PTH mm. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTH mm. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna"

Transkript

1 PTH mm Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna

2 D-vitaminanalyser 2014 internt pris 220 kr Beställare patienter analyser Totalt Dalarna Avesta VC Mott Avesta Avesta VC Mott Horndal Avestahälsans VC Mottagning Bor Domnarvet VC Mott Bor Jakobsgård. VC Mott Borl Kvarnsveden VC Mott Fal Bri/Gry VC Mott Britsarvet Fal Bri/Gry VC Mott Grycksbo Fal Tisken VC Mott Falu Vårdcentral mottagning Gagnef VC Mott Gagnef Gra/Fre VC Mott Grangärde Grängesberg VC Mott Hedemora HeLahälsan AB Hedemora VC Mott Koppardalens VC Mott Kvartersakuten SV Leksand 2 2 Leksand VC Mott LEVIA Hälsovård Rättvik Lud Sol VC Mott 5 5 Lud VC Engelbrekt Mott Ludvika HeLahälsan AB Ludvika VC Mottagning Långshyttan VC Mott Malung VC Mott Mora VC Mott Mora Nor-Svä VC Mott Norslund Nor-Svä VC Mott Svärdsjö Orsa VC Mott Rättvik VC Mott Rättvik Siljagruppen Arbhälsan SV Mora Sme VC Mott Smedjebacken Sme VC Mott Söderbärke Sälen-Lima VC Mott 5 5 Särna VC Mott Särna Säter VC Mott Vansbro VC Mott Vansbro VC Läkarhuset Sensia Mott Älvdalen VC Mott 57 63

3 PTH-analyser 2014 internt pris 259 kr Beställare patienter analyser Totalt Dalarna Avesta VC Mott Avesta Avesta VC Mott Horndal Avestahälsans VC Mottagning Bor Domnarvet VC Mott Bor Jakobsgård. VC Mott Borl Kvarnsveden VC Mott Fal Bri/Gry VC Mott Britsarvet Fal Bri/Gry VC Mott Grycksbo Fal Tisken VC Mott Falu Vårdcentral mottagning Gagnef VC Mott Gagnef Gra/Fre VC Mott Grangärde 9 11 Grängesberg VC Mott 5 9 Hedemora VC Mott Koppardalens VC Mott 5 5 Kvartersakuten SV Leksand 1 1 Leksand VC Mott Lud Sol VC Mott 1 1 Lud VC Engelbrekt Mott Ludvika HeLahälsan AB 2 2 Ludvika VC Mottagning Långshyttan VC Mott Malung VC Mott Mora VC Mott Mora Nor-Svä VC Mott Norslund Nor-Svä VC Mott Svärdsjö Orsa VC Mott Rättvik VC Mott Rättvik Smedjebacken VC Sälen-Lima VC Mott 5 6 Särna VC Mott Särna 6 7 Säter VC Mott Vansbro VC Mott Vansbro VC Läkarhuset Sensia Mott Älvdalen VC Mott 12 12

4 Unselected subjects with fitted dose-response curve; this curve revealed an inflection point at 28.4 with 95% confidence intervals ranging from 27.7 to 29.0 J Clin Endocrinol Metab Dec;98(12) Determination of reference intervals for serum total calcium in the vitamin D-replete pediatric population. Roizen J, Shah V, Levine MA, Carlow DC.

5 Calciumsensorerna sitter i paratyhroidea! Bild:

6 Parathormon, 84 aminosyror (ganska litet) Bild: WIkipedia

7 Mätning av PTH Immunkemisk analys (antikroppar mot PTH) Den vanliga PTH-analysen kallas PTH intakt och mäter två olika fragment av PTH-molekylen (1-84 och 7-84). Om man vill mäta enbart hela PTH (1-84) heter analysen PTH biointakt (skickeprov till Uppsala). Men detta är bara intressant vid svår njursvikt (sekundär HPT), eftersom 7-84-fragmentet kan hämma 1-84 vid höga koncentrationer PTH.

8 Parathormon Påverkar Calcium D-Vitamin Fosfat Magnesium

9 Parathormon Påverkar Calcium D-Vitamin Fosfat Magnesium

10 Låg calciumkoncentration i blodet leder till insöndring av parathormon som ger ökat återupptag av kalcium från njurarna, aktivering av D-vitamin (som i sin tur ökar upptaget av kalcium från tarmen) samt att kalcium från skelettet frigörs. Dessutom bidrar parathormon till att fosfatutsöndringen i urinen ökar. Kalciumkoncentrationen stiger Bild:

11 Calcitonin finns också.. Bild:

12 Det går inte att bedöma en hypercalcemi utan att veta PTHkoncentrationen Bild:

13 Tillstånd med förhöjt PTH och hyperkalcemi Primär hyperparatyreoidism Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi Litium, tiazider Nedsatt njurfunktion (GFR < ml/minut) Tertiär hyperparatyreoidism pga kronisk njurinsufficiens

14 Familjär Hypokalciurisk Hyperkalcemi (FHH) FHH är en kliniskt viktig differentialdiagnos till phpt. På grund av en mutation i kalciumreceptorn i paratyreoideacellerna blir dessa mindre känsliga för kalciumjonen. Därför hämmas inte PTH-frisättningen av hyperkalcemin som hos friska. En patient med FHH är adapterad till sin kalciumnivå sedan barnaåldern och har inga symtom från eller organskador på njure och skelett. FHH-patienter kräver ingen behandling. Diagnosen ställs genom släktanamnes samt låg kalciumutsöndring i urinen (lågt du-calcium alt. U-Ca/Kreatinin-kvot). Vid phpt är U-Calcium normalt eller högt.

15 Primär hyperparathyreoidism Ofta symtomfria eller diffusa symtom. Ju högre P-Calcium, desto mer symtom. Trötthet, svaghet, värk i muskler och skelett, huvudvärk, förstoppning och buksmärtor, ökat sömnbehov, stora urinmängder, dåligt minne, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, sämre intresse för omgivningen och oförmåga att ta nya initiativ Njursten och osteoporos (alltid behandlingsindikation)

16 Primär hyperparathyreoidism Sjukdomen är något vanligare hos kvinnor än hos män och förekommer hos 2 3 % av kvinnor efter klimakteriet. Sjukdomen blir vanligare med stigande ålder. Många fall är lindriga och ger inga eller bara obetydliga symptom och upptäcks därför inte alltid. Oftast ( % ) rör det sig om ett adenom i en eller ett par av körtlarna. Ca 15 % beror på hyperplasi. <1% cancer Om ung patient tänk på MEN1 och MEN2 Ingen medicinsk behandling utom att ev behandla med D-vitamin samt undvika tiazider och kalciumtillskott

17 Primär hyperparathyreoidism Medicinsk behandling: undvika tiazider och kalciumtillskott. D- vitamintillskott mildrar hyperkalcemin. Om kontraindikation för operation: D-vitaminsubstitution om S-Dvitamin är < 50 nmol/l, ev calcimimetika, ev bisfosfonater

18 Traditionella indikationer för parathyroideakirurgi Symtom förenliga med phpt Njurstenssjukdom Osteoporos Ålder < 50 år S-Calcium > 2,75 mmol/l Nedsatt njurfunktion; GFR < 60 ml/min Källa: Landstinget i Jönköping

19 När ska phpt-patienter opereras? Patienter under 50 år ska opereras. Patienter över 50 år ska opereras om de har symtom (och det är ofta svårt att bedöma) Bentäthet -2SD och njursten är alltid operationsindikation. Patienter över 50 år, utan symtom opereras om P-Ca (korr) går över 2,7-2,8. Äldre, utan symtom, kan ibland fortsätta kontrolleras (utan operation) även om de går över 2,7-2,8. P-Ca (korr) värden över 3,0 är högprioriterade i operationskön.

20 Utkast till innehåll i ett PM Vid förhöjt P-Calcium: Ta P-PTH, S- D-vitamin och P-Kreatinin Om PTH också är förhöjt - ta upprepade P-Calcium, i tveksamma fall även S-Calcium fritt. Om S-D-Vitamin är <30, substituera 3 mån, sedan nya prov. Mät Bentäthet (- 2 SD är operationindikation) Sätt ut mediciner som ger förhöjt P-Ca (ex Tiazider), och ta om P- Ca efter 3 mån. Om pat inte har några symtom och är äldre än 50 år kan man lugnt kontrollera årligen och remittera om calciumvärdena drar iväg

21 Intraoperativ PTH-analys Eftersom halveringstiden för PTH är 3-5 min går det att analysera PTH under operationen och fastställa med hög känslighet rätt körtel opereras bort. Före ligering av adenomets tillförande kärl tas blodprov Sedan tas nya prover efter 5 min och 10 minuter. Analysen tar ca 20 min. PTH värdet skall sjunka med minst 50 % för att det ska vara troligt att man ligerat rätt körtel. Man har i studier visat att man kan minska antalet reoperationer genom att mäta PTH intraoperativt.

22 Sekundär hyperparathyreoidism Vid högt PTH och normalt-lågt calcium, bör sekundär HPT misstänkas. Detta kan ses vid nedsatt njurfunktion, malabsorption (t ex efter gastric bypass) eller annan orsak till kalcium/d-vitaminbrist. Vid njursvikt är det Fosfatretention p g a nedsatt GFR som leder till hypokalcemin, som tillsammans med nedsatt syntes av aktiv D- vitamin leder till sekundär hyperparathyreoidism.

23 Tertiär hyperparathyreoidism Sekundär hyperparatyreoidism kan utvecklas till adenombildning i parathyreoidea, s k tertiär hyperparathyreoidism. Även tertiär hyperparathyreoidism behöver opereras för att botas.

24 Hypoparathyreoidism De flesta har förvärvad orsak (halsoperation, läkemedel, magnesiumbrist), men det finns många olika ärftliga orsaker också. Symtomen är hypocalcemisymtom och kan vara akut allvarliga. Calcium och PTH är lågt, Fosfat är förhöjt. Chvosteks och Trousseaus tecken positiva. Behandlas med Calcium och D-Vitamin

25 Johanna, 24 år gammal, har sökt sin vårdcentral eftersom hon sedan ca 1 år känner en uttalad trötthet och muskelsvaghet. När du tar en djupare anamnes kommer det fram att hon även lider av förstoppning och värk framför allt i sina underben. För ca 6 månader sedan drabbades hon av njursten. För övrigt har hon inga besvär. Hon har två barn, 6 månader och 2 år gamla. Hon tar inga läkemedel, röker ej och dricker ingen alkohol. Vid undersökningen finner du en normalbyggd kvinna. Tyroidea och ytliga lymfkörtlar palp ua. Hjärta lungor auskulteras ua. Blodtryck 130/76, puls 72/min. Buk ua. Hudkostym inspekteras ua. Temp 36,6 OC.

26

27 Du tar prov för kontroll av vitamin 25-OH vitamin D som visar ett måttligt sänkt värde på 38 pmol/l (<25=svår D-vitaminbrist, 25-50=Dvitamininsufficiens). PTH ökar omvandlingen från 25-OH vitamin D till aktivt 1,25 OH vitamin D. Således ökar den aktiva D-vitaminformen och 25-OH vitamin-d minskar kompensatoriskt. Det är ovanligt att unga människor får primär hyperparatyreoidism. Om man är så ung som Johanna misstänker man ärftlig form av sjukdomen, framför allt om det inte finns andra uppenbara orsaker som njurinsufficiens (eg. tertiär hyperparatyreoidism). Ett syndrom där patienter i princip alltid utvecklar primär hyperparatyreoidism är multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1).

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg 2-3 % av alla kvinnor,vilka är 5-10 gånger oftare än män. Insjukna under och efter klimakteriet. Efter förlossning löper stor risk. Postpartum tyreoidit Symtom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 19 november 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015

Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015 Tentamen NMET5 vt2015, 17 april 2015 totalpoäng (52 p) Svar på fråga 1-5 läggs i separat mapp (22 p) 1. Anemi är den vanligaste hematologiska sjukdomen och anemi kan ha flera olika orsaker. a) Dålig kosthållning/näringsbrist

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 25 MAJ 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping, Lund,

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 24 FEBRUARI 2012 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012

Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012 Tentamen i Patobiologi 2 (LÄLA52, LÄMA52) 23 mars 2012 Skrivtid: 9:00-13:00 Namn: Personnummer: Namnteckning: Läs detta först: 1. Mobiltelefoner skall läggas uppochned på bänken (avstängda), väskor och

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken

Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken Om D-vitamin -fakta och vision Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken 23-årig kvinna av libanesiskt ursprung bosatt i Sverige sedan 5 år utredd 1989 2-4-0 para kvinna som ammar yngsta barnet 9 månader

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL AT-PROV DEN 19 NOVEMBER 2010 INSTRUKTION Vid rättning kan flera svar vara rätt, än de som finns upptagna i rättningsmallen.

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ELEKTROLYTRUBBNINGAR, SYRA-BAS OCH VÄTSKEBALANS 2 12B Hypercalcemi 2 13B Hyperkalemi 3 14B Hypernatremi 4 15B Hypocalcemi - akut 6 16B Hypokalemi 8 17B Hypomagnesemi

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Fråga 1:1:2. Vilken preliminär diagnos överväger du och vilka andra tillstånd behöver du beakta? Motivera!

Fråga 1:1:2. Vilken preliminär diagnos överväger du och vilka andra tillstånd behöver du beakta? Motivera! 1 Fall 1 (35p) Du tjänstgör på en distriktsläkarmottagning en sen fredagseftermiddag. Sven som är i 40-årsåldern kommer och söker hjälp för sin ångest. Av tidigare journalanteckningar framgår att han vid

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Jag tyckte att det fattades vissa alternativ på frågorna för på allihop fanns inte möjligheten att själv skriva ett svar.

Jag tyckte att det fattades vissa alternativ på frågorna för på allihop fanns inte möjligheten att själv skriva ett svar. Våren 2014 genomfördes på blogg.visit-stina.com en enkät som riktade sig till sköldkörtelpatienter. 144 personer svarade på enkäten och resultatet redovisas på blogg.visit-stina.com under rubriken Enkäter.

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning)

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) Sammanställt av endokrinolog Martin Carlsson, klin kem/med klin Kalmar, reviderat 060925 av Pär Wanby, endokrinmottagningen. Våra lokala direktiv med mina synpunkter

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring 1 - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring den 25 maj 2012 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer