Turismstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turismstrategi 2011 2015"

Transkript

1 Turismstrategi

2 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har haft målet att skapa en turismstrategi för Uppvidinge kommun som ska ge oss färdriktning för turismarbetet fram till Utgångspunkt Turismen som näring De senaste åren har turismen med ökad spännvidd blivit en av världens snabbast växande näringar. Idag tangerar eller passerar den stora verksamheter som stål, livsmedelsproduktion och fordonsindustrin. Besöksnäringen är en av de största aktörerna inom internationell handel och är den största inkomstkällan för många utvecklingsländer. Denna tillväxt går även hand i hand med ökad mångfald och konkurrens mellan olika destinationer. Jämfört med andra näringar, där man enkelt kan se konkreta resultat i form av omsättning, är turismnäringen mer komplex. Här får man skapa sig ett helhetsperspektiv och se vad näringen inbringar i form av vinst från olika verksamheter som logi, restaurangverksamhet, aktiviteter och handel. Trender och tendenser Sveriges och övriga västvärldens befolkningssammansättning innebär att äldre turister med god hälsa och ekonomi, det vill säga erfarna resenärer med större krav på kvalitet och bekvämlighet, kommer att öka kraftigt i antal framöver. Turisten idag efterfrågar aktiviteter och upplevelser. Den genuina upplevelsen värderas högt inom kultur och naturområdena, där produkter och besöksmål som uppfyller kraven på en hållbar utveckling prioriteras. Evenemang/events är ett tydligt stigande intresseområde som lockar stora besöksgrupper. Shopping är också ett upplevelseområde som innebär mer än själva inköpet. Atmosfären och utbudet runt omkring är också viktigt vid val av inköpsställe. Maten spelar en allt viktigare roll i samband med val av besöksmål. Turisten vill pröva lokala maträtter och då gärna med en tillhörande story telling. Internet har förändrat mönstret för hur vi väljer att resa. Bokning direkt på nätet innebär krav på ökad tillgänglighet hos besöksnäringens företag. Utbudet av resmål och aktivitet tilltar snabbt och det blir allt viktigare att tydligt kunna visa sitt varumärke och vad det står för. 2

3 Uppvidinge omsättning och ranking En turismekonomisk utredning, TEM, genomfördes av konsultföretaget Resurs AB baserat på 2008 års turistiska omsättning. Under 2008 uppgick den till 3,2 miljarder kronor i södra Småland (inklusive alla åtta kommunerna). I den siffran ingår även shoppingturismen. Fördelningen i procent av turismomsättningen i södra Småland: Alvesta: 6 % Lessebo: 10 % Ljungby: 20 % Markaryd: 8 % Tingsryd: 9 % Uppvidinge: 5 % = 160 mkr Växjö: 37 % Älmhult: 6 % Svensk Handel, Sveriges Hotell&Restaurangföretagare och American Express sammanställer var tredje år en rapport över hur turismen utvecklas baserat på attraktion, inflöden och köpkraft visade denna undersökning att Uppvidinge som turistkommun rankas som 259:a i Sverige. Uppvidinge kommuns turismverksamhet idag Organisatoriskt ligger turismen idag inom näringslivsarbetet på kansliet. Turistinformationen inryms i kommunkontorets reception och under It och informationsavdelningen. Antalet besökare på turistinformationen rör sig om mellan 5 och 10 turister per dag under högsäsongen. Aktuella broschyrer distribueras till ett flertal platser runt om i kommunen. Uppvidinge kommun ingår i Glasriket AB och betalar medlemsavgift baserad på turistkronan. Glasriket AB har i uppdrag att marknadsföra företagen inom besöksnäringen lokalt, nationellt och internationellt. Glasriket har en webbplats och ett bokningssystem där turistföretagare kostnadsfritt kan vara med. Regionförbundet Södra Småland driver Destination Småland AB där samtliga kommuner i Kronobergs län samverkar. Här betalar Uppvidinge kommun för ytterligare ett bokningssystem där företagare inom besöksnäringen har möjlighet att vara med. Flera verksamhetsområden inom kommunen har påverkan på turismarbetet; näringslivsutvecklaren med företagsutvecklingen, kultur och fritid med natur, kultur och föreningsliv, Miljö och byggnadsförvaltningen med olika tillstånd, tekniska kontoret med yttre miljö, renhållning med mera samt räddningstjänsten med brandsyn. 3

4 Lokalt samarbete Ett mindre nätverk finns idag inom besöksnäringen. Företagare, föreningar som bedriver turismverksamhet samt livsmedelsföretagare får kontinuerlig information från näringslivsutvecklaren. Nätverket bjuds in till träffar ett par gånger per år tillsammans med Uppvidinge kommun och Glasriket. Vissa erbjudanden om kompetensutveckling har företagarna fått, detta genom extern finansiering. Regionalt samarbete Uppvidinge kommun har ett nära samarbete med Glasriket AB samt dess övriga ägare som förutom glasbruken är Emmaboda, Nybro och Lessebo kommuner. Vissa gemensamma projekt har genomförts, främst inom marknadsföring och medverkan på mässor. Ett annat nätverk är Destination Småland AB som under året (2010) har organiserats om. Även här pågår gemensamma projekt som är mer inriktat på kompetensutveckling för företagare. SWOT analys gjord av turistföretagare Styrkor Geografin Mångfald Korta beslutsvägar Formbart Naturen Vildmark Tystnad Fiskemöjligheter Stora sjöområdet, länets största naturreservat Stor potential för naturturism Svagheter Ingen turistbyrå Ingen turistinformation på informationstavlor Ensidiga satsningar mot Glasriket Varit en bortglömd näring Många tänker i revir och gränser För få ambassadörer För lite samverkan Blyga entreprenörer Byatänk Dålig skyltning på de större vägarna Befintlig logistik Privat mark Hot Allemansrätten som kan förhindra utvecklingen Turister söker sig till de stora turistmålen 4

5 Att kommunen väljer att inte satsa på turism Brist på entreprenörer Inga stora turistmål i kommunen Möjligheter Paketlösningar Upplevelsevecka Djursafari Mer samverkan Verktyg Kommunens webbplats Länkar till företagares hemsidor Utbildning Föreläsningar Ge rätt förutsättningar Att göra i Uppvidinge pärm MARKNADSFÖRING Vision 2025 har vi många små samverkande service och upplevelseanläggningar som ligger så tätt att man kan cykla mellan dem. Som kontrast finns möjlighet till strapatser i nästan orörd vildmark. Mål I Uppvidinge ska kommunen tillsammans med aktörer i näringslivet och andra intressenter under planperioden ( ) nå följande: Skapa minst 25 nya årsarbeten Göra Uppvidinge känt för en plats där det finns ett brett utbud av närproducerade livsmedel. En permanent matmarknad. Öka turismens omsättning med minst 25 procent Skapa fler boendemöjligheter Stugby med tio stugor (minst) Utveckla fler evenemang inom kommunen varav minst ett av regional karaktär Utveckla Vandringsleder i samarbete med näringsidkare Utveckla vandringsled lämpad för barn Utveckla fisketurism i samarbete med fiskevårdsområden, Sveaskog och näringsidkare Göra kommunen känd för sin vildmark och utnyttja detta kommersiellt med minst två nya företag som arbetar med vildmark/äventyr Cykelleder/cykelvägar i samverkan med grannkommuner Involvera gymnasieskolan (med bland annat UF företag inom turism) Etablera en form av turistbyrå i kommunen 5

6 Profilområden Naturen Skogen Äventyr Vatten Fiske Attraktivt, varierat fritisboende Målgrupper Följande besöksgrupper bedömer vi är de målgrupper som vi ska satsa på i vår utveckling av aktiviteter, evenemang och marknadsföring: Aktiva besökare De som söker en fritid med nya utmaningar med möjlighet till fiske, vandring, naturupplevelser med mera. WHOP står för Wealthy Healthy Older People. Denna grupp är köpstark och ställer krav på en aktiv tillvaro. De spenderar gärna mer pengar för att få en upplevelse med hög kvalitet. Besökare från andra länder Många av våra besökare i dag kommer från Danmark, Tyskland och Holland. Dessa bör även i fortsättningen vara en av våra stora målgrupper. Utvecklingsmetod 1. Samverkan är ett nyckelord som bygger på att kommunen och besöksnäringen gemensamt strävar mot samma mål. Genom att utveckla nätverk och stärka de inbördes banden mellan företagen i form av kunskap om varandras verksamheter skapar man en konkurrenskraftig destination. Gästen/besökaren är i fokus. Företagen ska enkelt kunna komma i kontakt med kommunens turismansvariga och få kvalitativ rådgivning och feedback. Det bygger på ett ömsesidigt engagemang som alltid ser till besöksnäringens bästa. Här är det viktigt att alla parter oavsett verksamhet är väl medveten om sin roll i besöksnäringen. Det allra bästa betyg som vi kan få är gäster som kommer tillbaka och som sprider ett positivt omdöme vidare till släkt och vänner. 2. Företagsutveckling. Det finns flera områden att fokusera på gällande näringsutveckling inom besöksområdet. Några exempel är: Marknadsföring som blir allt viktigare för att nå rätt kundgrupper. En genomtänkt marknadsplan och gemensam strategi skapar bättre förutsättningar. Kvalitetssäkring vilket är viktigt på både kort och lång sikt. Paketering av utbudet i samverkan med flera företag för att underlätta för kunden och för att lämna ett all inclusive, vilket flera målgrupper efterfrågar. Webbsida som är en av de viktigaste kanalerna till kunden och ständigt måste uppdateras, utvecklas och förnyas. Online bokning som blir allt viktigare men kräver en större administrativ organisation. 6

7 3. Utbildning och kompetensutveckling Möjligheten att erbjuda företagen inom besöksnäringen kompetensutvecklande kurser och förläsningar bör ses över. Även möjlighet att samverka med gymnasieskolan inom besöksnäringen bör undersökas. De utbildningar och föreläsningar som erbjuds regionalt ska kommunens turismansvariga förmedla till företagen inom besöksnäringen. Kommunens roll 1. Kommunen som samordnare Kommunens turismverksamhet har en viktig funktion som samordnare. Förutom goda relationer till enskilda entreprenörer är det viktigt att utveckla och behålla god kontakt med föreningslivet och andra aktörer, lokalt, regionalt och nationellt. Att ha god omvärldsbevakning på turism och besöksnäringsområdet och förmedla kunskap om förändringar och trender till berörda parter är en viktig uppgift. En central funktion är marknadsföring. 2. Turistinformation/turistbyrå En turistinformation ska arbeta med mottagande och fungera som en bokningscentral och förmedlare för både boende och aktiviteter. En annan viktig funktion är att personal har god kunskap om sevärdheter, aktiviteter och så vidare för att kunna förmedla detta till besökaren via olika kanaler. 3. Myndighetsrollen Kommunens alla enheter med påverkan på besöksnäringens utveckling, såsom kultur och fritid, miljö och bygg, tekniska och räddningstjänsten har stor betydelse för både de enskilda företagens möjligheter till utveckling och besökarnas trivsel. Dessa enheter måste samverka för att skapa de bästa förutsättningarna. Utvärdering Den nuvarande politiskt sammansatta gruppen som har utformat strategin bör finnas kvar för att kontinuerligt utvärdera turismens utveckling i kommunen. Genom att besöka företag inom näringen förslagsvis under två dagar/år kan man få en god bild av utvecklingen. Parametrar som antal besökare, antal ärenden hos kommunens Miljö och byggnadsförvaltning, nya turismföretag, rankingplatser samt antal årsarbeten kan mätas varje år. 7

Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun

Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2011-04-28, 87 Reviderad: Diarienummer: KS 2011-87 Turismstrategi för Nässjö kommun 1. Bakgrund/uppdrag Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013

Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Handlingar till Kultur och fritidsnämndens sammanträde den 9 oktober 2013 Sidan 3 av 28 Ärende 1 Sidan 4 av 28 Tillväxtkontoret Sidan 5 av 28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Turismstrategi 2012-2021

Turismstrategi 2012-2021 Turismstrategi 2012-2021 Program för utveckling av turism i Landskrona och Åtgärdsprogram för utveckling av turism på ön Ven Projektledare: Lena Ericsson Ansvarig: Susann Eriksson turistchef, Landskrona

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö Handlingsplan för en hållbar natur- och kulturturism 2011-2014 Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2010-12-20 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Arbetsprocessen

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer