HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard"

Transkript

1 HYPERKALCEMI Åsa Tizzard 1

2 Kalciumhomeostas Konstant nivå joniserat Ca extracellulärt viktigt Koagulationskaskad Neuromuskulära funktioner Skelett (mineralisering) 2

3 Kalciumhomeostas Kalciumkoncentration P-Ca mmol/l Jon Ca mmol/l AKTIVT! 50% Normal njurfunktion 3

4 Kalciumhomeostas Kalciumkoncentration styrs via kalciumreceptorer på parathyroideas huvudceller PTH styr via njure, tarm och skelett koncentrationen av joniserat kalcium i extracellulärvätskan 4

5 5

6 Kalciumhomeostas Njure PTH-effekt Ökat upptag Ca i primärurin Aktivering av enzymet 1 alfa hydroxylas med ökad insöndring kalcitriol (aktivt D-vitamin) som i sin tur ökar upptag av Ca från tarm samt skelettpåverkan 6

7 Kalciumhomeostas Skelett PTH-effekt Ökad stimulering av kalciumresorption 7

8 Kalciumhomeostas Tarm Aktivt D-vitamin 1,25(OH)2 D3 ( Kalcitriol) Indirekt påverkan via PTH Ökar kalciumabsorption från tarmen 8

9 Kalciumhomeostas Kalcitonin sänker kalciumnivåer Kalciumceller på C-celler i thyroidea Stigande Ca medför insöndring av kalcitonin med minskad benresorption och minskad återresorption av Ca via njurar Åsa Tizzard 9

10 Uppstår när inflöde av kalcium från tarm och skelett ökar samt otillräcklig eliminering av kalcium via njurar Åsa Tizzard 10

11 Diagnos P-calcium x2 Joniserat Ca!!!! Åsa Tizzard 11

12 Symptom uppstår tidigare och är mer uttalade ju snabbare stegring och högre kalcium Renala Polyuri med dehydrering,törst,nefrokalcinos,njurinsuff och njursten Åsa Tizzard 12

13 Forts Symptom Neuromuskulära Trötthet,förvirring,nedsatt minne,depressivitet,psykos,koma och proximal muskelsvaghet 13

14 Forts Symptom Gastrointestinala Illamående,anorexi,obstipation,dyspepsi och akut pankreatit 14

15 Forts Symptom Kardiovaskulära Arytmier,asystoli,EKG-förändringar Vid P-Ca över 4 mmol/mol 15

16 Forts Symptom Skelett Smärtor pga destruktiva processer 16

17 Hyperkalcemisk kris Mycket höga kalciumnivåer är som regel orsakade av en självförstärkande cirkel som uppstår genom att hyperkalcemin medför osmotisk diures och polyuri som i sin tur ökar dehydreringsgraden med minskande njurfunktion med ökande hyperkalcemi 17

18 Utredning Verifiera P-Cax2 Jon Ca Labb: PTH Krea (GFR) Alb fosfat ALP Mg t-u Ca Vid behov: Sr Leverstatus F T4 TSH Blodstatus med diff S/U Elfores Rtg C/P mammografi skelettscintigrafi 18

19 Hyperkalcemi med högt PTH Primär hyperparathyroidism PHPT Nedsatt njurfunktion Benign familjär hypokalciurisk hyperkalcemi Läkemedel Parathyroideacancer Ektopisk hyperparathyroidism 19

20 Primär hyperparathyroidism Ca 50% i öppenvård Postmenopausala kvinnor Relation Ca/PTH högerförskjuten Skapar celltillväxt med adenom/hyperplasi Diagnos sätts om normalt GFR i kombination med förhöjt jon Ca, förhöjt PTH och tu-ca(>4) 20

21 Forts PHPT Behandling Operation Op-indikation ; hyperkalcemi med symptom o/el organpåverkan Jon Ca > mmol/l (äldre) Inoperabla Kalciummimetika Mimpara Bisfosfonater dålig eff Ffa återresorption Ca via njurar som orsak PHPT 21

22 Forts PHPT Vätska! Ffa vid feber och värmeböljor Ålder <40 år MEN1 MEN2 MEN 1 PHPT, hypofys, pankreastumör MEN2 PHPT, medullär thyr ca, faeokromocytom 22

23 Nedsatt njurfunktion GFR <60-80ml/min Vid nedsatt njurfunktion minskas utsöndring av PTH via urinen Svårt värdera relation Ca/PTH 23

24 Benign familjär hypokalciurisk hyperkalcemi BFHH Jon-Ca högt PTH övre normalgräns men urinutsöndring av Ca lågt (tu-ca <4 mmol/l) Hereditär Mutation i kalciumreceptorn och hämmar PTH vid högre P-Ca nivåer 24

25 Forts BFHH Cellulärt adapterade Asymptomatiska Släktanamnes Skall EJ opereras 25

26 Läkemedel Litium risk adenomutveckling PHPT Tiazider 26

27 Parathyroideacancer Kraftigt förhöjda PTH samt P-Ca nivåer 27

28 Ektopisk hyperparathyroidism PTH-producerande maligna celler Ex småcellig lungcancer,ovarialcancer,thyr ca 28

29 Hyperkalcemi med lågt PTH Maligniteter Granulomatösa sjukdomar Thyreotoxicos Immobilisering Farmaka 29

30 Maligniteter Humoral hyperkalcemi (HHM) Paramalignt fenomen Tumörceller bildar PTHrP (PTH-lika) som binder till receptorer i njure och skelett Lung,bröst,njur och thyroideacancer 30

31 Maligniteter Massiv osteolys Metastaser i skelett utsöndrar PTHrP med ökad osteoklastaktivitet samt stimulerar cancercellstillväxt (lokal osteolys) Generaliserad osteolys multipelt myelom, leukemi och lymfom 31

32 Granulomatösa sjukdomar Sarkoidos Tbc lymfom Granulomceller har 1 alfahydroxylasaktivitet som ökar halten kalcitriol i njure med ökad Caabsorption från tarm Kortison hämmar Ca-upptag från tarm och minskar halter kalcitriol 32

33 Thyreotoxicos Graves hyperthyreos 16-20% har hyperkalcemi T3 ger ökad benomsättning Lätt/måttlig Bisfosfonat i svåra fall samt ev pre op 33

34 Immobilisering Förhöjd risk vid hög benomsättning ex pubertet,thyreotoxicos Ryggmärgsskadade Förhöjd bennedbrytning och minskad bennybildning pga immobilisering Beh; vätska bisfosfonater kalcitonin 34

35 Farmaka Överdosering D-vitamin/Ca Ex beh hypoparathyroidism, kronisk njurinsuff,osteoporos A-vitaminintoxikation acnemedel 35

36 Behandling vid P-Ca >3.5 mmol/l Rehydrering Kalcitonin Bisfosfonater Glukokortikoider Dialys 36

37 Forts Behandling Rehydrering Ringeracetat NaCl FÖRSTA HAND!!!! 3-6 liter första dygnet (70kg) Sänker P-Ca med mmol Loopdiuretika vid hjärtsvikt 37

38 Forts Behandling Hyperkalcemi Kalcitonin Miacalcic Ind jon Ca>1.7 mmol Effekt inom 3-6 tim Minskad benresorption/ absorption Ca njure Minskad effekt 3-5 dygn 38

39 Forts Behandling Hyperkalcemi Bisfosfonater Zoledronsyra Zometa 4-8 mg iv (GFR) Vid skelettpåverkan Ingen kalciurisk effekt Obs! Rehydrerad patient Effekt efter 3-5 dgr Sitter i ca 1 mån 39

40 Forts behandling Hyperkalcemi Glukokortikoider Sarkoidos,granulomatos,lymfom,leukemi etc Hämmar kalcitriol med minskat upptag Ca i tarm samt skelettpåv Prednisolon 40mg po Max effekt 4-5 dygn Solucortef 100mgx3 iv 40

41 Forts Behandling Dialys Mycket svåra fall Viktigt att diagnosticera och behandla bakomliggande sjukdom!! 41

42 Underhållsbehandling kronisk hyperkalcemi Beroende orsak Följ njurfunktion Vätskeintag minst 2 l / dygn Osteolytiska metastaser; minska Ca för att minska tumörtillväxt Bisfosfonater Sarkoidos,lymfom sommartid, steroider vb 42

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ELEKTROLYTRUBBNINGAR, SYRA-BAS OCH VÄTSKEBALANS 2 12B Hypercalcemi 2 13B Hyperkalemi 3 14B Hypernatremi 4 15B Hypocalcemi - akut 6 16B Hypokalemi 8 17B Hypomagnesemi

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg 2-3 % av alla kvinnor,vilka är 5-10 gånger oftare än män. Insjukna under och efter klimakteriet. Efter förlossning löper stor risk. Postpartum tyreoidit Symtom

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

Vårdprogram för hyponatremi

Vårdprogram för hyponatremi Vårdprogram för hyponatremi Bakgrund Hyponatremi (plasma/serum Natrium

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Endokrinologi 651 Kortikosteroider och hypofyshormoner Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Britt Edén Engström, Sektionen för endokrinologi, Akademiska

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning)

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Sammanställt av endokrinolog Martin Carlsson, klin kem/med klin Kalmar, reviderat 060925 av Pär Wanby, endokrinmottagningen. Våra lokala direktiv med mina synpunkter

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Njursvikt för allmänpediatrikern

Njursvikt för allmänpediatrikern Njursvikt för allmänpediatrikern Barndagarna, Sachsska, 2015 Tryggve Nevéus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus Bakgrund Vad gör njuren Vad händer när det slutar fungera? Akut njursvikt Kliniska situationer

Läs mer

Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015

Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015 Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015 totalpoäng (52 p) Svar på fråga 1-5 läggs i separat mapp (22 p) 1. Anemi är den vanligaste hematologiska sjukdomen och anemi kan ha flera olika orsaker. a) Dålig kosthållning/näringsbrist

Läs mer

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Thyroideasjukdomar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Hypothalamus-hypofysthyroideaaxeln Thyroideahormonsyntes Hormoner TSH hypofysens thyroideastimulerande hormon. Stimulerar jodupptaget i thyroidea. TSH-receptor

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

Fråga 1:1:2. Vilken preliminär diagnos överväger du och vilka andra tillstånd behöver du beakta? Motivera!

Fråga 1:1:2. Vilken preliminär diagnos överväger du och vilka andra tillstånd behöver du beakta? Motivera! 1 Fall 1 (35p) Du tjänstgör på en distriktsläkarmottagning en sen fredagseftermiddag. Sven som är i 40-årsåldern kommer och söker hjälp för sin ångest. Av tidigare journalanteckningar framgår att han vid

Läs mer

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Diabetes och den äldre patienten. Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Diabetes och den äldre patienten Johan Hoffstedt Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Eva - 77 år Bakgrund: Debut av Diabetes typ 2 vid 67 års ålder Längd 168 cm Vid debut vikt 94

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli 2015-30 juni 2016

Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 juli 2015-30 juni 2016 Foto: Phalinn Ooi Vårdprogram osteoporos 1 jli 2015-30 jni 2016 Innehåll Vårdflöde för osteoporosbehandling... sidan 3 Definition... sidan 4 Patofysiologi... sidan 5 Utredning... sidan 5-6 Behandling...

Läs mer

Vad är malnutrition? Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition. Malnutrition - förekomst

Vad är malnutrition? Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition. Malnutrition - förekomst Malnutrition & nutritionstatus och parenteral nutrition Fortbildning för geriatriker VT 2011 Lars Ellegård Överläkare, enheten för klinisk nutrition, SU/S Docent & universitetslektor (adj), avd f klinisk

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Diabetes Diabetesprevalensen ökar både beträffande typ 1 och typ 2. Det är viktigt att behandlingen fokuserar på den totala riskprofilen, innefattande livsstilsförändringar

Läs mer

Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012

Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012 Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012 Skrivtid: 9:00-13:00 Namn: Personnummer: Namnteckning: Läs detta först: 1. Mobiltelefoner skall läggas uppochned på bänken (avstängda), väskor och

Läs mer

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Kortikosteroider och hypofyshormoner tommy olsson, norrlands universitetssjukhus, umeå stig valdemarsson, universitetssjukhuset i lund inledning Kortikosteroider används för substitution vid primär och

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 19 NOVEMBER 2010 INSTRUKTION Vid rättning kan flera svar vara rätt, än de som finns upptagna i rättningsmallen.

Läs mer

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare

Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare Några vanliga blodanalysers innebörd - ett kompendium för djursjukskötare The meaning of some common used blood analysis - a compendium for veterinary nurses Karolina Nylén, Sandra Segerstedt Sveriges

Läs mer

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi

VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning. VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi VI.2 Inslag i en offentlig sammanfattning VI.2.1 Översikt över sjukdomsepidemiologi Zoledronsyra 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning tillhör kategorin kväveinnehållande bisfosfonater, och verkar huvudsakligen

Läs mer