Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin"

Transkript

1 Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

2 Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on Benigna adenom Diffusa symptom Hormoner

3 Akut endokrinologi Hormonella reak7oner på svår akut sjukdom Diabe7sk ketoacidos S"na Lindmark Binjurebarkskris Hyperkalcemisk kris Thyreotoxisk kris Myxödemkoma Svår hyponatremi Tommy Olsson Tommy Olsson

4 Hypofyshormoner

5 Critical Illness - Endokrinologi Low T 3 -syndome Inom 2 tim efter trauma Lägre T3, ju svårare sjuk Hypofys-thyroidea - axeln Minskad perifer konversion T4 T3 Via - TNFα, IL-1, IL-6? Långsam återgång till normala värden Adaptivt - energiuttag? Low T 3 -T 4 -syndrome Vid svårare sjukdomsgrad Läckage av TBG (ffa tot T 4 ), FFA frisättning T 4 TSH, T 4 -clearence Vid jämviktsdialys ingen sänkning av S-fT 4 metodfel immun-baserad S-fT 4 assay vid svår sjukdom? Van den Berghe, Eur J Endocrinol 2000

6 Euthyroid sick state 1. Low T 3 -syndrome 2. Low T 3 -T 4 -syndrome

7 Euthyroid sick state Substitutions-behandling? Inga data för att stödja behandling med Thyroideahormon Två randomiserade studier, flera mindre behandlingsstudier och djurstudier Sannolikt adaptivt för att minska metabolism, endast beh. om säker hypothyreos

8 Critical Illness - Endokrinologi Hypofys-binjure - axeln ACTH-kortisol vid trauma/kirurgi/sepsis Via CRH, cytokiner och noradrenalin kortisol metabola förändringar Frisätter energi från depåer, vitala organ prioriteras, anabolism Skydd mot extrem inflammatorisk respons? Viktigt att identifiera och behandla ACTH-kortisolsvikt! Svårt finna rätt metod att diagnostisera kortisolsvikt vid akut TBI 75% av S-kortisol CBG-bundet, ca 15% albumin-bundet, 10% fritt Synacthentest för tidigt att identifiera ACTH (el CRH)-brist Naturalförlopp S-kortisol vid svår sjukdom ej kartlagt Vad är gränsen för lågt S-kortisol på IVA (CIRCI/RAI)? Finns ett Sick Euadrenal state

9 Critical Illness - Endokrinologi Ökar vid fysiologisk stress Prolaktin Medieras av VIP, dopamin, oxytocin? Tolkningssvårigheter bl.a. pga dopamin-behandling Samband S-PRL svårighetsgrad? Deltar i aktivering av immunförsvaret? PRL-receptorer på T- och B-lymfocyter T-lymfocyter beroende av PRL för immunkompetens

10 Critical Illness - Endokrinologi Hypofys-gonad - axeln Generellt supprimerad gonad-axel LH/FSH ofta normalt el Testosteron / LH vid t.ex kirurgi, hjärtinfarkt Leydig cell suppression (via IL-1, IL-2?) testosteron anabolism Adaptivt vid akut stress att för stunden spara energi/metabola substrat till vitala organ

11 Critical Illness - Endokrinologi Hypofys-gonad - axeln Hypogonadism hos 25-79% i akutfasen av TBI Delvis relaterat till högt prolaktin (?) S-estrogen och s-testosteron sjunker signifikant inom 24 tim Lägre s-testosteron associerat med svårare TBI LH/FSH också men normalt svar på GnRH Hypothalam hypogonadism Kan antas vara adaptivt respons som vid andra trauma Åtminstone den första tiden

12 Critical Illness - Endokrinologi GH - IGF-1 - axeln Första timmar-dagar vid trauma, kirurgi, sepsis: GH, men IGF-1 Perifer GH-resistens (GH-receptorer ) Via TNFα, IL-1, IL-6? Minskad negativ feedback IGF-1 - GH GH s direkta effekter/ IGF-1 effekt: Metabolism: anabolism survival Bla Lipolys, insulineffekt Van den Berghe, Eur J Endocrinol 2000

13 SammanfaLning Hypofys- axlarna vid svår sjukdom Ökade nivåer Kor7sol stressnivåer (?) Vik7gt inte missa svikt Svår diagnos7k Prolak7n s7ger (betydelse?) GH oua, men IGF- 1 Minskade nivåer Lågt T 3 (och oua T 4 ), TSH oua normalt Gonadaxeln vilar (hypothalam hämning) Lägre hormonnivåer ju svårare sjukdom Hormonella förändringar i akutfasen adaptiv omställning (längre tid på IVA?) Ta endast prover på klinisk indikation Förutom kortisolsvikt inga evidens för behandling i akutfasen

14 Myxödem Myxödem Mycket sällsynt komplikation till långvarig hypothyreos Grav (primär) hypothyreos ofta hos äldre kvinna Utlösande faktorer: Infektioner Operation Gastrointestinal blödning Nedkylning Hjärt-kärlsjukdom Psykofarmaka, sedetiva, morfin Amiodaron Myxödem

15 Myxödem Klinisk bild Kall, torr, sträv hud och ögonlocksödem Vakenhetssänkning, desorientering, ej alltid koma Hypotermi (32-35 C) Respiratorisk insufficiens med CO 2 -retention och acidos Bradykardi, hypotension Långsamma eller bortfall av reflexer Ascites och perikardexsudat Struma el ärr efter struma-op. Myxödem

16 Myxödem Utredning T4/T3 (TSH oftast - primär hypothyreos) Diff-diagnos: Non-thyroidal illness /Critical illness Elektrolyter: S-Na ofta (SIADH) Artärgas: pco 2, po 2 (alveolär hypoventilation) B-glc ( ) S-kortisol/Synacthentest (uteslut samtidig kortisolsvikt) CRP, blodstatus, ev odlingar Lungröntgen (pneumoni, stas?) EKG (low voltage, arytmier?) Hjärt-eko (perikardvätska?) Myxödem

17 Myxödem Behandling Oftast IVA med andningsunderstöd, EKG- och BT-övervakning Glukokortioider Hydrokortison 100 mg iv, därefter infusion 200 mg/d i 1 vecka därefter nedtrappande dos (Ges före Levaxin risk relativ kortisolsvikt. Behövs troligen ej om samtidig kortisolsvikt uteslutits) Thyroideahormon Engångs dos av µg Levaxin iv (ev krossa tabletterer i v-sond). Återställa poolen Därefter ges µgx1 i.v. Av vissa förordas 1 v uppehåll, därefter T Levaxin µg / dag med LÅNGSAM dosökning Iv Levothyroxin kan beställas akut via apoteket Scheele, Stockholm Hypotermi Långsam uppvärmning (snabb uppvärmning kan ge kärldilatation och blodtrycksfall). Undvik avkylning. Risk för dålig absorbtion av p.o. läkemedel (stillastående tarm - funktionell ileus) Risk för övervätskning och läkemedelsbiverkningar pga långsam metabolism Infektionsprofylax / -behandling Vid nedsatt trombocytfunktion och blödning: Octostim, K-vitamim, ev blod Myxödem

18 Myxödem Patientfall, NUS mars årig kvinna: Rökare, långtidssjukskriven för hjärtsvikt Typ 2 diabetes s. 2001, tabl+insulin, dålig glukoskontroll Hjärtsvikt pga dilaterad kardiomyopati s oklar genes, sviktpacemaker Akuten kl 21 På em uttalad, tilltagande trötthet och frusenhet, illamående. Tagit insulin och ätit. Ambulans b-glukos 2,6, kräks. Får i.v. Glukos b-glukos 6.0 På akuten trött/somnolent men väckbar och orienterad Temp 33,8 C, AF 20, SpO2 95% BT 155/104, men sjunker till 75/25, svarar dåligt på i.v. Vätska Framkommer fall m. skalltrauma 10 dgr tidigare. Inga fokala neurologiska bortfall CT hjärna u.a. Uppvärmes CRP<5, Hb 135, LPK 8,3, Na 143, K 3,2, krea 100, alkoholer 0, Trop-T 21 (<15) Myxödem

19 Myxödem Patientfall, NUS mars 2011 Misstanke om sepsis, inlägges IVA med Claforan/Gensumycin Värms upp m Bairhugger, tryckunderstöd med noradrenalin Morgonen efter noteras svullnad i ansikte, armar, ben, SBT 100 Rtg pulm: sviktbild, men inga infiltrat Nya prover: CRP<5, LPK 8,1, Pro-BNP 763 TSH 37 (0,27-4,20), ft4 1,3 (12-22), ft3 0,8 (3,1-6,8) Synacthentest: S-kortisol nmol/l Får pga. ansiktssvullnad Betapred 8 mg följt av Solucortef 200 mg/24 h. Hjärtsviktsmediciner utsatta Dag 1 kl 10 Dag 2 kl 05 Dag 2 kl 07 S- TSH (0,27-4,20) S- ft4 (12-22) 1,3 3,9 5,2 Levaxin 200 µg p.o 200 µg p.o Myxödem

20 Myxödem Patientfall, NUS mars 2011 Ömtåligt hjärta med svår dilaterad kardiomyopati T4 bör ej stiga snabbt Avvaktar ytterligare Levaxin och följer ft4 (rebound pga stillastående tarm?) Förbättras cirkulatoriskt och noradrenalin, solucortef och antibiotika utsättes Överflyttas till HIA, men får ett lungödem inom ett par timmar kan ej hävas med CPAP, nitro, Simdax Åter IVA för NIPPV, CVK, noradrenalin Sviktpace justeras (ökad basfrekvens) Feber, ev pneumoni Claforan återinsättes Dag 3 kl 09 Dag 4 kl 05 Dag 4 kl 21 Dag 5 kl 05 TSH (0,27-4,20) ft4 (12-22) 6,2 9, ,5 Levaxin 200 µg i.v. 25 µg i.v 100 µg p.o Myxödem

21 Myxödem Patientfall, NUS mars 2011 Dag 5-6 klart förbättrad, pratbar Berättar att hon varit trött och frusen sedan ca 3 månader Överflyttas till kardiologen/hia för fortsatt hjärtsviktsvård Inget mer Levaxin på 3 dagar Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9 TSH (0,27-4,20) ft4 (12-22) 11,6 9,6 8,9 8,4 Levaxin 25 µg p.o Dag 9 startas T Levaxin 25 µgx1 oförändrad dos i 6 veckor innan ökning Skrivs ut dag 19 med reducerade insulindoser och optimerade hjärtsviktsmedicinering Myxödem

22 Thyreotoxisk kris Thyreotoxisk kris Livshotande akut försämring av hyperthyreos (vanligen Graves) Nydebuterad eller vid (abrupt) utsättning av thyreostatika Oftast utlösande faktor (annan akut sjukdom): Infektion Trauma (operation) Förlossning Diabetes ketoacidos Radiojod Jodtillförsel (amiodaron, hälsokostpreparat, rtg kontrast) Mycket ovanligt Beror på kraftigt ökad effekt av katekolaminer (pga utlösande faktor) Thyretoxisk kris

23 Thyreotoxisk kris Klinisk bild 1. Feber (vanligen > C), Svettning 2. Kardiovaskulära symptom: Tachykardi, förmaksflimmer, hjärtsvikt eller angina pectoris. Blodtrycksfall eller chock. 3. Gastrointestinala symptom: Illamående, kräkningar, diarré. 4. CNS-påverkan: Rastlöshet, motorisk oro, agitation, sömnstörningar, desorientering, apati. Koma i uttalade fall. 5. (Ögonpåverkan: Exophtalmus kan förekomma) 6. Leverpåverkan och leukocytos ses ofta 7. Död pga hjärtarrytmi / hjärtsvikt Thyretoxisk kris

24 Thyreotoxisk kris Utredning Initialt: Prover: ft4, ft3 & TSH De kliniska symptomen korrelerar inte med hormonnivåer TRAK och TPO-antikroppar Blodstatus, CRP, elektrolytstatus, glukos, urinsticka, EKG Ev. odlingar + rtg efter misstanke Uppföljning: Kontinuerlig bedömning av mentalt tillstånd Puls, BT minst 1 gång/tim Följ temp + timdiures, vätskestatus, ev. b-glukos. Thyretoxisk kris

25 Thyreotoxisk kris Behandling Thyreostatikum Tiotil 200 mg x 6 (hämmar hormonsyntes och minskar konvertering T4 T3) p.o el via v-sond. Minska efter 1 v. (alt Thacapzol 20 mg x4) β-blockare Inderal po mg x4-6 el iv 5-10 mg/tim. Eftersträva pulssänkning till 90/min. Symptomlindrande och minskar konvertering T4 T3. Cave hjärtsvikt. Vid astma ev Seloken 5 mg x 1-3 i.v, el 50 mg x 3-4 po Glukokortikoider Hydrokortison 100 mg iv, därefter 400 mg/dygn. Minskas succesivt 1:a veckan. Hämmar frisättning samt perifer konversion T4 T3. Syrgas, Vätska, elektrolyter, näring Högt kaloriintag T.ex 10% glukos med elektrolyter 1000 ml x 2/d. Febernedsättande, behandla utlösande orsak Undvik ASA kan frigöra TBG bundet T4. Nedkylning kylfilt. Ev. antibiotika Jod (K-jodid = Lugols lösning 250 mg (=5 drp) x2) I sällsynta fall om ovan ej har effekt. Hämmar frisättning. Omöjliggör radiojodbehandling! Thyretoxisk kris

26 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemisk kris

27 Hyperkalcemisk kris Kalcium - fysiologiska funk7oner Excita7on- kontrak7on i muskler (inkl. hjärtat) Synap7sk transmission Trombocytaggrega7on / koagula7on Exocytos (av bl.a. hormoner) Intracellulär second messenger Mineralisering

28 Hyperkalcemisk kris Kalcium omsälning Dagliga kalciumflöden Diet 1000 mg Totalt upptag i tarm 175 mg Upptag i tarm 300 mg Utsöndring 7ll tarm 125 mg Totalt 900 mg i ECF mg filtreras i njurarna Men endast 175 mg utsöndras 500 mg 7ll skelel 500 mg från skelel Ur Despopoulos/Sibernagl Color Atlas of Physiology

29 Hyperkalcemisk kris Calcium i blodet 40% albuminbundet, inert Ca 2+ 2,5 mm Total Ca % komplexbundet 7ll Citrat, fosfat, etc (inert) 1,2 mm joniserat Ca 2+ (ak7vt) Mät albumin- korrigerat eller joniserat Ca!

30 Calcium i blodet Ca 2+ - koncentra7onen regleras mycket snävt Referensområde 2,10-2,60 mmol/l (joniserat = 1,08-1,29 mmol/l) För individen mycket liten varia7on (ca 0,05-0,10 mmol/l) Ca 2+ - koncentra7onen regleras ffa av PTH & vice versa PTH syntes/utsöndring hämmas av Ca 2+ via Ca- receptorer på parathyr.- cellen Ur Greenspan Basic & Clinical Endocrinology

31 PTH ökar [Ca 2+ ] genom: Ökad resorb7on från ben Ökad renal reabsorb7on Ökad syntes av ak7vt D- vitamin (s7mulerar 1- hydroxyleringen i njurtubuli) Ak7vt D- vitamin ökar upptag i tarmen Calcitonin (från C- cellerna) minskar [Ca 2+ ] i blodet: Hämmar bennedbrytning genom bindning 7ll calcitonin- receptorer på osteoklaster Tveksam fysiologisk betydelse Calcium i blodet Ur Despopoulos/Sibernagl Color Atlas of Physiology

32 D- vitamin Blodkonc Huden producerar vitamin D 3, Cholecalciferol (UV- ljus krävs) 1,6 ng/ml Levern hydroxylerar dela direkt 7ll 25- OH- D 3 (Calcifediol) (minskat vid D- vit brist) 26 ng/ml Njuren hydroxylerar dela 7ll 1,25- OH- D 3 (Calcitriol) S7muleras av PTH Hämmas av hög [Ca 2+ ] & [PO 4 ] 34 pg/ml Ur Despopoulos/Sibernagl Color Atlas of Physiology

33 Reak7oner vid Lågt [Ca] Högt [Ca] Ur Despopoulos/Sibernagl Color Atlas of Physiology

34 Hyperkalcemi - symptom Stones Njursten / Nefrokalcinos Polyuri (Ca 2+ =ADH antagonist) Polydipsi Uremi Bones Ostei7s fibrosa Subperiostal benresorb7on Bencystor Osteoporos Osteomalaci Artrit Abdominal groans Obs7pa7on Illamående / kräkningar Ulcus Pancrea7t Psychic moans TröLhet Nedstämdhet Förvirring Minnesstörning

35 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemi - fynd Kardiovaskulära Hypertoni Bradykardi (ev asystoli) EKG- förändringar (kort Q- T 7d) Risk för arytmier (ffa med digitalis) Dyslipidemi Ökat kolesterol (VLDL) Ökade triglycerider Minskat HDL Neuromuskulära Muskelsvaghet Proximal myopa7

36 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemi Hyperkalcemi oavsel orsak beror av: Ökad benresorb7on och / eller Ökat tarmupptag och / eller Minskad urinutsöndring Hyperkalcemi kan underhålla / förvärra sig själv - ond cirkel Ur Greenspan Basic & Clinical Endocrinology

37 Hyperkalcemisk kris Diagnos7k S- Ca / S- PTH Normal rela7on PTH vs Ca Ca PTH = phpt 2. Ca PTH = ej phpt 3. Ca PTH = sekundär HPT 4. Ca PTH = hypoparatyreoidism Ur Greenspan Basic & Clinical Endocrinology

38 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemi Differen7al- diagnoser Med högt PTH Primär hyperparatyreoidism Med lågt PTH Maligna sjukdomar Med normalt (högt) PTH Familjär Hypokalcurisk Hyperkalcemi (FHH) Med varierande PTH Läkmedel: D- vitamin (ssk ak7vt) Tiazider Li7um Milk- alkali SkeleLmetastaser m osteolys PTHrP Ffa bröstcancer & myelom Ffa skivepitelcancer i lunga & njurcancer, bröstcancer Immobilisering Unga växande individer Andra endokrina sjukdomar t.ex. thyreotoxicos, Addison Sarkoidos

39 Hyperkalcemisk kris Primär Hyperparatyreoidism Utgör 50% av alla hyperkalcemi- pa7enter Incidens totalt: 42/ Kvinnor > 60 år: 4/ ggr vanligare hos kvinnor E7ologi 80% - solitärt adenom 15% - primär hyperplasi Familjära former (MEN 1, MEN 2A, mm) 1-2% - paratyroidea cancer Kan oua iden7fieras preopera7vt (svår hyperkalcemi & palpabel tumor)

40 Hyperkalcemisk kris Malignitet Utgör 45% av alla hyperkalcemier Hyper- Ca är malignitet 7lls motsats bevisad Metastasering - lokal skelellys (via cytokiner ex IL- 6, etc) Myelom, Leukemi, Lymfom Bröstcancer Njurcancer Lungcancer secernerar PTHrP - PTH- lik effekt på PTH- receptorn i skelel & njure 1,25- OH- D 3 kan secerneras av lymfom

41 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemisk kris S- Ca >3,5 mmol/l el joniserat [Ca 2+ ] >1,7 mmol/l Beror ouast på malign sjukdom Endast i sällsynta fall på phpt Mycket sällan andra orsaker Vit- D intox Sarkoidos Immobilisering (barn) All7d betydande vätskedeficit (8-10 l) Kan vara livshotande med påverkan på Njurar, hjärta, medvetande Intensivvård rekommenderas vid S- Ca>3,5-4,0 (beroende på symptom och samsjuklighet) - vid komplicerade fall, t ex hjärt- och/eller njursvikt, även vid lägre nivåer.

42 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemisk kris Symptom Törst, polyuri Illamående, anorexi, kräkning, förstoppning TröLhet, muskelsvaghet Buksmärta Klåda Förvirring Huvudvärk Koma Död Status Dehydrering Feber Medvetandepåverkan Öm buk Arytmier, förkortad QT- 7d Hyperkalcemisk kris

43 Hyperkalcemisk kris Hyperkalcemisk kris Prover S- Ca >3,5-4 mmol/l (albumin- korrigerat) Eller joniserat [Ca 2+ ] >1,7 mmol/l S- krea S- P lågt el normalt vid primär hyperpara, förhöjt vid malignitet S- Na, K (pga diures) S- PTH avgör om phpt el inte S- ALP (ffa vid malignitet) Blodstatus, leverstatus, blodgas, SR, glukos Hyperkalcemisk kris

44 Hyperkalcemisk kris Behandling Rehydrering! NaCl 0,9% med K-tillskott, ml (upp till 8-10 l) första dygnet Forcerad diures har tveksam effekt (ev. Furosemid efter rehydrering) Täta kontroller av elektrolyter och ev. övervakning av CVP Calcitonin (Miacalcic i.v. Infusion 10E/kg under 6 tim alt 100Ex4 i.m) Vid grav hypercalcemi, effekt - snabb (3-6 timmar) men måttlig & kortvarig (max 5 dygn). Testdos ges först. Bisfosfonater (Vid malignitet el okänd orsak) Efter rehydrering! Inf Zoledeonsyra (2-) 4 mg el Pamidronat mg, effekt efter 2-3 dagar. Mkt bra vid malignitet Ej vid HPT (ffa ökad reabsorb7on i njurar)

45 Hyperkalcemisk kris Behandling SäT ut: thiazider, li7um, kalk, A+D vitamin GlukokorWkoider (Solucortef mg i.v /dag el Prednisolon 50 mg p.o / dag) Effek7vt vid maligna 7llstånd, d- vitamin intoxika7on, sarkoidos. - minskar benresorp7on och effekt av D- vitamin i tarmen Mimpara (p.o mg x 1-2) Vid phpt (parathyroideacancer) Dialys ev. vid svår hyperkalcemi och grav njursvikt. Kortvarig effekt. OperaWon: Vid phpt (högt PTH) kontakt endokrinkirurg ev. snar op.

46 Sergeant Phil Esterhaus

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

Karin 84 år. Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni.

Karin 84 år. Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni. Akut endokrinologi Karin 84 år Tablett och insulinbehandlad typ 2 diabetes. Förmaksflimmer, Waranbehandling. Hypertoni. Ensamstående. Hittats av dotter liggandes på golvet. Inkommer pga trötthet och förvirring.

Läs mer

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard HYPERKALCEMI Åsa Tizzard 1 Kalciumhomeostas Konstant nivå joniserat Ca extracellulärt viktigt Koagulationskaskad Neuromuskulära funktioner Skelett (mineralisering) 2 Kalciumhomeostas Kalciumkoncentration

Läs mer

Thyroidea och kalkrubbningar. 141016 Anna von Döbeln

Thyroidea och kalkrubbningar. 141016 Anna von Döbeln Thyroidea och kalkrubbningar 141016 Anna von Döbeln Hypothyreos - Varför? Primär (i thyroidea) Autoimmun thyroidit (Hashimoto) Tidigare radiojod / operation Annat, tex jodbrist, medfödd rubbning, läkemedel

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium

Hyperkalcemi. Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 2014-09-02. PTH och kalcium Kalciumrubbningar Kursen 2014 09 02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi 1 Fall 67 årig kvinna 67 årig skild kvinna med två vuxna

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Primär och sekundär binjurebarksvikt. Eva Ekerstad överläkare

Primär och sekundär binjurebarksvikt. Eva Ekerstad överläkare Primär och sekundär binjurebarksvikt Eva Ekerstad överläkare Innehåll 1. Basal anatomi, fysiologi 2. Primär binjurebarksvikt a) Etiologi b) Klinisk bild c) Utredning d) Behandling 3. Sekundär binjurebarksvikt

Läs mer

Kalciumrubbningar. Kursen Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kalciumrubbningar. Kursen Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalciumrubbningar Kursen 2015-09-03 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi Fall 67-årig kvinna 67-årig skild kvinna med två vuxna barn.

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Kalciumrubbningar. Kursen 2014-09-02. Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kalciumrubbningar. Kursen 2014-09-02. Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalciumrubbningar Kursen 2014-09-02 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge PTH och kalcium Hyperkalcemi Fall 67-årig kvinna 67-årig skild kvinna med två vuxna barn.

Läs mer

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter

Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Fallgropar vid provtagning, analys och tolkning av elektrolyter Eva Landberg, överläk Klinisk Kemi, US i Linköping Sant lågt Ca 2+ överskattas Sant högt Ca 2+ underskattas Risk för koagel 2 Calcium 99

Läs mer

Kalciumrubbningar Kursen Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kalciumrubbningar Kursen Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalciumrubbningar Kursen 2016-01-20 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kalcium och PTH HPT - Effekter Fall 67-årig kvinna 67-årig skild kvinna med två vuxna

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

Misstänkta endokrina tillstånd

Misstänkta endokrina tillstånd Misstänkta endokrina tillstånd Jönköping 2016-04-14 och 2014-04-20 Mats Palmér Endokrinologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Endokrinologi roligt och enkelt! En smula logiskt tänkande

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING

PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING NÄTVERKSGRUPPEN I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN FÖR SJUKDOMAR I THYROIDEA, PARATHYROIDEA, BINJURAR OCH ENDOKRINA BUKTUMÖRER PRIMÄR HYPERPARATHYROIDISM: RIKTLINJER FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING Giltigt 2007-01-01-2009-12-31

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer

Hyperglykemiska kriser. SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi

Hyperglykemiska kriser. SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi Hyperglykemiska kriser SVK 2016 Fredric Hedberg Specialist internmedicin, endokrinologi, diabetologi Hyperglykemiska kriser Skillnader typ1 och typ2 diabetes Klinik, symptom. Bakomliggande patogenes: typ1

Läs mer

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011

VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 VÅRDPROCESSPROGRAM OSTEOPOROS 2011 Marta Vergara osteoporosenheten EM-kliniken Universitetssjukhuset i Linköping Uppdatering av patofysiologin Skelettet är uppbyggt av kortikalt och trabekulärt ben. Livslång

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI ÖVRIGT 2 72BHypothyreos 2 82BMyxödemkoma 3 92BKortisolsvikt - iatrogen 4 03BKortisolsvikt (Mb Addison) 5 13BThyreoidit, subakut (de Quervain) 7

Läs mer

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Thyroideasjukdomar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Hypothalamus-hypofysthyroideaaxeln Thyroideahormonsyntes Hormoner TSH hypofysens thyroideastimulerande hormon. Stimulerar jodupptaget i thyroidea. TSH-receptor

Läs mer

Elektrolytrubbningar Elektrolyter. Kvinna 55 år. Kvinna 55 år

Elektrolytrubbningar Elektrolyter. Kvinna 55 år. Kvinna 55 år Elektrolyter Elektrolytrubbningar Joniseras och bildar ett ledande medium vid lösning i vatten Fysiologiskt relevanta elektrolyter: Natrium Kalium Klorid Calcium Fosfat Magnesium Kvinna 55 år Lindrig hjärtsvikt,

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset

Hypertoni på akuten. Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni på akuten Joakim Olbers, specialistläkare, VO Kardiologi, Södersjukhuset Hypertoni är en folksjukdom 27% av den vuxna befolkningen i Sverige har hypertoni (SBU) Hypertoni är den ledande orsaken

Läs mer

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin ht 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken. D-vitamin

Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken. D-vitamin Jakob Skov Endokrinolog Medicinkliniken D-vitamin Källor D-vitamin Endocrine Society Institute of Medicine Sundhedsstyrelsen (Danmark) (Socialstyrelsen) UpToDate Hyperkalcemi Internationella guidelines

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. 9 poäng. Anvisning: MEQ-fråga 9 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på sex sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. Innehållet delger rätt svar på redan ställda frågor. All

Läs mer

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p

1.1 Du finner mycket få uppgifter av relevans för hypertonin i journalen. Hur kompletterar du anamnesen? Vad frågar du om mer? 2 p Du har börjat som vikarie vid en husläkarmottagning, den ordinarie läkaren har flyttat utomlands efter en misslyckad politisk karriär. En 44 årig överviktig regissör kommer för kontroll av hypertoni som

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (5) 62-årig man söker pga feber och frossa. Han är tidigare frisk, rökare sedan länge. Dricker alkohol vid festligare Söker med hög feber och frossa sedan tre dagar tillbaka. Lite lätt

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 27 ( ): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance. Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 27 ( ): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance. Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 27 (1009-1040): Fluid, Electrolyte, and Acid-Bace Balance Dick Delbro Vt-11 27-1 Vätske och elektrolytbalansen samt syra-basbalansen är nära kopplade, och

Läs mer

Akut endokrinologi. Henrik Wagner Endokrinsektionen VO Internmedicin

Akut endokrinologi. Henrik Wagner Endokrinsektionen VO Internmedicin Akut endokrinologi Henrik Wagner Endokrinsektionen VO Internmedicin Fall 1 Man född -74 Njurbäckeninflammation -97, -00 vårdad HS IVA/inf kliniken, fick tillfälligt kortison förbättrades, ej säkerställd

Läs mer

Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor.

Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor. Kapitel Thyreotoxikos Incidens Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor. Indelning Hyperthyreos Toxisk diffus struma (Graves sjukdom, Basedow sjukdom); 60-70 %, autoimmun, TRAKpositiv;

Läs mer

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock

Allmänt ICD-10. R57.1 Hypovolemisk chock R57.0 Kardiogen chock 1 Copyright the33 Chock Den här artikeln behandlar Chock i allmänt men även: ICD-10 (sida 1) Stadieindelningen efter chock (sida 1-2) Patofysiologin (sida 2) Symptom (sida 2-3) Behandling (sida 3, 4 och

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

ENDOKRINOLOGI. Endokrinologi. Endokrinologi. Människokroppen Kap 6 sid182-213

ENDOKRINOLOGI. Endokrinologi. Endokrinologi. Människokroppen Kap 6 sid182-213 ENDOKRINOLOGI Människokroppen Kap 6 sid182-213 2014 Uppbyggnad funktion Hormoner Kroppens endokrina körtlar Hormonell reglering Endokrinologi Överordnad styrning/ reglering Genom. Med hjälp av Endokrinologi

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

1.1 Vilka differentialdiagnoser bör du tänka på? (1p) 1.2 Din tidiga hypotes är att detta är en ulcerös colit. Vilka prover vill du ta?

1.1 Vilka differentialdiagnoser bör du tänka på? (1p) 1.2 Din tidiga hypotes är att detta är en ulcerös colit. Vilka prover vill du ta? En 22-årig kvinna kommer in till akuten med frekventa blodiga diarréer och påverkat allmäntillstånd. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi

Läs mer

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Provmoment: Tentamen A:3 Ladokkod: Tentamen ges för: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård 2012-2013 TentamensKod: Tentamensdatum:

Läs mer

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin

Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi, Internmedicin Division Medicin Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-41769 Fastställandedatum: 2012-04-19 Giltigt t.o.m.: 2014-04-19 Upprättare: René F Klötz Fastställare: Åsa Celander Gränssnitt Diabetes och Endokrinologi,

Läs mer

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Knöl på halsen HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Patientfall1 62 årig kvinna Tidigare sjukdomar: hypertoni,astmabesvär Aktuellt: lufthunger i liggande, sväljningsbesvär Status? Vad kan det vara?

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga DX3 Totalt 20 poäng

Integrerande MEQ-fråga DX3 Totalt 20 poäng Integrerande MEQ-fråga 2 2012-11-13 DX3 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

En presentation om Addisons sjukdom.

En presentation om Addisons sjukdom. En presentation om Addisons sjukdom. Samtliga läkare och sjuksköterskor har läst om Addisons sjukdom under studietiden. De flesta har aldrig mött en Addisonpatient. Man kanske har ett hum om vad Addisons

Läs mer

Primär hyperparatyreoidism (phpt)

Primär hyperparatyreoidism (phpt) 14-03-28 Primär hyperparatyreoidism (phpt) Historik Ivar Sandström (1852-1889) Historik 1 phpt - definition Inadekvat förhöjt PTH i förhållande till Ca 2+ orsakat av förhöjd eller ofullständigt reglerad

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s. 603-649) Dick Delbro Vt-11 Homeostasbegreppet Homeostas (= lika tillstånd ) cellerna (och därmed vävnaderna och därmed organen)

Läs mer

Hyponatremi. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Hyponatremi. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Hyponatremi Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Orsaker 9ll hyponatremi Utspädning pga. för mycket sparat va@en Vanligast SIADH Polydipsi Beh: vätskerestrik9on, Na- 9llförsel hjälper inte Förluster av Na

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken Athir Tarish Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken 1 A. Nedsatt uppmärksamhet (fokusera, hålla kvar, växla) och medvetandegrad B. Akut eller subakut, växlande förlopp under dygnet C. Ytterligare

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1

Hjärtsvikt. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis Det sviktande hjärtat 1 Hjärtsvikt Är ett symptom på underliggande sjukdom Ännu ett tillstånd som ökar med stigande ålder Goda

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (6) bröstsmärtor sedan ett knappt dygn. I triaget bedömer man först att han ska handläggas som kardiologpatient, men när personalen kopplar på EKG-elektroderna noterar man ett bandformat

Läs mer

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt. Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Magnus Wahlin Kardiologkliniken NÄL Trollhättan Trombyl 75mg/d. Laddninsdos 300 mg. 46% riskreduktion av MACE efter hjärtinfarkt Hemofili/Trombocytopeni.

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Denna version är en kortare version av Thyroideaguiden, som också finns tillgänglig på Endokrinologsektionens hemsida. Guiden är ursprungligen sammanställd

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Kvinna född 52. Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Läkemedelskommitté

Kvinna född 52. Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Läkemedelskommitté Kvinna född 52 Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. Grov plackpsoriasis Kvinna född 52 Psoriasis sedan 66. Hudkliniken 81. Har en grov plackpsoriasis. 80 talet ljusbeh av olika

Läs mer

BAS Att identifiera patient med risk att utveckla svår sepsis

BAS Att identifiera patient med risk att utveckla svår sepsis BAS 90-30-90 Att identifiera patient med risk att utveckla svår sepsis Utbildningsprogram Länssjukhuset i Kalmar 2011/2012 Patientfall Man, 72 år. Hypertoni. Lindrig angina pectoris Utskriven från sjukhuset

Läs mer

Endokrina systemet. Innehåll. Endokrina systemet 2013-10-29. Anatomi och fysiologi. SJSE11 Människan: biologi och hälsa

Endokrina systemet. Innehåll. Endokrina systemet 2013-10-29. Anatomi och fysiologi. SJSE11 Människan: biologi och hälsa Endokrina systemet Anatomi och fysiologi SJSE11 Människan: biologi och hälsa Annelie Augustinsson Innehåll Vad är det endokrina systemet? Uppdelning och reglering Hypothalamus Hypofysen GH, prolaktin (LTH),

Läs mer

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2

Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 Klinisk Medicin vt 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33

[Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 [Chock] [ Hypovolemisk- och Kardiogen chock ] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Allmänt......2 ICD-10.......2 Stadieindelning.........2 Patofysiologi.....3 Symtom...... 3 Behandling.......4

Läs mer

Fall 1-19-årig kvinna

Fall 1-19-årig kvinna Fall 1-19-årig kvinna En 19-årig kvinna kommer in på akuten med illamående och kräkningar. Påverkat allmäntillstånd och blodtrycket är 80/50 mmhg. Hon har varit trött och har minskat i vikt på sistone,

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Njursten - medicinska aspekter. Tobias Axelsson, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus

Njursten - medicinska aspekter. Tobias Axelsson, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Njursten - medicinska aspekter Tobias Axelsson, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Njursten-symptom Smärta: 50-75%, mer sannolikt ju äldre barnet är. Orsaken är sannolikt att små barn oftare har

Läs mer

Vid ytterligare penetration av anamnesen framkommer att han använder alkohol sparsamt men röker ett paket cigaretter dagligen sedan 17 års ålder.

Vid ytterligare penetration av anamnesen framkommer att han använder alkohol sparsamt men röker ett paket cigaretter dagligen sedan 17 års ålder. MEQ 6 (15,5 poäng) Martin Svensson, 45-årig rökande industriarbetare, söker dig på din vårdcentral där du arbetar som distriktsläkare och har akuttider nu på förmiddagen (15 minuters besök). Han är tidigare

Läs mer

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken?

Vad är kreatinin? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista. Basala frågeställningar vid njursvikt. På vilken nivå ligger orsaken? Nyupptäckt njursvikt eller En stjärnspäckad lablista Björn Samnegård Njurmedicinska kliniken DS Basala frågeställningar vid njursvikt På vilken nivå ligger orsaken? prerenal? postrenal? renal? Akut eller

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng

Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Vårdande bedömning inom intensivvård 10högskolepoäng Provmoment: Tentamen A:2 Ladokkod: Tentamen ges för:specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård 2012-2013 TentamensKod: Tentamensdatum:

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet

LUNGEMBOLI. Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet LUNGEMBOLI Kevin Wakabi Kompletterings utbildning för utländska läkare Karolinska Institutet EPIDEMIOLOGI DVT 150-200/100 000/år LE 20-60/100 000/år Mortalitet: 10-15/100 000 Yngre kvinnor +80år, 1/100/år

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Del 6_9 sidor_13 poäng

Del 6_9 sidor_13 poäng En 22-årig kvinna söker akut för blodiga diarréer. Hon är avmagrad och blek. Hon har varit sjuk i några veckor, kanske 1½ månad och successivt blivit sämre. Du gör en rektoskopi på akuten och finner en

Läs mer

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning:

MEQ-fråga. Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset. 2016 04 19 Totalt 22 poäng. Anvisning: Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset VT16/HT16 2016 04 19 Totalt 22 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas

Läs mer

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS

Feber på vuxenakuten. Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS Feber på vuxenakuten Jesper Ericsson Överläkare Infektionskliniken DS feber Första skriftliga referensen 600 år f kr hos Sumererna. Hippokrates förklarar feber som ett överskott av gul galla. Wunderlich

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

ENDOKRINKIRURGI. Martin Almquist. Endokrin-sarkomsektionen, kirurgiska kliniken, SUS Lund 2013-11-22

ENDOKRINKIRURGI. Martin Almquist. Endokrin-sarkomsektionen, kirurgiska kliniken, SUS Lund 2013-11-22 ENDOKRINKIRURGI Martin Almquist Endokrin-sarkomsektionen, kirurgiska kliniken, SUS Lund 2013-11-22 Ämnesområden inom endokrinkirurgin Sköldkörtel Bisköldkörtel Endokrina buktumörer: -binjure, NET 2 Keep

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum

Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum Moment I (4hp) DEL B OM152B Datum 171111 1. 1p Begreppet hypoglykemi används bland annat hos personer med typ 1 diabetes för att beskriva följande: Hypoglykemi innebär att glukoskoncentration är högre

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer