 29 kr/månad. För er som byrå tillkommer inga kostnader. Se Byråpartner! Du är välkommen att kontakta oss om du vill bli byråpartner! Kontakta någon av våra säljare på eller Bokslut och årsredovisning webbkurs för dig som jobbar med bokföring En grundläggande bokslutskurs på webben för dig som arbetar med löpande bokföring och vill lära dig hur bokslut och årsredovisning upprättas i ett mindre aktiebolag. Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag som vi följer från start till mål i bokslutsarbetet. Beställ på eller ring utb.tim SRF/FAR Periodiseringar Redovisningsprinciper Värdering av tillgångar och skulder Dokumentation av bokslutet (bilagor mm) Upprättande av årsredovisning Planenliga avskrivningar Särskild löneskatt Semesterlöneskuld Skuld för sociala avgifter Skattemässiga avskrivningar Periodiseringsfond Skattekostnad/skuld Se en film om ekursen! 2 890:- ekurs Bokslut och årsredovisning I Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

10 BL Skatt det kompletta skatte- och deklarationsprogrammet! BL Skatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med beräknings bilagor, preliminärdeklaration, automatisk deklarationskontroll med fel, tips och varningar, skatteberäkning, mm. Via SIE-överföring kan du överföra uppgifter från BL Administration och andra ekonomisystem. Du får på så vis en smidig koppling mellan bokföringen och deklarationen. Med BL Skatt gör du snabbt och enkelt alla typer av deklarationer. Lättanvänt och kraftfullt BL Skatt är marknadens mest användarvänliga skatte- och deklarationsprogram. Via en guide skapar du enkelt de blanketter som behövs. Lättanvända och smarta beräkningsbilagor hjälper dig att fylla i Skatteverkets blanketter. Programmets unika funktioner för skatteberäkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera. Blanketter och bilagor Förutom Skatteverkets deklarationsblanketter innehåller BL Skatt en mängd bilagor för allt du kan tänkas vilja räkna fram. Dessutom finns blanketter för t ex kontrolluppgifter, preliminärdeklaration, skalbolagsdeklarationer och reduktionsansökningar. Välj den version som passar dig! Deklarationskontroll Med hjälp av den automatiska deklarations kontrollen kan du direkt på blanketten se om det finns fel, tips eller varningar kopplade till ett fält. Den ger dig bland annat tips om vilka olika avsättningar du kan göra. Smidig koppling till bokföringen Via SIE-överföring kan du överföra uppgifter från BL Administration och andra ekonomisystem. Du får på så vis en smidig koppling mellan bokföringen och deklarationen. Med BL Skatt gör du snabbt och enkelt alla typer av deklarationer. BL Skatt finns i versionerna Företag och Proffs. BL Skatt Företag passar det mindre företaget. Proffs - versionen passar dig som arbetar med att upprätta dekla ra tioner. Dessutom inne håller Proffs-versionen tilläggsprogrammet BL Klient för klienthantering med Reko-stöd. Detta ingår: BL Skatt Företag BL Skatt Proffs: Samtliga blanketter för inkomstdeklaration 4 4 Fullständig skatteberäkning (innevarande och nästa år) 4 4 Preliminär inkomstdeklaration och F-skatteberäkning 4 4 En mängd övriga blanketter (kontrolluppgifter, m fl) 4 4 Beräkningsbilagor och hjälpblanketter 4 4 Simulering/skatteplanering direkt i skatteberäkningen 4 4 Deklarationsöversikt som visar fel, tips och varningar 4 4 Deklarationskontroll direkt på blanketterna 4 4 Faktabank 4 4 SIE-import 4 4 Filöverföring till Skatteverket av SRU-uppgifter 4 4 Komplett utskriftshantering (papper och PDF) 4 4 Simulering av nästa års utdelningsutrymme från K10:an 4 4 Bilförmånsberäkning och körjournaler 4 4 e-böckerna Deklarationsteknik och Avdrag i programmet 4 4 Fri telefonsupport, deklarations- och programfrågor* 4 4 Upp till 10 deklarationer 4 Obegränsat antal deklarationer 4 Logotyp på utskrifter av skatteberäkningen 4 BL Klient med anståndshantering och Rekostöd (se sid 11) 4 Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna!* BL Skatt Företag 1 890:- Upp till 10 deklarationer Support ingår Förlängning: kr/år 600 kr/extra användare BL Skatt Proffs 4 990:- Obegränsat antal deklarationer Support ingår Förlängning: kr/år kr/extra användare BL Skatt Värdepapper 990:- Komplett portföljprogram för hantering av värdepapper. Support ingår Förlängning: 990 kr/år BL Skatt Fåab programtillägg 1 890:- Programtillägg för beräkning av utdelning/kapitalvinst på aktier i fåmans företag bakåt och framåt i tiden Support ingår Förlängning: kr/år *Bästa skatteprogrammet enligt SRF:s senaste användarenkät Nöjd kund. 10 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

11 BL Klient unik Rekoanpassad klienthantering och byråstöd BL Klient med Rekostöd gör att du enkelt kan följa hur arbetet med dina klienter fortlöper från uppdragets början, via den löpande redovisningen och ända fram till årsbokslut/årsredovisning och deklarationsinlämning. Vår malltjänst för Reko-/byråstöd ingår som en del av BL Klient. Med hjälp av mall paketet förbättrar du din kommunikation inom byrån, med kunder och med myndigheter oavsett om du följer Reko-standarden eller inte. BL Klient med Reko-stöd 1 990:- Support ingår Förlängning: kr/år 600 kr/extra användare Programmet ingår i byrålicensen (11 eller fler företag) för BL Administration samt BL Skatt Proffs. Få överblick över hur arbetet med varje kund fortlöper! BL Klient innehåller: Reko-stöd Uppdragsbrev (även möjlighet att göra egna standardmallar för att kunna använda för många kunder). Kundbreven använder du för att informera kunderna, ifråga sätta fel och brist fälliga underlag, mm. Informationstexterna kan röra krång liga skatte områden som representation, kör journal, fastighetsmoms, mm eller formalia frågor som hur kvitton/ fakturor ska se ut, osv Möjlighet att göra noteringar, med påminnelsefunktion. Materiallistor (säkerställer inlämning och utlämning av kunders material). Checklistorna effektiviserar dina och byråns rutiner och ser till att du inte missar viktiga moment (antagande av kund, avslut av uppdag, mm). Mallarna hjälper dig att upp rätta körjournal, kassa flödes analys, rese räkning, nyckel tals beräkning, kundkort, inventeringsintyg, osv. Bokslutsrapporten. Deklarationsstatus från påbörjandet till inlämningen via byråanstånd mm. Klienthantering Här finns funktioner som: Statusrapporter Kontakthistorik Smart sökning Handläggarregister Avstämningslistor Import från BL Administration för inlämnade skattedeklarationer BL Företagsplatsen höjer värdet på byråns tjänster Med BL Företagsplatsen får redovisningsbyrån ett smidigt webbaserat verktyg för att presentera redovisningsinformation för sina kunder. Ni gör kundföretagens ekonomi tillgänglig på ett helt nytt sätt dels genom att ekonomin presenteras på ett tydligt och tilltalande sätt, dels genom att kunderna alltid når informationen via nätet. Ett abonnemang på BL Företagsplatsen förutsätter att ni använder BL Administration. Tjänsten erbjuds i samarbete med Företagsplatsen AB. BL Företagsplatsen från 995:-/mån 5 fördelar: Lyfter fram redovisningsbyråns varumärke i all rapporte ring. Kunderna förstår mer av den tjänst ni leve rerar och inser värdet av den. Ökar trafiken på er hemsida era kunder går in där minst en gång i månaden. Översiktligheten gör det enklare att föreslå utökning av bokföringsuppdraget. Tidsbesparingen det innebär att inte behöva sammanställa rapporter mm till kunderna. Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

12 Ökad automatisering ställer krav på ökad specialisering mottot för byrån som fördubblat verksamheten på 5 år Jag har bokat tid för en intervju med kontorschefen Anna på redovisnings- och revisionsbyrån Wennberg & Blennå i Hudiksvall. När jag anländer till deras kontor några minuter för tidigt en ganska bitande decembermorgon stöter jag direkt på några bekanta som jag blir sittande med vid fikabordet en stund. Samtalet rör sig kring vardagliga fikabordsfrågor när en av revisorerna berättar att han just läst om en undersökning kring framtidsyrken och icke framtidsyrken. Han berättar att bottenlistan alltså listan över yrken som saknar framtid toppas av yrket fotomodell, som enligt undersökningen kommer att automatiseras genom digitalisering i en nära framtid. Tvåa på samma lista hamnar redovisningskonsult (!). Han säger det med ett skratt, för på Wennberg & Blennå är det ingen nyhet att bokföringen automatiseras allt mer och att många av de uppgifter en redovisningskonsult historiskt haft i ökande utsträckning görs av maskiner. Wennberg & Blennå har fördubblat verksamheten de senaste fem åren trots den slopade revisionsplikten och trots att Hudiksvalls näringsliv med mycket tung industri haft det kämpigt på senare år. Kontorschefen Anna Hedberg tror att det främst beror på att man har nöjda kunder som upplever att de får valuta för pengarna och att detta sprids bland före- tagarna i kommunen. Hon nämner även att många företag gått över till att köpa in redovisningstjänster istället för att ha anställda som sköter den biten. Även Mats Blennå, byråns ägare, kommer in på det här med automatiseringen i branschen. Han menar att framtiden för redovisnings- och revisionsbyråerna handlar om att ge kunderna ett stort mervärde, värden som inte kan genereras av automatiska system utan som bygger på kunskap och hjälper kunderna att fatta vettiga beslut om sin och företagets ekonomi. Specialisering ser han som vägen att gå och han håller det inte för osannolikt att jurister och andra specialister kommer att 12 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

13 Wennberg & Blennå Kontor i Hudiksvall, Bergsjö och Ljusdal 30 medarbetare Redovisning, revision och beskattning BL-kund: Kör BL Administration i molnet Använder BL:s nyhetsbrev till byråns kunder Anna Hedberg, kontorschef och ägaren Mats Blennå. vara en del av Wennberg & Blennå inom de närmsta åren. Ett mervärde, vars namn Mats Blennå för övrigt varumärkesskyddat, som man ger varje enskild kund är PFP Personlig Finansiell Planläggning. PFP innebär att byråns konsulter är proaktiva och går in och tittar på den enskilde företagsägarens ekonomiska situation och ger råd kring vad denne bör tänka på ibland annat skatte- och redovisningsfrågor. Men man belyser även de juridiska aspekterna och ger vägledning. För att effektivisera både det interna arbetet och samspelet med kunderna använder Wennberg & Blennå sedan en tid BL Administration i molnet. Anna Hedberg ser stora fördelar med det molnbaserade upplägget, framförallt har det inneburit ökad flexibilitet, större kontroll och en rejäl tidsbesparing för konsulterna. Tid som man istället kan lägga på rådgivning och en ökad kvalitet i varje uppdrag. Återstår att se om den dystra framtidsprognosen som delgavs vid kaffebordet slår in eller om redovisningskonsultens roll blir en annan som platsar även i framtiden. g Text: Pål Carlsson Foto: Mellan två kurspass skatte- och ekonomikurs i Portugal Starta hösten med att följa med oss på en skatte- och ekonomikurs till kustorten Cascais strax utanför den portugisiska huvudstaden Lissabon. Kombinera intressanta kurspass med avkopplande sol och bad och spännande upplevelser. Det blir en kursvecka med många kurspass och ett varierande innehåll att välja bland. Kontakta eller ring för mer information och anmälan! Anmäl dig nu! :- Resa kr, del i dubbelrum, + kursavgift kr Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

14 BL Info nyhetstjänst och frågeservice Med BL Info håller du dig informerad om alla viktiga nyheter inom områdena skatt, ekonomi, redovisning, personal och juridik. Nyheterna får du via e-post och internet (Online) eller via nyhets tidningar (Pärm). BL Info-redaktionen består av experter som tolkar, drar slut satser, ger råd och beskriver hur nyheterna påverkar företagen och ägarna. Online-tjänsten ger dig även tillgång till ett stort antal dokumentoch beräkningsmallar samt ett flertal e-böcker som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Tecknar du dessutom ett abonnemang på Frågeservice kan du ringa till våra experter och få svar på alla dina frågor. Många redovis ningsbyråer använder regelbundet vår frågeservice som sin externa resurs. Online allt du behöver på ett ställe På vår internettjänst BL Info Online lägger vi ut samtliga nyhets artiklar som vi publicerar i nyhetspärmen. Via e-post meddelar vi när nya artiklar lagts ut. Pärmen nyhetsutskick som håller dig uppdaterad Med BL Info-pärmen får du under ett år 20 nyhetstidningar om allt som händer inom skatt, ekonomi, redovisning, personal och juridik. Det kan t ex handla om nya regler och vilka effekter de får för företagen och deras ägare. I en särskild bilaga hittar du alla viktiga sifferuppgifter som rör skatte- och ekonomiområdet. Pärmen innehåller även ett utförligt sökordsregister som gör att du enkelt hittar det du söker. Frågeservice personligt och tryggt Abonnerar du på vår frågeservicetjänst kan du ringa eller mejla till våra experter för att snabbt få svar på frågor inom områdena skatt, ekonomi, personal, redovisning och juridik. Med frågeservice har du alltid någon att vända dig till när du stöter på nya eller knepiga frågeställningar. BL Info finns i fyra varianter. Du väljer den som passar dig bäst: Nyhetsbrev löpande information om de senaste nyhetsartiklarna via e-post. Faktabank idealiskt när du behöver veta ett belopp, en procentsats eller någon annan faktauppgift. Artikelarkiv sök snabbt och enkelt bland artiklar. Dokumentmallar ladda hem, fyll i och skriv ut korrekta dokument på nolltid. T ex anställningsavtal, köpeavtal och körjournal. Beräkningsmallar mallar för skatteuträkning, budgetar, kalkyler, analyser, utdelning, mm. e-böcker sex av våra viktigaste e-böcker. Möjlighet att köpa till Lilla eller Stora Ekonomipaketet (se sid 17) till rabatterat pris. 20 nyhetstidningar/år med de senaste nyhetsartiklarna. Svar på dina frågor ring eller mejla våra experter i Frågeservice. Online Online + Pärm Online + Frågeservice Online + Pärm + Frågeservice Online 990:-/år Online + Pärm 1 890:-/år Online + Frågeservice 3 590:-/år Online + Pärm + Frågeservice 4 090:-/år Priserna gäller för en användare. Kontakta oss för en offert om ni är flera användare från samma företag, 14 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

15 Böcker, e-böcker och e-bokpaket Vi är ledande i Sverige när det gäller handböcker om skatt, redovisning och juridik för företag och deras rådgivare. Många av våra böcker finns som e-bok du kan välja att beställa en enskild titel eller ett av våra e-bokpaket. Här är ett urval av våra 80 titlar. Du kan läsa mer om alla våra böcker på Böcker som ingår i Lilla Ekonomipaketet Böcker som ingår i Stora Ekonomipaketet Fri frakt vid beställning av två böcker! K1, K2 och K3 vi har handböckerna: Ny upplaga! Ny upplaga! g 5 uppl, jan 14, 379 sid g 5 uppl, jan 15, 383 sid g 2 uppl, jan 15, 499 sid Bokföring och bokslut i enskild firma enligt K1-reglerna Komplett handbok för dig som sköter redo visningen i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och att löpande bokföra alla affärshändelser i en enskild firma. Den som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat årsbokslut. Boken innehåller en mängd konteringsexempel som visar hur du värderar de olika posterna i det förenklade årsbokslutet. Allt utförligt kommenterat på begriplig svenska. Exemplen bygger på BAS-kontoplanen för förenklat årsbok slut. Ur innehållet: Förenklat årsbokslut Bokföringens grunder Kontantmetoden Faktureringsmetoden Inventarier/avskrivningar Lager Bilen Leasing Anställda Moms Försäljning Försäkring Inköp Fastigheter Bilförmån Traktamenten Skatter Eget kapital Ägarens transaktioner med företaget Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag enligt K2-reglerna Praktisk vägledning för dig som vill upprätta en årsredovisning för ett aktiebolag enligt K2-reglerna. Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Boken innehåller många praktiska exempel. Ur innehållet: Maskiner och inventarier Byggnader, mark och markanläggningar Avskrivningar Nedskrivningar och uppskrivningar Finansiella tillgångar Periodiseringar Obeskattade reserver Koncernbidrag Aktieägartillskott Avsättningar Uppställningsform för årsredovisningen Tilläggsupplysningar Förvaltningsberättelse Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag enligt K3-reglerna En handbok i hur du upprättar bokslut och årsredovisning enligt de nya K3-reglerna. Stort utrymme ägnas även åt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur du ska kontera olika bokslutshändelser. Inför övergången till K3-reglerna har du stor nytta av bokens kapitel om detta. Ur innehållet: Maskiner och inventarier Byggnader, mark och markanläggning Avskrivningar Nedskrivningar och uppskrivningar Finansiella tillgångar Periodiseringar Obeskattade reserver Koncernbidrag Aktieägartillskott Avsättningar SRF:s mall för K3-årsredovisning Tilläggsupplysningar Förvaltningsberättelse Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

16 Ny upplaga! Ny upplaga! 296:- g 22 uppl, jan 14, 448 sid g 18 uppl, jan 14, 382 sid g 19 uppl, jan 15, 326 sid g 19 uppl, jan 15, 466 sid AKTIEBOLAG är en utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt, ekonomi och juridik för både aktiebolaget och dess ägare. Boken innehåller dessutom en utförlig genomgång av reglerna för utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag. ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. Boken är en praktisk handbok i arbetsrätt för arbetsgivare. Anställningsavtal, semester, sjuklön, förmånsbeskattning, löneadministration och uppsägning är några av de saker boken tar upp. AVDRAG går igenom vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt i deklarationen. Vi behandlar de tre inkomst slagen näringsverksamhet, tjänst och kapital i separata avdelningar i boken. BOKFÖRING är praktisk handbok för företag och föreningar. Boken innehåller massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Ny upplaga! Ny upplaga! Ny bok! g 3 uppl, juni 14, 155 sid g 22 uppl, mars 15, 432 sid g 23 uppl, jan 15, 318 sid g 1 uppl, dec 14, 200 sid BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG är en praktisk handbok som visar hela kedjan från över låtelse avtal till konteringar, balans- och resultaträkningar och deklaration. DEKLARATIONSTEKNIK är en handledning för deklarationen med en genomgång av samtliga blanketter som hör till inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. ENSKILD FIRMA innehåller allt som rör företagares skatt, ekonomi, juridik och deklaration. Boken passar utmärkt som handledning på redovisnings- och revisionsbyråer. FISSIONER förklarar utförligt med praktiska exempel hur fissioner genomförs. Såväl de bolagsjuridiska reglerna som redovisningsregler och skatteregler beskrivs och förklaras ingående g 8 uppl, april 14, 308 sid g 10 uppl, jan 14, 414 sid g 1 uppl, sep 13, 143 sid g 1 uppl, sep 13, 458 sid FUSIONER förklarar utförligt med praktiska exempel hur en fusion genomförs. En praktisk handbok för alla som kommer i kontakt med omstruktureringar av företag. FÅMANSFÖRETAG är en utförlig genomgång av de skatte regler som gäller för fåmansföretag och deras ägare. Tyngdpunkten ligger på utdelnings- och kapital vinstreglerna. FÄLLOR & FEL REDOVISNING Hur du undviker de vanligaste felen på redovisningsområdet. Boken går igenom ett antal speciellt komplicerade redovisningsområden och hur du upptäcker svårigheterna och redovisar dem korrekt. FÄLLOR & FEL SKATT OCH MOMS Hur undviker du de vanligaste felen och vilka påföljder medför felen? Boken behandlar även bl a taxeringsförfarandet, omprövning och överklagande. Ny upplaga! g 11 uppl, okt 14, 361 sid g 21 uppl, jan 15, 325 sid g 5 uppl, jan 14, 236 sid g 9 uppl, jan 14, 381 sid FÖRMÅNER är en praktisk uppslagsbok där du hittar den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. Förmånsbeskattningen beskrivs både ur företagens och ur den anställdes synvinkel. HANDELSBOLAG är en utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt, ekonomi och juridik för både handelsbolaget och dess delägare. LIKVIDATION visar med praktiska exempel hur en avveckling av ett bolag genom en frivillig likvidation genomförs. LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok där du hittar väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löneoch personaladministration. 16 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

17 Ny upplaga! Ny upplaga! 296:- g 15 uppl, jan 15, 680 sid g 1uppl, jun 14, 169 sid g 5 uppl, jan 14, 318 sid g 20 uppl, jan 15, 169 sid MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. Utmärkt som uppslagsbok för alla som hanterar moms. PENSIONSPLANERING FÖR FÖRETAGARE handlar om hur du på bästa sätt planerar inför livet som pensionär. Boken tar upp hur du tar ut pension på bästa sätt allmän pension, privat pensionssparande och tjänstepension. PENSIONSSTIFTELR visar hur den som driver ett aktiebolag kan ordna sin pension från företaget på ett förmånligt sätt genom stiftelser, genom försäkringar och genom andra avsättningar. SKATTENYHETER 2015 beskriver de skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 14/15. Vi beskriver alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna inkomståret 2015 och framåt. 296:- g 5 uppl, feb 14, 416 sid g 1 uppl, sep 13, 131 sid g 3 uppl, mars 13, 258 sid g 3 uppl, nov 13, 147 sid SKATTEPLANERING I AKTIEBOLAG är en handbok som ger råd och tips om seriös skatteplanering för aktiebolaget och ägaren. SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA ger massor av exempel på hur du kan minska skatten och skjuta upp skattebetalningen. Du får också modeller som visar hur du ska räkna på skatten. Även planering av sjukpenning och pension tas upp i boken. UTLANDSMOMS är boken för alla som handlar med varor eller tjänster med andra länder. Boken går noggrant igenom alla de nya reglerna med hjälp av praktiska exempel. VÄRDERING AV FÖRETAG är en praktisk handbok i hur du värderar företag i olika situationer. Det kan vara vid en före tagsöver låtelse, utköp av en kompanjon, en skilsmässa eller ett dödsfall. Heltäckande e-bokpaket med uppdaterad information var du än är För dig som arbetar som redovisningskonsult kan våra e-bokpaket verkligen underlätta i ditt dagliga arbete. Genom att du får tillgång till ett stort urval av uppdaterade e-böcker kan du på ett snabbt och smidigt sätt hämta den information du behöver även ute hos kund. Du slipper lägga onödig tid på att leta bland olika källor och kan använda din tid på ett effektivare sätt. Lilla Ekonomipaketet, 15 böcker 129:-/mån (faktureras årsvis) Stora Ekonomipaketet, 27 böcker 199:-/mån (faktureras årsvis) Tillgängligt och enkelt Med en prenumeration på ett e-bokpaket kommer du åt dina e-böcker från vilken dator som helst, även när du arbetar ute hos kund. Det är enkelt att söka bland informationen och materialet är länkat så att du enkelt tar dig vidare. Till en låg månatlig kostnad får du tillgång till 27 eller 15 e-böcker beroende på om du väljer Stora eller Lilla Ekonomipaketet. 5 fördelar för dig som redovisningskonsult: Alltid aktuellt innehåll. Uppdateras med nya upplagor. Du behöver inte kolla i bokhyllan om du har senaste upp lagan eller inte. Aldrig svarslös. Böckerna täcker de flesta problemområden och situationer du ställs inför. Lätt att söka på ord och begrepp. Tillgång till ditt bibliotek var du än är, bara du är uppkopplad. Både bredd och djup. Allt från momsfrågor och löpande bokföring till dekla rationsfrågor och överklagande av taxeringsbeslut. På vår hemsida kan du läsa mer om de olika e-bokpaketen: Personal, Redovisning, Bostadsrätt, Aktiebolag och Enskild näringsverksamhet. Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

18 Alltid på rätt kurs vilka kunskaper behöver du i dag och i morgon? Att gå på kurs ska vara en upplevelse intressant, trevligt, kunskapsgivande och inspirerande. Våra kurser uppfyller allt detta med råge, det törs vi lova efter 25 års erfarenhet av kursarrangemang. Kunniga och engagerade lärare, praktiskt inriktat kursinnehåll och en glad och trevlig stämning detta gör våra kurser till just den upplevelse du som kursdeltagare vill ha. Här är ett urval av våra livekurser på skatte- och redovisningsområdet. Målet är att erbjuda heltäckande och intressanta utbildningar för att möta ditt kunskapsbehov, i dag och i morgon. För mer information och anmälan kan du gå in på vår hemsida eller ringa Bokföring I En tredagarskurs i grundläggande bokföring där du lär dig grunderna i företagets redovisning. Vi varvar teori med praktiska övningar. Bokföring II En tvådagarskurs där du lär dig hantera reskontror, beräkna avskrivningar på inventarier, göra periodiseringar samt stämma av balansräkningens konton. Bokslut & årsredovisning I En grundläggande tredagarskurs där du får en ordentlig genomgång av hur du gör bokslut i ett mindre aktiebolag (K2) kan gå till. Vi tittar även på hur årsredovisningen ska upprättas. Bokslut & årsredovisning II En tvådagarskurs för dig som har gjort några bokslut men vill få en djupare kunskap inom vissa områden. Deklaration i aktiebolag + delägare Under denna heldagskurs får du en praktisk genomgång av hur du upp rättar inkomstdeklaration 2 och blankett K10. Deklaration i enskild firma Under denna heldagskurs får du en praktisk genomgång av hur du upp rättar deklarationen för den enskilde näringsidkaren. Deklarationsnyheter 2015 En halvdagskurs om alla nyheter inför deklarationen Du får en rejäl genomgång blankett för blankett. Du blir även uppdaterad på de nya skatte regler som gäller vid deklarationen Fastighets- och byggmoms En heldagskurs som syftar till att du ska få en ökad förståelse för hur fastighets- och byggmomsen ska hanteras för att minimera risker och undvika onödiga kostnader. Förmåner & representation Uppdatera dig om allt det senaste inom representation och förmånsbeskattning på detta seminarium. Nya regler, aktuell rättspraxis och Skatte verkets ställningstaganden. Fällor och fel i praktiken Redovisning En praktiskt inriktad kurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen när det gäller redovisning. Fällor och fel i praktiken Skatt En praktiskt inriktad kurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen när det gäller beskattning. Järvsöweekend Nyhetsorienterad utbildning under en förlängd weekend på anrika Järvsöbaden. K2 i praktiken nu är det dags! En heldagskurs där vi tittar på de områden där skillnaderna gentemot den vanliga årsredovisningen är störst. Vi visar hur du gör eventuella justeringar vid ingången till K2. K3 i praktiken! En praktiskt inriktad kurs om de grundläggande principerna i det nya K3- regelverket. Du får en genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Lön I Under denna tvådagarskurs ägnar vi oss helt åt praktisk lönehantering. Du lär dig behärska alla viktiga moment i löne administrationen. Lön II En praktiskt orienterad kurs för dig som har jobbat med löner en tid och vill få en djupare kunskap inom vissa områden. Momshantering vid internationell handel Reglerna kring momshantering vid internationell handel är komplexa och fel kan bli mycket kostsamma. Heldagskurs som ger dig ökad förståelse och lär dig undvika kostsamma fel. Momsnyheter 2015 Uppdatera dig på alla momsnyheter under en effektiv halvdagskurs. Förändringstakten inom just momsområdet är hög med många nya rättsfall och påverkan från EU. Pensionsplanering för företagare Hur planerar man bäst för sin pension som företagare? Vad är lönsammast och vad är tryggast? Vilka metoder finns det egentligen och vilka skatteregler gäller? Samtliga kurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR Semester Heldagskurs med en rejäl genomgång av de regler och beräkningar som ligger till grund för semesterhanteringen. Skatt 2015 Skatteträff med bl a nyheterna efter höstens val. Ett ypperligt tillfälle för dig att bli uppdaterad på skatteområdet och att fräscha upp kunskaperna inför deklarations- och bokslutsarbetet. Skatte- och ekonomikurs i Portugal Inled hösten med att följa med oss på en skatteoch ekonomikurs till kustorten Cascais strax utanför Lissabon. Kombinera intressanta kurspass med avkopplande sol och bad och spännande upplevelser. Skatteplanering i enskild firma En halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för enskilda firmor. Vi tittar bland annat på vilka skattemässiga alternativ som är bäst. Skatteplanering i fåmansföretag En högintressant halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för fåmans företag och dess delägare. Se komplett kursöversikt på sista sidan! 18 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

19 Stora ekurspaketet säkrar dina utbildningstimmar Våra ekurser fungerar i alla datorer, s urfplattor och telefoner med webbläsare. Förmånligt paket med alla våra onlinekurser! Med Stora ekurspaketet får du som redovisningskonsult eller revisor tillgång till alla våra ekurser inom skatt, personal och redovisning. Till en låg månatlig kostnad har du ständig tillgång till den utbildning du behöver. Du går kurserna var du vill, när du vill och i din egen takt. Samtliga ekurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR. I Stora ekurspaketet hittar du dels återkommande nyhetsbaserade kurser t ex Skattenyheter, Momsnyheter och Deklarations nyheter dels mer permanenta kurser som Fåmansföretag, Semester och Fällor och fel i deklarationen. I och med att nyhetskurserna kommer nya varje år och att utbudet i övrigt utökas kan vi garantera din löpande kompetens utveckling. Du som behöver utbildningstimmar för att upprätthålla din kompetens och din auktorisation kan på ett tids- och kostnads effektivt sätt uppfylla utbildnings kraven. Det gäller inte minst dig som är auktoriserad genom SRF eller FAR. ekurserna hålls av några av landets främsta föreläsare inom skatt, redovisning och personal. BL ekurser (samtliga ingår i Stora ekurspaketet): Bokföring, grundkurs Bokslut & årsredovisning Bostadsrättsföreningar Byte från enskild firma till aktiebolag Deklaration i aktiebolag Deklaration i enskild firma Deklarationsnyheter Deklarera på K10:an (3:12-reglerna) Enskild firma eller aktiebolag Fåmansföretag Fällor och fel i praktiken Moms Fällor och fel i praktiken Skatt Förmåner Intäktsredovisning enl K-regelverken K2 eller K3 dags att välja! K2 i praktiken nu är det dags! K3 mindre företag Lön I Löneväxling Moms i praktiken Momsnyheter Nya bokföringsreglerna Pensionsplanering för företagare Personalnyheter Redovisningsnyheter Representation Samfälligheter Semester Skatteförfarandet i praktiken Skattenyheter Skatteplanering i aktiebolag Skatteplanering i enskild firma Traktamente Utlandsmoms Vi tar löpande fram nya ekurser se från 990:-/eKurs (+ moms) Samtliga ekurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR. Pris per användare 1 2: 799:-/månad per person Lennart Andersson Patrick Andersson Anette Broberg Sven-Inge Danielsson Anna Forsberg 3 6: 599:-/månad per person 7 14: 499:-/månad per person 15 eller fler: begär offert Anders Hillberg Marie Isidorsson Ingalill Klint Per Lindblom Björn Lundén Som användare av Stora 50% ekurs paketet får du 50% rabatt på våra live -kurser Anna Molin Thomas Norrman Anna Sundin Ulf Bokelund Svensson Lena Sörell För mer information eller beställning av Stora ekurspaketet, kontakta någon av våra säljare på eller Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

20 Kursöversikt 2015 Hör gärna av dig om du har frågor kring någon kurs eller vill veta vilken kurs som passar dig bäst. Redovisning Ort Utb.tim. Jan Feb Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec Bokföring I Stockholm 17 red Bokföring II Stockholm 12 red Bokföring ekurs 6 red. När du vill, var du vill! Bokslut & årsredovisning I Stockholm 17 red Bokslut & årsredovisning II Stockholm 12 red Bokslut & årsredovisning I ekurs 10 red. När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Redovisning Stockholm 6 red. 14 Fällor och fel i praktiken Redovisning Malmö 6 red. 20 Intäktsredovisning enl K-regelverken ekurs 3 red. När du vill, var du vill! K2 eller K3? dags att välja ekurs 3 red. När du vill, var du vill! K2 i praktiken nu är det dags! Stockholm 6 red. 2 K2 i praktiken nu är det dags! ekurs 6 red. När du vill, var du vill! K3 i praktiken Stockholm 6 red. 16 K3, mindre företag ekurs 5 red. När du vill, var du vill! Nya bokföringsreglerna ekurs 2 red. När du vill, var du vill! Redovisningsnyheter 2015 Stockholm 3 red. 19 Redovisningsnyheter 2015 Malmö 3 red. 20 Redovisningsnyheter 2015 Göteborg 3 red. 21 Redovisningsnyheter ekurs 3 red. När du vill, var du vill! Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Jan Feb Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec Deklaration Aktiebolag + delägare Stockholm 6 skatt 11 Deklaration Aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklaration Enskild firma Stockholm 6 skatt 10 Deklaration Enskild firma ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklarationsnyheter 2015 Stockholm 3 skatt 18 Deklarationsnyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklarera på K10 Stockholm 3 skatt 18 Deklarera på K10 ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Fastighets- och byggmoms Stockholm 6 skatt 6 Fastighets- och byggmoms Göteborg 6 skatt 19 Fastighets- och byggmoms Malmö 6 skatt 27 Fåmansföretag nyhetsuppdatering Stockholm 3 skatt Fåmansföretag ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Moms ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Skatt Stockholm 6 skatt 15 Fällor och fel i praktiken Skatt Malmö 6 skatt 21 Fällor och fel i praktiken Skatt ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Järvsöweekend Järvsö 18 tim Momshantering, internationell handel Stockholm 6 skatt 5 Momshantering, internationell handel Göteborg 6 skatt 18 Momshantering, internationell handel Malmö 6 skatt 26 Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Jan Feb Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec Moms i praktiken ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Momsnyheter 2015 Stockholm 6 skatt 15 Momsnyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Pensionsplanering för företagare Stockholm 3 skatt 25 Pensionsplanering för företagare ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Skatt 2015 Stockholm 3 skatt 19,26,27 Skatt 2015 Malmö 3 skatt 20 Skatt 2015 Göteborg 3 skatt 21 Skatt 2015 Uppsala 3 skatt 22 Skatt 2015 Örebro 3 skatt 28 Skatteförfarandet i praktiken ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Skattenyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i aktiebolag ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i enskild firma Stockholm 3 skatt 25 Skatteplanering i enskild firma ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i fåmansföretag Stockholm 3 skatt Stora Skattedagen Malmö 5 skatt 24 Stora Skattedagen Göteborg 5 skatt 25 Stora Skattedagen Stockholm 5 skatt 26 Utlandskurs, skatt och ekonomi Portugal 6 skatt Utlandsmoms grunderna ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Personal Ort Utb.tim. Jan Feb Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec Förmåner ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Lön I Stockholm 12 övrigt 16 6 Lön I ekurs 4 övrigt När du vill, var du vill! Lön II Stockholm 12 övrigt 7 3 Löneväxling ekurs 2 övrigt När du vill, var du vill! Representation ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Semester Stockholm 6 övrigt 26 Semester ekurs 6 övrigt När du vill, var du vill! Personalnyheter ekurs 3 övrigt När du vill, var du vill! Traktamente ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Övrigt Ort Utb.tim. Jan Feb Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec Bostadsrättsföreningar Stockholm 3 övrigt 30 Bostadsrättsföreningar ekurs 3 övrigt När du vill, var du vill! Byte från enskild firma till aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Ekonomi för bostadsrättsföreningar Stockholm 3 red. 30 Enskild firma eller aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Samfälligheter ekurs 2 övrigt När du vill, var du vill! Nya datum och kurser kan tillkomma under året. Se för mer information och anmälan. Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax: facebook.com/blinfo Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och FAR.

Allt för redovisningsbyrån

Allt för redovisningsbyrån Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar Kostnadseffektiva helhetslösningar för redovisningsbyrån Vi är glada över att som enda leverantör

Läs mer

Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån

Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån Moderna program- och informationslösningar för redovisningsbyrån program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar Har du koll på K3-reglerna? Se vår nya bok på sid 3. Moderna och kostnadseffektiva

Läs mer

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå?

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Kundtidning från Björn Lundén Information AB Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Du och jag i det

Läs mer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer Kurser för redovisningskonsulter och revisorer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben var och när du vill Samtliga kurser ger utbildningstimmar för FAR och SRF Nyhet! SKATTEDAGEN 2016 REDOVISNINGSDAGEN

Läs mer

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Kundtidning från Björn Lundén Information AB Mars 2010 Kontoret i Näsviken Modern Ekonomi banar vägen Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Betraktelser

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

Som lärare är jag mitt bästa jag

Som lärare är jag mitt bästa jag Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vi verkar i en framtidsbransch Specifika skillnader mellan K2 och K3 Samhällsnytta skapas genom att det blir Rätt från början

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Många springer fort men i fel riktning. Nr 3 2013 Pris 56 kr

Många springer fort men i fel riktning. Nr 3 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu ska statusen på löneadministratörer höjas Öppet brev med anledning av ökad samverkan mellan SRF och Skatteverket Hur planeras

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 6 2014 Pris 56 kr TÄNK NYTT ANNORLUNDA Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. VANLIGASTE LÖNEFÖRMÅNEN SID 6

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB BOKFÖRING Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

Gör praktiker mer teoretiska

Gör praktiker mer teoretiska Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Pågående arbeten löpande räkning per 2012-04-30 Dan Brännström och Steve Ribbestam: Vi är varandras bästa säljare Resultatet

Läs mer

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF i debatten Beloppsspärr även vid mindre förvärv Hör ett OBS-konto hemma i BAS-kontoplanen? Nöjd kund 2010 Målmedvetenhet

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Nr 3 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Sveriges första lönekonsulter auktoriserade

Nr 3 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Sveriges första lönekonsulter auktoriserade Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 3 2014 Pris 56 kr Sveriges första lönekonsulter auktoriserade Många breda leenden syntes när 130 Auktoriserade Lönekonsulter fick ta emot sina certifikat. 26

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet!

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 4 2014 Pris 56 kr Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Alexander Bard är aktuell som en av föreläsarna under mässan Ekonomi & Företag där även SRF Kongressdagar

Läs mer