Småföretagande i världsklass!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Småföretagande i världsklass!"

Transkript

1 Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist det blir enklare att överlåta och avveckla företag Vi är den växande organisationen för Sveriges småföretagare _SmaForetag.indd

2 Småföretagare står för tillväxten! Höjd omsättningsnivå för revisionsplikt I en internationell jämförelse har de svenska reglerna för att slippa revisionsplikt mycket låga gränser. Vi förväntar oss därför att nivån för revisionsplikt anpassas till omvärlden och höjs till åtminstone en årsomsättning på 50 miljoner kr. I Sverige finns totalt företag (nov 2012). Av dessa har företag minst en anställd = 25,7 % Att använda en gräns för antal anställda medför en helt onödig begränsning Av företag för med företags anställda tillväxt. har Mindre företag mindre växer än 50 ofta anställda med antalet = 97,5% anställda Företag och med att mer anställa än 50 person anställda nummer är innebär = 2,5 % en 30 % ig ökning av personalstyrkan, Övriga företag med utan åtföljande anställda risk/möjlighet är (egenföretagare och kostnader. och De vilande företag) kr en revisor kostar årligen borde vara bättre att använda till att anställa och växa än för att revidera sig själv. Det är alltså uppenbart att ett väl fungerande företagsklimat i Sverige påverkar Egentligen de riktigt borde små det företagen inte behövas (mindre några än särskilda 50 anställda)och regler för därmed revisorer i aktiebolag. tillväxten i landet Det naturliga oerhört är väsentligt. att ägare bestämmer Huvudparten om av behov all tillväxt av revisor sker i finns. dessa Då företag. måste Fyra man av naturligtvis fem nya jobb ta hänsyn tillkommer önskemål inom de från små kunder, företagen leverantörer, medan de riktigt kreditgivare stora inte och tillför andra nya som jobb företaget utan expanderar är beroende utomlands av. i länder med lägre kostnader. Det senare sker alltjämt i Sverige medan det, enligt färska uppgifter, i USA har vänt och man börjar ta hem produktion. Produktiva småföretag kan sällan rationalisera eller lägga ut verksamhet utan tillväxten sker vanligtvis genom att öka antalet anställda här hemma. Vi vill att denna tillväxt ska fortsätta och menar att det är den enda vägen till hållbar tillväxt för Sverige. Attityden till småföretagande måste förbättras i Sverige, inte bara i tal utan i handling. De styrande, oavsett politisk färg, borde, med ledning av ovanstående siffror, inse att (spel ) regler och förutsättningar för att starta, driva och utveckla småföretag måste förbättras rejält. Företagsklimatet läggs fast av Regering och Riksdag, men också i hög utsträckning av t.ex. tjänstemän (beslutsfattare) inom Skatteverket och Bolagsverket. Alla berörda måste ändra sina attityder till småföretagande och hjälpa i stället för att stjälpa de som vill riskera sin framtid för att förverkliga sina idéer, mål och drömmar. Entreprenörskap skall belönas inte misstänkliggöras, bestraffas eller överdrivet beskattas _SmaForetag.indd

3 Halverad arbetsgivar /egenavgift Gemensamt begrepp företagare/näringsidkare För att kunna växa genom att anställa fler människor behöver Sveriges småföretag Svensk lagstiftning en tydlig sänkning måste skapa av kostnaderna ett gemensamt för personal. begrepp för Den företagare svenska och arbetsgivaravgiften näringsidkare. Idag är hög är det i jämförelse mycket lätt med att andra hamna länder mellan i vår stolarna närhet. eftersom Vilket det avspeglas inte finns i arbetskraftskostnaderna någon entydig och generell (nedan). förklaring Dessutom till vem innehåller som är företagare avgiften delar inom som olika är delar direkt av skatt lagstiftning (allmän och löneavgift regelverk. i första hand) samt andra delar som är överfinansierade (sjukförsäkringsavgift). Sveriges småföretagare måste tillåtas använda åtminstone delar av sina personalkostnader till att finansiera det egna företagets expansion. Arbetsgivaravgiften måste därför sänkas, förslagsvis stegvis och på ett enkelt sätt. Genom att halvera arbetsgivar /egenavgiften på lönesummor upp till 1 miljon per år gynnas relativt sett de minsta företagen. Denna halvering kan flyttas upp till högre lönenivå allteftersom. (BCG beräknar att Sveriges storföretag kommer att minska sin personal i Sverige med personer de närmaste 7 åren) Rättvisa regler för åkeribranschen Det är avgörande att samma spelregler gäller för konkurrensutsatta branscher. Upprepade undersökningar visar att svenska åkerier underställs hårdare kontroll än sina konkurrenter från andra länder. För egenföretagare inom åkerier ska all arbetstid numera redovisas till Transportstyrelsen, men bara om man är svensk. Hur långt ska denna kontroll behöva gå? _SmaForetag.indd

4 Sänkt Minskad moms regelbörda för bygg och för företagande tjänstesektor Vi Sverige företagare har en måste av Europas få en regelbörda högsta moms nivåer. som gör det Diskussioner möjligt att har förts koncentrera om att sänka oss den på för vårt vissa företagande. delar, men Onödiga det behövs regler en sänkning måste bort. över hela Eventuella linjen för att nya utjämna regler måste konkurrenssituationen förankras i vår verklighet! med EU för handel med privatpersoner. Ett par tydliga exempel på onödigt regelkrångel är kassaregister och personalliggare. Moms hanteringen Dessa gäller är för endast vissa områden begränsade dessutom branscher, onödigt och komplicerad visat och oförutsägbar. sig onödiga eller Verkligheten i vissa fall utvecklas helt kontraproduktiva. med nya verksamheter Att sänka i har dessutom gränsen globaliserad och utöka värld, vilka och områden då måste där systemet kassaregister vara enkelt ska användas, och anpassningsbart. Ett exempel bättre. Ta där bort kollisionen dem! blev tydlig var med den dubbla momsen gör inte reglerna för tillverkning av Appar. Specialreglerna för fåmansföretagare (som inte finns på börsen) måste tas Gränsen bort i sin för helhet. att redovisa Dessa s.k. moms 3:12 reglerna på årsbasis är borde otidsenliga! höjas till Familjeföretag åtminstone får 2 miljoner inte missgynnas kronor för om att vi underlätta ska få fler administration växande företag. och skapa möjlighet för utjämning i branscher med tydliga säsonger _SmaForetag.indd

5 Avskaffat Bättre sjuklöneansvar möjligheter för för kapitalförsörjning de mindre företagen av företagande Att ta ansvar för sin arbetsmiljö och personal uppskattas av små arbetsgivare. Vi måste få Att enklare däremot regler riskera för att sin finansiera verksamhet företagande på grund av i Sverige. personalens I synnerhet tidigare hälsoproblem gäller det för eller nystartade fritidsintressen verksamheter. blir fel. Den Många dyra små och företagare komplicerade uppger att hanteringen sjuklöneansvaret av offentlig innebär finansiering att de inte via vågar t.ex. anställa ALMI är fler. närmast kontraproduktiv. Genom att ta bort sjuklöneansvaret för båda veckorna med arbetsgivarinträde Kapital för skulle expansion det skapas av det fler egna växande företaget företag kan och t.ex. därmed hanteras fler genom människor vinster i arbete. på Skillnaden upp till 5 miljoner är störst kronor för de kan minsta få stanna företagen, obeskattat varför i sjuklöne att företaget ansvaret bör tills tas de bort används. först När för företag pengarna med används upp till till med löner, 10 anställda. investeringar m.m. kommer de att belastas med skatter. Detta blir ett enklare sätt än periodiseringsfonder och annat. Förslag har lagts fram om borttaget ansvar för enbart andra veckan, vilket är meningslöst eftersom det endast tar bort omkring 10 % av kostnaderna För nystartade och minimalt företag minskar behövs riskerna både pengar för att våga och kunskap. anställa. Att låta privatpersoner göra avdrag på inkomster av lön och kapital för pengar som används i nystartade eller expanderande småföretag är vällovligt. Det begränsas dock av för många regler och förbehåll för att kunna fungera. Det måste bli lika lönsamt att investera pengar i små företag och bidra till dess utveckling, som det är att investera pengar på aktiebörsen _SmaForetag.indd

6 Ett socialt Reformerad skyddsnät arbetsrätt lika för alla skrota turordningsreglerna i LAS Det sociala skyddsnätet måste bli lika tryggt för företagare som för anställda. De s.k. Det turordningsreglerna gäller lagstadgade såväl i lagen som om kollektivavtalade anställningsskydd försäkringar. (LAS) Så är uppges det tyvärr av många inte idag. arbetsgivare Våra beslutsfattare som det största fokuserar hindret alltför att ensidigt anställa på hur och sjukpennings, låta företaget arbetslöshets växa. Systemet och är pensionsfrågor ett föråldrat lapptäcke ska utformas med för att anställda massor ska med få ett undantag så tryggt och socialt kryphål, skyddsnät varför som det möjligt. måste revideras i grunden. Eller helt tas bort! Många människor, i synnerhet kvinnor, uppger att brister i trygghetssystemet Att turordningsreglerna för företagare är det dessutom största försvårar hindret för möjligheten dem att våga för starta ungdomar företag och utlandsfödda eller att anställa att komma personal. in på Vi arbetsmarknaden behöver fler kvinnor och tillåtas som småföretagare. del av Sverige, Sverige gör reglerna behöver ännu faktiskt mer fler svårförståeliga företagare över huvud taget, vara en vilket bl.a. regeringens Globaliseringsråd kunde konstatera redan _SmaForetag.indd

7 Kompetensförsörjning Krafttag anpassad rättvis konkurrens till företagande modernt lärlingssystem Det förekommer fortfarande mängder med exempel på hur offentliga pengar Tjänsteföretag används för är att de snedvrida som har utvecklats konkurrensen, snabbast vilket under i första senare hand tid, missgynnar också de minsta den grupp företagen som de på flesta den lokala bedömare marknaden. anser vara Trots Sveriges den relativt framtid. men nya Det finns lagen fortfarande fortsätter detta stort i alltför behov stor av utsträckning. hantverksyrken och industrijobb. För att klara den internationella konkurrensen inom tjänstesektorn med våra höga personalkostnader (se sidan 2), måste vi vara bättre än omvärlden. Vi måste kunna leverera tjänster med högre kvalitet och bättre Frågor om osund konkurrens på en lokal nivå är mycket känsligt för de minsta företagen, vilka i många fall har sin huvudmarknad lokalt. Om man innehåll. För detta måste vi ha tillgång till kompetent personal, kanske till kritiserar den egna kommunens snedvridning av konkurrens riskerar man och med mer kompetent personal än vår omvärld. bli diskvalificerad för den lokala marknaden för åtminstone överskådlig tid. Kommuner måste därför tvingas definiera och beskriva sina olika verksamheter Många utifrån småföretagare vad kommunallagen uppger svårigheten kräver. För all med verksamhet att kunna som rekrytera inte nödvändigtvis kompetent behöver personal utföras som det i kommunens väsentligaste egen hindret regi för måste att den kunna konkurrensutsättas, Mycket få och utbildningar då i första i hand Sverige i så är små i dagsläget delar att inriktade även för minsta småföretags företagen växa. kan kompetensförsörjning. vara med och lämna anbud. (Man får inte dela upp förfrågningarna så att de strider mot lagen, vilken härstammar från EU direktiv.) Bevisbördan ska alltså ligga på kommunen eller staten medan anmälan kan göras Alla småföretagare vet att det i de flesta fall tar tid att få en nyanställd anonymt till t.ex. Småföretagarnas Riksförbund. att försörja sig själv, även om personen har en grundläggande kompetens. Redan i grundskolan måste eleverna få kunskap om småföretagande. Därefter måste gymnasiet utvecklas för fungerande lärlingssystem, samt universitet och högskolor utbilda för småföretagande, antingen eget eller för att kunna vara anställningsbar i småföretag. Utvecklingen måste gå hand i hand med verksamma småföretagare och inte bara drivas av verksamma byråkrater! _SmaForetag.indd

8 Anpassning av LOU till de små företagens villkor Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) måste anpassas till små företag. Större organisationer kan oftast anpassa sig till regler som gäller för små, men det är mycket svårt åt andra hållet. Genom att anpassa regelverket efter de minsta företagen och upphandlingarna bör man även skapa förenklingar och förtydliganden. Att offentliga inköp i första hand verkar vara en juridisk i stället för affärsmässig uppgörelse kommer aldrig att gynna ett förståndigt användande av våra gemensamma resurser. Att alltfler upphandlingar överklagas skapar ytterligare kostnader och skrämmer bort småföretagare från den marknad, som anses omsätta 500 miljarder kronor årligen i Sverige. Överklaganden av offentliga upphandlingar borde prövas av ett affärsmässigt organ specialiserat på inköp och upphandling och inte en juridisk förvaltningsdomstol. Detta inköpsorgan måste vara dominerat av småföretagare så att det inte skapar ytterligare en juridisk och byråkratisk koloss _SmaForetag.indd

9 Rättssäkerhet för företagare Företagare har inte samma rättssäkerhet som andra människor i Sverige. När det gäller t.ex. Skatteverkets beslut så är det företagaren som ska bevisa sin oskuld inte myndigheten som ska bevisa skulden. Även företagare måste vara oskyldiga tills skuld är bevisad. Det finns alltför många exempel där Skatteverkets tjänstemän utdömt böter /avgifter för en företagare, som denne tvingats betala in till Skatteverket redan vid tjänstemannens anklagelse. I många fall har företagaren sedan fått rätt i domstol (om han haft råd eller vågat ifrågasätta Skatteverket) och fått pengar återbetalade till ett företag försatt i konkurs. Såväl EU som Sveriges Högsta Domstol underkänner den dubbla bestraffningen med både skattetillägg av Skatteverket och t.ex. dagsböter av tingsrätt _SmaForetag.indd

10 Ett socialt Reformerad skyddsnät arbetsrätt lika för alla skrota turordningsreglerna i LAS Det sociala skyddsnätet måste bli lika tryggt för företagare som för anställda. De s.k. Det turordningsreglerna gäller lagstadgade såväl i lagen som om kollektivavtalade anställningsskydd försäkringar. (LAS) Så är uppges det tyvärr av många inte idag. arbetsgivare Våra beslutsfattare som det största fokuserar hindret alltför att ensidigt anställa på hur och sjukpennings, låta företaget arbetslöshets växa. Systemet och är pensionsfrågor ett föråldrat lapptäcke ska utformas med för att anställda massor ska med få ett undantag så tryggt och socialt kryphål, skyddsnät varför som det möjligt. måste revideras i grunden. Eller helt tas bort! Många människor, i synnerhet kvinnor, uppger att brister i trygghetssystemet Att turordningsreglerna för företagare är det dessutom största försvårar hindret för möjligheten dem att våga för starta ungdomar företag och utlandsfödda eller att anställa att komma personal. in på Vi arbetsmarknaden behöver fler kvinnor och tillåtas som småföretagare. del av Sverige, Sverige gör reglerna behöver ännu faktiskt mer fler svårförståeliga företagare över huvud taget, vara en vilket bl.a. regeringens Globaliseringsråd kunde konstatera redan _SmaForetag.indd

11 Kompetensförsörjning Krafttag anpassad rättvis konkurrens till företagande modernt lärlingssystem Det förekommer fortfarande mängder med exempel på hur offentliga pengar Tjänsteföretag används för är att de snedvrida som har utvecklats konkurrensen, snabbast vilket under i första senare hand tid, missgynnar också de minsta den grupp företagen som de på flesta den lokala bedömare marknaden. anser vara Trots Sveriges den relativt framtid. men nya Det finns lagen fortfarande fortsätter detta stort i alltför behov stor av utsträckning. hantverksyrken och industrijobb. För att klara den internationella konkurrensen inom tjänstesektorn med våra höga personalkostnader (se sidan 2), måste vi vara bättre än omvärlden. Vi måste kunna leverera tjänster med högre kvalitet och bättre Frågor om osund konkurrens på en lokal nivå är mycket känsligt för de minsta företagen, vilka i många fall har sin huvudmarknad lokalt. Om man innehåll. För detta måste vi ha tillgång till kompetent personal, kanske till kritiserar den egna kommunens snedvridning av konkurrens riskerar man och med mer kompetent personal än vår omvärld. bli diskvalificerad för den lokala marknaden för åtminstone överskådlig tid. Kommuner måste därför tvingas definiera och beskriva sina olika verksamheter Många utifrån småföretagare vad kommunallagen uppger svårigheten kräver. För all med verksamhet att kunna som rekrytera inte nödvändigtvis behöver personal utföras som det i kommunens väsentligaste egen hindret regi för måste att den kunna konkurrens växa. kompetent utsättas, Mycket få och utbildningar då i första i hand Sverige i så är små i dagsläget delar att inriktade även för minsta småföretags företagen kompetensförsörjning. kan vara med och lämna anbud. (Man får inte dela upp förfrågningarna så att de strider mot lagen, vilken härstammar från EU direktiv.) Bevisbördan ska alltså ligga på kommunen eller staten medan anmälan kan göras Alla småföretagare vet att det i de flesta fall tar tid att få en nyanställd anonymt till t.ex. Småföretagarnas Riksförbund. att försörja sig själv, även om personen har en grundläggande kompetens. Redan i grundskolan måste eleverna få kunskap om småföretagande. Därefter måste gymnasiet utvecklas för fungerande lärlingssystem, samt universitet och högskolor utbilda för småföretagande, antingen eget eller för att kunna vara anställningsbar i småföretag. Utvecklingen måste gå hand i hand med verksamma småföretagare och inte bara drivas av verksamma byråkrater! _SmaForetag.indd

12 Sänkt Minskad moms regelbörda för bygg och för företagande tjänstesektor Vi Sverige företagare har en måste av Europas få en regelbörda högsta moms nivåer. som gör det Diskussioner möjligt att har förts koncentrera om att sänka oss den på för vårt vissa företagande. delar, men Onödiga det behövs regler en sänkning måste bort. över hela Eventuella linjen för att nya utjämna regler måste konkurrenssituationen förankras i vår verklighet! med EU för handel med privatpersoner. Ett par tydliga exempel på onödigt regelkrångel är kassaregister och personalliggare. Moms hanteringen Dessa gäller är för endast vissa områden begränsade dessutom branscher, onödigt och komplicerad visat och oförutsägbar. sig onödiga eller Verkligheten i vissa fall utvecklas helt kontraproduktiva. med nya verksamheter Att sänka i har dessutom gränsen globaliserad och utöka värld, vilka och områden då måste där systemet kassaregister vara enkelt ska användas, och anpassningsbart. Ett exempel bättre. Ta där bort kollisionen dem! blev tydlig var med den dubbla momsen gör inte reglerna för tillverkning av Appar. Specialreglerna för fåmansföretagare (som inte finns på börsen) måste tas Gränsen bort i sin för helhet. att redovisa Dessa s.k. moms 3:12 reglerna på årsbasis är borde otidsenliga! höjas till Familjeföretag åtminstone får 2 miljoner inte missgynnas kronor för om att vi underlätta ska få fler administration växande företag. och skapa möjlighet för utjämning i branscher med tydliga säsonger _SmaForetag.indd

13 Avskaffat Bättre sjuklöneansvar möjligheter för för kapitalförsörjning de mindre företagen av företagande Att ta ansvar för sin arbetsmiljö och personal uppskattas av små arbetsgivare. Vi måste få Att enklare däremot regler riskera för att sin finansiera verksamhet företagande på grund av i Sverige. personalens I synnerhet tidigare hälsoproblem gäller det för eller nystartade fritidsintressen verksamheter. blir fel. Den Många dyra små och företagare komplicerade uppger att hanteringen sjuklöneansvaret av offentlig innebär finansiering att de inte via vågar t.ex. anställa ALMI är fler. närmast kontraproduktiv. Genom att ta bort sjuklöneansvaret för båda veckorna med arbetsgivarinträde Kapital för skulle expansion det skapas av det fler egna växande företaget företag kan och t.ex. därmed hanteras fler genom människor vinster i arbete. på Skillnaden upp till 5 miljoner är störst kronor för de kan minsta få stanna företagen, obeskattat varför i sjuklöne att företaget ansvaret bör tills tas de bort används. först När för företag pengarna med används upp till till med löner, 10 anställda. investeringar m.m. kommer de att belastas med skatter. Detta blir ett enklare sätt än periodiseringsfonder och annat. Förslag har lagts fram om borttaget ansvar för enbart andra veckan, vilket är meningslöst eftersom det endast tar bort omkring 10 % av kostnaderna För nystartade och minimalt företag minskar behövs riskerna både pengar för att våga och kunskap. anställa. Att låta privatpersoner göra avdrag på inkomster av lön och kapital för pengar som används i nystartade eller expanderande småföretag är vällovligt. Det begränsas dock av för många regler och förbehåll för att kunna fungera. Det måste bli lika lönsamt att investera pengar i små företag och bidra till dess utveckling, som det är att investera pengar på aktiebörsen _SmaForetag.indd

14 Småföretagare står för tillväxten! Höjd omsättningsnivå för revisionsplikt I en internationell jämförelse har de svenska reglerna för att slippa revisionsplikt mycket låga gränser. Vi förväntar oss därför att nivån för revisionsplikt anpassas till omvärlden och höjs till åtminstone en årsomsättning på 50 miljoner kr. I Sverige finns totalt företag (nov 2012). Av dessa har företag minst en anställd = 25,7 % Att använda en gräns för antal anställda medför en helt onödig begränsning Av företag för med företags anställda tillväxt. har 284 Mindre 570 företag mindre växer än 50 ofta anställda med antalet = 97,5% anställda Företag och med att mer anställa än 50 person anställda nummer är innebär = 2,5 % en 30 % ig ökning av personalstyrkan, Övriga företag med utan åtföljande anställda är risk/möjlighet (egenföretagare och kostnader. och De vilande företag) kr en revisor kostar årligen borde vara bättre att använda till att anställa och växa än för att revidera sig själv. Det är alltså uppenbart att ett väl fungerande företagsklimat i Sverige påverkar Egentligen de riktigt borde små det företagen inte behövas (mindre några än särskilda 50 anställda)och regler för därmed revisorer i tillväxten aktiebolag. i landet Det naturliga oerhört är väsentligt. att ägare bestämmer Huvudparten om av behov all tillväxt av revisor sker i dessa finns. Då företag. måste Fyra man av naturligtvis fem nya jobb ta hänsyn tillkommer önskemål inom de från små kunder, företagen medan leverantörer, de riktigt kreditgivare stora inte och tillför andra nya som jobb företaget utan expanderar är beroende utomlands av. i länder med lägre kostnader. Det senare sker alltjämt i Sverige medan det, enligt färska uppgifter, i USA har vänt och man börjar ta hem produktion. Produktiva småföretag kan sällan rationalisera eller lägga ut verksamhet utan tillväxten sker vanligtvis genom att öka antalet anställda här hemma. Vi vill att denna tillväxt ska fortsätta och menar att det är den enda vägen till hållbar tillväxt för Sverige. Attityden till småföretagande måste förbättras i Sverige, inte bara i tal utan i handling. De styrande, oavsett politisk färg, borde, med ledning av ovanstående siffror, inse att (spel ) regler och förutsättningar för att starta, driva och utveckla småföretag måste förbättras rejält. Företagsklimatet läggs fast av Regering och Riksdag, men också i hög utsträckning av t.ex. tjänstemän (beslutsfattare) inom Skatteverket och Bolagsverket. Alla berörda måste ändra sina attityder till småföretagande och hjälpa i stället för att stjälpa de som vill riskera sin framtid för att förverkliga sina idéer, mål och drömmar. Entreprenörskap skall belönas inte misstänkliggöras, bestraffas eller överdrivet beskattas _SmaForetag.indd

15 Halverad arbetsgivar /egenavgift Gemensamt begrepp företagare/näringsidkare För att kunna växa genom att anställa fler människor behöver Sveriges småföretag Svensk lagstiftning en tydlig måste sänkning skapa av kostnaderna ett gemensamt för begrepp personal. för Den företagare svenska och arbetsgivaravgiften näringsidkare. Idag är är hög det i jämförelse mycket lätt med att hamna andra länder mellan i vår stolarna närhet. eftersom Vilket det avspeglas inte finns i någon arbetskraftskostnaderna entydig och generell (nedan). förklaring Dessutom till vem innehåller som är företagare avgiften delar inom som olika är delar direkt av skatt lagstiftning (allmän och löneavgift regelverk. i första hand) samt andra delar som är överfinansierade (sjukförsäkringsavgift). Sveriges småföretagare måste tillåtas använda åtminstone delar av sina personalkostnader till att finansiera det egna företagets expansion. Arbetsgivaravgiften måste därför sänkas, förslagsvis stegvis och på ett enkelt sätt. Genom att halvera arbetsgivar /egenavgiften på lönesummor upp till 1 miljon per år gynnas relativt sett de minsta företagen. Denna halvering kan flyttas upp till högre lönenivå allteftersom. (BCG beräknar att Sveriges storföretag kommer att minska sin personal i Sverige med personer de närmaste 7 åren) Rättvisa regler för åkeribranschen Det är avgörande att samma spelregler gäller för konkurrensutsatta branscher. Upprepade undersökningar visar att svenska åkerier underställs hårdare kontroll än sina konkurrenter från andra länder. För egenföretagare inom åkerier ska all arbetstid numera redovisas till Transportstyrelsen, men bara om man är svensk. Hur långt ska denna kontroll behöva gå? _SmaForetag.indd

16 PRIORITERADE FRÅGOR FÖR SVERIGES SMÅFÖRETAGARE Halverad arbetsgivar och egenavgift Minskad regelbörda för företagande Avskaffat sjuklöneansvar för de mindre företagen Ett socialt skyddsnät lika för alla Vi är mer RAKT PÅ! Storgatan HÖGANÄS Växel: juni _SmaForetag.indd

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi är den växande organisationen för Sveriges småföretagare. Vi är mer RAKT PÅ Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

www.smaforetagarna.eu

www.smaforetagarna.eu NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM I KORTFORM Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass. www.smaforetagarna.eu Småföretagare står för tillväxten!

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5

Innehåll. Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Generellt om de intervjuade företagen... 4 Finansieringskällor för företagen... 5 Kusinen eller banken? Finansieringsmöjligheter bland företagare med invandrarbakgrund Ahmet Önal, Farbod Rezania september 2007 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning......................................................

Läs mer

PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN

PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN PRIORITERADE FÖRENKLINGAR FÖR FÖRETAG INOM BESÖKSNÄRINGEN ELVA KONKRETA OMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS I ARBETET MED ATT FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR FÖRETAG Företagen i besöksnäringen belastas

Läs mer

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01 Sida 40 (53) 11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Inledning Numera vill samtliga riksdagspartier beskriva sin politik som småföretagarinriktad. Vänsterpartiets

Läs mer

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Arbetsgivaravgiftsväxling PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Henrik Sjöholm och Lars Jagrén november 2013 november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Glasbranschföreningens yrkanden. Avtalsrörelsen 2016

Glasbranschföreningens yrkanden. Avtalsrörelsen 2016 Glasbranschföreningens yrkanden Avtalsrörelsen 2016 AVTALSYRKANDE AVTALSRÖRELSEN 2016 Glasmästeriavtalet FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR AVTALSRÖRELSEN 2016 Medlemsföretagen i glasbranschen präglas av den hårda

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006.

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Kommittédirektiv Trygghetssystemen för företagare Dir. 2006:37 Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016

FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016 FÖRETAGARNA VÄSTRA GÖTALAND 2015-2016 Innehåll 03. 04. 05. 06. 08. 09. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 23. 24. 25. 27. 28. 31. Västsverige har fantastiska entreprenörer Lokalt företagsklimat -

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

UberPOP. En fråga om skatt

UberPOP. En fråga om skatt UberPOP En fråga om skatt Inledning Att åka med UberPOP är billigt. Faktum är att det är jättebilligt. Tyvärr är anledningen till det låga priset varken teknologi eller delningsekonomi, företeelser som

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Fördel Sverige. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Fördel Sverige. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Fördel Sverige Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. 1 Den vision vi vill förmedla till alla medborgare i Sverige är att företagsamma människor

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst. Så beräknas den för företagare

Sjukpenninggrundande inkomst. Så beräknas den för företagare Sjukpenninggrundande inkomst Så beräknas den för företagare gi 1 2 4 5 6 7 8 10 12 Förord SGI bestämmer sjukpenningens storlek Företagarens SGI bestäms av den förväntade nettointäkten Jämförelseinkomsten

Läs mer

Starta företag. 2011:1 Blekinge. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag. 2011:1 Blekinge. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Blekinge Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

Riktlinjer för konkurrensutsättning

Riktlinjer för konkurrensutsättning Riktlinjer för konkurrensutsättning Antagna av kommunfullmäktige i Falkenberg 2009-03-26 22 Falkenbergs kommun 1 Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 1. Syfte med riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Starta företag 2012:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2012:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2012:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen

Ulf Palm Ann Sofi Agnevik. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2004:87 Diarienr SK: 2004/2258 Handläggare: Sektion/Enhet: Anna Svensson Ulf Palm Ann Sofi Agnevik Datum: 2004-11-03 Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Civilrättssektionen

Läs mer

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär Ordbok Bokföring Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och sälj i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang,

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88 :A420

Motion till riksdagen 1987/88 :A420 Motion till riksdagen 1987/88 : av Anita Modin (s) om sänkt arbetsgivaravgift för hotell- och restaurangverksamheten i Norrbottens län Riksdagen beslutade genom lag om nedsättning av socialavgifter och

Läs mer

14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06

14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06 Sida 40 (63) 14 Yttrande över remissen Yttrande över remissen Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) AMN 2015-0259-01.06 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten

Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen ditt sätt att planera företagsstarten Affärsplanen Innehåll Affärsplanen 2 Produkten/tjänsten Marknaden och kunderna Konkurrenterna Strategi

Läs mer

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion?

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion? Rapport från Företagarna juni 2011 Bakgrund... 2 Expansionsutsikter... 3 Tillväxthinder... 3 Varför vill inte företagarkvinnor expandera?... 4 Kvinnor tvekar att anställa... 4 Slutsatser... 5 Företagarna

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

I fokus: Arbetstider

I fokus: Arbetstider I fokus: Arbetstider Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den subjektiva skattskyldigheten) för fysiska personer, dödsbon,

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ökat utrymme för högre pensioner på sikt

FÖRBUNDSINFO. Ökat utrymme för högre pensioner på sikt Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 36 december 2009 Ökat utrymme för högre pensioner på sikt Kyrkans pensionskassa har beslutat att göra en mindre sänkning av garantiräntan. Det öppnar möjligheter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506)

ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Sidan 1 av 7 ÄGARDIREKTIV för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB (556195-7506) Bakgrund Landskrona kommun (212000-1140) och Svalövs kommun (212000-0993) äger gemensamt ett aktiebolag. LSR Landskrona

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet

Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensionsdirektivet Till Finansdepartementet Enheten för försäkring och redovisning E-postadress: registrator@finance.se 2012-07-12 Remissvar avseende kompletterande remiss om förhållandet mellan Solvens II-direktivet och

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten

Sammanfattning. Utgångspunkterna för rapporten Sammanfattning Utgångspunkterna för rapporten Sverige är ett land med en heterogen befolkning sammansatt av kvinnor och män, från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i alla åldrar, med

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-013/020 PM 2 2002-04-17 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Kommunförbundet

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38)

Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-01 Erik Ageberg (A2015/734/ARM) Remissvar Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II (SOU 2015:38) Företagarna

Läs mer

Vad är Strategisk Planering

Vad är Strategisk Planering Vad är Strategisk Planering Varför behöver man strategisk planering? Vem eller vilka skall vara involverade? Hur gör man? i Strategisk Planering är sjökortet Ett företag i tillväxt behöver en karta att

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir. Kommittédirektiv Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Dir. 2012:116 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Sammanfattning En

Läs mer

1 Inledning. Hemvistprincipen. Källstatsprincipen

1 Inledning. Hemvistprincipen. Källstatsprincipen 21 1 Inledning Hemvistprincipen Källstatsprincipen Denna handledning behandlar internationell beskattning. Uttrycket innefattar de svenska interna reglerna för beskattning av i Sverige bosatta eller hemmahörande

Läs mer