Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09"

Transkript

1 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell

2 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin

3 Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras vid minskande konc av kalcium i extracellulärvätskan. Ökar frisättning av Ca från skelett, ökar reabsorption av Ca i njutubuli. Minskar reabsorption av fosfat i njurtubuli.. Stimulerar konverteringen av inaktivt till aktivt D-vitamin i njuren

4 Vitamin D Tillförs kroppen via föda eller stimulerad bildning av precursorer i huden. Aktiveras via hydroxylering i lever och njure. Stimulerar upptaget av Ca och P från tarmen. Underlättar effekten av PTH på renala tubuli ökad reabsorption av Ca.

5 Calcitonin Polypeptid Bildas i parafollikulära celler i thyroidea. Sekretion och syntes påverkas av den extracellulära Ca-konc. Inhiberar skelettets osteoklaster.

6 Hyperkalcemi Symtom Renala: Polyuri, dehydrering,njurinsuff, njursten Neuromuskulära: Trötthet, förvirring, nedsatt minne, depressivitet, psykos, muskelsvaghet, kramper Gastrointestinala: Illamående, obstipation, dyspepsi, akut pankreatit Kardiovaskulära: Arytmier, asystoli, AV-block, kort QT-tid Skelett: Smärtor pga destruktiva processer

7 Diagnostik hyperkalcemi P-Ca, P-Alb Joniserat Ca : 45% av Ca finns fritt i blodet och är fysiologiskt aktivt. Högst sensitivitet och specificitet P PTH P Fosfat Kreatinin Thyr status Lungrtg Prover för utredning av grundorsak

8 Orsak till hyperkalcemi Vanligt ses hos 1-4% av pat i öppenvård Tillstånd med förhöjt PTH: Primär hyperparathyroidism FHH Kronisk njurinsuff ( sekundär/tertiär hyperparathyroidism) Litium minskar parathyroideas känslighet för Ca Tillstånd med supprimerat PTH: Malignitet, ex myelom, osteolytiska metastaser. Thyreotoxikos Sarcoidos Immobilisering Högt kalkintag Thiaziddiuretika

9 Behandling av akut, svår hyperkalcemi ( = joniserat Ca > 1,6 alt korr Ca > 3,5) Hydrera! Ge vätska parenteralt vid s-ca 3, liter Ringerlösning/ dygn. Hyperkalcemin ökar Na utsöndring Inj Calcitonin, snabbt insättande effekt, men toleransutveckling efter 3-5 dagar. Ges sc. Bisfosfonat iv, Pamidronat, Zometa. Ej om GFR < 30 ml/min. Långsamt insättande effekt, 2-3 dagar.. Steroider. Hämmar bildning av aktivt D-vit. Fr a vid sarkoidos, myelom, lymfom. Dialys

10 Primär hyperparathyroidism (PHPT) Patogenes Ålder oftast> 45 år, kvinnor/män 2:1 Singeladenom (80-85%), Hyperplasi(10-15%) Carcinom (1%) Minskad receptor känslighet för plasma-ca

11 Primär hyperparathyroidism Symptom Ofta asymptomatisk med lätt och många gånger intermittent förhöjt P-Ca. Njursten(15-20%) Osteitis fibrosa cystica (ovanligt ) Osteoporos/osteopeni Neuromuskulära Neuropsykiatriska ( ex depression, kognitiv dysfunktion ) CVD hypertension, vä kammar hypertrofi, intimaförtjockning i a.carotis

12 PHPT Diagnostik Förhöjt P-Ca alt joniserat Ca, förhöjt/supernormalt S-PTH Tidigare hyperkalcemi? Diff diagnos: Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi (FHH). Hereditär, mutation av Ca känsliga receptorer på celler i paratyroidea och njurtubuli. Oftare yngre personer, positiv hereditet för hyperkalcemi. Inga symptom. Ingen benefit av kirurgi. Mätning av intakt eller biointakt PTH? Spelar ingen roll om ej grav njurinsufficiens eller om hyperkalcemi och normalt PTH.

13 PHPT och tiaziddiuretika Thiaziddiuretika kan maskera en PHTP. Thiaziddiuretika ökar reabsorption av Ca i njurtubuli, vilket kan leda till måttlig hyperkalcemi. Om normalt PTH sätt ut läkemedlet och kontrollera om P-Ca och PTH. Om normaliserat P-Ca och PTH ingen vidare åtgärd. Om fortsatt förhöjt P-Ca och PTH förhöjt eller vid övre normalgräns PHPT.

14 Naturalförlopp vid asymptomatisk PHPT? Majoriteten progredierar inte avseende hyperkalcemi, skelettsjukdom, nefrocalcinos eller njursten inom år. Vilka är riskgrupperna för progress?

15 PHPT behandling Kirurgi, parathyroidektomi: Indikation: Måttliga/Svåra hyperkalcemiska symtom ( ex njursten, symtom från GI, CNS, arytmi) Vid milda eller inga symptom: P-Ca >0,25 mmol/l över referens (ref: 2,15-2,50 mmol/l) GFR < 60 ml/min Fragilitetsfraktur eller BMD med T-score -2,5 Ålder < 50 år Osäkert om neuromuskulära, neuropsykiatriska eller kardiovaskulära symtom förbättras av kirurgi.

16 Alternativa behandlingar Alternativa behandlingar Undvik dehydrering Uppmuntra fysisk aktivitet Måttligt kalciumintag (1000mg/dag= 8 dl mjölk.) Upprätthåll D-vitaminintag Kontroll av P-Ca och kreatinin/gfr 1 gång /år Bentäthetsmätning vartannat år. Bisfosfonat om osteopeni/osteoporos Kalcimimetika ( Cinacalcet ) Östrogen/progesteron postmenopaus

17 Primär hyperparatyroidism Adenom eller hyperplasi Nedsatt känslighet för P-calcium 3 ggr vanligare hos postmenopausala kvinnor än hos män Oftast asymtomatisk Förhöjt P calcium alt joniserat Ca med relativt förhöjt PTH Indikation för behandling ( op) Nedsatt njurfunktion osteoporos (neuromuskulära symtom ) Ofta expektans, fr a hos åldrade pat Kontroll av P Calcium 2 ggr/år Rikligt med dryck ev kalcimimetika

18 Man f -76 remitteras från husläkare Inkomstorsak: Kräkningar och trötthet. Her: Båda föräldrarna har diabetes. Ingen annan för malignitet, sköldkörtelsjukdomar eller annan autoimmun sjd Soc: Arbetar som anläggningsarbetare. Har nyligen rengjort en gammal skördetröska som hade rikligt med råttbon. Tid sjd: Varit frisk Aktuellt: Kräkningar 3-5 ggr/dag sedan sex dagar. Inget samband med mat- eller vätskeintag. Har också varit väldigt trött och sovit upp till 16 tim/dygnj. Av och till ont i epigastriet. Förnekar annan samtidigt sjuklighet som feber, viktnedgång och nattsvettningar. Status: AT: Helt klar och orienterad x 3. Ej smärtpåverkad. Afebril. MoS: Inspekteras med normalfuktade, normalfärgade slemhinnor. Ganska stora tonsiller utan att de möts i medellinjen. Ingen svalgrodnad. Lgll: Palperas cervikalt, supraklavikulärt, i axillerna och ljumskarna utan förstoringar eller förhårdnader. I vänster ljumske ev. en något mer spänd körtel med längd av ca. 1 cm. Hjärta: ua Bt: 125/85 mmhg

19 Man f -74 Lungor: Auskulteras med mycket lätta, torra krepitationer, annars helt vesikulära andningsljud. Buk: Palp ua Underben: Palperas med slät och fin hud, inga pittingödem. EKG: Sinusrytm, frekvens 69. PQ-tid 246 ms. Lab: CRP 11, Hb 143, MCV 78,8, B-Leucocyter 7,2, S-Mononukleos ak ej påvisbar. PK 1,0. Na 138, K 4,4, Krea 244, Albumin 36, Ca 4,09. GT 1,67, övrigt leverstatus u a. S-TSH taget ,934, dvs i normalintervallet. U-sticka: ua

20 D-vitaminbrist Socialstyrelsen : Det finns en överbehandling med kalcium och D-vitamin som monoterapi hos postmenopausala kvinnor

21 D-vitaminbrist Riskgrupper Individer som använder heltäckande kläder, undviker solexponering eller har mörk hudfärg Äldre som sällan vistas utomhus Pat med höftfrakturer Pat med malabsorption Pat med lever-eller njursvikt Pat med viss läkemedelsbehandling ex antiepileptika, kortison,antimykotika,, HIV läkemedel

22 Rekommendationer från svenska osteoporossällskapet. Behandling bör ske endast vid konstaterad brist och/eller vid samtidig frakturförebyggande behandling, t ex med bisfosfonater S 25(OH)D, kalcium och PTH ska mätas för diagnos. 25(OH)D < 25 nmol/l = brist och ska behandlas 25(OH)D nmol/l. Behandlas om muskuloskeletala symtom och lågt P kalcium samtidigt med förhöjda nivåer av parathormon och/eller alk fosf 25(OH)D > 50nmol/l = ingen brist

23 Behandling D-vitamin ska alltid ges tillsammans med kalcium. Rek daglig dos Kalcium för kvinnor 1000 mg män mg Vid symtomgivande D-vitaminbrist initialt IE dagl, därefter IE dagl Kontrollera 25(OH)D och P- kalcium efter 3-4 månader

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer

kanske vanligare än vi trott Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter

kanske vanligare än vi trott Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter klinisk översikt Läs mer Medicinsk kommentar sidan 846 Artikel sidan 858 Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Gallvägs- och pankreassjukdomar

Gallvägs- och pankreassjukdomar Magsäck Tarm 105 Gert Lindell, Kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund Anders Lundqvist, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad Inledning Symtom från gallvägar och pankreas presenterar sig på många

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning.

MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning. MAS 2012 Flik 17.2. Riktlinje vid förstoppning. Det är viktigt för en persons välbefinnande att mage och tarm fungerar bra. Magen blir trög av stillasittande och av vissa läkemedel. Därför är förstoppning

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD 5 NJURARNA - LIVSVIKTIGA ORGAN 7 NÄRINGSÄMNEN I MATEN Proteiner 8 Kolhydrater 8 Fetter 9 Vitaminer 9 Mineralämnen och spårämnen 9 Kalium 9 Natrium (salt) 10 Kalcium (kalk) och

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014-2015

Rekommenderade läkemedel 2014-2015 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING NR 191 MARS 2014 Rekommenderade läkemedel 2014-2015 Ny reviderad upplaga Boken Rekommenderade läkemedel kommer nu ut i sin 22:a version och vänder sig som

Läs mer

Polyneuropati. Vårdprogram. Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset FÖR SLUTENVÅRD. Rayomand Press, överläkare, Med dr.

Polyneuropati. Vårdprogram. Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset FÖR SLUTENVÅRD. Rayomand Press, överläkare, Med dr. Polyneuropati Vårdprogram FÖR SLUTENVÅRD Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rayomand Press, överläkare, Med dr. Senaste revision Dec 2012 2 Innehåll sidan A. Medicinska aspekter Definition

Läs mer

Hur står det till med magen?

Hur står det till med magen? Hur står det till med magen? En kartläggning av förstoppningsproblematiken på några kommunala äldreboenden Gabriella Svensson Bo Malmberg Meddelandeserien nr 17 ISSN: 0283-9369 Hur står det till med magen?

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes ny rekommendation Myndighetssamverkan inom diabetesområdet (LV), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Socialstyrelsen (SoS) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer