MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ"

Transkript

1 MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

2 FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och en idé som föddes i ett behov av förändring. Få emotsatte sig förslaget om ett lärosäte i Sveriges tredje största stad och processen från tanke till verklighet blev kort. I dag är Malmö högskola en självklar del av staden och ett av flera skäl till att unga väljer att flytta hit. Högskolan har under åren tagit en allt större plats i Malmös stadsrum med det arkitektoniska mästerverket Orkanen och nu senast med det imponerande kvarteret Niagara. Det är dock inte bara högskolans byggnader som väcker uppmärksamhet utan också forskningsframgångarna, inom bland annat hållbar stadsutveckling. Men kanske viktigast av allt är det sätt som Malmö högskola aktivt har arbetat för att bryta den sociala snedrekryteringen av studenter till högskolan. Det är glädjande att konstatera att Malmö högskola tillhör de främsta högskolorna i landet när det gäller att nå målen om att rekrytera studenter med utländsk bakgrund och från studieovana miljöer. Efter nästan 15 år som en betydande del av vår stad är det nu dags för nästa steg att göra högskolan till ett universitet, så som det anstår landets tredje största stad. Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommunstyrelsens ordförande

3 MALMÖ HÖGSKOLAS TILLKOMST Malmö högskola fick redan från starten 1998 en central roll i Malmö, inte minst geografiskt, och har varit en bärande del i stadens utveckling från framgångsrik industristad på nedgång till modern, ung och global kunskapsstad. Högskolan var en strategisk investering i Malmös framtid likt Öresundsbron och Citytunneln. Den centrala placeringen har inneburit att Malmös innerstad fyllts med liv efter år av stiltje. Det är också numera studenter, istället för varvsarbetare, som dagligen cyklar till Västra Hamnen. Malmö har gjort en fantastisk utvecklingsresa och högskolan har varit med från början. Den kom till i en tid då det fanns ett behov av förändring i Malmö, och ett behov av högre utbildning. Runt skiftet mellan 1980-talet och 1990-talet tillsattes en utredning om möjligheten att ge Malmö ett eget lärosäte, något som också den dåvarande regeringen ansåg var en viktig satsning på Malmös framtid. Politiskt sett var alla partier i Malmös kommunfullmäktige överens om att Malmö, som en av Sveriges tre storstäder, skulle ha sitt eget lärosäte. Med politisk enighet och stöd från regeringen blev tillkomsten av Malmö högskola en relativt kort process från idé till verklighet. Och väldigt välkommen. Redan från starten skapades en vision om att Malmö högskola ska vara en modern högskola med engagerade medarbetare och studenter, och med en stark förankring i samhället och regionen. Högskolan fick från början också ett alldeles särskilt uppdrag: att beakta ungdomar från studiesvaga miljöer. I dag kan vi se att högskolan har utvecklats väl och i linje med de ambitioner man hade vid starten. Profilen bygger på ett nära samarbete med samhället och lokala, regionala, nationella och internationella kontakter är grundläggande för verksamheten, för medarbetarna och för studenterna. Detta avspeglas även i den forskning som högskolan bedriver då högskolan är ett nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation.

4 MALMÖ HÖGSKOLA I DAG Skapat i en modern tid är Malmö högskola ett modernt lärosäte med tvärvetenskapliga utbildningar med fokus på att samarbeta med samhället det omges av. Högskolan har under sin korta tid utvecklats från att vara en regional högskola till ett lärosäte som lockar såväl nationella som internationella studenter. Den nationella rekryteringen står för nästan hälften av studenterna. Högskolan har också utökat sin utbildningsvolym och i dag studerar närmare personer på heltid, flera av dem attraherade av utbudet av utbildningar som ges på engelska på avancerad nivå. Malmö högskola har sedan starten för mindre än tjugo år sedan bidragit till att höja utbildningsnivån i Malmö. Andelen personer med minst treårig eftergymnasial utbildning har fördubblats till 24 procent, och andelen forskarutbildade har ökat från 1,2 procent till 1,9 procent. Att kunna erbjuda högre utbildning är ett av de viktigaste redskapen för att motverka arbetslöshet. Till skillnad från andra högskolor och universitet har Malmö högskola en relativt hög andel studenter från hem där högre studier inte är ett självklart val. Andelen personer med utländsk bakgrund är också större på Malmö högskola än andra högskolor och universitet. Malmö högskolas uttalade mål om att attrahera studenter från studieovana miljöer, liksom att metodiskt bredda rekryteringen, har varit framgångsrikt. Under åren har forskningen på Malmö högskola utvecklats positivt och den har fått både nationellt och internationellt genomslag. Ökningen av extern finansiering, publicering och citering har varit snabbare än genomsnittet för lärosäten och högskolan har fått examenstillstånd på forskarnivå inom nästan all verksamhet. Malmö högskola bedriver redan i dag framgångsrik forskning inom en rad olika områden, så som biofilmer och biologiska gränsytor, sexologi och hållbar stadsutveckling och har potential att göra fler offensiva satsningar i framtiden, men för det krävs mer egna medel och ett mer långsiktigt uppdrag, som Malmö högskola nu är beredd att ta sig an. För trots den framgångsrika forskningen har högskolan nått en punkt där utvecklingen riskerar att hämmas på grund av begränsade forskningsanslag. En sådan utveckling är inte bara negativ för Malmö högskola utan även för Malmö och ambitionen om att bli Sveriges talanghuvudstad.

5 MALMÖ UNIVERSITET I FRAMTIDEN Med facit i hand går det att konstatera att Malmö högskola utvecklats i linje med de intentioner som fanns vid starten. Högskolan har i dag ett gott samarbete med det omgivande samhället och bidrar med kunskap som leder till en positiv samhällsutveckling tillsammans med flera andra aktörer, däribland näringslivet. För fortsatt stark utveckling av Malmö högskola och Malmö finns en önskan om att göra Malmö högskola till ett universitet. Malmö är i dag en ung, global och modern stad med ett gott internationellt rykte vad gäller hållbar stadsutveckling, som är ett av de områden där Malmö högskolas forskning också är framgångsrikt. Malmö är också det ekonomiska och kulturella navet i Skåne som med sina 1,3 miljoner invånare i dag har endast ett universitet, det traditionella Lunds universitet. Som ett modernt lärosäte i en global och modern stad kan Malmö högskola som universitet komplettera med ett lokalt och globalt förankrat samverkansinriktat universitet i Skånes största stad, med fokus på samhällets utmaningar och ett flervetenskapligt arbetssätt. Som universitet ges lärosätet också möjlighet att satsa mer och i större omfattning än som högskola, vilket öppnar upp för möjligheten att utbilda och forska över fler områden. Med universitetsstatus följer en plattform och legitimitet som underlättar ytterligare för goda internationella kontakter, ett arbete som i sig bidrar till att utveckla såväl verksamheten som staden Malmö. En internationell närvaro är också grundläggande för att möta samhällets utmaningar och studenternas behov. Malmö högskola arbetar redan i dag med att fördjupa sina relationer med andra lärosäten i världen och har en ambition om att också knyta svenska och internationella företag och aktörer till sig för att aktivt bidra till samhälls-

6 utvecklingen. Samarbetena är viktiga för att förstå vad som händer i andra länder och för att Sverige ska kunna konkurrera inom kunskapsintensiva verksamheter. Här skulle universitetsstatus vara en fördel för Malmö högskola. Som nämnt ovan har Malmö högskolas forskning utvecklas positivt de senaste åren och rönt framgång både nationellt och internationellt. Högskolan har potential att göra fler offensiva satsningar inom forskningen, men för det krävs mer egna medel och ett långsiktigt uppdrag. Som universitet underlättas detta ytterligare, och det öppnar också upp för satsningar inom lovande forskning där dagens ramar inte tillåter ett högt risktagande. Malmö är tillsammans med Köpenhamn navet i Öresundsregionen och en ekonomisk och kulturell motor. Malmö spelar en betydande roll för utvecklingen och tillväxten i regionen och i Skåne, men också i Sverige. Fler och fler huvudkontor flyttar till staden tack vare regionens potential och dragningskraft, och för att den kompetens man efterfrågar finns just här. Samtidigt är arbetslösheten i Malmö högre än riksgenomsnittet, även om det nu går att se en ljusning med sjunkande siffror. Till exempel är arbetslösheten för unga i Malmö lägre nu än någon gång tidigare under de senaste två åren. För att ytterligare sänka arbetslösheten och främja tillväxten i Malmö och Öresundsregionen krävs satsningar på högre utbildning och bättre matchning av de arbetssökande gentemot arbetsmarknaden. Som universitet har Malmö högskola en viktig funktion att fylla i det här fallet, precis som lärosätet en gång i tiden bidrog till stadens stora omvandling från industristad till modern, ung och global kunskapsstad. Malmös framgångssaga visar att ingenting är omöjligt och att staden och Malmöborna har en stor potential. Den måste tas tillvara. När beslutet om högskolan fattades fanns ett behov av förändring i Malmö, en ny riktning. Nu vill vi ta nästa steg i att utveckla Malmö och Sverige som ett modernt, kunskapsdrivet samhälle i internationell framkant, genom att uppgradera högskolan till Malmö universitet.

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012

redovisningakademiska Hus Årsredovisning 2012 redovisningakademiska Hus Årsredovisning 212 Vi tror att kunskap kan förändra världen och att briljanta idéer formar Sverige som kunskapsnation. Vi är landets näst största fastighetsbolag och med fokus

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer