FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL"

Transkript

1 FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

2 FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄS- UNDERVISNINGEN Förändrade läsvanor Digital läsning och traditionell läsning. Hur bra läser elever digitalt? PISA 2009 Vad påverkar digital och traditionell läsning? Vilken läsundervisning ska skolan ge? 2

3 TILLGÅNG TILL DATORER ENLIGT SCB 2011 hade 94 procent av den vuxna befolkningen i Sverige tillgång till en dator hemma 2011 hade 93 procent har tillgång till en dator med internetuppkoppling 91 procent använder internet hemma 2004 hade 84 procent av befolkningen hade tillgång till dator i hemmet 2004 hade 79 procent tillgång till Internet i hemmet Källa: SCB (2012) Privatpersoners användning av datorer och internet Stockholm: Statistiska Centralbyrån 3

4 TILLGÅNG TILL DATORER FÖR YNGRE VUXNA (16 24 ÅR) 2011 ENLIGT SCB 98 hade procent tillgång till dator med internet hemma 97 procent använde datorer hemma 92 procent använde internet i stort sett varje dag 94 procent använde internet för privat bruk för att delta på sociala nätverkssajter som t ex Facebook och Twitter 83 procent använde internet för privat bruk för att titta på nyhetssajter 83 procent använde internet för privat bruk för att söka på Wikipedia eller andra wikiwebbplatser 80 procent skrev meddelanden till chattrum, nyhetsgrupper eller diskussionsforum på internet Källa: SCB (2012) Privatpersoners användning av datorer och internet Stockholm: Statistiska Centralbyrån 4

5 15-ÅRINGARS TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV DATORER ENLIGT PISA ,7 procent angav att de aldrig hade använt en dator 99 procent att de hade minst en dator hemma ökat från 95 procent år 2000 till 99 procent år 2009 Andelen som hade internet hemma ökade från 83 procent år 2000 till 99 procent år 2009 Skolverket (2011) Eleverna och nätet: PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa, förstå och värdera digital information. Stockholm: Skolverket 5

6 ANDEL ELEVER SOM HAR TRE ELLER FLERA DATORER HEMMA 2000, 2006 OCH 2009 Sverige OECD-medel Procent År 2000 År 2006 År

7 HUR ELEVERNA ANVÄNDER DATORER FÖR FRITIDSSYSSELSÄTTNINGAR I HEMMET 7

8 ANDEL AV ELEVERNA SOM UPPGAV ATT DE GJORDE FÖLJANDE AKTIVITET HEMMA FÖR SKOLARBETET 8

9 ANDEL AV ELEVERNA SOM UPPGAV ATT DE GJORDE FÖLJANDE AKTIVITET PÅ DATOR I SKOLAN 60 Procent 61 OECD-medel Sverige Chattade pa naẗet i skolan Anva nde Internet fo r skolarbete La ut egna arbeten pa skolans webbplats O vade och noẗte in, fo r t.ex. fra mmande spra k eller matematik Anva nde skolans datorer fo r grupparbete och fo r att kommunicera med andra elever 9

10 ELEVERS ANVÄNDNING AV DATORER I OLIKA ÄMNEN OECD-medel Sverige Procent Lektion i modersmål (svensklektion i Sverige) Matematiklektion Lektion i naturvetenskap Lektion i främmande språk 10

11 ELEVERS ATTITYDER TILL DATORER OECD-medel Sverige 100 Procent Det a r mycket viktigt fo r mig att arbeta med datorn Jag tycker att det a r va ldigt Jag anva nder datorn fo r att Jag glo mmer bort tiden na r roligt att leka med eller arbeta med datorn jag a r mycket intresserad jag arbetar med datorn 11

12 BOKLÄSNING I DEN VUXNA BEFOLKNINGEN 2007 angav 38,7 procent av den vuxna befolkningen (16 84 år) att de ägnade sig åt bokläsning varje vecka. I stort samma nivå som 1983 (40,1 procent) År 2010 använde en person i Sverige i genomsnitt 56 minuter per dag till att läsa. Något lägre än motsvarande medelvärde från mitten av 90-talet. Över tid är trenden relativt stabil, men med en svag nedåtgång efter Bland yngre vuxna ser det dock lite annorlunda ut. Källor: - SCB (2012a) Bokläsning per vecka. Stockholm: Statistiska Centralbyrån, Elektroniskt dokument - Höglund, L. (2012) Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier. I SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare en forskningsantologi. Stockholm: Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom, Statens offentliga utredningar 12

13 BOKLÄSNING I DEN YNGRE BEFOLKNINGEN Andelen bland yngre vuxna som 2007 ägnade tid åt bokläsning var 27,2 procent. En klar nedgång jämfört med 1983 då andelen bland de yngre vuxna som läste böcker var 42 procent. Den tid som används för läsning har sjunkit. Det finns en nedåtgående tendens bland barn och ungdomar i åldern 9 14 år, år och år. Trenden är tydligast bland yngre vuxna (20 24 år). Källa: Höglund, L. (2012) Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier. I SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare en forskningsantologi. Stockholm: Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom, Statens offentliga utredningar 13

14 Andel (%) flickor och pojkar som läser för nöjes skull 2000 och 2009 *Statistiskt signifikanta skillnader står med fet stil PISA 2000 PISA 2009 Diff % % % % Diff % Diff % Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Sverige 73,0 55,1 75,0 50,7 1,97-4,46* OECD 76,6 59,8 73,2 53,4-3,36-6,43 14

15 LÄSNING FLERA GÅNGER I VECKAN ANDEL (%) AV ALLA ELEVER I PISA 2009 Chatta på nätet (t.ex. MSN ) 84 procent Läsa e-post 59 procent Söka information på nätet för att få veta mer om ett visst ämne 50 procent Använda en ordbok eller uppslagsbok på nätet (t.ex. Wikipedia ) 39 procent Söka praktisk information på nätet (t.ex. tidtabeller, evenemang, tips och råd, recept) 39 procent Läsa nyheter på nätet 36 procent Delta i gruppdiskussioner eller forum på nätet 19 procent Läser dagstidningar 45 procent Läser tidskrifter/veckotidningar 25 procent Läser skönlitteratur (romaner, noveller, berättelser) 15 procent Läser serietidningar 9 procent Läser facklitteratur 3 procent 15

16 LÄSNING Traditionell läsning i regel på papper läses i regel linjärt statisk Digital läsning på skärm, webbsidor kombination av olika mediaformer hoppar mellan texter väljer textstycken och läsa dem i den ordning som läsaren själv bestämmer texterna innehåller s.k. hyperlänkar till andra texter dynamisk 16

17 DIGITAL OCH TRADITIONELL LÄSNING Samma grundläggande teknik behövs oavsett om en text förekommer digitalt eller på papper. Läsaren måste kunna avkoda snabbt och säkert så att bokstäver identifieras, binds samman till ord och sedan till meningar. Läsaren måste ha en språkförståelse som gör att de ord och meningar som läses ges en innebörd. Viktigt i digital läsning: Navigering Multimodal literacitet IT färdigheter Informationsfärdigheter 17

18 KORRELATION MELLAN DET DIGITALA LÄSTESTET OCH TRADITIONELL LÄSNING Korrelationen i OECD: 0,83 Korrelationen i Sverige: 0,87 18

19 KORRELATION MELLAN DIGITAL OCH TRADITIONELL LÄSNING 19

20 Andel (%) elever på Nivå 5 och överövandel (%) elever på Nivå 5 och över er ndel (%) elever på Nivå 5 och över Sverige 20

21 Andel (%) eer nivå 2 elever under nivå 2 Sverige 21

22 MEDELPOÄNG PÅ DEN DIGITALA LÄSSKALAN Länder med signifikant bättre resultat än Sverige Länder som inte har ett medelvärde som skiljer sig signifikant från Sveriges (510) Länder med signifikant sämre resultat än Sverige OECD-länder OECD-länder OECD-länder Sydkorea (568) Island (512) Norge (500) Australien (537) Irland (509) Frankrike (494) Nya Zeeland (537) Belgien (507) Danmark (489) Japan (519) Spanien (475) Ungern (468) Polen (464) Österrike (469) Övriga länder Övriga länder Övriga länder Hongkong-Kina (515) Macao-Kina (492) Colombia (368) 22

23 SKILLNAD I LÄSFÖRMÅGA MELLAN FLICKOR OCH POJKAR Sverige 23

24 SKILLNAD I LÄSFÖRMÅGA MELLAN FLICKOR OCH POJKAR Sverige 24

25 FLICKORS OCH POJKARS ANVÄNDNING AV VARIERAT LÄSMATERIAL SAMT ANDELEN (%) PRESTATIONSSKILLNADER SOM KAN FÖRKLARAS AV DERAS INDEX FÖR VARIERAT LÄSMATERIAL Index för varierat läsmaterial Andel förklarad varians avseende läsprestatio ner Alla elever Flickor Pojkar Diff. Flickor - pojkar index m-fel index m-fel index m-fel diff m-fel % m-fel Sverige -0,01 0,02 0,15 0,02-0,17 0,03 0,32 0,03 13,5 1,21 OECD 0,00 0,00 0,09 0,00-0,09 0,00 0,18 0,01 5,9 0,14 Värden som är statistiskt signifikanta står med fet stil 25

26 FLICKORS OCH POJKARS LÄSAKTIVITETER PÅ NÄTET SAMT ANDELEN (%) PRESTATIONSSKILLNADER SOM KAN FÖRKLARAS AV DERAS INDEX FÖR LÄSAKTIVITETER PÅ NÄTET Index för läsaktiviteter på nätet Andel förklarad varians avseende läsprestatio ner Alla elever Flickor Pojkar Diff. Flickor - pojkar index m-fel index m-fel index m-fel diff m-fel % m-fel Sverige 0,03 0,01-0,07 0,01 0,12 0,02-0,19 0,02 1,2 0,35 OECD 0,00 0,00-0,03 0,00 0,03 0,00-0,07 0,01 2,8 0,11 Värden som är statistiskt signifikanta står med fet stil 26

27 ANVÄNDNING AV DATORER HEMMA FÖR NÖJES SKULL OCH DIGITAL LÄSNING 27

28 ANVÄNDNING AV DATORER I SKOLAN OCH DIGITAL LÄSNING 28

29 DATORANVÄNDNING OCH LÄSNING ÖVER TID Ökad datoranvändning sammanfaller i tid med försämrad läsning (PIRLS-undersökningarna). Ökad datoranvändning sammanfaller också i tid med minskad traditionell läsning (PIRLSundersökningarna). Omfördelning av tid mer tid läggs på datorer och mindre på läsning. Källa: Rosén, M. (2012) Förändringar i läsvanor bland 9- till 10- åringar.. I SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare en forskningsantologi. Stockholm: Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom, Statens offentliga utredningar 29

30 VILKEN LÄSUNDERVISNING I SKOLAN? Barn och ungdomar läser både digitalt och traditionellt. De behöver stöd för att utveckla bägge dessa sätt att läsa. Digital läsning är vanligare än traditionell läsning bland ungdomar. All datoranvändning stöder inte läsning. Att elever kan använda en dator betyder inte att de är goda digitala läsare. Möjligen är traditionell läsning mer kritisk för att kunna läsa på olika sätt än digital läsning. 30

31 VILKEN LÄSUNDERVISNING I SKOLAN? Att lära sig läsa. Allsidigt stöd. Skrivning och läsning följs åt. Eleven får skriva både för hand och på dator. Elever behöver en strukturerad läsundervisning där de får lära sig kopplingen mellan ljud och bokstav. 31

32 SAMMANFATTNING I Under de senaste 20 åren har barns och ungdomars läsvanor förändrats. Den vanligaste läsaktiviteten är för de flesta barn och ungdomar idag läsning på dator. Digital läsning och traditionell läsning det finns likheter, men också skillnader. Svenska ungdomar läser bättre digitalt än traditionellt. Skillnaden mellan flickor och pojkar är mindre i digital läsning än i traditionell läsning. 32

33 SAMMANFATTNING II Läsning av olika typer av texter på papper tycks ha en större betydelse för god traditionell läsning än läsning på internet. Måttliga datoranvändare är de bästa digitala läsarna. Omfördelning av tid mer tid läggs på datorer och mindre på läsning. Skolans läsundervisning måste innehålla både digital och traditionell läsning. Mer forskning behövs om digital läsning och om relationen mellan digital läsning och traditionell läsning. 33

34 PISA rapporterna kan laddas ner ifrån: Mer finns att läsa i: Fredriksson, U. & Taube, K. (2012) Läsning, läsvanor och läsundersökningar. Lund: Studentlitteratur 34

35 35

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Digital och traditionell läsning

Digital och traditionell läsning SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2013 Digital och traditionell läsning Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009 W Q M N B V D F G J C X Z Ä A S L P O I W Q M N B V D F G J Publikationen finns

Läs mer

PISA (Programme for International

PISA (Programme for International INGMAR INGEMANSSON, ASTRID PETTERSSON & BARBRO WENNERHOLM Svenska elevers kunskaper i internationellt perspektiv Rapporten från PISA 2000 presenterades i december. Här ges några resultat därifrån. Projektet

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare

Lättläst sammanfattning av Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare Lättläst sammanfattning av Undersökning om läsvanor och läsförmåga bland Sveriges invånare Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vill ta reda på hur bra Sveriges invånare är på att läsa, och vad de

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

1. Vad är ett språk? 1. Vad är ett språk? 2. Språkets struktur och delar. 2. Språkets struktur och delar 2012-01-19

1. Vad är ett språk? 1. Vad är ett språk? 2. Språkets struktur och delar. 2. Språkets struktur och delar 2012-01-19 Språket i skolan och samhället Ulf Fredriksson Stockholms universitetet, Avdelningen för internationell pedagogik / institutionen för pedagogik och didaktik vt 2012 Språket i skolan och samhället 1) Vad

Läs mer

Trender i läsresultaten i PIRLS 2001-2006. Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo

Trender i läsresultaten i PIRLS 2001-2006. Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo Trender i läsresultaten i PIRLS 21-26 Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet och Universitetet i Oslo Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) Läsförståelse i åk 4 (9-1 år) Litterära

Läs mer

Tabeller. Förklaring till symbolerna i tabellerna. Kategorin är inte relevant för det aktuella landet varför data inte kan finnas.

Tabeller. Förklaring till symbolerna i tabellerna. Kategorin är inte relevant för det aktuella landet varför data inte kan finnas. 165 BILAGA A Tabeller Förklaring till symbolerna i tabellerna a m n x Kategorin är inte relevant för det aktuella landet varför data inte kan finnas. Data är inte tillgängligt. Omfattningen är endera försumbar

Läs mer

OECD Programme for International Student Assessment 2009

OECD Programme for International Student Assessment 2009 OECD Programme for International Student Assessment 2009 Sverige Main Survey PISA 2009 Provdatum / / 2009 Dag Månad ELEVENKÄT Svenska 494 Core B Consortium: Cito Institute for Educational Measurement University

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson

BILDER AV SKOLAN. - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson BILDER AV SKOLAN - Vad är det som driver kunskapsbildningen? - Hur ser bilden av framtidens skola ut? Mikael Alexandersson DRAMATURGIN KOMPETENSBEGREPPET DE NYA GRÄNSERNA SÄRSKILJANDETS PRINCIP Från trygga

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Läsvanor i årskurs 5 och

Läsvanor i årskurs 5 och ÖREBRO UNIVERSITET HumUS Läsvanor i årskurs 5 och 6 Malin Svensson Självständigt arbete, 15 hp Svenska språket, inriktning gymnasielärare Handledare: Gunvor Nilsson HT-14 Innehållsförteckning 1. Inledning,...1

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018

Läsläget. Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Läsläget Alla Läser! Erica Jonvallen 121018 Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) På Skolverket Uppdrag att stimulera huvudmän och skolor att arbeta med barns och elevers språk-,

Läs mer

Skolledares vardagsarbete och skolans kultur

Skolledares vardagsarbete och skolans kultur Skolledares vardagsarbete och skolans kultur Almedalen 5 juli 2016 Gunnar Berg Magnus Oskarsson Tomas Berglund Svensk skola i internationell belysning Internationella skolundersökningar ämne resultat

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Aktuell läsforskning. Chris Silverström, specialplanerare

Aktuell läsforskning. Chris Silverström, specialplanerare Aktuell läsforskning Chris Silverström, specialplanerare Studier som gäller läsning Information från många olika håll: - PISA, 15-åringar i olika länder (vart tredje år sedan 2000, senast 2012) - PIRLS,

Läs mer

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning Inledning av Lars Brandell 1 (2011-06-30) Det finns en vanlig uppfattning att kunskaper i matematik inte är så viktiga längre för människorna i i dagens och

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever

Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever Vasa Specialpedagogiska Center Åbo Akademi i Vasa Lahtinen, U., Hjerpe, J. & Risberg, A-K. 2006 Läsning och skrivning hos finlandssvenska elever Kartläggning av läs- och skrivfärdighet och läs- och skrivvanor

Läs mer

Rustad att möta framtiden?

Rustad att möta framtiden? SAMMANFATTNING AV INTERNATIONELLA STUDIER RAPPORT 352 2010 Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Resultaten i koncentrat. Rustad

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9

Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 KATARINA KJELLSTRÖM Matematikundervisning och självförtroende i årskurs 9 I förra numret av Nämnaren beskrev vi elevernas kunskaper i och attityder till matematik enligt nationella utvärderingen 2003.

Läs mer

Yttrande från Göteborgs Stad gällande Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Yttrande från Göteborgs Stad gällande Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) Kommunstyrelsen Datum 2018-10-17 Diarienummer 1240/18 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se Ku2018/01470/KO Yttrande från gällande Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning -

Läs mer

I fråga om problemlösning. Finland de minsta skillnaderna mellan skolorna och i fråga om elevernas familjebakgrund.

I fråga om problemlösning. Finland de minsta skillnaderna mellan skolorna och i fråga om elevernas familjebakgrund. I fråga om problemlösning uppvisade Finland de minsta skillnaderna mellan skolorna och i fråga om elevernas familjebakgrund. Poängtal i snitt för tio-i-toppländerna Inga signifikanta skillnader mellan

Läs mer

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Elevenkäten, En elev en dator,gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

PISA Programme for International Student Assessment

PISA Programme for International Student Assessment Förord Hur väl rustade är dagens unga att möta framtidens utmaningar? Klarar de att analysera, diskutera och framföra sina åsikter på ett effektivt och konstruktivt sätt? Är ungdomarna förberedda för ett

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Bilder av skolan. Syftet med PISA-studier

Bilder av skolan. Syftet med PISA-studier Bilder av skolan Resultat från /PISA KG Karlsson Maria Edholm Magnus Oscarsson Marcus Sundgren Britt-Marie Backlund Ulf Fredriksson PISA nationellt centrum Mittuniversitetet Härnösand /PISA 1 /PISA 3 Syftet

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma Om läsning Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma I bokstävernas krumelurer, i deras hopflätning till ord och meningar finns många hemliga rum När man fått tag i läsandet har

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

sammanfattning av Rapport

sammanfattning av Rapport sammanfattning av Rapport 6 2007 PISA 2006 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Resultaten i koncentrat. 10 3 10 2 3x + 5 17 0,02 x 8 200 A

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Resultaten, statistik och konklusioner: www-minedu.fi/pisa

Resultaten, statistik och konklusioner: www-minedu.fi/pisa T r y c K : E r W E K o, n o r d I S K A m I l J ö m ä r K T E T 4 4 1/ 0 3 2 i utvärderingen för de matematiska färdigheterna var genomsnittet 500 poäng, i utvärderingen är poängantalet 4. layo UT: AH

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Enkätsvar från vuxenstuderande i komvux och sfi

Enkätsvar från vuxenstuderande i komvux och sfi Bilaga Enkätsvar från vuxenstuderande i komvux och sfi Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1

Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL. Könsskillnader i skolresultat 1 Könsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL Könsskillnader i skolresultat 1 Innehåll Inledning... 4 Könsskillnader i skolresultat i grundskolan... 5 Nationella prov... 6 Betyg per ämne vårterminen

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Digitalisering i skolan

Digitalisering i skolan Digitalisering i skolan 1 Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att: Använda bläckpenna Markera dina svar med kryss, så här: Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så

Läs mer

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson Hemsida A Rektorer behöver stärka sitt ledarskap Elever lär sig utan att förstå Skolan sätter betyg på olika grunder Skolan utvärderar

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet Svenskarna och internet 21 oktober 28 Ulrika Facht Forskningsinformatör NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet URL: www.nordicom.gu.se/mediesverige E-post: ulrika.facht@nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges

Läs mer

ARBETSKRAFTSKOSTNAD 2016, NORDEN

ARBETSKRAFTSKOSTNAD 2016, NORDEN Svenska kronor/timme ARBETSKRAFTSKOSTNAD 2016, NORDEN 450 400 350 331 363 390 418 300 250 200 150 100 50 0 Finland Danmark Norge Källa: The Conference Board, Labour Cost Index, Riksbanken och egna beräkningar

Läs mer

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen

Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Ämnesprovet i matematik i årskurs 9, 2014 Margareta Enoksson PRIM-gruppen Inledning Konstruktionen av de nationella ämnesproven utgår från syftet med dessa, d.v.s. att stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Enkät 2: Om din läsning (12 15 år)

Enkät 2: Om din läsning (12 15 år) Modul: Stimulera elevers läsintresse Del 1: Stimulera läsintresse en introduktion Enkät 2: Om din läsning (12 15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker du om

Läs mer

Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Heidi Harju-Luukkainen Kari Nissinen Sofia Stolt Jouni Vettenranta

Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Heidi Harju-Luukkainen Kari Nissinen Sofia Stolt Jouni Vettenranta Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen Kari Nissinen Sofia Stolt Jouni Vettenranta Presentationens innehåll Om PISA 2012 Elevernas socioekonomiska bakgrund Resultatnivån

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

LÄRARENKÄT. 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket Stockholm

LÄRARENKÄT. 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket Stockholm LÄRARENKÄT 2005, International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Lärarenkät Din skola är utvald att representera Sverige

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017

Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2017 Mediebarometern Om undersökningen 1979-2017 Huvudresultaten (mediedagen och trender) Lite mer om digitala medier Lite om barn/ungdomar och medieanvändning Lite om

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2003 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan 1 2 3 Förord 5 Bakgrund 7 Undersökningens resultat... 7 Presentation av resultatet... 7 Undersökningens genomförande...

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm

OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY. Elevenkät. Årskurs 4. TIMSS 2015 Skolverket Stockholm OBS! Vik och riv försiktigt! TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevenkät Årskurs 4 TIMSS 2015 Skolverket 106 20 Stockholm IEA, 2014 Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig

Läs mer

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Pojkars och flickors datoranvändning...5. 4. Publiceringsregler...

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Pojkars och flickors datoranvändning...5. 4. Publiceringsregler... KK-Stiftelsen 2001 s och flickors datoranvändning, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. s och flickors datoranvändning...5 4. Publiceringsregler...41 2001 Svenska GALLUP 1. Förord

Läs mer

Sammanfattning av enkäten en till en projektet

Sammanfattning av enkäten en till en projektet Sammanfattning av enkäten en till en projektet Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten. Vi på 4-6 har sammanställt resultatet, och även gjort små förklaringar och svar till frågor, eller kommentarer

Läs mer

Betydelsen av IT i skolan i ett samhällsperspektiv. Jan Hylén

Betydelsen av IT i skolan i ett samhällsperspektiv. Jan Hylén Betydelsen av IT i skolan i ett samhällsperspektiv Jan Hylén Skolans roll i samhället 6-åringar som börjar skolan 2011 går i pension 2070 OECDs utbildningsministrar i november 2010: Minskad efterfrågan

Läs mer

Pojkars och flickors läsning En litteraturstudie om pojkars och flickors läsförmåga, läsintressen och läsvanor

Pojkars och flickors läsning En litteraturstudie om pojkars och flickors läsförmåga, läsintressen och läsvanor Linköpings universitet Institutionen för Kultur och Kommunikation Konsumtionsuppsats, 15 hp Grundlärarprogrammet 4-6 Vårterminen 2017 973G30 Pojkars och flickors läsning En litteraturstudie om pojkars

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Digitaliserad läsning

Digitaliserad läsning Digitaliserad läsning En studie av hur pojkar och flickor uppfattar läsning och navigering på dator Matilda Andersson och Zakarias Liljemark Student Ht 2018 Examensarbete, 30 hp Ämneslärarprogrammet, 240

Läs mer

8. Internationella kunskapsoch

8. Internationella kunskapsoch Kunskapsmätningar 8 8. Internationella kunskapsoch attitydmätningar Jämförande internationella studier 1964 2003 Källor och tabellhänvisningar för detta avsnitt, se sist i kapitlet. I detta kapitel beskrivs

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 44-2017:5715 Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag Org.nr. 556566-1815 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kunskapsskolan Linköping i Linköpings kommun Skolinspektionen Box

Läs mer

Programmering och digital kompetens

Programmering och digital kompetens Kollegialt lärande Föreläsning Workshop Programmering och digital kompetens Lärcafé, 14 juni OSÄKERHET RÄDSLA NYFIKENHET FÖRVALTARE OCH ENTREPRENÖRER Kompetensutveckling Skolverket släpper en modul i oktober.

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

målområde 3 Trygga och goda uppväxtvillkor

målområde 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 3 Trygga och goda uppväxtvillkor statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 3 Trygga

Läs mer

Angående definition av skolbibliotek

Angående definition av skolbibliotek Datum Vår ref 2011-02-21 BW Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående definition av skolbibliotek Bakgrund Riksdagen fattade i juni 2010 beslut om en ny skollag. Fullt ut ska lagen gälla från

Läs mer

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI Sverige svenska Projektkonsortium: Australian Council for Educational Research (ACER) Netherlands National Institute for Educational Measurement

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2016

Stockholms besöksnäring. September 2016 Stockholms besöksnäring. September Under september månad registrerades över 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med september månad 2015. Cirka

Läs mer

Att förändra skolpraktik för flickors och pojkars lärande

Att förändra skolpraktik för flickors och pojkars lärande Att förändra skolpraktik för flickors och pojkars lärande Mia Heikkilä, docent i pedagogik, utbildare, forskare Mälardalens högskola RUN riksdag 2018-02-16 Utgångspunkter, logik Många skolhuvudmän medvetna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2016

Stockholms besöksnäring. December 2016 Stockholms besöksnäring. December 2016 Under december månad registrerades ca 0,9 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med december 2015. Cirka 65 av

Läs mer

Migration och integration. Lars Calmfors Senioruniversitetet 12/

Migration och integration. Lars Calmfors Senioruniversitetet 12/ Migration och integration Lars Calmfors Senioruniversitetet 12/12-2016 Arbetslöshet (25-74 år) fördelad på utbildningsnivå för inrikes och utomeuropeiskt födda Källa: Ekonomiska vårpropositionen 2016.

Läs mer

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015

Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-07 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Gullhedskolan åk 5 våren 2015 2012 17 svarande av 18 elever, 7 flickor och 10 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 94 % 2013 19 svarande av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2015

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2015 Stockholms besöksnäring. Sommaren 2015 Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört

Läs mer