Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden"

Transkript

1 Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

2 Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner enligt OECDs rapport Det finns en stark utveckling inom innovationsområdet. Det är lätt att ta sig hit och regionen attraherar människor både från Sverige och från andra länder. Samtidigt står vi, som bor och är verksamma i Skåne, inför stora utmaningar. Samhället är segregerat och det är stora skillnader mellan olika personers möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, få bostäder eller bli respekterade och göra sig hörda. Strategiskt mångfaldsarbete är en av de lösningar vi kan arbeta med. Det handlar om att förändra normer och strukturer som hindrar jämlika rättigheter. Men det handlar också om att se nya möjligheter. Om vi arbetar med mångfald på rätt sätt kan det leda till både samhällsekonomisk och företagsekonomisk tillväxt. Mångfald för ökad konkurrenskraft en mångkulturell arena för integration och tillväxt

3 Projektet IKF i Malmö driver kompetensutvecklingsprojektet Mångfald för ökad konkurrenskraft med finansiering från Europeiska Socialfonden från oktober 2012 till mars Cirka 400 medarbetare och ledare från fem verksamheter i regionen deltar. För att skapa ett normkritiskt förhållningssätt hos medarbetare och chefer. Individ- och familjeomsorgen på Hyllie stadsdelsförvaltning i Malmö stad Vi kan göra ett bättre jobb utifrån vårt uppdrag genom att ha en strategi kring mångfaldsfrågor. Försäkringskassan, Lokala Försäkringscenter Malmö Mångfald är en utgångspunkt i vårt arbete. Projektet ger oss möjlighet att arbeta med mångfald ännu mer medvetet och strukturerat. Merit utbildning AB Kunder är olika. Vi bygger vår organisation efter det. Näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborgs stad Vi vill vara hyresgästens första val och ha både kunniga och engagerade medarbetare som vet hur de ska bemöta våra kunder. Stena Fastigheter i Malmö AB Om du vill veta mer om projektet kan du läsa på Du är också välkommen att kontakta koordinatorn per telefon eller mejla till

4 Verksamhetsnära Strategiskt mångfaldsarbete behöver vara förankrat hos ledningen och kopplat till verksamhetsmålen för att bli framgångsrikt. Därför arbetar vi med att stärka strategiska nyckelpersoner i sin ledarroll. Vi utbildar också förändringsledare på varje arbetsplats. Det är de som blir motorerna i förändringsarbetet. De tar fram handlingsplaner, förverkligar och följer upp arbetet tillsammans med sina medarbetare. På arbetsplatsen arrangeras workshops och föreläsningar för att öka kompetensen kring mångfald. Men det viktigaste är att hitta utrymmen för reflektion och metoder för att integrera den nyvunna kunskapen i det ordinarie arbetet. Medarbetarens delaktighet och engagemang är oumbärligt.

5 Social innovation Mångfald för ökad konkurrenskraft handlar om att lösa samhällsproblemen på nya sätt. Lyckade sociala innovationer uppstår ofta i gränslandet mellan idéburen, offentlig och privat sektor. Därför arbetar vi i nätverk. Processen skapar förutsättningar för social innovation genom det verksamhetsnära arbetet med mångfald. Vi blandar ledare och förändringsledare från olika organisationer så att de ska kunna lära av varandra, tänka nytt och hitta nya metoder. Malmö Högskola har i uppdrag att följa processerna, utvärdera och ta fram resultatrika exempel på hur mångfaldsarbetet ser ut i organisationerna. vi ser en värld med ett jämlikt samhälle där alla tar solidariskt ansvar, visar ömsesidig respekt och har ett tillfredsställande liv Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

6 Normkritik Normkritiskt arbete är en utgångspunkt för att synliggöra och förändra ojämlikhet. Normer styr vårt beteende vare sig vi är medvetna om det eller ej. Det som tillhör normen brukar vi inte fundera så mycket över. Men om vi möter något som bryter mot normen så reagerar vi. Det upplevs som konstigt eller avvikande eftersom vi är ovana. I projektet granskar vi de hinder som finns hos oss som individer, i arbetskulturen och i samhället. Om vi kan se vilka normer som styr kan vi förändra dem och anpassa dem till verksamhetens behov.

7 Ny dimension Projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft är ett nytt led i IKFs arbete för ömsesidig integration. Genom åren har vi sett hur mentorskap har skapat nya möjligheter på individnivå. Adepter har nått framgång genom systematiskt arbete. De har ökat tron på sig själva och närmat sig arbetsmarknaden. Samtidigt har deras mentorer fått upp ögonen för de hinder som finns på organisations- och samhällsnivå. Nu öppnar vi en arena där verksamheter får möjlighet att arbeta strategiskt med mångfald. Ser du dig själv som en del av mångfalden eller är det du som ska hantera mångfald och olikheter? Ur Göteborgs stads normblock som är ett verktyg för att normkritiskt granska ord och bild.

8 IKF i Malmö Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är en väletablerad ideell organisation som verkar för ömsesidig integration. Vårt uppdrag är att synliggöra kvinnors kompetens på arbetsmarknaden och deras förmåga att vara deltagande medborgare. Föreningen skapar dynamiska och demokratiska arenor för att medvetandegöra samhälleliga organisationer och företag om de hinder som finns för jämlika villkor. Genom strategiskt påverkansarbete arbetar vi för att skapa bättre samhällsstrukturer där utrikes- och inrikesfödda kvinnor och män har lika möjligheter att få en anställning eller starta eget. design Marianna Prieto foto Martine Castoriano IKF i Malmö. Spångatan 7, Malmö