Bilaga XX - SLA - Service Level Agreement, FT Sammanställd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga XX - SLA - Service Level Agreement, FT Sammanställd 2014-04-28"

Transkript

1 Nr Moment Bilaga XX - SLA - Service Level Agreement, FT Sammanställd Kund: FT Beskrivning av tjänstens omfattning samt arbetsfördelning mellan Arithma och Kunden Version 1.0 Franchise Kund Ansvar Arithma Frekvens/Deadline Gränssnitt Kommentar 1 Leverantörs-fakturor Skicka fakturor till scanningspartner Kund skall i första hand ändra Ansvarar för avtal med faktura adress hos leverantören så scanningspartner och levererar en fakturan går direkt till adress som Franchisetagaren skall scanningspartner och i andra hand använda. Meddelar när fakturor kan skicka manuellt via post till skickas upp till scanningspartner samt scanningsleverantör tillhandahåller adresslappar vid behov. Kunden skickar löpande fakturor till Scanningspartner Arithma ansvarar för kostnader mot Scanningspartner. I priset ingår 1500st fakt/år till kund Skickar fakturor till Arithma Saknade fakturor Ankomstregistra fakturor Kunden skickar OKQ8-fakturor och Arithma hanterar och konterar OKQ8 kortfakturor (t.ex. Handelsbanken) fakturor och fakturor med med samtliga kvittounderlag kvittonnderlag. Saknas kvittounderlag konterade till Arithma så bokas kostnaden som ej avdragsgill. Kunden ansvarar för att efterlysa eventuellt saknade fakturor. Påminnelser/inkasso skickas till Arithma med bifogad fakturakopia. Ser arithma att det finns bankdragningar utan fakturaunderlag kontaktar Arithma kunden. Kontrollerar inscannade parametrar och skickar till kund i systemet Kunden står för eventuella påminnelser och dröjsmålsräntor som inte beror på Arithmas brist i leverans. , telefon, post Kunden står för eventuella påminnelser och dröjsmålsräntor som inte beror på Arithmas brist i leverans. Dagligen som Arithma tillhandahåller 1.4 Kontering av fakturor Kunden konterar fakturna Arithma förkonterar lämpliga fakturor (t.ex. Tobak). som Arithma korrekt konterad skickas den tillbaka Är fakturan inte konterad eller inte tillhandahåller till kunden. 1.5

2 Konteringshjälp Kunden godkänner att Arithma konterar fakturorna. Arithma konterar fakturorna och kontaktar kunden vid behov. som Arithma Debiteras enligt gällande timtaxa. tillhandahåller 1.6 Signering av fakturor Kunden kontrollerar fakturan och godkänner den för betalning. Arithma skickar betalningsfiler på signerade belopp till bank. Kund kontrollerar i systemet löpande. Arithma skickar betalningsfiler tisdagar och torsdagar. som Arithma tillhandahåller Kunden ansvarar för bankavtal och eventuella kostnader för betalningsfiler Periodiseringar Utredningar Frågor/support kring fakturahantering Utbildning i fakturahanteringssystem Kund periodiserar fakturor vid behov. Kund står för kostnader hänförliga till utredningar som t.ex. dubbelbetalningar och saknade betalningar. Arithma kontrollerar utförda periodiseringar. Arithma står för kostnader hänförliga till utredningar som t.ex. dubbelbetalningar och saknade betalningar som beror på Arithma. som Arithma periodiseringar är gjorda vid ett Arithma ser alltid till att rätt tillhandahåller bokslut. Om kund vill att Arithma korrigerar missade periodiseringar månadsvis så debiterar Arithma enligt gällande timtaxa. , post Debiteras enligt gällande timtaxa Kontaktar Arithma vid osäkerhet. Supportar och utbildar kund vid frågor , telefon Kunden får en grundutbildning via telefon utav Arithma. Vid behov så kontaktar kunden Arithma för löpande utbildning. Utbildar kund via telefon. Finns tillgängliga för utbildning igen om behov uppstår från kunden. Vid uppstart, löpande Telefon Om kund vill ha utbildning på plats så debiteras resekostnader enligt gällande timtaxa. Vill kund komma till Arithma för utbildning så debiteras inget.

3 2 2.1 Kundfakturor Inslag i kassan Fakturaunderlag Kunden slår in allt som skall faktureras mot Övrig kredit i kassan och skickar avstämningsunderlag tillsammans med månadsrapporten. Stämmer av avstämningsunderlaget mot det som är fakturerat. Kunden skickar in ett attesterat Arithma skapar kundfaktura efter underlag konterat med angivna kundens underlag och skickar ut. faktureringsadresser tillsammans med kopia utav underlag som skall skickas med fakturan. , post , post Kostnader för 60 fakturor per år ingår i avtalet, allt utöver det faktureras årsvis till en kostnad utav 100 kr/faktura Avstämning kundreskontra Kund egen fakturering Kunden kontrollerar kundreskontralistan och återkopplar till Arithma om någon faktura skall tas som kundförlust. Arithma skickar ut en kundreskontra till kunden samt skickar ut påminnelser till fakturahantering. Kunden sköter själv faktureringen. Arithma bokar alla betalningar för Allt som faktureras slås in på Övrig fakturor mot Övrig kredit och stämmer kredit varje månad. Kund av det kontot mot kundens inskickade tillhandahåller kundreskontralista material. varje månad. Arithma har ej något samarbete med en indrivningsbyrå. Om kunden vill anlita en indrivningsbyrå så står kunden för omkostnaderna. Kostnader för 12 påminnelser per år ingår i avtalet med Arithma, allt utöver det faktureras årsvis till en kostnad utav 50 kr/påminnelse. Månadsvis , post Arithma bokar bort de differenser som uppkommer enligt avstämningar Likvidkonton Bankkonto Lån Skickar in kvitton och information om utbetalningar. Undersöker saknade underlag. Skickar in underlag om tagna lån samt underlag på amorteringar/ränta för lånet. Stämmer av bankkontot mot de underlag som har skickats in (kvitton, leverantörsfakturor m.m.) Återkoppplar till kund vilka underlag som saknas. Om ett underlag har efterfrågats 2 gånger men ej erhållits så bokar Arithma kostnaden som ej avdragsgill. Stämmer av lånet mot de underlag som har skickats in. Återkopplar till kund vilka underlag som saknas. Månadsvis Utredningar där Arithma tvingas kontakta leverantör för saknade underlag debiteras enligt gällande timtaxa

4 Stationsrapport Station och försäljningsrapport Kund skickar in avstämd Registrerar enligt inskickat material. Stationsrapport, Hjälper till att utreda Försäljningsrapport och Drivmedel differenser/oklarheter. försäljningsrapport. Kommenterar vid differenser/oklarheter. Presentkort Prisändring Egna uttag och Inkuranser från BOS Dagskasseavstämning Avstämning en Kund skickar in presentkort som använts som betalningsmedel under månaden. Stämmer av mot vad som är inslaget och kommenterar vid differens. Kund fyller i prisändringsblankett och skickar in tillsammans med månadsavslut. Kund skickar in utskriven lista från BOS tillsammans med månadsrapporten. Kund skickar in avstämningsunderlag där det går att följa hur mycket som är inslaget i kassan samt vilka dagskassor som är bankade tillsammans. Kommenterar vid differenser. Kund skickar in avstämningsunderlag där det går att följa hur mycket som är inslaget i kassan samt vad som är betalat via bankkontot. Räknar presentkorten och skickar en faktura till OK Detaljhandel när inskickade presentkort överstiger kr. Arithma återkopplar till kund om presentkort ej skickas in under året. Månadsvis. Alla underlag Arithma tillhanda den 5:e i månaden. Arithma skicka ut resultat senast den 12:e arbetsdagen efter komplett inkommet underlag., Vid upprepade förseningar äger Arithma rätt att extradebitera merarbete enligt gällande timtaxa. Arithma kan också ta kontakt med FC för att meddela att kund behöver hjälp med administrationen. Se 4.1, Skickas inga presentkort in utav kunden så kan Arithma ej fakturera och kunden får då ej ersättning för sina presentkort. Arithma registrerar blankett. Se 4.1 , post Skickas prisändring ej in så kan kund ej se på rapporterna hur mycket prisändringen har påverkat drivmedelsmarginalen. Arithma registrerar enligt de underlag som skcikas in. Arithma stämmer av dagskassorna enligt avstämningsunderlag mot insatta medel på bankkontot. Återkopplar till kund vid differenser mellan avstämning och insatta medel. Arithma stämmer av avstämningsunderlaget mot betalningar på bankkontot. Återkopplar till kund vid differenser mellan avstämning och insatta medel. Se 4.1 , post Skickas eget uttag och inkuranser ej in så kan kund ej se på rapporterna hur mycket dessa har påverkat marginalerna Se 4.1 , post Skickas avstämningsunderlag ej in utav kund så kan Arithma ej stämma av vilket kan leda till kassadifferenser som ej går att utreda utan kommer att bokas som kostnad. Se 4.1 , post Skickas avstämningsunderlag ej in utav kund så kan Arithma ej stämma av vilket kan leda till differenser som ej går att utreda utan kommer att bokas som kostnad.

5 Ut och Inbetalningar Övrig kredit avstämningsrapport Avstämning Privpak /DHL Inventering av lagervaror Inventering drivmedel Kund kontrollerar inslagna in och utbetalningar samt skickar in konterade underlag för allt. Kund skickar in en avstämningsrapport för Övrig Kredit som stämmer mot det som är inslaget i kassan. Kommenterar vid differenser. Kund skickar in en avstämningsrapport för Privpak/DHL som stämmer mot det som är inslaget i kassan. Kommenterar vid differenser. Skall månadsvis sammanställa och skicka in inventeringsunderlaget. Bokar enligt konterat underlag. Saknas underlag så bokas kostnaden som ej avdragsgill. Arithma stämmer av rapporten och bokar differenser som kostnader. Arithma stämmer av rapporten och bokar differenser som kostnader. Se 4.1 , post Skickas avstämningsunderlag ej in utav kund så kan Arithma ej stämma av vilket kan leda till differenser som ej går att utreda utan kommer att bokas som kostnad. Se 4.1 , post Skickas avstämningsunderlag ej in utav kund så kan Arithma ej stämma av vilket kan leda till differenser som ej går att utreda utan kommer att bokas som kostnad. Se 4.1 , post Skickas avstämningsunderlag ej in utav kund så kan Arithma ej stämma av vilket kan leda till differenser som ej går att utreda utan kommer att bokas som kostnad. Bokar underlaget. Om underlaget Se 4.1, Vid upprepade förseningar äger avviker från bokförda värden kontaktar Arithma rätt att extradebitera Arithma kund för vidare utredning. merarbete enligt gällande timtaxa Svinn drivmedel Storinventering torra varor Skall följa gällande FT avtal och få svinnersättning godkänt av FC innan fakturering. Inventerar och skickar in ifylld inventerings-sammanställning tillsammans med underlagen från BOS. Arithma fakturerar drivmedelsvinn enligt inskickade belopp. Tar in de inventerade värdet i systemet och får då ut verklig marginal. Arithma återkopplar vid ovanliga marginaler och ändrar marginal vid behov. Enligt överenskommelse mellan kund och FC. Arithma Rekommenderar storinventering 1-3 gånger per år. Underlagen tillhanda senast den 10:e i månaden efter., Vid behov sammanställer Arithma drivmedelssvinnet enligt siffrorna som Arithma har fått in i sitt system. Debiteras enligt gällande timtaxa. Kunden måste kontrollera att allt i BOS listorna är inventerat och innehåller rimliga värden. Vill kund att Arithma gör detta så debiteras det enligt gällande timtaxa Månadsinventering torra varor Skickar in utskriven lagervärdeslista varugrupp från BOS. Tar in de inventerade värdet i systemet och får då ut verklig marginal. Arithma återkopplar vid konstiga differenser. Se 4.1 Kunden måste kontrollera att allt i BOS listorna är inventerat och innehåller rimliga värden. Vill kund att Arithma gör detta så debiteras det enligt gällande timtaxa.

6 Anläggnings-register Inventarieförteckning Inköp inventarie Kunden går igenom inventarieförteckningen och meddelar om någon inventarie är skrotad. Arithma tillhandahåller en inventarieförteckning till kunden. Skrotar inventarier enligt kunds återkoppling. Kund konterar faktura mot konto Arithma lägger upp samt skriver en kommentar anläggningstillgången enligt hur många år som inventarien avskrivningstid som kund meddelar. skall skrivas av på. Avskrivningar Arithma skriver av anläggningstillgången varje månad tills det att bokföringsvärdet är 0. Försäljning inventarie Övrig redovisning Skattedeklaration Kontoavstämningar Löneadministrativa tjänster Inrapportering enligt gällande tidsplan Månadsmail/information till lön. Kund skickar in underlag på vilken inventarie som är såld och till vilket pris den är såld. Godkänner de kundansvariga på Arithma som deklarationsombud för Skatteverkets E-tjänster. Skickar in underlag till lönekontoret. Skickar information till lönekontoret om gällande bevakningar, ex långtidssjuka samt lediga. Lönekontoret levererar mall som ska användas av samtliga Arithma uppdaterar inventarieförteckningen och bokför eventuell vinst/förlust vid försäljning. Upprättar och deklarerar skattedeklaration elektroniskt. Stämmer av Skattekonto och meddelar kund om det är ett negativt saldo. För över fil alternativt knappar in manuella underlag Kontroll efter underlaget. Nödvändiga korrigeringar i lön. vid inköp Månadsvis vid försäljning Vid uppstart samt löpande vid förändringar Se tidsplan Se tidsplan som Arithma tillhandahåller., Papper och sedan elektroniskt. Kvittens från skatteverket skickas ut av Arithma vid efterfrågan. Underlagen inskickade efter deadline debiteras med 500 kr dag (arbetsdagar) 1-5 vid senare inlämning debiteras 1000 kr ytterligare. Lönekontoret tar fram mall.

7 Manuella underlag Lönegrupper/ Lönerevision Utmätningar Skickar in manuella underlag till lönekontoret via mail eller post. OBS måste vara underlag levererat från lönekontoret Arithma Ansvarar för att infomrera lönekontoret om när anställd ska flyttas upp i ny lönegrupp Tar fram underlag till kunden. Hanterar de manuella underlagen. Lönekontoret ändrar enligt inkommande underlag. Underlag skickas till lönekontoret. Gör avdrag på lön, rapport skickas till FT-gruppen, vilka sköter betalning till kronofogden. Ev nödvändig rapportering till KF görs av lön. Se tidsplan För ändring innevarande månad, ska underlag inkomma senast den 4:e samma månad. Underlag måste leveras till lönekontoret utan dröjsmål. Underlagen inskickade efter deadline debiteras med 500 kr dag (arbetsdagar) 1-5 vid senare inlämning debiteras 1000 kr ytterligare. korrigeringar och retroaktiva beräkningar pga sent inkommande underlag debiteras enligt gällande timtaxa. Eventuell förfrågningar görs av lönekontoret Lönebidrag Underlag skickas till lönekontoret. Fylls i av lönekontoret och skickas in. Tilläggstjänst: Debiteras enligt gällande timtaxa. Löneväxling Underlag om lönväxling lämnas in Lägger in i lön och bevakar att gällande Se tidsplan Uträkningar görs ej av lönekontoret. till lönekontoret dragning utförs. Godkännande av löner Ska varje månad godkänna Skickar underlag till kund som ska i samband med Hur detta går till sätts upp med löneutbetalningen sigernas. löneutbetalningen kunden. Flex - ändring av schema Ändrar själv/alternativt skickar När lönekontoret ändrar schema görs underlag till lönekontoret detta enligt underlag. Statistik Arbetsgivarintyg Kollektivavtal Anställningsavtal Beställning skickas till lönekontoret Infomration om ändring måste komma in till lönekontoret 2 veckor innan ändringen ska aktivieras. Utförs enligt underlag beställning måste läggas 2 veckor innan deadline. Beställning skickas till Tar fram sid 2 och ev 3 på intyget. lönekontoret. Fyller i sid 1, skriver Mailar tillbaka till kunden. under och skickar till den anställde. Vid nytt avtal, skicka in till lönekontoret Lämnar in beställning med underlag till Arithma-lönekontoret Intyget skrivs ut retuneras inom 48 timmar. Mail När lönekontoret sköter schemaändringen utgår timdebitering enligt gällande timtaxa. Debiteras enligt gällande timtaxa. Ev frågor kring intyget besvarars i första hand av kunden. Uppdaterar i systemen enligt avtal. Mail/post Viktigt att detta kommer in snarast möjligt. Tar fram anställningsavtal och skickar Leverans inom 3 dagar Mail Tilläggstjänst. Debiteras enligt gällande till kunden via mail. Tar fram underlag efter beställning. timtaxa. och levererar till kunden vid beställning. Rapporter ej standard beställning görs till lönekontoret Skapar rapporter och skickar Enligt ök Mail Tilläggstjänst. Debiteras enligt gällande timtaxa

8 9 Bokslut, årsredovisning och deklaration Information vid bokslut och deklaration Arithma informerar vilka moment som skall göras och när de skall göras. Arithma informerar även löpande hur resultatet är vid efter olika delmoment. Exempel på moment: bokslutsdispositioner, nötter i årsredovisningen, K10, KU Årsredovisning Bokslutsdispositioner Utdelning Påskrift årsredovisning Deklaration Ink2 K10 KU31 Kund anlitar en Revisor och meddelar Revisorns kontaktuppgifter till Arithma. Kund återkopplar till Arithma om han/hon är nöjd med förslaget eller om en ändring skall ske. Kund meddelar Arithma hur mycket som skall tas i utdelning till varje delägare. Kund läser igenom Årsredovisningen och godkänner genom att skriva på och skicka vidare till Arithma alternativt direkt till Revisor. Kund skickar in påskriven INK2 till Arithma Kund bifogar erhållet underlag med sin privata deklaration. Kund får en kopia på inskickat KU31 Arithma upprättar en Årsredovisning enligt gällande regler som skickas till Revisor för granskning. Arithma räknar fram ett förslag på bokslutsdispositioner och meddelar dessa till kund. Gör eventuella ändringar efter diskussion med kund. Arithma meddelar kund hur mycket som finns att ta ut i utdelning. Arithma skriver in utdelningen i årsredovisningen. Arithma skickar ut en kopia på hela Årsredovisning till kund efter godkännande utav Revisor. Arithma deklarerar enligt den årsredovisning som är inskickad till Bolagsverket. Kopia på deklarationen skickas ut till kund. Arithma skapar en K10 blankett och skickar ut till kunden. Arithma rapporterar in KU31 till Skatteverket. Kund står för kostnaden för revisorn. Kostnaden för att Arithma upprättar årsbokslut ingår i avtalet. K10 är en bilaga som visar om någon utdelning har tagits under året samt hur mycket som ägaren har kvar i sparat utdelningsutrymme. KU31 är en kontrolluppgift för utdelning. Uppgiften lämnas i början på det nya året.

9 Kontrollbalansräkning Kunden meddelar sin Revisor att en kontrollbalansräkning skall upprättas. Kunden gör en storinventering för den månad som kontrollbalansräkningen skall upprättas. Arithma informerar kunden om att en kontrollbalansräkning måste upprättas samt upprättar en kontrollabalansräkning som lämnas till Revisorn. Vid behov Om kund ej gör en inventering så måste Arithma använda sig utav de lagervärden som finns i ekonomisystemet vilket ger en osäkerhet i lagervärdet vid en revision Tidplan Återrapportering till kund Månadsrapportering Rapporter Övrigt Pärmar/Kartonger Ny kund hos Arithma Kund skickar in alla underlag enligt Om alla underlag inkommer enligt gällande Frekvens/Deadline. Kund tidplan så skall Arithma kunna skicka efterfrågar årsbokslutet 8 veckor efter Engagemangsspecifikation från sin bokslutsdatum till Revisorn för bank. granskning. Kunden går in på anvisad webbadress och analyserar de rapporter som Arithma tillhandahåller. Kunden kommer med förslag på förbättringar på befintliga rapporter alternativt helt nya rapporter. Kund tar emot allt bokföringsmaterial och arkiverar enligt lagar och regler. Kund tillhandahåller en bokslutspärm med avstämda underlag. Arithma tillhandahåller ett mail som meddelar att perioden är klar. Arithma kommenterar också stora händelser under månaden som kan hjälpa kund vid analys utav resultatet. Arithma ändrar befintliga rapporter samt skapar nya rapporter om det är möjligt enligt tillgängligt rapporteringsverktyg. Arithma behåller materialet så länge som det är nödvändigt för att kunna följa bokföringen. Arithma skickar sedan all boföring till kund för arkivering. Arithma lägger upp kunden i nödvändiga system. Arithma lägger in IB-värden från föregående bokslut enligt de underlag som kunden tillhandahåller. Månadsvis Vid behov Webb-rapporter, mail Balansräkning samt Resultaträkning skickas till kund efter önskemål. Mail, rapport-verktyg För att få till en så smidig övergång som möjligt så tar Arithma bara över nya kunder vid bokslutsdatum. Uppkommer det merarbete t.ex. om avstämningsunderlagen saknas så debiteras det enligt gällande timtaxa.

10 Avslut av avtal Uppsägning Material hos Scanningsleverantör Material hos Arithma. Fakturering Kund kan säga upp avtal enligt specifikationer i befintligt avtal. Kund meddelar om de vill ha tillgång till allt inscannat material. Om Arithma ej erhåller betalning för sina faktura så har de rätt att säga upp avtalet. Arithma kontaktar scanningsleverantör och ber dem skicka ut allt material till kunden. Vid uppsägning utav avtal så skickar Arithma allt bokföringsmaterial som finns tillgängligt till kund. Fakturering enligt avtal Arithma fakturerar ut enligt avtal Enligt avtal Faktura Extradebitering Fakturerar när det går tillsammans med avtalsfaktureringen. Vid mycket extradebitering så faktureras det ut vid behov. Faktura Om Kund och Arithma är överens så kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan. Kostnaden som uppkommer från scanningsleverantören står kunden för. Kostnaden som uppkommer vid frakt står kunden för.

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. 2. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. 3. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Hofstetter Redovisning AB. Hammarby fabriksväg 25, 5 tr STOCKHOLM

Hofstetter Redovisning AB.  Hammarby fabriksväg 25, 5 tr STOCKHOLM Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Hofstetter Redovisning AB Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress:

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst

Presentation. Moretime Outsourcing Stockholm Öst Presentation 1 1. Presentation av är en auktoriserad redovisningbyrå som följer REKO, vilket är FARs regelverk för Redovisningskonsulter. Vi ingår i en växande kedja av redovisningsbyråer, vars samarbete

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Alla fakturor och räkningar som kommer till klubben scannas och attesteras digitalt. Fakturor och räkningar till Östersunds SK måste ha adressen:

Alla fakturor och räkningar som kommer till klubben scannas och attesteras digitalt. Fakturor och räkningar till Östersunds SK måste ha adressen: Klubbens rutiner för ut- och inbetalningar Upprättad av Gunilla Mellgren 2016-07-24. Fastställd av styrelsen 2016-08-16. Kompletterad genom beslut i styrelsen 2016-09-19. Innehållsförteckning 1. Våra principer

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi.

Enklare samarbete med Visma eekonomi. Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Vi tar ditt företagande personligt 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden.

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling Arkivmyndighetens beslut 2011:15 Sida 1 (7) 2014-06-23 BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2016-12-31 Tidplan årsbokslut 2016-12-31 ver 1 Datum: 2016-11-21 Handläggare: EK/ Karlsson * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G

A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G - 2 - A D M I N I S T R A T I V F Ö R V A L T N I N G - 3 - T EOGE erbjuder administrativ för va ltning Med Administrativ förvaltning menar vi Servicemedvetenhet

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014 Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014 AcadeMedias leverantörsreskontra Team Alexandra Lindkvist (chef) Veronica Granfors Cecilia Hermanson Annelie Navin Misa Pavlovic AcadeMedias leverantörsreskontra

Läs mer

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST Datum Aktivitet Ansvar November- December Genomgång av projekten/projektuppföljning Institutionen tar ut rapporten Underfinansierade projekt i UBW (Agresso). Stämmer rapporterna Fråga Intäkt (Brutto) samt

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag. Pris från 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Hela företagets administration i ett och samma program! Visma Eget Aktiebolag allt för det mindre aktiebolaget! Nu kan du sköta fakturering,

Läs mer

Gränssnitt ekonomiprocesser

Gränssnitt ekonomiprocesser 2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689. E-dag dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra och kontera dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningar är gjorda i e-bokföring kan siffrorna från kassaterminalen fyllas

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER

BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER BOKFÖRING PÅ 10 MINUTER En snabbguide till grunderna i bokföring ATT BOKFÖRA Att bokföra handlar om att visa hur pengar rör sig i ett företag, det vill säga ekonomisk aktivitet. I slutet av ett år, ett

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration

Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration Visma Projekt & Ekonomi Helhetslösning från försäljning till ekonomiadministration FOKUSERA PÅ LÖNSAMMA PROJEKT OCH FÅ KONTROLL PÅ DIN EKONOMI! Visma Projekt & Ekonomi en helhetslösning med allt du behöver

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

FASTUM RUTINBESKRIVNING

FASTUM RUTINBESKRIVNING FASTUM RUTINBESKRIVNING AVSEENDE EKONOMISK FÖRVALTNING AV BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Rutinbeskrivning Detta dokument utgör bilaga till avtal mellan UBC Förvaltning AB (nedan kallad ) och Kunden och preciserar

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q3

Nyheter 3LPro 2015.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2016 VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2016 VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2016 VERSION 2016-10-25 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer