Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna"

Transkript

1 Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande teman: Seminarium 1, 7 februari, de inledande diskussionerna kring vision för utveckling av Varbergs stadskärna. Seminarium 2, 6 mars, vision för vårt arbete. Vi redovisade marknadsundersökningen och diskuterade utvecklingsmöjligheter. Seminarium 3, 17 april, strategi prioriterade åtgärder. Seminarium 4, 8 maj, genomförandet. Diskussionerna under de inledande seminarierna De övergripande förslagen som kom fram under de två första seminarierna diskuterades och prioriterades under det tredje seminariet. Här följer huvudpunkterna från de två första seminarierna: Tillgänglighet och fysiska frågor Parkering är ett upplevt problem, beror inte på egentlig brist på p-platser. Hur ändrar vi folks beteende? Kan/ska vi skapa fler toaletter? Många tycker detta är en viktig fråga. Kan/ska vi arbeta för att få bort barriäreffekter, ex vis långa butiksfasader? Hur skapar vi ett mer levande torg? Finns det möjligheter att bygga centrala bostäder?

2 Utbud, mix och profil Utbudet på beklädnadssidan behöver förstärkas, särskilt för yngre. Hur lockar vi etableringar? Butiker i samma bransch finns spridda över hela stan. Kan vi klustra butiker och bilda stråk? Kan vi skapa fler caféer och mötesplatser? Hur skapar vi mer upplevelser? Vilka upplevelser saknas? Kommunikation och samverkan Inför förändringar finns det hos många människor en tvekan. Hur skapar vi ett bättre utvecklingsförutsättningar? Konkurrensen ställer frågor kring ökade öppettider? Vilket skulle vara bästa alternativet? Kan/ska vi hitta enhetliga öppettider? Trendspaning: När kommer vi att ha söndagsöppet i Varberg centrum? Vilka åtgärder skulle underlätta för besökare att hitta butiker och parkeringsplatser bättre? Hur förbättrar vi invånarnas inställning och attityd till Varberg? Är vi själva goda ambassadörer? Seminarium 3 - Strategi och prioriterade åtgärder Under det tredje seminariet diskuterades de åtgärder som kommit fram under tidigare möten. Målet för detta seminarium var att prioritera de viktigaste åtgärderna. Detta blev de mest prioriterade åtgärderna för att uppnå visionen: Tillgänglighet och fysiska frågor Det finns parkeringar men det är svårt att hitta dit. Skyltning behövs redan vid infarter och hela vägen till de olika p-anläggningarna. Gärna digitala skyltar (p-hänvisningssystem) som visar antal lediga platser. Fler kartor som visar stadens service bör placeras ut. En parkeringsapplikation för smarta telefoner skulle kunna guida besökare. Kollektivtrafiken står inför en välbehövlig genomgång och omarbetning. Styr parkeringen med hjälp av flexibla tider; korttidsparkering i själva centrum och långtid längre ut.

3 Fler allmänna toaletter behövs. En möjlighet är att utnyttja befintliga i caféer och restauranger med hjälp av skötselavtal. Avgiftsbelagda toaletter i anslutning till p-hus kan också vara en möjlighet. Välskötta toaletter är viktigt. Torget är unikt för Varberg men bör lyftas med mer aktiviteter, mer än torgdagarna. Det kan vara uteserveringar utmed kyrkan, närbelägna caféer kan flytta ut på torget. Caféer och restauranger bör i sammanhaget ges flexiblare möjligheter för uteserveringar. Även julbodarna borde kunna användas övrig tid på året också. En mobil skateboardramp är ett förslag som kompletterar isbanan. Borås nämns som förebild beträffande deras sommartorsdagar som fyller torget. Det byggs en del bostäder i centrala Varberg, fler planer finns inom gångavstånd till centrum. Viktigt att värna den småskaliga bebyggelsen. Hamnen önskar man utnyttja bättre för bostäder. Utbud, mix och profil Vi måste skapa kluster av branscher och verksamheter som kan fungera som goda grannar och dra till varandra. Exempelvis bör caféer och restauranger klustras, de är alltför utspridda idag för att bilda en destination tillsammans. Det är likadant med konfektion och skor. De ligger till viss del samlade, ex vis vissa skorbutiker) med bör samlas ytterligare så att tydliga stråk bildas. Etableringstänk måste prägla stadens planering. Effektivisera företagslotsen och minska kommunala handläggningstider. Nya koncept önskvärda, ex vis Clas Ohlson även i city. Välbehövliga vilo- och mötesplatser bör skapas till gagn inte minst för barnfamiljer. Men även ungdom behöver hängplatser. Flera grupper tog upp detta som en punkt med stor utvecklingspotential och med betydelse för att få besökaren att stanna längre i Varbergs centrum. Aktiviteter för barn är viktiga som möjligför för familjen att stanna lite längre. Behålla och utveckla alla grönytor och planteringar. Tillföra mer offentlig konst, vattenlek, ljussättning, med mera. Viktigt att följa med nya trender där nya företeelser kompletterar den traditionella handeln. Kommunikation och samverkan Kommunikationen ansågs viktigt i förändringsprocessen och att skapa fora för de olika förändringsprocesserna och att stärka banden mellan aktörerna. Gemensamma öppettider framför allt på lördagar är viktigt, en process måste starta för att främja detta. Fastighetsägarna måste diskutera och införa en cityklausul i lokalavtalen för att den vägen hitta en gemensam lösning. Utbilda butikspersonal i värdskap, service, mm. Viktigt att även få med medborgarna i processen. Likaväl som det behövs en parkerings-app så behövs det en shopping-app, Varbergs-appen! Visionen ska bli en språngbräda för företagen i Varberg och stärka Varberg som västkustens kreativa mittpunkt.

4 Seminarium 4 - genomförandet Vid det fjärde seminariet, den 8 maj, stod genomförandet i fokus. Hittills har vi diskuterat lämpliga åtgärder, sedan prioriterat dem, nu var det dags att diskutera hur vi genomför åtgärderna. Alltså hur vi går från vad till hur. Underlaget för diskussionsfrågorna kommer från marknadsundersökningen och från diskussionerna under tidigare möten. Uppgiften var att fundera kring vad som krävs för genomförande. Hur genomför vi de prioriterade åtgärderna? Vilka verktyg krävs? Vilka krav ställs på samverkan, organisation, arbetsgrupper och dess aktörer? Grupperna diskuterade följande rubriker: Etableringsstrategi Hänvisningsskyltning och besökarinformation Trivsel och tillgänglighet Intern och extern kommunikation Etableringsstrategi Förslag på stråk och galleriautformning från konsult med erfarenhet. Underlag finns i handelsutredning och kan samordnas genom projektledare på Marknad Varberg och tar fram genomförandestrategi. Kommunen sak aktivt jobba med samverkan, tydliga spelregler och underlätta byggande. En klustergrupp föreslås bildas med fastighetsägare och kommun med extern processledare. En etableringsstrategi tas fram utifrån handelsutredning och genomförandet ansvarar en etableringsgrupp för, bestående av representanter från fastighetsägare och kommun. En sådan strategi skulle underlätta utvecklingen av flera gator, ex vis Östra Långgatan, och även innefatta café och restaurang. Hänvisningsskyltning och besökarinformation Parkeringsstrategi tas fram i samverkan med parterna. Den viktigaste åtgärden är att upprätta skyltning till befintliga parkeringsplatser, från stadens entréer ända fram till den enskilda parkeringsplatsen. Kommunen måste prioritera åtgärderna i budget. Detta ansåg mötet vara en prioriterad åtgärd med avgörande för betydelsen för Varberg som handelsstad. Inom ramen för denna åtgärd bör också besökarinformation med kartor över stadens verksamheter, service och då även parkering tas fram. Dessa ska vara placerade i stadsmiljön. Trivsel och tillgänglighet Stadens trivsel bör löpande utvecklas genom fortsatta rådslag av den typ vi haft under våren. Kommunikation och information om detta arbetet blir viktigt för att vidare utveckla varbergsbornas ambassadörskap. Marknad Varberg ses som den naturliga mötesplatsen för dessa frågor. Detta för att dessa frågor ligger inom ramen för marknadsföring av både turism, handel och övrigt näringsliv.

5 Intern och extern kommunikation En strategi bör tas fram även för kommunikationen med en separat handlingsplan. Detta för att inte falla mellan stolarna i de övriga projekten. Marknad Varberg jobbar idag med många av dessa frågor men fler aktörer bör knytas till arbetet, kyrkor, muséer, kulturhus och kommunala förvaltningar, ex vis. Samverkan blir den genomgående länken som binder samman de olika åtgärderna. Utveckling av organisationen blir därför något som alltid måste fortgå. Nya förutsättningar kommer hela tiden att för ändra arbetet. Att utveckla organisationen över tiden blir därför den största utmaningen. Sammanställt av Tomas Kruth Fastighetsägarna GFR

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Workshop 2: Vägen till målet Dag: Måndagen den 20 april, 2015 Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren Tid: 18:30-

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor:

Förslag på nytt avtal Kommunstyrelsen föreslås godkänna avtalet enligt bilaga. Till avtalet hör två underbilagor: KS 2 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Linder Cecilia Datum 2014-08-15 Diarienummer KSN-2014-1003 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Citysamverkan

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer