Starta & Driva Företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starta & Driva Företag"

Transkript

1 Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson Reviderad 2015 Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax

2 Del 1 Starten 8 frågor 1. Affärsidén Vilka företag tror du ligger bakom följande affärsidéer? a) Att skapa den säkraste och mest spännande bilupplevelsen för den moderna familjen. b) Att i nära samarbete med postintensiva företag och organisationer distribuera adresserad reklam med engagemang och garanterad precision. c) Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem! Och ändå ha pengar kvar! 2. Diskutera om man verkligen behöver ha en nedskriven affärsidé och vilka syften den i så fall kan fylla. 3. Rätt till ledighet Vilka villkor måste vara uppfyllda för att en anställd ska ha rätt till tjänstledighet för att driva en näringsverksamhet? 4. Att köpa ett företag Vilka är riskerna med att köpa aktierna/andelarna (istället för inkråmet) vid köp av ett företag? 5. Vad är det egentligen som mäts då man gör en företagsvärdering enligt: a) avkastningsmetoden? b) cash-flowmetoden? c) substansmetoden? 6. Försäkringar Vilka av de försäkringar som behandlas i kapitlet är avdragsgilla i en näringsverksamhet? 7. Sjukpenning På vilket underlag beräknas sjukförsäkringsavgiften respektive sjukpenningen? 8. Firmaregistrering Att registrera en enskild näringsverksamhet är i de flesta fall frivilligt. Vilka skäl finns att ändå registrera firma hos Bolagsverket? 2

3 Del 2 Formen 8 frågor 1. Företagsformer I vilken eller vilka företagsformer krävs ett startkapital (insatskapital)? 2. Var hamnar detta insatskapital? 3. I vilken företagsform är ägaren mest skyddad när det gäller det ekonomiska ansvaret? Varför? 4. Inom travsporten talar man om att hästar som ägs av flera personer och/eller företag, som inte bildat bolag, ägs av konsortier. Vad heter denna verksamhetsform egentligen? 5. Handelsbolag Det finns ett talesätt som säger att den som vill skaffa sig ovänner ska gå in i ett handelsbolag. Vad tror du ligger bakom detta talesätt? 6. Enskild näringsverksamhet Du har köpt in en konsulttjänst till din enskilda firma som företaget inte klarar att betala. Vilket är ditt personliga betalningsansvar för denna skuld? 7. Kan man driva en enskild näringsverksamhet tillsammans med sin make? 8. Kommanditbolag Vad kallas de två olika typerna av delägare i ett kommanditbolag? Vilket ansvar har de olika delägarna för bolagets förpliktelser? 3

4 Del 3 Finansiering 7 frågor 1. Lån Varför sänker man den totala lånekostnaden genom att amortera så ofta som möjligt (t ex månadsvis istället för kvartalsvis) även när återbetalningstiden är densamma? 2. Leasing Hur kan det komma sig att leasegivare leasar ut egendom till personer som bankerna knappast skulle låna ut pengar till? 3. Factoring Diskutera i vilka situationer factoring kan vara ett lämpligt alternativ. 4. Riskkapital Varför heter det riskkapital? 5. Kommission Varför föredrar många affärsinnehavare att sälja varor på kommission? Varför går säljaren i allmänhet motvilligt med på ett sådant upplägg? 6. Borgen Red ut begreppen. Vilken roll har följande? a) borgensman b) borgenär c) gäldenär 7. Om flera personer går i borgen för en kredit brukar borgensåtagandet vara solidariskt. Vad innebär det? 4

5 Del 4 Marknaden Övningsuppgifter till Starta & driva företag 7 frågor 1. Vem är din kund? Du ska skicka direktreklam till konsumenter i Gävleborgs län. Hur skulle du selektera bland de vuxna privatpersoner som finns i länet för att sälja följande produkter? a) åkgräsklippare b) billarm 2. Butik på nätet Diskutera hur en bra webbplats/webbutik bör fungera. Vad är viktigast? 3. Direktreklam Diskutera när direktreklam/direktmarknadsföring kan vara en lämplig metod. 4. I avsnittet om reklambrev står att brevet ska egga till omedelbar handling. Ge några förslag på hur man kan åstadkomma detta. 5. Telemarketing Diskutera fördelar med att sköta telemarketingarbetet själv istället för att leja bort ( outsorca ) denna uppgift. 6. Kvalitet och miljö Miljö- och kvalitetscertifikat är väldigt viktigt för många företag. Ibland kan man tro att certifieringen är viktigare än effekterna av själva miljö- eller kvalitetsarbetet. Varför är det så? 7. Marknaden Diskutera hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan nå ut till mark naden med ett erbjudande om att: a) prenumerera på en morgontidning b) köpa vinstockar i Bordeaux c) besöka din nyöppnade pub 5

6 Del 5 Företagsekonomi och redovisning 8 frågor 1. Bokföringen Vad räknas som räkenskapsmaterial? 2. Utnyttja redovisningen Vilka delar består redovisningen av? 3. Vad utläser man ur balans- respektive resultatrapporten? 4. Budget Upprätta resultat-, likviditets- och balansbudget utifrån följande förutsättningar: Intäkterna beräknas till kr varav kr beräknas vara obetalda vid årets utgång. Materialkostnaden antas vara kr varav kr antas vara obetalt vid årets utgång. Inventarier köps för kr. Avskrivning görs med 20% per år. Inventarieköpet finansieras genom ett lån på kr som löper på 10 år till 12% ränta. Ränta och amortering betalas 30/6 och 31/12. Lönekostnaderna beräknas uppgå till kr. Lönen betalas ut den 25:e samma månad som den avser. Sociala avgifter är 50% av lönekostnaderna. Övriga kostnader beräknas uppgå till kr varav kr är obetalda vid årets utgång. 5. Nyckeltal Beräkna utifrån resultat- och balansräkningen nedan: a) Kassalikviditet b) Soliditet c) Bruttovinst Resultaträkning Balansräkning Omsättning Kassa 75 Material 575 Kundfordringar 125 Personal 450 Inventarier 80 Övrigt 300 Resultat före finansnetto 175 Leverantörsskulder 105 Banklån 90 Eget kapital 85 6

7 6. Räkenskapsår Vilket/vilka räkenskapsår kan du välja om du har ett handelsbolag respektive ett aktiebolag? 7. Lönsamhet Varför kan det vara bra att använda sig av ordererkännande där betalningsvillkoren framgår, när affären görs upp? 8. Prissättning Vilket pris bör du ta ut om du vill göra en vinst om 30 kr/produkt i följande fall: Effektivitetskvoten är 65% (1 200 timmar av totalt timmar). Timlönen är 100 kr. Sociala avgifter uppgår till 31,42% och semester ersättningen är 12%. Det tar 1 timme att göra en produkt, stycken är årsproduktionen. Materialkostnaden är 50 kr/styck och svinnet beräknas till 10%. Övriga kostnader beräknas uppgå till kr. 7

8 Del 6 Avtal och köp 6 frågor 1. Avtal I Sverige är ett muntligt avtal lika starkt som ett skriftligt. Vilka skäl kan det ändå finnas att använda skriftliga avtal? 2. Pacta sunt servanda är huvudregeln i svensk avtalsrätt. Men vad betyder den latinska termen? 3. Det finns dock undantag från ovan nämnda huvudregel. Ge tre exempel på sådana undantag samt förklara hur dessa påverkar avtalet. 4. En rörfirma har lämnat en offert till en företagare i Lomma där man erbjuder sig att utföra en rörinstallation för kr + moms. Företagaren godtar övriga villkor i offerten men ändrar priset till kr + moms. Har ett avtal slutits mellan parterna? På vilken grund? 5. Köplagen och konsumentköplagen Du har i egenskap av näringsidkare sålt varor till en annan närings idkare. Under vilka förutsättningar får du som säljare häva köpet? 6. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan köplagen och konsument köplagen? 8

9 Del 7 Moms 10 frågor 1. Moms Varför är det oftast bättre att få betala moms till staten än att få tillbaka moms? 2. Hur mycket moms ingår i priset kr avseende hotellkostnad? 3. Om du köper en vara från ett annat EU-land och har angivit ditt VAT-nummer till säljaren kommer du att få en faktura utan moms. Hur hanterar du förvärvsmomsen? 4. Nämn några varor och tjänster som det är 12% moms på. 5. Nämn några varor och tjänster som det är 6% moms på. 6. Nämn några varor och tjänster som är momsfria. 7. När får du, trots att du bedriver momspliktig verksamhet, inte lyfta den ingående momsen? 8. Vad menas med blandad verksamhet och vilka problem kan du stöta på i momsavseende? 9. Vad är skillnaden mellan faktureringsmetoden och bokslutsmetoden? 9

10 Del 8 Skatt och deklaration 11 frågor 1. Skattekontot Vad hanteras via skattekontot? 2. Socialavgifter Hur görs indelningen i passiv respektive aktiv verksamhet? 3. Redogör för vilka som betalar: a) egenavgifter b) arbetsgivaravgifter c) löneskatt 4. F-skattsedeln Varför är det viktigt att kontrollera att de företagare du anlitar är godkända för F-skatt? 5. Diskutera varför man i vissa avseenden påstår att det är viktigare att följa det ekonomiska läget i enskild näringsverksamhet och handels bolag än i ett aktiebolag. 6. Skatteregler Kan du kvitta underskott i jordbruk mot överskott i din enskilda firma 7. Hur stor avsättning till periodiseringsfond kan du göra i deklarationen 2012 i a) enskild firma? b) aktiebolag? 8. Deklaration Vad är anledning till att reglerna för räntefördelning och expansionsfond inte gäller för aktiebolag? 9. När ska deklarationen lämnas om du har en enskild firma? 10. Vilken är definitionen på ett fåmansföretag?! 10

11 Del 9 Avdrag 9 frågor 1. Avdragsgillt och inte avdragsgillt Kan du dra av kostnader som du haft före verksamhetsstarten? 2. Vad menas med ett öppet yrkande i inkomstdeklarationen? 3. Nämn några kostnader som förekommer i en näringsverksamhet men som inte är avdragsgilla. 4. Bilen Varför är det viktigt att ha en komplett körjournal om du har en personbil i ditt företag? 5. Inventarier När kan inventarier vara direkt avdragsgilla? 6. Lokaler Om du har ett särskilt avgränsat utrymme i din privata villa som du använder som kontor till din enskilda firma, vilka kostnader kan du då dra av i firman? 7. Representation Vad ska vara uppfyllt för att ett restaurangbesök ska ses som avdragsgill representation? 8. Övriga avdrag Vad ska gälla för att sponsring ska vara avdragsgillt? 9. När får du göra avdrag för kundförluster? 11

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan FACIT Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal...

Om boken...7. Företagsformer...8. Företagets organisation...13. Löpande redovisning...19. Ekonomisk rapportering...27. Ekonomiska nyckeltal... Innehåll Om boken................................................7 Företagsformer............................................8 Företagets organisation....................................13 Löpande redovisning......................................19

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Val och byte av företagsform

Val och byte av företagsform Val och byte av företagsform En studie gällande skatternas roll vid val av företagsform samt de skattemässiga konsekvenserna vid ombildning av företag Master Thesis in Commercial and Tax Law Författare:

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Komma igång med företag i 12 steg

Komma igång med företag i 12 steg Komma igång med företag i 12 steg VARSÅGOD! Det här är guide som ger dig koll på det du behöver tänka på när du startar ett företag i bara tolv steg. Det är enklare än vad du tror, börja med att läsa igenom

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Driva tandvårdsföretag Privattandläkarna Driva tandvårdsföretag Om broschyren I broschyren har vi samlat översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Läs mer

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer