KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS"

Transkript

1 KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter

2 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten Februari mars 2012 Slutrapport Mars / april 2012 Projektplan och projektansökan Open Minds April maj 2012 Beslut LAG (Leader Linné) 31 maj 2012 Revidering Juni augusti 2012 Reviderad projektplan och projektansökan Open Minds 13 augusti 2012 Beslut LAG (Leader Linné) 13 september 2012 Beslut Länsstyrelsen 21 november 2012 Projektmedel LAG 30 november 2012

3 TIDPLAN Ursprunglig projektansökan Reviderad projektansökan PROJEKT Förstudie Ursprunglig projektplan Reviderad projektplan 38 delprojekt 26 delprojekt 12 delprojekt PROJEKTORGANISATION PROJEKTETS KOSTNADSBUDGET OCH FINANSIERINGSPLAN Faktiska kostnader + Ideella resurser kr

4 Projektet bygger på följande grundtankar och perspektiv: Underifrånperspektiv - Deltagarperspektiv Projektet vilar på ett underifrånperspektiv där bärande idéer är väl förankrade hos de människor, föreningar och organisationer som berörs. Projektet är i stor utsträckning initierat av dessa och övriga som deltagit i förstudien Open Minds och som nu även samverkar i det föreliggande projektet Open Minds. Projektet är gränsöverskridande och förväntas mobilisera ett lokalt engagemang och resurser som kan öppna dörrar till nya tankar, samverkansmodeller, lösningar och utveckling. Ungdomsperspektiv Innovation Nytänkande - Kreativitet Projektet förväntas ge upphov till nya angreppssätt på att organisera, lösa problem och möta behov. Trepartnerskap Nätverkssamarbete Projektet avser att skapa nya nätverk som resulterar i att olika former av samarbeten mellan utvecklingsgrupper stimuleras. Cultural planning - Att fånga platsens själ Överförbarhet

5 Projekt Open Minds har som övergripande mål och syfte att öka intresset för och deltagandet i kulturarrangemang vad gäller framförallt ungdomar och kulturellt sett åsidosatta grupper samhället att även deltagarperspektivet skall fokuseras genom att skapa nya arenor och mötesplatser för kreativa samtal och skapande verksamhet att skapa en mer kreativ ungdomsgeneration i gränsbygden innebär också att skapa ökad förståelse för kulturens stora samhällsbärande betydelse att utveckla kultur- och föreningslivet genom nya samverkansformer, modeller och nätverk att försöka tillgodose ett uttalat behov av utbildning och kompetens- utveckling hos kulturföreningar och övriga föreningslivet vad gäller styrelse- och publikarbete, sponsring, IT, sociala medier och andra former av stöd att i nära samarbete med berörda organisationer utveckla en modell för trygghet, tillgänglighet och bemötande vid kulturarrangemang och andra evenemang vad gäller funktionshindrade personer

6 att utveckla samarbetet mellan idrottsföreningar och kulturföreningar genom att testa olika samverkansformer att öka den sociala sammanhållningen genom kontinuerligt återkommande möten och kulturdialoger att om möjligt bilda en musikarrangörs- och konsertförening och därmed stärka arrangörsledet i Markaryds kommun att utveckla modeller för information om och marknadsföring av scenkonst och kultur i Markaryds kommun bl a genom att skapa och utveckla en webbportal för scenkonst och kultur att utveckla ett regionalt nätverk och samarbete mellan teaterföreningar i Leader Linné-området i första hand med Ljungby, Älmhult och Örkelljunga

7 PROJEKTORGANISATION STYRGRUPP Projektet Open Minds leds av en styrgrupp bestående av 8 ledamöter RosMarie J. Neckö Representant för Markaryds Riksteaterförening och det lokala föreningslivet i övrigt Ingemar Ewerskans Markaryds Riksteaterförening Inger-Marie Balkhed Representant för företag och det lokala näringslivet Gunnel Kanstrup ABF Kronoberg Margoth Karlsson Konst- och hantverksrundan i Markarydsbygden Representant för lokala konstnärer och konsthantverkare Viktoria Lindeberg Representant för grundskolans ungdomar Lovisa Green Representant för gymnasieskolans ungdomar Lars Evert Ekman - Växjö Utomstående representant - Representant för regional nivå Riksteatern Kronoberg Projektledare Sten Neckö - Adjungeras

8 DELPROJEKT Delprojekt 1 Scenkonsten och den unga generationen D 1.1 Teatern till barnen och ungdomarna D 1.2 Utveckling av ett ungdomsråd för scenkonst D 1.3 Dans-, teater- och musikgrupper Delprojekt 2 Utveckling av föreningsarbete D 2.1 Utveckling av styrelsearbete D 2.2 Medlemsutveckling och publikarbete D 2.3 Sponsring och annat stöd från det lokala näringslivet D 2.4 Samverkan kultur- och idrottssektorn D 2.5 Trygghets- och tillgänglighetslots Delprojekt 3 Delprojekt 4 Musikarrangörs- och konsertförening Information, marknadsföring och sociala medier D 4.1 Information och marknadsföring D 4.2 Webbportal Kulturportalen Delprojekt 5 Regionalt samarbete och nätverksskapande

9 Metoder som helt eller delvis används i projekt Open Minds Cultural planning SWOT-analys Cultural Planning - Att fånga platsens själ Cultural planning är en metod som innebär att man kartlägger de kulturella resurserna i ett samhälle genom s k cultural mapping (kartläggning) och låter denna kartläggning utgöra grund för beskrivning och analys av hur samhället ser ut och upplevs av invånare och besökare. De kulturella resurserna är i detta sammanhang inte begränsade till konst och kultur som produkter att konsumera utan som system och processer integrerade i det sociala livet. Det handlar om att hitta och beskriva det som är karakteristiskt för en särskild plats eller ett särskilt område, lyfta fram och utveckla det som är platsens tillgångar och särart. Där finns grunden för den utveckling man vill se i framtiden.

10 Cultural planning är en metod för att tillvarata kulturella resurser och arbeta mer strategiskt och integrerat med kulturfrågor i samhällsplaneringen. Det är en metod som är sektorsövergripande med ett tydligt nerifrån- och upp-perspektiv där olika människors värderingar och drömmar om framtiden tas tillvara. Metoden finns översiktligt beskriven i följande litteratur: Att fånga platsens själ. Handbok i Cultural Planning. SKL Kommentus Media AB Lindeborg, Lisbeth & Lindkvist, Lars (Red): Kulturens kraft för regional utveckling. SNS Förlag Följande webbplats på internet ger en överblick:

11 SWOT SWOT-analys (SWOT är en akronym byggd på de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") är ett frekvent förekommande företagsekonomiskt planeringshjälpmedel, där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. Det hindrar inte alla möjliga typer av organisationer att använda sig av SWOT-metoden.

12 NYCKELORD Lyssna Se Samtala Delaktighet Dialog Debatt Mötesplatser Underifrånperspektiv Deltagarperspektiv Ungdomsperspektiv Samarbete Nätverksskapande Innovation Nytänkande Kreativitet Entreprenöriellt tänkande Cultural planning Överförbarhet Utveckling Samordning Tillgänglighet Information Marknadsföring Sociala medier Ungdomsråd Gränsöverskridande Diskussionsarenor Kompetensutveckling - -

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN

KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN KULTURPLANER 2012-2014: DIALOGER OCH MÖTEN BLEKINGE Nya samverkansformer Blekinge är en liten region med korta avstånd och goda möjligheter att skapa samverkan mellan aktörer från hela regionen. Genom

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015)

Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015. Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Revidering och komplettering av Östergötlands kulturplan inför 2015 Bilaga till Östergötlands kulturplan 2012-2014. (Förlängd till och med 2015) Regionförbundet Östsam 2014 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Leader Linné Småland

Leader Linné Småland Utvecklingsstrategi för Leader Linné Småland - smart hållbar tillväxt på landsbygden - Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner 2014-2020 Vi vill utveckla landsbygden

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer