UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020"

Transkript

1 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, Christian Lindell

2 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna Storstadsregionernas betydelse för Sveriges tillväxt Strukturomvandlingen av näringslivet Arbetsmarknaden Utbildningsstrukturen Utbildningsprognos för Skåne med sikte på 2020 Hur ska prognosen användas? Beräkningar och antaganden Framtidsbedömning för några olika utbildningsgrupper Slutsatser och diskussion

3 Första gången den här typen av utbildningsprognoser görs regionalt Gemensamt utvecklingsprojekt mellan Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Stockholms län och SCB. Tillväxtverket och TillväxtAnalys bidragit till finansieringen Stort intresse bland departement och myndigheter eftersom samma modell som för riket och jämförbar och möjlig att följa upp Fortsatt utvecklingsarbete av modellen Fortsatt arbete med att sprida prognosen och formulera regionala insatser baserade på resultaten Till nytta för många användare: Studenter Utbildningsanordnare Branschföreträdare Studie- och yrkesvägledare

4 Utvecklingen i storstadsregionerna

5 Figur 1. Storstadsregionernas andel av rikets befolkning, 1993 och 2010, sysselsättning 1993 och 2009, samt BNP 1993 och % 50% 40% 40% 45% 42% 47% 48% 51% 30% 20% 10% 0% Befolkning Sysselsättning BNP 1993 Bef 2010, Syss 2009, BRP 2008)

6 Figur 12. Tillväxt av förvärvsarbetande nattbefolkning i Stockholms län, Skåne, Västra Götaland* och övriga riket, Stockholm Skåne Västra Götaland* Övriga riket 85 80

7 Figur 13. Sysselsättningsgrad (20-64 år) i Stockholms län, Västra Götaland* och Skåne med respektive utan Öresundspendling, och prognos % UTFALL PROGNOS 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% Skåne exkl Öresundspendling Skåne inkl Öresundspendling prognos Stockholms län prognos Västra Götaland* prognos Skåne inkl Öresundspendling Stockholms län Västra Götaland*

8 Figur 22. Andel elever som avslutat grundskolan med gymnasiebehörighet. Källa: Skolverket 91% 90% 89% 88% 87% Stockholms län Skåne Västra Götaland Samtliga län 86% 85% 84%

9 Slutsatser År 2010 avslutade 86 procent av alla elever i Skåne grundskolan med gymnasiebehörighet lägre än i riket och trenden är sjunkande Endast 71 procent av 20-åringarna i Skåne har slutbetyg från gymnasiet Knappt 60 procent av män med utländsk bakgrund fullföljer sin gymnasieutbildning inom fem år De med grundskola som högsta utbildningsnivå i Skåne har 65 procent högre arbetslöshet än de med gymnasieexamen Kraftig inrikes nettoinflyttning till Skåne bland åringar (ofta flyttning till studier) medan det är en nettoutflyttning av gruppen år (flyttning till arbete)

10 Utbildningsprognos för Skåne 2020

11 Om prognosen Varför behövs det prognoser? Kan man lita på prognosen? Hur ska man tolka prognosresultaten? - Syftet är att identifiera obalanser mellan tillgång och efterfrågan - Prognosen är inget facit för hur framtiden utvecklas! Beräkningar och antaganden - Befolkningsprognos - Sysselsättnings-/näringsgrensprognos (raps) - Långtidsutredningens (LU08) antagande/ki - SCB:s register över befolkningens utbildning - Antagande om yrkesstrukturens förändring och utbildningskraven för olika yrken - Antaganden om gränspendlingen

12 Så här ska resultaten tolkas UTFALL Aktuellt läge: Arbetskraftsbarometern 2010 PROGNOS Framtiden: Öresundsbalansen? Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan

13 Utbildningsbalansen i storstadsregionerna år 2020 enligt prognos 38 Stockholm Skåne Brist Överskott 19 Balans 27 Västra Götaland Antal utbildningsgrupper

14 Figur 51. Grundskollärare, tidigare år. (-1630) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

15 Vem ska utbilda framtidens ingenjörer och industriarbetare?

16 Figur 54. Yrkeslärare. (-700) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan

17 Allt färre examinerade från lärarhögskolorna i Malmö och Kristianstad har matematik, teknik eller NO i utbildningen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Läsår 2001/ / / / / / / / / /11 Källa: SCB

18 Andelen elever som slutfört gymnasiet i Skåne med inriktning NV, IP och TE, % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NV IP TE Källa: SCB

19 Figur 71. Industriutbildning (gymnasial). (-3160) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan

20 Figur 67. Tekniskt gymnasium (2-3 år). (-3480) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan

21 Figur 75. Högskoleingenjörer: Maskin, farkost, industriell ekonomi (inklusive 4-årig gymnasial ingenjörsutbildning). (-630) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

22 Figur 78. Civilingenjörer: Teknisk fysik, elektro- och datateknik. (-820) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

23 Figur 85. Omvårdnadsutbildning (gymnasial). (-4500) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

24 Figur 94. Tandsköterskeutbildning. (-560) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

25 Figur 88. Läkare. (-290) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

26 Figur 91. Sjuksköterskor. (-100) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

27 Figur 55. Humanister, eftergymnasial utbildning. (+900) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

28 Figur 58. Ekonomer, eftergymnasial utbildning. (+3050) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

29 Figur 60. Journalister. (+530) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

30 Figur 62. Samhälls- och beteendevetare, förvaltningsutbildning. (+1100) UTFALL PROGNOS Arbetskraften Tillgång Förvärvsarbetande Efterfrågan 0

31 Slutsatser Kompetensutmaningen i Skåne kommer att vara störst inom: Vård och omsorg; Teknik och industri samt Pedagogik och utbildning Finns en beräknad risk för brist år 2020 på: - Ingenjörer totalt ( ) - Omvårdnadsutbildade, gymn. ( ) - Lärare totalt ( ) - Industriutbildade, gymn. ( ) - Transportutbildade, gymn. (- 2000) - Handel & administration, gymn. ( ) - Civilingenjörer totalt ( ) - Barn- & fritidsutbildade, gymn. (- 700) - Tandsköterskor (- 600) - Läkare (- 300) Finns beräknad risk för överskott inom: humaniora, media, samhällsvetare och ekonomer samt naturbruksutbildade och bygg

32 Några budskap Skol- och utbildningsfrågorna måste bli tydligare kopplade till företagens konkurrenskraft och regional tillväxt God kompetensförsörjning och rätt matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft hos det privata och offentliga näringslivet kräver konkret samverkan mellan näringslivet och utbildningssystemen Ökade insatser för kompetensutveckling i små och medelstora företag. Många företag behöver rekrytera högskolekompetens för att stärka konkurrenskraften och utveckla nya affärsområden Tydligare koppling mellan kompetensfrågorna och teknikspridning och innovation i näringslivet. Kräver konkret samverkan mellan högskolor och företag

33 Det fortsatta arbetet Handlingsplan för Kompetensplattform Skåne 2012 Sprida och förankra prognosen hos regionala användare Fördjupa och utveckla tolkningen av resultaten Metod- och kunskapsstöd -Samverkan med sjukvården - Samverkan med industrin - Samverkan med kommunerna - Samverkan med YH-nätverket - Samverkan med klusterorganisationer Ungas inträde på arbetsmarknaden Job og uddannelse i Öresundsregionen Kompetensförsörjning kopplat till ESS/MAX IV

34 Kompetenssamverkan Skåne Kompetenssamverkan Skåne (Ledande representanter från resp. org.) Kompetensforum Skåne Gemensammöten med öv. aktörer (Arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, YH-anordnare etc.) Kompetenssamverkan Skåne sekretariat Analysgrupp Temagrupp Temagrupp Temagrupp

35 Tack för er tid!

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport 2011:37 Projektledare: Jonas Örtquist, Länsstyrelsen

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare?

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2009 Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004. Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R

ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004. Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004 Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004 Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Rapport 29:5 R Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Ett planeringsunderlag inför läsåret 29/ Högskoleverket Luntmakargatan 3 Box 785, 3 99 Stockholm tfn 8-563 85 fax 8-563 85 5 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker 2015 Josefin Edström Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer