Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM"

Transkript

1 Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet, har god tillgänglighet och bidrar till att utveckla och stärka Arlanda som destination. Verksamhetsidé De kulturhistoriska museernas grundläggande uppgifter är att samla, vårda och visa föremål, samt att bygga och förmedla kunskap om dessa. Under senare år har också allt större vikt lagts vid att samla in och förmedla berättelser; om föremål, platser och händelser. Man kan säga att museerna är samhällets minne. Ytterst få museer i världen bär sina egna kostnader, och en satsning på ett nytt museum bör heller inte värderas utifrån strikt kommersiella grunder. I stället skall satsningen ses som en del av ett bredare sammanhang. Som en del av ambitionen bygga en destination runt Stockholm Arlanda Airport och i samklang med projektet flygplatsstaden Airport City Stockholm är förutsättningarna ytterst gynnsamma för synergier med annan verksamhet som kan skapa mervärden. Ett Nationellt Civilt Luftfartsmuseum på Arlanda skulle på ett positivt sätt bidra till att utveckla området runt Arlanda, dvs. flygplatsstaden Airport City Stockholm och stärka destination Sigtuna. Museet skulle tillföra området en stark attraktion på ett attraktivt läge. Vidare skulle museet kunna ses som en möjlighet för svensk flygbransch att på ett lustfyllt och interaktivt sätt informera om sin verksamhet och möta tänkta kunder. Målet är att skapa ett nytt modernt museum med professionell ledning som utöver flygplansentusiaster även når en bredare publik från hela världen. Museet ska vara ett givet besöksmål för hela familjen. I det tänkta konceptet ingår självklart stödverksamheter som en eller flera butiker, restaurang, kafé och konferensmöjligheter. På sikt kan även forsknings- och näringslivsutvecklingssamarbeten, t ex. en inkubator för att stödja kultur- och kreativa näringar kopplas direkt till museet. Att museet skall ligga i direkt anslutning till Arlanda är självklart, dock är nuvarande placering för flygsamlingarna är inte optimal. Museet har ett dåligt exponeringsläge med begränsad tillgänglighet. En förutsättning för en bred samling bakom museet och en framgångsrik verksamhet är att museet får en mer attraktiv placering. Ett antal lämpliga platser har diskuterats. Parterna har räknat på alternativet att uppföra en ny besöksanläggning vid det så kallade Nybygget vid södra avfarten från E4 till Arlanda flygplats. Här skulle en ca

2 5000 m2 stor anläggning kunna uppföras för museum, konferens och restaurang. För att förverkliga visionen om ett Nationellt Civilt Luftfartsmuseum på Arlanda föreslår vi att partnerskapet bakom Airport City Stockholm (Sigtuna kommun, Swedavia Stockholm Arlanda, Arlandastad Holding) tillsammans med Svensk Flyghistorisk Förening och Arlanda Flygsamlingars vänner bildar det driftsbolag som blir ny huvudman för museet. Destination Sigtuna och SAS knyts till bolaget redan i ett tidigt skede medan övriga intressenter bjuds in i särskild ordning. Även om tanken är att samlingarna ska kvarstå i statlig ägo åtar sig huvudmannen det långsiktiga ansvaret för den publika verksamheten, att förvalta samlingen och bygga och sprida kunskap om denna. Detaljerna för vård och förvaltning av samlingen föreslås regleras genom ett särskilt avtal. För den dagliga driften av museet skapas en liten, flexibel och resurseffektiv organisation, med en professionell ledning av museet där det finns genuin kunskap om såväl samlingsområdet som utställningsproduktion. Även om museet kommer att ha en professionell ledning är det av största vikt att det stora ideella engagemang som finns idag ges en central plats i den framtida verksamheten. Det behövs också kunnande inom exempelvis management, ekonomi och besöksnäring. Detta kan lösas genom att museet drivs i en form av partnerskap där det redan finns resurser och kompetenser inom exempelvis ekonomi, marknadsföring eller personalfrågor.

3 Övergripande Ekonomisk analys - Flygplansmuseum Arlandaområdet Kostnader uppförande av byggnad (Totalt 5000 m2 varav 1000 m2 avser restaurang och konferensverksamhet) Produktionskostnad Museum inkl. konferens och restaurang ( Ca 5000 m2 varav ca 1000 m2 totalt för restaurang och konferens) Markkostnad Bidrag från Näringslivet Basutställning 65 Msk 10 Msk - 10 Msk 12 Msk Investeringsbidrag "från Trafikverket" Hyra : Avkastningskrav 8% => bashyresnivå = Driftnetto Hyresgrundande bas - 25 Msk 52 Msk 4,2 Msk Driftkostnader År 1 År 3 Personal inkl 5 hetidsanställd (Inkl. sociala påslag) kr kr Bidrag ideella krafter, se nedan förutsättningar Hyreskostnad kr kr Driftkostnad kr kr Arbete med separatutställningar, marknadsföring etc kr kr Summa kostnader kr kr Intäkter År 1 År 1 År 3 År 3 (Normailiserat år) Entréintäkter Barn - gratis Vuxna (80 kr) st kr st kr Ungdomar, Studenter, Flygklubbar etc (50 kr) st kr st kr Konferenser kr kr Hyresavtal restaurang - omsättningshyra inkl. konferensmat.10% kr kr Bidrag från lokala sponsorer / Sponsorer kr kr Bidrag av staten för förvaltning/omvårdnad av de föremål staten kräver omvårdnad av kr kr Summa: kr kr Förutsättningar: - Flytt av flygplan är ej inkluderade ovan - Av museet anställd personal hanterar även uthyrning av konferenslokaler (1 person avsatt för detta) - En extern retaurangoperatör driver restaurang och levererar till konferenserna - Ett sedvanligt hyreskontrakt med denna operatör med omsättningshyra på 10% - Staten står för kostnaden att förvalta och vårda den del av samlingarna som kvarstår i dess ägo - Ej hänsyn till index, eller diskonteringseffekt i pengavärde i kalkyler ovan - SFF, Arlanda Flygsamlingars vänner bidrar/ bjuder på sin tid & kraft - omfattning lika idag - Samarbete med Destination Sigtuna avseende marknadsföring - Eventuell hyra för förvaring mellanperioden - från beslut till öppning i nytt läge ej inkalkylerat

4

5

6

7

8

9

10

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar 1(5) 2014-05-19 LJ 2014/353 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar Inledning För den fortsatta processen med att från 2015-01-01

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen

RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011. Fritidsförvaltningen RIDSKOLEUTREDNING MALMÖ 2011 Fritidsförvaltningen INLEDNING Ett flertal utredningar har sedan början av 90-talet belyst ridsporten i Malmö Stad. Ridskoleföreningarna och dess medlemmar utövar sin sport

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ändring. Vadsbo Museums Samlingsförvaltningspolicy

Ändring. Vadsbo Museums Samlingsförvaltningspolicy Ändring Vadsbo Museums Samlingsförvaltningspolicy Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad XXXX Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vadsbo museums uppdrag... 5 3. Ansvar... 6 4. Bevarande av samlingen... 8 5. Riskhantering...

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL FÖRENINGEN HILLELS OCH JUDISKA FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR OM JUDAICA OCH BAJIT

VIKTIG INFORMATION TILL FÖRENINGEN HILLELS OCH JUDISKA FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR OM JUDAICA OCH BAJIT VIKTIG INFORMATION TILL FÖRENINGEN HILLELS OCH JUDISKA FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR OM JUDAICA OCH BAJIT För någon dag sedan (20/4 2015) skickade Föreningen Hillel ut information om Bajit-projektet, som vi

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer