Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension"

Transkript

1 Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension

2 Innehåll

3 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt 13 Det självklara valet 15 Skatteregler 17 Nordnet Företagsägd Kapitalförsäkring 19 Företagare behöver också försäkring 21 Enkelt hos Nordnet Pension

4 Bättre förutsättningar 3

5 En uppskattad förmån vid sidan av lön Som arbetsgivare kan ni ge era medarbetare trygghet utöver lön. Med Nordnet Tjänstepension får ni en flexibel pensionsplan med stor valfrihet. Nordnet Pension har lösningar för företag både med och utan kollektivavtal. Med bra försäkringar kan ni attrahera och behålla kompetenta och viktiga medarbetare. Hos Nordnet Pension kan era anställda samla stora delar av sitt totala pensionssparande och handla med både fonder och aktier. Mer i pension Nordnet Pension har tagit bort alla försäkringsavgifter som premieavgifter, kontoavgifter och kapitalavgifter - vilket ger mer pengar i pension. Jämför oss gärna på och se skillnaden! Effektivt och tidsbesparande Som arbetsgivare slipper ni dessutom tidsödande administration. Ni sköter allt direkt på webben, via vårt enkla administrationsverktyg Nordnet Hantera. Varmt välkomna till Nordnet Pension! 4

6 Vad är tjänstepension? 5

7 Vad är tjänstepension? Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för sin personal. Tjänstepension är en viktig pusselbit. Den fungerar som komplement till den Allmänna pensionen och ger kompletterande ersättning även vid långtidssjukskrivning. För anställda som tjänar över 8,07 inkomstbasbelopp ( kr, 2009) är tjänstepension av avgörande betydelse eftersom dessa personer annars inte har något försäkringsskydd på de högre lönedelarna. Tjänstepension bekostas av arbetsgivaren. I vissa fall är den tvingande via kollektivavtal, då kallas den avtalspension. I andra fall är den helt frivillig. Den anställde kan många gånger själv bestämma hur och var tjänstepensionen skall placeras. Därför är det betydelsefullt att arbetsgivaren kan erbjuda en enkel och prisvärd lösning med goda placeringsalternativ. Privat pension Privat pension Tjänstepension Tjänstepension Allmän pension Allmän pension Den klassiska pensionspyramiden där Allmän pension utgör basen Den verkliga bilden för många svenskar som har tjänstepension i sin anställning 6

8 7 Tryggt

9 Nordnet Tjänstepension ett trygghetspaket Nordnet Tjänstepension innehåller de relevanta delarna för att ge era anställda ett komplett och behovsanpassat trygghetspaket. Ålderspension med återbetalningsskydd Genom låga avgifter, stort placeringsutbud och användarvänliga tjänster ökar chansen till en god ålderspension. Nordnet Tjänstepension omfattas alltid av ett återbetalningsskydd. Detta innebär att allt sparat kapital tillfaller familjen om något skulle hända den anställde. Skydd till familjen Nordnet Pension tillhandahåller två typer av kompletterande familjeskydd. - Dödsfallskapital, ett skattefritt engångsutbetalt belopp som exempelvis kan användas för att lösa hela eller delar av huslån. - Efterlevandepension, en löpande inkomstskattepliktig utbetalning som t ex kan kompensera för ett lönebortfall. Premiebefrielse Försäkringen som ger både arbetsgivaren och den anställde trygghet. Vid långtidssjukskrivning blir arbetsgivaren premiebefriad och Nordnet Pension tar över betalningsansvaret. Därmed bibehåller den anställde sina pensionsförmåner. Sjukersättning vid långtidssjukskrivning Nordnet Pension erbjuder två sjukförsäkringsnivåer som komplement till Försäkringskassans ersättning vid långtidssjukskrivning. Den ena efterliknar den marknadsmässiga ITP-planens sjukpension och den andra är en mer omfattande variant som vi kallar Max. Se exempel på sidan 12. 8

10 Attraktiva kompletteringar 9

11 Nordnet Pension har lösningarna Nordnet Pension har många intressanta lösningar när ni vill ge era medarbetare ett förmånligt alternativ till pensionskomplettering, traditionell löneförhöjning eller bonusutbetalning. Löne och bonusväxling VD-plan Engångsavsättning Avgångspension Nyckelmannaförsäkring Anställda växlar förmånligt lön till pension, helt kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Ni väljer själva premienivå och innehåll. När ni önskar komplettera i slutet av året. När ni vill erbjuda medarbetare tidigare avgång. Premiera viktiga medarbetare med attraktiva försäkringar! Varför Nordnet Pension? Sara är 35 år, har kr/mån i lön och arbetar som privatanställd tjänsteman. Hon har en marknadsmässig tjänstepension med möjlighet att välja mellan två försäkringsbolag - Gamla AB som tar ut en kapitalavgift på 0,65% och Nordnet Pension som inte tar ut någon liknande avgift. Det ger vid 65 år denna skillnad: Pensionskapital hos Nordnet Pension: Pensionskapital hos Gamla AB : kr kr Genom att välja Nordnet Pension skulle Sara därmed spara drygt kr enbart tack vare att hon slipper kapitalavgiften. Väljer vi att lägga till en årlig uppräkning av lön på 3% blir skillnaden hela kr istället. I räkneexemplet jämförs kapitalavgiften, allt annat är lika; en fondavgift på 1%, utbetalningstid 65 år och en avkastning på 5%. Beräkningen är före avkastningsskatt och tar inte hänsyn till inflation. Vid årlig uppräkning på 3% får vi siffrorna kr kr. 10

12 11 Tjänstepension för att det är viktigt

13 För er utan kollektivavtal Utan kollektivavtal kan ni själva fritt bestämma hur tjänstepensionen för de anställda ska vara utformad och vilka moment den ska innehålla. Nordnet Tjänstepensionsplan ger era anställda ett komplett trygghetspaket med sparande till ålderspension, familjeskydd och ersättning vid långvarig sjukskrivning. Nordnet Pensions rådgivare hjälper er i den omfattning ni önskar med avtal, pensionspolicy och genomgång för de anställda. Det är viktigt med tjänstepension! Peter är 40 år, tjänar kr/mån och jobbar i ett mindre konsultbolag. Han har ingen tjänstepension idag, något som kan få stora konsekvenser t ex vid långtidssjukskrivning. Nedan ser du hur: Ersättningsalternativ vid långtidssjukskrivning Försäkringskassan Nordnet Pension Totalt Utan tjänstepension: kr/mån kr/mån Med Nordnet Tjänstepension ITP-sjuk : kr/mån kr/mån kr/mån Med Nordnet Tjänstepension Max-sjuk : kr/mån kr/mån kr/mån 12

14 13 Det självklara valet

15 För er med kollektivavtal Privatanställda tjänstemän med Avtalspension ITP får själva bestämma över vissa delar i planen. Anställda med lön överstigande 10 inkomstbasbelopp ( kr, 2009) kallas för 10-taggare. Dessa personer har, efter överenskommelse om detta med arbetsgivaren, möjlighet att själva välja bolag och placering för en stor del av sin ålders- och familjepensionspremie. Övriga pensionsförmåner ligger kvar orörda hos Alecta. Nordnet Pension är ett självklart val med minimala avgifter och stora placeringsmöjligheter i såväl aktier som fonder. Hos Nordnet Pension är återbetalningsskydd standard även för denna lösning. För den som önskar förstärka sitt familjeskydd ytterliggare kan försäkringen kompletteras med en enkel efterlevandepension, på valbar nivå. 14

16 15 Skatteregler

17 Löneskatt Pensionspremier beskattas av arbetsgivaren med särskild löneskatt om för närvarande 24,26%. Avdragsmöjligheter Både löneskatt och pensionspremier är avdragsgilla poster för företaget. Enligt huvudregeln har arbetsgivaren rätt att dra av premier som motsvarar ett värde upp till 35% av den anställdes lön, dock max 10 prisbasbelopp ( kr, 2009). Vid avgångspension eller kompensation för tidigare bristfällig inbetalning kan arbetsgivaren åberopa en alternativ avdragsregel. Denna kallas kompletteringsregeln och ger arbetsgivaren ett större avdragsutrymme. För den anställde Utbetalning av pension beskattas av den anställde som inkomst av tjänst. Tidigaste utbetalningsålder är 55 år och utbetalning måste pågå i minst 5 år, med undantagsfallet 3 år mellan år. 16

18 17 Nordnet Företagsägd Kapitalförsäkring

19 När ni söker ett alternativ till tjänstepension Som komplement eller alternativ till tjänstepension kan ni ha nytta av en företagsägd kapitalförsäkring. Det är en flexibel lösning där bolaget vid behov kan återta pengarna och således också avsluta försäkringen. Företaget sätter in skattade pengar och tar ut skattade pengar. Kapitalvinster beskattas inte traditionellt utan försäkringen är istället belagd med en årlig avkastningsskatt. Varför kapitalförsäkring?» Placera överskottslikviditet» Bygga upp kapital för framtida investeringar» Alternativ lösning för utlovad pension (så kallad direktpension)» Incitament till chefer och andra nyckelpersoner» Enklare att handla med fonder och aktier För- och nackdelar med en kapitalförsäkring. + Ingen kapitalvinstbeskattning - Förluster är inte avdragsgilla + Endast låg avkastningsskatt - Avkastningsskatt oavsett värdeutveckling + Du slipper deklarera dina affärer - Ej fullt återköp första året 18

20 19 Företagare behöver också försäkring

21 Trygghet för dig som äger företaget Som företagare prioriterar du många gånger annat än dig själv. Du kanske medvetet håller ner lönen, du har varken tid eller möjlighet att tillåta dig att vara sjuk och du har i många fall ingen eller alldeles för låg tjänstepensionsinbetalning. Detta ger stora effekter den dag du inte längre förvärvsarbetar. Nordnet Pension erbjuder dig ett okomplicerat sparande. Vi hjälper dig med marknadsmässiga premienivåer och försäkringsinnehåll. Löpande premier eller engångsbetalda lösningar - det bestämmer du. Du handlar inom ramen för din pensionsförsäkring via din personliga depå på webben när det passar dig och alltid till minimala avgifter. Till dig som aktiebolagsdelägare har vi dessutom ett svårslaget trygghetspaket med t ex en sjukförsäkring som ersätter upp till 108% av lön. Observera! Om du är innehavare av enskild firma eller delägare i ett handels- eller kommanditbolag är Privatpension alternativt IPS via Nordnet Bank AB passande pensionslösningar eftersom du inte kan teckna tjänstepension för egen del i dessa företagsformer. Oavsett företagsform kan du alltid teckna Nordnet Tjänstepension för dina anställda. 20

22 21 Enkelt hos Nordnet Pension

23 Enkel administration tid över till annat Hos Nordnet Pension blir det enklare. All pensionshantering sköts smidigt via vårt internetbaserade verktyg Nordnet Hantera. Ändringar såsom registrering av nyanställda, avgångar, löneuppdatering och sjukanmälan görs direkt på skärmen. Inga pappershögar, ingen eftersläpande fakturering - god översikt! Nordnet Tjänstepension» Enklare för dig som är arbetsgivare» Mer i pension för dig som är anställd» Ingen kapitalavgift inga avgifter för insättningar och uttag» Aktiehandel till lågt courtage i Norden, Tyskland, USA och Kanada» Över 900 fonder från cirka 75 olika fondbolag» Nordnet Fondportföljer, där jobbet med att välja redan är gjort» All administration via Nordnet Hantera, enkelt och snabbt» Öppenhet och kontroll avgifter och arvoden alltid synliga Bli kund nu! Vill ni veta mer eller teckna Nordnet Tjänstepension, gå in på och fyll i era kontaktuppgifter så kontaktar vi er och ger förslag på en bra lösning för just ert företag. Ni kan också ringa oss på telefon Välkomna att höra av er! 22

24

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag

Våga satsa. Smaforetag. Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik. Varning för pensionsförsäkring. du har aktiebolag Omslag_SF2_Klart1 07-05-08 09.35 Sida 1 Smaforetag Smarta råd för dig och ditt företag Smarta råd för dig och ditt företag Nr 2 2007 Pris: 59:- Så påverkas du av regeringens nya skattepolitik Varning för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET MARS 2013 VÅGA OCH VINN TIPS FÖR EN BRA PENSION Hej, Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen

Läs mer

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension

Pensionshäftet. Detta måste du veta om din pension Pensionshäftet Detta måste du veta om din pension Du ska leva på din pension minst ett par decennier, när du blir gammal. Det är nu du kan påverka den. Du har två pensioner och du kan själv påverka båda

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer