Allt för redovisningsbyrån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt för redovisningsbyrån"

Transkript

1 Allt för redovisningsbyrån moderna verktyg & program program kurser böcker nyhetstjänster helhetslösningar

2 Kostnadseffektiva helhetslösningar för redovisningsbyrån Vi är glada över att som enda leverantör kunna erbjuda redovisningsbyråer en verkligt komplett uppsättning verktyg och informationstjänster. Med en helhetslösning från Björn Lundén Information är du alltid uppdaterad med senaste nytt och kan alltid vara uppkopplad mot kunderna var du än är och var kunden än är. Molntjänster och/eller traditionella arbetssätt vi har allt just din byrå behöver. En nyhet från i höst är att ni som redovisningsbyrå kan bli vår byråpartner. Ett sätt för er att effektivisera er kundsamverkan samtidigt som ni får gratis marknadsföring genom oss. Läs mer om fördelarna med att bli byråpartner på sidan 9. Att kunna jobba flexibelt på valfri plats vid valfri tidpunkt blir allt viktigare. Därför har vi bland annat utvecklat tjänster som BL Administration i molnet (kund byrå) och Webbtid samt de internetbaserade programmen BL ebokföring och BL efakturering. Dessutom kan vi erbjuda ett brett utbud av ekurser, dvs kurser online på internet som du kan gå när du vill och i den takt du vill och som ger dig möjlighet att till en låg kostnad säkra din kompetensutveckling och dina utbildningstimmar. Titta särskilt på Stora ekurspaketet på sidan 19 ett abonnemang på samtliga våra webbkurser till ett mycket förmånligt pris. Varsågod att ta del av BL:s helhetslösningar för redovisningsbyråer! I tidningen finns de olika tjänsterna beskrivna och vill du veta mer eller prova någon av tjänsterna är du välkommen kontakta oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt. Bygg din egen helhetslösning: Ulf Bokelund Svensson, vd Björn Lundén Information AB Ekonomisystem Bokslutsprogram Skatteprogram Klienthantering med Reko-stöd Nyhetstjänster Frågeservice Böcker e-bokpaket Kurser och ekurser Dokumentmallar BL Företagsplatsen BL Administration i molnet Gör din beställning här tel: Björn Lundén Information AB erbjuder redovisningsbyråer smarta lösningar som effektiviserar arbetet. Vi har varit verksamma i mer än 25 år och lärt oss vilka områden som uppfattas som besvärliga. Utifrån den erfarenheten har vi tagit fram produkter och tjänster som underlättar, och som frigör tid för intäktsskapande arbete. Box 84, Näsviken Tel: Fax: facebook.com/blinfo

3 Fri tillgång till våra skatte- och redovisningsexperter! BL Administration BL Skatt BL Bokslut BL Klient BL Info ebibliotek Mallar & dokument Hyr din helhetslösning program, nyheter, e-böcker, mm Att hyra istället för att köpa är ett bekymmersfritt och kostnadseffektivt sätt för en redovisningsbyrå att få tillgång till all programvara och de informationstjänster byrån behöver. Med vår helhetslösning har du alltid tillgång till den senaste programvaran och en support som hela tiden ser till att allt fungerar. Du får även uppdaterad skatteinformation via nyhetstjänsten BL Info, ett stort utbud av e-böcker och möjlighet att konsultera våra skatte- och redovisningsexperter via e-post och telefon. Allt från samma pålitliga leverantör. För vår helhetslösning betalar ni en låg månadsavgift för varje användare. Månadsavgiften innefattar allt inga serviceavtal eller andra avgifter tillkommer. Kontakta gärna våra säljare för ytterligare information om att hyra en helhetslösning eller Se en film om vår helhetslösning! Detta ingår när du hyr en helhetslösning: Ekonomisystemet BL Administration BL Bokslut Proffs bokslutoch årsredovisningsprogram BL Skatt Proffs skatteoch deklarationsprogram med Fåab och Värdepapper Byråstöd/klienthantering med Reko-stöd Stora Ekonomipaketet (>25 e-böcker) Nyhetstjänsten BL Info Online med personlig frågeservice Dokumentmallar med juridiska hjälptexter Hyr din helhetslösning 1 2 anv: 799:-/mån/pers 3 6 anv: 599:-/mån/pers 7 14 anv: 499:-/mån/pers 15 eller fler begär offert! Priserna gäller vid tecknande av 12 månaders avtal. Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

4 Företagsskatteutredningens förslag: 16,5% bolagsskatt redan 2016? Företagsskattekommittén föreslår att avdragsrätten för räntekostnader slopas för juridiska personer. Istället vill man se ett schablonmässigt finansieringsavdrag, som gör att den effektiva bolagsskatten blir 16,5%. NEUTRAL BOLAGSBESKATTNING Företagsskattekommittén har lämnat sitt slutbetänkande med förslag till ändrade regler för beskattning av bolag. Syftet med kommitténs utredning har varit att hitta sätt att öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, samt att se över möjligheten att slopa reglerna om ränteavdragsbegränsningar. Förslagen gäller bara juridiska personer, inte enskilda näringsidkare. INGET AVDRAG FÖR NEGATIVT FINANSNETTO Kommitténs huvudförslag är att räntor och andra finansiella kostnader bara ska få dras av mot finansiella intäkter. Negativa finansnetton ska alltså inte vara avdragsgilla och får inte sparas till senare beskattningsår. I koncerner ska positiva finansnetton dock få kvittas mot negativa finansnetton från företag i samma koncern. Juridiska personer som direkt eller indirekt är delägare i handelsbolag (eller en utländsk delägarbeskattad juridisk person) ska normalt räkna in det finansnetto som hör till handelsbolaget i sitt eget finansnetto. Förslaget innebär att de nuvarande reglerna om ränteavdragsbegränsningar kan slopas. VERANTÖRSKREDITER UNDANTAS Kostnader för krediter på grund av köp av tillgångar eller tjänster i näringsverksamheten (leverantörsskulder) ska inte räknas som finansiella kostnader om det är krediter som lämnats på sedvanliga villkor. FINANSIERINGSAVDRAG GER 16,5% BOLAGSSKATT Samtidigt föreslås ett schablonmässigt finansieringsavdrag som ska få göras oavsett om företaget har några finansieringskostnader eller inte. Finansieringsavdraget ska uppgå till 25% av företagets skattemässiga resultat (om detta är positivt). Finansieringsavdrag = 25% x skattemässigt resultat Detta avdrag motsvarar en sänkning av bolagsskatten med 5,5 procentenheter, dvs till motsvarande 16,5%. AKTIEFÅLLAN AVSKAFFAS Kommittén föreslår att förlust och nedskrivning av finansiella instrument (t ex marknadsnoterade aktier) ska omfattas av begreppet finansiell kostnad. Därmed kan reglerna om den s k aktiefållan avskaffas. ALTERNATIVT FÖRSLAG Som alternativ till huvudförslaget föreslår kommittén att avdrag för negativa finans netton ska få göras med högst 20% av det skattemässiga resultatet (justerat för positiva finansnetton och överskott från handelsbolag och utländska juridiska personer). Resterande del av det negativa finans nettot ska få rullas vidare till senare beskattningsår, dock i maximalt sex beskatt ningsår. Speciella begränsningar ska gälla vid ägarförändringar. I det alternativa förslaget föreslås inget slopande av nuvarande ränteavdragsbegränsningar. Kommittén föreslår också i det alternativa förslaget att bolagsskattesatsen sänks med 3,5 procentenheter, dvs från 22% till 18,5%. TIDIGARE ÅRS UNDERSKOTT I båda alternativen föreslår kommittén att outnyttjade underskott från tidigare år ska kvoteras till 50% för det första beskattningsåret som påbörjas efter ikraftträdandet. IKRAFTTRÄDANDE De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari Hur troligt det är att det faktiskt blir ändrade regler är oklart och om det i så fall blir redan 2015 är ännu mer oklart. Dels har vi ett val framför oss, dels vet vi av erfarenhet att det ofta går trögt med förändringar. 4 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

5 Förmånsbil del av år En anställd får förmånsbil i juni 2014 och ska därefter ha bilen resten av året. Måste man ta upp förmånsvärde för hela året? Svar: Förmånsvärdet beräknas per månad den anställde har haft förmånsbilen. I detta fall innebär det att den anställde ska beskattas för sju månaders bilförmånsvärde, dvs 7/12 av hela förmånsvärdet. Till detta kommer eventuellt förmånsvärde för fritt drivmedel. ROT-avdrag och förbättringsutgifter Sommaren 2013 anlitade jag ett byggföretag för renovering av min villa som jag senare under året sålde. Jag fick då maximalt preliminärt ROT-avdrag. När jag fick skatteberäkningen från Skatteverket visade det sig att min slutliga skatt inte räckte till så den slutliga skattereduktionen blev mindre än den preliminära. Får jag räkna in mellanskillnaden i förbättringsutgifterna vid kapitalvinstberäkningen för villan? Svar: Ja, om den slutliga skattereduktionen blir mindre än den preliminära får du lägga till skillnaden mellan den preliminära och slutliga skattereduktionen till dina förbättringsutgifter för fastigheten. Har du redan skickat in din deklaration till Skatteverket när du får besked om den slutliga skattereduktionen kan du lämna in en rättelse av blankett K5. Skulle du redan ha fått ditt slutskattebesked får du i stället begära omprövning av din deklaration (senast 2019 för deklarationen 2014). Redovisning av utlägg Vi har gjort ett utlägg och ska nu fakturera vår kund för detta. Ska vi lägga moms på utlägget? Hur gör vi i bokföringen? Svar: Vid ett rent utlägg är affären uppgjord mellan er kund och leverantören, och betalningsansvaret ligger på er kund. Exempelvis kan nämnas när en redovisningsbyrå betalar registreringsavgifter till Bolagsverket för kunders räkning. Vid denna typ av utlägg bokför ni utgiften på ett fordringskonto, och eventuell moms lyfts inte av er. När ni vidarefakturerar utgiften till er kund så krediteras fordringskontot och ingen moms läggs på er faktura. Ni bifogar en kopia av ursprungsfakturan med er faktura till kunden, som underlag för kundens momslyft. Andra utlägg som egentligen är en vanlig kostnad för intäkternas förvärvande bokförs som vanligt i er verksamhet, dvs ni lyfter eventuell moms och utgiften bokförs som kostnad. När ni fakturerar inköpet till kunden räknas det som en försäljning (intäkt). Utgående moms beräknas på inköpsbeloppet exklusive moms. Detta förfarande kan du exempelvis använda vid rese- och logikostnader som du har för en kunds räkning och som är en del av din normala verksamhet. Observera att du, om du är t ex redovisningskonsult, ska lägga 25% moms på utlägg för exempelvis egna tågresor även om du själv erlagt 6% på dessa vid inköpet. Sjukdom under semestern Vad gäller om en anställd blir sjuk under semestern? Och vilka regler gäller om det gäller en deltidssjukskrivning? Kan den anställde få sjuklön och semesterlön för del av dag? Svar: Om en anställd blir sjuk under semestern kan han begära att sjukdagarna inte ska räknas som semester. Den anställde måste dock så snart han har möjlighet anmäla sjukdomen till arbetsgivaren. Han kan alltså inte komma tillbaka efter semestern och först då anmäla att han har varit sjuk för att på så vis få nya semesterdagar. Dessa regler gäller dock enbart vid hela sjukdagar (semesterdagar kan bara tas ut i hela dagar). Är den anställde sjuk endast en del av dagen behöver arbetsgivaren inte avräkna denna dag från semesterledigheten. Nyhetsbrev till redovisningsbyråns kunder vi sköter ert nyhetsbrev till era kunder Med ett intressant nyhetsbrev ger ni era kunder ett mervärde, stärker er trovärdighet och fördjupar relationen med era kunder. För en låg kostnad kan vi sköta allt som har med nyhetsbrevet att göra. Vi gör det redaktionella arbetet, sköter prenumerationshanteringen och utformar nyhets brevet utifrån er grafiska profil. Ni har även möjlighet att skriva en egen ingress i varje nyhetsbrev. Era kunder anmäler sig till nyhetsbrevet på er webbplats och ni står som avsändare; allt för att kunden ska upp leva att det är just ert nyhetsbrev. Vi lägger gärna upp ett testgränssnitt där ni får en uppfattning om hur just ert nyhetsbrev skulle kunna se ut. Kontakta oss om du vill veta mer eller göra en beställning. BL Byrå Nyhetsbrev 1 500:-/mån 10 nyhetsbrev/år Obegränsat antal kunder Ingen uppläggningsavgift Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

6 BL Administration programmet med de nöjdaste proffsanvändarna nu i molnet! I BL Administration finns de program byrån behöver samlade och integrerade i ett och samma system. Det är en av orsakerna till att programmet har de nöjdaste användarna bland redovisnings- och revisionsbyråer. En annan är att programmet innehåller en mängd kraftfulla specialfunktioner och finesser för byråer. En tredje att medarbetarna i programsupporten har lång erfarenhet av redovisning och kan hjälpa till även med svårare frågeställningar. BL Administration har fyra år i rad utsetts till vinnare i SRF:s stora undersökning Nöjd kund. Programmet har de mest nöjda användarna på samtliga punkter funktion, användarvänlighet och programsupport. Bygg ditt eget ekonomisystem! BL Administration består av en serie fristående programmoduler. Du väljer själv det byrån eller kunden behöver. Programmen kan med fördel köras integrerade. BL Bokföring installerat 1 990:- molnet 99:-/mån BL Bokföring Plus installerat 3 990:- molnet 198:-/mån BL Fakturering installerat 1 990:- molnet 99:-/mån BL Fakturering Plus installerat 3 990:- molnet 198:-/mån BL Bokföring är ett mångsidigt bokföringsprogram med många smarta funktioner som effektiviserar ditt arbete. Det här är vårt mest sålda bokföringsprogram. Ett bokföringsprogram med funktioner för avancerad redovisning med bl a kostnadsbärare och projekt. Inne håller även anläggningsregister och möjlighet att redigera olika rapporter. Ett lätthanterligt faktureringsprogram med många finesser och funktioner. Du utformar fakturorna exakt som du vill ha dem och får full kontroll över betalda och obetalda fakturor, påminnelser, mm. Ett kraftfullt och komplett faktureringsprogram med funktioner för lagerhantering, offerthantering, avtals faktu re ring, autogiro, mm. BL Leverantör installerat 1 990:- molnet 99:-/mån Ett program för snabb och enkel registrering av leverantörsfakturor och betalningar. Betalfilen skickas till plus - eller bankgirot för bevakning eller betalning. BL Lön installerat 1 990:- molnet 129:-/mån Ett lättarbetat löneprogram där du registrerar löner utifrån färdiga lönearter och skriver ut lönebesked till den anställde. Programmet skapar en betalfil för utbetalning via internetbank eller via Bankgirot. BL Tidredovisning installerat 1 990:- molnet 99:-/mån Ett mycket lämpligt tidredovisningsprogram för byråer och andra som fakturerar kunder för arbetad tid. I programmet får du fram ett faktureringsunderlag och kan enkelt skriva ut fakturor. Vill du veta mer om BL Administration kan du kontakta våra säljare eller 6 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

7 Molnlösning för redovisningsbyrån flexibilitet för dig och dina klienter Med BL Administration i molnet arbetar du i ett installerat program med alla fördelar som det innebär i form av funktioner, prestanda och användarupplevelse. Samtidigt får du molnlösningens alla fördelar genom full tillgänglighet som låter dig arbeta från olika platser och simultant med andra i samma företag. Kort sagt du får det bästa från två världar. Jobba var du vill och när du vill Jobba flera samtidigt Säker datalagring Automatisk säkerhetskopiering Jobba var du vill och när du vill! Med BL Administration i molnet kan du som redovisningskonsult samverka effektivare och säkrare med både kollegor och kunder. Slut på importer, exporter, bifogade filer och USB-stickor. Du slipper också krångla med egna servrar och säkerhetskopiering. Det sköter vi och du får mer tid för intäktsskapande arbete. Så fungerar molnlösningen Säker och snabb åtkomst till dina företag Med vår molnlösning sparar du dina företagsuppgifter (bokföring, reskontror, fakturering osv) i en databas på internet. Du har programmet installerat på din dator. De uppenbara fördelarna är att du får en ökad åtkomst genom att du når dina data från olika platser och att vi sköter arbetet med säkerhetskopiering. All trafik mellan programmet och databasen är starkt krypterad. Flera samtidiga användare Flera användare kan samtidigt och från olika platser vara uppkopplade mot och arbeta mot samma företagsdatabas. Det kan t ex vara en redovisningsbyrå som låter kunder sköta sin fakturering direkt i programmet. Säker datalagring All din information lagras på en server placerad i en säker datahall med bevakning dygnet runt. Dina företagsdata är Redovisningsbyrå Klient Redovisningsbyrån och byråns kund jobbar mot företagsdatabasen i realtid, dvs inga manuella överföringar krävs. Redovisningsbyrån har sedan tidigare BL Administration medan kunden hyr de program delar han eller hon ska arbeta med, t ex BL Fakturering. därför bättre skyddade med vår molnlösning än om du haft dem i din dator på kontoret eller hemma. Automatisk säkerhetskopiering Du behöver inte själv tänka på att göra säkerhetskopior av ditt arbete. Dina data säkerhetskopieras automatiskt varannan timme. Dagliga kopior sparas en månad bakåt i tiden. Bli byråpartner och hitta nya kunder! Nyhet! Nu kan redovisningsbyråer som använder BL Administration bli vår byråpartner. Genom att finnas med i listan över byråpartners på vår välbesökta hemsida kan ni få nya kunder på ett enkelt sätt. Det är kostnadsfritt att vara byråpartner. Läs mer på sid 9! Nöjdaste användarna 4 år i rad! Fyra år i rad har BL Administration utsetts till vinnare i SRF:s stora undersökning Nöjd Kund. Det är programanvändarna som har tyckt till i enkäten. Programet har de nöjdaste användarna på samtliga punkter: funktion, användarvänlighet och programsupport. Du kan också bli en av våra nöjda kunder! Beställ en demo! Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

8 BL Bokslut Proffs bokslutsprogrammet utan begränsningar! Komplett med anläggningsregister och obegränsat antal företag. BL Bokslut Proffs är ett lättarbetat, flexibelt, pedagogiskt och kompetent program för redovisnings- och revisionsbyråer. Programmet är komplett med alla funktioner du behöver för bokslutet och årsredovisningen. Du kan hantera ett obegränsat antal företag. Program- och bokslutssupport ingår. Användarvänligt och intuitivt Programmet är mycket användarvänligt och intuitivt. Du förstår direkt hur du ska arbeta med de olika momenten och har stor frihet att redigera i beräknings bilagor, årsredovisningar, protokoll och alla övriga dokument du kan skapa i programmet. Den tydliga arbetsgången och en unik överskådlighet gör att du kan arbeta med maximal effektivitet. Komplett och utan begränsningar BL Bokslut Proffs är ett komplett program för bokslut och årsredovisning. Du behöver inte köpa några tilläggsprogram. Det finns heller inga begränsningar när det gäller antalet företag du kan hantera i programmet. Bokslutsbilagor och kontering I bokslutsdelen skapar du de bilagor som du behöver till ditt bokslut. Möjlighet finns att via SIE-import föra över text och belopp till bilagor. Drygt 50 bokslutsbilagor finns i programmet och från de flesta kan du skapa ett bokslutsverifikat. Du kan skapa bokslutsverifikaten i olika serier. En tydlig bilagehanterare visar saldo på respektive bilaga samt saldo på respektive konto och ger dig möjlighet att administrera dina bilagor. Anläggningsregister ingår I BL Bokslut Proffs ingår ett anläggningsregister som automatiskt beräknar planenliga avskrivningar och vinst/förlust vid försäljningar, mm. Från anläggningsregistret hämtar du enkelt uppgifter till de olika avskrivningsbilagorna. Årsredovisning Årsredovisningen skapas på ett enkelt sätt och är dessutom flexibel och lätt att redigera. När du har gått igenom alla steg har du en färdig årsredovisning. Enklare kan det inte bli. Omfattande Reko-stöd Till varje bokslutsbilaga finns Reko-stöd i form av check listor. Du kan även göra boksluts rapporten direkt i programmet. Aktiebok I programmet finns möjlighet att föra aktiebok. Aktiebokens rapporter innehåller både historik och aktuellt ägarförhållande. BL Bokslut innehåller: Aktiebok Anläggningsregister Bokslutsbilagor Bilagehanterare Möjlighet att skapa bilagor automatiskt Flytt och delning av kontosaldon till önskad rubrik i årsredovisningen Tilläggsupplysningar Nothanterare Möjlighet att skapa noter automatiskt Förvaltningsberättelse Fastställelseintyg Revisionsberättelse Årsstämmoprotokoll Reko-stöd SIE-import/-export Manuell registrering av saldon Redigeringsbara bokslutsoch årsredovisningsmallar Redigerad mall kan appliceras på flera företag Uppdatering av SRU- koder Integrering med BL Bokföring Obegränsat antal företag Fri support och uppdatering i 6 månader BL Bokslut Proffs 3 990:- Obegränsat antal företag 6 mån support/uppdatering Förlängning: kr/år kr/extra användare 8 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

9 Bli byråpartner! gratis marknadsföring och effektivare kundsamverkan En nyhet från i höst är att redovisningsbyråer som använder BL Administration kan bli vår byråpartner. På vår hemsida som har över besökare i månaden kan besökande företag hitta byråpartners från olika delar av landet. Genom att finnas med på sidan kan ni få nya kunder på ett enkelt sätt. Som byråpartner samverkar ni med kunderna genom vår molnlösning. Kunden kopplar sin fakturering, lönehantering mm till er och ni får automatiskt in uppgifterna i ert system. Det innebär att ni och kunden kan fördela arbetet mellan er det vanligaste är kanske att kunden registrerar fakturor och att ni på byrån sköter bokföringen. Men olika företag har olika behov och med vår molnlösning kan ni och kunden välja det upplägg som passar bäst. Molnupplägget bygger på att ni som redovisningsbyrå kör BL Administration i molnet mot era kunder medan kunden hyr de programdelar han eller hon ska arbeta med, t ex BL Fakturering i molnet. Priset för kunden är 99 kr/månad för de vanligaste modulerna. En läslicens kostar 29 kr/månad. För er som byrå tillkommer inga kostnader. Du är välkommen att kontakta oss om du vill bli byråpartner! Kontakta någon av våra säljare på eller Löneväxling ny webbkurs I den här webbkursen går Kristina Karlén utförligt igenom hur det här med löneväxling fungerar. Du lär dig vilka förmåner som kan löneväxlas, hur en löneväxling påverkar beskattningen och den anställdes sjuk- och pensionsgrundande inkomst och skillnaderna mellan bruttolöneavdrag och nettolöneavdrag. Kursen vänder sig till alla som hanterar löner och personal. Beställ på eller ring Se en film om ekursen! ekurs Löneväxling 2 890:- Varför löneväxling? Vad kan man löneväxla mot? Bruttolöneavdrag Nettolöneavdrag Löneväxlingsavtal Påverkan på sociala förmåner Löneväxla mot privat sjukvård och privata sjukvårdsförsäkringar Löneväxla mot pensionssparande Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

10 BL Skatt den nya generationen skatte- och deklarationsprogram! BL Skatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med beräknings bilagor, preliminärdeklaration, automatisk deklarationskontroll med fel, tips och varningar, skatteberäkning, mm. Via SIE-överföring kan du överföra uppgifter från BL Administration och andra ekonomisystem. Du får på så vis en smidig koppling mellan bokföringen och deklarationen. Med BL Skatt gör du snabbt och enkelt alla typer av deklarationer. Lättanvänt och kraftfullt BL Skatt är marknadens mest användarvänliga skatte- och deklarationsprogram. Via en guide skapar du enkelt de blanketter som behövs. Lättanvän da och smarta beräknings bilagor hjälper dig att fylla i Skatteverkets blanketter. Programmets unika funktioner för skatteberäkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera. Blanketter och bilagor Förutom Skatteverkets deklarationsblanketter innehåller BL Skatt en mängd bilagor för allt du kan tänkas vilja räkna fram. Dessutom finns blanketter för t ex kontrolluppgifter, preliminärdeklaration, skalbolagsdeklarationer och reduktions ansökningar. Välj den version som passar dig! Deklarationskontroll Med hjälp av den automatiska deklarations kontrollen kan du direkt på blanketten se om det finns fel, tips eller varningar kopplade till ett fält. Den ger dig bland annat tips om vilka olika avsättningar du kan göra. Smidig koppling till bokföringen Via SIE-överföring kan du överföra uppgifter från BL Administration och andra ekonomisystem. Du får på så vis en smidig koppling mellan bokföringen och deklarationen. Med BL Skatt gör du snabbt och enkelt alla typer av deklarationer. BL Skatt finns i versionerna Företag och Proffs. BL Skatt Företag passar det mindre företaget. Proffs - versionen passar dig som arbetar med att upprätta deklarationer. Dessutom innehåller Proffs-versionen tilläggsprogrammet BL Klient för klienthantering med Reko-stöd. Detta ingår: BL Skatt Företag BL Skatt Proffs: Samtliga blanketter för inkomstdeklaration Fullständig skatteberäkning (innevarande och nästa år) Preliminär inkomstdeklaration och F-skatteberäkning En mängd övriga blanketter (kontrolluppgifter, m fl) Beräkningsbilagor och hjälpblanketter Simulering/skatteplanering direkt i skatteberäkningen Deklarationsöversikt som visar fel, tips och varningar Deklarationskontroll direkt på blanketterna Faktabank SIE-import Filöverföring till Skatteverket av SRU-uppgifter Komplett utskriftshantering (papper och PDF) Simulering av nästa års utdelningsutrymme från K10:an Bilförmånsberäkning och körjournaler e-böckerna Deklarationsteknik och Avdrag i programmet Fri telefonsupport, deklarations- och programfrågor* Upp till 10 deklarationer Obegränsat antal deklarationer Logotyp på utskrifter av skatteberäkningen BL Klient med anståndshantering och Rekostöd (se sid 11) Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna!* BL Skatt Företag 1 890:- Upp till 10 deklarationer Support ingår Förlängning: kr/år 600 kr/extra användare BL Skatt Proffs 4 990:- Obegränsat antal deklarationer Support ingår Förlängning: kr/år kr/extra användare BL Skatt Fåab 1 890:- Beräkningsmodul för utdelning/ kapitalvinst på aktier i fåmansföretag bakåt och framåt i tiden Support ingår Förlängning: kr/år BL Skatt Värdepapper 990:- Programmodul för värdepappershantering. Visar aktuellt värde samt periodens resultat Support ingår Förlängning: 990 kr/år *Bästa skatteprogrammet enligt SRF:s senaste användarenkät Nöjd kund. 10 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

11 BL Klient unik Rekoanpassad klienthantering och byråstöd BL Klient med Rekostöd gör att du enkelt kan följa hur arbetet med dina klienter fortlöper från uppdragets början, via den löpande redovisningen och ända fram till årsbokslut/årsredovisning och deklarationsinlämning. Vår malltjänst för Reko-/byråstöd ingår som en del av BL Klient. Med hjälp av mall paketet förbättrar du din kommunikation inom byrån, med kunder och med myndigheter oavsett om du följer Reko-standarden eller inte. BL Klient med Reko-stöd 1 990:- Support ingår Förlängning: kr/år 600 kr/extra användare Programmet ingår i byrålicensen (11 eller fler företag) för BL Administration samt BL Skatt Proffs. Få överblick över hur arbetet med varje kund fortlöper! BL Klient innehåller: Reko-stöd Uppdragsbrev (även möjlighet att göra egna standardmallar för att kunna använda för många kunder). Kundbreven använder du för att informera kunderna, ifråga sätta fel och brist fälliga underlag, mm. Informationstexterna kan röra krång liga skatte områden som representation, kör journal, fastighetsmoms, mm eller formalia frågor som hur kvitton/ fakturor ska se ut, osv Möjlighet att göra noteringar, med påminnelsefunktion. Materiallistor (säkerställer inlämning och utlämning av kunders material). Checklistorna effektiviserar dina och byråns rutiner och ser till att du inte missar viktiga moment (antagande av kund, avslut av uppdag, mm). Mallarna hjälper dig att upp rätta körjournal, kassa flödes analys, rese räkning, nyckel tals beräkning, kundkort, inventeringsintyg, osv. Bokslutsrapporten. Deklarationsstatus från påbörjandet till inlämningen via byråanstånd mm. Klienthantering Här finns funktioner som: Statusrapporter Kontakthistorik Smart sökning Handläggarregister Avstämningslistor Import från BL Administration för inlämnade skattedeklarationer BL Företagsplatsen höjer värdet på byråns tjänster Med BL Företagsplatsen får redovisningsbyrån ett smidigt webbaserat verktyg för att presentera redovisningsinformation för sina kunder. Ni gör kundföretagens ekonomi tillgänglig på ett helt nytt sätt dels genom att ekonomin presenteras på ett tydligt och tilltalande sätt, dels genom att kunderna alltid når informationen via nätet. Ett abonnemang på BL Företagsplatsen förutsätter att ni använder BL Administration. Tjänsten erbjuds i samarbete med Företagsplatsen AB. BL Företagsplatsen från 995:-/mån 5 fördelar: Lyfter fram redovisningsbyråns varumärke i all rapporte ring. Kunderna förstår mer av den tjänst ni leve rerar och inser värdet av den. Ökar trafiken på er hemsida era kunder går in där minst en gång i månaden. Översiktligheten gör det enklare att föreslå utökning av bokföringsuppdraget. Tidsbesparingen det innebär att inte behöva sammanställa rapporter mm till kunderna. Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

12 Midama Ekonomi växer med BL Administration i molnet När kunderna har fakturerat kan vi sköta bevakning, påminnelser, inbetalningar mm plus att vi enkelt kan hjälpa dem om det är något problem. ning där Midama och kunden k an samverka effektivt även på avstånd. Man använder molnlösningen framförallt genom att kunderna fakturerar själva medan Midama gör resten när det gäller löpande bokföring, leverantörfakturor, betalningar, löner, mm. Den stora fördelen med BL Administration i Molnet är att vi jobbar i samma databas som våra kunder. När kunderna har fakturerat kan vi sköta bevakning, påminnelser, inbetalningar mm plus att vi enkelt kan hjälpa dem om det är något problem, förklarar Lasse Ottosson. Det är intressant att komma ut och träffa redovisningskonsulter och höra om deras ofta skilda bakgrund; vissa är självlärda, andra välutbildade också finns sådana som Lasse Ottosson, som är både och. Han är civilekonom efter studier vid Uppsala Universitet. Han har arbetat på golvet i familjeföre taget, på Skatteverket, som företagskonsult och Att driva redovisningsbyrå i Ljusdal, kan det vara något? Jo, det kan det, i alla fall om man frågar Lasse Ottosson som driver Ljusdals-byrån Midama Ekonomi med i dagsläget sex, och från i höst åtta anställda. Inte illa i en liten kommun där företagstillväxten varit så pass låg att kommunen tillhör det så kallade stödområdet med sänkta arbetsgivaravgifter för att stimulera etableringar på orten. Bland Midamas kunder finns en hel del restauranger och byggfirmor företag det finns gott om i Ljusdal. Man hjälper även ett antal bostadsrättsföreningar med redovisningen. Merparten av kunderna finns i Ljusdal med omnejd men även i Stockholm och i utlandet. Att man sköter redovisningen åt ett antal utlandsägda bolag förklaras bland annat av kontorschefen Pietro Ceccarellis kontaktnät. För att kunna jobba effektivt, inte minst med distanskunderna, ligger Midama i framkant och jobbar med de senaste tekniska lösningarna. Ett exempel på det är att man sedan årsskiftet använder BL Administration i molnet, en lössom ekonomichef. Det låter tveklöst som en lämplig bakgrund för den som vill hjälpa företagare med ekonomi och redovisning och att förklara vad siffrorna betyder och hur de hänger samman. Lasse Ottosson, tvåa från vänster, tillsammans med medarbetarna i de nya fräscha lokalerna. Foto: Lars Lööv Text: Pål Carlsson 12 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

13 BL Info nyhetstjänst och frågeservice Med BL Info håller du dig informerad om alla viktiga nyheter inom områdena skatt, ekonomi, redovisning, personal och juridik. Nyheterna får du via e-post och internet (Online) eller via nyhetstidningar (Pärm). BL Info-redaktionen består av experter som tolkar, drar slut satser, ger råd och beskriver hur nyheterna påverkar företagen och ägarna. Online-tjänsten ger dig även tillgång till ett stort antal dokumentoch beräkningsmallar samt ett flertal e-böcker som hjälper dig i ditt dagliga arbete. Tecknar du dessutom ett abonnemang på Frågeservice kan du ringa till våra experter och få svar på alla dina frågor. Många redovis ningsbyråer använder regelbundet vår frågeservice som sin externa resurs. Online allt du behöver på ett ställe På vår internettjänst BL Info Online lägger vi ut samtliga nyhets artiklar som vi publicerar i nyhetspärmen. Via e-post meddelar vi när nya artiklar lagts ut. Pärmen nyhetsutskick som håller dig uppdaterad Med BL Info-pärmen får du under ett år 20 nyhetstidningar om allt som händer inom skatt, ekonomi, redovisning, personal och juridik. Det kan t ex handla om nya regler och vilka effekter de får för företagen och deras ägare. I en särskild bilaga hittar du alla viktiga sifferuppgifter som rör skatte- och ekonomiområdet. Pärmen innehåller även ett utförligt sökordsregister som gör att du enkelt hittar det du söker. Frågeservice personligt och tryggt Abonnerar du på vår frågeservicetjänst kan du ringa eller mejla till våra experter för att snabbt få svar på frågor inom områdena skatt, ekonomi, personal, redovisning och juridik. Med frågeservice har du alltid någon att vända dig till när du stöter på nya eller knepiga frågeställningar. BL Info finns i fyra varianter. Du väljer den som passar dig bäst: Nyhetsbrev löpande information om de senaste nyhetsartiklarna via e-post. Faktabank idealiskt när du behöver veta ett belopp, en procentsats eller någon annan faktauppgift. Artikelarkiv sök snabbt och enkelt bland artiklar. Dokumentmallar ladda hem, fyll i och skriv ut korrekta dokument på nolltid. T ex anställningsavtal, köpeavtal och körjournal. Beräkningsmallar mallar för skatteuträkning, budgetar, kalkyler, analyser, utdelning, mm. e-böcker sex av våra viktigaste e-böcker. Möjlighet att köpa till Lilla eller Stora Ekonomipaketet (se sid 17) till rabatterat pris. 20 nyhetstidningar/år med de senaste nyhetsartiklarna. Svar på dina frågor ring eller mejla våra experter i Frågeservice. Online Online + Pärm Online + Frågeservice Online + Pärm + Frågeservice Online 990:-/år Online + Pärm 1 890:-/år Online + Frågeservice 3 590:-/år Online + Pärm + Frågeservice 4 090:-/år Priserna gäller för en användare. Kontakta oss för en offert om ni är flera användare från samma företag, Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

14 Så fungerar komponentavskrivning I K3-reglerna finns det en möjlighet (i vissa fall ett krav) att dela upp en tillgång i olika komponenter med tanke på hur de olika delarna förbrukas. Komponenterna skrivs sedan av utifrån den beräknade nyttjandeperioden. RÄTTVISANDE BILD Tanken med komponentavskrivning är att man ska få en mer rättvisande bild av redovisningen under innehavstiden än om hela tillgången skrivs av utifrån samma nyttjandeperiod. För att åstadkomma detta krävs dock att nyttjandeperioderna kan fastställas med rimlig säkerhet och att en uppdelning av anskaffningsvärdet på de olika komponenterna kan göras på ett bra sätt. NYTTJANDEPERIODEN För att åstadkomma en korrekt kostnadsredovisning krävs det att nyttjandeperioderna kan fastställas med rimlig säkerhet och att en uppdelning av anskaffningsvärdet på de olika komponenterna kan göras på ett bra sätt. Frågan är inte om, utan hur långt man ska sträcka sig i uppdelningen på komponenter. Beroende på byggnadstyp bör grund, stomme, stammar, fasad, tak, fönster, köksinredning, ytskikt, balkonger, ventilation, elinstallationer mm som behöver bytas ut under en byggnads livslängd kunna utgöra betydande komponenter. Komponenter med samma nyttjande period får dock skrivas av tillsammans, dvs de behöver inte hanteras separat. Det kan dock finnas praktiska fördelar med att dela upp byggnaden så korrekt som möjligt. ANSKAFFNINGSVÄRDE När det gäller uppdelningen av byggnadens anskaffningsvärde på de olika komponenterna, måste man göra en bedömning utifrån den förvärvade byggnadens skick. Är taket nyligen utbytt eller är det dags att byta? Är det ett nytt tak bör naturligtvis en större del av anskaffningsvärdet fördelas på komponenten tak. Du måste göra en analys av köpeskillingen för att se vad företaget faktiskt har betalat för. Det går inte att ge ett entydigt svar på hur fördelningen ska göras. Normalt sett bör man vid förvärvet ha gjort en plan över byggnadens reparationsbehov, som kan ligga till grund för uppdelningen av anskaffningsvärdet. Läs mer om K3 i vår bok Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag enligt K3-reglerna, sid 15. TVINGANDE I VISSA FALL I vissa fall är det tvingande att dela upp en tillgång i olika komponenter. Det gäller om man kan anta att skillnaden i förbrukningen av en anläggningstillgångs betydande komponenter är väsentlig. Det normala kommer dock även i K3 vara att man skriver av maskiner och inventarier som en enhet och inte gör någon uppdelning på komponenter. Det exempel som Bokföringsnämnden ger på tillgångar med betydande delar som förbrukas väsentligt olika är fastigheter. Andra exempel på när en uppdelning på komponenter kan vara aktuell är om företaget äger flygplan, fartyg, masugnar, stora skogsmaskiner och liknande. En byggnad har ett flertal betydande komponenter såsom grund, stomme, stammar, fasad, tak och liknande. En byggnads olika komponenter har normalt väsentligt olika nyttjandeperioder. En uppdelning ska då göras av byggnadens anskaffningsvärde på de olika komponenterna. Info AB har låtit uppföra ett hyreshus. Byggnadens anskaffningsvärde var 10 milj kr. Företaget har bedömt att byggnaden består av följande komponenter. Komponent Nyttjandeperiod Andel ca Anskaffningsvärde Stomme och grund 100 år 30% kr Stomkompletteringar/innerväggar 50 år 20% kr Installationer (rör-, el- och ventilation) 40 år 12% kr Inre ytskikt 13 år 9% kr Tak, fasad och fönster 50 år 10% kr Köksinredning 30 år 3% kr Ventilation 25 år 2% kr Styr- och övervakning 12 år 2% kr Restpost 50 år 12% kr Summa: 100% kr Företaget har utgått från den underhållsplan som man har upprättat för byggnaden vid fastställandet av nyttjandeperioden. 14 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

15 Böcker, e-böcker och e-bokpaket Vi är ledande i Sverige när det gäller handböcker om skatt, redovisning och juridik för företag och deras rådgivare. Många av våra böcker finns som e-bok du kan välja att beställa en enskild titel eller ett av våra e-bokpaket. Här är ett urval av våra 80 titlar. Du kan läsa mer om alla våra böcker på Böcker som ingår i Lilla Ekonomipaketet Böcker som ingår i Stora Ekonomipaketet Fri frakt vid beställning av två böcker! K1, K2 och K3 vi har handböckerna: 5 uppl, jan 14, 379 sid 4 uppl, jan 14, 383 sid 1 uppl, jan 14, 499 sid Bokföring och bokslut i enskild firma enligt K1-reglerna Komplett handbok för dig som sköter redo visningen i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och att löpande bokföra alla affärshändelser i en enskild firma. Den som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat årsbokslut. Boken innehåller en mängd konteringsexempel som visar hur du värderar de olika posterna i det förenklade årsbokslutet. Allt utförligt kommenterat på begriplig svenska. Exemplen bygger på BAS-kontoplanen för förenklat årsbok slut. Ur innehållet: Förenklat årsbokslut Bokföringens grunder Kontantmetoden Faktureringsmetoden Inventarier/avskrivningar Lager Bilen Leasing Anställda Moms Försäljning Försäkring Inköp Fastigheter Bilförmån Traktamenten Skatter Eget kapital Ägarens transaktioner med företaget Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag enligt K2-reglerna Praktisk vägledning för dig som vill upprätta en årsredovisning för ett aktiebolag enligt K2-reglerna. Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Boken innehåller många praktiska exempel. Ur innehållet: Maskiner och inventarier Byggnader, mark och markanläggningar Avskrivningar Nedskrivningar och uppskrivningar Finansiella tillgångar Periodiseringar Obeskattade reserver Koncernbidrag Aktieägartillskott Avsättningar Uppställningsform för årsredovisningen Tilläggsupplysningar Förvaltningsberättelse Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag enligt K3-reglerna En handbok i hur du upprättar bokslut och årsredovisning enligt de nya K3-reglerna. Stort utrymme ägnas även åt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur du ska kontera olika bokslutshändelser. Inför övergången till K3-reglerna har du stor nytta av bokens kapitel om detta. Ur innehållet: Maskiner och inventarier Byggnader, mark och markanläggning Avskrivningar Nedskrivningar och uppskrivningar Finansiella tillgångar Periodiseringar Obeskattade reserver Koncernbidrag Aktieägartillskott Avsättningar SRF:s mall för K3-årsredovisning Tilläggsupplysningar Förvaltningsberättelse Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

16 Ny upplaga! 22 uppl, jan 14, 448 sid 18 uppl, jan 14, 382 sid 18 uppl, jan 14, 466 sid 3 uppl, juni 14, 156 sid AKTIEBOLAG är en utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt, ekonomi och juridik för både aktiebolaget och dess ägare. Boken innehåller dessutom en utförlig genomgång av reglerna för utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag. ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. Boken är en praktisk handbok i arbetsrätt för arbetsgivare. Anställningsavtal, semester, sjuklön, förmånsbeskattning, löneadministration och uppsägning är några av de saker boken tar upp. BOKFÖRING är praktisk handbok för företag och föreningar. Boken innehåller massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL AKTIEBOLAG är en praktisk handbok som visar hela kedjan från över låtelse avtal till konteringar, balans- och resultaträkningar och deklaration. Ny bok! Ny upplaga! 22 uppl, jan 14, 318 sid 1 uppl, okt 14, 200 sid 8 uppl, juni 14, 308 sid 10 uppl, jan 14, 414 sid ENSKILD FIRMA innehåller allt som rör företagares skatt, ekonomi, juridik och deklaration. Boken passar utmärkt som handledning på redovisnings- och revisionsbyråer. FISSIONER förklarar utförligt med praktiska exempel hur fissioner genomförs. Såväl de bolagsjuridiska reglerna som redovisningsregler och skatteregler beskrivs och förklaras ingående FUSIONER förklarar utförligt med praktiska exempel hur en fusion genomförs. En praktisk handbok för alla som kommer i kontakt med omstruktureringar av företag. FÅMANSFÖRETAG är en utförlig genomgång av de skatte regler som gäller för fåmansföretag och deras ägare. Tyngdpunkten ligger på utdelnings- och kapital vinstreglerna. Ny upplaga! 1 uppl, okt 13, 143 sid 1 uppl, okt 13, 458 sid 11 uppl, sep 14, 348 sid 20 uppl, jan 13, 325 sid FÄLLOR & FEL REDOVISNING Hur du undviker de vanligaste felen på redovisningsområdet. Boken går igenom ett antal speciellt komplicerade redovisningsområden och hur du upptäcker svårigheterna och redovisar dem korrekt. FÄLLOR & FEL SKATT OCH MOMS Hur undviker du de vanligaste felen och vilka påföljder medför felen? Boken behandlar även bl a taxeringsförfarandet, omprövning och överklagande. FÖRMÅNER är en praktisk uppslagsbok där du hittar den skattemässiga behandlingen av alla tänkbara förmåner. Förmånsbeskattningen beskrivs både ur företagens och ur den anställdes synvinkel. HANDELSBOLAG är en utförlig handbok där du hittar allt du behöver veta om skatt, ekonomi och juridik för både handelsbolaget och dess delägare. 3 uppl, okt 10, 302 sid 5 uppl, jan 14, 219 sid 9 uppl, jan 14, 381 sid 14 uppl, feb 13, 680 sid KOMPANJONER är en handbok för alla som driver företag tillsammans. Alla krångliga regler förklaras och dessutom visar boken med hjälp av tydliga exempel hur man skriver ett kompanjon avtal. LIKVIDATION visar med praktiska exempel hur en avveckling av ett bolag genom en frivillig likvidation genomförs. LÖNEHANDBOKEN är en heltäckande handbok där du hittar väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löneoch personaladministration. MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. Utmärkt som uppslagsbok för alla som hanterar moms. 16 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

17 Ny bok! 296:- 1 uppl, nov 13, 131 sid 1uppl, jun 14, 169 sid 5 uppl, jan 14, 304 sid 1 uppl, sept 13, 406 sid PENNINGTVÄTTSLAGEN Som redovisningskonsult eller revisor omfattas du av penningtvättslagen. I boken beskriver vi vad som förväntas av dig och hur du uppfyller dessa krav. PENSIONSPLANERING FÖR FÖRETAGARE handlar om hur du på bästa sätt planerar inför livet som pensionär. Boken tar upp hur du tar ut pension på bästa sätt allmän pension, privat pensionssparande och tjänstepension. PENSIONSSTIFTELR visar hur den som driver ett aktiebolag kan ordna sin pension från företaget på ett förmånligt sätt genom stiftelser, genom försäkringar och genom andra avsättningar. SKATTEFÖRFARANDET En helt ny och modern lag Skatteförfarandelagen har ersatt en rad gamla lagregler. Här får du en fullständig genomgång av de nya skatte förfarandereglerna. Ny upplaga! 296:- 5 uppl, feb 14, 416 sid 1 uppl, sep 13, 131 sid 3 uppl, mars 13, 258 sid 3 uppl, dec 13, 147 sid SKATTEPLANERING I AKTIEBOLAG är en handbok som ger råd och tips om seriös skatteplanering för aktiebolaget och ägaren. SKATTEPLANERING I ENSKILD FIRMA ger massor av exempel på hur du kan minska skatten och skjuta upp skattebetalningen. Du får också modeller som visar hur du ska räkna på skatten. Även planering av sjukpenning och pension tas upp i boken. UTLANDSMOMS är boken för alla som handlar med varor eller tjänster med andra länder. Boken går noggrant igenom alla de nya reglerna med hjälp av praktiska exempel. VÄRDERING AV FÖRETAG är en praktisk handbok i hur du värderar företag i olika situationer. Det kan vara vid en före tagsöver låtelse, utköp av en kompanjon, en skilsmässa eller ett dödsfall. Heltäckande e-bokpaket med uppdaterad information var du än är För dig som arbetar som redovisningskonsult kan våra e-bokpaket verkligen underlätta i ditt dagliga arbete. Genom att du får tillgång till ett stort urval av ständigt uppdaterade e-böcker kan du på ett snabbt och smidigt sätt hämta den information du behöver även ute hos kund. Du slipper lägga onödig tid på att leta bland olika källor och kan använda din tid på ett effektivare sätt. Lilla Ekonomipaketet, 15 böcker 129:-/mån (faktureras årsvis) Stora Ekonomipaketet, 27 böcker 199:-/mån (faktureras årsvis) Tillgängligt och enkelt Med en prenumeration på ett e-bokpaket kommer du åt dina e-böcker från vilken dator som helst, även när du arbetar ute hos kund. Det är enkelt att söka bland informationen och materialet är länkat så att du enkelt tar dig vidare. Till en låg månatlig kostnad får du tillgång till 27 eller 15 e-böcker beroende på om du väljer Stora eller Lilla Ekonomipaketet. 5 fördelar för dig som redovisningskonsult: Alltid aktuellt innehåll. Uppdateras med nya lagbestämmelser och nya regler. Du behöver inte kolla i bokhyllan om du har senaste upp lagan eller inte. Aldrig svarslös. Böckerna täcker de flesta problemområden och situationer du ställs inför. Lätt att söka på ord och begrepp. Tillgång till ditt bibliotek var du än är, bara du är uppkopplad. Både bredd och djup. Allt från momsfrågor och löpande bokföring till dekla rationsfrågor och överklagande av taxeringsbeslut. På vår hemsida kan du läsa mer om de olika e-bokpaketen: Personal, Redovisning, Bostadsrätt, Aktiebolag och Enskild näringsverksamhet. Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

18 3:12, K2, K3, K10, N3A vilka kunskaper behöver du i dag och i morgon? Att gå på kurs ska vara en upplevelse intressant, trevligt, kunskapsgivande och inspirerande. Våra kurser uppfyller allt detta med råge, det törs vi lova efter 25 års erfarenhet av kursarrangemang. Kunniga och engagerade lärare, praktiskt inriktat kursinnehåll och en glad och trevlig stämning detta gör våra kurser till just den upplevelse du som kursdeltagare vill ha. Här är ett urval av våra livekurser på skatte- och redovisningsområdet. Målet är att erbjuda heltäckande och intressanta utbildningar för att möta ditt kunskapsbehov, i dag och i morgon. För mer information och anmälan kan du gå in på vår hemsida eller ringa Bokföring I En tredagarskurs i grundläggande bokföring där du lär dig grunderna i företagets redovisning. Vi varvar teori med praktiska övningar. Bokföring II En tvådagarskurs där du lär dig hantera reskontror, beräkna avskrivningar på inventarier, göra periodiseringar samt stämma av balansräkningens konton. Bokslut & årsredovisning I En grundläggande tredagarskurs där du får en ordentlig genomgång av hur du gör bokslut i ett mindre aktiebolag (K2) kan gå till. Vi tittar även på hur årsredovisningen ska upprättas. Bokslut & årsredovisning II En tvådagarskurs för dig som har gjort några bokslut men vill få en djupare kunskap inom vissa områden. Deklaration i aktiebolag + delägare Under denna heldagskurs får du en praktisk genomgång av hur du upp rättar inkomstdeklaration 2 och blankett K10. Deklaration i enskild firma Under denna heldagskurs får du en praktisk genomgång av hur du upp rättar deklarationen för den enskilde näringsidkaren. Deklarationsnyheter 2015 En halvdagskurs om alla nyheter inför deklarationen Du får en rejäl genomgång blankett för blankett. Du blir även uppdaterad på de nya skatte regler som gäller vid deklarationen Förmåner & representation Uppdatera dig om allt det senaste inom representation och förmånsbeskattning på detta seminarium. Du får en inblick i nya regler, aktuell rättspraxis och Skatte verkets ställningstaganden. Fällor och fel i praktiken Redovisning En praktiskt inriktad kurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen när det gäller redovisning. Fällor och fel i praktiken Skatt En praktiskt inriktad kurs om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen när det gäller beskattning. Fåmansföretag nyhetsuppdatering Nya regler efter valet hösten 2014? Vad föreslår de olika regeringsalternativen? Förslag om sänkt bolagsskatt till 16,5% eller 18,5%. Vilka är redan införda nyheter som påverkar beräkningar och utdelningsbeslut för 2014? Järvsöweekend Nyhetsorienterad utbildning under en förlängd weekend i januari eller februari i trivsam miljö på anrika Järvsöbaden Turist & Konferenshotell. K2 i praktiken nu är det dags! En heldagskurs där vi tittar på de områden där skillnaderna gentemot den vanliga årsredovisningen är störst. Vi visar hur du gör eventuella justeringar vid ingången till K2. K3 i praktiken! En praktiskt inriktad kurs om de grundläggande principerna i det nya K3- regelverket. Du får en genomgång av uppställningsformen för årsredovisningen, samtliga tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelsen. Lön I Under denna tvådagarskurs inriktar vi oss helt på det praktiska löneberäkningsarbetet. Vi varvar föreläsningspass med praktiska övningar. Efter kursen behärskar du alla viktiga moment i löne administrationen. Lön II En praktiskt orienterad kurs för dig som har jobbat med löner en tid och vill få en djupare kunskap inom vissa områden. Momsnyheter 2015 Uppdatera dig på alla momsnyheter under en effektiv halvdagskurs. Förändringstakten inom just momsområdet är hög med många nya rättsfall, förändrade svenska momsregler och påverkan från EU. Pensionsplanering för företagare Hur planerar man bäst för sin pension som företagare? Vad är lönsammast och vad är Samtliga kurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR tryggast? Vilka metoder finns det egentligen och vilka skatteregler gäller? Semester Heldagskurs med en rejäl genomgång av de regler och beräkningar som ligger till grund för semesterhanteringen. Skatt 2015 Skatteträff med bl a nyheterna efter höstens val. Ett ypperligt tillfälle för dig att bli uppdaterad på skatteområdet och att fräscha upp kunskaperna inför deklarations- och bokslutsarbetet. Stora Skattedagen 2015 Förlängd skatteträff med fördjupning och genomgång av väl valda och aktuella specialområden. Skatteplanering i enskild firma En halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för enskilda firmor. Vi tittar bland annat på vilka skattemässiga alternativ som är bäst. Skatteplanering i fåmansföretag En högintressant halvdagskurs för dig som jobbar med deklarationer och bokslut för fåmansföretag och dess delägare. Se komplett kursöversikt på sista sidan! 18 Moms tillkommer på alla priser. Bokfrakt 39 kr (dock fri frakt vid två eller fler). Övriga produkter fri frakt. 14 dagars full returrätt.

19 Stora ekurspaketet säkrar dina utbildningstimmar Förmånligt paket med alla våra onlinekurser! Med Stora ekurspaketet får du som redovisningskonsult eller revisor tillgång till alla våra ekurser inom skatt, personal och redovisning. Till en låg månatlig kostnad har du ständig tillgång till den utbildning du behöver. Du går kurserna var du vill, när du vill och i din egen takt. Samtliga ekurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR. I Stora ekurspaketet hittar du dels återkommande nyhetsbaserade kurser t ex Skattenyheter, Momsnyheter och Deklarations nyheter dels mer permanenta kurser som Fåmansföretag, Semester och Fällor och fel i deklarationen. I och med att nyhetskurserna kommer nya varje år och att utbudet i övrigt utökas kan vi garantera din löpande kompetens utveckling. Du som behöver utbildningstimmar för att upprätthålla din kompetens och din auktorisation kan på ett tids- och kostnads effektivt sätt uppfylla utbildningskraven. Det gäller inte minst dig som är auktoriserad genom SRF eller FAR. Våra ekurser fungerar i alla datorer, s urfplattor och telefoner med webbläsare. ekurserna hålls av några av landets främsta föreläsare inom skatt, redovisning och personal. BL ekurser (samtliga ingår i Stora ekurspaketet): t): Bokföring, grundkurs Bokslut & årsredovisning Bostadsrättsföreningar Byte från enskild firma till aktiebolag Deklaration i aktiebolag Deklaration i enskild firma Deklarationsnyheter Deklarera på K10:an (3:12-reglerna) Enskild firma eller aktiebolag Fåmansföretag Fällor och fel i praktiken Moms Fällor och fel i praktiken Skatt Förmåner Intäktsredovisning enl K-regelverken K2 eller K3 dags att välja! K2 i praktiken nu är det dags! K3 mindre företag Lön I Löneväxling Moms i praktiken Momsnyheter Nya bokföringsreglerna Pensionsplanering för företagare Personalnyheter Redovisningsnyheter Representation Samfälligheter Semester Skatteförfarandet i praktiken Skattenyheter Skatteplanering i aktiebolag Skatteplanering i enskild firma Traktamente Utlandsmoms Vi tar löpande fram nya ekurser se från 990:-/eKurs (+ moms) Samtliga ekurser ger utbildningstimmar för SRF och FAR. Pris per användare 1 2: 799:-/månad per person Lennart Andersson Patrick Andersson Anette Broberg Sven-Inge Danielsson Anna Forsberg 3 6: 599:-/månad per person 7 14: 499:-/månad per person 15 eller fler: begär offert Anders Hillberg Marie Isidorsson Ingalill Klint Per Lindblom Björn Lundén Som användare av Stora 50% ekurs paketet får du 50% rabatt på våra live -kurser Anna Molin Thomas Norrman Anna Sundin Ulf Bokelund Svensson Lena Sörell För mer information eller beställning av Stora ekurspaketet, kontakta någon av våra säljare på eller Gör din beställning på blinfo.se där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring

20 Läs koden med din smartphone så kan du läsa mer om våra kurser. Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax: facebook.com/blinfo Anmäl dig nu! Kursöversikt Hör gärna av dig om du har frågor kring någon kurs eller vill veta vilken kurs som passar dig bäst. Redovisning Ort Utb.tim. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Bokföring I Stockholm 17 red Bokföring II Stockholm 12 red Bokföring ekurs 6 red. När du vill, var du vill! Bokslut & årsredovisning I Stockholm 17 red Bokslut & årsredovisning II Stockholm 12 red Bokslut & årsredovisning ekurs 10 red. När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Redovisning Stockholm 6 red. 15 Fällor och fel i praktiken Redovisning Malmö 6 red. 22 Intäktsredovisning enl K-regelverken ekurs 3 red. När du vill, var du vill! K2 eller K3? dags att välja ekurs 3 red. När du vill, var du vill! K2 i praktiken nu är det dags! Stockholm 6 red K2 i praktiken nu är det dags! ekurs 6 red. När du vill, var du vill! K3 i praktiken Stockholm 6 red K3, mindre företag ekurs 5 red. När du vill, var du vill! Nya bokföringsreglerna ekurs 2 red. När du vill, var du vill! Redovisningsnyheter ekurs 3 red. När du vill, var du vill! Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Deklaration Aktiebolag + delägare Stockholm 6 skatt 11 Deklaration Aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklaration Enskild firma Stockholm 6 skatt 10 Deklaration Enskild firma ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklarationsnyheter 2015 Stockholm 3 skatt 18 Deklarationsnyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Deklarera på K10 Stockholm 3 skatt 18 Deklarera på K10 ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Fåmansföretag nyhetsuppdatering Stockholm 3 skatt 27 Fåmansföretag nyhetsuppdatering Göteborg 3 skatt 15 Fåmansföretag nyhetsuppdatering Malmö 3 skatt 24 Fåmansföretag ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Moms ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Fällor och fel i praktiken Skatt Stockholm 6 skatt 16 Fällor och fel i praktiken Skatt Malmö 6 skatt 23 Fällor och fel i praktiken Skatt ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Järvsöweekend Järvsö 18 tim Moms i praktiken Stockholm 6 skatt 1 Moms i praktiken ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Momsnyheter 2015 Stockholm 6 skatt 15 Momsnyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Pensionsplanering för företagare Stockholm 3 skatt 26 Pensionsplanering för företagare ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Skatt och deklaration Ort Utb.tim. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Skatt 2015 Gävle 3 skatt 16 Skatt 2015 Stockholm 3 skatt 17 19,26,27 Skatt 2015 Falun 3 skatt 15 Skatt 2015 Malmö 3 skatt 20 Skatt 2015 Göteborg 3 skatt 21 Skatt 2015 Uppsala 3 skatt 22 Skatt 2015 Örebro 3 skatt 28 Skatteförfarandet i praktiken ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Skattenyheter ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i aktiebolag ekurs 4 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i enskild firma Stockholm 3 skatt 26 Skatteplanering i enskild firma ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Skatteplanering i fåmansföretag Stockholm 3 skatt 27 Stora Skattedagen 2015 Malmö 5 skatt 24 Stora Skattedagen 2015 Göteborg 5 skatt 25 Stora Skattedagen 2015 Stockholm 5 skatt 26 Utlandsmoms grunderna ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Personal Ort Utb.tim. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Förmåner ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Förmåner & representation Stockholm 3 skatt 17 Lön I Stockholm 12 övrigt 6 16 Lön I ekurs 4 övrigt När du vill, var du vill! Lön II Stockholm 12 övrigt 4 Löneväxling ekurs 2 övrigt När du vill, var du vill! Representation ekurs 2 skatt När du vill, var du vill! Semester Stockholm 6 övrigt 26 Semester ekurs 6 övrigt När du vill, var du vill! Personalnyheter ekurs 3 övrigt När du vill, var du vill! Traktamente ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Övrigt Ort Utb.tim. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Bostadsrättsföreningar Stockholm 3 övrigt 1 Bostadsrättsföreningar ekurs 3 övrigt När du vill, var du vill! Byte från enskild firma till aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! Ekonomi för bostadsrättsföreningar Stockholm 3 red. 1 Enskild firma eller aktiebolag ekurs 3 skatt När du vill, var du vill! tel: Kurserna ger utbildningstimmar för SRF och FAR.

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå?

Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Kundtidning från Björn Lundén Information AB Koll på nya löneunderlagsreglerna? Samarbeta i molnet med din redovisningsbyrå Avdrag för lokal i egna bostaden Okej att bokföra året därpå? Du och jag i det

Läs mer

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet

Modern Ekonomi banar vägen. Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Kundtidning från Björn Lundén Information AB Mars 2010 Kontoret i Näsviken Modern Ekonomi banar vägen Ny generation boksluts- och årsredovisningsprogram Hur du skaffar kapital till din verksamhet Betraktelser

Läs mer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer

Kurser för redovisningskonsulter och revisorer Kurser för redovisningskonsulter och revisorer i Stockholm, Göteborg, Malmö eller på webben var och när du vill Samtliga kurser ger utbildningstimmar för FAR och SRF Nyhet! SKATTEDAGEN 2016 REDOVISNINGSDAGEN

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009

Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster. Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Rot & RUT Nya reglerna om ROT-avdrag och hushållstjänster September 2007 Nyheter från Björn Lundén Information AB juni 2009 Den senaste tiden har vi fått väldigt många frågor från hantverkarföretag och

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer