Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050"

Transkript

1 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning

2 Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag och kommer att följas av ett antal planer och projekt för olika delar av Västerås. Det här är en sammanfattning, hela dokumentet hittar du på Översiktsplanen är antagen av kommunfullmäktige i december 2012.

3 Tillsammans kan vi nå målet om ett långsiktigt hållbart Västerås och vår Vision 2026 Staden utan gränser! Västerås boende! Västerås växer och planeringen ska ge förutsättningar för att antalet invånare kan öka till år Planen beskriver hur Västerås kan växa och utvecklas på ett hållbart och klimatsmart sätt hur vi skapar en bra stadsmiljö, hur landsbygden utvecklas, samt hur de värden som finns i naturen och den byggda miljön ska tas tillvara. Stads- och samhällsbyggande tar lång tid. För att ett bra resultat ska uppnås är det viktigt att kommunen samarbetar med näringsliv, högskola och framför allt västeråsarna. Tillsammans kan vi nå målet om ett långsiktigt hållbart Västerås och vår Vision 2026 Staden utan gränser! 3

4 Strategier för hållbar utveckling Västerås ska vara en attraktiv och hållbar stad att bo, verka och leva i. Strategierna ger Västerås möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar och jordbruksmarken kan fortsätta att användas till odling. Livsmiljön i Västerås ska fungera för olika människors behov, underlätta vardagslivet och möten mellan människor. Den ska vara hälsosam, säker, trygg och upplevelserik. Det ska vara tydligt och enkelt att ha hållbara levnadsvanor, där vi tar ansvar tillsammans. Attraktiv regionstad Västerås erbjuder utbildning, kultur och turism. Staden är centrum för näringsliv och handel och en knutpunkt för kommunikationer och logistik. Kreativt näringslivsklimat Västerås erbjuder förutsättningar för företag att prova nya idéer och arbeta tillsammans i nätverk. Entreprenörskap och företagande ger en levande landsbygd. Kulturliv ger staden karaktär Västerås har ett rikt och spännande kulturliv som väcker intresse och lockar till sig kreativa människor och företag. Bostäder för alla Västerås erbjuder trivsamma bostäder med olika hustyper och upplåtelseformer i olika delar av staden. Bygg staden inåt En tät stad med korta avstånd ger bra möjligheter att ta sig fram till fots och med cykel. Den ger närhet till skola, barnomsorg, butiker och mötesplatser. En tät och grön stad är hållbar och hälsosam. City mötesplats för alla City är en naturlig mötesplats och kräver ständig förändring och utveckling för att bli än mer attraktivt, vänligt och välkomnande. Tillgängligheten förbättras för alla. 4

5 Kulturarv och utveckling i samklang Byggnader, kvarter, parker, gator, torg och landskap berättar om Västerås historia. Kulturarvet är en resurs när Västerås utvecklas och förändras. Livskraftig landsbygd med starka serviceorter De mindre tätorterna fyller en viktig roll genom att erbjuda service som skola, handel, vård och omsorg samt platser för möten och aktiviteter. Enkelt att gå och cykla I Västerås är det enkelt att gå vart du än ska. Goda möjligheter att gå och cykla verkar för en god hälsa. Kollektivtrafiknätet som ryggrad I Västerås är det lätt att leva utan bil. Kollektivtrafiken är viktig när vi planerar för bebyggelse både i staden och på landsbygden. Hushålla med naturresurserna Odlingsmark och vatten är viktiga resurser i ett långsiktigt hållbart samhälle. Odlingsmarken används i första hand till biologisk produktion och vattnet har god status för biologisk mångfald och som dricksvatten. Stärk landskapsvärdena Landskapets natur- och kulturmiljöer är viktiga för den biologiska mångfalden och för människorna. Vi tar hänsyn till och stärker de unika landskapsvärdena som finns i Västerås. 5

6 Västerås växer! En tät och grön stad Vi bygger en tät stad för att spara jordbruksmark och skog och för att öka tillgängligheten för människorna. Vi bygger nytt inom staden och tar tillvara tomma ytor inom det bebyggda området. Det blir arbetsplatser i bostadsområden och bostäder i kontors- och verksamhetsområden. När fler rör sig till fots och med cykel ökar tryggheten i stadsmiljön. Gröna områden i staden ger möjligheter till lek, avkoppling och vila och är viktiga för växter och djur. Serviceorter och landsbygd I serviceorterna Kvicksund, Dingtuna, Barkarö, Skultuna, Tillberga, Tortuna, Orresta och Irsta satsar vi på fler bostäder, mötesplatser och strövområden. Fler bostäder ökar möjligheterna att behålla och utveckla en god service vilket även gynnar den omgivande landsbygden. Det är viktigt med bra förbindelser där kollektivtrafik och trygga cykel- och gångvägar gynnas. På lång sikt utvecklas även Gäddeholm till en serviceort. Natur- och kulturmiljöer I Västerås finns stora möjligheter att uppleva levande natur- och kulturmiljöer. I områdena nära Mälaren, i Svartådalen, Sagåns och Lillåns dalgångar finns många attraktiva vatten- och strandmiljöer och miljöer som berättar om kommunens historia. Här prioriteras turism och friluftsliv. Mälarens vatten är en viktig resurs. Det är vårt dricksvatten och det ger möjligheter till bad och rekreation. Planeringen ska bidra till god vattenkvalitet i Mälaren. 6

7 l r) Innanför Cityringen (800) a tri) Kopparlunden Innanför (300 ) + (kontor, Cityringen Anundshögsmotet Långängarna/ handel och Gilltuna småindustri) (800) (turism) Öster (logistik, lager och småindustri) Hälla Mälarstrand (500) + (handel, (2 300) Stationsområdet småindustri Hacksta och logistik) Öster (logistik, (500) lager + och (kontor) industri) Mälarstrand Lillhamra Lillåudden (2 300) järnväg ationsområdet Hacksta k, (500) lager + och (kontor) industri) Lillåudden ningsområde Johannisberg (500) Mälaren Utredningsområde Johannisberg (500) Mälaren Östra Västerås (700) Hälla Mälarstrand (500) + (handel, (2 300) småindustri och logistik) Stationsområdet (500) + (kontor) Lillhamra Lillåudden Mälaren Östra Västerås (700) Lillhamra Östra Västerås (700) bostäder (antal anges i parantes) blandat bostäder och verksamheter Erikslund (200) + (handel och verksamheter) Sätra (1 500) Långängarna/ Gilltuna (logistik, lager och småindustri) järnväg bostäder (antal anges i parantes) blandat bostäder och verksamheter verksamheter Hacksta (logistik, lager och industri) blandat bostäder och verksamheter verksamheter Utredningsområde Johannisberg (500) Kompletteringsbebyggelse (3 500) Innanför Cityringen (800) verksamheter Stationsområdet (500) + (kontor) Kvastbruket (200) + (småindustri) Kopparlunden (300 ) + (kontor, handel och småindustri) Mälaren Norra Finnslätten (kontor och high-tech) Öster Mälarstrand (2 300) Lillåudden Hökåsen järnväg Lunda (kontor och high-tech) Hälla (500) + (handel, småindustri och logistik) Lillhamra Östra Västerås (700) Arbeta vidare med: - Utveckling av Centrum, Kopparlunden och Hälla-området - Utvecklingsmöjligheter i serviceorterna - Vattenparker och grönområden Anundshögsmotet (turism) bostäder blandat bostäder För att klara den ökande befolkningen verksamheter (antal anges måste i parantes) vi planera för minst nya bostäder under och verksamheter perioden Kartan visar hur vi kan bygga en tät och blandad stad. 7

8 Mer information? Mer information? Du hittar översiktsplanen i Du sin hittar helhet översiktsplanen på Västerås hemsida i sin helhet på Västerås under hemsida rubriken Bo och bygga eller kontakta: Kontaktcenter , Produktion: Västerås stad, Konsult och Service Illustrationer: Tobias Flygar, Studio Flygar. Foto: Pia Nordlander, BildN och Ingrid Legrell Crona

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 1 Centerpartiets tre hjärtefrågor: Jobb och företag, resultat för miljön och vi ser hela kommunen Centerpartiet tycker att alla ska kunna bestämma

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande

1. Mötesplatser där människor umgås och där vi kan få ny kunskap genom omprövning och nytänkande Vision Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. Borås är en stad där möten mellan människor står i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara individernas

Läs mer

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Kortversion baserad på fullständig rapport 2004-02-27

VISION 2015. Vision och Strategier för Enköpings kommun Kortversion baserad på fullständig rapport 2004-02-27 VISION 2015 Vision och Strategier för Enköpings kommun Kortversion baserad på fullständig rapport 2004-02-27 Förutsättning Att hela Enköping hjälps åt Visst vill DU vara med! 2 Bakgrundsmaterial Under

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 Vision älvstaden Välkommen till Älvstaden Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att den helar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 18 Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 19 KARLSKRONA & OMVÄRLDEN Karlskrona mitt i Östersjön Karlskronas omvärld har de senaste åren

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

botkyrkas översiktsplan Foto: Johannes LiLJeson

botkyrkas översiktsplan Foto: Johannes LiLJeson botkyrkas översiktsplan Foto: Johannes LiLJeson Foto: Callius/One eyed Inc Foto: Johannes LiLJeson Samrådsförslag mars 2013 1 Sammanfattning Sammanfattningen är en kortversion av hela översiktsplanen.

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling

Program. för översiktsplan Gävle stad. Samrådshandling Program för översiktsplan Gävle stad Samrådshandling 30 augusti 30 september 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi Hur vill du att Gävle ska se ut om 20 år? En stad för alla, som ständigt utvecklas.

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Ale ÖP 07. Kortversion

Ale ÖP 07. Kortversion Ale ÖP 07 Kortversion Läs mer om Ale ÖP 07 på kommunens hemsida: www.ale.se ALE ÖP 07 Detta är en kortversion av kommunens översiktsplan, Ale ÖP 07. Här beskrivs kortfattat Ales översiktliga planer för

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Översiktsplan FalunBorlänge Översiktsplan FalunBorlänge Utställningshandling november 2013 1 Orienteringskarta Utställningsversionen av Översiktsplan FalunBorlänge har tagits fram av en projektgrupp bestående av Anna Perols, Fredrika

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE

CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE 1 CENTERPARTIETS SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN FÖR FALUN BORLÄNGE Centerpartiets kommunkretsar i Falun och Borlänge kommuner har gemensamt arbetat fram ett antal synpunkter vi vill lägga på

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1

Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN. Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1 Bilaga Översiktsplan 2014 ALLMÄNNA INTRESSEN Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun 1 2 Allmänna intressen Bilaga Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun INLEDNING Sigtuna kommuns översiktsplan

Läs mer

Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutveckling

Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutveckling Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutveckling - inriktning för Eskilstuna kommunkoncerns arbete med stadsdelsutveckling 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-13 Strategi för Eskilstuna

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer