Hur kan vi säkra våra barns framtid?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan vi säkra våra barns framtid?"

Transkript

1 Hur kan vi säkra våra barns framtid? Läsglädje April 2014 Satya Brink Svenska KulturfondenS Svensk översättning Emma Dahlbacka How can we ensure the success of our children in the future?

2 Alla läser oavsett vad de jobbar med Lady Gaga Michael Jackson Madonna President Obama Malala Mohamad Ali Risto Siilasmaa

3 Varför läsa? Hjärngympa komplexa idéer, logik, humor Koncentration att gå helt in i bokens värld Stresslindring läsning hjälper kroppen att slappna av och lugnar hjärnan Ord, vokabulär en port till att lära sig om nya ämnen och idéer I samma paket skämt, nöje, mystik, rysningar, naturvetenskap, zombies och kunskap Bästa sättet att lära dig mer om vad du än gillar dina intressen och behov styr Ordens makt kommunikation, poesi, lyrik, språkkunskap Öppnar världen runt dig nyfikenhet, människor, platser och händelser du inte själv upplevt Empati dela mänskliga upplevelser från forntid, nutid och framtid

4 Fler bättre läsare är bra för både dig och Finland Din egen läsnivå Läsnivån hos människor runt dig Landets genomsnittliga läsnivå Antalet svaga läsare i landet Antalet goda läsare i landet Hooked on reading! Barn bör tidigt lockas till läsning!

5 Skillnader i läskompetens påverkar framtida livsmöjligheter på en global arbetsmarknad PISA läsresultat vid åldern 15 i Kanada har samband med: Väg till högre utbildning Inskrivning till högre utbildning Valet av ämne vid högre utbildning Högre inkomster och lägre arbetslöshet Sannolikheten till högre lön om man pratar både engelska och franska Fullföljning av högre utbildning, som i sin tur fördröjer förlusten av kunskap vid hög ålder Läsning hemma och i skolan förbereder barnet för livet

6 Välstånd och välmående i Finland genom läsning Resultat: Finländska barn ska läsa lika bra som andra välläsande barn i världen Jämlikhet: Alla barn finskspråkiga och svenskspråkiga - pojkar och flickor - ska läsa bra Resultat och jämlikhet är båda nödvändiga Jämlikhet = barn kan vara jämlika på en låg nivå Resultat = högt genomsnitt kan ändå betyda att det går dåligt för många barn Resultat och jämlikhet = högt genomsnitt med hög jämlikhet i prestationerna Finland måste uppnå den globala standarden för läskunskaper för att bibehålla topprankingen Andra länder förbättrar sin resultat och jämlikhet i snabb fart

7 Finland har fått goda PISA-resultat men har inte hållit samma nivå som de bäst presterande i internationella jämförelser PISA år Finland Läsning Länder med bättre resultat Finland Matematik Länder med bättre resultat Finland Naturvetenskap Länder med bättre resultat Japan 557 Korea 547 Nya Zeeland Korea 552 Japan Hong Kong Korea Taipei Shanghai 556 Korea Shanghai Shanghai 570 Hong Kong 545 Singapore 542 Japan 538 Korea Shanghai 600 Singapore 562 Hong Kong 555 Korea 546 Taipei Shanghai 613 Singapore 573 Hong Kong 561 Taipei 560 Korea 554 Macao 538 Japan 536 Liechtenstein 535 Schweiz 531 Nederländerna 523 Estland Shanghai 580 Hong Kong 555 Singapore 551 Japan av 65 länder visade framsteg på åtminstone ett område i PISA 2012.

8 Trender visar att länder som Japan har lyckats förbättra resultaten för de lägre presterande sett till en längre tidsperiod Mellan åren 2003 och 2012 var förändringen i testresultat för varje år -1,7 för Finland och +5,4 för Singapore Resultat Finland PISA Läsning, medeltal och percentiler under åren PISA undersökning Nivå 1a Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Resultat Japan PISA Läsning, medeltal och percentiler under åren PISA undersökning Medeltal: 546,5 543,5 546,9 536,9 524,0 Medeltal: 522,2 498,1 498,0 519,9 538,1 Kanterna av de blå och ljusblå områdena visar resultaten för den 90:e, 75:e, 25:e och 10:e percentilen i matematik, läsning eller naturvetenskap

9 Genomsnittsresultatet i PISA för svenskspråkiga elever har sackat efter jämfört med elever i hela Finland under det senaste decenniet, men skillnaden i matematik har ökat mest. Skillnaden i naturvetenskap och läsning är mindre eftersom resultaten i hela landet har försämrats Genomsnittliga PISA-resultat i läsning, naturvetenskap och matematik under det senaste decenniet för hela Finland och för svenskspråkiga elever Swedish speaking Finland Swedish speaking Finland Swedish speaking Finland Reading Science Math

10 PISA-resultaten för de svenskspråkiga regionerna varierar mycket jämfört med resultaten för hela Finland, speciellt i läsning år 2012 PISA 2012 Läsning, naturvetenskap och matematikresultat i Finland och de svenskspråkiga regionerna Finland Språköarna Åland Österbotten Åboland Nyland Helsinki region Reading Science Math

11 Finlands resultat i läsning i PISA 2009 visade på en stor skillnad mellan könen Skillnad mellan flickor och pojkar Flickor Pojkar Skillnad Eftersläpning Finskspråkiga Ett skolår Svenskspråkiga Ett skolår Det genomsnittliga PISA-resultatet för OECD-länder är 500. Finskspråkiga pojkar överskrider medeltalet, medan svenskspråkiga pojkar inte gör det. Könsskillnaden i resultat var snarlik för finskspråkiga och svenskspråkiga barn, men resultatnivån var helt annorlunda Det finns inga barn som hatar att läsa; det finns bara barn som inte ännu har hittat rätt bok. Frank Serafini

12 Resultaten för elever i små och mellanstora skolor i tvåspråkiga kommuner var under det nationella medeltalet på 536 poäng år 2009 speciellt i tvåspråkigt svenska och andra skolor i finländska tvåspråkiga kommuner PISA-resultat i läsning enligt språksituation och skolstorlek Small Medium large Small Small Medium Large Small Medium Large Small Medium Large Metropolitan other Finnish provider Unilingual Finnish Bilingual Swedish Majority Bilingual Finnish Majority Finnish Schools Swedish Schools

13 Under de senaste tio åren har spridningen i PISA-nivå inte ändrat mycket för svenskspråkiga skolor, medan det syns en liten ökning i den procentdel resultat som ligger under nivå 3 och en minskning i procenten skolor på nivå 5 och 6 i finskspråkiga skolor Swedish schools Finnish schools Finland Swedish schools Finnish schools Finland Swedish schools Finnish schools Finland Swedish schools Finnish schools Finland Spridning i läsresultat för svenskspråkiga och finskspråkiga skolor åren En tredjedel av svenskspråkiga barn är svaga läsare jämfört med en fjärdedel bland finskspråkiga barn Below Level

14 Läsprestationerna för en svenskspråkig klass kan förbättras år för år men inte alla skolor lyckades med detta 8,6 Utveckling i svenska läsresultat för två skolor, ,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8 7,9 7,8 7,7 7,6 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 School 1 School 2 Outside of a dog, a book is a man s best friend. Inside of a dog, it s too dark to read. Groucho Marx

15 Den här svenskspråkiga skolan har förbättrat klassens läsresultat för varje år, men skillnaden mellan könen återstod då flickorna hade bättre resultat från början och förbättrade sig mer Förbättring av de genomsnittliga läsprestationerna för pojkar och flickor i årskurs 5 till 9 i en svenskspråkig skola, åren ,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Girls Boys

16 Resultat Jämlikhet Globala standarden i resultat och jämlikhet Prestationsjämlikhet 2012 Matematik Läsning Naturvetenskap Shanghai Finland Skillnad Matematik Läsning Pojkar Flickor Skillnad Pojkar Flickor Skillnad Finland Korea Shanghai PISA läsning år 2000 PISA läsning år 2012 Land % under nivå 2; Mindre än 407,47 % nivå 5 eller över; över 625,61 % under nivå 2; mindre än 407,47 % nivå 5 eller över; under 625,61 Finland Korea

17 Faktorer som på ett positivt eller negativt sätt påverkar inlärningsresultat i alla skolor Joy of reading Parent occupation Boys, relative girls Memorization strategies Control strategies Diversity of reading Points gained/lost for unit change De viktigaste faktorerna är de som har att göra med läsglädje, varierande läsning och inlärningsstrategier som skolorna kan påverka.

18 Faktorer som på ett positivt eller negativt sätt påverkar inlärningsresultaten i svenskspråkiga skolor Points gained/lost for unit change All Swedish -30 Joy of reading Parent occupation Boys, relative girls Memorization strategies Control strategies Diversity of reading Teacher shortage Fathers education Sex av nyckelfaktorerna var samma och två var avvikande i svenskspråkiga skolor. Dessa faktorers inverkan varierade dock för svenskspråkiga skolor

19 Vilka faktorer påverkar resultaten i läsning i svenskspråkiga skolor? För att öka 2012 års läsgenomsnitt 524 till 570 (toppresultat) o Finlands resultat minskade med 22 poäng mellan 2009 och 2012 o Finskspråkiga elevers resultat borde öka med 51 poäng, motsvarande ungefär 1 år och 3 månaders undervisning o Svenskspråkiga elevers resultat borde öka med 62 poäng, motsvarande ungefär 1 år och 6 månaders undervisning För att minska procentdelen lågpresterande och öka mängden högpresterande o År 2012 var 11,3% (8,1% år 2009) av eleverna lågpresterande jämfört med 2,9% i Shanghai. o Proportionen högpresterande elever var 13,5% (14,5% år 2009) jämfört med 25,1% i Shanghai.

20 På vilka sätt kan nyckelfaktorerna påverkas för att förändra läsresultat i svenska skolor? Läsglädje: Stor skillnad mellan finsk- och svenskspråkiga elever. Därtill stod pojkarna för största delen av skillnaden för både finsk- och svenskspråkiga elever. Enligt OECD kunde klyftan mellan pojkar och flickor i Finland minskas med 64 % ifall pojkar skulle gilla läsning lika mycket som flickor gör. Läsning och läsförståelse är en livskunskap och en välgörande livslång aktivitet som borde utvecklas i skolan, inte enbart för läroplanens skull. Läsmaterial som intresserar både pojkar och flickor, såsom äventyr, deckare och science fiction och som kan läsas som bok men också på skärm.

21 Läsning är kunskap för livet! Från barndomen till livets slut För nytta eller nöje

22 Kiitos! Tack! Thank you! 24

Utbildning: Ett lyft för livet Uppmuntra läsglädje för lyckat lärande

Utbildning: Ett lyft för livet Uppmuntra läsglädje för lyckat lärande Utbildning: Ett lyft för livet Uppmuntra läsglädje för lyckat lärande Satya Brink, Ph.D. EDUCA, Helsinki, 29-30 January, 2016 Varför är läsning ett lyft för livet? Läsning öppnar dörren till lärande, tillväxt

Läs mer

Läroanstalter i hela landet och i Egentliga Finland

Läroanstalter i hela landet och i Egentliga Finland Läroanstalter i hela landet och i Egentliga Finland Från år 2010 till år 2016 minskade antalet läroanstalter i Finland med 15 procentenheter inom den grundläggande utbildningen i hela landet. Minskningen

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson BILDER AV SKOLAN - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson DRAMATURGIN KOMPETENSBEGREPPET DE NYA GRÄNSERNA SÄRSKILJANDETS PRINCIP Från trygga

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Resultaten, statistik och konklusioner: www-minedu.fi/pisa

Resultaten, statistik och konklusioner: www-minedu.fi/pisa T r y c K : E r W E K o, n o r d I S K A m I l J ö m ä r K T E T 4 4 1/ 0 3 2 i utvärderingen för de matematiska färdigheterna var genomsnittet 500 poäng, i utvärderingen är poängantalet 4. layo UT: AH

Läs mer

Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens Stockholm 20-21.4.2012 Kristina Ström Åbo Akademi. 24.4.2012 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1

Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens Stockholm 20-21.4.2012 Kristina Ström Åbo Akademi. 24.4.2012 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Tidiga insatser ger goda läsare ett finländskt perspektiv Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens Stockholm 20-21.4.2012 Kristina Ström Åbo Akademi 24.4.2012 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa

Läs mer

Framtidens scenario - Bättre resultat och jämlikhet i yrkesutbildningen

Framtidens scenario - Bättre resultat och jämlikhet i yrkesutbildningen Framtidens scenario - Bättre resultat och jämlikhet i yrkesutbildningen Satya Brink Svenska Kulturfonden, Helsingfors, 25 januari 2018 Finlandsentusiast! Inte en kritiker Stöd de svenskspråkiga med att

Läs mer

I fråga om problemlösning. Finland de minsta skillnaderna mellan skolorna och i fråga om elevernas familjebakgrund.

I fråga om problemlösning. Finland de minsta skillnaderna mellan skolorna och i fråga om elevernas familjebakgrund. I fråga om problemlösning uppvisade Finland de minsta skillnaderna mellan skolorna och i fråga om elevernas familjebakgrund. Poängtal i snitt för tio-i-toppländerna Inga signifikanta skillnader mellan

Läs mer

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Läsläget Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) På Skolverket Uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att arbeta med barns och elevers språk-,

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Heidi Harju-Luukkainen Kari Nissinen Sofia Stolt Jouni Vettenranta

Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Heidi Harju-Luukkainen Kari Nissinen Sofia Stolt Jouni Vettenranta Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen Kari Nissinen Sofia Stolt Jouni Vettenranta Presentationens innehåll Om PISA 2012 Elevernas socioekonomiska bakgrund Resultatnivån

Läs mer

Tabeller. Förklaring till symbolerna i tabellerna. Kategorin är inte relevant för det aktuella landet varför data inte kan finnas.

Tabeller. Förklaring till symbolerna i tabellerna. Kategorin är inte relevant för det aktuella landet varför data inte kan finnas. 165 BILAGA A Tabeller Förklaring till symbolerna i tabellerna a m n x Kategorin är inte relevant för det aktuella landet varför data inte kan finnas. Data är inte tillgängligt. Omfattningen är endera försumbar

Läs mer

Medelvärdet när det gäller naturvetenskaperna har sjunkit med 32 poäng jämfört med 2006, då naturvetenskaperna senast var huvudområde.

Medelvärdet när det gäller naturvetenskaperna har sjunkit med 32 poäng jämfört med 2006, då naturvetenskaperna senast var huvudområde. Andelen elever med svaga kunskaper har ökat: 2006 4,1 % 2015 11,5 % Andelen unga med svaga kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena har nästan tredubblats, medan antalet elever med toppkunskaper på området

Läs mer

Trender i läsresultaten i PIRLS 2001-2006. Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo

Trender i läsresultaten i PIRLS 2001-2006. Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo Trender i läsresultaten i PIRLS 21-26 Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) Läsförståelse i åk 4 (9-1 år) Litterära

Läs mer

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson Hemsida A Rektorer behöver stärka sitt ledarskap Elever lär sig utan att förstå Skolan sätter betyg på olika grunder Skolan utvärderar

Läs mer

Skolledares vardagsarbete och skolans kultur

Skolledares vardagsarbete och skolans kultur Skolledares vardagsarbete och skolans kultur Almedalen 5 juli 2016 Gunnar Berg Magnus Oskarsson Tomas Berglund Svensk skola i internationell belysning Internationella skolundersökningar ämne resultat

Läs mer

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN Håkan Bergman Tre fokus för högre kunskapsresultat Tidiga insatser Skickliga lärare Jämlik skola Stödinsatser i skolan sätts in för sent Andel elever med åtgärdsprogram i årskurs

Läs mer

Feedback och Feedforward

Feedback och Feedforward Feedback och Feedforward Hur kan skolan strategiskt utnyttja ett nytt verktyg för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Satya Brink, Ph.D. September 2016 Mål Skolorna i Finland är bra men kan bli

Läs mer

PISA Resultat och Resultatutveckling. Samuel Sollerman PRIM-gruppen Stockholms universitet

PISA Resultat och Resultatutveckling. Samuel Sollerman PRIM-gruppen Stockholms universitet PISA Resultat och Resultatutveckling Samuel Sollerman PRIM-gruppen Stockholms universitet Vad är PISA? - Programme for international student assessment - Mäter 15-åriga elevers kunskaper i matematik, läsförståelse,

Läs mer

Satya Brink & Kari Nissinen. Jämlikhet och kvalitet i skolan. Hur når vi utmärkta resultat på svenska och finska?

Satya Brink & Kari Nissinen. Jämlikhet och kvalitet i skolan. Hur når vi utmärkta resultat på svenska och finska? Satya Brink & Kari Nissinen Jämlikhet och kvalitet i skolan Hur når vi utmärkta resultat på svenska och finska? Jämlikhet och kvalitet i skolan Hur når vi utmärkta resultat på svenska och finska? Pedagogiska

Läs mer

Pisa, pedagogik och politik perspektiv på skolledarskap

Pisa, pedagogik och politik perspektiv på skolledarskap Pisa, pedagogik och politik perspektiv på skolledarskap Michael Uljens Åbo Akademi Seminarium Den professionella läraren Vasa 24.1.2012 Struktur 1. Paradigmskiftet 2. PISA-resultaten nya analyser 3. Hur

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Rustad att möta framtiden?

Rustad att möta framtiden? SAMMANFATTNING AV INTERNATIONELLA STUDIER RAPPORT 352 2010 Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Resultaten i koncentrat. Rustad

Läs mer

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1 Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL Könsskillnader i skolresultat 1 Innehåll Inledning... 4 Könsskillnader i skolresultat i grundskolan... 5 Nationella prov... 6 Betyg per ämne vårterminen

Läs mer

På goda grunderen åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Barn- och ungdomsförvaltningen

På goda grunderen åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Barn- och ungdomsförvaltningen På goda grunderen åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Barn- och ungdomsförvaltningen Syfte För att garantera att elever, som riskerar att inte uppnå kunskapskraven, upptäcks tidigt och

Läs mer

Jämlikhet och excellens

Jämlikhet och excellens MANUSKRIPT Satya Brink Kari Nissinen Jouni Vettenranta Jämlikhet och excellens Forskningsresultat som kan användas för att minska skillnaderna i PISA-prestationer mellan svenskspråkiga och finskspråkiga

Läs mer

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning Inledning av Lars Brandell 1 (2011-06-30) Det finns en vanlig uppfattning att kunskaper i matematik inte är så viktiga längre för människorna i i dagens och

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

8. Internationella kunskapsoch

8. Internationella kunskapsoch Kunskapsmätningar 8 8. Internationella kunskapsoch attitydmätningar Jämförande internationella studier 1964 2003 Källor och tabellhänvisningar för detta avsnitt, se sist i kapitlet. I detta kapitel beskrivs

Läs mer

Globala Arbetskraftskostnader

Globala Arbetskraftskostnader Globala Arbetskraftskostnader En internationell jämförelse av arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin September 2015 1 Kapitel 2 Arbetskraftskostnaden 2014 2 2.1 Arbetskraftskostnad 2014 Norden

Läs mer

Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008?

Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008? Hur såg elever i åk 9 på sig själva och sin skolsituation år 2003 och år 2008? Inom projektet Utvärdering Genom Uppföljning (UGU) vid Göteborgs universitet genomförs med jämna mellanrum enkätundersökningar

Läs mer

PISA (Programme for International

PISA (Programme for International INGMAR INGEMANSSON, ASTRID PETTERSSON & BARBRO WENNERHOLM Svenska elevers kunskaper i internationellt perspektiv Rapporten från PISA 2000 presenterades i december. Här ges några resultat därifrån. Projektet

Läs mer

1. Vad är ett språk? 1. Vad är ett språk? 2. Språkets struktur och delar. 2. Språkets struktur och delar 2012-01-19

1. Vad är ett språk? 1. Vad är ett språk? 2. Språkets struktur och delar. 2. Språkets struktur och delar 2012-01-19 Språket i skolan och samhället Ulf Fredriksson Stockholms universitetet, Avdelningen för internationell pedagogik / institutionen för pedagogik och didaktik vt 2012 Språket i skolan och samhället 1) Vad

Läs mer

Kapitel 6 Likvärdighet

Kapitel 6 Likvärdighet Kapitel 6 Likvärdighet Milton Friedman: The role of government in education, 1955 The role of government in education, 1955. Grundidé: frihet grundläggande -- viktigare än jämlikhet. Under such a system

Läs mer

Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga

Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga Den finlandssvenska skolan en mötesplats för flerspråkiga Chris Silverström De finlandssvenska eleverna deltog i utvärderingen av A-engelska, B-franska, B-tyska och B-ryska i årskurs 9. Utvärderingen visar

Läs mer

NCU:s utvärderingsverksamhet på svenska. Lärresultaten i de svenskspråkiga skolorna hur ser det ut?

NCU:s utvärderingsverksamhet på svenska. Lärresultaten i de svenskspråkiga skolorna hur ser det ut? Program NCU:s utvärderingsverksamhet på svenska Lärresultaten i de svenskspråkiga skolorna hur ser det ut? Diskussion om behoven ifråga utvärdering och utveckling av utbildning - En sak som vi vill bevara

Läs mer

Omvärldsanalys, framtidens skola och skollagen

Omvärldsanalys, framtidens skola och skollagen Omvärldsanalys, framtidens skola och skollagen Bertil Östberg 2011-06-20 Grundskolan och gymnasieskolan läget Utgångsläget Sverige medel eller under medel i PISA, PIRLS och TIMMS Men kunskaperna sjunker

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

UTVÄRDERING AV INLÄRNINGSRESULTATEN I MATEMATIK I ÅRSKURS 6 ÅR 2007

UTVÄRDERING AV INLÄRNINGSRESULTATEN I MATEMATIK I ÅRSKURS 6 ÅR 2007 UTVÄRDERING AV INLÄRNINGSRESULTATEN I MATEMATIK I ÅRSKURS 6 ÅR 2007 utvärderade i slutet av mars år 2007 inlärningsresultaten i matematik och attityderna till matematik i årskurs 6. Informationen samlades

Läs mer

Finländska lärare ska lyfta svenska elever

Finländska lärare ska lyfta svenska elever Finländska lärare ska lyfta svenska elever Publicerat 2009-06-13 Foto: Mikko Lehtimäki "Vad tror ni, sjunker stenen?" frågar läraren Fred Holmsten barnen i förskoleklassen. VASA.Gripsholmsskolan i Mariefred

Läs mer

SEMINARIUM OM TIMSS OCH PISA PETER NYSTRÖM

SEMINARIUM OM TIMSS OCH PISA PETER NYSTRÖM SEMINARIUM OM TIMSS OCH PISA 20161212 PETER NYSTRÖM Seminarium PISA VARTÅT LUTAR DET? Let others have the higher test scores. I prefer to bet on the creative, can-do spirit of the American people, on its

Läs mer

Internationella Engelska Skolan i Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka är en grundskola för årskurserna 4-9. Skolan startades hösten 2010. Den ligger på Augustendalsvägen 1 i Nacka Strand, i en

Läs mer

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2016/17

Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2016/17 Enheten för förskole- och grundskolestatistik 2017-11-30 1 (19) Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2016/17 I den här promemorian beskrivs s statistik om resultaten från de nationella

Läs mer

Hello! Hej! 1B/2019 VILKA SPRÅK LÄSES I DEN. Statistika uppgifter om elevernas BAKGRUND. Bonjour! Tschüß!

Hello! Hej! 1B/2019 VILKA SPRÅK LÄSES I DEN. Statistika uppgifter om elevernas BAKGRUND. Bonjour! Tschüß! 1B/219 Tschüß! Hello! Hej! Bonjour! Hola! Statistika uppgifter om elevernas VILKA SPRÅK LÄSES I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN? språkstudier och språkval BAKGRUND Cirka 8 % av eleverna i de finländska

Läs mer

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA

Läs mer

FOKUS PÅ. PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan

FOKUS PÅ. PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan FOKUS PÅ NR 1 ARPIL 2017 PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan ""Var femte 15-åring känner sig konstig och missanpassad i skolan. Lika stor andel känner sig ensamma i skolan. ""Sverige är ett av

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm?

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm? Hur läser år 8-na i Stockholm? av professor Karin Taube (Språka loss 2003) Som ett led i Stockholms skolors arbete med att utvärdera undervisningen har Högskolan i Kalmar genomfört en kartläggning av läsförmågan

Läs mer

INTERNATIONELLA STUDIER RAPPORT 398 2013. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012

INTERNATIONELLA STUDIER RAPPORT 398 2013. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 RAPPORT 398 2013 INTERNATIONELLA STUDIER PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76

Läs mer

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna 2014-08-19 PM Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna Regeringen har konsekvent prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan. Resultatet

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff

TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS 2008 Advanced Skolsamordnarträff TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2008 Advanced Bo Palaszewski Projektledare Sofia Silva Projektkoordinator Peter Nyström Vetenskaplig

Läs mer

OPINIONSMÄTNING OM SVENSKANS STÄLLNING I FINLAND

OPINIONSMÄTNING OM SVENSKANS STÄLLNING I FINLAND OPINIONSMÄTNING OM SVENSKANS STÄLLNING I FINLAND Åsa Bengtsson Professor i statsvetenskap 12 november UNDERSÖKNINGSDESIGN Uppföljning av två tidigare studier o o (Folktinget) (Magma) Beställd av Magma,

Läs mer

Bilder av skolan. Syftet med PISA-studier

Bilder av skolan. Syftet med PISA-studier Bilder av skolan Resultat från /PISA KG Karlsson Maria Edholm Magnus Oscarsson Marcus Sundgren Britt-Marie Backlund Ulf Fredriksson PISA nationellt centrum Mittuniversitetet Härnösand /PISA 1 /PISA 3 Syftet

Läs mer

Världens bästa skola -vad utmärker de främsta systemen?

Världens bästa skola -vad utmärker de främsta systemen? Working Draft Världens bästa skola -vad utmärker de främsta systemen? Jan Larsson McKinsey& Company Stockholm 1 April 2008 Ämne 1: Utmaningen Tillgång garanterar inte framgång % av kohort Har gått i skola

Läs mer

INVESTERINGAR I LÄRARYRKETS ATTRAKTIVITET STEFAN LÖFVEN, MAGDALENA ANDERSSON, IBRAHIM BAYLAN 18 AUGUSTI 2014

INVESTERINGAR I LÄRARYRKETS ATTRAKTIVITET STEFAN LÖFVEN, MAGDALENA ANDERSSON, IBRAHIM BAYLAN 18 AUGUSTI 2014 INVESTERINGAR I LÄRARYRKETS ATTRAKTIVITET STEFAN LÖFVEN, MAGDALENA ANDERSSON, IBRAHIM BAYLAN 18 AUGUSTI 2014 VALLÖFTEN FÖR ATT HÖJA LÄRARYRKETS ATTRAKTIVITET 3,5 miljarder i investeringar i läraryrkets

Läs mer

Aktuell läsforskning. Chris Silverström, specialplanerare

Aktuell läsforskning. Chris Silverström, specialplanerare Aktuell läsforskning Chris Silverström, specialplanerare Studier som gäller läsning Information från många olika håll: - PISA, 15-åringar i olika länder (vart tredje år sedan 2000, senast 2012) - PIRLS,

Läs mer

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna).

Figur 1. Poängfördelning i uppföljningsutvärderingen i matematik (alla uppgifter sammanslagna). SAMMANDRAG Utbildningsstyrelsen utvärderade inlärningsresultaten i matematik i slutet av den grundläggande utbildningen våren 2011. Informationen samlades in med hjälp av ett sampel, som på ett heltäckande

Läs mer

sammanfattning av Rapport

sammanfattning av Rapport sammanfattning av Rapport 6 2007 PISA 2006 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. 10 3 10 2 3x + 5 17 0,02 x 8 200 A

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:6 2.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2017 Flera hotellgästnätter i juni I juni var totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Utvecklingen av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i EU

Utvecklingen av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i EU Utvecklingen av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i EU Stockholm 2018-05-25 BERTH DANERMARK Professor emeritus Örebro Universitet berth@danermark.se Innehåll Statistik om följande förhållanden:

Läs mer

ARBETSKRAFTSKOSTNAD 2016, NORDEN

ARBETSKRAFTSKOSTNAD 2016, NORDEN Svenska kronor/timme ARBETSKRAFTSKOSTNAD 2016, NORDEN 450 400 350 331 363 390 418 300 250 200 150 100 50 0 Finland Danmark Norge Källa: The Conference Board, Labour Cost Index, Riksbanken och egna beräkningar

Läs mer

SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER Att lära för livet Elevers inställningar till lärande resultat från PISA 2000

SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER Att lära för livet Elevers inställningar till lärande resultat från PISA 2000 SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2004 Att lära för livet Elevers inställningar till lärande resultat från PISA 2000 Att lära för livet Elevers inställningar till lärande resultat från PISA 2000 Att lära för

Läs mer

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar?

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 3: 2006 Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? En studie kring barns självvärderingar

Läs mer

Barns och ungas välmående skolans kompensatoriska uppdrag. Mirjam Kalland Professor i småbarnspedagogik Helsingfors universitet

Barns och ungas välmående skolans kompensatoriska uppdrag. Mirjam Kalland Professor i småbarnspedagogik Helsingfors universitet Barns och ungas välmående skolans kompensatoriska uppdrag Mirjam Kalland Professor i småbarnspedagogik Helsingfors universitet Om skolans kompensatoriska uppdrag Den grundläggande utbildningen bygger på

Läs mer

PISA Programme for International Student Assessment

PISA Programme for International Student Assessment Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de att analysera, diskutera och framföra sina åsikter på ett effektivt och konstruktivt sätt? Är ungdomarna förberedda för ett

Läs mer

Livsstil, hälsa och delaktighet En kickoff för Agenda 2030 arbetet i Kalmar län Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 16 November 2017

Livsstil, hälsa och delaktighet En kickoff för Agenda 2030 arbetet i Kalmar län Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 16 November 2017 Livsstil, hälsa och delaktighet En kickoff för Agenda 2030 arbetet i Kalmar län Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 16 November 2017 Några evidens och några reflektioner om Skolans uppdrag Utbildningens funktion

Läs mer

Hur kan vi attrahera framtidens forskningstalanger? Vad kan vi göra för att fler ska söka sig till tekniska och naturvetenskapliga program?

Hur kan vi attrahera framtidens forskningstalanger? Vad kan vi göra för att fler ska söka sig till tekniska och naturvetenskapliga program? Hur kan vi attrahera framtidens forskningstalanger? Vad kan vi göra för att fler ska söka sig till tekniska och naturvetenskapliga program? Per Kornhall, utvecklingsavdelningen per.kornhall@skolverket.se

Läs mer

Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s utlåtande gällande

Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s utlåtande gällande Helsingfors 15.11.2017 Riksdagens kulturutskott siv@eduskunta.fi Ärende: Referens: Finlands Svenska Lärarförbund FSL:s utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen RP 114/2017 med förslag

Läs mer

Sammanfattning 12 ATTITYDER TILL SKOLAN

Sammanfattning 12 ATTITYDER TILL SKOLAN Sammanfattning Sammanfattning Skolverket gör sedan ett decennium tillbaka regelbundna attitydundersökningar bland elever i år 7 9 och gymnasiet, lärare i grund- och gymnasieskola, skolbarnsföräldrar och

Läs mer

Miljongapet. Lön för mödan. - om skolan och samhällsekonomin. Stefan Fölster

Miljongapet. Lön för mödan. - om skolan och samhällsekonomin. Stefan Fölster Miljongapet Lön för mödan - om skolan och samhällsekonomin Stefan Fölster 2014-11-05 1 www.reforminstitutet.se info@reforminstitutet.se 070-30 43 160 Box 3037, 103 61, Stockholm Skolans kvalitet spelar

Läs mer

Mer tid i klassrummet för alla elever

Mer tid i klassrummet för alla elever Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3040 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) Mer tid i klassrummet för alla elever Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Lika möjligheter? - om skolframgång och livsvillkor

Lika möjligheter? - om skolframgång och livsvillkor Lika möjligheter? - om skolframgång och livsvillkor Erik Nilsson Statssekreterare Utbildningsdepartementet 1 Visst är det viktigt att må bra för att kunna lära sig men minst lika viktigt att lära sig för

Läs mer

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan

Britta Larsson Lindberg, specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan specialpedagog Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog, Ängkärrskolan Stukad självkänsla Vet inte vilka deras starka sidor är Tror inte att de kan lära sig engelska Har fått lyckas för sällan

Läs mer

För att lyckas måste vi förstå våra elever

För att lyckas måste vi förstå våra elever För att lyckas måste vi förstå våra elever Nyckeltal för att styra mot resultat Lina Axelsson Kihlblom Haninge kommun 2017-10-26 1 Jag ska tala om Hur det gått Utmaningar Vad fungerar för att kompensera

Läs mer

Ytterligare undervisningstid i matematik

Ytterligare undervisningstid i matematik Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU21 Ytterligare undervisningstid i matematik Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800). I propositionen

Läs mer

Hur påverkar betygsättning elevernas prestationer? Alli Klapp Göteborgs Universitet

Hur påverkar betygsättning elevernas prestationer? Alli Klapp Göteborgs Universitet Hur påverkar betygsättning elevernas prestationer? Alli Klapp Göteborgs Universitet Tidigare betyg Ökad användning av nationella prov Betyg i fokus; likvärdighet, rättvisa Betygens informations- och motivationsfunktioner

Läs mer

Vad säger internationella kunskapsundersökningar om förändringarna i den svenska skolan?

Vad säger internationella kunskapsundersökningar om förändringarna i den svenska skolan? Torsdagen den 27 november kl 10:00 11:45 Vad säger internationella kunskapsundersökningar om förändringarna i den svenska skolan? JAN-ERIC GUSTAFSSON, professor i pedagogik, Göteborgs universitet ERIK

Läs mer

Skolan elever Välj skola. Välj klass. Välj klass

Skolan elever Välj skola. Välj klass. Välj klass Skolan elever 2014 Välj skola A. Alléskolan 0 0 B. Hallenborgskolan 85 100 C. Mackleanskolan 0 0 D. Mariaskolan 0 0 E. Mölleskolan 0 0 F. Rutgerskolan 0 0 G. Slimmingeby skola 0 0 H. Östergårdsskolan 0

Läs mer

2011-05-03. 1. Sverige. Kognitivt element. Emotionellt element. Konativt element. (benägenhet att handla)

2011-05-03. 1. Sverige. Kognitivt element. Emotionellt element. Konativt element. (benägenhet att handla) Kognitivt element Barbro Allardt Ljunggren Lektor, Södertörns högskola Emotionellt element Konativt element (benägenhet att handla) BAL Uppsala den 3 maj 2011 1 BAL Uppsala den 3 maj 2011 2 En spegling

Läs mer

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018 Handläggare Datum Mia Lindgren 2018-12-05 0480-45 29 03 Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018 Sedan 2016 följer Södermöre kommundel upp jämställdheten inom förvaltningens

Läs mer

Bäst i klassen - vad utmärker de främsta skolsystemen?

Bäst i klassen - vad utmärker de främsta skolsystemen? Working Draft Bäst i klassen - vad utmärker de främsta skolsystemen? Jan Larsson McKinsey & Company Stockholm 15 maj 2008 Ämne 1: Utmaningen Tillgång garanterar inte framgång % av kohort Har gått i skola

Läs mer

Förskolan framgångsfaktor enligt OECD

Förskolan framgångsfaktor enligt OECD Förskolan framgångsfaktor enligt OECD ger bättre Pisa-resultat i matematik och läsning Rapport från Lärarförbundet 2014-05-15 Att satsa på förskolan är smart politik Elever som har gått i förskolan har

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018

Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Dnr 2018/BUN 0086 Resultatsammanställning läsåret 2017/2018 Tyresö kommunala grundskolor 2018-08-08 Tyresö kommun / 2018-08-08 2 (18) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2018-08-08 3 (18)

Läs mer

Skolan elever yngre 2016

Skolan elever yngre 2016 Skolan elever yngre 2016 Välj skola Alléskolan 0 0 Hallenborgskolan 104 100 Mariaskolan 0 0 Mölleskolan 0 0 Rutgerskolan 0 0 Slimmingeby skola 0 0 Östergårdsskolan 0 0 Välj klass Årskurs 3A 19 18,3 Årskurs

Läs mer

Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever

Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever Vasa Specialpedagogiska Center Åbo Akademi i Vasa Lahtinen, U., Hjerpe, J. & Risberg, A-K. 2006 Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever Kartläggning av läs- och skrivfärdighet och läs- och skrivvanor

Läs mer

undersökning från lärarnas riksförbund En skola för alla eller endast för en del?

undersökning från lärarnas riksförbund En skola för alla eller endast för en del? undersökning från lärarnas riksförbund En skola för alla eller endast för en del? 1 En skola för alla eller endast för en del? En undersökning om likvärdigheten i den svenska grundskolan Inledning Lärarnas

Läs mer

Under det senaste året har Nämnarens

Under det senaste året har Nämnarens jukka törnroos Matematikkunskaper i Finland i internationell jämförelse Här granskas finska resultat i PISA 2003 och TIMSS 1999 närmare. Eleverna som deltog i PISA 2003 i Finland gick i årskurs 8 eller

Läs mer

Designförändringar mellan PISA 2012 och PISA 2015 en metodstudie

Designförändringar mellan PISA 2012 och PISA 2015 en metodstudie Designförändringar mellan PISA 2012 och PISA 2015 en metodstudie Publikationen finns att ladda ner som kostnadsfri pdf från Skolverkets webbplats: www.skolverket.se/publikationer ISBN: 978-91-7559-326-5

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, bitr. statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:9 19.10.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2016 Liten ökning av hotellgästnätterna i september Antalet övernattningar på

Läs mer

En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans

En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans Utbildningsstatistik 2013-11-28 1 (8) En beskrivning av terminsbetygen våren 2013 i grundskolans årskurs 6 I denna promemoria redovisas terminsbetygen vårterminen 2013 för elever i årskurs 6. Betygssättningen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-10-01 PM Slutbetyg i grundskolans årskurs 9 2018 Följande redovisning avser slutbetyg i årskurs 9 vårterminen 2018. Uppgifterna har hämtats ur Skolverkets databas

Läs mer