Förstudie Knutpunkt Älmhult Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Knutpunkt Älmhult Slutrapport"

Transkript

1 Förstudie Knutpunkt Älmhult Slutrapport Foto: Bergslagsbild AB Projektägare: Älmhults kommun Projektledare: Per Andersson 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Älmhults unika förutsättningar... 4 Bakgrund till förstudien... 4 Uppdraget... 5 Mål och tidplan...5 Syfte...5 Effektmål...5 Projektorganisation...6 Samverkan och samarbete... 6 Förstudiens genomförande... 6 Besöksströmmar i Älmhult... 7 Haganäsområdet med IKEA varuhus och handelsområdet...8 Centrum östra sidan, torget med järnvägsstationen...9 Centrum västra sidan, IKEA museum och IKEA hotell...10 Fysisk placering SWOT-analyser...11 Fysisk placering diskussion...13 Slutsats...16 Konceptbeskrivning Målgrupper...16 Konceptidé och innehåll...17 Ägande och organisation Budget och finansiering Kalkyler...20 Finansiering intäkter Intressenter...21 Sammanfattning och rekommendation Nästa steg Övrigt Kontaktuppgifter 2

3 Inledning Besöksnäringen har sedan många år pekats ut som en strategiskt viktig tillväxtbransch på såväl nationell som regional nivå och också från EU. År 2010 presenterades en nationell strategi för svensk besöksnäring med en vision för utvecklingen fram till Bakom strategin Hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring står Svensk Turism AB, som företräder svensk besöksnäring och är näringens ägarrepresentant i det med staten samägda marknadsföringsbolaget VisitSweden, där vardera parten äger 50 procent. Företrädare för Älmhults kommun, både politiker och tjänstemän, har också sett utvecklingspotentialen i besöksnäringen. Samtidigt har de konstaterat att utvecklingen förutsätter samverkan mellan olika aktörer, såväl offentliga som privata och ideella, för att samla kraft och optimera resurser. Samverkan behövs också i ett större geografiskt område, som inte begränsas av kommun-, läns- eller regiongränser, utan som i stället har kunden, besökaren eller turisten i fokus. Det har tagits sonderande initiativ under åren avseende utveckling av besöksnäringen, både från kommuner och från företag i närområdet. Tidigt 2013 ansökte Älmhults kommun om finansiering av en förstudie hos Leader Linné *) en ansökan som också beviljades. Det officiella namnet på den här förstudien inom Leader Linné är Förstudie Knutpunkt Älmhult. Förstudiearbetet startade i augusti 2013 och då etablerades arbetsnamnet Förstudie Besökscentrum Haganäs, eftersom stadsdelen Haganäs från början var den tänkta lokaliseringen av ett besökscentrum. Olika namn kanske kan verka förvirrande, men jag har valt att beskriva detta i inledningen, eftersom det också beskriver olika infallsvinklar på samma grundidé. I protokollet från Leader Linnés styrelsemöte, där stödet beviljas står det, önskar att projektets syfte vidgas till att bli en port till Småland/Skåne. I ansökan används begreppet Älmhult med omnejd, som beskrivning av ett tänkt verksamhets- eller samverkansområde. Det har i förstudien närmare definierats som cirka en timmas restid från Älmhult (se karta) så långt tror jag att kunden är beredd att färdas för att nå nästa besöksmål och upplevelse. Definitionen understryker också min ambition genom hela arbetet att ha kunden, besökaren, turisten i centrum. *) Leader Linné är ett utvecklingskontor med mål att skapa en utvecklande och levande landsbygd. Verksamhetsområdet omfattar Alvesta, Växjö, Älmhult, Ljungby, Markaryd och Värnamo kommun, med undantag för tätorterna Växjö, Ljungby och Värnamo. Leader är ett metodutvecklingsprogram för landsbygden i EU. 3

4 Älmhults unika förutsättningar Ett stort antal människor besöker Älmhult varje år och av många olika anledningar. Det kan gälla affärsresor, shopping eller i en nära framtid, besökare till ett världsunikt museum om livet hemma IKEA Museum. Många reser också till Älmhult varje vardag för att arbeta här, nämligen pendlarna. Älmhults dagbefolkning är därför avsevärt större än nattbefolkningen, det vill säga de som bor i kommunen. Den totala investeringsvolymen de senaste åren i Älmhult är unik. Om man räknar samman både de privata och de offentliga investeringarna, lär de vara de högsta i Sverige, räknat per capita. Älmhult har unika förutsättningar, men både vill och behöver samarbeta med grannkommuner, näringslivet och ideella krafter, för att tillsammans bättre kunna dra nytta av dessa goda förutsättningar. Bakgrund till förstudien Älmhult har ett stort antal besökare varje år, särskilt i förhållande till kommunens storlek. Antalet besökare beräknas öka kraftigt under de kommande åren. Ett nytt IKEA-varuhus och ett unikt IKEA Fynd, tillsammans med andra butiker på den nya volymhandelsplatsen i stadsdelen Haganäs, har cirka 1,5 miljoner besökare vare år. Varuhuset öppnade i november 2012, de första butikerna på handelsplatsen hösten 2013 och utbyggnaden fortsätter. Ett nytt och världsunikt IKEA-museum förbereds i delar av det gamla varuhuset i centrala Älmhult och beräknas öppna första kvartalet Det gamla varuhuset var IKEAs allra första och öppnade En välgrundad bedömning är att muséet blir en stor besöksmagnet såväl i Sverige som internationellt. Det kommer att attrahera en bred målgrupp och särskilt ett växande antal med särskilt intresse för heminredning och design. En första preliminär uppskattning är besökare per år. IKEA-gruppen, Inter IKEA och IKANO har sammanlagt 14 bolag i kommunen och dessa får besök av fler än övernattande affärsresenärer varje år. Antalet affärsresenärer ökar, i takt med IKEA:s tillväxt och utveckling. IKEA poängterar ofta vikten av att kunna erbjuda sina affärsbesökare, såväl interna besökare som leverantörer från hela världen, genuina småländska och sydsvenska upplevelser, kopplade till IKEA:s hjärta och kulturarv. Här finns följaktligen fler affärsmöjligheter att ta vara på för företagare inom besöksnäringen. IKEA Hotell & Restaurang Värdshuset har idag 150 rum och startar i dagarna en utbyggnad till ca 250 rum och blir därmed Smålands största hotell. Av ovanstående framgår tydligt att mycket kretsar runt IKEA, denna gigant vars betydelse för Älmhult i synnerhet, men också för regionen och för hela Sverige, inte kan överskattas. Utöver Ingvar Kamprad och hans unika livsgärning föddes ytterligare en världsberömd person i kommunen, Carl von Linné ( ). Hans födelsehem Linnés Råshult har cirka besökare per år, och andra minnen av hans gärning finns i den så kallade Linnébygden. Potentialen i Linnéminnena som besöksmål är inte till fullo utnyttjad. Även när det gäller Linné som besöksanledning till regionen finns det redan positiva initiativ. Sverige förbereder en nominering av ett vetenskapligt världsarv i systematisk biologi. Nomineringen är ett internationellt samarbete och den slutliga nomineringen beräknar Sveriges regering lämna in till UNESCO tidigast i februari Tolv platser i åtta länder ingår i det föreslagna världsarvet, The Rise 4

5 of Systematic Biology. Tillsammans bildar dessa platser runt hela vår planet, ett kulturarv från den period under 1700-talet, då vetenskapen systematisk biologi växte fram, genom den forskning som Carl von Linné och hans kollegor och lärjungar utförde. Uppdraget Ett stort antal personer från när och fjärran besöker Älmhult varje år. Hur får vi dem att bli ännu fler, stanna längre i området, övernatta och uppleva fler saker? Hur får vi dem att också bli entusiastiska ambassadörer, som i sin tur får andra att vilja besöka de här trakterna? Allt med målet att generera mera intäkter till besöksnäringen och därmed till hela samhället. Det är frågor som har diskuterats under många år. Det resulterade våren 2013 i ett beslut att göra denna förstudie. Mål och tidplan Förstudien ska utreda förutsättningarna och ta fram förslag och modeller för ett besökscentrum. Förslaget ska omfatta: Syfte En ändamålsenlig, effektiv och över tid hållbar organisation Innehåll, i ett attraktivt och nytänkande besökscentrum (konceptidé) Geografisk placering Finansiering, avseende såväl investering som drift Förstudiens klardatum är , då slutrapport samt redovisning till Leader Linné och Länsstyrelsen i Kronobergs län ska vara färdig. Förstudiens syfte är att ta fram beslutsunderlag för att skapa ett besökscentrum i Älmhult ett besökscentrum som ska utgöra plattform för arbetet med att stärka, expandera och vidareutveckla besöksnäringen i Älmhult med omnejd, på ett framgångsrikt, långsiktigt och hållbart sätt. Effektmål Följande effekt på kort och lång sikt eftersträvas med etablering av ett besökscentrum: få fler besökare till vårt område *) få besökarna att stanna längre skapa fler anledningar att besöka vårt område skapa nya och fler arbetstillfällen inom besöksnäringen få fler entreprenörer till besöksnäringen att stötta och skapa nätverk för befintliga entreprenörer inom besöksnäringen stimulera en levande landsbygd stärka vår destination *) och respektive platsvarumärke stimulera en besöksnäring året runt stimulera handeln *Med vårt område och vår destination menas här ett kommande besökscentrums tänkta verksamhetsområde, det som under förstudiearbetet definierats som ett geografiskt område som begränsas av ca 1 timmas restid från Älmhult. 5

6 Projektorganisation För arbetet utsågs i inledningsskedet en styrgrupp bestående av Lena Stävmo, VD Destination Småland, Malin Blom, projektägarens representant, kommunikationschef Älmhults kommun, Annika Nilsson, verksamhetsledare Leader Linné, Åsa Simonsson, representerat Tourism in Skåne, planeringschef Kristianstad kommun, Gudmund Vollbrecht, IKEA AB, Senior Advisor, IKEA in the Community, Mathias Gaunitz, entreprenör (utgått våren 2014 p.g.a. annat uppdrag) Lena Stävmo utsågs till ordförande i styrgruppen och Per Andersson utsågs till projektledare. Samverkan och samarbete Trots det som beskrivs ovan under punkten Bakgrund, har en liten kommun som Älmhult ensam inte tillräckligt många besöksmål och aktiviteter att erbjuda den moderne och alltmer krävande besökaren. Vi har inte tillräckligt mycket på butikshyllan för att vara riktigt intressanta som destination. Vi behöver samarbeta. Konkurrensen hårdnar inom besöksnäringen liksom i alla branscher. Behovet att utveckla besöksnäringen har länge diskuterats i flera olika forum. Inte bara i Älmhults kommun utan också tillsammans med grannkommuner, främst Osby och Östra Göinge, vilket är naturligt i ett gränsland och där våra tre kommuner kan ses som ett enda arbetsmarknadsområde. För att ett tänkt besökscentrum ska bli tillräckligt attraktivt krävs ett brett och intressant utbud för kunderna. Därför behövs inte bara utveckling av besöksnäringen i kommunen, utan också samarbeten och samverkan med alla olika intressenter i ett större geografiskt område Älmhult med omnejd. Intressenter för samverkan är kommuner, det privata näringslivet, såväl inom besöksnäringen som inom det övriga näringslivet, ideella krafter samt olika typer av organisationer och föreningar. Den del av näringslivet som inte direkt tillhör besöksnäring har sannolikt ändå ett intresse av att utveckla områdets attraktivitet både för befintlig personals trivsel, men också för att lättare kunna rekrytera ny personal till regionen. Attraktiva och intressanta besöksmål kan också ge nya arenor för marknadsföring. Projektet eftersträvar också en hållbar besöksnäring som ska blomstra året runt och som också utvecklar ren landsbygd. Samarbetet bygger på ömsesidigt beroende och ömsesidig nytta. Älmhult har besöksströmmar, men behöver mera på hyllan att erbjuda besökarna. Samtidigt erbjuds grannarna att vara med och ta del av besöksströmmarna. Förstudiens genomförande I inledningen handlade arbetet till stor del om att läsa in relevant fakta, till exempel andra utredningar som gjorts inom området besöksnäring och turism. Jag försökte ta del av goda exempel samt utbyta erfarenheter med olika aktörer med anknytning till näringen. Det har skett vid skrivbordet, men som alltid, bäst genom personliga möten och kontakter. Jag har också deltagit i flera konferenser med agendor och fokus på turism, besöksnäring och destinationsutveckling. Kontakterna har skett lokalt, regionalt och på riksnivå, samt i enstaka fall även internationellt. 6

7 Av större informations- och arbetsmöten har jag genomfört fyra möten med representanter från inbjudna kommuner, främst deras företrädare för turism och näringsliv. Vid ett av dessa möten var även kommuncheferna inbjudna. Jag har haft ett möte där av kommunerna utsedda företrädare för näringen deltog, de viktigaste dragarna i respektive kommun. Därutöver har jag haft ett stort antal möten med enskilda företag, organisationer etc. Under förstudiens arbete har följande kommuner varit inbjudna och också deltagit på olika sätt; I Blekinge: Karlshamn, Olofström och Sölvesborg I Jönköpings län: Värnamo I Region Skåne: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge I Kronobergs län: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Lessebo och Uppvidinge har representerats av AB Glasriket och på så sätt kan man säga att även Emmaboda och Nybro kommuner, i Kalmar län, varit representerade, eftersom de är delägare i Glasriket Totalt 17 (19) kommuner inklusive Älmhult. Besöksströmmar i Älmhult Det har blivit allt tydligare under arbetets gång att analysen av besöksströmmarna är viktig, kanske till och med avgörande för att kunna värdera olika alternativa geografiska placeringar av ett besökscentrum. Var kan ett besökscentrum nå störst framgång? Framgång i termer av jämförelsevis flest besökare, nöjda besökare och framförallt flest nya besökare och kunder till besöksnäringen i regionen/verksamhetsområdet. Presumtiva kunder till de aktörer som på ett eller annat sätt medverkar och marknadsför sig i ett besökscentrum. Till slut handlar det om payback*, att få störst och snabbast avkastning på satsat kapital. Hela grundidén till förstudien och ett tänkt framtida besökscentrum i just Älmhult grundar sig på de befintliga besöksströmmarna och att dessa beräknas öka kraftigt de närmaste åren. *Pay-Back-metoden (eller Pay-Off-metoden) är en enkel investerings kalkyl som enbart går ut på att se hur lång tid det tar att få tillbaka (tjäna in) det som investerats. Man bortser från kalkylräntan och det enda som beräknas är hur snabbt investeringen blir betald. 7

8 Foto: Bergslagsbild AB Haganäsområdet med IKEA varuhus och handelsområdet IKEA:s nya varuhus, som öppnade i november 2012, är tillsammans med det framtida IKEA Muséet de enskilt viktigaste orsakerna till idén om att etablera ett besökscentrum. Vid varuhuset har därefter tillkommit ett IKEA Fynd, som hittilldags är unikt i hela IKEA-världen. Därtill ett handelsområde för volymhandel, etablerat och utvecklat av IKANO Retail Centres. Hela Haganäsområdet har i dagsläget cirka 1,5 miljon besökare per år, alla är dock inte unika besökare utan återkommande. Nästan alla besöker området av en enda anledning shopping. Besökarna till handelsområdet färdas med bil och en ytterst liten andel kommer med tåg och tar sedan gratisbussen, Snålskjutsen, från centrum till Haganäs. IKEA Varuhus har i särklass flest besökare på området. Besökarna kommer från ett geografiskt område som i huvudsak sträcker sig inom en radie om cirka en timmes resa från Älmhult och nästan 20 procent kommer från Älmhults kommun. Näst flest besökare bland butikerna på området har Willys, med i dagsläget cirka betalande kunder per vecka, varav huvuddelen bor i Älmhult. Dagligvaruhandel kännetecknas av att ha stadigt återkommande kunder, som besöker butiken minst varje vecka. Jag kan också notera att trots korta avstånd mellan varuhusen och de övriga butikerna, tar de flesta bilen inom parkeringen till nästa stopp. Med en tänkt placering av ett besökscentrum i anslutning till Haganässkogen, krävs ytterligare en förflyttning med bil från parkeringen utanför butikerna till ett besökscentrum. 8

9 Centrum Östra sidan, torget med järnvägsstationen Besöksströmmarna via järnvägsstationen kan grovt delas in i tre kategorier, (arbets-)pendlare, affärsresenärer och privatresenärer. Pendlare Det är cirka 3200 personer som pendlar in till Älmhult varje dag. Samtidigt pendlar cirka 1400 ut för att förvärvsarbeta på annan ort. Cirka 30 procent av pendlarna kommer från Osby kommun, 10 procent från Malmö/Lund-området och ca 7 procent från Växjö/Alvesta. Färdsätten till centrum, som är intressanta i detta sammanhang, är kollektiva färdmedel, tåg och buss. De allra flesta som åker kollektivt kommer med tåg, dock med undantagen Ljungby, Östra Göinge och Markaryd, där det är buss om gäller. Fördelningen mellan kollektivt resande och bil för pendlarna är osäkert, någon tillförlitlig statistik finns inte. En rimlig bedömning är att ungefär hälften pendlar med bil och hälften med kollektiva färdmedel. Antalet av- och påstigande på Älmhults station kan också ge vägledning. Den senaste statistiken avseende Öresundstågen visar att det finns cirka av- och påstigande per dag under vardagar, vilket betyder 1150 resenärer per vardag. Till detta kommer Krösatågen och SJ Fjärrtåg. Om antagandet stämmer, att 50 procent av inpendlarna kommer med kollektiva färdmedel, passerar cirka 1600 personer Älmhults station varje vardag. Det är inpendlare, alltså personer som inte bor i kommunen. Det skulle innebära i storleksordningen personrörelser per år. Affärsresenärer Huvuddelen av affärsresenärerna ska besöka IKEA, men naturligtvis kommer det också affärsbesökare till alla andra företag i närområdet. Till IKEA är det antingen IKEA-medarbetare som kommer från hela världen eller leverantörer av varor och tjänster, som också de kommer från stora delar av världen. Många kommer med tåg, antingen som enda färdmedel på resan, eller också med flyg till Copenhagen Airport, Kastrup och sedan tåget till Älmhult. Mellan affärsresenärer kommer till IKEA varje år, varav minst övernattar i Älmhult eller närområdet. Privatresenärer Privatresenärer som kommer med tåg har olika anledningar att besöka Älmhult, men i detta sammanhang är besökarna till ett kommande IKEA Museum mest intressanta. (Mer om detta i nästa stycke, som behandlar centrum på den västra sidan om stambanan). Den klart övervägande delen museibesökare kommer dock att komma med bil. Passerande resenärer Ett påpekande som inte direkt har att göra med förstudien, men som har blivit uppenbart under arbetet. Varje dag året runt passerar ett mycket stort antal personer Älmhult med tåg på Södra stambanan. På årsbasis flera miljoner tågresenärer. Möjligheterna att marknadsföra orten och regionen utnyttjas inte idag på något sätt. Det är en möjlig anslagtavla att lyfta fram destinationerna, som kräver kreativa och genomtänkta lösningar, inte bara vid stationsområdet utan ett antal hundra meter både söder och norr om densamma. Bör beaktas i det fortsatta arbetet med besökscentrum och centrumutveckling. 9

10 Centrum Västra sidan, IKEA museum och IKEA hotell Den i särklass mest intressanta gruppen av privatresenärerna är framtida besökare till IKEA Museum. Preliminärt kommer muséet att öppna tidigt Det kommer att finnas i det gamla varuhuset, världens första, rakt västerut på andra sidan järnvägsspåren, räknat från stationshuset. Senare under 2016 kommer en gångbro att stå färdig för säker passage från stationshuset på den östra sidan om järnvägen till den västra sidan, där muséet kommer att vara beläget. Muséet beräknas ha minst besökare årligen. Flertalet kommer att resa med bil. Till den västra sidan av centrum kommer också medarbetare och besökare till de olika IKEA-bolagens verksamheter, såsom hotell, IKEA Culture Centre, IKEA of Sweden och så vidare. De kommer direkt till den västra sidan med bil, men också ett stort antal med tåg, via gångbron. Det innebär att tydliga och inbjudande stråk samt tydlig information och skyltning är av största vikt. Det gäller i båda riktningarna för att få levande centrum på båda sidor järnvägen, oavsett var ett besökscentrum slutligen placeras. Fysisk placering De största besöksströmmarna finns på Haganäs, men är besökarna där de lättaste att fånga? Hur många av shopparna är beredda att söka flera upplevelser efter några timmars shopping? Beteendet är tydligt, att man tar bilen en mycket kort sträcka, från en del av handelsområdet till nästa, en sträcka på hundra eller några hundra meter. Får vi shopparna att sätta sig i bilen en gång till för att åka till ett besökscentrum? Koncepten bygger på nya och fler upplevelser inom en timmes restid. Det är samma restid, det vill säga geografiska område, som besökarna på Haganäs kommer ifrån, alltså deras hemmaplan. Man känner naturligtvis inte till alla besöksmål på sin hemmaplan, men med detta i minnet, begränsas ändå antalet nya kunder högst avsevärt. Karta: Haganäsleden under byggnad. Röd punkt = möjlig placering av Besökscentrum Haganäs 10

11 I centrum är det helt andra strömmar. Pendlare, affärsresenärer och privatresenärer, varav en del också är turister och framförallt, framtida besökare till muséet och en särskild målgrupp, inrednings- och designintresserade personer. Pendlarna är både presumtiva kunder till besöksnäringen och tilltänkta ambassadörer till näringen, men också presumtiva inflyttare till Älmhult och till regionen. Det måste avspegla sig i koncepten om vi lägger ett besökscentrum i centrum. På östra sidan tåg- och bussresenärer där huvudströmmarna går vidare till fots över den kommande gångbron till västra sidan. På västra sidan inkommande med bil, antingen för att arbeta eller för att besöka det blivande IKEA Museum. Gratisbussen Snålskjutsen, som trafikerar en slinga mellan centrum och Haganäsområdet, är en tillgång och kan marknadsföras på ett tydligare och bättre sätt. Placering Haganäs eller centrum För att tydliggöra fördelar och nackdelar med placering på Haganäsområdet eller i centrum gjordes en SWOT-analys. SWOT är en akronym byggd på de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, på svenska: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analyser SWOT Haganäs Styrkor Stora besöksströmmar IKEA Varuhuset/IKEA Fynd/Handelsplatsen Nära trafikplats där många passerar Stora expansionsmöjligheter (tomtmark) Parkeringsmöjligheter Unikt samarbete med många kommuner (också nödvändigt för att kunna genomföras) Brett utbud Nära skog och parkområde Nära idrotts- motionsanläggningar Besökare året runt Möjligheter Nytt samarbete med många kommuner, besöksnäringen och andra organisationer Stärker attraktiviteten i verksamhetsområdet Kan byggas spektakulärt (greenfield) Fortsatt utbyggnad av handelsområdet Andra aktiviteter kan kopplas till Kan bli omtalat Nära områden där Älmhult växer Svagheter Besökarna är shoppare Andra eller tredje förflyttning inom området, med bil för att nå Besökscentrum Besökarna kommer från samma område som vi ska marknadsföra Kräver mycket för att bli uppmärksammat som ett besöksmål i sig Stor investering Hur når vi tågresenärer? Hot Finansiering Stor investering, hög risk Orkar shopparna besöka? Okänt i starten kräver stora investeringar också i marknadsföring Få besökare 11

12 SWOT Centrum Styrkor Nära ett kommande IKEA Museum Besökare, inte shoppare i första hand Collectors *) Stärker attraktiviteten i verksamhetsområdet Många affärsresenärer med tåg Nära järnvägsstationen En del av stadsmiljö synligt Befintliga byggnader kan kanske användas Besöksströmmarna kan styras Unikt samarbete med många kommuner Lägre investering = lägre risk Snålskjutsen Tåg, bra miljöval Möjligheter Lägre investering ger lägre risk och därmed tröskel att komma med Stärker attraktiviteten hos deltagarna Bra, moderna, mysiga mötesplatser i centrum efterfrågas Konferensutrymmen i centrum efterfrågas Använda stationsområdet som marknadsplats Svagheter Många pendlare, hur många förstagångsbesökare? Hur fångar vi bilburna besökare Parkeringsmöjligheter Besökare till IKEA Museum säsongsbundet? Begränsade tomtytor och därmed möjligheter att växa Färre aktörer i ett Besökscentrum i centrum? Hur fånga besökare från Haganäs? Hot Kommer en centrumplacering att ses enbart som en Älmhults-angelägenhet av andra kommuner? Kommer pendlarna att vara intresserade? Anonyma byggnader *) Collectors, den engelska termen, alltmer använd för personer med samlande av unika föremål, produkter, företeelser som hobby. IKEA Museum blir troligtvis ett resmål för denna målgrupp. 12

13 Fysisk placering diskussion Haganäs Haganäsområdet har som tidigare beskrivits många besökare, men de är där främst för att shoppa. Avstånden mellan butikerna gör att förflyttning i praktiken sker med bil, även om det inte är nödvändigt. Här krävs en byggnad som väcker uppmärksamhet och som sticker ut arkitektoniskt. Detta för att få målgruppen shoppare, att uppmärksamma besökscentrum, trots att man är trött och nöjd efter sin shoppingdag. Vi tror också att det behövs ett kunderbjudande och innehåll som låter tala om sig annorlunda, nytänkt, överraskande ett besöksmål i sig. Bild tagen från området där Besökscentrum Haganäs skulle kunna placeras med utsikt mot IKEA Varuhus, handelsområdet och i nära anslutning till blivande trafikplats (rondell). 13

14 Centrum Foto: Bergslagsbild AB Jag har övervägt flera olika placeringar av ett besökscentrum i centrum av Älmhult. Östra sidan, med torget och järnvägsstationen som naturliga mötesplatser och nav. Ett besökscentrum bör kunna placeras i direkt anslutning till järnvägsstationen och den kommande gångbron över järnjärnvägen. Till och med så, att personströmmarna mer eller mindre leds genom ett besökscentrum. Här finns också andra byggnader såsom det s.k. Stinsahuset, som skulle kunna vara ett komplement och inrymma t.ex. café eller restaurang. Även konferensutrymmen skulle kunna vara aktuellt i huset eller på ovanvåningen i stationshuset. Hänsyn måste tas till en färsk rapport från Smålands Museum där Stinsahuset betraktas som en särskild värdefull byggnad. Stationsbyggnaden måste omdisponeras och byggas om i samband med tillkomsten av gångbro över järnvägen. Väntsal och servicedelar direkt kopplade till tåg- och busstrafik bör förläggas till den södra delen av nuvarande stationsbyggnad. Den västra sidan om järnvägen (IKEA-sidan) har flera fördelar, framför allt närheten till just IKEA:s olika verksamheter, hotell, kontor, mm. Den enskilt största fördelen är naturligtvis närheten till ett 14

15 kommande IKEA Museum. På den västra sidan finns också några olika tänkbara placeringar, både i befintliga byggnader och i nyproducerad byggnad på lämplig tomtmark. Generellt bör observeras svårigheter att få människor att upptäcka och framförallt förflytta sig mellan olika delar av staden, även om man, under alla omständigheter, måste lägga stor vikt vid utformning av tydliga stråk och tydlig skyltning. Östra sidan, Stinsahuset och Stationshuset Västra sidan, Korsningen Ikeagatan Åsgatan, där entrén till det kommande IKEA Museum kommer att vara på den vita gaveln nästan mitt i bilden 15

16 Slutsats Efter att en stor mängd för och emot, plus och minus har vägts mot varandra, anser jag att mycket talar för en centrumplacering. Skälen är relaterade till besöksströmmar och målgrupper, och i viss mån att ett besökscentrum i centrum troligen kan skapas med lägre investering och därmed lägre risk. Det främsta argumentet mot Haganäs är att flertalet besökare kommer från samma område/region (en timmes radie) som vi skulle marknadsföra i ett nytt besökscentrum. Nya besökare som kommer längre ifrån riskerar att bli för få och kan därmed inte generera tillräckligt mycket ny omsättning för att ge payback på en stor investering. Konceptbeskrivning (innehåll) Målgrupper De målgrupper vi ska attrahera till ett besökscentrum, skiljer sig åt beroende på geografisk placering, på Haganäsområdet eller i centrala delarna av Älmhult. På Haganäsområdet är det shoppare som ska intresseras för att göra något mera än att just shoppa. Man har kommit till platsen för att handla på IKEA och i andra butiker. De kommer från ett ganska begränsat geografiskt område, cirka en timmes resa från Älmhult. Vi ska få dem att bli så intresserade att de utöver shoppingen sätter sig i bilen och kör till ett besökscentrum och så vidare till nästa besöksmål. Det behöver nödvändigtvis inte ske samma dag, men ska ändå tillföra besöksmålen som vi marknadsför, nya intäkter. Vi ska dessutom erbjuda kunderna upplevelser och besöksmål på sin egen hemmaplan, inom en timma från Älmhult. Här behövs något extra, ett besökscentrum som blir ett besöksmål i sig. För att få det att ske är förslaget att rikta in sig mot målgruppen den aktiva familjen. Vi tror också att ett besökscentrum på Haganäs helst ska kompletteras med kringliggande attraktioner. Exempel på sådana är naturlekplats och mini-zoo Lilla Lantis. Målgruppen i centrum är bredare. Det är resenärer av flera olika kategorier som kommer till Älmhult med tåg eller buss. Det är också bilburna besökare till IKEA Museum, som förhoppningsvis vill veta mera om andra besöksmål i verksamhetsområdet. Här är också en målgrupp spontanbesökare till Älmhults Centrum. Resenärer som kommer till Älmhult med buss eller tåg. Dessa är antingen pendlare från orter inom 1 1½ timmas restid eller affärsresenärer som kan komma från alla världens hörn. Därmed blir målgruppen svårare att definiera men skulle kunna delas in i tre kategorier varav alla inte entydigt är kunder till besöksnäringen. Pendlare intressanta för Älmhult och grannkommunerna som presumtiva inflyttare. Affärsresenärer som vill ha spännande upplevelser under sin vistelse i området och då sådana som knyter an till sydsvensk och småländsk kultur. Affärsresenärerna kan, tack vare sin egen positiva upplevelse i regionen, bli ambassadörer för oss på sin hemmaplan Besökarna till IKEA Museum kommer med stor säkerhet att till huvuddelen vara bilburna och parkera på parkeringsplatsen vid museet, det gamla IKEA Varuhuset. 16

17 Konceptidé och innehåll Nedanstående idéskiss ska betraktas som en bruttomodell för ett besökscentrum. Beroende på placering kan delar (rum/aktiviteter) väljas bort eller placeras i lämpliga kringliggande lokaler. Samtidigt bör man i projekteringsstadiet tänka på att byggnaden och dess närområde ska vara skalbara, d.v.s. att man i senare skeden kan bygga till, bygga om eller komplettera med andra ytor, som passar tillsammans med ett besökscentrum. Ett sådant exempel kan vara konferensfaciliteter för uthyrning. En annan viktig faktor att beakta är parkeringsmöjligheter för bilar, bilar med husvagn, husbilar och bussar. Allmänt och generellt oavsett placering Personalens kompetens och kundfokus är helt avgörande för kundernas upplevelser i ett besökscenter. Som ett kvitto på ambitionen om förstklassig service bör vi sträva efter certifiering enligt Swedish Welcome. I den mån besökscentrum också ska utgöra turistbyrå bör strävan vara mot en Blå-Gul status på turistbyrå. Smarta IT-lösningar, samarbeten och att kunna utnyttja befintliga plattformar, system och databaser är viktiga parametrar inte minst av budgetskäl. Webben är naturligvis mycket viktig, men de som vill ha personlig service ska få First Class Service En destination med attraktionskraft måste ha genomslag i sociala media Idéskiss på innehåll 17

18 Beskrivning av de olika delarna Entré & kundservice: Besökaren möts av en annorlunda miljö för ett besökscentrum eller turistbyrå. Inga broschyrer klär väggarna, utan de trycks on demand, det vill säga kundorderstyrt helt efter kundens önskemål, intressen, färdväg och mål, tematiskt. Här finns ett antal pulpeter med internetbaserad information, men framför allt entusiastisk, kunnig och kundfokuserad personal. Visualisering: På 180 eller 360 graders projektionsskärm visualiseras de mest spännande besöksmålen för kunderna. Som exempel får man följa med ned i Helge å och möta en mal eller sitta upp i sulkyn bakom en travhäst på Sveriges enda 1000 miles travbana i Tingsryd. Aktivitetsrummet: Ett rum som ständigt förändringas och förnyas, där aktuella teman kan exponeras. Inför säsongen visas smakprov upp från olika aktörer inom respektive intresseområde, t.ex. cykel, kanoting, jakt och fiske. Andra mindre temautställningar kan handla om design, mat, konst, industrihistoria eller kanske en fotoutställning som redovisar en nyss avslutad fototävling. Besöksmålens marknadsplats: Här ges utrymme för de företag/entreprenörer/besöksmål som vill delta och marknadsföra sig i besökscentrum. Man kan göra det ganska fritt, men utifrån vissa kriterier och inom en yta som man tecknat avtal om. Café/servering: Vi tänker oss ett utbud som kompletterar det som redan finns i Älmhult och på handelsområdet, till exempel något nytt, fräscht och hälsoinriktat. Butik: Närodlat eller närproducerat med tydlig profil och god kvalitet. Både café och butik drivs av privata näringsidkare. Innelek: För de mindre barnen medan föräldrarna utforskar nästa besöksmål. 18

19 Ägande/Organisation Uppbyggnaden av organisationen är i grunden oberoende av placering och koncept. Ett besökscentrum till gagn för såväl näringen som för kommuner och samhälle ska ha en så öppen och lättarbetad struktur som möjligt, men samtidigt robust och hållbar över tid. Den föreslagna strukturen finner man i många sammanhang inom turist- och destinationsbolag och är lämplig även för ett besökscentrum i Älmhult. Schematisk skiss över ägande, organisation och intäktsströmmar. 19

20 Budget och finansiering Översiktlig jämförelse och sammanfattning av kalkyler Man kan notera stor skillnad i investering mellan de båda alternativen, vilket också innebär stor skillnad i risk. Däremot är skillnaden i årlig kostnad inte lika stor. Det beror på att årskostnaden till stor del består av personalkostnader och andra driftskostnader, som är desamma i båda alternativen. Skillnaderna i avskrivningar, räntor och avkastning på fastigheterna, d.v.s. årshyran, har därför inte fullt genomslag på sista raden. Finansiering Intäkter Tänkta finansiärer och intäktskällor; Investering i byggnad (-er) ÄNAB = Älmhults Näringslivsfastigheter AB Finansiering av drift: Älmhults kommun, medlems- och serviceavgift Andra deltagande kommuner, medlems- och serviceavgifter Företag/entreprenörer inom besöksnäringen, som vill marknadsföra sitt erbjudande i ett besökscentrum, medlems- och serviceavgifter Hyresintäkter från café, restaurang och i förekommande fall butik i anslutning till besökscentrum Deltagaravgifter vid särskilda aktiviteter Sponsorer För en robust finansiering under etablerings- och uppstartsåren (år 1-3) bör den offentliga sektorn säkerställa finansieringen under dessa år. 20

21 Intressenter Älmhults kommun både vill och behöver samarbeta med andra kommuner i regionen*. Vilka kommuner som på olika sätt visat sitt intresse för förstudiearbetet och som också deltagit i olika möten har jag tidigare redovisat. Varje kommun har sina unika förutsättningar och jag har upplevt välvilligt intresse från nästa alla 17, men från intresse till krass verklighet och löften om pengar kan vägen vara lång. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi arbetar med en förstudie. Vi har på det här stadiet inte kunnat ge konkreta erbjudanden som innehållit prislappar. Då först kan kommunerna ta ställning och följaktligen är det först då, som vi vet hur finansieringen kan säkras. I kontakterna med kommunerna har vi varit helt fokuserade på en placering på Haganäs. Alternativet centrum har utretts i förstudiens slutskede. Det kan vara lätt att tro att en placering i centrum enbart är en Älmhultsangelägenhet och att intresset från andra kommuner därmed skulle svalna. Jag menar att det inte bör vara så. Valet av placering grundar sig på analys av besöksströmmar, målgrupper och sannolikheter för framgång. Dessa analyser är lika viktiga för alla inblandade och om vi delar uppfattningen att centrum är lämpligast, så gäller det alla intressenter och därmed alla andra kommuner. Grundfinansiering genom den offentliga sektorn innebär direkt ägande av den ekonomiska föreningen av deltagande kommuner, men också bidragsfinansiering genom instanser såsom; Leaderområdena i besökscenters verksamhetsområde. Beroende på vilka kommuner som kan tänkas vara intresserade så är ett antal Leaderområden aktuella; Linné, Småland Sydost, Skånes Ess, Blekinge och Lag PH i Snapphanebygd EU:s Regional- och/eller strukturfonder *Med region menas i detta sammanhang ett besökscentrums tänkta verksamhetsområde, d.v.s. ett geografiskt område som begränsas av ca en timmas restid från Älmhult. Inte att förväxla med de administrativa regionbildningarna som t.ex. Region Skåne. 21

22 Sammanfattning och rekommendation Förstudien har i det inledande skedet och ända fram till juni 2014 främst varit inriktat på ett besökscentrum med geografisk placering i eller nära Haganäsområdet. Skälet till detta har varit de stora besöksströmmar som redan idag finns på området och där antalet besökare är i stigande. Besökarna kommer till området med anledning av det nya IKEA Varuhuset, IKEA Fynd samt det externa volymhandelsområdet under utveckling. Till detta kommer arbetet med den s.k. Haganäsleden som efter 30 års debatt, utredande och överklaganden nu förverkligas och byggs under Leden knyter ihop väg 23 Malmö Växjö och vidare norrut, med den väst-östliga väg 120. Dessutom ska den leda viss genomfartstrafik bort från centrum. Anslutningen vid Haganäsområdet blir en stor knutpunkt som kunde utgöra placeringen av ett Besökscentrum. En placering i centrala delarna av Älmhult har till och från funnits med som ett alternativ, men bl.a. beroende på osäkerhet om tomtmark på den västra sidan lades alternativet inledningsvis på is. Det blev dock till ett allt starkare alternativ under färdigställandet av en preliminär förstudierapport i juni Argumenten för en central placering baseras på två andra besöksströmmar. Dels olika kategorier av resenärer via järnvägsstationen och dels besökarna till ett kommande IKEA Museum. Museet beräknas öppna Q och är beläget på västra sidan av järnvägen i delar av det gamla, IKEA:s allra första varuhus. Förstudien resulterar i att jag har identifierat tre möjliga områden för ett Besökscentrum. Haganäsområdet, Haganässkogen Centrum, Östra sidan om järnvägen, nära Torget och Järnvägsstationen Centrum, Västra sidan med IKEA Museum och IKEA Hotell Placeringarna uppvisar stora skillnader i målgrupper. En skiljelinje går också vid förutsättningarna för utformning av byggnaden. Haganäsalternativet kräver en helt nyproducerad byggnad, medan centrumalternativet helt eller delvis kan utnyttja och kopplas samman med befintliga byggnader. Jag tror också att ett besökscentrum vid Haganäs kräver en mycket spektakulär byggnadsutformning och ett flertal kringaktiviteter, för att dra till sig tillräcklig uppmärksamhet bland de målgrupper som finns där. Allt detta sammantaget gör att det också blir stora skillnader i investeringsbudgetar för de olika alternativen. 22

23 Västra sidan järnvägen med det blivande IKEA Museum i den vita byggnaden i centrum på bilden, det som var IKEA:s allra första varuhus från Foto: Bergslagsbild AB Projektledarens rekommendation En sammanvägd bedömning gör att jag rekommenderar ett besökscentrum (Welcome Center) i centrum, på den västra sidan av järnvägen. Rekommendationen baseras på alla de olika komponenter som jag berör i förstudien och ytterst på en bedömning av sannolikheten att få avkastning på gjorda investeringar. Avkastning genereras genom fler och nöjdare besökare till näringsidkare i Älmhult med omnejd (1 timmas radie). Det ger ökade intäkter och förhoppningsvis ökade ekonomiska resultat i besöksnäringen. Detta i sin tur genererar fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till samhället. Mitt slutliga val och rekommendation har i hög grad också påverkats av de senaste veckornas möten och förhandsinformation till olika intressegrupper. De har givit två tydliga budskap och feedback på informationen. Det första, det här är mycket intressant och det andra, placera besökscentrum så nära entrén till det kommande IKEA Museum, som det bara är möjligt. 23

24 Nästa steg Beslut i Älmhults kommun, preliminärbeslut eller villkorat beslut Förmera styrgrupp och/eller projekt grupp Anställa eller kontraktera verksamhetsledare Programarbete koncept och innehåll Programarbete arkitekt Kontakter med tilltänkta samarbetspartner och finansiärer Andra kommuner Regioner Leader-områdena Andra finansieringsmöjligheter inom EU Företag och entreprenörer inom besöksnäringen Annat näringsliv (sponsorer) Jag anser att skapandet av ett Besökscentrum är så betydelsefullt att beslut och start bör ske snarast möjligt och med ambitionen att det ska stå färdigt för Grand Opening före sommaren Övrigt Under arbetet med förstudien har många spännande idéer och tankar kommit upp. Jag noterar ett par av dem, som jag tycker är värda att ha med i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett mobilt besökscentrum som tack vare sin mobilitet kan finnas på de platser där det vid just det tillfället finns flest besökare. Vid järnvägsstationen, på torget, vid IKEA Museum, på Haganäsområdet, vid campingplatsen, Funkisfabriken, Råshult, Möckelsnäs, på festivalområdet i samband med Familjefestivalen, osv, osv. Ett industrimuseum är ett besöksmål som återkommande efterfrågas, t.ex. historierna om Elme Glasbruk, en gång Sveriges största glasbruk för pressat glas, Gotthard Nilsson, numera Stena, stenindustrin etc. Besöksnäringens kunder är också kommuninnevånarna själva och deras gäster från andra orter och länder och till detta ska läggas ett ansenligt antal danskar, tyskar och holländare som äger fritidshus i kommunen. Namnfrågan är medvetet inte behandlad i denna förstudie. Jag anser att den är avhängig av slutliga koncept, innehåll, profil och kundlöften. Kontaktuppgifter Malin Blom, Projektägarens representant, kommunikationschef Älmhults kommun Per Andersson, Projektledare efter ;

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Potential- och Marknadsanalys Fornebodastugan

Potential- och Marknadsanalys Fornebodastugan Potential- och Marknadsanalys Fornebodastugan Olofström 16 april 2014 Martin Karlsson Senior konsult Agenda Besöksnäringens tillväxt och struktur Den tyska och danska marknaden i korthet Resultat av genomförd

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Jean-Marie Skoglund JMP Consulting AB Bilaga 1 till Riksintresseprecisering Växjö flygplats FLYGPLATSENS MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR Kronobergs län är Sveriges fjortonde till storleken och omfattar 8 467 km².

Läs mer

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot

Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020. Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Foto: Sofia Ernerot Foto: Sofia Ernerot Populärversion av Strategi för besöksnäringen södra Småland 2013-2020 Illustrationer: Sarahs

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING Kommunens mångfald i naturmiljöer tillsammans med fasta motionsanläggningar skapar förutsättningar för aktiviteter till gagn för hälsa och livskvalité. Rekreation handlar om att

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Agenda Kronoberg 2012-2013. Kronobergs Kommuners näringslivspresentationer 16 Januari, 2012, Växjö

Agenda Kronoberg 2012-2013. Kronobergs Kommuners näringslivspresentationer 16 Januari, 2012, Växjö Agenda Kronoberg 2012-2013 Kronobergs Kommuners näringslivspresentationer 16 Januari, 2012, Växjö 2012 Bra start sämre avslutning Resecentrum klart Utbyggnad av kombiterminal klart 2013 Fortsatt ansträngd

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Vad är en station? Stationen förr 2 2011-06-20 Stationen idag Kommunikationsnod Transportslagsövergripande Mötesplats i det stora och lilla Del av

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling Steg 2 Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original

Läs mer

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00

Ny stambana Stockholm - Malmö 2:28 Stockholm - Göteborg 2:00 oktober 2015 Ny stambana - 2:28-2:00 STOCKHOLM NYKÖPING/SKAVSTA GÖTEBORG LANDVETTER BORÅS LINKÖPING NORRKÖPING JÖNKÖPING VÄXJÖ ÄLMHULT HÄSSLEHOLM LUND MALMÖ KÖPENHAMN/CPH KASTRUP läs mer om vårt förslag

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling

Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling Erika Rosander, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH

Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon. Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH Greencharge Sydost Regional kraftsamling för elfordon Energiting sydost 2012 Dr. Henrik Ny, BTH En ny industriell revolution? En ny industriell revolution? 1. Förnybar energi En ny industriell revolution?

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer