SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa"

Transkript

1 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

2 Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller helhetslösningar för pensions- och vinstandelsstiftelser. Över tiden har vi bildat mer än stiftelser, för vilka vi nu sköter löpande administration. Våra klienter är i huvudsak ägarledda företag, men även medelstora och stora bolag samt kommuner. Vårt kunnande och Finansinspektionens tillsyn av verksamheten är garantin för en bra stiftelselösning. Önskemål om kontroll och större flexibilitet är kännetecknande för våra kunder. Pensionsstiftelse En pensionsstiftelse fungerar i princip som ett eget försäkringsbolag med uppgift att trygga pensionen till ägaren, en viss grupp av anställda eller till hela företaget. Det är ett friare och personligare sätt att trygga pensionen med en egen pensionsstiftelse. Det finns ett stort antal mindre och medelstora företag, men även storföretag som har en egen pensionsstiftelse. Vinstdelning + delad glädje = dubbel glädje Fler och fler företagare inser vikten av att behålla kompetent personal. Många använder sig av bonussystem på kort sikt likt en trettonde månadslön, men personalen sporras inte på lång sikt utan förväntar sig att år efter år få bonus ibland utan motprestation. Med en genomtänkt vinstdelningsstrategi kan företagaren istället se att alla drar åt samma håll och samtidigt få del av företagets vinst.

3 Önskemål om kontroll och större flexibilitet är kännetecknande för våra kunder.

4 Pensionsstiftelse för ägarledda företag Bland ägarledda bolag är intresset stort för att trygga den framtida pensionen på detta sätt. Inte minst sedan de allmänna grundförmånerna försämrats, vilket har lett till ett ökat behov av trygghet och eget sparande. En pensionsstiftelse fungerar i princip som ett eget försäkringsbolag. Stiftelsens uppgift är att trygga pension till ägaren, en viss grupp anställda eller till samtliga anställda. Pensionsstiftelse Företaget och Pensionstjänst gör en utredning för att se om en pensionsstiftelse är det bästa sättet att trygga lämnade pensionslöften. Om så är fallet beslutar företaget att bilda en pensionsstiftelse och att avsätta kapital. Stiftelsen är en egen juridisk person med egen styrelse som i ägarledda företag oftast består av man och hustru samt en oberoende ordförande. Stiftelsens styrelse ansvarar för placeringen av stiftelsens kapital och att lagar följs. Fördelar med pensionsstiftelse Flexibelt sparande Företaget kan med avdragsrätt överföra kapital till stiftelsen när resultatet i verksamheten tillåter. Valfri kapitalförvaltning Med en egen pensionsstiftelse har företaget kontroll över kapital som avsätts till pension. Man väljer själv placeringsinriktning. Återlån - placeringsmöjlighet för stiftelsen Företaget kan återlåna medel ur stiftelsen och därmed kan pensionsstiftelsen bli företagets egna bank. Valfri pensionsålder Det finns en stor frihet när pensionen ska lyftas. Företagaren bestämmer själv när och på vilket sätt som pensionen ska lyftas. Möjlighet finns att pensionera sig oavsett ålder. Företaget bestämmer vem som kan lyfta pension. En unik fördel med pensionering genom pensionsstiftelse är att det finns möjlighet att omfördela pensionskapital. För ägarledda företag är detta en av flera fördelar jämfört med andra pensionslösningar. Enkel administration Pensionstjänst skräddarsyr lösningen för företaget - det enda företaget behöver göra är att tala om hur stor pension var och en av de anställda ska få. Pensionstjänst sköter resten! Pensionsstiftelse Arbetsgivare (AB) Avsättning Pensionsutfästelser Gottgörelse Anställda Stiftelse Pensionär Återlån som stiftelsen lämnar till företaget är en bra räntebärande placering. Beroende på uppdragets omfattning kan vi bistå företaget enligt följande: bilda pensionsstiftelsen upprätta löpande redovisning, årsredovisning och deklaration sköta betalning av stiftelsens kostnader såsom arvoden och skatter utformning av pensionsreglemente och pensionsutfästelser utformning av placeringsreglemente och upphandling av kapitalförvaltning

5 Kopia Pensionsstiftelse för företag med PRI skuld Företag med privatanställda tjänstemän har en pensionsplan som heter ITP. ITP-planen bygger på kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Även företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv kan ansluta sig till ITP. Ålderspension som är en del av ITP-planen, kan finansieras på två sätt. Antingen svarar företaget själva för ålderspensionen genom FPG/PRI (skuldföring och kreditförsäkring) eller väljer att försäkra förmånen hos Alecta (premieinbetalning). En förutsättning för att ett företaget ska kunna få skuldföra pensionen är att de har en kreditförsäkring i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti ömsesidigt (FPG). FPG garanterar ålderspensionen till den anställde om företaget skulle komma på obestånd. Beräkning av pensionsskulden görs av PRI Pensionstjänst som även utbetalar pensionen till de anställda. PRI-företaget väljer pensionsstiftelse av olika anledningar Pensionspolicyn Ett företags pensionspolicy är att förmånsbestämda pensionsplaner ska vara fonderade. FPG-krav FPG kräver att det finns säkerheter för att medge kreditförsäkring. Sänkt kreditförsäkringskostnad Företaget betalar en premie till FPG som är 0,3 % av pensionsskulden. För den del av pensionsskulden som tryggas av pensionsstiftelse är premien 0,1 %. Genom att använda sig av FPG/ PRI som finansieringsform för ITP:s ålderspension kan företaget förfoga över pensionskapitalet påverka kostnader och investeringsstrategi påverka pensionskostnaden välja att trygga hela eller delar av pensionsskulden i en egen pensionsstiftelse. PRI-stiftelse Pensionsutfästelser Skulddriven förvaltning Genom anpassad kapitalförvaltning kan kassaflöden säkras när pensioner ska betalas ut. Sänkt skatt- och särskild löneskattekostnad Avkastning över statslåneräntan (SLR) ger besparing i skatt. Arbetsgivare (AB) Anställda Avsättning Gottgörelse Stiftelse Pensionär PRI Beräknar, fakturerar & utbetalar pensionen FPG Garanterar Kreditförsäkring Skapa avtalspensioneringspott Överskott i pensionsstiftelsen skapar möjlighet till finansiering av avtalspensionering. Beroende på uppdragets omfattning kan vi bistå företaget enligt följande: bilda pensionsstiftelsen upprätta löpande redovisning, årsredovisning och deklaration sköta betalning av stiftelsens kostnader såsom arvoden och skatter utformning av pensionsreglemente och pensionsutfästelser utformning av placeringsreglemente och upphandling av kapitalförvaltning

6 Vinstdelning + delad glädje = dubbel glädje Vinstdelning är ett effektivt och enkelt sätt att engagera och premiera anställda när företaget når uppsatta mål. Vinstdelning innebär att företagets personal får del i den vinst de är med och skapar. Företaget som inför vinstdelning får ett utmärkt komplement till det befintliga lönesättningssystemet. Vinstdelning gör det enklare att knyta till sig och behålla kompetent personal. Vinstdelning från ax till limpa Företaget och Pensionstjänst gör en utredning för att se på vilket sätt ett vinstdelningssystem kan byggas upp och hur en vinstandelsstiftelse startas. När vinstdelningen är införd och de anställda nått uppsatta mål avsätter företaget kapital till vinstandelsstiftelsen. Strategiska förändringar Vinstdelning kan användas som ett verktyg för att genomföra strategiska förändringar i företaget. Enkel administration Pensionstjänst skräddarsyr lösningen för företaget - det enda företaget behöver göra är att tala om hur stor andel var och en av de anställda ska få. Pensionstjänst sköter resten! De anställda som omfattas av vinstdelningen tilldelas andelar. Fördelar med vinstdelning Koppling prestation - lön De anställda ser en tydlig koppling mellan prestation och belöning de kan själva vara med och påverka sin andel. Duktig personal motiveras att stanna kvar och intresset ökar vid nyrekrytering. Företaget bestämmer Företaget styr hur tilldelning av andelar ska ske och kan ändra beräkningsgrunder för vinstdelning. Beroende på uppdragets omfattning kan vi bistå företaget enligt följande: bilda vinstandelsstiftelsen upprätta löpande redovisning, årsredovisning och deklaration sköta betalning av stiftelsens kostnader såsom arvoden och skatter andelsberäkning och upprättande av andelsbevis utbetalning av vinstandelar utformning av placeringsreglemente upphandling av kapitalförvaltning och kapitalförsäkringar

7 Kollektiv respektive individuell förvaltning Kollektiv förvaltning Vinstandelsstiftelser som har kollektiv förvaltning placerar i fonder eller i enskilda värdepapper. Stiftelsen kan investera i företagets aktier. Fördelar med kollektiv förvaltning Enkelhet I en vinstandelsstiftelse med kollektiv förvaltning har alla andelsägare samma placering vilket kan ena gruppen. Företaget kan bestämma placeringsinriktning Stiftelsens styrelse har full kontroll över kapitalet som avsatts. Kollektiv förvaltning 2008 Stiftelse Årsfonder Andelsbesked Totalt Individuell förvaltning Pensionstjänst erbjuder en unik lösning för de anställda i företag som arbetar med vinstdelning - individuellt förvaltade vinstandelar. Företaget låter de anställda andelsägarna själva välja placeringsinriktning genom att vinstandelsstiftelsen köper in individuella kapitalförsäkringar. Storleken på vinstandelen avgör om försäkringarna ska tecknas hos svenskt eller utländskt försäkringsbolag. Fördelar med individuell förvaltning Personligt kapital - individuell riskprofil Den anställde kan själv påverka hur den egna delen av kapitalet ska placeras och kan därmed skapa sin egen sparportfölj. Portföljförsäkring Om det är en större vinstandel kan den anställde välja att handla med enskilda värdepapper i sin portföljförsäkring. Följa utvecklingen dagligen Då försäkringen tecknas i SEB kan andelsägaren följa utvecklingen på sin försäkring över internet. Individuell förvaltning Kapitalförsäkring Fondförsäkring Portföljförsäkring Stiftelse A B C D

8 SEB Trygg SEB Trygg Liv Liv Pensionstjänst AB Besöksadress Besöksadress: Telefon Östra Hamngatan 24 Postadress Fax Göteborg Tel: Mail Fax: Webadress SELI

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag Omslag_SF2_Klart1 07-05-08 09.35 Sida 1 Smaforetag Smarta råd för dig och ditt företag Smarta råd för dig och ditt företag Nr 2 2007 Pris: 59:- Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik Varning för

Läs mer

Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar

Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar i enlighet med International Accounting Standard 19 Albert Bergendal TRITA-NA-E05011 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

En rapport om pensionsskulden i kommunerna Betala nu bädda för mor onda ens välfärd

En rapport om pensionsskulden i kommunerna Betala nu bädda för mor onda ens välfärd En rapport om pensionsskulden i kommunerna Betala nu bädda för mor onda ens välfärd Om rapporten Förord 4 Bakgrund 6 Rapportens slutsatser 8 Olika förutsättningar att betala av pensionsskulden och samtidigt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Gemensamma pensionsstiftelser

Gemensamma pensionsstiftelser Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i civilrätt 30 högskolepoäng Gemensamma pensionsstiftelser Problem och lösningar Författare: Elin Neu Jönsson Handledare: Docent Petra Herzfeld Olsson

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Morgondagens pension

Morgondagens pension NFT 4/2006 Morgondagens pension Nytt pensionsavtal för försäkringstjänstemännen av Elisabeth Ankarcrona och Olle Nilsson I juni 2006 träffades nya avtal om tjänstepension, FTP, för försäkringstjänstemän

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 Kartläggning av en pensionsmarknad i förändring med fokus på ITP-upphandlingen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer