Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Thyroideasjukdomar. Birgitta Wagrell 2014 10 09"

Transkript

1 Thyroideasjukdomar Birgitta Wagrell

2 Hypothalamus-hypofysthyroideaaxeln

3 Thyroideahormonsyntes

4 Hormoner TSH hypofysens thyroideastimulerande hormon. Stimulerar jodupptaget i thyroidea. TSH-receptor bindarprotein för TSH på thyroidea T4 tetrajodthyronin prohormon T3 trijodthyronin, metabolt aktivt, påverkat tillväxt och funktion i kroppens alla celler Thyroideahormonreceptorer intranukleära. Stimulering ger effekt på proteinsyntes.

5 Antikroppar/Antigen TPO Thyreoperoxidas. Membranbundet. Medverkar i thyroideahormonsyntesen. TPOab 90% sensitivitet vid autoimmun thyroidit (Hashimoto). Förekommer även i 60% av fallen med Graves thyroidit. Markör för autoimmunitet men inte synonymt med thyroideasjukdom. TRab/TRAK Ak mot TSH-receptor. Kan stimulera eller blockera. 95% sensitivitet vid Graves thyreotoxikos.

6 Orsaker till hyperthyreos Antikropp Graves TRAK Nodös toxisk struma - Toxiskt autonomt nodulus - Subakut thyroidit, De Quervain - Hashitoxikos TPOab Postpartumtoxikos TPOab Graviditet ( hcg-beroende) - Läkemedel, Amiodaron -

7 Thyreotoxikos Symtom : Viktnedgång, palpitationer, trötthet, muskelsvaghet, darrighet, aptitökning, svettningar, nervositet, oro, emotionell labilitet, värmeintolerans, snabb tarmpassage, sömnrubbningar, hyperaktivitet. Kliniska fynd : Psykomotorisk oro, vidgad ögonspringa, finvågig tremor, ev struma, tachycardi, hyperreflexi, ankelödem, strömningsbiljud över thyroidea. Metabola effekter : Ökad basalmetabolism, ökad skelettomsättning ( stegrat P-Ca och ALP ) enzyminduktion ( ASAT,ALAT, ALP, GT), nedsatt glukostolerans, ökat insulinbehov.

8 Graves sjukdom, diffus autoimmun hyperthyreos Incidens: 50/ Immunologiska manifestationer -ögonsymtom -pretibialt ödem -pos TRAK,ev pos TPOab Diffus struma ( ej obligat) 5-10 ggr fler kvinnor än män Pos hereditet för autoimmun thyroideasjd

9 Graves oftalmopati Drabbar % av pat med Graves sjukdom TSH- receptorer på ögonmuskler. Ger svullnad av ögonmusklerna och av det orbitala fettet. Försämrat venöst återflöde från orbita Symtom: Övre ögonlocksretraktion stirrande blick Konjunktivit, chemos, gruskänsla, ökat tårflöde Exoftalmus Ögonmuskelengagemang diplopi Korneaskada Nedsättning av visus - synnervskompression

10 Graves oftalmopati

11 Autonomt nodulus Incidens 5/ Välavgränsad resistens i thyroidea, benign cytologi. Diagnos ställs med scintigrafi Behandlas om TSH är supprimerat och ökat T4.T3 Behandling med kirurgi eller radiojod Övergående effekt av thyreostatika endast om annan beh ej är möjlig

12 Multinodös struma Vanligt förekommande i områden med jodbrist. Långsam tillväxt under flera år. Trycksymtom Intrathorakal struma kan förekomma Beh vid symtom o/el supprimerat TSH Beh i första hand med radiojod, kirurgi vid trycksymtom. Tyroxinbehandling påverkar ej storleken men kan insättas om förhöjt TSH.

13 Subakut thyroidit (de Quervain ) Lätt förstorad thyroidea med fokal el generell ömhet Destruktionsthyroidit läckage av hormon övergående thyreotoxikos. Feber och stegring av SR o CRP Diagnos på typisk klinik och ev. cytologi som visar flerkärniga jätteceller. Scintigrafi utan upptag Symtomlindrande behandling Betablockad och/el kortison i svårare fall ( 30 mg Prednisolon med nedtrappning 5 mg i veckan) Kan följas av övergående hypothyreos

14 Postpartum-thyreoidit Autoimmun sjd - TPOab oftast påvisbara Drabbar var 20:e kvinna efter förlossning Oftast mild, kortvarig thyreotoxisk fas 2-4 månader postpartum Hypothyreosfas 4-8 månader postpartum, mer symtomgivande Risk för bestående hypothyreos eller senare recidiv. De kliniska symtomen under hypothyreosfasen kan ofta misstolkas då de infaller under en, för den nyblivna modern, arbetsam tid.

15 Utredning vid thyreotoxikos Thyreotoxikos TRAK pos TRAK neg Behandla Thyroideascint adenom? Diffus? Multinodös? Ingen indikation för finnålsbiopsi vid thyreotoxikos utan fokal resistens. Ej scintigrafi vid graviditet, amning eller misstanke om subakut thyroidit

16 Behandling - thyreotoxikos Graves sjd Toxiskt adenom Toxisk knölstruma Thyreostatika Kirurgi stor struma, ung pat, recidiv Radiojod Kirurgi Radiojod (Thyreostatika om dement o urininkontinent) Kirurgi Radiojod (Thyreostatika)

17 Behandling Grave s thyreotoxikos Terapi Fördelar nackdelar thyreostatika Chans till remission Vid remission euthyroidism Låg kostnad Biverkninngar: Allvarliga: granulocytopeni, hepatit,vaskulit Övriga: Artralgi Utslag, klåda Radiojod Definitiv beh låg risk för recidiv Permanent hypothyreos Ökad risk för försämring av oftalmopati Hygienhänsyn Kirurgi-Thyroidektomi Definitivt beh-ingen risk för recidiv Permanent hypothyreos, risk för hypoparathyroidism och recurrensskada

18 Behandling av Grave s på VC Remittera direkt pat med uttalad oftalmopati, gravida eller ammande. I övriga fall påbörja gärna behandling innan remiss. Kontrollera blod-och leverstatus. Sätt in T Thacapzol 5 mg 2-3 x 2. Informera om biverkningar. Uppmana pat söka akutmott på första dagen vid hög feber och/el halsont För symtomlindring de första 2-4 veckorna T Inderal mg x 3, alt T Seloken 50 mg x 1-2 Lägg till T Levaxin µg x 1 efter 4 veckor. Den symtomlindrande effekten av thyreostatika kommer efter ca 2 veckor.

19 Subklinisk hypothyreos Definition: Biokemisk. Förhöjt TSH i kombination med normalt F-T4 Symptom: Viss trötthet något är fel Lätt depressivitet Något torr hud Något trög mage Lite sämre minne I flera studier, där de flesta pat hade TSH<10mU/l, kunde behandling med thyroxin inte påvisa någon kliniskt signifikant förbättring av livskvalite, depression eller kognitiv funktion.

20 Förslag på medicinskt förhållningssätt till pat med subklinisk hypothyreos. Kontrollprov efter 3 mån Behandla om signifikant struma TSH > 10 mie/l behandla TSH 4,5 10mIE/l och hög titer TPO-ak behandla. TSH 4,5-10mU/l, inga TPO-ak - individualiserad bedömning. Ev 6 mån. behandlingsförsök, om pat < 70 år. Fortsatt behandling endast om definitiv symtomförbättring. Alltid behandling av gravida eller de som planerar graviditet.

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning)

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Sammanställt av endokrinolog Martin Carlsson, klin kem/med klin Kalmar, reviderat 060925 av Pär Wanby, endokrinmottagningen. Våra lokala direktiv med mina synpunkter

Läs mer

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg 2-3 % av alla kvinnor,vilka är 5-10 gånger oftare än män. Insjukna under och efter klimakteriet. Efter förlossning löper stor risk. Postpartum tyreoidit Symtom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013. Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar

Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013. Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar Tyreotoxikos Nuklearmedicinskt vårmöte 2013 Pär Wanby Med dr, överläkare Endokrinsektionen Medicinkliniken Kalmar Disposition Tyreotoxikos Sköldkörteln anatomi Fysiologi Tyreotoxikos symptom orsaker behandlingsalternativ

Läs mer

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on

Läs mer

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt patologiska

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 19 NOVEMBER 2010 INSTRUKTION Vid rättning kan flera svar vara rätt, än de som finns upptagna i rättningsmallen.

Läs mer

Vaknar med smärtor i flanken. Söker akut på kvinnokliniken. Visar sig vara njurgrus.

Vaknar med smärtor i flanken. Söker akut på kvinnokliniken. Visar sig vara njurgrus. ÄRFTLIGHET Mamma och syster har hypotyreos samt äter Levaxin SJUKDOMSHISTORIA 2009 Graves? Symptom under 2009. Ont bakom ögonen, hjärtklappning, mensrubbningar, sömnsvårigheter, konstig känsla från halsen.

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Vägledning för sjukskrivning Specifika er 2 Utbildningsmaterial, hösten 2007 Förord De specifika erna Det här dokumentet är en del av ett utbildningsmaterial för försäkringsmedicinska

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET SFOG-RIKTLINJE från Endokrin ARG, 2014-12-28 Under graviditet gäller andra referensgränser för TSH än hos icke-gravida. Helst ska lokala trimester- och laboratoriespecifika

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

Benigna bröstsjukdomar

Benigna bröstsjukdomar Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 1 av 6 Benigna bröstsjukdomar Samtliga preparat från bröstförändringar skall skickas för histopatologisk analys. Fibroadenom Vanligast i åldern 15-30 år. Mycket

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Endokrinologi 651 Kortikosteroider och hypofyshormoner Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Britt Edén Engström, Sektionen för endokrinologi, Akademiska

Läs mer

Myastenia Gravis. Information för patienter och deras anhöriga

Myastenia Gravis. Information för patienter och deras anhöriga Myastenia Gravis Information för patienter och deras anhöriga HUR SJUKDOMEN MYASTENIA GRAVIS UPPTÄCKTES Namnet myastenia gravis (MG) kommer från det grekiska ordet myasthenia som betyder muskelsjukdom

Läs mer

ÖLI. Övre luftvägsinfektioner

ÖLI. Övre luftvägsinfektioner Övre luftvägsinfektioner Tonsillit Övertyga dig om diagnosen! Se nedanstående diagnostiska kriterier och rekommendation för provtagning med strepa test, gäller för barn >3 år. Hos barn under 3 år finns

Läs mer

Replagal (agalsidas alfa)

Replagal (agalsidas alfa) V Ä G L E D N I N G Vägledning för sjukvårdspersonal Replagal (agalsidas alfa) Replagal 1mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Agalsidas alfa Läs noga igenom denna broschyr innan du börjar använda

Läs mer

Bröstsmärtor hos barn och ungdomar. Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Peter Munkhammar Barnhjärtcentrum i Lund. Innehåll

Bröstsmärtor hos barn och ungdomar. Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Peter Munkhammar Barnhjärtcentrum i Lund. Innehåll Bröstsmärtor hos barn och ungdomar Bröstsmärtor = myokard ischaemi? Innehåll Symtom Diagnostik Etiologi Förekomst kardiell genes Kardiell genes till bröstsmärtor Peri/myokardit Etiologi Lab Diagnostik

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter.

Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter. Ritalin & Zoloft otillräcklig effekt Ritalin/Concerta utan tillfredsställande effekt Concerta och Ritalina. kvarstående biverkningar i form av mycket kraftfull, närmast fysisk ångest. Hjärtklappning, domningar

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Bröstcancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Bröstcancer Publicerad i maj 2003 Kursinformation Manus Välkommen till patientutbildningens kurs om bröstcancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du

Läs mer

Jag tyckte att det fattades vissa alternativ på frågorna för på allihop fanns inte möjligheten att själv skriva ett svar.

Jag tyckte att det fattades vissa alternativ på frågorna för på allihop fanns inte möjligheten att själv skriva ett svar. Våren 2014 genomfördes på blogg.visit-stina.com en enkät som riktade sig till sköldkörtelpatienter. 144 personer svarade på enkäten och resultatet redovisas på blogg.visit-stina.com under rubriken Enkäter.

Läs mer

Optikusneurit. -State of the Art

Optikusneurit. -State of the Art Optikusneurit -State of the Art A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer