LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA"

Transkript

1 LINKÖPING CITY FRÅN SOVANDE TILL BULTANDE HJÄRTA

2 Samhällsbyggnad Dialog Evenemang

3 Ger oss möjlighet att skapa en scen från 2011 till 2016 för framtida utmaningar när det gäller samhällsutvecklingen för: Utbildning och forskning Kreativa och innovativa miljöer Resurseffektivitet Vackert och smart Näringsliv Kommunikationer

4 Vad är En process Samverkan, dialog och delaktighet skapar innovativa, framåtsyftande lösningar med hög idéhöjd som utvecklar Linköping och svensk samhällsbyggnad.

5 Linköping bygger en attraktiv, modern och hållbar stadsdel där arbete, fritid och boende blir en förebild för andra. Linköping skapar en process och en plats för möten, seminarier och events med fokus på samverkan, dialog och delaktighet. Linköping vill vara en del av utvecklingen av svensk samhällsbyggnad.

6

7 BAKGRUND STARK EXTERNHANDEL CITYS PULS AVTAGIT ATTIYDSUNDERSÖKNING MÅNGA SVAGHETER MÅNGA MÖJLIGHETER VÄCK LIV I STADSKÄRNAN!!!!!

8 ORGANISATION LÅNG ERFAREHET AV SAMVERKAN PROJEKTORGANISATION TRE PARTER LITEN STYRGRUPP DELAD FINANSERING GENOMFÖRANDEKULTUR!!!!!!!

9 ARBETSPROCESS ANALYS VISION REHABILISERINGPLAN TRE ARBETSOMRÅDEN - marknad & evenemang - information & kommunikation - utveckling & projekt

10 Linköping City Fördjupad samverkan Genomförandekultur Cityanda

11 Linköping City - Intressenter Linköpings kommun främst genom representant från kommunstyrelsen samt tjänstemän från Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen Cityfastighetsägare enskilda och juridiska personer som äger fastigheter inom verksamhetsområdet Cityföreningen som representeras av detaljister och övrigt näringsliv inom verksamhetsområdet

12 Organisation Linköping City Projektledare Årets Stadskärna 2009 Linköpings Kommun Paul Lindwall KS ordf Lars Hågbrandt Cityföreningen Rosie Hall Lena Norin Cityfastighetsägarna Lars Svensson Peter Whass

13 Finansiering Verksamheten finansieras genom ett treårigt avtal med parterna. Varje part bidrar med 1 miljon kronor per år.

14 Övergripande Målsättning Linköpings stadskärna skall vara regionens attraktivaste marknadsplats, snygg, trygg och säker, med en mångfald av verksamheter som både attraherar och försörjer och som lockar allt fler besökare från när och fjärran.

15 Mål 1 Att bli Årets Stadskärna 2009

16 Mål 2 Att ha ett varierat utbud av varor och tjänster 7 dagar i veckan

17 Mål 3 Butikspersonalen skall bli känd som landets trevligaste

18 Verksamhetsplan Marknad & Evenemang Information & Kommunikation Utveckling & Projekt

19 Information & Kommunikation Mål Hur Vem När Effektivare marknadsföring Göra kommunikationsstrategi Linköping City dec-06 av Linköping City Val av kommunikationskanaler Linköping City jan-07 Bättre kommunikation Förnyelse av Citynytt Linköping City feb-07 internt/extern Utveckla hemsidan Linköping City jan-07 Samordning med besöksnäringen Linköping City dec-06 Synliggöra utförda åtgärder Linköping City hela året En väg in till butiks- Ta emot, förmedla förfrågningar Linköping City jan-07 etableringar Fördjupad samverkan Erfarenhetsutbyte/Studiebesök Linköping City april-07 Inspirationsmöten Linköping City april-07 Öka antalet medlemmar Linköping City pågår Medverka i bildandet av Linköpings Krögarförening Linköping City pågår Samarbete med kyrka/kultur Linköping City jan-07 Samarbete med olika föreningar Linköping City jan-07

20 Utveckling & Projekt Mål Hur Vem När Utsmyckning Utveckla/utöka sommarblommor 2007 Linköpings kommun Julbelysning Linköping City nov-06 Skapa upplevelser Novemberljus Linköpings Kommun nov-06 Julstaden Linköpings Kommun nov-06 Tryggare City Fler permanenta ljussättningar Linköpings Kommun Säkerhetscertifiering av butiker Cityföreningen feb-07 Renare City Högre städkvalitet Linköpings Kommun Fler offentliga toaletter Linköpings Kommun Förbättra tillgängligheten Parkeringshus Eddan Linköpings Kommun Skyltning Linköpings Kommun Ett levande City 7 dgr i veckan Cityföreningen pågår Världsklass på Cityakademin Cityföreningen pågår kundbemötande Sprida positiva signaler till kunder och besökare CF/ LK/LC varje dag

21 Första utmärkelsen 2007 European Quality Mark för Management av stadskärnan tilldelas Linköping City den 8-9 maj 2007 i Sundsvall Quality Mark QM, vår europeiska kvalitetsmärkning för utvecklingsprocesser inom TCM, Town Centre Management, för ert partnerskap. QM kommer genom TOCEMA att lanseras i flera europeiska länder och kommer att finnas i tre nivåer. Under 2007 börjar vi med nivå 1, QM Standard Partnerskap och intressenter Vision o Strategi Genomförande, uppföljning och proaktivtitet

22 Planning for the future Finna metoder och åtgärder som stärker och utvecklar stadskärnans attraktionskraft Identifiera och rangordna stadskärnans styrkor och svagheter Åtgärderna skall vara så konkreta att de kan börja genomföras Skede I: Faktainsamling Skede II: Vidareutveckling genom workshops Skede III: Utvecklingsprogram

23 Övergripande utvecklingsstrategier 1. Förtäta, förstärka och planera för tillväxt 2. Destinationer och ankaren 3. Förtydliga

24 Linköpings stadskärna

25 Torgen

26 Branschinriktade stråk

27 Specifika utvecklingsåtgärder 1. Rent och snyggt 2. Enkla och tydliga entréer till city 3. Torgen är destinationer 4. Kommersiella axlar 5. De tre kommersiella ankarna 6. Clustra, förtäta och förstärk stråken 7. Långa butiksfasader 8. Gemensamma gestaltningsprogram 9. Cyklarna omorganiseras 10. Parkeringen organiseras 11. Förlängda och gemensamma öppettider 12. Uppmuntra bostadsbyggande i centrum 13. Bygg varumärket Linköping

28 Stadskärnans betydelse i staden Region ÖP Staden FÖP City

29 FÖRE

30 UNDER ARBETE

31

32 FÖRE

33 EFTER

34

35

36

37

38

39

40

41 MARKNADSFÖRING och EVENEMANG 50 evenemang /år varav 5-6 stora arrangemang Många samarbetspartners, media, gallerior, föreningar, skolor, kyrkor, matkultur mm. Aktiviteter för alla åldrar Detta ger oss: ETT LEVANDE CITY 7 DAGAR I VECKAN

42

43

44 Positiva nyheter i Linköpings City

45 Positiva nyheter i Linköpings City

46 Samverkansmodell Tidigt informera varann Flexibel kan ställa om Bjuda in till dialog Lösa varandras behov i samförstånd Ta fram nyttor dela på finansiering Informera kontinuerligt Leverera hålla vad du lovar

47 Linköpings City Viktiga faktorer i samverkan i Linköpings City unik Organisation Begränsad organisation liten styrgrupp Satsa på handlingskraft - genomförande kultur Samverkan Gemensam bild Samverkansvänligt klimat våga bjuda på idéer Förankring Engagemang Alla insatser är viktiga, stora som små Våga ha trevligt!!!! Samverkan bygger på en positiv anda

48 Från projekt till bolag En organisation och en ekonomi Engagerade ägare Handlingskraftig organisation Tydligt geografisk avgränsning Långsiktigt åtagande

49 Linköping City Aktiebolag Ägare 50 / 50: Cityfastighetsägarna Ca 20 medlemmar Cityföreningen Ca 220 medlemmar Samverkanspartner: Linköping Kommun

50 Bolagets uppdrag Genom samverkan ska vi vara motor och verka för Linköpings City som ett av landets bästa stadskärnor vad det avser: Tillgänglighet (Öppettider, kollektivtrafik, parkeringar,) Utbud (handel, bostäder, kontor) Trygghet och säkerhet (Renhållning mm) Mötesplatser (Stadens torg, parker, evenemangsarenor etc) Att svara för intern och extern marknadsföring till bolagets intressenter och besökare till Linköpings City genom: Hemsida Evenemang / aktiviteter Annonsering

51 Forts. Bolagets uppdrag Att svara för uppföljning, utvärdering, omvärldsbevakning så att Linköping City långsiktigt utvecklas i takt med stadens utveckling. Att vara den naturliga länken mellan Linköping Citys olika intressenter för att möblera stadens vardagsrum Att svara för verksamhetsplanering på kort och långs sikt samt svara för bolagets ekonomi. Långsiktigt åtagande

52 Ledord för Linköping City FRAMTID GENOMFÖRANDEKULTUR SAMVERKAN

53 Mötesplats Fysiska miljön Besöksnäring Marknadsplats

54 Bolagets fyra strategier 1. Utveckling av den fysiska miljön i stadskärnan De olika stadsrummen ska ges en fysisk miljö som är tilltalande, funktionell och välskött 2. Utveckling av stadskärnan som mötesplats Stadskärnan som mötesplats skall vara trygg, vacker och säker. En omsorgsfull och genomtänkt gestaltning av de olika stadsrummen skall stimulera till fler möten 3. Utveckling av stadskärnan som marknadsplats Stadskärnan som marknadsplats ska vara attraherande. Det ska vara smidigt och enkelt att handla i Linköpings stadskärna 7 dagar i veckan 4. Utveckling av besöksnäringen i stadskärnan En god miljö, ett stort utbud inom olika områden som kultur, idrott och andra evenemang ska göra stadskärnan till platsen där det händer saker, platsen där man ska vara

55 Prio-lista år 2011 Ett mätbart City Hållbar trafik i City Ta fram system för relationsmarknadsföring Bokhållargatan/Nygatan Undersökning hur utveckla city kommersiellt Torgens identitet Klustring i City Från Gränden till P-huset Druvan Utveckla arrangemang i City

56 Linköping City om år? Linköping City om 5-10 år? Stångån, Hamngatan, Storgatan mm. Ökad befolkningsmängd ( Sverige: + 8 % till år 2025) 60 plussare blir allt fler (Sverige: + 30 % till år 2025) Trenden pekar på att allt blir bara större Geografisk koncentration till stora regioner med speciella förutsättningar, tex turism Internationalisering och globalisering Teknisk utveckling Internet. E-handeln idag 5 % av marknaden, framtid? Hållbar utveckling

57 Linköping City Vision: Alltid ligga i framkant

58 Framtida utmaningar/frågor Hur skall Linköpings Citys organisation se ut? Hur skall verksamheten finansieras? Möjliggöra fler bra butikslägen för nya butikskoncept? Samverkansmodell gällande upprustning av gator och torg? Hur skall säkerheten stärkas i Linköpings City? Hur kan renhållningen förbättras? Hur kan parkeringsmöjligheterna i City utvecklas? Hur kan Linköpings City växa? Bilda en krögarförening?

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Det här är City i Samverkan

Det här är City i Samverkan Det här är City i Samverkan Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Workshop 2: Vägen till målet Dag: Måndagen den 20 april, 2015 Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren Tid: 18:30-

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

2014 Årets Stadskärna

2014 Årets Stadskärna 2014 Årets Stadskärna Ansökan till Årets Stadskärna 2014 Det är med blandade känslor vi lämnar in ansökan till Årets Stadskärna 2014. När är man redo att ansöka? Vi har ju så mycket mer att göra och vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter

NYA HOVÅS. Småskalig handel med plats för personligheter NYA HOVÅS Småskalig handel med plats för personligheter VAR MED OCH UTVECKLA EN HELT NY STADSDEL Visionen om Nya Hovås handlar om att kombinera det bästa av två världar. Genom att korsbefrukta småstadens

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Aktionsplan 2010-2025

Aktionsplan 2010-2025 Aktionsplan 2010-2025 Hållbar tillväxt och utveckling i Haninge ett gemensamt förslag www.tecknarn.se 2009 I samarbete mellan: I samarbete mellan: Stockholms Handelskammare, Östra Södertörn Haninge kommun

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer