Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser."

Transkript

1 Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

2 När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos oss är det visserligen alltid en sak som står i centrum du själv. Och vår ambition är alltid densamma: att erbjuda dig det absolut bästa utifrån dina förutsättningar. Men utöver detta är ingenting givet när vi träffas. För varje person som kommer till oss har personliga mål och en unik situation. De flesta av våra kunder har förstås ändå en gemensam nämnare. De vill ha ut mesta möjliga av sin ekonomi. I många fall utan att själva behöva lägga allt för mycket tid och kraft på saken. Men hur vägen dit ser ut varierar. När vi träffar dig är det därför med ett öppet sinne och en genuin nyfikenhet på din situation, din verksamhet och dina drömmar. Ju bättre bild vi får av dig, desto mer sannolikt är det att du går ifrån oss belåten. Med det menar vi inte att du har fått precis vad du väntade dig. Snarare tycker vi att tecknet på ett lyckat samarbete är när du går ifrån oss med något du inte väntade dig. Kanske har vi hjälpt dig att upptäcka ett behov du inte visste att du hade eller erbjudit dig en möjlighet du inte kände till tidigare. Det är just det här som är hela idén bakom Private Banking. Att utgå från dig och sätta ihop bästa tänkbara lösning. Även om det betyder att vi måste ändra på oss en aning för att passa just dig. Välkommen!

3 Från några av ditt livs mest avgörande beslut till enklare vardagstjänster. Hos oss får du det allra bästa från banken, utifrån dina specifika behov oavsett om du kommer till oss i egenskap av privatperson, företagare eller representant för en organisation eller stiftelse. Vi erbjuder en skräddarsydd helhet för dig som har större volymer att placera och höga krav på din bank. Hörnstenarna är placeringsrådgivning, kapitalförvaltning, individuella lösningar och ömsesidigt förtroende. Men ändå är detta bara en del av Private Banking. Eftersom vi ingår i en av Sveriges största fullservicebanker kan vi erbjuda hela bredden. Vi hjälper dig med både din långsiktiga ekonomi och de dagliga affärerna. Från några av ditt livs mest avgörande beslut, till enklare vardagstjänster. 4

4 En personlig rådgivare blir din nyckel till banken. Har du en komplex ekonomi kan det vara både svårt och tidskrävande att få ett helhetsperspektiv över den. Därför utgör en personlig rådgivare basen i vårt erbjudande. Han eller hon är licensierad och certifierad för att kunna möta höga krav. Varje rådgivare har dessutom ett begränsat antal kunder för att kunna ge dig bästa tänkbara service och bemötande. Din rådgivares roll blir att ha helhetsbilden av ekonomin, att vara ditt stöd. Någon du kan vända dig till med frågor och funderingar, och som också enligt er överenskommelse hör av sig till dig med egna förslag eller för en extra avstämning. Han eller hon är din nyckel till bankens hela utbud och kompetens. Beroende på behov och önskemål kan du få flera kontaktpersoner inom banken, men rådgivaren är ändå alltid din huvudsakliga väg in i banken och ansvarig för samordning och överblick. Enkelt uttryckt kan man säga att din rådgivare hjälper dig att hantera din personliga balansräkning. 7

5 Första steget mot en skräddarsydd lösning: Det personliga mötet. 1. Nuläge: Din situation, din ekonomi, dina mål. Även om det är slutresultatet som räknas, är Private Banking mycket mer än siffror. För att kunna erbjuda dig den lösning som är den absolut bästa, är första steget att din rådgivare lär känna dig väl. Det betyder en noggrann genomgång av din livssituation, dina mål och dina drömmar. Allt det som påverkar ditt liv är viktigt. Med ett av marknadens mest avancerade verktyg kan vi måla upp en mycket detaljerad bild som spänner över din privata situation och din eventuella verksamhet, till hur den ekonomiska situationen ser ut för din familj. Först när vi har hela bilden kan vi få en överblick över dina behov och ge dig goda råd rätt råd. Hur dina mål och behov ser ut kan förstås förändras med tiden. Alla möten med din rådgivare dokumenteras därför noggrant och följs upp. Även förändringar på marknaden och i samhället, så som exempelvis skatteregler, får förstås en påverkan på våra rekommendationer. Därför gör vi regelbundna avstämningar efter överenskommelse mellan dig och oss. 4. Uppföljning 3. Förslag och genomförande 2. Behov: Vad behöver förändras i din ekonomi? 8 9

6 Allt för din ekonomi under ett och samma tak. Genom en och samma person. FöreningsSparbanken Private Banking är en del av en internationell fullservicebank. För dig betyder det i praktiken allt under ett och samma tak, genom en och samma kontaktperson. Placeringar FöreningsSparbanken är en av Nordens ledande aktörer inom sparande och inom banken finns en bred kompetens vad gäller både rådgivning och förvaltning. Detta är också grunden i Private Bankings erbjudande. Genom ett brett produktutbud som spänner över fonder, aktier, räntor, strukturerade produkter och alternativa placeringar kan vi hjälpa dig till en avkastning som motsvarar dina förväntningar. Du Din verksamhet Din familj Försäkring och pension När du gör dina investeringar kan du välja mellan att göra dem som rena placeringar eller som försäkringar. Det sistnämnda kan till exempel vara ett viktigt inslag om du har familj eller om du är företagare. Det kan också vara ett sätt att uppnå en positiv skatteeffekt. Vi erbjuder allt ifrån förmånliga kapitalförsäkringar till pensions-, liv- och sjukförsäkringar. För dig som är företagare kan vi dessutom erbjuda lösningar som tryggar företagets framtid och ger dig nöjdare medarbetare. Juridik Vid olika skeden i livet förändras förutsättningarna och det kan vara nödvändigt att fördjupa sig i lagar och paragrafer. Kanske förändras dina familjeförhållanden, kanske är det dags att överlåta verksamheten till någon annan? Vi kan erbjuda juridisk hjälp i form av exempelvis äktenskapsförord, testamente och generationsskiftesplanering. Skatter Din förmögenhet påverkas i högsta grad av gällande skatteregler. Hur de ser ut och vad de innebär för dig kan naturligtvis vara svårt att själv hålla reda på. Hos oss får du kvalificerad hjälp med allt ifrån egendomsbeskattning och deklaration till försäljning av bolag och utlandsflytt. Banktjänster För att din ekonomi ska vara en fungerande helhet, krävs en översyn i både stort och smått. En del av detta är att hitta rätt lösningar för en smidig vardag. Var, hur och när du når oss är ett exempel. Därför kan du göra dina affärer i flera kanaler. Hos telefonbanken får du förtur till personlig service som har öppet alla dagar. Du kan dessutom göra affärer via internetbanken när det passar dig. Vi erbjuder också en rad olika betaloch kreditkort, finansiering, bankfack, conciergetjänst och andra värdefulla mervärden Placeringar Rådgivare Banktjänster Försäkring och pension Juridik Skatter

7 Basen i din portfölj: Placeringarna. Har du arbetat hårt för dina pengar, vill du troligen att de ska göra detsamma för dig. Därmed blir placeringar en avgörande del i ekonomin. Vad som är en lyckad placering beror förstås på vilka mål du har. Sammanfattningsvis kan man ändå säga att det gemensamma målet för alla placeringar är att de ska utvecklas bättre än marknaden. Därför arbetar vi utifrån två perspektiv när vi ger dig placeringsrekommendationer: marknaden och din unika situation. Till grund för varje rekommendation ligger en noggrann analys och ett nära samarbete mellan bankens olika specialister. Marknaden Avkastningen på dina placeringar beror i det stora hela på marknadens utveckling. Denna utveckling är omöjlig att förutspå i detalj, men genom noggranna analyser kan man komma så nära som det går. Därför bygger alla våra rekommendationer på en metod i tre steg. 1) Global makroekonomisk analys: Översikt och analys av finansiella händelser och den världsekonomiska situationen. 2) Strategisk allokering: Fördelning mellan olika placeringsformer, geografiska regioner, sektorer och bolagstyper. 3) Taktisk allokering: Rekommendation av specifika produkter och placeringsalternativ, genom våra så kallade modellportföljer specifika grundportföljer med varierande karaktär. Din situation Utifrån den generella rekommendationen i våra modellportföljer återstår att avgöra vad som är lämpligt för just dig. Här finns en rad frågor som är viktiga att besvara: Kapitalets storlek hur stor summa vill du placera? Placeringshorisont över hur lång tid vill du placera pengarna? Avkastningsmål vad har du för mål med placeringen och hur stor risk är du villig att ta för att nå dit? Aktivitetsnivå i vilken utsträckning vill du vara engagerad i dina placeringar? Med hjälp av svaren kan din rådgivare sedan ge dig specifika placeringsråd. Varje enskild placering ska sedan ställas mot ditt övriga innehav, så att du uppnår en väl avvägd balans i din totala ekonomi din portfölj

8 Lite, mycket eller inte alls. Hur mycket vill du delta? För dig som bor eller verkar utomlands. Som kund i Private Banking kan du göra de flesta av dina affärer genom din rådgivare. Det ger en värdefull möjlighet att få en andra åsikt i viktiga beslut. Ett av de främsta syftena med Private Banking är ju att stötta dig både vad gäller stora, avgörande beslut och de dagliga affärerna. Beroende på ditt eget intresse och din möjlighet att engagera dig, erbjuder vi även andra alternativ. Dessutom kan du via vår telefon- och internetbank alltid få en överblick över dina placeringar och göra förändringar i ditt innehav. Du har förtur till personlig service i telefonbanken som har öppet alla dagar. Via internetbanken kan du göra affärer när helst det passar dig. Rådgivande förvaltning Denna förvaltningsform passar dig som vill engagera dig i dina affärer en hel del, men vill ha tillgång till professionell expertis vid behov. Du fattar dina placeringsbeslut med stöd av bankens modellportföljer. Mäklartjänster Denna form är lämplig om du vill sköta dina placeringar helt på egen hand. Du fattar beslut med tillgång till en licensierad mäklare och får en kvalificerad diskussionspartner. Det ger dig bästa möjliga tillgänglighet, eftersom små tidsmarginaler kan vara avgörande för dina affärer. Diskretionär förvaltning Här överlåter du placeringsbesluten helt till oss. Det betyder att du inte behöver engagera dig i din portfölj, annat än om dina förutsättningar och mål förändras. Denna förvaltningsform passar särskilt bra om du har stora volymer att förvalta. Private Banking finns representerat i Luxemburg och Spanien. Här kan vi möta behoven hos dig som bor, är på väg att flytta eller har kapital utomlands vilket land det än gäller. Hos Private Banking i Luxemburg och Spanien hittar du produkter och tjänster som är särskilt anpassade för dig som bor eller verkar utomlands. Även om vi fysiskt finns i Luxemburg och Spanien, kan vi hjälpa dig med dina affärer var i världen du än gör dem och oavsett var du bor. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på investeringsrådgivning och kapitalförvaltning, men du kan också få kvalificerad rådgivning inom skatter, juridik, pension och försäkringar. Är du på väg att bosätta dig utomlands kan vi bistå med såväl praktiska tips och råd, som att se över de ekonomiska effekterna av en flytt. För dig som är företagare med ägande eller planerat ägande av bolag utomlands, kan vi erbjuda allt ifrån skatte- och juridisk rådgivning utomlands till praktisk etablering och administration av ditt bolag. Oavsett om du kommer till oss som privatperson eller företagare kan du vänta dig bästa tänkbara service

9 Private Banking för dig som driver företag. Private Banking för stiftelser och ideella organisationer. För dig som är företagare kan vi erbjuda Private Banking genom livets olika skeenden. Oavsett om du är aktiv företagare eller just har sålt eller överlåtit ditt bolag. Under den period i livet då du är aktiv företagare ligger fokus på att bygga upp din verksamhet och ditt kapital och att långsiktigt planera ditt företagsägande. Vi kan bland annat hjälpa dig med placering av överskottslikviditet, översyn av försäkringsbehovet hos dig och dina anställda samt med annan finansiell planering. Förr eller senare blir det kanske också aktuellt att fundera över nästa steg: att planera för ägarskifte inom företaget. Det kan vara en lång och mödosam process med många dimensioner ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga. Vi står vid din sida genom hela processen, från värdering till en eventuell försäljning. Även efter att du har sålt eller överlåtit ditt livsverk har du troligen behov av ekonomisk rådgivning, om än i annan form. Kanske vill du ha hjälp att förvalta det kapital du har förvärvat, planera pensionen eller bosätta dig i annat land? Oavsett var i livet du står, är företagets ekonomi tätt sammanlänkad med din privata. Tillsammans kan vi skapa en trygg helhet för dig, din familj och ditt företag. Behoven hos en stiftelse eller ideell organisation skiljer sig oftast markant från andra bolag. Också mellan olika stiftelser och organisationer är variationen naturligtvis stor vad gäller ändamål, arbetssätt och framtidsplaner. För att tillgodose era specifika behov, finns vår stiftelsetjänst där kapitalförvaltning och stiftelseadministration är basen. Vi kan hjälpa er till en jämn avkastning med god riskspridning och etisk inriktning om ni så önskar. Vi erbjuder också en specifik stiftelsefond, med målsättningen att säkra kapitalets reella värde och där utdelningen bestäms av den förväntade avkastningen istället för av placeringarnas direktavkastning. Om kapitalförvaltningen ser till det långsiktiga i er verksamhet, står vår stiftelseadministration för det kortsiktiga, löpande perspektivet. Genom den får ni avlastning vad gäller den dagliga såväl som den mer övergripande administrationen, med allt ifrån betalningar och bokföring till årsbokslut

10 Private Banking del i en av Nordens största bankkoncerner. FöreningsSparbanken är en av Nordens största bankkoncerner. Bankens rötter sträcker sig ända tillbaka till början av 1800-talet och är därmed också en av de äldsta aktörerna på marknaden. Private Banking är ett senare tillskott, men har idag en naturlig plats och en viktig funktion i banken. Vi finns representerade på ett trettiotal kontor i landet, från Luleå till Malmö, men oavsett var du bor och är verksam kan vi erbjuda Private Banking med ditt lokala bankkontor som komplement. Förutom den kompetens som finns inom banken och våra dotterbolag har vi också ett nätverk av externa, oberoende samarbetspartners. Varifrån vi hämtar kompetens beror med andra ord på situationen och dina önskemål. Bankens främsta verksamhetsområde är Norden och Östersjöområdet, men vi har också verksamhet i ett flertal andra länder världen över. I länder där FöreningsSparbanken inte har egen verksamhet verkar vi genom samarbetspartners och nätverk. Det betyder att vi kan hjälpa dig att göra affärer i stort sett var som helst i världen.

11 Kontakta oss gärna. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig, hör gärna av dig till oss. Du når oss på telefon eller e-post Mer information hittar du också på Välkommen! April 2006

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE? gården byter ägare. Dags för ÄGARSKIFTE? Lär dig mer om ägarskifte Trendspaning med LRF Konsult 3 Vem är du? 4 Hur blev ditt generationsskifte? 5 Övertagare, överlåtare eller syskon, sid. 4 Låt det ta

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011

CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011 ängre CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2011

Corporate Responsibility redovisning 2011 ängre Corporate Responsibility redovisning 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

Nära; för våra kunder. Innehåll 02 Prata inte pengar med vem som helst! 03 Hudik Bolån fråga oss om lägsta ränta. Nummer 1 2007

Nära; för våra kunder. Innehåll 02 Prata inte pengar med vem som helst! 03 Hudik Bolån fråga oss om lägsta ränta. Nummer 1 2007 Nära; för våra kunder. Nummer 1 2007 Innehåll 02 Prata inte pengar med vem som helst! 03 Hudik Bolån fråga oss om lägsta ränta. 05 Herman Jonson har hittat sin bank. 07 Aktuella erbjudanden. 08 Träffa

Läs mer

Advice. Hjärna & hjärta. Förvaltning med

Advice. Hjärna & hjärta. Förvaltning med Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 3 2011 Nya EU-lagar stärker kontrollen 3 Private Bankers utbildas internt 8 köksmästarens favoriter i NY Förvaltning med Hjärna & hjärta

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

SÄKRA DIN FRAMTID BYGG UPP EN. Günther Mårder, sparekonom: Anpassa sparandet efter var du är i livet

SÄKRA DIN FRAMTID BYGG UPP EN. Günther Mårder, sparekonom: Anpassa sparandet efter var du är i livet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Ledare Nytt år, nya sparmöjligheter Ny mätning Därför väljer våra kunder Handelsbanken Omvärld Dimman lättar till våren 1

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Vår samlade kompetens din affärsnytta.

Vår samlade kompetens din affärsnytta. Ägarplanering 1 2 Vår samlade kompetens din affärsnytta. Ägarplanering Vår samlade kompetens gör att dina affärer växer. Ägarplanering är en sammanställning av alla våra tjänster som rör dig som företagare.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Vad vi Kan göra för dig

Vad vi Kan göra för dig Vad vi Kan göra för dig Rådgivning som gör skillnad Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer